Erdőspuszta Club Hotel - Élmények egy fenyőerdő közepén!
Erdőspuszta Club Hotel - Élmények egy fenyőerdő közepén!

A NYÍRERDŐ Debreceni Erdészete a Nyírségi erdőgazdasági tájon, annak is a déli, futóhomokos részén fekszik. Jellegzetes talajféleségünk a humuszos homok talaj, mely vékonyabb-vastagabb, egy-két réteg eltemetett humusszal is gazdagodhat. Erdészetünk 9457 hektár területen gazdálkodik, ebből 8425 hektár az erdő. Erdeinkből Debrecen város közigazgatási területén 7498 hektár található, a többi területünk huszonhét település határában elszórtan helyezkedik el.


Országos jelentőségű természetvédelmi területünk a Debreceni Nagyerdő, melyet már a 18. század óta parkként tartanak számon. 1939-ben a Nagyerdő észak-keleti sarkának egy harminchektáros tölgyesét védetté nyilvánították, a magyar Természetvédelmi Törzskönyvben ez a terület szerepel az egyes sorszámon. Erdeink faállományának egynegyedét a tölgy teszi ki, a további jellemző fafajaink az akác, az erdeifenyő és a nemesnyár. Évente a véghasználatot követően 160 hektáron végzünk erdőfelújítást. A természetvédelmi területeken felújításainkat tuskózás és a terület bolygatása (szántás) nélkül hajtjuk végre.

Erdeinkből egy év alatt 29 ezer nettó m3 fát termelünk ki A kitermelt fatömegben meghatározó az akác és az erdeifenyő, de jelentős a tölgy és a nyár fatömege is. Választékaink a következőképpen alakulnak: fűrészrönk, bányászati és szőlészeti választékok, oszlop féleségek, nyár és fenyő forgácslapfa, papírfa valamint tölgy, akác és egyéb kemény tűzifa. A fakitermelést követő fagyártmány-termelés során különböző mértékben megmunkált hengeres, szijácsmart és csiszolt, valamint fűrészelt szőlészeti oszlop előállításával is foglalkozunk.

Forrás: Az erdészet honlapja

2017.01.01 - 2017.12.31