Középpontban a középkor 3. - régészeti kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban

2018.10.18. - 2019.02.24.

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma sok szeretettel vár mindenkit a Középpontban a középkor 3. - a 2017. évi középkori régészeti ásatások újdonságai című kiállítására, mely a BTM Vármúzeum Középkori főosztálya kiállítássorozatának harmadik tárlata. A sorozat azért indult, hogy a főosztály munkatársai évről évre bemutathassák – még úgymond „a régész forró nyomán” járva - az előző év ásatásai legérdekesebb újdonságait a látogatóknak, és egyben felhívják a figyelmét arra, hogy milyen hihetetlenül gazdag leletanyag kerül elő a Budapesten folytatott régészeti ásatások során.

Középpontban a középkor 3. - régészeti kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban

KÖZÉPPONTBAN A KÖZÉPKOR 3. - a 2017. évi középkori régészeti ásatások újdonságai

Megtekinthető: 2018. október 18-tól 2019. február 24-ig

Ásatási helyszínek: I. ker. Corvin tér (Hagyományok Háza); I. ker. Ostrom utca; I. ker. Színház utca 1-11. (Karmelita épületegyüttes); II. ker. Csalogány utca; III. ker. Csúcshegy-Harsánylejtő; III. ker. Pusztakúti út, III. ker. Táborhegyi út; V. kerület Molnár utca; V. Kígyó utca 2. –V. Váci utca 32.; Margitsziget (Domonkos rendi apácakolostor); XIII. ker. Meder utca
A Középpontban a középkor 3. a BTM Vármúzeum Középkori főosztálya kiállítássorozatának harmadik tárlata. A sorozat azért indult, hogy a főosztály munkatársai évről évre bemutathassák – még úgymond „a régész forró nyomán” járva - az előző év ásatásai legérdekesebb újdonságait a látogatóknak, és egyben felhívják a figyelmét arra, hogy milyen hihetetlenül gazdag leletanyag kerül elő a Budapesten folytatott régészeti ásatások során.
A kiállításon megtekinthető tárgyak teljes körű szakmai feldolgozottsága nem fejeződött be, akár még el sem kezdődött: egy-másfél évvel ezelőtt még a föld alatt voltak - épp, hogy kikerültek a restaurátorok állagmegóvó kezei közül.
Az idei kiállítást tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála miatt Kovács Eszter régész, a BTM Középkori főosztálya gyűjteményvezető főmuzeológusa, a Margit-szigeti ásatások vezetője emlékének szenteljük.
11 ásatási helyszín – a honfoglalás korától a 18. századig
Idén 11 ásatás régészeti anyagát tekinthetik meg a látogatók. A honfoglalás korától a 18. századig nyúló, széles idősávot felölelő kiállítás a legkülönbözőbb társadalmi rétegek tárgyait kínálja megtekintésre: ép, összeragasztott, kiegészített tárgyakat éppúgy láthatunk, mint fontos, ritkán előkerülő töredékeket; a mindennapi élet megszokott, tucat tárgyait és különleges, unikális darabokat egyaránt.
Az ásatási munkák hozadéka az egyes, napvilágra került tárgyak érdekessége és szépsége mellett az is, hogy olyan összefüggéseket rajzolnak ki, mely gazdagítják és pontosítják történelmi tudásunkat.
Megtudhatjuk például az V. kerületi Molnár utcánál lévő, érintetlen középkori rétegekből, s az ott talált tárgyakból (kötél, vascsáklya, cölöpépítmények), hogy a középkorban kikötő működött a területén. Hihetetlen mennyiségű, több tíz kilogrammnyi bőrleletet, fatárgyat, s egyéb szerves maradványokat sikerült megmenteni ott számos fémtárgy mellett.
Megtudhatjuk, hogy a Karmelita kolostornál megtalált középkori torony azonosítása révén lehetővé vált a területre vonatkozó okleveles adatok térbeli pontosítása. Így a telkek középkori kialakításáról, majd azok későbbi aprózódásáról és török kori átalakulásáról is képet alkothatunk.
Megtudhatjuk, hogy a Budán elsőként felfedezett, 15. századi kerámiaégető műhelyben a jellegzetes budai áruk és mellett hamisított bécsi edényeket is gyártottak. A hamisítás már akkor sem volt ismeretlen jelenség, az Ostrom utcai ásatásnál talált, a textilek minőségét jelző, pecsétszerű ólomplombákat például előszeretettel hamisították. Jól vagy rosszul: a hamisítást könnyen kiszúrják a régészek a torzabb, esetleg fordított betűkből, nem megfelelően használt rövidítésekből. Nemcsak a hamisítás, de a tolvajlás ellen is próbált védekezni a kor embere: a kézzel másolt, értékes kódexekre - a négy, sarkot védő, díszítő veret mellé – a borító közepére könyvláncot szereltek, mellyel a polchoz erősítették a könyvet a lopások megelőzésére.
Megtudhatjuk, hogy létezett egy hiedelem a középkorban a kis, szenteket ábrázoló kerámiafigurákhoz kapcsolódóan - melyeket az emberek az otthonukban védőszentként is kihelyeztek -, hogy ha megkapargatják őket, az aláhulló port ételben-italban, gyógyszer gyanánt érdemes elfogyasztaniuk.
S azt is megtudhatjuk, hogy a középkori kutyaürülék, a régész számára ugyanolyan értékes, mint az aranylelet, mert ugyanolyan ritka. A most megtalált lelet azért maradhatott meg, mert annyira megszáradt, hogy nem tudott már elbomlani.
Válogatás a kiállítás tárgyaiból
Kígyóval megküzdő kőoroszlán (13. századi kőfaragvány)
Egy középkori pincéből került elő, feltehetően egy templom díszítő kőfaragása, mely a jó és a rossz harcát ábrázolja, melyben az oroszlán szimbolizálja a jót, s a kígyó a rosszat. Az oroszlán feje hiányzik, de a testén tekeredő kígyó jól kivehető.

Margit-szigeti freskótöredékek a 14. századból
A Margit-szigeten található Domonkos rendi apácakolostort IV. Béla magyar király alapította. Az apácakolostor feltárása már az 1830-as években megindult, köszönhetően annak, hogy egy korona került elő a szentélyből, amelyet V. Istvánnak, Béla fiának tulajdonítottak. Ettől kezdve a kolostor kutatása szinte folyamatosan zajlott, zajlik ma is. Kovács Eszter régész célja az volt, hogy a kolostor XIX. századi feltárása és területe kitisztítása után a fal tövében felhalmozott földanyagból a korábban értéktelennek tartott, középkori freskótöredékeket a felszínre hozza. Sikerrel járt: rendkívüli színgazdagságú, nagyon jó minőségű, emberi arcokat is ábrázoló falkép-töredékanyagot talált.

Rézveretes, kovácsoltvas kés a 15-16. századból
A 10 cm hosszú kés igényes kialakítású, finom, művészi munka. A Duna-parti nedves, iszapos talaj, ahonnan előkerült, olyan kedvező környezetet biztosított, hogy a fából készült nyélborítás is megmaradt, melyet kétoldalt 3 apró rézszegeccsel rögzítettek a nyéllemezhez. Különleges a kés végén elhelyezett, trapéz alakú záróveret, melyet vésett geometrikus formákkal díszítettek. A tárgy lelőhelye egy beásás, mely feltehetően kútként működött.

17. századi ólomkatona
Az ólomkatona, mint gyerekjáték főként a 18. század végétől – 19. század elejétől jött divatba, de az Ostrom utcai ásatásnál talált darab egy korai, 17. századi figura – korára a katona ruházatából következtethetünk.

Aranyozott díszkapocs a 17. századból
Az ékszerek mindig közkedvelt darabjai a kiállításoknak. Az Ostrom utcánál került elő egy szépen megmunkált, aranyozott díszkapocs, mely minden bizonnyal egy vagyonosabb családból származó asszony ruháját díszíthette.

Honfoglalás kori női sírhoz tartozó dísztárgyak: aranyozott bronz ingnyakveret és bronz fülesgomb
2017. novemberében családi ház alapozásánál honfoglalás kori sírok láttak napvilágot Csúcshegy-Harsánylejtőn. Az előkerült leletek többségét ékszerek és viseleti tárgyak jelentették, melyek elsősorban gyermekek és felnőtt nők sírjaiból kerültek elő. A kerek ingnyakveret a hátoldalán két kis füllel ellátott veret, melyet a női felsőruházat alatti ing nyakkivágásának szegélyére varrtak fel. A bronz fülesgomb pedig a ruházat összefogására szolgáló, a mai gombokkal azonos funkciójú tárgy.

Nyomozz a patikus után! Budapesti mozaik
A Kígyó u-i ásatás példája annak, hogy a meglévő írott források összekapcsolódva a régészeti kutatással szinte teljes emberi történeteket rajzolhatnak fel.  Írott forrásokból tudjuk, hogy 1686 után, feltehetően német területről érkezett és költözött Pestre Heinrich Siegfried Herold patikus, akit szívesen fogadott a közösség, rögtön kapott is letelepedési engedélyt, hamar városi tanácstag lett, 1698-ban rövid ideig bíróvá is választották, és rendkívül gyorsan vagyonosodott. 1695-ben azonban gyilkossági ügybe keveredett, meg is büntették, de kimódolta, hogy a büntetését ne kelljen letöltenie. A Kígyó utcai telket 1688-ban kapta meg, ráépíttette három szobás házát a Szentháromság Patikával és helyiségeivel együtt.  Az 1696-os összeírás kőépületként említi a házat. A régészek az udvari részen ástak és a török kor pusztítása utáni helyreállítás nyomaira bukkantak: a tulajdonos helyreállítatta a házát szép, mintás freskókkal díszítve, s ezek maradványait találták meg az ásatás során.

Kurátor: Dr. Papp Adrienn régész
A tudományos munkatársak: Benda Judit régész; Daróczi-Szabó Márta  archaeozoológus;
Daróczi-Szabó László archaeozoológus; Kovács Eszter régész (Ɨ); Pomázi-Horváth Viktória régész; Sándor Ildikó régész; Szolnoki Tamás régész; Terei György régész, Tóth Anikó régész, Végh András régész, a Vármúzeum igazgatója, Zádor Judit régész
A Műtárgyvédelmi osztály munkatársai


2018.10.18. - 2019.02.24.
Kapcsolódó időpontok

2019.01.23. Budapesti Történeti Múzeum programok 2019
SZABADEGYETEMI ELŐADÁS - SZERB VILÁG A HÓDOLTSÁGBAN: EGYHÁZ ÉS TÁRSADALOM
2019.01.23. 17:00 Szabadegyetemi előadás a Budapesti Történeti Múzeumban
2019.01.26. Budapesti Történeti Múzeum programok 2019
Barokk paloták, barokk sorsok, szerelmek, háborúk - Aczél Eszter és Farbaky Péter művészettörténészekkel, Lőrinc Katalin táncművésszel és Lőrinszky Attila nagybőgőssel
2019.01.08. - 2019.01.31. 1 hónap, 1 tárgy, 1 régész sorozat a Budapesti Történeti Múzeumban
2019.01.31. Budapesti Történeti Múzeum programok 2019
Az ismeretlen középkori Budavár tudósoktól idegenvezetőknek
2019.02.07. Budapesti Történeti Múzeum programok 2019
Az ismeretlen középkori Budavár tudósoktól idegenvezetőknek
2019.02.08. Budapesti Történeti Múzeum programok 2019
Apródok és Udvarhölgyek Pizsamaparti
2019.02.08. 19:00 Pizsamaparti a Budapesti Történeti Múzeumban, Apródok és Udvarhölgyek
2019.01.01. - 2019.12.31. Tárlatvezetés akár 5 nyelven a Budapesti Történeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Múzeumpedagógiai foglalkozások a Budapesti Történeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Terembérlés Budapesten, rendezvényhelyszín a Budapesti Történeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Budapesti Történeti Múzeum állandó kiállításai, látogatás a Vármúzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Programok a Budai Várnegyedben 2019
2019.01.01. - 2019.12.31. Budavári Zsinagóga (Középkori Zsidó Imaház) látogatás a Budai Várban
2019.02.14. Budapesti Történeti Múzeum programok 2019
Az ismeretlen középkori Budavár tudósoktól idegenvezetőknek
2018.11.08. - 2019.02.17. Budapesti Történeti Múzeum időszaki kiállítások 2019. Szerb székesegyház a Tabánban
2019.02.21. Budapesti Történeti Múzeum programok 2019
Az ismeretlen középkori Budavár tudósoktól idegenvezetőknek
2018.11.15. - 2019.02.25. Festészeti kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban Falkoner Xavér Ferenc barokk festő képeiből
2019.02.28. Budapesti Történeti Múzeum programok 2019
Az ismeretlen középkori Budavár tudósoktól idegenvezetőknek
2019.03.07. Budapesti Történeti Múzeum programok 2019
Az ismeretlen középkori Budavár tudósoktól idegenvezetőknek
Találatok száma: 7

Continental Hotel Budapest**** Superior

Continental Hotel Budapest**** Superior

CONTINENTAL HOTEL BUDAPEST****SUPERIOR - A négycsillagos design hotel Budapest történelmi belvárosában a szecesszió és a modern belsőépítészet elemeiből kialakított egyedi saját stílust sugároz. A szálloda 272 szobája - ebből 13 lakosztály - szélessávú internet elérhetőséggel, személyre szabott és ... Bővebben


Jagelló Business Hotel***

Jagelló Business Hotel***

A kitűnő elhelyezkedésű Jagelló Business Hotel a budai üzleti negyedben található, az M1-es és M7-es autópályák és a Budapest Congress és World Trade Center közelében. Budapest budai oldalán, a 12. kerületben zöld környezetben várja vendégeit budapesti üzleti hotelünk 24 modern szobával. A szobák ... Bővebben


Szállás Budapest Belvárosban (V. kerület)

Szállás Budapest Belvárosban (V. kerület)

Luxus kényelem a belváros szívében, 50 méterre a Vörösmarty tértől! Budapest 5. kerületének közepén,a Dunától pár perc sétára 2, 4, 6 fős teljesen felszerelt apartmanokkal várjuk! Központi elhelyezkedésű, mégis csendes, ideális pihenőhely egy hosszú, városnézéssel töltött nap után. Egyedi design, ... Bővebben


Hotel Sofitel Budapest Chain Bridge

Hotel Sofitel Budapest Chain Bridge

Luxus hotel Budapest szívében, a Duna partján. A hotelben 350 légkondicionált szoba, melyből 54 lakosztály, áll a vendégek rendelkezésére, csodálatos kilátással a Lánchídra és a várra. Bővebben


Anna Hotel*** Budapest

Anna Hotel*** Budapest

Az Anna Hotel Budapest a XI. kerületében, idilli környezetben helyezkedik el. A hotelt körülölelő gyönyörű kertnek köszönhetően vendégeink a béke szigetén érezhetik magukat, a főváros hangos forgatagától néhány perc távolságban. A hotel a főváros egyik legújabb szállodája és nyitása óta célja, hogy ... Bővebben


Danubius Hotel Gellért

Danubius Hotel Gellért

Budapest egyik legszebb szecessziós épülete a Duna-parton, a Gellért-hegy lábánál. A híres Gellért Fürdőhöz közvetlenül csatlakozó patinás szálloda hangulatos belső terekkel nyújt kényelmet és kikapcsolódást. Ki sem kell tennie a lábát a szállodából, hogy megtapasztalja a világhírű Gellért fürdő ... Bővebben


Prestige Hotel**** Superior Budapest

Prestige Hotel**** Superior Budapest

A Budapest belvárosában 2015 áprilisában megnyílt Prestige Hotel Budapest visszaidézi a boldog békeidőket. A nagypolgári épület a 19. századból Hild József építész munkáját dicséri, aki a reformkor és a klasszicizmus legnagyobb alakjaként vonult be a történelembe. Csodálatos építészet és isteni ... Bővebben
A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!


Programajánlat

Szolgáltató

Országos Széchenyi Könyvtár


Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
KAPCSOLATFELVÉTEL, ELÉRHETŐSÉGEK
Gyors választ szeretne? Telefonáljon!
További információt kér? Írjon levelet!
Pontos cím, geokód, térkép
1014 Budapest I. kerület, Szent György tér 2., Budavári palota E épület
További információra lenne szüksége?
Szívesen segítünk, forduljon szerkesztőségünkhöz!
Információkérés a szerkesztőségtől itt
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG

Legjobb élmények

Magyar Nemzeti Múzeum - interaktív múzeum látogatás
Nézze meg Budapestet az Óriáskerékről! Felejthetetlen látvány, kihagyhatatlan élmény!
Cápás állatkertünkben egy látványalagútban csodálhatják meg a tigris-, és barna cápákat.
A vezetés élménye! Várjuk a Közép-Európában egyedülálló autóverseny szimulátor központunkban!
Csobbanjon velünk a Dunába! Kétéltű buszos városnézés Budapesten.
12.000 feletti
követő
Csatlakozz Facebook közösségünkhöz, hogy
az elsők között értesülj a legjobb programokról!
több mint 17.000
program
Iratkozz fel hírlevelünkre
a kimondottan neked javasolt élménykínálatokért!
1.000 feletti
online jegy
Ne töltsd az időt sorban állással!
Vásárold meg nálunk előre a jegyedet!

Megyék

Tájegységek


© 2007-2019 PROGRAMTURIZMUS - Magyar TourMix Kft.
Gemius
Interticket