Déri Múzeum programok 2021 Debrecen
Debreceni rendezvényhelyszín: Hotel Lycium - Kölcsey Központ
Debreceni rendezvényhelyszín: Hotel Lycium - Kölcsey Központ
Különleges esküvői helyszín és ajánlat a debreceni Hotel Lycium**** - Kölcsey Központban
Különleges esküvői helyszín és ajánlat a debreceni Hotel Lycium**** - Kölcsey Központban

Déri Múzeum programok 2021 Debrecen

Kiemelt ajánlat
2021. április

A Déri Múzeumban a zárt ajtók mögött sem állt meg az élet Debrecenben. A múzeumpedagógusok és szervezők azon fáradoznak, hogy a következő napokban - hetekben rendszeresen frissüljenek a közönség számára is izgalmas oldalak, a programok nagy része így átkerül az online térbe. Minden kedves Látogatónkat arra buzdítjuk, hogy látogassa múzeumunk honlapját, tájékozódjon közösségi oldalainkon és merüljön el a folyamatosan bővülő digitális tartalmakban!

Utazás Debrecenben városismereti lapbookkészítő-verseny

7-10. osztályosoknak

Felhívással fordul a középiskolásokhoz a Déri Múzeum. Ezúttal LAPBOOKkészítő városismereti versenyre várjuk a diákokat. A munkákat július 14-16-ig várjuk.

A lapbookod készüljön 50 x 70 cm-es fotókartonra.
Legyen a munkád minél kreatívabb, részletgazdagabb!
Bátran használj zsebeket, kinyitható füleket!
Tartalmazzon felhasznált irodalmat!

A lapbookon tüntesd fel a nevedet e-mailcímedet/telefonszámodat, hogy értesíthessünk, amennyiben a pályaműved nyert.
A beadás határideje: július 14-16-ig nyitvatartás esetén a Debreceni Irodalom Háza pénztárosánál. Amennyiben ebben az időszakban az intézmény a pandémia miatt zárva tartana, úgy 9.00-15.00 óra között Aranyi Fruzsina múzeumpedagógusnál előzetes telefonos egyeztetést követően.
Elbírálás: augusztus 16-ig.

Ha kérdésed van, keresd Aranyi Fruzsninát a 06-20/259-5390-es telefonszámon.

A beérkezett lapbookokat egy 3 tagú zsűri bírálja el irodalomtörténeti, várostörténeti és pedagógiai szempontok figyelembe vételével. A zsűri tagjai: Dr. Lakner Lajos irodalomtörténész, Korompai Balázs történész, Aranyi Fruzsina múzeumpedagógus.
Az első helyezett díja: okosóra.
Díjazásban csak az első helyezett részesül.

Forgasd okosan:
Pákh Albert: Utazás Debrecenben 7. oldaltól - 44. oldalig
https://www.derimuzeum.hu/irodalomhaza/kiadvanyaink.php?id=11 

A lapbookod tartalma:

1. Jelenítsd meg vizuálisan azt az útvonalat, amiről Pákh Albert: Utazás Debrecenben című szövegében olvastál! Használj fel más forrást is, olvass utána az egyes helyszíneknek és fűzz házzájuk leírást. Bármilyen technikát alkalmazhatsz ehhez a feladathoz. (Pl: montázs, akvarell, ceruzarajz... stb)

2. Tervezz társasjátékot az első feladatban megjelenített helyszínek és a hozzájuk kapcsolódó információk felhasználásával!
Célközönség: saját korosztályod. Cél: az első feladat elkészítése során szerzett ismeretek átadása a korosztályod számára.
Legyen egyedi!
Készíts részletes játékszabályt! (létszám, játékidő, előkészületek, a játék menete, befejezés)

3. Írd meg levélben az írónak, hogyan változott meg Debrecen!
Járd be a könyvben megjelenített útvonalat, keresd fel az egyes helyszíneket és írd le, most milyennek látod Debrecent! Támaszd alá bizonyítékokkal is a változást! (Pl: fotó) Te melyik korban élnél inkább, érvelj!

4. Írj nekrológot Pákh Albertről!

„HATÁR-SORSOK” új időszaki kiállítás

Juhász Gyula sorait vezérfonalként használva emlékezett 2020-ban a trianoni békeszerződés centenáriumi évfordulójára a Déri Múzeum egy virtuális kiállítással. A múzeum új HATÁR-SORSOK című időszaki kiállítása az online tárlatot (www.derimuzeum.hu, Trianon 100) kiegészítve eleveníti fel a történéseket és mutatja be Trianon széles körű hatását. A tárlat a közismert változások mellett a kevésbé ismert vagy részben elfelejtett eseményekre is szeretné felhívni a figyelmet.

Az első világháború és az azt lezáró békerendszer részeként a trianoni béke súlyosan érintette Magyarországot. Elveszítette területének csaknem kétharmadát és lakosságának nagy részét. Mindez jelentős nyomot hagyott a magyar társadalom életében, amely nem tudott megbékélni a veszteségekkel. A két világháború közötti Magyarországon napirenden volt a revízió kérdése, az irredentizmus áthatotta a mindennapokat, a gondolkodást és a művészetet. A második világháborút követően azonban a kommunista politikai és eszmerendszer tiltotta a trianoni emlékezetet és diskurzust, sőt megsemmisítésre ítélte annak szellemi és tárgyi emlékeit. Trianonról szabadon beszélni, alkotni csak a rendszerváltás után lehetett ismét, az 1990-es évektől kezdve.

A kiállítás a „boldog békeidők” világának felelevenítésétől kezdve a területi visszacsatolások koráig kíséri végig a magyar határok változását és sorsok alakulását, azaz a társadalmat ért hatásokat. Tárgyak, dokumentumok, korabeli fotó- és filmfelvételek, valamint visszaemlékezések segítenek felidézni a trianoni és az azt követő eseményeket, átadni a korszak emberének érzéseit, fájdalmát. Ennek megfelelően a kiállítás egyszerre kíván ismereteket átadni, és a látogatók érzelmeire hatni.

A „boldog békeidők” korát a fürdőhelyek tárgyai, az uralkodói kultusz emléktárgyai jelenítik meg a Hatsek Ignác által szerkesztett atlasz vármegye térképmellékletek mellett. Ez utóbbiakhoz főként néprajzi tárgyakat rendeltünk, látványtárszerűen bemutatva a korszak gazdag kultúráját. Külön idézzük fel a békekonferenciától békekötésig terjedő időszakot dokumentumok és archív felvételek segítségével. Az Apponyi beszéd részletei is feltűnnek, amelyek kiemelt részeit különböző időszakból származó térképek támasztják alá.
A kiállítás egyik legszemélyesebb része a menekültek világát bemutató egység. Négy menekült sors elevenedik meg a kihelyezett dokumentumok és tárgyak segítségével, valamint egy riport révén a nyulasi telep egykori barakklakásai is megjelennek, ahová a menekülteket szállásolták el 1920 őszétől.
A veszteségek és a menekültek világa mellett az irredenta kultusz szintén helyet kapott a kiállításban, hiszen a revizionizmus és irredentizmus szellemében készült a szellemi és tárgyi termékek nagy része. Az irredenta elemek megjelenésével a gyászos, komor hangulat egyszerre erősödött és „oldódott”, a mindennapok, a korabeli szokások, tárgyak átalakultak, új tartalommal, jelentéssel bővültek, amelyek mind a revízió követelésével, az igazságtalanság hangoztatásával és kifejezésével függtek össze. Az irredenta kultusszal szorosan összekapcsolódott a nemzeti jelleg hangsúlyozása, az öltözékben például magyaros díszítések, elemek jelentek meg. A kiállított tárgyak között megtaláljuk a mindennapi használati tárgyakat és a személyes elemeket is.

A galérián Debrecen történetét mutatjuk be a két világháború között. A várost az első világháborús veszteségek mellett a román megszállás is sújtotta. Mindez, és a trianoni rendelkezések megviselték, azonban a kezdeti bizonytalanságok és megtorpanások után, közel egy évtized alatt a régió központjává vált a város. Köszönhette mindezt új földrajzi helyzetének, Déri Frigyes nagylelkű felajánlásának és a klebelsbergi politikának, amelyekhez a városi vezetés hozzájárulása is nélkülözhetetlen volt. A hatalmas installáció tablóként kíséri végig Debrecen első világháború utáni sorsát, fejlődését, amely nem feledkezett meg soha Trianon szomorú emlékéről, egyesületei és emlékművei révén fenntartotta a revízió szellemét. Debrecen két világháború közötti életéből megismerhetjük az Egyetem és a Déri Múzeum történetét, betekintést kapunk az egyesületi életbe. Végigkísérhetjük hogyan jelent meg a revíziós gondolat a városi életben, valamint a virtuális kiállításban bemutatott Magyar Fájdalom Szobra sorsát is feleleveníthetjük.

A kiállítás hangulatát fokozza a sajátos installációs elemek használata, valamint az egykori nagyváradi menekült hivatalnok, Osváth Jenő naplójából kiemelt részletek, amelyek a kiállítás több pontján felbukkannak. Ezek az idézetek egyszerre magyarázzák az eseményeket, és közvetítik egy kortárs érzéseit és gondolatait.   

A HATÁR-SORSOK c. kiállítás online nem, ám amennyiben a múzeumok újra kinyithatnak, személyesen látogatható lesz az év végéig.

Imázsplakát készítés - pályázat

Tervezz múzeumot!
Plakátpályázatunkra Téged várunk, ha átgondolod, elképzeled, papírra veted milyen programok, milyen témájú kiállítások érdekelnek, mikor jönnél legszívesebben a Déri Múzeumba… Csak a fantáziád szabhat határt!
Segíts! Készítsd el a múzeum imázsplakátját! Csatold rövid, szöveges indoklásodat! A nyertes plakát/kép szerepel egy évig majd szórólapjainkon, plakátjainkon, molinón és minden közösségi online oldalunkon. A nevedet mindenki megismeri!
Téma: Miért jó múzeumba járni?
Plakátod legyen:
feltűnő,
átütő erejű,
letisztult formák és színek jellemezzék,
legyen rajta egy jó szlogen,
használd a tipográfia eszközeit a szöveg megjelenésében!
Pályázatunkra középiskolás diákok műveit várjuk, A3-as méretben, bármilyen technikai megkötöttség nélkül.
A jelentkezők műveiket május 5-ig tölthetik fel a Déri Múzeum Facebook-oldalára, a VERSENYFELHÍVÁS bejegyzéséhez. A lájkok száma és szakmai zsűri dönti majd el, ki lesz a nyertes, kié lesz az okosóra?!
Kérdésed van? Fordulj Szekeres Krisztinához a szekeres.krisztina@derimuzeum.hu e-mail címen.

Kirakatkiállítás a Piac utcán

LIGHTHOUSE x Kovács Ivó: SEARCHLIGHT térspecifikus fényinstalláció

Lighthouse Gallery / 4024 Debrecen, Piac utca 67.
2021.03.05-28.

Az európai festészeti hagyomány az olasz humanista festő, Leon Battista Alberti óta feltételez egy fix, absztrakt nézőpontot, amely meghatározza a néző helyzetét, ahonnan a kép értelmezhetővé és befogadhatóvá válik, ahonnan az absztrakt a realitás illúziójának tűnik. Ez az ideális vagy perspektivikus nézet azonban egyúttal el is választja a befogadót a képtől, hiszen kívülállóvá, annak megfigyelőjévé teszi. Ha pedig a tapasztaló leválasztódik a tapasztalattól, az könnyen okozhat törést egyéni műélvezői pozíciójának szabad meghatározásában és (ön)megismerési folyamatában.
Az immerzív új médiumok, mint a videómapping, igyekeznek ezt a mesterséges távolságot eltűntetni: a fizikai tér, a vetítési pont és a néző szempontját a perspektíva szabályai szerint egyeztetni. Kovács Ivó térspecifikus fényinstallációjának nézőpontja a Lighthouse Gallery teljes kirakatablaka. És ahogy Alberti “ablakán” sem tudunk belépni a kép valós terébe, úgy az üres üzlethelyiség belső fizikai terétől is elzár egy üvegfelület.
A virtuális labirintus optikai illúzióját megidéző Searchlight egymásba nyíló absztrakt (fény)tereket tár nézője elé. A falakat pásztázó, - a járókelők egyszerre szemlélődő és kívülálló utcai perspektívájához igazított fénytükröződések a keresőfények. Átmenetileg be-bevilágítva a tér egyes részeit önmagunk keresésének allegóriájaként saját jelenlétünk és fényünk megélésére bíztatnak.

KOVÁCS Ivó / vizuális művész
Festőként diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Több mint 15 éve foglalkozik 3D animációval, épület-vetítéssel és videómappinggel. Európa szerte dolgozott kortárs tánc- és színházi produkciókban, vj-ként pedig live actekben. Alkotóként különböző vetített téralkotó technikákkal kísérletezik, korábban rendszeresen adott elő a Budapesti Metropolitan Egyetem Média Design Tanszékén.
https://3dvideomapping.net/

Installáció: KOVÁCS Ivó
Kreatív menedzsment: Let it Be! art agency
Szervezők: Déri Múzeum, dr. PUSKÁS István
Társszervezők: Csokonai Színház, Cívis Ház
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap


2021.04.01. - 2021.04.30.
2021.05.01. - 2021.05.28.
További ajánlataink

2021.04.23. MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ programok 2021 ONLINE
2021.04.01. - 2021.04.30. Déri Múzeum kiállítás Debrecenben: online Trianon kiállítás
2021.05.01. Debreceni programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események
30Y koncert
2021.05.01. - 2021.05.31. Déri Múzeum kiállítás Debrecenben: online Trianon kiállítás
2021.05.03. Debreceni programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események
Új időpont - Magna Cum Laude - Acoustic
2021.05.14. Debreceni programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események
Irie Maffia koncert
2021.05.21. Debreceni programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események
Brains koncert
2021.05.22. Debreceni programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események
RetroTorony
2021.05.26. Debreceni programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események
Péter Szabó Szilvia - NOXTALGIA Unplugged
2021.05.28. - 2021.05.30. Debreceni programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események
Debrecen Drive - Járműipari Kiállítás
2021.06.14. Debreceni programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események
Vangelis - Filmzene-koncert
2021.06.19. Debreceni programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események
Békével jöttünk - Lakatos László és Musimbe Dávid Dennis közös estje
2021.08.14. - 2021.08.22. Debreceni programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események
Debreceni Virágkarnevál
2021.08.17. - 2021.08.20. Debreceni programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események
Farmer Expo - Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás
2021.08.20. Ingyenes múzeumlátogatás a nemzeti ünnepeken Debrecenben a Déri Múzeumban
2021.09.19. Debreceni programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események
Rotary Futófesztivál
2021.09.27. Debreceni programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események
Koncz Zsuzsa Koncert
2021.09.28. Debreceni programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események
Dr. Hajós & Dr. Majoros - avagy Mi a problémád?
2021.10.04. Debreceni programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események
Zorán Koncert
2021.10.23. Ingyenes múzeumlátogatás a nemzeti ünnepeken Debrecenben a Déri Múzeumban
2021.10.29. - 2021.10.30. Debreceni programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események
Rettegések Éjszakája a Kerekerdő Élményparkban
2021.11.17. Debreceni programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események
Traccs! Dr. Zacher Gábor
2021.12.21. Debreceni programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események
Új időpont - Demjén Turné
Találatok száma: 2

Hotel Lycium****

Hotel Lycium****

A Hotel Lycium**** Debrecen igazi belvárosi szálloda, amely a Kölcsey Központ épületegyüttesében található Debrecen főtere és a Református Nagytemplom szomszédságában. A város kiemelt múzeumai, a főtéri korzó, a hangulatos belvárosi teraszok szállodánktól karnyújtásnyira helyezkednek el. Bővebben

Kiemelt partner

Erdőspuszta Club Hotel**** Debrecen

Erdőspuszta Club Hotel**** Debrecen

Az Erdőspuszta Club Hotel**** Debrecentől alig 6 kilométerre, vadregényes fenyőerdő közepén, festői szépségű természeti környezetben fekszik. A club hotel és annak környezete a passzív és az aktív pihenésre egyaránt alkalmas. A város zajától távol, mégis a látnivalóktól és a színes programoktól alig ... Bővebben

Kiemelt partnerTalálatok száma: 1

Fenyves Vendéglő és Rendezvényterem

Fenyves Vendéglő és Rendezvényterem

Az Erdőspuszta Club Hotel**** 100 férőhelyes a`la carte Fenyves Vendéglőjének étlapján elsősorban a hagyományos, magyaros ízek dominálnak, de a kínálatban szép számban megtalálhatóak az európai konyha remekei is. A palettánkon szereplő ételeket az esetek túlnyomó többségében a szálloda tanyáján ... Bővebben

Asztalfoglalás
Kiemelt partnerA SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Kapcsolódó témák:

Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
Pontos cím, geokód, térkép
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!

Debreceni programturizmus

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG

Debrecen TOP szállás