Interaktív régészeti kiállítás Nyíregyházán. Ősi mesterségek nyomában a Jósa András Múzeumban

Interaktív régészeti kiállítás Nyíregyházán. Ősi mesterségek nyomában a Jósa András Múzeumban

Kiemelt ajánlat
2020.01.01. - 12.31.

A nyíregyházi Jósa András Múzeumban állandó interaktív régészeti kiállítás felépítésének igénye 2006-ben jelentkezett. Ebben az évben született meg a ma is látható, illetve látogatható kiállítás (az 1980-as évek eleje óta állandó régészeti kiállítás nem volt). A kiállítás több mint 200 négyzetméteren várja látogatóit, modern és barátságos környezetben. Az üvegfalak mögött megyénk, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye felszínre került emlékeit mutatjuk be időrendi sorrendben.

Tisztelt Múzeumlátogatók !

A veszélyhelyzetre való tekintettel a Jósa András Múzeum 2020. március 17-től határozatlan ideig látogatókat nem fogad.

Megértésüket köszönjük!

Ősi mesterségek

Kalandozásunk a neolitikumtól egészen a középkorig tart. A kiállított leletanyagok pedig a Kárpát-medence igazi unikális darabjai. A reprezentatív kerámiákon (vonaldíszes, festett, füles, bütykös, talpas stb.) túl múzeumunk őriz hazánk legszebb ötvős- és kovácsmunkái közül jó néhányat. Itt csodálható meg a tankönyvek illusztrációjaként is ismert aranyozott, palmetta díszítésű Rakamazi tarsolylemez, a színarany Rakamazi szablyamarkolat  de említhetnénk az ugyancsak Rakamazi honfoglaló hajfonatkorong párt is. Megelevenedik előttünk a hajdani kultúrák világa.

A kiállítás tematikája

 • Paleolitikum-mezolitikum: kőipar.
 • Neolitikum: szövés.
 • Rézkor: rézműves.
 • Bronzkor: bronzműves.
 • Szkíták: fazekas.
 • Kelták, dákok: kovács, üvegműves.
 • Szarmaták: kereskedő.
 • Hunkor: ötvös.
 • Kora avarok: katona.
 • Késő avarok, szlávok: állattartó, pákász.
 • Honfoglalók: politikus.
 • Árpád-kor: földműves.
 • Középkor: építész.

PALEOLITIKUM-MEZOLITIKUM: KŐIPAR

A kiállítás legrövidebb része, mivel a megye területéről gyakorlatilag ebből a korszakból nem ismerünk leleteket. Jelzésszerűen azonban szükséges visszanyúlnunk idáig ahhoz, hogy érthető legyen a teljes folyamat. Itt láthatjuk a kiállítás egyetlen olyan tárgyát, mely nem megyénk területén került napvilágra: egy afrikai szakóca (JAM ltsz. nélkül) állítja meg a látogatót egy pillanatra az „időalagút” végén.

NEOLITIKUM: TEXTILKÉSZÍTŐ

A korszak legfontosabb vívmánya az élelemtermelésre történt áttérés. A fazekasság csak ennek következménye. A gazdag neolit edénykészlet legszebb darabjait mutatjuk be. A korszak jellegzetes leletei a kis agyagszobrocskák, az idolok. Közülük különösen kiemelkedik szépségével a méhteleki egyik darab: egy „neolit Vénusz”. Megszemlélhetjük a korszak egyik jellegzetes nyersanyagát: a kereskedelem kitűnő indikátorát, a tokaji obszidiánt. Ez a fekete kő,a vulkáni üveg, keresett árucikk volt. Távoli vidékekre elkerült, jelezve a korszak embereinek kapcsolatait.

A neolitikum mesterségei közül a textilkészítést emeltük ki. Egy szövőszék rekonstrukciót készítettünk, melyen ki lehet próbálni a mesterség fortélyait.

RÉZKOR: RÉZMŰVES

Az első használt fém a réz és az arany. Megjelenésük új korszak nyitánya. E tárgyakat elsősorban temetkezések anyagából ismerjük: közülük válogattunk rézcsákányt, rézkarperecet.

BRONZKOR: BRONZMŰVES

A rezet ónnal ötvözve bronzot nyerünk. A bronz – elsősorban a fegyverek – igen nagy értéket képviseltek. A vagyonosodás a társadalmon belüli rétegződéshez vezetett A bronztárgyak – elsősorban a fegyverek – igen nagy értéket képviseltek. Nem véletlen, hogy az – akár kultikus céllal, akár újraolvasztáshoz  összegyűjtött felhalmozott – bronzdepók szép számban kerülnek elő. Ilyenekkel az elmúlt években is fél tucattal gazdagodott a nyíregyházi múzeum. Nem meglepő ez,. hiszen már múzeumalapítónk Jósa András is dicsekedett vele, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum után az ő gyűjteménye a leggazdagabb e „kincsleletek” tekintetében. A vitrinben egy bronzöntő műhely rekonstrukciója áll a központban, de a jellegzetes bronztárgyak mellett bemutatjuk a korszak hihetetlenül gazdag kerámia-formakincsét. Utóbbival érzékeltetve (és hangsúlyozva), hogy az egyes korábban kialakult mesterségek nem merülnek feledébe.

SZKÍTA: FAZEKAS

A vas terjedésének időszakában a sztyeppről az első név szerint is ismert nép, a szkíták kisebb csoportja érkezett. Hamarosan beolvadtak a helyben talált nagy tömegű lakosságba.  Megjelenik a fazekaskorong használata. Egy fazekasműhelyt rendeztünk be.

KELTÁK, DÁKOK: KOVÁCS, ÜVEGKÉSZÍTŐ

Minthogy a korszak szervesen összefügg az előzővel, a két műhely (az előbbi fazekas- és az itteni kovács-) szomszédos, csupán egy kerítés választja el őket egymástól, jelezve, hogy mindkét nép életében fontos mesterségekről van szó.

A nyugatról hazánkba érkező kelták (vagy más néven gallok) a fazekalás és a kovácsmesterség mellett ismerték az üveggyártás titkait és pénzt is vertek. Az I. században a terjeszkedő dák állam „vazallusaivá” lettek.

SZARMATÁK: KERESKEDŐ

A szkítákkal rokon sztyeppei nép a Kárpát-medencébe költözve a rómaiak és germánok  szomszédságában éltek évszázadokon át. Történetük a háborúk és a békés kereskedés váltakozása. A kiállításon az utóbbira helyeztük a hangsúlyt. A szarmata kereskedő áruval megrakott szekere mellett álldogál. Az importok sokszínűsége meghökkentő: római pénzek, email díszes ruhakapcsolótűk, színes üveggyöngyök, amfora, távoli tartományokból hozott edények, germán importok változatos gazdagsága szolgáltatja a látványt.

HUNKOR: ÖTVÖS

A szarmaták alföldi uralmának a hunok hódítása vetett véget. Attila népének terjeszkedésével új időszak, a népvándorlás kora kezdődött. Az V. század gazdag leletanyagának kiemelkedő darabjai a lemezes ruhakapcsolótűk. Közülük a Jósa András Múzeum büszkélkedhet Európa legnagyobb méretű ilyen ékszerpárjával. A Gáváról bekerült ún. fibukák :a korabeli ötvös remekei.

A korszak sajátos divatja volt a koponya mesterséges megnyújtása. Egy ilyen – az M3-as autópálya feltárásából származó – torzított koponyát is bemutatunk.

KORA AVAROK: KATONA

A hunkorral az iráni hegemóniát a sztyeppen a türk/török népeké váltotta fel. A korai avarok hatalmas terület uraivá váltak. Nyugati „végvidékük” a Kárpát-medence lett. Ők egyesítették először uralmuk alatt az Alföldet és a Dunántúlt. A vaskengyel „feltalálásával” kialakult a jellegzetes nomád harcmodor, mely sokáig legyőzhetetlenné tette őket. A leletanyagban is megmutatkozó gazdagságukat elsősorban hódításaiknak köszönhették. Megyénk szállásterületük perifériája volt.

KÉSŐ AVAROK, SZLÁVOK: ÁLLATTARTÓ, PÁKÁSZ

A kora avarok anyagi kultúrájától alapvetően eltérő, ún. griffes-indás régészeti horizont népét a régészet csak szükségképpen nevezi avarnak. Az időszak története, népi összetétele alapvető kérdés a honfoglalás kor kutatása szempontjából is.

A régészeti anyagban a késő avar temetkezések leleteire koncentráltunk (övveretek, szíjvégek stb.).

A késő avar, a honfoglaló és az Árpád-kori kiállításrészre egy hang- és fényjátékot komponáltunk. A viseletrekonstrukciókban elénk álló bábuk kis történetet adnak elő a honfoglalás korából.

HONFOGLALÓK: A LOVAS ÍJÁSZOK

A honfoglalás kor története a magyar régészet egyik leglényegesebb kérdése. Ugyanakkor épp ezen a téren találkozunk a legtöbb és legeltérőbb teóriákkal. A kiállításnak ezt a részét kiemelten kezeltük: a fő helyre került, a terem bejáratával szemben. Egy életképről van szó, egy gazdag és egy sezgény férfival és egy gazdag nővel ismerkedhetünk meg.

A viseletrekonstrukciók mellett néhány eredeti tárgyat is megtekinthetünk.

ÁRPÁD-KOR: FÖLDMŰVELÉS

A honfoglalás kori életképet egy Árpád-kori földműves figurájával egészítettük ki.

A régészeti leletek közül a földművelés szerszámait emeljük ki, érzékeltetve, hogy a letelepült, gazdálkodó életmód máig változatlan, és erre az időszakra nyúlik vissza.

KÖZÉPKOR: ÉPÍTÉSZ

A kiállítást egy elképzelt középkori építkezés kis részlete zárja.

A kiállítást mesterségekről szóló diafelvételek bemutatója színesíti.

Látogatói információk

NYITVA TARTÁS

 • K-V.: 9.00-17.00
 • A múzeum kiállításai hétfőn zárva tartanak.
 • Pénztárnyitás: 8.30 órakor
 • Pénztárzárás: 16.30 órakor
 • Az ünnepek alatti nyitva tartás a fentiektől eltérő is lehet, erről a híreinkben valamint a helyi sajtóban tájékoztatjuk a nagyközönséget!

CSOPORTOS TÁRLATVEZETÉS

Állandó kiállításainkon tárlatvezetéseket csoportos látogatók számára nyitvatartási időben 09.00 és 17.00 óra között tudunk biztosítani. Az utolsó kezdési időpont 16.00 óra. Az állandó tárlatokon múzeumunk képzett tárlatvezetői tartanak magyar nyelven tárlatvezetéseket.

Iskolai csoporttal érkező pedagógusok, idegenvezetők a Múzeum állandó- és időszaki kiállításaiban külön engedéllyel tarthatnak foglalkozásokat.

Kérjük, hogy tárlatvezetési igényét legalább két hétre előre jelezze!

Csoportos tárlatvezetés ára: 3000.- HUF /csoport

RENDHAGYÓ TÁRLATVEZETÉS

A rendhagyó tárlatvezetések különleges és egyben igazi csemegét tartogatnak a kiállításokra ellátogató közönség számára. A megszokottól eltérő módon, ezeket a tárlatvezetéseket maguk a kiállított tárgyak művészei vagy a kiállítás kurátorai tartják. Éppen ezért az ilyen tárlatvezetések személyesek, egyediek és vezetőnk egyéniségével fűszerezettek.

A rendhagyó tárlatvezetések aktuális időpontjáról hírlevélben vagy a honlapunk figyelésével értesülhet!

Rendhagyó tárlatvezetés ára: 800.- HUF /fő

Belépőjegyek:

 • Teljes árú felnőtt: 1400 HUF/fő
 • Csoportos felnőtt: 1000 HUF/fő (15 főtől érvényesíthető a csoportos kedvezmény)
 • Teljes árú kedvezményes (diák, nyugdíjas): 700 HUF/fő
 • Csoportos diák, nyugdíjas: 500 HUF/fő (15 főtől érvényesíthető a csoportos kedvezmény)
 • Teljes árú családi: 3000 HUF/család (2 felnőtt + 2 gyermek + 300 HUF a további gyermek után)
 • Fotójegy : 500 HUF

A belépőjegyek készpénzzel vagy bankkártyás fizetéssel válthatók meg a múzeum pénztárában.


2020.01.01. - 2020.12.31.
További ajánlataink

2020.07.07. - 2020.07.11. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Gyógyteakóstoló a Sóstói Múzeumfaluban
2020.07.07. - 2020.07.12. Sóstói Múzeumfalu programok 2020. Események, rendezvények, foglalkozások
2020.07.07. - 2020.07.12. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Népi játék programok a Sóstói Múzeumfaluban
2020.07.11. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Népi gasztronómia a Sóstói Múzeumfaluban
2020.07.11. - 2020.07.12. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Sóstói piknik termelői vásár a Múzeumfaluban
2020.07.11. - 2020.07.12. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Körhinta és népi játékok a Sóstói Múzeumfaluban
2020.07.12. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Nemezelés a Sóstói Múzeumfaluban
2020.07.14. - 2020.07.18. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Gyógyteakóstoló a Sóstói Múzeumfaluban
2020.07.14. - 2020.07.19. Sóstói Múzeumfalu programok 2020. Események, rendezvények, foglalkozások
2020.07.14. - 2020.07.19. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Népi játék programok a Sóstói Múzeumfaluban
2020.07.18. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Népi gasztronómia a Sóstói Múzeumfaluban
2020.07.18. - 2020.07.19. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Körhinta és népi játékok a Sóstói Múzeumfaluban
2020.07.19. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Nemezelés a Sóstói Múzeumfaluban
2020.07.21. - 2020.07.25. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Gyógyteakóstoló a Sóstói Múzeumfaluban
2020.07.21. - 2020.07.26. Sóstói Múzeumfalu programok 2020. Események, rendezvények, foglalkozások
2020.07.21. - 2020.07.26. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Népi játék programok a Sóstói Múzeumfaluban
2020.07.25. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Népi gasztronómia a Sóstói Múzeumfaluban
2020.07.25. - 2020.07.26. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Körhinta és népi játékok a Sóstói Múzeumfaluban
2020.07.25. - 2020.07.26. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Sóstói piknik termelői vásár a Múzeumfaluban
2020.07.26. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Nemezelés a Sóstói Múzeumfaluban
2020.07.27. - 2020.07.31. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Skanzen tábor
2020.07.28. - 2020.08.01. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Gyógyteakóstoló a Sóstói Múzeumfaluban
2020.07.28. - 2020.08.02. Sóstói Múzeumfalu programok 2020. Események, rendezvények, foglalkozások
2020.07.28. - 2020.08.02. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Népi játék programok a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.01. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Népi gasztronómia a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.01. - 2020.08.02. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Körhinta és népi játékok a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.02. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Nemezelés a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.03. - 2020.08.07. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Skanzen tábor
2020.08.04. - 2020.08.08. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Gyógyteakóstoló a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.04. - 2020.08.09. Sóstói Múzeumfalu programok 2020. Események, rendezvények, foglalkozások
2020.08.04. - 2020.08.09. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Népi játék programok a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.08. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Népi gasztronómia a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.08. - 2020.08.09. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Körhinta és népi játékok a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.09. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Nemezelés a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.11. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Rongybaba készítés a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.11. - 2020.08.15. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Gyógyteakóstoló a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.11. - 2020.08.16. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Népi játék programok a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.11. - 2020.08.16. Sóstói Múzeumfalu programok 2020. Események, rendezvények, foglalkozások
2020.08.12. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Gyertyamártás foglalkozás a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.13. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Mézeskalács-díszítés a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.14. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Szövés a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.15. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Népi gasztronómia a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.15. - 2020.08.16. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Körhinta és népi játékok a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.16. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Nemezelés a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.18. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Rongybaba készítés a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.18. - 2020.08.22. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Gyógyteakóstoló a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.18. - 2020.08.23. Sóstói Múzeumfalu programok 2020. Események, rendezvények, foglalkozások
2020.08.18. - 2020.08.23. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Népi játék programok a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.19. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Gyertyamártás foglalkozás a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.20. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Mézeskalács-díszítés a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.21. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Szövés a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.22. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Népi gasztronómia a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.22. - 2020.08.23. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Körhinta és népi játékok a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.23. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Nemezelés a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.25. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Rongybaba készítés a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.25. - 2020.08.29. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Gyógyteakóstoló a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.25. - 2020.08.30. Sóstói Múzeumfalu programok 2020. Események, rendezvények, foglalkozások
2020.08.25. - 2020.08.30. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Népi játék programok a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.26. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Gyertyamártás foglalkozás a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.27. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Mézeskalács-díszítés a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.28. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Szövés a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.29. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Körhinta és népi játékok a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.29. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Népi gasztronómia a Sóstói Múzeumfaluban
2020.08.30. Jósa András Múzeum programok 2020. Múzeum, múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény események, rendezvények
Nemezelés a Sóstói Múzeumfaluban
2020.09.01. - 2020.09.06. Sóstói Múzeumfalu programok 2020. Események, rendezvények, foglalkozások
2020.11.14. - 2020.11.15. Sóstói Múzeumfalu programok 2020. Események, rendezvények, foglalkozások
2020.01.01. - 2020.12.31. Arany ékszerek és kincsek: Sárga ördög - állandó kiállítás a nyíregyházi Jósa András Múzeumban
2020.01.01. - 2020.12.31. Trófeagyűjtemény, trófeakiállítás a Jósa András Múzeumban Nyíregyházán
2020.01.01. - 2020.12.31. Nyíregyházi Krúdy Gyula kiállítás „A Nyírség álmodója” címmel a Jósa András Múzeumban
2020.01.01. - 2020.12.31. Benczúr Gyula kiállítás Nyíregyházán a Jósa András Múzeumban
2020.01.01. - 2020.12.31. Jósa András Emlékkiállítás Nyíregyházán, bepillantás egy polihisztor világába
2020.01.01. - 2020.12.31. Katona kiállítás Nyíregyházán az I. és II. világháborús huszárezredről a Jósa András Múzeumban
2020.01.01. - 2020.12.31. Múzeum gyerekeknek Nyíregyháza 2020. Múzeumi órák óvodástól középiskolás korig
2020.01.01. - 2020.12.31. Múzeumi tárlatvezetés Nyíregyházán, csoportos és rendhagyó tárlatvezetések a Jósa András Múzeumban

A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
Pontos cím, geokód, térkép
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG