Erdőspuszta Club Hotel - Élmények egy fenyőerdő közepén!

Debreceni Egyetem Kollégiumai

A Debreceni Egyetem jelenleg 4751 kollégiumi férőhellyel rendelkezik, amelyből 928 Magyarország első, PPP beruházás keretében felépült, legkorszerűbb diákotthonában, a Campus Hotelban található. További 1600 férőhelyet az elmúlt három évben újítottak fel, illetve 600 férőhely tíz éven belül épült, jó állapotban lévő épületekben található. 2009-ben a kollégiumba jelentkező hallgatók 75 %-át sikerült elhelyezni, ami országosan is kiváló arány.


Minden kollégium biztosítja a megfelelő alapszolgáltatásokat: szobánként hűtőszekrény, épületenként legalább két-három tanulószoba, emeletenként konyha hagyományos és mikrohullámú sütővel egyaránt felszerelve, mosókonyha automata mosógépekkel, vasalóhelyiség, valamint közösségi helyiségek, klubterem, tévészoba is megtalálható a kollégiumokban. Az elmúlt években megvalósult fejlesztések eredményeként a Debreceni Egyetem szinte minden kollégiumi épületében kiépült a szobákban az internet-hozzáférés.

A hallgatók által fizetendő kollégiumi térítési díjakat az egyetem Szenátusa állapítja meg egy tanévre vonatkozóan. A térítési díj a kollégiumok felszereltségétől, komfortfokozatától függ (ágyak száma egy szobában, van-e vizesblokk a szobában, hány éven belül volt felújítva az épület), összege épületenként változó. Államilag támogatott hallgatók esetén 8.000-25.000 Ft/hó, költségtérítéses hallgatóknak a diákotthonokban az államilag támogatott hallgatók díja mellett ki kell fizetniük a kollégiumi normatíva összegét (2010-ben 11.650 Ft/hó) is.

Tehát miért is jó a Debreceni Egyetem kollégiumaiban lakni? Mert itt egy kellemes közösségben töltheti egyetemista éveit a hallgató, ahol sok színes szórakoztató program, kulturális rendezvény várja. Az évfolyamtársak, csoporttársak közelében könnyebb a tanulás. A legtöbb kollégium néhány percre van az oktatási épületektől. És nem utolsó sorban: anyagilag is megéri, mivel az albérlet ára még a magasabb kollégiumi díjaknak is akár a duplája lehet.

A kollégiumi felvételi eljárásról

Az egyetem minden kollégiumában azonos felvételi rendszer alapján – a HÖK képviselőinek bevonásával – a kollégiumi bizottságok veszik fel a hallgatókat. A hallgatói térítési és juttatási szabályzat kollégiumonként rendelkezik arról, milyen arányban kell a felsőbb és az elsőévesek, illetve a doktoranduszok között felosztani a férőhelyeket, és arról is, hogy a felsőbb évesek számára rendelkezésre álló összes férőhely hány százalékát kell teljesítmény alapján, illetve szociális rászorultság alapján feltölteni. A Campus Hotel esetében egyszerre veszik figyelembe a tanulmányi eredményt és a szociális helyzetet. A kérelmek elbírálása a szabályzatban meghatározott pontrendszer alkalmazásával történik. A kollégiumi felvétel alapja az előző két félév tanulmányi teljesítményének átlaga, amelyhez más kiemelkedő tudományos, szakmai, közéleti, sportteljesítmény esetén pluszpontokat lehet szerezni, vagy a szociális rászorultság, amelynek értékelése és a szükséges igazolások megegyeznek a szociális ösztöndíjra vonatkozó szabályokkal. Az elsőéveseket kizárólag szociális helyzetük alapján veszik fel.

A szociális rászorultság elbírálásának legfontosabb szempontjai:

  • családszerkezet – az egy háztartásban élő eltartók és eltartottak száma, illetve hogy az eltartók teljes vagy csökkentett keresetűek (munkanélküli, nyugdíjas stb.)
  • jövedelem – a családban az egy főre eső éves jövedelem nagysága
  • távolság – az állandó lakóhely távolsága a képzés helyétől
  • egészségi állapot – az eltartók, a pályázó vagy a pályázó testvérének súlyos betegsége

A felvételi eljárással kapcsolatos határidőket az Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (KFSZB) állapítja meg. Ez a testület hagyja jóvá véglegesen a kollégiumi bizottságok felvételi döntéseit. Döntései ellen jogorvoslati vagy méltányossági kérelmet lehet benyújtani, amelyről jogorvoslati kérelem esetén a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Bizottsága, méltányossági kérelem esetén a Rektori Hivatal Hallgatói Kapcsolatok Igazgatósága dönt. A kollégiumi felvételi kérelmek beadási határideje a felsőbbéves hallgatók számára június elejére, az egyetemre frissen felvételt nyert hallgatók számára augusztus közepére esik. A kollégiumi és diákotthoni felvételi kérelemmel azonos űrlapon lehet igényelni a rendszeres szociális ösztöndíjat is. Az igénylőlapokat csak az interneten lehet kitölteni.

Forrás: A kollégiumok honlapja

2017.01.01 - 2017.12.31