Elit alakulat, állandó kiállítás a Kárpát-medence leggazdagabb honfoglalás kori temetőiről Miskolcon

2019.01.01. - 03.31.

2019. április 1-től az épület felújítása miatt egy ideig nem látogatható az Elit alakulat állandó kiállítás Miskolcon, a Herman Ottó Múzeum Papszeri kiállítási épületében.

Elit alakulat, állandó kiállítás a Kárpát-medence leggazdagabb honfoglalás kori temetőiről Miskolcon

Az Elit Alakulat a Herman Ottó Múzeum 2014. október 6-án nyílt, új állandó régészeti kiállítása Miskolcon, a múzeum Papszer 1. sz. alatti épületében. Lévén ma a leggazdagabb magyar honfoglalókról szóló kiállítás, szeretnénk, ha egyszer minden magyar iskolás és nem iskolás ellátogatna ide. Mivel a kiállítás szövegei két nyelven készültek — magyarul és angolul — így azokra a külföldi látogatókra is számítunk, akik kíváncsiak rá, milyenek is lehettek őseink.

A Téma
1986 és 1990 között Észak-Magyarországon, a Bodrogközben található Karos falu határában tárták fel a Herman Ottó Múzeum régészei a Kárpát-medence máig leggazdagabb honfoglalás kori temetőit. Kiállításunk e temetők kutatását és leleteit mutatja be.

Miért Elit Alakulat?
A Karoson feltárt temetkezések közt között kimagaslóan magas a fegyveres férfisírok száma. Az itt talált szablyák, íjak, aranyozott ezüst veretes övek, tarsolylemezek, és más méltóságjelvények alapján úgy tűnik e temetők egy válogatott közösség temetői lehettek. Az itt eltemetett emberek lehettek a honfoglaló magyar fejedelmi kíséret tagjai.

A feltárt sírok között három olyan kiemelkedő személy sírját is megtalálták, akik a mellettük lévő tárgyak alapján nemcsak e közösségnek, de talán a magyar kalandozó hadjáratoknak is a vezetői lehettek. Az ő sírjaikat nevezzük „vezéri” síroknak.

A karosi temetők használatának ideje
A karosi honfoglalás kori temetőkben a halottak mellett talált korabeli pénzek segítségével igen jól meg lehet határozni azt az időszakot, amikor a temetőket használták. Az itt nyugvó embereket a 895-öt követő években temették el, és az utolsó sírok is földbe kerültek a 900-as évek közepén. Kiállításunk e fél évszázad világáról mesél.

A Karoson eltemetettek mellett számos pénzt találtunk. E pénzeket azonban nem fizetőeszközként használták, hanem a ruhára, vagy éppen a lószerszámra varrták fel díszítésnek. A II. temető 15. sírjában fekvő kislány melletti ló kötőfékének bőr szíjaira olyan ezüstpénzeket varrtak fel, melyeket az apja, vagy családjának valamely férfi tagja a 921-22-ben Itáliába vezetett hadjárat során zsákmányolhatott.

Miért hagyták fel a karosi temetőket a 10. század közepén?
A kalandozó hadjáratok során a 10. század közepe felé egyre sűrűsödő kudarcokból, majd az augsburgi csatavesztésből (955) a magyarok ekkoriban uralomra kerülő nagyfejedelme, Taksony (955 k.-972) majd utódai, Géza (972-997) és Szent István király (997/1000-1038) levonták a megfelelő politikai és a haditechnikai jellegű következtetéseket is. Felszámolták a feltételezhető korábbi, Felső-Tisza-vidéki hatalmi központot, s uralmuk súlypontját Esztergom, Székesfehérvár és Óbuda körzetébe helyezték át. A karosi – és a hasonló szerkezetű és gazdagságú, többi Felső-Tisza-vidéki – temető használata a 10. század közepén megszakadt. Feltehetőleg az azokat használó közösségeket 955 után az új fejedelmi hatalom felszámolta, széttelepítette.

A kiállítás felépítése

A kiállítás három teremből áll.

Az első két teremben betekintést nyújtunk a régészet módszertanába, eszközrendszerébe, és sajátos hangulatába is. Elmondjuk, hogy hogyan lehet feltárni egy honfoglalás kori temetőt, bemutatjuk, hogyan lehet az ásatás során készített térképek, rajzok, leírások és fényképek alapján megismerni azt a lehetséges rendet, ami szerint őseink halottaikat eltemették.

A második terem egy régészeti kutatólaboratórium. Itt a karosi temetőkben megismert sírokat „darabokra szedve”, majd a leleteiket csoportokba rendezve igyekszünk az akkori világ lehetséges szabályait kitalálni. Megpróbálunk különböző értelmezési lehetőségeket adni a tárgyak múltjára, használatukra és az azokat használó személyek és közösségek életében betöltött szerepére vonatkozóan.

A harmadik terem egy pihenő- és játékterem, ahol egy családi kvízjáték, kooperációt igénylő ügyességi játékok segítségével feldolgozzuk mindazt az információt, amit az első két teremben megismert a látogató, a jurtában pedig kipihenjük a kutatás fáradalmait.

Szép tárgyak és a felfedezés
Többek szerint elég lett volna magukat a karosi leleteket egy-egy vitrinben bemutatni, hiszen az aranyozott ezüst veretes övek, a veretekkel díszített szablyák, tarsolylemezek, az aranyozott ezüst női hajfonatkorongok, vagy a napkorong jelképével díszített készenléti íjtegez a magyar régészet elmúlt 100 évének és a magyarság történetének legfontosabb és legszebb tárgyi emlékei. Rendszeresen szerepeltek Magyarország vagy Európa nagy múzeumainak kiállításain. A régészeti kutatólaboratórium asztalain mindezeket a tárgyakat azonnal megleli a látogató.

A szép tárgyakon túl a régészeti kutatólaboratóriumban fióktól fiókig vándorolva a karosi honfoglalók világát is megismerhetik vendégeink, úgy, hogy e világ régészeti leletek alapján megismerhető szabályait maga a látogató fedezi fel.

Szabad teret adunk az önálló gondolkodásnak és lehetőséget az egyénre szabott megismerésnek. Mindenki annyit és úgy nyit ki a fiókokból és olyan sorrendben, ahogyan az ő gondolkodása, igényei és tudása azt megkívánják. A felfedezés öröme így újabb és újabb látogatás során más és más területen érheti a látogatót és helyezheti új megvilágításba az eseményeket.

Témáink:

A karosi temetők rendje
A Vezéri sírok
Embertan, a II/52. sírban nyugvó vezér arcának rekonstrukciója
A zsákmány, békeváltság és kereskedelem útján a magyarokhoz került idegen tárgyak
A harcosok fegyverzete, veretes övek és tarsolylemezek
Női viselet
A hitvilág emlékei, temetkezési szokások

Vezérgondolat
A kiállításban megismert régészeti módszerek segítségével nem csak a leggazdagabb honfoglalás kori temetőinket, de akár egy más korszakból származó temetőt, sőt saját korunk világát is megismerhetjük: darabokra szedjük az adott univerzumot, majd a tárgyait és szokásait megfelelő csoportokba rendezve megpróbáljuk a saját szabályait megismerni.

Mindezekről azonban nem csak a régésznek van joga gondolkodni: megteheti ezt a kiállítás látogatója is. A célunk az volt, hogy teret adjunk az együtt gondolkodásnak üzenő-felületek, a kiállításba kihelyezett kérdések és rengeteg értelmezési lehetőség (írásos, tárgyi, vizuális források szabad használata) segítségével.

A megismerés módszere, a kiállítás megélése
A kiállításban a leletanyag kapcsán kérdéseket tettünk fel, melyekre a látogató a választ különböző kiállítási elemek felfedezésével kaphatja meg. E válaszok forrásait a kérdéseknél a témákra (vitrinek és fiókok) való utalások segítik. Az adott kérdésnél található [>04.7; >05.2] – utalás azt jelenti, hogy a választ a 04. vitrin 7 fiókjában és a 05. vitrin 2. fiókjában találja meg.

A kiállítás a látogató által is változik: a látogató maga is tehet fel kérdéseket. Ezeket egy cédulára felírja, és az adott témánál hagyja. A látogatói kérdésekre a választ (a választ adó leleteket és kutatásokat) a még üresen hagyott fiókokban helyezzük majd el, esetenként a látogatókkal közösen végzett projekt eredményeképp.


2019.01.01. - 2019.03.31.
Kapcsolódó időpontok

2019.03.21. Miskolci Galéria Rákóczi-ház kiállítás és program 2019
Hat Kunszt – kiállításmegnyitó
2019.03.21. Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria programok 2019
Hat Kunszt – kiállításmegnyitó
2019.03.21. Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria programok 2019
Barabás Márton Nyitány c. kiállítása – kiállításmegnyitó
2019.03.21. Miskolci Galéria Rákóczi-ház kiállítás és program 2019
Barabás Márton Nyitány c. kiállítása – kiállításmegnyitó
2019.03.21. - 2019.05.18. Miskolci kiállítások a Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria intézményeiben 2019-ben
Hat Kunszt kiállítás - Miskolci Galéria Rákóczi-ház
2019.03.21. - 2019.05.25. Kortárs művészet, Barabás Márton Nyitány c. kiállítása a Miskolci Galéria Rákóczi-házban
2019.03.21. - 2019.05.25. Miskolci kiállítások a Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria intézményeiben 2019-ben
Barabás Márton Nyitány c. kiállítása - Miskolci Galéria Rákóczi-ház
2019.03.21. 18:00 Képzőművészeti kiállítás Miskolc, Hat Kunszt kiállítás a Miskolci Galéria Rákóczi-Házban
2019.03.22. Miskolci Alkotóház program, felvételi előkészítő középiskolásoknak 2019
2019.03.22. - 2019.05.18. Képzőművészeti kiállítás Miskolc, Hat Kunszt kiállítás a Miskolci Galéria Rákóczi-Házban
2019.03.22. 18:00 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása Miskolcon - Művészetek Háza - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.03.22. 19:00 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
Miskolc Dixieland Band - Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.03.23. Miskolci Alkotóház program, felvételi előkészítő középiskolásoknak 2019
2019.03.23. 11:00 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
„Csiribiri” Halász Judit - Művészetek Háza - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.03.23. 15:00 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
„Csiribiri” Halász Judit - Művészetek Háza - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.03.27. Miskolci Színészmúzeum program 2019. Ady közelebb beszélgetés-sorozat
2019.03.27. Színházi Világnap Miskolc 2019
2019.03.27. Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria programok 2019
Színházi Világnap - ünnepi programok
2019.03.27. 19:00 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
Kaláka 50 - Hét határon át - Művészetek Háza - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.03.28. Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria programok 2019
Bánki Ákos - Lélekvirágok | TÁRLATVEZETÉS és FILMVETÍTÉS
2019.03.28. Festmény kiállítás Miskolcon, Bánki Ákos - Lélekvirágok
2019.03.28. Miskolci Galéria Rákóczi-ház kiállítás és program 2019
Bánki Ákos - Lélekvirágok | TÁRLATVEZETÉS és FILMVETÍTÉS
2019.03.28. Papszeri Öreg Kiállítási Épület programok 2019. Események és időszaki kiállítások Miskolcon
2019.03.28. Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria programok 2019
Miskolc anno rendezvénysorozat: A régi város festett, rajzolt emlékképei – előadás
2019.03.29. Miskolci Alkotóház program, felvételi előkészítő középiskolásoknak 2019
2019.03.29. 19:00 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
Kiev City Ballet - Rómeó és Júlia - Művészetek Háza - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.03.01. - 2019.03.30. Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
Miskolci Nemzeti Színház előadásai márciusban - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.03.30. Miskolci Alkotóház program, felvételi előkészítő középiskolásoknak 2019
2018.12.05. - 2019.03.31. Időszaki kiállítás Miskolcon, Ez sör! - sörtörténeti kiállítás a Papszeri Öreg Kiállítási Épületben
2019.01.01. - 2019.03.31. Szemere-kiállítás Miskolc: Egy miskolci nemes az országos politikában - Szemere Bertalan
2019.01.18. - 2019.03.31. Fotókiállítás Miskolc, Halmainé Fehér Margit CSÖND, BÉKE, FÉNY c. kiállítása a Pincehely Galériában
2019.01.18. - 2019.03.31. Miskolci kiállítások a Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria intézményeiben 2019-ben
Halmainé Fehér Margit - CSÖND, BÉKE, FÉNY című fotókiállítása
2019.03.01. - 2019.03.31. Feledy-ház Miskolc programok és kiállítások 2019
2019.03.01. - 2019.03.31. Miskolci kiállítások a Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria intézményeiben 2019-ben
Szász Gyűjtemény – Fókuszban Szász Endre művészete
2019.03.01. - 2019.03.31. Miskolci kiállítások a Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria intézményeiben 2019-ben
Ez sör! - A sernevelőtől a sörgyárig - kiállítás
2019.04.01. 19:00 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
Tűzvarázs bérlet 2018/2019 - Miskolci Szimfonikus Zenekar, Művészetek Háza Hangversenyterem - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.03.01. - 2019.04.30. Miskolci Galéria Petró-ház kiállítás és program 2019. Szász Gyűjtemény
Szász Gyűjtemény – Fókuszban Szász Endre művészete
2019.04.06. 18:00 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
Csak én és a zongorám - László Attila előadóestje - Zenepalota - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.04.06. 19:00 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
Beatles vs Rolling Stones - The BlackBirds és Stoned zenekarok koncertje sztárvendégekkel - Művészetek Háza - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.02.28. - 2019.06.08. Miskolci kiállítások a Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria intézményeiben 2019-ben
Valaki önarcképe - Kondor Béla monotípiái
2019.04.08. 19:00 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
Karmesterkurzus zárókoncert - Miskolci Szimfonikus Zenekar, Művészetek Háza Hangversenyterem - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.04.10. Miskolci Színészmúzeum program 2019. Ady közelebb beszélgetés-sorozat
Ady közelebb - beszélgetéssorozat
2019.04.10. Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria programok 2019
Ady közelebb - beszélgetéssorozat
2019.04.11. - 2019.05.31. Teátrum Pincehely Galéria kiállítás, Gregovszki Gábor képzőművész kiállítása Miskolcon
2019.04.11. 18:00 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
„Szív, ha üt, magyar!” - greCSÓKOLlár 2.0 - Művészetek Háza - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.04.12. Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria programok 2019
2019.04.12. - 2019.05.02. Feledy-ház Miskolc programok és kiállítások 2019
2019.04.12. - 2019.05.04. Miskolci kiállítások a Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria intézményeiben 2019-ben
Jezsu 25 (A Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban végzett képzőművészeti, iparművészeti felsőoktatásban tanulók, végzettek kiállítása)
2019.02.21. - 2019.04.13. Miskolci kiállítások a Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria intézményeiben 2019-ben
Bánki Ákos - Lélekvirágok
2019.02.21. - 2019.04.13. Festmény kiállítás Miskolcon, Bánki Ákos - Lélekvirágok
2019.04.13. 17:30 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
Masha és a medve Live - Művészetek Háza - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.04.13. 19:30 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
Leander Kills - Ady Endre Művelődési Ház - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.04.18. 19:00 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
Szakonyi Károly: Két nő komédia - Művészetek Háza - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.02.16. - 2019.12.31. Miskolci kiállítások a Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria intézményeiben 2019-ben
Dinók Földjén - MezoZOOikum | állandó kiállítás
2019.02.16. - 2019.12.31. MezoZOOikum – Dínók Földjén állandó kiállítás - Miskolc, Pannon-tenger Múzeum
2019.04.27. 19:00 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
A Mézga Család - zenés VÍGJÁTÉK - Miskolc - Művészetek Háza - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.04.30. 19:00 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
Vallomás a szerelemről - Müller Péter előadása - Művészetek Háza - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.05.02. Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria programok 2019
2019.05.02. - 2019.06.29. Miskolci kiállítások a Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria intézményeiben 2019-ben
Radics Márta keramikusművész UTÓREZGÉS C. kiállítása - Miskolci Galéria Rákóczi-ház
2019.05.02. - 2019.06.29. Miskolci Galéria Rákóczi-ház kiállítás és program 2019
Radics Márta keramikusművész UTÓREZGÉS C. kiállítása
2019.05.09. Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria programok 2019
2019.05.09. Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria programok 2019
2019.05.09. - 2019.05.11. Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
Avasi Borangolás - Borfesztivál az Avasi Pincesoron
2019.05.09. - 2019.06.08. Miskolci kiállítások a Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria intézményeiben 2019-ben
Máger Ágnes festőművész kiállítása - Miskolci Galéria Rákóczi-ház
2019.05.09. - 2019.06.08. Miskolci Galéria Rákóczi-ház kiállítás és program 2019
Máger Ágnes festőművész kiállítása
2019.05.09. - 2019.08.03. Feledy-ház Miskolc programok és kiállítások 2019
2019.05.09. - 2019.08.03. Miskolci kiállítások a Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria intézményeiben 2019-ben
Pazár Éva kiállítása
2019.05.09. 18:00 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
Dr. Csernus Imre pszichiáter előadása: A boldogság hajszolása - Miskolc Művészetek Háza - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.01.24. - 2019.05.31. Miskolci Színészmúzeum kiállítás, A kassai bohém társaság a Színházi Újság hasábjain
2019.05.13. 19:00 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
Tűzvarázs bérlet 2018/2019 - Miskolci Szimfonikus Zenekar, Művészetek Háza Hangversenyterem - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.05.15. Miskolci Színészmúzeum program 2019. Ady közelebb beszélgetés-sorozat
Ady közelebb - beszélgetéssorozat
2019.05.15. Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria programok 2019
Ady közelebb - beszélgetéssorozat
2019.05.18. 16:00 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
Bambi bábmusical - Művészetek Háza - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.05.23. 19:00 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
Ricse, Ricse, Beatrice - rock musical - Diósgyőri vár, Lovagi Tornák Tere - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.05.25. 20:00 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
OMEGA - Tűzvihar - Miskolc – Generali Aréna - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.01.01. - 2019.12.31. Pannon-tenger Múzeum látogatás, tárlatvezetés és múzeumpedagógia Miskolcon
2019.01.01. - 2019.12.31. Őserdei ösvényeken, földtörténeti kiállítás a miskolci Pannon-tenger Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Kárpátok ásványai, állandó kiállítás látogatható a miskolci Pannon-tenger Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Múzeumpedagógiai foglalkozások Miskolcon, a Herman Ottó Múzeum 7 csodája
2018.09.01. - 2019.06.15. Múzeumi foglalkozások Miskolcon, a Herman Ottó Múzeumban és intézményeiben
2019.06.15. Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria programok 2019
2019.06.15. - 2019.08.31. Miskolci kiállítások a Herman Ottó Múzeum - Miskolci Galéria intézményeiben 2019-ben
2019.11.15. 19:00 Miskolci programok 2019. Fesztiválok, események, rendezvények Miskolcon
Rákász Gergely - Lords of the Organ III. - Görögkatolikus Általános Iskola - JEGYVÁSÁRLÁS
Találatok száma: 1

Hunguest Hotel Palota**** Superior

Hunguest Hotel Palota**** Superior

Festői völgyben található hazánk egyik legszebb klimatikus üdülőhelye, Lillafüred. A Hunguest Hotel Palota**** kastélyszálló mára már számos új szolgáltatással bővítve várja kirándulni és pihenni valamint az aktív pihenésre vágyó kedves vendégeket a Bükk-hegység szívében! Bővebben
A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!


TOP szállás


Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
Pontos cím, geokód, térkép
További információra lenne szüksége?
Szívesen segítünk, forduljon szerkesztőségünkhöz!
Információkérés a szerkesztőségtől itt
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG
12.000 feletti
követő
Csatlakozz Facebook közösségünkhöz, hogy
az elsők között értesülj a legjobb programokról!
több mint 17.000
program
Iratkozz fel hírlevelünkre
a kimondottan neked javasolt élménykínálatokért!
1.000 feletti
online jegy
Ne töltsd az időt sorban állással!
Vásárold meg nálunk előre a jegyedet!

Megyék

Tájegységek


© 2007-2019 PROGRAMTURIZMUS - Magyar TourMix Kft.
Gemius
Interticket