Fedezze fel a Zemplén csodálatos tájait! Pihenjen nálunk!
Fedezze fel a Zemplén csodálatos tájait! Pihenjen nálunk!

Interaktív Biblia és könyvnyomdászati foglalkozást tartunk előre egyeztetett csoportok számára, amikor a papír előállításának, a könyvnyomtatás fejlődésének történetét interaktív módon együtt végezzük a gyerekkel. A foglalkozás élményközpontú történelemórát és műhelymunkát jelent a diákok számára a papírkészítés, írásbeliség kialakulásától, a könyvmásolás, és a nyomdászat révén általánossá váló könyvkultúra megismertetésére. A Kódexektől a missziós Bibliáig, a Szentírás hagyományozásának, másolásának és nyomtatásának története. Az emberiség legizgalmasabb szellemi kincsének, Isten kijelentésének évezredeken átívelő átmentési-történetét mutatja be, napjaink missziós bibliafordítási törekvéseinek aktuális eredményéig.

KAPCSOLATFELVÉTEL, ELÉRHETŐSÉGEK

Rendhagyó történelemóra

A vizsolyi református templom hazánk egyik legrégebbi Árpád-kori temploma, építésének kezdete az 1050-es évekig, II. Géza uralkodásáig vezethető vissza. Településünk II. Géza feleségének a német származású Eufrozina királynőnek volt koronabirtoka és ispánsági székhelye. Legrégebbi részei még román stílusban, a templom egésze viszont kora-gótikus stílusban tanúskodik a középkori magyar kereszténység nagyszerű építészeti eredményeiről. Templomunk a magyar gótikus útvonal egyik emblematikus darabja, melynek gazdag freskókincseit a reformáció során lemeszelték, ezzel megőrizve azokat a mai utókornak. 1938-ban fedezték fel freskóinkat, helyreállításuk több fázisban 2015-ig zajlott. Magyarország legnagyobb, és egyben az egyik legismertebb középkori freskókincs világa várja templomunk látogatóit. Templomunkat 2014-ben a magyar kormány Kiemelt Nemzeti Értékké, 2016-ban pedig Történelmi Emlékhellyé nyilvánította. Gyülekezeteink számára a magyar reformációnak és a magyar nyelvű Szentírás kiadásnak legismertebb zarándokhelye, az egész Kárpát-medencei magyarság keresztény szellemiségének hivatkozási pontja. Nemzeti zarándokhely.

A 16 század során a reformáció hatására növekedett meg hazánkban az igény a hitéleti irodalom, tankönyvek és prédikációs kötetek, valamint rész-bibliafordítások kinyomtatására. 28 ismert nyomdaműhely közül csak a nagyszombati volt katolikus, 27 nyomda protestáns világnézetet közvetített. Ennek egyik legizgalmasabb története két hajdani reformátor Huszár Gál és Bornemissza Péter barátságához kötődött, melyből megszületett az a nyomdaműhely, melyet Bornemissza Péter tanítványa Mantskovit(s) Bálint tett országos hírűvé. 1587-88 folyamán elfogadta Károli Gáspár és Rákóczi Zsigmond meghívását Vizsolyba, az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás kiadására. 1589. feb. 18-tól 1590. júl. 20-ig kinyomtatta Vizsolyban a Bibliát, "az Magyar Országban való Anyaszentegyháznak épülésére". Községünkben még a Bibliához használati segédkönyvet is szerkesztett (Index Bibliacus-1593), valamint összesen 13 kiadványt készített el, köztük a Balassi fivérek emlékkönyvét, Balassi Bálint halálára. 1598-99 táján halt meg Vizsolyban, ahol valószínűleg a templomkertben működő temetőkertben temették el ma már ismeretlen helyen.

Károli (vagy Károlyi) Gáspár a magyarországi reformáció legnagyobb alakja, gönci lelkipásztor, az első teljes bibliafordítás elkészítője volt. Munkássága és szellemi öröksége felbecsülhetetlen jelentőségű. A magyar nyelv művelése, az egyház megújítása és újjászervezése, különféle zsinatokon keresztül a protestáns vallásszabadság sürgetése is nevéhez köthető. Istenfélő kegyessége és hazafiassága közszájon forgott már a kortársak részéről is: sokan ezért csak "istenes vénembernek hívták" a Biblia fordítóját. Károli Gáspár személyisége és hite az 500 éves reformációnk szellemiségének gyakori hivatkozási pontja.

A magyarországi protestáns felekezetek (evangélikusok, reformátusok, baptisták, adventisták stb.) jubileumi ünnepsége, mellyel megemlékezünk arról az európai keresztény világot átformáló egyházi mozgalomról, mely Európa szellemi fejlődéséhez és felemelkedéséhez is nagy mértékben hozzájárult. Luther Márton 1517. október 31-én a wittenbergi vártemplom kapujára kifüggesztette 95 tételét, mellyel sürgette a nyugati egyház megreformálását, különösen pedig az egyház korabeli teológiai tévtanításainak megszüntetését. Magyarország a török háborúk ellenére mindvégig fontos és aktív részese volt ennek az egyházi és kulturális átalakulásnak, így a protestáns iskola és nyomdalapítások révén oktatási és szellemi fejlődés, tudatos anyanyelv művelés és nemzeti nyelvű hitélet született meg. A magyar társadalom demokratikus hagyományainak úttörőivé váltak a protestáns gyülekezetek presbiteri berendezkedése, bibliafordításunk, a Vizsolyi Biblia pedig irodalmunk gazdag ihletője volt a 16. sz-tól mind a mai napig. Debrecen, Sárospatak, Vizsoly, Sopron, Kolozsvár, Pápa és Nagyenyed meghatározó történelmi helyszínei lettek a magyar reformációnak.


2018.01.01. - 2018.12.31.

A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Rendhagyó történelemóra
© 2007-2018 PROGRAMTURIZMUS - Magyar TourMix Kft.
Gemius
Interticket