Erdőspuszta Club Hotel - Élmények egy fenyőerdő közepén!
Erdőspuszta Club Hotel - Élmények egy fenyőerdő közepén!

A települési önkormányzatok olyan közjogi testületek, amelyek saját ügyeikben önálló döntési joggal rendelkeznek és a közfeladatok ellátásában vesznek részt.. A helyi önkormányzat müködésének elvi alapjait, az alkotmány 1990. augusztus 9-én kihirdetett módosítása (1990. évi LXIII. tv.) fektette le, biztosítva a helyi önkormányzatok három kiemelkedően fontos jogát, az autonómiához való jogot, a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, valamint az önkormányzati jogok bírósági védelmének jogát.


Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

A debreceni önkormányzat hivatalos megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, székhelye pedig Debrecen, Piac u. 20. sz., müködési területe Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

Az önkormányzat szervei:

  • a polgármester
  • a képviselő-testület és bizottságai,
  • a részönkormányzat testülete,
  • a képviselő-testület hivatala

Az önkormányzat feladatai:

A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és település- tisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy egyes közszolgáltatásokról és közhatalmi helyi feladatok ellátásáról gondoskodjanak. E kötelezettségek a település nagyságától, a lakosságszámtól, és egyéb feltételektől függően eltérően is megállapíthatók. A települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.

Forrás: A hivatal honlapja

2017.01.01 - 2017.12.31