Budapest SWING JAZZ FUNK Szilveszter
Budapest SWING JAZZ FUNK Szilveszter
Corvina kiállítás - A CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye
Corvina kiállítás - A CORVINA KÖNYVTÁR budai műhelye
Tisza-tavi téli kalandozások - Fedezze fel velünk a Tisza-tó élővilágát!
Tisza-tavi téli kalandozások - Fedezze fel velünk a Tisza-tó élővilágát!
Soproni kikapcsolódás - Természet, kultúra, történelem, gasztronómia és színes programok!
Soproni kikapcsolódás - Természet, kultúra, történelem, gasztronómia és színes programok!
Szilveszteri programajánló
Szilveszteri programajánló

TEREMBURA Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület


Az egyesület célja, hogy a múzeumokhoz kapcsolódó ismereteket élményszerűen átélhető módon adja át a 4 -18 éves korosztálynak. A székesfehérvári múzeumok gyűjteményeinek anyagához kapcsolódóan tart foglalkozásokat előzetes egyeztetés alapján.

TEREMBURA Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület

Legyél te is szobrász! - kreatív foglalkozás

Játsszuk azt, hogy szobrok vagyunk! A Városi Képtár - Deák Gyűjtemény pincehelyiségében megbújó, figyelemreméltó szobrászati és érmegyűjtemény kiváló terepet nyújt drámajátékok egész sorához. A különféle anyagba rögzített mozdulatok, arcvonások megfigyelésével és eljátszásával megismerkedhetünk a szavak nélküli beszéd - a testbeszéd - titkaival. Kipróbáljuk, milyen lehet egy grimaszoló, terrakotta fejnek vagy komor bronzportrénak lenni; de néhány perc erejéig lehetünk spiccelő bronzláb vagy akár egy libbenő fémszoknya is. Ajánljuk ezt az interaktív foglalkozást óvodások, illetve az általános iskola alsóbb osztályaiban tanulók számára. A foglalkozás időtartama: min. 90 perc

Palackba zárt idő - Türelemüvegek

Van úgy, hogy százszor is újrakezdjük, ha valamit elhibáztunk, s van, hogy próbálkozásainkat megunva csapjuk félre, vagy adjuk fel megkezdett dolgainkat. Önuralmunkat, nyugalmunkat olykor igen nehéz megőrizni, s mondják, a türelmet kitartóan gyakorolni kell. Vannak, akik "sportot űznek" a türelemből: apró, alig látható tárgyakkal bíbelődnek, s velük együtt palackba zárják nyugtalanságukat, félelmeiket. Ilyenkor történik az, hogy "a türelem palackot terem".

A kiállításon látható türelemüvegek átmenetet képeznek a népművészet és a naiv művészet között. Alkotóik is valamilyen átmeneti közegben élő emberek. A szabadban, messze az emberektől legeltető pásztorok, a föld alatt dolgozó bányászok, vagy a rácsok mögött az idő múlására figyelő rabok. Mi indíthatta ezeket az emberek alkotásaik létrehozására? Lehetséges volna, hogy valaki, aki ilyen elképesztő tárgyakat alkot, valójában egy türelmetlen, nyughatatlan ember? Milyenek vagyunk mi, amikor türelmetlenek vagyunk? S vajon miért veszítjük el olykor túl hamar a türelmünket? Mi az, amivel kitartóan tudunk foglalkozni, s mi az, aminek még a gondolatától is kijövünk a sodrunkból? A foglalkozás időtartama: min. 90 perc

Szép napunk van - Jeles napok, ünnepi szokások Fejér megyében

Tudjuk-e, hogy ünnepeink nem is olyan régen mély, benső tartalmakkal bírtak, s ünnepek táján a legszebb, legfontosabb dolog maga az együttlét volt, a családdal, közösséggel együtt eltöltött meghitt idő. Mit jelent számunkra ma ünnepelni, a várt és elvárt ajándékok bontogatásán kívül? Tudunk-e még együtt örülni, csak úgy, az ünnep kedvéért?

A foglalkozásra érkezők mindig az adott időszak aktuális ünnepi szokásaival ismerkedhetnek meg. Az őszi hónapok alatt a mezőgazdasági év végét jelző szokások, decemberben a karácsonyi ünnepkör, ezt követően a farsang, kora tavasszal a húsvéti ünnepkör, valamint a gazdasági évkezdethez kapcsolódó ünnepi alkalmak, tavasz vége felé pedig a pünkösdi ünnepkör, illetve igény szerint a nyári jeles napok jutnak szerephez. (Utóbbival az esetlegesen nyáron bejelentkező csoportoknál is számolunk.) Természetesen, a csoportok időponttól függetlenül is kiválaszthatják, hogy az évkör mely szokás együtteséhez kapcsolódó foglalkozásra tartanak igényt. A foglalkozás időtartama: min. 90 perc

"Kofák és kupecek" - A vásár

Manapság, amikor fémből készült bevásárlókocsikkal lavírozunk az akciós és leértékelt árukkal megrakott polcok között, nehezen tudjuk elképzelni, milyen sajátosan személyes is tudott lenni valaha egy-egy vásárlás. Az árusok és vásárlók között közvetlen kapcsolat volt; a vásároknak, piacoknak színes, zsibongó hangulata. A vásárlás élmény volt; komótos, vizsgálódó tevékenység, ami alkalmat adott jóízű beszélgetésekre, élmények cseréjére is. A foglalkozás időtartama: min. 90 perc

"Csikós Danica szobája" - házak és tárgyak a Palotavárosi Skanzenben

A Palotavárosban élő paraszti, iparos és kereskedő rétegek sajátos arculatot kölcsönöztek ennek a városrésznek. A Rác utca épületei is erről tanúskodnak. A foglalkozás már az utcán, mielőtt belépnénk a tájház udvarára, elkezdődik azzal, hogy megfigyeljük, hányféle lakóház típust tudunk elkülöníteni, melyek között az egyik, helyi fejlődési típust képviseli a tájház épülete. Egyúttal játékos formában megismerkedünk a magyar parasztság táji háztípusaival, az épületek anyagaival, szerkezeteivel. A foglalkozás időtartama: min. 90 perc

"Színes, kusza érzelmek " - kreatív alkotás a képtárban

Ha csak egy vonallal mondhatnád el, mit érzel, melyik lenne az a vonal? Az, amelyik dühösen vág a papírba, vagy amelyik lágyan hullámzik, kanyarog? Milyen színe volna, ha dühös, szomorú, vagy csalódott vagy? És a vidámságnak, nevetésnek milyen színt képzelsz el? Vajon könnyebb beszélni az érzelmeinkről, vagy megrajzolni, formába önteni az egyszerűbb?Lássuk, mihez kezdesz egy darab papírral és a színes zsírkrétákkal, ha azt mondjuk: rajzold le a nevetést! A foglalkozás időtartama: min. 90 perc

Alkoss a múzeumban!

6-18 éves korig minden gyermeknek ajánljuk ezt a kreatív foglalkozást, amely kifejezetten az alkotás örömét nyújtja, eredeti művek között. Egy, az Új Magyar Képtárban található, az adott korszak sajátos jegyeit emblematikusan hordozó mű köré épített foglalkozáson a résztvevők maguk próbálhatják ki a művészeti technikákat (fotózás, festés, vegyes technikák). A diákok, fiatal magyar képzőművészek segítségével kipróbálhatják az akciófestészet, a csoportos vagy egyéni alkotás, a performance világát. A foglalkozás időtartama: min. 90 perc.

"Kezét csókolom" - viselkedéskultúra a historizmus korában és napjainkban

"Akad bárki is, a szakembereken kívül, aki eligazodik az illem, etikett és protokoll írott és íratlan szabályerdejében? Tudjuk-e, mikor viselkedünk helyesen és udvariasan hétköznapokon, vagy különleges alkalmakkor? S egyáltalán, napjainkban ki számít udvariasnak? Aki átadja a helyét a buszon? Aki hangosan köszön? Aki nem lép a másik ember lábára és nem piszkálja az orrát? Vajon a mai gyerekek tudják-e, hogy az emberi kapcsolatok milyen szigorú szabályrendszer szerint működtek a régebbi korokban, s milyen következményekkel járt be nem tartásuk? Ezeknek a szabályoknak szinte halvány nyomát sem látjuk mindennapi életünkben. Ezért most azt játsszuk, hogy társalkodónők, komoly ügyvédek, üzletemberek, magántanárok, irodalmárok stb. vagyunk a század eleji Magyarországon. Beleképzeljük magunkat régmúlt emberek bőrébe, és megtanuljuk, hogyan viselkedtek, öltözködtek, étkeztek. Számos izgalmas szituációs játék segítségével ráérezhetünk régi korok hangulataira, s mindehhez remek díszletül szolgál a Budenz-ház Ybl gyűjtemény. S mindeközben észrevétlenül csiszolódik gyakorlati tudásunk az illemről." A foglalkozás időtartama: min. 90 perc

"Sugár út" - Városépítészet a historizmusban és ma

Képzeletbeli, "mérnöki" sétákat teszünk a század eleji Párizsban, Bécsben, majd tüzetesebben Budapesten. Utcákat, tereket fedezünk fel, párkányokat és homlokzatokat figyelünk meg, mintha mi magunk is városrendező szakemberek volnánk. Megismerkedünk a nagyvárosok szerkezetével, utcákon bolyongunk és kávéházakba, középületekbe térünk be. Felülről is rápillantunk a XIX. század Budapest térképére, hogy ezután mi magunk is tervezésbe foghassunk: megtervezzük egy képzeletbeli Budapest városképét, épületeit, ahogyan mi elképzeljük azt - mindezt úgy, hogy közben megtanuljuk, mi mindenre kell figyelnie egy szakembernek, aki egy élhető város építésével foglalkozik. A foglalkozás időtartama: min. 90 perc

Hangoló-Bevezetés a kortárs képzőművészetbe

Az Új Magyar Képtár állandó kiállításán szereplő munkák segítségével az általános iskola felsőbb évesei és a középiskolások számára mutatjuk be a modern és a kortárs képzőművészet irányait, főbb stílusjegyeit. A játékos, érthető tárlatvezetések remélhetőleg közelebb viszik a diákokat a kortárs művészet megértéséhez, s a jelenlegi vizuális nyelv elsajátításához. A tárlat történeti felépítése, a műtárgyak jól elkülöníthetősége, sokrétűsége segíti átlátni az egyes korszakokat, s megérteni az alkotómódszereket, az egyes művészek életútját. A foglalkozás időtartama: min. 60 perc.

A mobil költő - Írók, költők és közösségi terek a 21. században

"Minden, ami a középiskolai tankönyvből kimaradt, és sosem mertél rákérdezni"

A klasszikus irodalmi kávéházak, a századfordulót meghatározó folyóiratok az ötvenes évekre átalakultak vagy teljesen eltűntek. Az irodalom persze nem tűnt el velük együtt, és ha jobban megnézzük, talán nem is alakult át annyira nagyon. Hol vannak ma az "író helyek", hol dolgoznak a költők, hogyan működnek a szerkesztőségek, hogyan váltotta föl a szerkesztőségi előszobát az email, a kávéházakat pedig a művelődési otthonok, vagy épp a használaton kívüli raktárépületek?

A foglalkozás során kortárs irodalmi szövegek alapján ismerkednek meg a középiskolások a mai magyar irodalmi élet legérdekesebb szereplőivel, és képet kapnak arról, hogyan alakult át a kopott kabátú, kávéházban melegedő író alakja a mai moziba és plázába járó, outletből öltözködő laptopos irodalmár alakjává. A foglalkozás időtartama: min. 90 perc

Múzeumpedagógiai foglalkozások. Tárlatvezetés. Helytörténeti séták. Kreatív foglalkozások. Művészettörténeti foglalkozások. Irodalmi órák. Kultúrtörténeti foglalkozások. Rendhagyó történelemórák.

2018.01.01 - 2018.12.31

Találatok száma: 90
Székesfehérvári programok 2018. Fesztiválok, rendezvények, események

Székesfehérvári programok 2018. Fesztiválok, rendezvények, események 2018. december 19.

ReKari - Karácsony a művészetben - ünnepi hangulatú rendezvény

Székesfehérvári programok turistáknak és városlakóknak. Kultúra, szabadidő, utazás. Élmények, városnézés, kikapcsolódás, szórakozás Székesfehérváron. Kulturális programok, családi napok, koncertek és kiállítások Fejér megye fővárosában, közel a Velencei-tóhoz. Bővebben


Komolyzenei koncert Székesfehérvár 2018

Komolyzenei koncert Székesfehérvár 2018 2018. december 21.

Komolyzenei hangversenyek Székesfehérváron. Bővebben

Ár: 1 900 Ft Jegyvásárlás

Koronás Park programok Székesfehérvár 2018

Koronás Park programok Székesfehérvár 2018 2018. december 17 - 21.

A történelmi játszóparkban a legkisebbek és a legnagyobbak is kipróbálhatják a legősibb és a legújabb játékokat. A Rózsaliget és a csodálatos Csónakázó-tó szomszédságában, közel kéthektáros fás, ligetes területen várja a kis királyfiakat és királylányokat ez a vidám park a régi Vidámpark területén. ... Bővebben


Fehérvári Advent 2018

Fehérvári Advent 2018 2018.11.30. - 12.24.

Az ünnepi díszbe öltözött székesfehérvári Belváros mesés kirándulásra hívogat advent hétvégéin. Különleges fények, meghitt hangulat, esti fényfestések, rangos előadók az adventi színpadon – ezért érdemes útra kelni! A legszebb hazai karácsonyi vásárok közé is beválogatott, forralt bor és ... Bővebben


Szent István Király Múzeum programok 2018. Események, rendezvények, fesztiválok

Szent István Király Múzeum programok 2018. Események, rendezvények, fesztiválok 2018. december 19.

ReKari - Karácsony a művészetben - ünnepi hangulatú rendezvény

A Szent István Király Múzeum programjai között a legkülönbözőbb generációknak és érdeklődési körű embereknek kínálunk tematikus előadásokat, tárlatvezetéseket, koncert sorozatokat. Számtalan lehetőséget kínálunk arra, hogy Ön felfedezhesse a Szent István Király Múzeumot az érdeklődésének megfelelő ... Bővebben


Székesfehérvári előadás 2018. ReKari - Karácsony a művészetben, ünnepi hangulatú rendezvény

Székesfehérvári előadás 2018. ReKari - Karácsony a művészetben, ünnepi hangulatú rendezvény 2018. december 19.

Vetítéssel, beszélgetéssel, receptcserével összekötött délután, karácsonyi slágerekkel 2018. december 17-én az Új Magyar Képtárban. Bejelentkezés nem szükséges, a belépés ingyenes! Bővebben


Művészetpedagógia Székesfehérvár 2018. Foglalkozássorozat nyugdíjasoknak a Budenz-házban

Művészetpedagógia Székesfehérvár 2018. Foglalkozássorozat nyugdíjasoknak a Budenz-házban 2018. december 20.

A Várakozás terei címmel indít a Szent István Király Múzeum művészetpedagógiai foglalkozássorozatot nyugdíjasoknak a Budenz-házban és az Új Magyar Képtárban. A programon való részvétel ingyenes és előzetes regisztrációt kérünk. Bővebben


Múzeumi tárlatvezetések Székesfehérváron a Budenz-Ház, Ybl-gyűjteményben

Múzeumi tárlatvezetések Székesfehérváron a Budenz-Ház, Ybl-gyűjteményben 2018. december 22.

Adventi tárlatvezetések a Budenz-Házban és Ybl-gyűjteményben Székesfehérváron. A program belépődíj megváltásával vehető igénybe! Bővebben


Adventi programok Székesfehérvár 2018. Ünnepi rendezvények a Szent István Király Múzeumban

Adventi programok Székesfehérvár 2018. Ünnepi rendezvények a Szent István Király Múzeumban 2018.11.29. - 12.23.

Idén is rengeteg adventi programmal várja a fehérváriakat a Szent István Király Múzeum. A Budenz-házban és az Új Magyar Képtárban képzőművészeti foglalkozások, a Fekete Sas Patikamúzeumban patikusinas délutánok, a Hetedhét Játékmúzeumban Réber-napok, a Deák Gyűjteményben adventi koncertek, a Rendház ... Bővebben


Székesfehérvári Adventi koncert 2018.  Koncertsorozat a Deák Gyűjteményben

Székesfehérvári Adventi koncert 2018. Koncertsorozat a Deák Gyűjteményben 2018. december 23.

Dömök Réka és Polyák Jakab duókoncertje

Adventi koncert 2018. decemberében a Deák Gyűjteményben. A belépés díjtalan! Bővebben


1 2 3 4 ... 9   


Találatok száma: 22

Budenz Ház - Ybl Gyűjtemény

Budenz Ház - Ybl Gyűjtemény

A korábban lakóházként szolgáló épületben 1969-ben nyílt meg Ybl Ervin művészettörténész hagyatékából az állandó kiállítás. A hagyaték egyrészt a család 18–19. századi bútoraiból, családi képeiből és dísztárgyaiból áll, másrészt Ybl Ervin képző- és iparművészeti magángyűjteményéből. Bővebben


Csók István Képtár

Csók István Képtár

Az elmúlt fél évszázad alatt a Csók Képtár sok jelentős, magas művészi értékű képzőművészeti esemény színhelye volt, mellyel országos és nemzetközi hírnevet szerzett. Kulturális hatása messze túlsugárzik a város határain. Kiállításai hosszú sorában különleges, ma már művészettörténeti jelentősége ... Bővebben


Fekete Sas Patikamúzeum Székesfehérvár

Fekete Sas Patikamúzeum Székesfehérvár

A Fekete Sas Patika 1971-ben szűnt meg gyógyszertárként működni. 1975-ben, az épület és a berendezés szakszerű restaurálását követően, már múzeumként nyitotta meg ajtaját a közönség előtt. A több mint kétszáz esztendő eseményei, tulajdonos- és ízlésváltozásai mind nyomot hagytak a bútorzaton és a ... Bővebben


Hetedhét Játékmúzeum

Hetedhét Játékmúzeum

A Hetedhét Játékmúzeum Székesfehérvár történelmi belvárosában, a Hiemer-Font-Caraffa épülettömbben található. Állandó kiállítása két gyűjteményből jött létre: Moskovszky Éva és édesanyja, Auer Erzsébet páratlan értékű, Európa-szerte elismert polgári játékgyűjteményéből és Réber László grafikai ... Bővebben


Moskovszky Gyűjtemény ( volt Fehérvári Babaház )

Moskovszky Gyűjtemény ( volt Fehérvári Babaház )

A Moskovszky-gyűjtemény 1998-ban került Székesfehérvárra és 2011-ig Fehérvári Babaház néven működött a Szent István Király Múzeum részeként. Az első állandó kiállítást Illyésné Ötvös Tünde, a Szent István Király Múzeum restaurátora rendezte, s az ő érdeme, hogy Moskovszky Évának a gyűjtemény ... Bővebben


Országzászló tér. Állandó néprajzi kiállítás, Marosi Arnold régiség és látványtár, könyvtár

Országzászló tér. Állandó néprajzi kiállítás, Marosi Arnold régiség és látványtár, könyvtár

Fejér megye és Székesfehérvár néprajzát bemutató, 2009-ben megnyílt kiállításon a hagyományos paraszti kultúrában használatos tárgyak útját követhetjük nyomon megalkotásuktól az árucserén át használatba kerülésükig. Bővebben


Palotavárosi Skanzen

Palotavárosi Skanzen

Székesfehérvár nyugati városrészében, a Palotavárosban, tízemeletes panelházak tövében húzódik a 80-as évek óta skanzenként megőrzött Rác utca, központjában a szerb ortodox templommal és néhány, az egykori Rácváros hangulatát megőrző, a hagyományos népi építészet jellegzetességeit tükröző, ám új ... Bővebben


Pelikán Galéria

Pelikán Galéria

A Szent István Király Múzeum kiállítóhelyeként működik a Pelikán Galéria, amelynek kiállítási programját a Székesfehérvári Művészek Társaságával alakítjuk. Évente 8-11 időszaki kiállítást rendezünk, köztük egy-két hét szünettel. A tárlatokon a fehérvári alkotók egyéni és kollektív szereplése mellett ... Bővebben


Rendház. Állandó régészeti kiállítás, lapidárium

Rendház. Állandó régészeti kiállítás, lapidárium

A rendház épülete ma a Szent István Király Múzeum központja, 1978-ban került a múzeum kezelésébe. Itt van a római kőtár mellett a régészeti kiállítás, a díszterem időszaki kiállításoknak ad helyet, az épület ad otthont a központi restaurátor műhelynek, a fotólaboratóriumnak, az adattárnak. Itt van ... Bővebben


Szent István Király Múzeum

Szent István Király Múzeum

A múzeum négy tudományterület leletanyagait gyűjti, rendszerezi, kutatja és mutatja be az érdeklődő látogatóknak. Küldetése a régészet, a néprajz, a képző- és iparművészet, a helytörténet tárgyi és szellemi örökségének gyűjtése, feldolgozása, kutatása, konzerválása, megőrzése és bemutatása. Bővebben


1 2 3   Szállásfoglalás Székesfehérváron

Szolgáltató


Pontos cím, geokód, térkép
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!
Kevés az információ?
Ha valamit nem talál, további információkat kérhet szerkesztőségünktől.
Információkérés

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG
TEREMBURA Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület

Legjobb élmények

Ezt látni kell! Mini világ óriási élményekkel!
Lélegzetelállító élmény! Az óriáskerékről Budapest összes nevezetessége látható teljes panorámában.
Síeljen Ausztriában, sziesztázzon Sopronban!
Egész évben, minden évszakban szeretettel várjuk tófürdőzésre Hévízen.
Szilveszterezzen Budapesten Velünk!
Hajókirándulások Budapesten minden napszakban minden korosztálynak!
Téli akciós wellness idilli környezetben!
Karácsony előtti wellness ajándék teljes panzióval!
12.000 feletti
követő
Csatlakozz Facebook közösségünkhöz, hogy
az elsők között értesülj a legjobb programokról!
több mint 17.000
program
Iratkozz fel hírlevelünkre
a kimondottan neked javasolt élménykínálatokért!
1.000 feletti
online jegy
Ne töltsd az időt sorban állással!
Vásárold meg nálunk előre a jegyedet!

Megyék

Tájegységek


© 2007-2018 PROGRAMTURIZMUS - Magyar TourMix Kft.
Gemius
Interticket