Interaktív régészeti kiállítás Nyíregyházán. Ősi mesterségek nyomában a Jósa András Múzeumban

Interaktív régészeti kiállítás Nyíregyházán. Ősi mesterségek nyomában a Jósa András Múzeumban

Kiemelt ajánlat
2021.01.01. - 12.31.

A nyíregyházi Jósa András Múzeumban állandó interaktív régészeti kiállítás felépítésének igénye 2006-ben jelentkezett. Ebben az évben született meg a ma is látható, illetve látogatható kiállítás (az 1980-as évek eleje óta állandó régészeti kiállítás nem volt). A kiállítás több mint 200 négyzetméteren várja látogatóit, modern és barátságos környezetben. Az üvegfalak mögött megyénk, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye felszínre került emlékeit mutatjuk be időrendi sorrendben.

Ősi mesterségek

Kalandozásunk a neolitikumtól egészen a középkorig tart. A kiállított leletanyagok pedig a Kárpát-medence igazi unikális darabjai. A reprezentatív kerámiákon (vonaldíszes, festett, füles, bütykös, talpas stb.) túl múzeumunk őriz hazánk legszebb ötvős- és kovácsmunkái közül jó néhányat. Itt csodálható meg a tankönyvek illusztrációjaként is ismert aranyozott, palmetta díszítésű Rakamazi tarsolylemez, a színarany Rakamazi szablyamarkolat  de említhetnénk az ugyancsak Rakamazi honfoglaló hajfonatkorong párt is. Megelevenedik előttünk a hajdani kultúrák világa.

A kiállítás tematikája

 • Paleolitikum-mezolitikum: kőipar.
 • Neolitikum: szövés.
 • Rézkor: rézműves.
 • Bronzkor: bronzműves.
 • Szkíták: fazekas.
 • Kelták, dákok: kovács, üvegműves.
 • Szarmaták: kereskedő.
 • Hunkor: ötvös.
 • Kora avarok: katona.
 • Késő avarok, szlávok: állattartó, pákász.
 • Honfoglalók: politikus.
 • Árpád-kor: földműves.
 • Középkor: építész.

PALEOLITIKUM-MEZOLITIKUM: KŐIPAR

A kiállítás legrövidebb része, mivel a megye területéről gyakorlatilag ebből a korszakból nem ismerünk leleteket. Jelzésszerűen azonban szükséges visszanyúlnunk idáig ahhoz, hogy érthető legyen a teljes folyamat. Itt láthatjuk a kiállítás egyetlen olyan tárgyát, mely nem megyénk területén került napvilágra: egy afrikai szakóca (JAM ltsz. nélkül) állítja meg a látogatót egy pillanatra az „időalagút” végén.

NEOLITIKUM: TEXTILKÉSZÍTŐ

A korszak legfontosabb vívmánya az élelemtermelésre történt áttérés. A fazekasság csak ennek következménye. A gazdag neolit edénykészlet legszebb darabjait mutatjuk be. A korszak jellegzetes leletei a kis agyagszobrocskák, az idolok. Közülük különösen kiemelkedik szépségével a méhteleki egyik darab: egy „neolit Vénusz”. Megszemlélhetjük a korszak egyik jellegzetes nyersanyagát: a kereskedelem kitűnő indikátorát, a tokaji obszidiánt. Ez a fekete kő,a vulkáni üveg, keresett árucikk volt. Távoli vidékekre elkerült, jelezve a korszak embereinek kapcsolatait.

A neolitikum mesterségei közül a textilkészítést emeltük ki. Egy szövőszék rekonstrukciót készítettünk, melyen ki lehet próbálni a mesterség fortélyait.

RÉZKOR: RÉZMŰVES

Az első használt fém a réz és az arany. Megjelenésük új korszak nyitánya. E tárgyakat elsősorban temetkezések anyagából ismerjük: közülük válogattunk rézcsákányt, rézkarperecet.

BRONZKOR: BRONZMŰVES

A rezet ónnal ötvözve bronzot nyerünk. A bronz – elsősorban a fegyverek – igen nagy értéket képviseltek. A vagyonosodás a társadalmon belüli rétegződéshez vezetett A bronztárgyak – elsősorban a fegyverek – igen nagy értéket képviseltek. Nem véletlen, hogy az – akár kultikus céllal, akár újraolvasztáshoz  összegyűjtött felhalmozott – bronzdepók szép számban kerülnek elő. Ilyenekkel az elmúlt években is fél tucattal gazdagodott a nyíregyházi múzeum. Nem meglepő ez,. hiszen már múzeumalapítónk Jósa András is dicsekedett vele, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum után az ő gyűjteménye a leggazdagabb e „kincsleletek” tekintetében. A vitrinben egy bronzöntő műhely rekonstrukciója áll a központban, de a jellegzetes bronztárgyak mellett bemutatjuk a korszak hihetetlenül gazdag kerámia-formakincsét. Utóbbival érzékeltetve (és hangsúlyozva), hogy az egyes korábban kialakult mesterségek nem merülnek feledébe.

SZKÍTA: FAZEKAS

A vas terjedésének időszakában a sztyeppről az első név szerint is ismert nép, a szkíták kisebb csoportja érkezett. Hamarosan beolvadtak a helyben talált nagy tömegű lakosságba.  Megjelenik a fazekaskorong használata. Egy fazekasműhelyt rendeztünk be.

KELTÁK, DÁKOK: KOVÁCS, ÜVEGKÉSZÍTŐ

Minthogy a korszak szervesen összefügg az előzővel, a két műhely (az előbbi fazekas- és az itteni kovács-) szomszédos, csupán egy kerítés választja el őket egymástól, jelezve, hogy mindkét nép életében fontos mesterségekről van szó.

A nyugatról hazánkba érkező kelták (vagy más néven gallok) a fazekalás és a kovácsmesterség mellett ismerték az üveggyártás titkait és pénzt is vertek. Az I. században a terjeszkedő dák állam „vazallusaivá” lettek.

SZARMATÁK: KERESKEDŐ

A szkítákkal rokon sztyeppei nép a Kárpát-medencébe költözve a rómaiak és germánok  szomszédságában éltek évszázadokon át. Történetük a háborúk és a békés kereskedés váltakozása. A kiállításon az utóbbira helyeztük a hangsúlyt. A szarmata kereskedő áruval megrakott szekere mellett álldogál. Az importok sokszínűsége meghökkentő: római pénzek, email díszes ruhakapcsolótűk, színes üveggyöngyök, amfora, távoli tartományokból hozott edények, germán importok változatos gazdagsága szolgáltatja a látványt.

HUNKOR: ÖTVÖS

A szarmaták alföldi uralmának a hunok hódítása vetett véget. Attila népének terjeszkedésével új időszak, a népvándorlás kora kezdődött. Az V. század gazdag leletanyagának kiemelkedő darabjai a lemezes ruhakapcsolótűk. Közülük a Jósa András Múzeum büszkélkedhet Európa legnagyobb méretű ilyen ékszerpárjával. A Gáváról bekerült ún. fibukák :a korabeli ötvös remekei.

A korszak sajátos divatja volt a koponya mesterséges megnyújtása. Egy ilyen – az M3-as autópálya feltárásából származó – torzított koponyát is bemutatunk.

KORA AVAROK: KATONA

A hunkorral az iráni hegemóniát a sztyeppen a türk/török népeké váltotta fel. A korai avarok hatalmas terület uraivá váltak. Nyugati „végvidékük” a Kárpát-medence lett. Ők egyesítették először uralmuk alatt az Alföldet és a Dunántúlt. A vaskengyel „feltalálásával” kialakult a jellegzetes nomád harcmodor, mely sokáig legyőzhetetlenné tette őket. A leletanyagban is megmutatkozó gazdagságukat elsősorban hódításaiknak köszönhették. Megyénk szállásterületük perifériája volt.

KÉSŐ AVAROK, SZLÁVOK: ÁLLATTARTÓ, PÁKÁSZ

A kora avarok anyagi kultúrájától alapvetően eltérő, ún. griffes-indás régészeti horizont népét a régészet csak szükségképpen nevezi avarnak. Az időszak története, népi összetétele alapvető kérdés a honfoglalás kor kutatása szempontjából is.

A régészeti anyagban a késő avar temetkezések leleteire koncentráltunk (övveretek, szíjvégek stb.).

A késő avar, a honfoglaló és az Árpád-kori kiállításrészre egy hang- és fényjátékot komponáltunk. A viseletrekonstrukciókban elénk álló bábuk kis történetet adnak elő a honfoglalás korából.

HONFOGLALÓK: A LOVAS ÍJÁSZOK

A honfoglalás kor története a magyar régészet egyik leglényegesebb kérdése. Ugyanakkor épp ezen a téren találkozunk a legtöbb és legeltérőbb teóriákkal. A kiállításnak ezt a részét kiemelten kezeltük: a fő helyre került, a terem bejáratával szemben. Egy életképről van szó, egy gazdag és egy sezgény férfival és egy gazdag nővel ismerkedhetünk meg.

A viseletrekonstrukciók mellett néhány eredeti tárgyat is megtekinthetünk.

ÁRPÁD-KOR: FÖLDMŰVELÉS

A honfoglalás kori életképet egy Árpád-kori földműves figurájával egészítettük ki.

A régészeti leletek közül a földművelés szerszámait emeljük ki, érzékeltetve, hogy a letelepült, gazdálkodó életmód máig változatlan, és erre az időszakra nyúlik vissza.

KÖZÉPKOR: ÉPÍTÉSZ

A kiállítást egy elképzelt középkori építkezés kis részlete zárja.

A kiállítást mesterségekről szóló diafelvételek bemutatója színesíti.


2021.01.01. - 2021.12.31.
További ajánlataink

2021.09.24. 16:30 Sóstói Múzeumfalu programok 2021. Események, rendezvények, foglalkozások
Kutatók éjszakája - Programok a Sóstói Múzeumfaluban
2021.09.24. - 2021.10.24. Nyíregyházi kiállítások 2021. Várjuk a Jósa András Múzeumban, és a Kállay Gyűjtemény Múzeumban
2021.09.25. Sóstói Múzeumfalu programok 2021. Események, rendezvények, foglalkozások
Szüreti családi nap
2021.09.30. - 2021.10.01. Sóstói Múzeumfalu programok 2021. Események, rendezvények, foglalkozások
A magyar népmese napja - TŰZPRÓBÁK
2021.05.15. - 2021.11.14. Jósa András Múzeum kiállítások, programok, események 2021
2021.01.01. - 2021.12.31. Nyíregyházi Krúdy Gyula kiállítás „A Nyírség álmodója” címmel a Jósa András Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Benczúr Gyula kiállítás Nyíregyházán a Jósa András Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Jósa András Emlékkiállítás Nyíregyházán, bepillantás egy polihisztor világába
2021.01.01. - 2021.12.31. Néprajzi kiállítás Nyíregyházán “Én elmentem a vásárba…” címmel a Jósa András Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Katona kiállítás Nyíregyházán az I. és II. világháborús huszárezredről a Jósa András Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Múzeum gyerekeknek Nyíregyháza 2021. Múzeumi órák óvodástól középiskolás korig
2021.01.01. - 2021.12.31. Múzeumi tárlatvezetés Nyíregyházán, csoportos és rendhagyó tárlatvezetések a Jósa András Múzeumban
2021.01.12. - 2021.12.31. Arany ékszerek és kincsek: Sárga ördög - állandó kiállítás a nyíregyházi Jósa András Múzeumban
Találatok száma: 34

Barbizon Hotel Nyíregyháza-Sóstófürdő

Barbizon Hotel Nyíregyháza-Sóstófürdő

Nyíregyháza büszkesége a város üdülőövezetének, egyszersmind „tüdejének” számító Sóstó-gyógyfürdő. A strand közvetlen szomszédságában, 1000 négyszögöles parkban, igazi „barbizoni” hangulatot idéz Nyíregyháza legextravagánsabb szállodája, a Hotel Barbizon. Bővebben


Bessenyei Hotel Nyíregyháza

Bessenyei Hotel Nyíregyháza

Szállodánk Nyíregyháza frekventált részén a Nyíregyházi Egyetem területén helyezkedik el. Kellemes környezetben, kitűnő infrastruktúrával várjuk kedves vendégeinket! Szállodánk 2006-ban került átadásra 40 db 2 ágyas, 2 db 3 ágyas és 8 db mozgáskorlátozott szobával, melyek között családi szobák és franciaágyas ... Bővebben


Bihari Lovas Panzió

Bihari Lovas Panzió

A Bihari Lovastanya egész évben vendégei rendelkezésére áll. 20-30 fő részére tudnak kényelmes fekvő helyet biztosítani vályogból kőből és fából épül vendégházainkban. Bővebben


Blaha Panzió és Étterem Nyíregyháza

Blaha Panzió és Étterem Nyíregyháza

A várostól elválasztó tölgyeserdő szélén, a tótól 50 méterre található, családias hangulatú panzió. A szállás közvetlenül a Sóstói tó partján, illetve Európa egyik leglátogatottabb állatkertje, a Nyíregyházi Állatpark szomszédságában fekszik! Bővebben


Continent Hotel és Étterem Nyíregyháza

Continent Hotel és Étterem Nyíregyháza

A szálloda Nyíregyházán a városközponttól néhány percnyire, a Sóstói erdő ölelésében, a villanegyed közepén található. Az eklektikus stílusú épület látványa már a megérkezés pillanatában elfelejteti a túlhajszolt élet okozta stresszt. A színvonalas és egyedi módon berendezett, légkondicionált szobák, ... Bővebben


Európa Hotel és Étterem Nyíregyháza

Európa Hotel és Étterem Nyíregyháza

Szállodánk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelyén, Nyíregyházán a Hunyadi u. 2. szám alatt található. Elhelyezkedése igen kedvező, hisz az M3 autópálya Nyíregyháza-Dél kijáratától 7 km-re, illetve a városközpontban helyezkedik el. Szállodánk igen könnyen megközelíthető mind gépjárművel, mind tömegközlekedési ... Bővebben


Gabriel Apartmanház

Gabriel Apartmanház

A panziónk Nyíregyháza- Sóstó üdülőövezetben, a strandtól 600 méterre található. Sóstó a vizek szerelmeseinek is kikapcsolódást kínál. Panziónk családias környezetben, parkosított udvarral, zárt parkolóval áll a kedves vendégek rendelkezésére napi 24 órában. Bővebben


Hotel Aventinus**** Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő

Hotel Aventinus**** Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő

Szállodánk Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő szívében található, kb. 5 km-re a városközponttól. 20 kétágyas szobával, 5 db háromágyas szobával 3 db lakosztállyal és 1 db mozgáskorlátozottak részére kialakított szobával rendelkezünk. Az épület nemcsak a jelenlegi formájában szemet gyönyörködtető, további ... Bővebben


Hotel Bíbic****

Hotel Bíbic****

Nyíregyháza külvárosában, Sóstóhegyen található a Bibíc Hotel és a hozzá tartozó Tüskevár Panzió és Horgásztó. Az egyedülálló adottságoknak köszönhetően a szállás és étterem mellett tökéletes rendezvényhelyszínt kínálunk családi és céges rendezvényekhez valamint számos kikapcsolódási és szórakozási lehetőség ... Bővebben


Hotel Dzsungel**

Hotel Dzsungel**

Páratlan, semmihez sem hasonlítható körülmények közé kerül az a vendégünk, aki a Nyíregyházához közeli Sóstógyógyfürdőn álló Hotel Dzsungelt választja pihenő-helyéül. Szállodánk a Nyíregyházi Állatparkban áll, ötezer kisebb-nagyobb lakótárs él a hotel közvetlen szomszédságában, így korántsem legenda, hogy ... Bővebben


1 2 3 4   


Találatok száma: 19

Eperjes Étterem

Eperjes Étterem

Éttermünk megújult környezetben várja régi és új vendégeit, magyaros, házias ízekkel, tájjellegű ételek kínálatával. Hetente változó napi menünket, kedvező áron, kínáljuk gyors és színvonalas kiszolgálással. Specialitásaink, közé tartozik az ízletes csülöktál, valamint hidegtálaink. Bővebben


Görömbei Cukrászda

Görömbei Cukrászda

Legyen születésnap, névnap, ballagás, diplomaosztó, esküvő, keresztelő, elsőáldozás, nálunk minden alkalomra található dísztorta. Bővebben


Krúdy Vigadó Nyíregyháza

Krúdy Vigadó Nyíregyháza

A Krúdy Vigadó 2003-ban újonnan felújított szecessziós épülete Nyíregyháza-Sóstófürdő központjába, festői környezetbe, Sóstói tóra néző legszebb fekvésű, nemzetközileg is elismert Vendéglátó és Rendezvényközpontjában várjuk Önt és kedves vendégeit. A Krúdy Terasz 800 négyzetméteren 300 fő ... Bővebben


Sziklakert Étterem Panzió Nyíregyháza

Sziklakert Étterem Panzió Nyíregyháza

Éttermünk 110 fő, a különtermünk 30 fő, a rönkfából épített fedett teraszunk 50 fő befogadására alkalmas. A panziónk 10 szobával áll vendégeink rendelkezésére. A gépkocsiknak zárt udvaros parkolót tudunk biztosítani. Éttermünk á la carte-os , menüs és rendezvényes vendéglátást is szolgáltat. Bővebben


Tara Hotel és Étterem

Tara Hotel és Étterem

A Tara Hotel és Étterem a csodás Sóstón található, a Fürdő és a Berenát utca sarkán, a Parkfürdőtől 200 méterre. A szálloda az elmúlt 15 évben családok és üzleti vendégek számára egyaránt kedvelt szálláshellyé vált, köszönhető ez kiváló éttermének is, mely szeretettel várja az oda betérőket. Bővebben


Tirpák Csárda

Tirpák Csárda

Éttermünkben egész évben szeretettel várjuk kedves vendégeinket 10-22 h-ig, ahol kisebb esküvőket és családi rendezvényeket is lebonyolítunk 200 főig! Bővebben


Anno 1366 Középkori Étterem

Anno 1366 Középkori Étterem

Hangulatos, korhű, középkori lovagi étterem Nyíregyházán. Bővebben


Borostyán Vendéglő Nyíregyháza

Borostyán Vendéglő Nyíregyháza

Családias környezetben, barátságos kiszolgálással, házias ízekkel várjuk kedves vendégeinket. Különtermünkben családi, baráti, céges rendezvények lebonyolítását vállaljuk. Bővebben


Celentano Pizzéria Nyíregyháza

Celentano Pizzéria Nyíregyháza

Felejthetetlen ízek a megújult Celentano Pizzériában. Gyere el és kóstold meg pizzáinkat, frissen sültjeinket vagy ízletes leveseinket. Itáliai hangulatot idéző éttermünkben, eredeti olasz receptek alapján készítjük el kedvenc pizzáját. Bővebben


Kemence Csárda

Kemence Csárda

Éttermünk Nyíregyházán, a 41-es fő út mentén, a városközponttól 3 és fél km-re található. A csárda befogadó képessége 450 fő, amely 2 rendezvényteremből áll a nagyobb 230 fő a kisebb 130 fő befogadására alkalmas. 3 apartman szobával ezen felül 2, 3 és 4 ágyas szobákkal, zuhanyzóval állunk szálló vendégeink ... Bővebben


1 2   


A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
Pontos cím, geokód, térkép
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG