Budapesti Történeti Múzeum - Vármúzeum
Budapesti Történeti Múzeum - Vármúzeum

Középpontban a középkor 3. - régészeti kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma sok szeretettel vár mindenkit a Középpontban a középkor 3. - a 2017. évi középkori régészeti ásatások újdonságai című kiállítására, mely a BTM Vármúzeum Középkori főosztálya kiállítássorozatának harmadik tárlata. A sorozat azért indult, hogy a főosztály munkatársai évről évre bemutathassák – még úgymond „a régész forró nyomán” járva - az előző év ásatásai legérdekesebb újdonságait a látogatóknak, és egyben felhívják a figyelmét arra, hogy milyen hihetetlenül gazdag leletanyag kerül elő a Budapesten folytatott régészeti ásatások során.

Középpontban a középkor 3. - régészeti kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban

KÖZÉPPONTBAN A KÖZÉPKOR 3. - a 2017. évi középkori régészeti ásatások újdonságai

Megtekinthető: 2018. október 18-tól 2019. január 25-ig

Ásatási helyszínek: I. ker. Corvin tér (Hagyományok Háza); I. ker. Ostrom utca; I. ker. Színház utca 1-11. (Karmelita épületegyüttes); II. ker. Csalogány utca; III. ker. Csúcshegy-Harsánylejtő; III. ker. Pusztakúti út, III. ker. Táborhegyi út; V. kerület Molnár utca; V. Kígyó utca 2. –V. Váci utca 32.; Margitsziget (Domonkos rendi apácakolostor); XIII. ker. Meder utca
A Középpontban a középkor 3. a BTM Vármúzeum Középkori főosztálya kiállítássorozatának harmadik tárlata. A sorozat azért indult, hogy a főosztály munkatársai évről évre bemutathassák – még úgymond „a régész forró nyomán” járva - az előző év ásatásai legérdekesebb újdonságait a látogatóknak, és egyben felhívják a figyelmét arra, hogy milyen hihetetlenül gazdag leletanyag kerül elő a Budapesten folytatott régészeti ásatások során.
A kiállításon megtekinthető tárgyak teljes körű szakmai feldolgozottsága nem fejeződött be, akár még el sem kezdődött: egy-másfél évvel ezelőtt még a föld alatt voltak - épp, hogy kikerültek a restaurátorok állagmegóvó kezei közül.
Az idei kiállítást tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála miatt Kovács Eszter régész, a BTM Középkori főosztálya gyűjteményvezető főmuzeológusa, a Margit-szigeti ásatások vezetője emlékének szenteljük.
11 ásatási helyszín – a honfoglalás korától a 18. századig
Idén 11 ásatás régészeti anyagát tekinthetik meg a látogatók. A honfoglalás korától a 18. századig nyúló, széles idősávot felölelő kiállítás a legkülönbözőbb társadalmi rétegek tárgyait kínálja megtekintésre: ép, összeragasztott, kiegészített tárgyakat éppúgy láthatunk, mint fontos, ritkán előkerülő töredékeket; a mindennapi élet megszokott, tucat tárgyait és különleges, unikális darabokat egyaránt.
Az ásatási munkák hozadéka az egyes, napvilágra került tárgyak érdekessége és szépsége mellett az is, hogy olyan összefüggéseket rajzolnak ki, mely gazdagítják és pontosítják történelmi tudásunkat.
Megtudhatjuk például az V. kerületi Molnár utcánál lévő, érintetlen középkori rétegekből, s az ott talált tárgyakból (kötél, vascsáklya, cölöpépítmények), hogy a középkorban kikötő működött a területén. Hihetetlen mennyiségű, több tíz kilogrammnyi bőrleletet, fatárgyat, s egyéb szerves maradványokat sikerült megmenteni ott számos fémtárgy mellett.
Megtudhatjuk, hogy a Karmelita kolostornál megtalált középkori torony azonosítása révén lehetővé vált a területre vonatkozó okleveles adatok térbeli pontosítása. Így a telkek középkori kialakításáról, majd azok későbbi aprózódásáról és török kori átalakulásáról is képet alkothatunk.
Megtudhatjuk, hogy a Budán elsőként felfedezett, 15. századi kerámiaégető műhelyben a jellegzetes budai áruk és mellett hamisított bécsi edényeket is gyártottak. A hamisítás már akkor sem volt ismeretlen jelenség, az Ostrom utcai ásatásnál talált, a textilek minőségét jelző, pecsétszerű ólomplombákat például előszeretettel hamisították. Jól vagy rosszul: a hamisítást könnyen kiszúrják a régészek a torzabb, esetleg fordított betűkből, nem megfelelően használt rövidítésekből. Nemcsak a hamisítás, de a tolvajlás ellen is próbált védekezni a kor embere: a kézzel másolt, értékes kódexekre - a négy, sarkot védő, díszítő veret mellé – a borító közepére könyvláncot szereltek, mellyel a polchoz erősítették a könyvet a lopások megelőzésére.
Megtudhatjuk, hogy létezett egy hiedelem a középkorban a kis, szenteket ábrázoló kerámiafigurákhoz kapcsolódóan - melyeket az emberek az otthonukban védőszentként is kihelyeztek -, hogy ha megkapargatják őket, az aláhulló port ételben-italban, gyógyszer gyanánt érdemes elfogyasztaniuk.
S azt is megtudhatjuk, hogy a középkori kutyaürülék, a régész számára ugyanolyan értékes, mint az aranylelet, mert ugyanolyan ritka. A most megtalált lelet azért maradhatott meg, mert annyira megszáradt, hogy nem tudott már elbomlani.
Válogatás a kiállítás tárgyaiból
Kígyóval megküzdő kőoroszlán (13. századi kőfaragvány)
Egy középkori pincéből került elő, feltehetően egy templom díszítő kőfaragása, mely a jó és a rossz harcát ábrázolja, melyben az oroszlán szimbolizálja a jót, s a kígyó a rosszat. Az oroszlán feje hiányzik, de a testén tekeredő kígyó jól kivehető.

Margit-szigeti freskótöredékek a 14. századból
A Margit-szigeten található Domonkos rendi apácakolostort IV. Béla magyar király alapította. Az apácakolostor feltárása már az 1830-as években megindult, köszönhetően annak, hogy egy korona került elő a szentélyből, amelyet V. Istvánnak, Béla fiának tulajdonítottak. Ettől kezdve a kolostor kutatása szinte folyamatosan zajlott, zajlik ma is. Kovács Eszter régész célja az volt, hogy a kolostor XIX. századi feltárása és területe kitisztítása után a fal tövében felhalmozott földanyagból a korábban értéktelennek tartott, középkori freskótöredékeket a felszínre hozza. Sikerrel járt: rendkívüli színgazdagságú, nagyon jó minőségű, emberi arcokat is ábrázoló falkép-töredékanyagot talált.

Rézveretes, kovácsoltvas kés a 15-16. századból
A 10 cm hosszú kés igényes kialakítású, finom, művészi munka. A Duna-parti nedves, iszapos talaj, ahonnan előkerült, olyan kedvező környezetet biztosított, hogy a fából készült nyélborítás is megmaradt, melyet kétoldalt 3 apró rézszegeccsel rögzítettek a nyéllemezhez. Különleges a kés végén elhelyezett, trapéz alakú záróveret, melyet vésett geometrikus formákkal díszítettek. A tárgy lelőhelye egy beásás, mely feltehetően kútként működött.

17. századi ólomkatona
Az ólomkatona, mint gyerekjáték főként a 18. század végétől – 19. század elejétől jött divatba, de az Ostrom utcai ásatásnál talált darab egy korai, 17. századi figura – korára a katona ruházatából következtethetünk.

Aranyozott díszkapocs a 17. századból
Az ékszerek mindig közkedvelt darabjai a kiállításoknak. Az Ostrom utcánál került elő egy szépen megmunkált, aranyozott díszkapocs, mely minden bizonnyal egy vagyonosabb családból származó asszony ruháját díszíthette.

Honfoglalás kori női sírhoz tartozó dísztárgyak: aranyozott bronz ingnyakveret és bronz fülesgomb
2017. novemberében családi ház alapozásánál honfoglalás kori sírok láttak napvilágot Csúcshegy-Harsánylejtőn. Az előkerült leletek többségét ékszerek és viseleti tárgyak jelentették, melyek elsősorban gyermekek és felnőtt nők sírjaiból kerültek elő. A kerek ingnyakveret a hátoldalán két kis füllel ellátott veret, melyet a női felsőruházat alatti ing nyakkivágásának szegélyére varrtak fel. A bronz fülesgomb pedig a ruházat összefogására szolgáló, a mai gombokkal azonos funkciójú tárgy.

Nyomozz a patikus után! Budapesti mozaik
A Kígyó u-i ásatás példája annak, hogy a meglévő írott források összekapcsolódva a régészeti kutatással szinte teljes emberi történeteket rajzolhatnak fel.  Írott forrásokból tudjuk, hogy 1686 után, feltehetően német területről érkezett és költözött Pestre Heinrich Siegfried Herold patikus, akit szívesen fogadott a közösség, rögtön kapott is letelepedési engedélyt, hamar városi tanácstag lett, 1698-ban rövid ideig bíróvá is választották, és rendkívül gyorsan vagyonosodott. 1695-ben azonban gyilkossági ügybe keveredett, meg is büntették, de kimódolta, hogy a büntetését ne kelljen letöltenie. A Kígyó utcai telket 1688-ban kapta meg, ráépíttette három szobás házát a Szentháromság Patikával és helyiségeivel együtt.  Az 1696-os összeírás kőépületként említi a házat. A régészek az udvari részen ástak és a török kor pusztítása utáni helyreállítás nyomaira bukkantak: a tulajdonos helyreállítatta a házát szép, mintás freskókkal díszítve, s ezek maradványait találták meg az ásatás során.

Kurátor: Dr. Papp Adrienn régész
A tudományos munkatársak: Benda Judit régész; Daróczi-Szabó Márta  archaeozoológus;
Daróczi-Szabó László archaeozoológus; Kovács Eszter régész (Ɨ); Pomázi-Horváth Viktória régész; Sándor Ildikó régész; Szolnoki Tamás régész; Terei György régész, Tóth Anikó régész, Végh András régész, a Vármúzeum igazgatója, Zádor Judit régész
A Műtárgyvédelmi osztály munkatársai


2018.10.18. - 2019.01.25.
Kapcsolódó időpontok

2018.11.14. - 2019.02.25. Festészeti kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban Falkoner Xavér Ferenc barokk festő képeiből
2018.11.15. Budapesti Történeti Múzeum programok 2018
FALCONER XAVÉR FERENC BUDAI BAROKK FESTŐ munkásságát bemutató kiállítás megnyitója
2018.11.16. Budapesti Történeti Múzeum programok 2018
Apródok és Udvarhölgyek Pizsamaparti
2018.11.16. 19:00 Pizsamaparti a Budapesti Történeti Múzeumban, Apródok és Udvarhölgyek
2018.11.08. - 2019.02.17. Budapesti Történeti Múzeum időszaki kiállítások 2018. Szerb székesegyház a Tabánban
2018.11.06. - 2018.11.30. 1 hónap, 1 tárgy, 1 régész sorozat a Budapesti Történeti Múzeumban
2018.11.24. Budapesti Történeti Múzeum programok 2018
AZ ELTŰNT RÁCVÁROS EMLÉKEZETE - KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK - CSALÁDI NAP
2018.11.24. 11:00 Múzeumi családi nap a Budapesti Történeti Múzeumban
2018.11.28. Budapesti Történeti Múzeum programok 2018
SZABADEGYETEMI ELŐADÁS - SZERB VILÁG A HÓDOLTSÁGBAN: EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM
2018.11.28. 17:00 Szabadegyetemi előadás a Budapesti Történeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Tárlatvezetés akár 5 nyelven a Budapesti Történeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Múzeumpedagógiai foglalkozások a Budapesti Történeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Terembérlés Budapesten, rendezvényhelyszín a Budapesti Történeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Budapesti Történeti Múzeum állandó kiállításai, látogatás a Vármúzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Programok a Budai Várnegyedben 2018
2018.01.01. - 2018.12.31. Budavári Zsinagóga (Középkori Zsidó Imaház) látogatás a Budai Várban
2019.01.13. Budapesti Történeti Múzeum programok 2018
Középkori zsidó emlékek nyomában - séta

A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!


KAPCSOLATFELVÉTEL, ELÉRHETŐSÉGEK
1014 Budapest I. kerület, Szent György tér 2., Budavári palota E épület
Gyors választ szeretne? Telefonáljon!
További információt kér? Írjon levelet!
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!
Kevés az információ?
Ha valamit nem talál, további információkat kérhet szerkesztőségünktől.
Információkérés

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG
Középpontban a középkor 3. - régészeti kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban

Programajánlat

Budapesti Történeti Múzeum programok 2018
Budapesti Történeti Múzeum programok 2018
  • Budapest
  • I. kerület
2018. november 15.
Szabadegyetemi előadás a Budapesti Történeti Múzeumban
Szabadegyetemi előadás a Budapesti Történeti Múzeumban
  • Budapest
  • I. kerület
2018. november 28. 17:00
Múzeumi családi nap a Budapesti Történeti Múzeumban
Múzeumi családi nap a Budapesti Történeti Múzeumban
  • Budapest
  • I. kerület
2018. november 24. 11:00

Szolgáltató

Könyvtár

Legjobb élmények

Magyar Nemzeti Múzeum - interaktív múzeum látogatás
Corvina kiállítás
Nézze meg Budapestet az Óriáskerékről! Felejthetetlen látvány, kihagyhatatlan élmény!
A Csodák Palotája élmény minden korosztálynak!
Cápás állatkertünkben egy látványalagútban csodálhatják meg a tigris-, és barna cápákat.
A vezetés élménye! Várjuk a Közép-Európában egyedülálló autóverseny szimulátor központunkban!
Csobbanjon velünk a Dunába! Kétéltű buszos városnézés Budapesten.
Buszos városnézésre hívjuk és várjuk, fedezze fel velünk Budapest legfontosabb látnivalóit!
11925
követő
Csatlakozz Facebook közösségünkhöz, hogy
az elsők között értesülj a legjobb programokról!
7798
program
Iratkozz fel hírlevelünkre
a kimondottan neked javasolt élménykínálatokért!
1009
online jegy
Ne töltsd az időt sorban állással!
Vásárold meg nálunk előre a jegyedet!

Megyék

Tájegységek


© 2007-2018 PROGRAMTURIZMUS - Magyar TourMix Kft.
Gemius
Interticket