Kiállítások Budapesten a Gül Baba Türbében

Kiállítások Budapesten a Gül Baba Türbében

Kiemelt ajánlat
2020. október 20 - 25.

A Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány egyik kitűzött célja, hogy Magyarországon is megismertesse a török művészetet és hagyományokat. A Gül Baba türbéje mellett kialakított kulturális komplexumban a látogatók állandó kiállításon ismerhetik meg Gül Baba életét, valamint a dervis kolostor mindennapjait. Emellett a tárlat bemutatja a Kulturális Központ felújításának folyamatát is.

Időszaki kiállítások

Egy Findzsányi Történelem - A kávé útja Magyarországra

2020. szeptember 5. - december 31.

Egy findzsányi történelem?

Világszerte az egyik legkeresettebb termék, a legnagyobb mennyiségben fogyasztott italok egyike. Ki ne ismerné a kávét? De ismerjük-e a történelem homályába veszett múltját és a köré íródott legendákat is? Tudjuk-e, miként ismerte meg Magyarország ezt az italt, az elkészítésének és a fogyasztásának szokását? Hogyan kötődik a kávézás kultúrája a magyar-török kapcsolatokhoz?

A Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeummal együttműködve Egy findzsányi történelem – a kávé útja Magyarországra címmel nyitotta meg időszaki kiállítását 2020. szeptember 5-én, amely bemutatja a kávé útját a termelőtől a fogyasztóig, a történelmi múltjától napjainkig. A kiállításon a látogatók rövid történeteken, legendákon, eddig nem látott múzeumi tárgyakon és dokumentumokon keresztül ismerkedhetnek meg a kávézás históriájával. Kipróbálhatják milyen érzés lehet egy török kávéházban ülni, dzsezva és findzsa mellett társalogni.

A kiállítás 2020. december 31-ig ingyenesen látogatható. Mindenkit szeretettel várunk!


Gül Babát és a dervis kolostor életét bemutató állandó kiállítás

A TIKA és a Budapesti Történeti Múzeum közreműködésével felállított állandó kiállítás középpontjában Gül Baba történelmi személyisége, a Türbe épületének története, és a XVI. századi, oszmánkori Magyarország bemutatása áll.

Gül Baba

Dzsáfernek hívták, és Veli baba kolostorához tartozó bektasi dervis volt. Veli baba derviskolostora Ulugbey faluban található, amely Isparta Senirkent nevű kerületéhez tartozik. A kolostor iratai között található egy családfa, amely szerint Gül Baba apja, Jalinkilicsoglu Velijüddin, a bölcsek bölcse, Haszan ibn Alinak, azaz Mohamed unokájának a leszármazottja. A családfán nem jelölik Gül Baba születési idejét, csak annyit írnak, hogy apja sok idővel az ő vértanúhalála után hunyt el. Veli dede, „Algéria védőszentje” és Gül Baba, „Buda védőszentje” eszerint rokonok voltak, és ugyanabban a közösségben nevelkedtek. Gül Baba Törvényhozó Szülejmán szultán hívására csatlakozott a budai hadjárathoz, és a vár elfoglalása után, 1541. szeptember 2-án hunyt el. A hagyomány szerint Szülejmán szultán személyesen vitte Gül Baba koporsóját, a halotti imát pedig Ebusszuúd efendi mondta. A budai váron kívül, jelenlegi nyughelyén temették el, ahol valamivel később, 1543-1548 között sírkápolna és kolostor is épült. A török hódoltság után Budán számos oszmán-török épület elpusztult, csak Gül Baba emlékezete és türbéje maradt fenn évszázadokon keresztül. Gül Baba emlékét napjainkban a törökök és a magyarok egyaránt a török-magyar barátság szimbólumának tartják.

Oszmán hadak Magyarországon

1521-ben Szulejmán szultán Magyarország ellen fordult. Bevette az ország déli erődrendszerének kulcsát, Belgrádot, 1526-ban tönkreverte a Magyar Királyság hadseregét Mohács mellett, 1541-ben pedig elszánta magát az ország meghódítására is. Elfoglalta a fővárost, Budát, majd 25 év alatt az ország középső harmadát, a keleti területeken létrejövő Erdélyi Fejedelemséget pedig oszmán függésbe kényszerítette. A török seregek 1683-ban megkísérelték Bécs elfoglalását is, sikertelenül. A keresztény Európa összefogó hatalmai ellentámadásba lendültek, és néhány év alatt visszafoglalták a Magyar Királyság nagy részét, az utolsó területek pedig 1718-ban szabadultak fel. Bár e közel 200 év alatt hivatalosan hosszú évtizedekig béke honolt, a gyakorlatban folyamatosak voltak a kisebb-nagyobb összeütközések, amelyek következtében Magyarország jelentős része elpusztult.

Buda a török korban (1541-1686)

1541. augusztus 29-én Buda török kézre került, s egy új tartomány székhelye lett. Jelentős mennyiségű katona állomásozott benne, akikhez hamarosan polgári lakosság is csatlakozott. Néhány évtized alatt Buda keleties külsőt öltött, s betagolódott az Oszmán Birodalom városhálózatába. Számos minaretből hívták imára a híveket naponta ötször a müezzinek, az utcákon lefátyolozott nők jártak, a pihenni vagy szórakozni vágyók fürdőkbe vagy kávéházakba jártak, a bazárokban pedig folyt a kereskedelem. A középkori város lassan eltűnt, a hódítók új épületeket: bástyákat, iskolákat, kolostorokat és sírkápolnákat, azaz türbéket emeltek.

A gyertyatartó

A kolostorokat gyertyatartókkal (sámdán) és fáklyákkal világították meg. A mevlevi és bektasi dervisek a kolostoraikban meggyújtott gyertyákat perzsa eredetű szóval cserágnak nevezték. A cserág minden kolostorban fontos helyet fog lalt el. Egyes rendházakban külön felelőse volt a gyertyák meggyújtásának és eloltásának. Az elsőt napnyugtakor gyújtották meg, majd ennek segítségével az esti ima után a többit. Az étkező termekben is ugyanígy gyújtották meg a mécseseket, de előbb a sejh vagy a legidősebb dervis (a dede) „mécses-éneket” (cserág gülbangı) mondott, amelyre mindannyian azt kiáltották, hogy Hu („Ő”, vagyis Allah), s csak ezután ültek le az asztalhoz. Ez az ének a gyertya lángja és a kegyelmes Isten dicsőítésének a kifejezése. A gyertyák meggyújtásakor és eloltásakor nem azt mondták, hogy „gyújtsd meg a gyertyát!” ,vagy „oltsd el a gyertyát!”, hanem azt, hogy „ébreszd fel a gyertyát!”, „pihentesd el a gyertyát!” vagy „borítsd be a gyertyát!”. A gyertyát sohasem fújták el, hanem egy kézmozdulattal oltották el a lángját.

A dervisrendek

A tarikat (dervisrend) kifejezés szó szerint helyes irányt, követendő erkölcsöt, (tudat) állapotot és utat jelent, szűkebb értelemben viszont az Isten felé törekvők számára kívánatos szabályrendszert, állapotot és viselkedést fejezi ki. Másképpen fogalmazva: a misztikában a dervisrend az Isten felé törekvés céljából követett életforma, út. Ha valaki be kíván lépni egy dervisrendbe, akkor csatlakoznia kell a rend sejhjéhez, főnökéhez. A fogadalomtétel során a tanítvány köntöst és süveget kap, a felavatás után pedig a sejh irányításával ismeri meg annak a rendnek a szabályait, szokásait és módszereit, amelybe belépett.

A füstölő

A dervisközösségek által lakott kolostorokban a levegő megtisztítására füstölőkben (buhurdán) kellemes illatú fakérget égettek. Néha ezek alatt kis parazsastál is volt. Nevezetes vendégek fogadásakor vagy temetések során egy másik fajta füstölőt használta, amely láncon lógott, és a sejh annál fogva lengette (ezt hívták a „füstölő húzásának”). A szertartási termekben a „füstölő felébresztése” a lélek felemelését, a világi terhektől való megszabadulását, az embernek az égtől való tartozását, s végül az oda való visszatérését szimbolizálja.

A rózsavíz-tartó

A kolostorba érkező vendégeket rózsavízzel fogadták. Az üvegből, kerámiából vagy fémből készült rózsavíz-tartó hosszú nyakú, széles aljú, szűk szájú edény, amely a rózsavíz szórására szolgált. Gyakran a füstölővel együtt, azzal egy készletet alkotva egy tálcán foglalt helyet, s finom ízlésű mintákkal díszítették. Egyes példányok aranyból, ezüstből vagy rézaranyból készültek, s különféle domborításokkal vagy ékkövekkel gazdagon díszítették őket. A rózsa Mohamed prófétát szimbolizálja: a szertartási termekben rózsavizet hintenek, hogy ezzel idézzék meg Mohamed lelkületét és kifejezzék a reményt, hogy közbenjár értük.


2020.10.20. - 2020.10.25.
2020.10.27. - 2020.11.01.
2020.11.03. - 2020.11.08.
2020.11.10. - 2020.11.15.
2020.11.17. - 2020.11.22.
2020.11.24. - 2020.11.29.
2020.12.01. - 2020.12.06.
2020.12.08. - 2020.12.13.
2020.12.15. - 2020.12.20.
További ajánlataink

2020.10.23. Gül Baba Türbéje programok, események 2020 Budapest
Gül Baba Türbéje október 23-án, pénteken a megszokott nyitvatartással várja látogatóit.
2020.10.23. Október 23. Gül Baba Türbéje 2020
2020.10.20. - 2020.10.25. Gül Baba Türbéje programok, események 2020 Budapest
Egy findzsányi történelem - a kávé útja Magyarországra
2020.10.27. Kézműves workshop 2020. Gyertyakészítő workshop Budapesten a Gül Baba Türbében
2020.10.27. Gül Baba Türbéje programok, események 2020 Budapest
Gyertyakészítő workshop
2020.10.27. Gül Baba Türbéje programok, események 2020 Budapest
Mesés Türbe Túrák kisiskolásoknak
2020.10.27. - 2020.10.30. Gül Baba Türbéje programok, események 2020 Budapest
Őszi szünet programok
2020.10.27. - 2020.11.01. Gül Baba Türbéje programok, események 2020 Budapest
Egy findzsányi történelem - a kávé útja Magyarországra
2020.10.28. - 2020.10.29. Gül Baba Türbéje programok, események 2020 Budapest
Történelmi foglalkoztató és játszóház
2020.10.30. Gül Baba Türbéje programok, események 2020 Budapest
Fadoboz és üvegtányér decoupage
2020.10.30. Kézműves programok Budapest 2020. Fadoboz és üvegtányér decoupage a Gül Baba Kulturális Központba!
2020.10.30. Gül Baba Türbéje programok, események 2020 Budapest
Mesés Türbe Túrák kisiskolásoknak
2020.11.03. - 2020.11.08. Gül Baba Türbéje programok, események 2020 Budapest
Egy findzsányi történelem - a kávé útja Magyarországra
2020.11.10. - 2020.11.15. Gül Baba Türbéje programok, események 2020 Budapest
Egy findzsányi történelem - a kávé útja Magyarországra
2020.11.17. - 2020.11.22. Gül Baba Türbéje programok, események 2020 Budapest
Egy findzsányi történelem - a kávé útja Magyarországra
2020.11.24. - 2020.11.29. Gül Baba Türbéje programok, események 2020 Budapest
Egy findzsányi történelem - a kávé útja Magyarországra
2020.12.01. - 2020.12.06. Gül Baba Türbéje programok, események 2020 Budapest
Egy findzsányi történelem - a kávé útja Magyarországra
2020.12.08. - 2020.12.13. Gül Baba Türbéje programok, események 2020 Budapest
Egy findzsányi történelem - a kávé útja Magyarországra
2020.12.15. - 2020.12.20. Gül Baba Türbéje programok, események 2020 Budapest
Egy findzsányi történelem - a kávé útja Magyarországra
2020.12.22. - 2020.12.27. Gül Baba Türbéje programok, események 2020 Budapest
Egy findzsányi történelem - a kávé útja Magyarországra
2020.12.29. - 2020.12.31. Gül Baba Türbéje programok, események 2020 Budapest
Egy findzsányi történelem – a kávé útja Magyarországra
Találatok száma: 5

Hotel Memories Budapest**** Rumbachspace Event & Conference

Hotel Memories Budapest**** Rumbachspace Event & Conference

A Hotel Memories Budapest**** 2018 októberében nyitotta meg kapuit, később 2019-ben pedig 4 rendezvényhelyszínnel bővült. A hotel a VII. kerület szívében, a Dohány utcai Zsinagógától 30 méterre, a Deák Ferenc téri metrómegállótól pedig 100 méterre található a Wesselényi utcában található. Bővebben

Kiemelt partner

Continental Hotel Budapest**** Superior

Continental Hotel Budapest**** Superior

CONTINENTAL HOTEL BUDAPEST**** SUPERIOR - A négycsillagos design hotel Budapest történelmi belvárosában a szecesszió és a modern belsőépítészet elemeiből kialakított egyedi saját stílust sugároz. A szálloda 272 szobája - ebből 13 lakosztály - szélessávú internet elérhetőséggel, személyre szabott és business ... Bővebben

Kiemelt partner

Hotel Sofitel Budapest Chain Bridge

Hotel Sofitel Budapest Chain Bridge

Luxus hotel Budapest szívében, a Duna partján. A hotelben 350 légkondicionált szoba, melyből 54 lakosztály, áll a vendégek rendelkezésére, csodálatos kilátással a Lánchídra és a várra. Bővebben

Kiemelt partner

Anna Hotel**** Budapest

Anna Hotel**** Budapest

Az Anna Hotel Budapest a XI. kerületében, idilli környezetben helyezkedik el. A hotelt körülölelő gyönyörű kertnek köszönhetően vendégeink a béke szigetén érezhetik magukat, a főváros hangos forgatagától néhány perc távolságban. A hotel a főváros egyik legújabb szállodája és nyitása óta célja, hogy ... Bővebben

Kiemelt partner

Danubius Hotel Gellért

Danubius Hotel Gellért

Budapest egyik legszebb szecessziós épülete a Duna-parton, a Gellért-hegy lábánál. A híres Gellért Fürdőhöz közvetlenül csatlakozó patinás szálloda hangulatos belső terekkel nyújt kényelmet és kikapcsolódást. Ki sem kell tennie a lábát a szállodából, hogy megtapasztalja a világhírű Gellért fürdő jótékony ... Bővebben

Kiemelt partnerA SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Kapcsolódó témák:

Kiemelt ajánlatok

Október 23. Gül Baba Türbéje 2020
Október 23. Gül Baba Türbéje 2020
  • Budapest
  • II. kerület
2020. október 23.
Gül Baba Türbéje programok, események 2020 Budapest
Gül Baba Türbéje programok, események 2020 Budapest
  • Budapest
  • II. kerület
2020. október 23.

Figyelmébe ajánljuk!


Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
Pontos cím, geokód, térkép
1023 Budapest II. kerület, Mecset utca 14. (Bejárat a Türbe tér felől)
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG