Tarzan Park - Szabadtéri családi játszópark Budapesten
Tarzan Park - Szabadtéri családi játszópark Budapesten

Budapest élménypark, szabadtéri fejlesztő játszópark 3-14 éves korig a Tarzan Parkban

TOP 10-es ajánlat
Kiemelt ajánlat
2024. június 17. (hétfő) - 2024. június 23. (vasárnap)

ÓRIÁS FEJLESZTŐ JÁTSZÓTÉR - Biztonságos szórakozás 14 játékszigen a hét minden napján Budapesten a Tarzan Parkban. Az egyes szigeteken a legmodernebb és legjobb fejlesztő hatással rendelkező szabadtéri mozgáseszközök találhatóak, melyek a gyermekek életkorához maximálisan alkalmazkodnak.

Budapesti élménypark

Júniusi nyitvatartás

Hétfő-vasárnap 9:00 -19:00;

Tarzan ™ Park egy biztonságos, különleges, érdekes óriás játszótér, ahol a gyerekek 14 játékszigeten önfeledten játszhatnak és játszva fejlődhetnek.

A parkban 14 játéksziget található.  Az egyes szigeteken a legmodernebb és legjobb fejlesztő hatással bíró nagy- és finommozgásra alkalmas szabadtéri mozgáseszközök lelhetőek fel, amelyek a gyermekek életkorához maximálisan alkalmazkodnak.A játékeszközökön a gyermek saját maga által indított és tervezett mozgással rátalál azokra az ősi, az idegrendszer archaikus szintjein szerveződő mozgásmintákra, amelyek segítségével jobban tudja uralni testét a térben.

A játékszigetek eszközei a nagy és finommozgások kivitelezésére, mozgástervezésre és szerepjátékra alkalmasak. Mindamellett, hogy az idegrendszer fejlődését segítik elő, barátságos környezetben biztosítanak a gyermekekhez illő, koruknak megfelelő mozgáslehetőséget. Az ingerfeldolgozás, a választervezés és a kivitelezés egységes és összehangolt működése valósulhat meg önindított mozgásos formában. Izgalmas lehetőséget nyújt a park ahhoz, hogy a játékok segítségével az éretlen vagy az egyes területeken nem kellően differenciált működésű idegrendszerüket saját aktív részvételükkel, az egyéni utak tevékenységét felkínáló mozgáseszközök használatával fejlesszék a gyermekek. A játék mellett a sikeres mozgás kivite­lezése, a tapasztalatgyűjtés, feladatmegoldás és gyakorlás is örömet okoz.

Az egyes szigeteken a legmodernebb és legjobb fejlesztő hatással rendelkező szabadtéri mozgáseszközök találhatóak, melyek a gyermekek életkorához maximálisan alkalmazkodnak. A Tarzan ™ Park eszközei jótékony hatással vannak a hiperaktív, autista, BTMN és SNI gyermekekre is.

A vár

A vár a nagymozgást segítő eszközök fellegvára – mintegy „belépő” a parkba –, 1 éves kortól használható. A falmászás, a hágcsókon való mászás elősegíti a szem-­kéz­-láb koordinációját, az összerendezett mozgást, a jobbal differenciálódását, a téri irányok, a térérzék, a tértávolság és mélység érzékelését, a váltott lábú járást, a keresztcsatornák érését és az egyensúly fejlődését. A feladatok végrehajtása közben fejleszti a figyelmet, a koncentrációt, az önbizalmat és az izomtónus normalizálódását. A kötélhágcsón, lánchídon való átkelés, járás finomítja az egyensúlyt, a térérzéket, a koordinációt, és segíti a téri orientációt. A csúszdán való lecsúszása lent­fent, a mélység és magasság észlelését segíti, miközben tökéletesíti a tájékozódást. A hengerben való kúszása taktilis rendszer optimalizálásán, a koordináció, balansz fejlesztésén kívül a bátorságot és az önbizalmat növeli. A várba való feljutáshoz a különböző anyagokból készült lépcsők, hidak, kapaszkodók mind a gyermekek életkorához, a kéz és lábméretük figyelembevételével kerültek kialakításra,amelyek szintén az észlelést, érzékelést, az egyensúlyt, a mozgástervezést,a mozgás kivitelezését és az idegrendszer érését segítik. Ezen ingerek által sok, a fejlődésüket segítő tapasztalatokat gyűjthetnek a gyermekek.

PICURVÁRMÁSZÁS, FALMÁSZÁS: szem-kéz-láb koordináció, egyensúly, téri irányok, térérzék, mozgáskoordináció, egyensúly, izomtónus normalizálódása

CSÚSZÁS: magasság-mélység, lent-fent, tértávolság, izomtónus, egyensúly, tájékozódás

KÚSZÁS: mozgáskoordináció, egyensúly, izomtónus normalizálódása ÁLTALÁNOSAN: önbizalom, önértékelés, személyiségfejlesztés

A hintarét

A kisgyermekek szeretik és keresik az olyan mozgásformákat, amelyek fokozott stimulálást jelentenek az egyensúlyi­kisagyi rendszernek, mint például  a hintázás. A fejlődéshez rendkívül szükségesek ezek az ingerek, mivel  a változatos egyensúlyi ingerek adásával normalizálódik az egyensúlyrendszer, az idegrendszer integrálódása fokozódik, valamint a test két oldalának kapcsolata jobban szerveződik. A Hintaréten elhelyezett egyszemélyes és csoportos hintázásra alkalmas eszközök a mozgásos tér helyzetváltoztatásának lehetőségeivel fejlesztik a gyermekek egyensúlyrendszerét, a szociális képességüket, az egymásra figyelést. Az egyensúlyi érzékelés az idegrendszer egyik legkorábban érő, legősibb modalitása a tapintásos érzékelés mellett, amelynek hibátlan működése sokféle magasabb rendűnek tartott emberi viselkedés optimális alakulásában elengedhetetlen feltétel.

LENGÉS, HINTÁZÁS: egyensúlyfejlesztés, idegrendszerérés

LAPHINTA: mozgástervezés-adaptivitás

TÁNYÉRHINTA: bilaterális integráció

FÜGGŐHINTA: egyensúlyi rendszer differenciálódása

ÁLTALÁNOSAN: ritmusos mozgás, mozgáskoordináció, gondolkodás, kreativitás, szocializáció

A körlap hintán, a laphintán, a páros hintán való hintázás a ringatás élményét, az egyensúlyozás gyakorlását, az ezzel kapcsolatos tapasztalatgyűjtést nyújtja a gyermekek számára. A le-­fel, előre­-hátra, a körbe mozgás, a hintán való egyensúlyozás az idegrendszer érését segíti elő. A változatos eszközkínálat és anyaghasználat a gyermekek kreativitásának, gondolkodásának fejlesztésére is szolgál, valamint elősegíti szocializálódásukat.

Pattanjdomb

Az alulról állandó levegőfújást kapó gumi­dombon akár páros, akár egy lábbal is ugrálhatnak a gyerekek. A ritmikus ugrálás következtében a helyes levegővétel, az egyensúly,a térérzék, a téri  orientáció fejleszthető. Ugrálás következtében kialakul egy bizonyos ritmus, amely a sorba rendező, szeriális képességet fejleszti, ami elengedhetetlen számolásnál, írásnál, olvasásnál, a ritmikus levegővétel pedig a szép, tiszta beszéd kivitelezését segíti. Az egymás mellett ugráló gyerekek kénytelenek figyelni egymásra, amely segíti a koncentrációt, a szocializációt. A gumidombon való ugrálás jól fejleszti az egyensúlyi helyzetek megtalálását, a kibillenésből való visszatalálást, az egyensúlyi rendszer differenciálódását, a mozgáskoordinációt, az idegrendszer érését.

RITMIKUS UGRÁLÁS: szeriális képesség, helyes levegővétel, egyensúly, téri tájékozódás, mozgáskoordináció, a két testfél koordinációjának fejlesztése, idegrendszer érése, koncentráció, szocializáció, tiszta beszéd, szorongásoldás.

Liándzsungel

A tányérhintán átlendülés egyik helyről a másikra úgy, mint a drótkötélpályán való átereszkedés a bilaterális integrációfejlődését segíti elő. A lendülés, a száguldás élménye minden gyermek kedvence. Az élvezetes elfoglaltság közben nemcsak térlátásuk, térérzékük, egyensúlyi rendszerük differenciálódik, idegrendszerük érik, tértávolság és mélységérzetük fejlődik, de növekszik önbizalmuk, bátorságuk is. A kötélpályán való átlendülésnél a gyermek gyakorolhatja a lendüléshez szükséges mozgáselemeket, illetve a laphintán való megülést. Az itt szerzett tapasztalatokat jól hasznosíthatja a továbbiakban a drótkötélen való átlendülésnél, amely több méter hosszúságban történik. Fontos szempont, hogy a helyszínen kialakított trapéz alakú domb bevonata biztonságot nyújt a gyermekeknek.
A kötélhágcsókból kialakított két mászóka rész a kisebb és nagyobb gyerekek számára is kiváló helyszín a kapaszkodás, a mászás,az egyensúly fejlesztésére, valamint a mozgástervezésre is. A különböző anyagú és keresztmetszetű kötelek, hágcsók, a fából készült lépcsők és a gumi alapzatú falmászás elősegíti az idegrendszer érését. A kapaszkodás az egyenes vonalú, félköríves és köríves alakzatban elhelyezett kötélbe az elemi mozgások gyakorlására, az egyensúlyi rendszer differenciálódására, a keresztcsatornák érésére kiválóan alkalmas. A kötélen való áthaladás a téri irányok, a mozgástervezés, az izomtónus fejlesztését segíti. A játéksziget eszközei az egyéni utak megalkotását választási lehetőségekkel segítik elő. A hágcsó tetejére való feljutás több helyről és többféle mozgás kivitelezésével valósítható meg, így a gyermekek mozgástervezése 100%­osan biztosított, valamint feljutásukkor az egymástól valótanulás, az utánzás is megvalósul. Az önindított mozgás és a mozgások tervezése a gyermek fejlődése érdekében rendkívül jelentős. A mászás elősegíti a szem­-kéz­-láb koordinációját, az összerendezett mozgást, a jobb­-bal differenciálódását, a téri irányok, a térérzék, a tértávolság és mélység érzékelését, a váltott lábú járás fejlesztését, a keresztcsatornák érését, az egyensúly fejlesztését. A feladatok végrehajtása közben fejleszti a figyelmet,a koncentrációt, az önbizalmat és az izomtónus normalizálódását. A  mozgástervezés segíti az egymásutániság, a sorba rendező, a szeriális képesség kialakulását, amely a számolás, az írás és az olvasás alapja, továbbá fejleszti a gondolkodást és a kreativitást. A kúszás a taktilis rendszer optimálását, a koordinációt, az egyensúlyt fejleszti, a bátorságot, önbizalmat növeli. A kötélhágcsókon való feljutás (ki ér fel hamarabb?) a figyelmet, a koncentrációt, a kreativitást, a mozgástervezést fejleszti, valamint a versenyeztetés egyik megoldása lehet. Az egyszerre indulás erősíti a sportszerűséget, a szabálytudat kialakítását, a szocializálódás, és a személyiség fejlesztését. 

MÁSZÁS: szem-kéz-láb koordináció, egyensúly, téri irányok, térérzék, mozgáskoordináció, egyensúly, izomtónus normalizálódása

KÚSZÁS: taktilis rendszer optimálása, a koordináció, az egyensúly fejlesztése, a bátorság és az önbizalom növelése

KAPASZKODÁS: elemi mozgások gyakorlására, az egyensúlyi rendszer, a keresztcsatornák érése, egyéni utak mozgástervezése, izomtónus normalizálódása

VERSENYZÉS: szabálytudat, szocializáció, személyiségfejlesztés

ÁLTALÁNOSAN: egyensúlyfejlesztés, idegrendszerérés, egymástól tanulás, figyelemkoncentráció, térérzék

Billegliget

Az egyensúlyi helyzetek megtalálására, a kibillenésből való visszatalálás gyakorlására alkalmas játéksziget. A függőlegesen és vízszintesen elhelyezett különböző formájú és nagyságú billenő, egyensúlyozó eszközök az egyensúlyfejlesztésre, az egyensúlyi rendszer differenciálódására alkalmasak és az idegrendszer érését biztosítják. A fából készült rúdon, a különböző vastagságú kötélhágcsókon, a fektetett létrán és a fa lánchídon a járást, az egyensúlyozást,a kapaszkodást, a mászást gyakorolhatják a gyermekek. A kötélből készült kapaszkodók különböző hosszúságúak, amelyek választási lehetőséget nyújtanak a bátrabb és félénkebb egyéniségű gyerekeknek, akik egy-­egy eszközön akár elengedett kézzel is mozoghatnak. A kötélhágcsón hídszerűen elhelyezett falapokon a járáson kívül a páros lábbal való ugrálás gyakorlására nyílik lehetőség, ezáltal fejlődik a ritmusérzék, a jobb­-bal megkülönböztető képesség, a térérzék. A különböző magasságban és térben elhelyezett vastalpakon, a tappancsokon való járás a téri tájékozódást, a térérzéket, az egyensúlyozó képességet, a figyelmet, a koordinációt fejleszti. A játéksziget eszközein való elindulás választási lehetőséget biztosít a gyermeknek, amely a mozgástervezésüket fejleszti, ezenkívül a figyelem irányultságának változtatásával a cselekvéstervezés fontossági sorrendjének kialakítása is megvalósulhat. A farúd rugókkal való alátámasztása segíti az egyensúly megtartását, a kibillenésből való visszatalálást, a mérleghintához hasonlóan mozgó rúdon való áthaladás pedig az egyensúly megtalálásának eszköze.

JÁRÁS:a téri tájékozódás, a téri irányok, a térérzék, az egyensúlyozó képesség, a figyelem, a koncentráció, a koordináció

UGRÁS: a két testfél (jobb-bal) megfelelő koordinációja

KAPASZKODÁS: elemi mozgások gyakorlása, az egyensúlyi rendszer differenciálódása, a keresztcsatornák érése, egyéni utak mozgástervezése, izomtónus normalizálódása

MÁSZÁS: szem-kéz-láb koordináció, egyensúly, téri irányok, térérzék, mozgáskoordináció, egyensúly, izomtónus normalizálódása

Felhővárak

A várba való feljutás az egyéni utak választási lehetőségével megvalósulhat a lépcsőn való járással, kötélhágcsókon való kapaszkodással, húzódzkodással, falmászással, míg a lejutás 3 helyről indított csúszdán is kivitelezhető. A tornyokba való átjutás oldalkötélhágcsóval biztonságos átjárást biztosít a gyermekek számára. Az eszközökön való nagymozgás a térérzéket, a téri tájékozódást,az alapvető mozgást, a kúszást,mászást, járást, az idegrendszer érését, a mozgástervezést, az önbizalom erősítését, a játék élményét és a szerepjátékot biztosítja, ezáltal mozgástervezésük kristályosodik, kreativitásuk, gondolkodásuk fejlődik. Az önindítottan végezett, saját maguk által megtervezett feljutás az idegrendszer érését, a lecsúszás a magasságmélység, lent-fent pedig a tértávolság, izomtónus, egyensúly, téri tájékozódás fejlődését segíti.

JÁRÁS: a téri tájékozódás, a téri irányok, a térérzék, az egyensúlyozó képesség, a figyelemkoncentráció, a koordináció KAPASZKODÁS: elemi mozgások gyakorlása, az egyensúlyi rendszer differenciálódása, a keresztcsatornák érése, egyéni utak mozgástervezése, izomtónus normalizálódása
MÁSZÁS: szem-kéz-láb koordináció, egyensúly, téri irányok, térérzék, mozgáskoordináció, egyensúly, izomtónus normalizálódása
CSÚSZÁS: izomtónus normalizálódása, téri tájékozódás, egyensúlyfejlesztés

Zengőerdő

A zengőerdő szigeten felállított szócső a beszédértést, a beszédészlelést fejleszti, továbbá megköveteli a kifejezőkészséget, a szókincset, a helyes artikulációt, a helyes grammatikát, hiszen nem mindegy, hogy mit hall a szócső másik végén álló gyermek. Becsukott szemmel végezve a gyakorlatot a belső hallás is fejleszthető. A többi eszköz a xilofon, a trambulin, a felfüggesztett orgonasípokhoz tartozó ütögető segíti a zenei hangok érzékelését, a zenei eszközök megismerését, a finommozgás, a szemkéz koordinációját és a hallásfejlesztését. A Zengőerdő mögött, de szintén ezen a játékszigeten a forgást,pörgést tapasztalhatják meg a gyerekek a kormánnyal, pedállal ellátott sergőn, amelyet lábbal kell hajtani ahhoz, hogy az körbehaladjon a sínen. Ez a csoportos játékeszköz az egymásra figyelést és az együttműködést nagyon jól fejleszti, egyénileg pedig a mozgáskoordinációra, a térérzékre, koncentrálóképességre és egyensúlyi rendszerre bír fejlesztő hatással. A széles és nagy alakú billenő lapon az egyensúlyozást, az egyensúlyi helyzetkibillenéséből való visszatalálást gyakorolhatják a gyerekek, ezzel fejlesztve az idegrendszerük érését.

PÖRGÉS, FORGÁS: idegrendszer érése, egyensúlyfejlesztés, térérzékfejlesztés
SZÓCSŐ HASZNÁLATA: hallásfejlesztés, beszédértés, beszédészlelés, szókincsfejlesztés
BILLENÉS: egyensúlyi rendszer, idegrendszer érése

Homoktenger

A homokozóhoz hasonló Homoktenger játékszigeten faasztalkák és fémből készült forgó sziták találhatóak, melyek a finommozgás, a kézügyesség fejlesztésére szolgálnak. A homokozóban végzett mozgások, mint a gyúrás, a hengerítés, csipegetés, formákba öntés, a homokszórás és a szitálás a kéz finommozgását követelik meg. A későbbi görcs nélküli, helyes ceruzafogás, csuklómozgás, a folyamatos vonalvezetés, a szépírás megköveteli a finommozgás helyességét. A homokformák, a homoksütemények alakja a vizuális észlelést,a vizuálisdifferenciálást,a vizuális emlékezetet,a formafelismerést fejleszti, amely párosulhat szerepjátékkal, ezáltal a gyermek szókincsét, a mondat­alkotását, a szocializációját segíti elő. Ezen túl az együttes játék kiválóan alkalmas a kapcsolatok kialakításának gyakorlására is.

HOMOKOZÁS: finommozgás, kézügyesség fejlesztése, vizuális emlékezet, vizuális differenciálás
ÁLTALÁNOSAN: szocializáció, szerepjáték, kreativitás

Rejtekerőd

Ez a szerepjátékra alkalmas játéksziget játékos formában fejleszti a nagymozgást. A rugós hintón állás  az egyensúlyi rendszer differenciálódását, a hintóra való feljutás pedig a mozgástervezést, az adaptivitástis segíti, ami az idegrendszer érését eredményezi. Az erődbe való feljutás spirál alakú fémlépcsőn lehetséges, amely a téri tájékozódást, a térérzéket, a tértávolság és a mélység érzését erősíti, továbbá jó hatással van a jobb és bal oldal koordinációjára. Az egyik erődből a másikra átjutás fahídon történik, amely az alapmozgások gyakorlását és  a járást biztosítja. Az erődből való lejutás a csúszdán is létrejöhet, amely az izom­tónus normalizálódását, az egyensúlyi rendszer differenciálódását segíti. Az erődfal belseje bújóhelyül is szolgálhat a gyermekek számára. A bejutás 4 hengeren, alagúton keresztül történik, amely a mászás, kúszás gyakorlását teszi lehetővé, ami a szem-kéz-láb koordináció, az egyensúly, a téri irányok, a térérzék, a mozgáskoordináció fejlesztésére, illetve az izomtónus normalizálódására szolgál. Az erőd belsejéből falépcsőn keresztül juthatunk ki, majd a meredek erődfalról a kötélhágcsó kapaszkodó segítségével érkezhetünk le  a talajra, ami többek között a térérzéket, a koordinációt, a figyelmet fejleszti.

JÁRÁS: a téri tájékozódás, a téri irányok, a térérzék, az egyensúlyozó képesség, a figyelem, a koncentráció, a koordináció KAPASZKODÁS: elemi mozgások gyakorlása, az egyensúlyi rendszer differenciálódása, a keresztcsatornák érése, egyéni utak mozgástervezése, izomtónus normalizálódása
MÁSZÁS: szem-kéz-láb koordináció, egyensúly, téri irányok, térérzék, mozgáskoordináció, egyensúly, izomtónus normalizálódása
CSÚSZÁS: izomtónus normalizálódása, téri tájékozódás, egyensúlyfejlesztés

Tornyoktava

A játékszigeten található, vízzel körbezárt tornyot lánccal felszerelt fahídon lehet megközelíteni, így a félelmek leküzdésére, a szorongásoldásra nagyon alkalmas terület. A toronyba való feljutás falétrán, falmászással és kötélhágcsóból készített létrán történik, ahol a járást, a váltott lábú járást, a szem-kéz-láb koordinációját, a tértávolság és mélység érzékelését gyakorolhatják a gyerekek. Önindítottan, egyéni utak keresésével jutnak fel a toronyba, amely a mozgástervezést, a mozgás kivitelezését, a jobb és bal oldal összerendezését segíti, fejleszti. Kötélhágcsóból készített hídon érhet át a másik toronyba a gyermek, amivel a járást, az egyensúlyozást, a kibillenésből való visszatalálást fejleszthetjük. A lejutás spirál alakú csúszdán történik, ami az izomtónus normalizálódását, a térérzékelést és az egyensúlyt erősíti.

JÁRÁS: a téri tájékozódás, a téri irányok, a térérzék, az egyensúlyozó képesség, a figyelem, a koncentráció, a koordináció KAPASZKODÁS: elemi mozgások gyakorlása, az egyensúlyi rendszer differenciálódása, a keresztcsatornák érése, egyéni utak mozgástervezése, izomtónus normalizálódása
MÁSZÁS: szem-kéz-láb koordináció, egyensúly, téri irányok, térérzék, mozgáskoordináció, egyensúly, izomtónus normalizálódása
CSÚSZÁS: izomtónus normalizálódása, téri tájékozódás, egyensúlyfejlesztés
ÁLTALÁNOSAN: szorongásoldás, szocializáció, szerepjáték

Zsiványtenger

Egyrészt a kalózok életét utánzó szerep­játékra, másrészt a nagymozgás és az egyensúlyozás fejlődésének előmozdítására alkalmas a játéksziget. A hatalmas hajóra a feljutás különböző helyekről és különböző anyagokból készült eszközökön történhet. A kötélhágcsókon való feljutáshoz szükséges mászás, kúszás, járás hozzásegít a balanszrendszer fejlesztéséhez. A gumiszőnyegen elhelyezett falmászásnál is használatos fogódzkodók segítik a jobb és bal oldal összerendeződését, a koordinált mozgást, a téri orientációt, míg a meredeken elhelyezett kötélhágcsólétra a térérzék, az egyensúlyi  rendszer finomítását fejleszti. A hajóra felérve utunk az árbocra is vezethet, ahol a feljutást mindkét oldalon félkör alakú fémlapok segítik, a mozgást a kötélhágcsó körkerítés biztonságossá teszi, és a kapaszkodást segítve az izomtónus realizálódását szolgálja. A mozdulatsor növeli a téri irányok érzékelését, a jobb-­bal oldal megkülönböztetését, valamint a szem-kéz-­láb összehangolt koordinációjának hatékonyságát. A hajó elején, a horog helyén körbeforgó, láncra felszerelt, fekvő alakú gumikerék található, ezen való pörgés, forgás az idegrendszer érését fokozza, ami különösen a hiperaktív gyerekeknél lehet nagyon hasznos. A hajó mellett található rugós talpazattal rendelkező rakomány­tárolón való játékkal az egyensúlyi helyzetek megtalálását, a kibillenésből visszatalálást gyakorolhatja a gyermek, valamint a mozgástervezést és adaptivitást szolgálja.

JÁRÁS: a téri tájékozódás, a téri irányok, a térérzék, az egyensúlyozó képesség, a figyelem, a koncentráció, a koordináció KAPASZKODÁS: elemi mozgások gyakorlása, az egyensúlyi rendszer differenciálódása, a keresztcsatornák érése, egyéni utak mozgástervezése, izomtónus normalizálódása
MÁSZÁS: szem-kéz-láb koordináció, egyensúly, téri irányok, térérzék, mozgáskoordináció, egyensúly, izomtónus normalizálódása
PÖRGÉS, FORGÁS: idegrendszer érése, egyensúlyfejlesztés, térérzékfejlesztés
KÚSZÁS: taktilis rendszer optimálása, koordináció, az egyensúly fejlesztése, a bátorság, önbizalom növelése

Placcs placc

A víz szeretetét, a vízhez való szoktatást, a majdani úszás megszerettetését szolgálja, valamint segíti az együttműködést, a kooperációt, a csapatjátékot, a versenyzést. A változatos alakú és színű eszközöket figyelve fejlődik a koncentrálóképesség,a megfigyelőképesség, a megismerő képesség. A víz ezekből a sokszínű eszközökből különböző helyekről, magasságokból más­-más időben érkezik, forogva, billenve, sugáralakzatban árad, amely a fizika törvényeinek megismeréséhez is eljuttatja a gyerekeket. A vízágyúk használata a szem-kéz  koordinációjának fejlődésére is jó hatással van, amely képesség az írás órán nagy jelentőséggel bír. Köztudott, hogy a víz nyugtatóan hat a gyermekekre, így ezen a helyszínen a vízzel való játszás  igazi élmény, öröm számukra.

JÁTÉK: szerepjáték, együttműködés, kooperáció, csapatjáték
FORGÓ, BILLENŐ: megfigyelő, megismerő, koncentráció képesség fejlesztés,
SUGÁRALAKZATÚ VÍZFOLYÁS: kreativitás, gondolkodás, fizikai törvényei megismerése, nyugtató élmény

Homokbánya

A játékszigeten a gyerekek a vízzel és homokkal történő dagonyázással fejleszthetik gondolkodásukat, kreativitásukat, finommozgásukat. Megfigyelhetik a víz útját, zsilipekkel zárhatják és engedhetik tovább, amely tevékenység jól fejleszti a koncentrációképességet, a megfigyelőképességet, a gondolkodást, a kreativitást. A csillébe rakott és útnak indított homok az együttjátszást, a csoportos tevékenységet, a kapcsolatok kialakítást segíti. A homok kibányászása és feljuttatása mind a kreatív ötletek tárházát jelenti, és a különböző megoldási lehetőségekkel való kísérletezés elősegíti a gondolkodás fejlesztését. A gyerekek tapasztalati úton tanulják meg a homok kitermelését, amelynek során tapasztalatszerzésre, egymástól tanulásra és közös játékra tesznek szert. A vízzel áztatott homokban való dagonyázás segíti a finommozgást, az érzékelés fejlesztését, az anyagok halmazállapotának (folyékony, szilárd) megismerését. A csap kinyitása után megfigyelik a víz hullámos, illetve egyenes útját, esetenként kezükkel is segítik a folyás irányát, amely tevékenység jó hatással van a figyelem, a koncentráció és a finommozgás fejlesztésére. A vízmerítő körforgású edény a vízimalomhoz hasonlóan működik, amelyet a gyerekek különböző gyorsasággal, kézi erővel hajthatják. Minél gyorsabban hajtják, annál gyorsabban megtelik a tartály vízzel, amelyet útjára lehet engedni. A víz útjának megfigyelése a szemmozgást, a folyamatos vonalvezetést segíti, valamint a szem­-kéz koordinációját is fejleszti. A fizika törvényeinek megtapasztalása, a víz forgása, folyása, a homok bányászása, felszínre hozása mind tapasztalati úton történik játék közben, és az élmény során erősödik az észlelés, az érzékelés, a gondolkodás és a kreativitás.

JÁTÉK: szerepjáték
ÁLTALÁNOSAN: finommozgás, gondolkodás, kreativitás a halmazállapotok megismerése, az észlelés, érzékelés, tapasztalatgyűjtés, együttműködés

Versenyek tere és vízidodzsem

A játéksziget 10 fedett bokszból álló terület, mely a kooperáció, az együttműködés, a szocializáció fejlesztését támogatja. Minden eleme gyermekbarát anyagokból készült. Egyes bokszok eszközei a különböző képességek fejlődését segíti elő.

MINI MARKOLÓ BOKSZ
A munkagép kicsinyített, gyermekekre méretezett változatán a játék fantasztikus élményt nyújt főleg a kisfiúknak. A markolóját irányítva kavicsokat szedhetnek fel, s helyezhetnek el bármelyik irányba. A szem-­kéz koordinációját támogatva megtapasztalhatják a lent, fent a jobbra, balra s az előre irányokat, mely az olvasás, írás tanulásánál nagyon fontos. A gépen ülve az irányítás, a felelősség, a döntéshozatal megtétele erősíti az önbizalmukat, személyiségük fejlődik. Egyéni játékra alkalmas boksz. Amennyiben a gép meghibásodik, a támaszkodón feltüntetett telefonszámon azonnali segítséget kérhetnek a gyerekek.

CSOCSÓ BOKSZ
Páros játék, mely elősegíti a kooperációt, az együttműködési készség fejlődését. A kézzel való manipuláció, a szemmel való labdakövetés különböző sikerekhez juttatja a gyermekeket. Játék közben fejlődik a szem­-kéz koordináció, a kreativitás, megoldási készség. Szabálytudatuk kialakul, erősödik.

AMŐBA MALOM BOKSZ
A játék támogatja a logikai gondolkodás fejlődését, a kreatív gondolkodást, a megfelelő kivitelezést. A téri irányok: a jobb-­bal gyakorlását, valamint a szem-­kéz koordináció fejlesztését, mely megléte elengedhetetlen az iskolába lépő gyermekeknél. A malomjáték közben a gyerekek sikerhez juthatnak, önbizalmuk erősödik.

ASZTALI HOKI
Az írás tanulás folyamán fontos a térbeli helyzet, a téri irányok ismerete, a fejlett szem-­kéz koordináció, a finommozgások megléte. Ezen készségek fejlődését segíti elő az asztali hoki játék. Szabálytudat, kreativitás, s gondolkodás fejlesztés szempontjából is nagyon támogató. Egyéni játék, sikerélmény és versenyszellem formálására is alkalmas játék.

DOBÓFAL BOKSZ
A kisgyermekek hagyományos játéka, a hatalmas csúzli és a számozott karika tábla. A játék során műanyag labdát a csúzliba helyezve, majd elengedve kell beletalálni a 10 vagy 20 számmal jelölt karikába. Ezáltal a szem­-kéz koordinációjuk, a finommozgás, a téri irányuk, a figyelmük, a szabálytudatuk fejlődik, a versenyszellem, a sikerélmény fejlődése tapasztalható. Egyéni játék, de könnyen páros, ill. csoportos játékká alakulhat a szabályok lefektetésével. Hány csúzlizásból hány találat, vagy hány számérték?

CSIGAFUTAM BOKSZ
A szocializációt támogató csapat és egyéni játék. A csigák fogantyúval ellátva drótkötélen egy­-egy külön pályán helyezkednek el. A fogantyút hajtva kell a pályán a csigáknak a célba bejutni. Az a győztes, aki elsőként ér a célba. Szem­-kéz koordináció, gyorsaság, versenyszellem, figyelem, szabálykövetés, vonalvezetés, erőkifejtés fejlesztését támogatja. A csuklómozgás fejlesztése a szépírást, az írást támogatja. Az írástanulásnál nagyon fontos képesség.

GOLYÓS JÁTÉK BOKSZ
Egyéni és csapatjátékra is alkalmas. Álló és fekvő táblák az ügyesség­fejlesztést támogatják. A fekvő táblán az elindított golyók labirintusszerűen gurulnak a számozott helyre. A győztes a magas számösszeget elérő gyermek. Az álló táblán (Kaptár feltöltés, Magyarország hegy és vízrajzi térképe) kivágott pici karikák találhatók. A golyót a kötélen lévő karikába kell helyezni, s a kötél két szélén lévő fogantyúval kell egyensúlyozva beirányítani a karikákba, úgy hogy ne essen ki. Térbeli orientációt, szem-­kéz koordinációt, figyelmet, megoldási készséget fejleszt, ismeretet nyújt. Játék közben a gyerekek végigkísérhetik a kaptár feltöltését, valamint megismerhetik Magyarország hegy és vízrajzi térképét.

KONZERV DOBÓ BOKSZ
Válaszható három kiinduló helyről az állványra felhelyezett konzervdobozokat kell labdával, puha kis párnácskával eltalálni úgy, hogy leessenek. A leesett dobozokat a háttérben kifüggesztett háló fogja meg, hogy ne guruljanak szét. A célba dobás, a szem­-kéz koordináció, az egy pontra figyelés képessége nagyon fontos az írás­-olvasás tanulásnál. Az erőkifejtés, a versenyszellem a szabálytudat a játék közben fejlődik.

MATATÓ DOBOZ BOKSZ
A fa doboz oldalán, tetején mindenféle kütyü van elhelyezve. Ezekkel való játék a finommozgás fejlődését segíti elő. A doboz tetején a fa autó a mélyedés útján végighaladva a folyamatos vonalvezetést támogatja. Nagyon fontos képesség megléte az írás és a rajz tantárgyak tanulásánál. Ezen kívül a szem­-kéz koordinációt, a figyelmet és a téri tájékozódást fejleszti. A doboz oldalán gyöngyfüzér, katicagomb, kis ablak, melyet csukni-­nyitni lehet. Csörgő, csengő, xilofon, kormány, kapcsoló, nyitózár, övtáska kapcsoló, s sok más kütyü van elhelyezve, mely a finom­mozgást, a hallásfejlesztést, a kreatív gondolkodást, a motivációt fejleszti. Becsukott szemmel a taktilis érzékelést és a hallásfejlesztést támogatja. Ismeretet nyújt a mozgásállapotról, a tárgyak vizuális megjelenéséről, a használatukról. Hasznos időtöltés minden iskolába lépő gyermeknek. SNI, BTMN gyermekeknek is ajánlott.

SAKK BOKSZ
Fekete-­fehér nagyméretű sakkfigurákkal a játék nagyszerű. A sakk a logikai gondolkodást, a matematikatanítást támogatja. A szabálytudat, az egymásra figyelés, a téri tájékozódás, a kreativitás fejlődik játék közben. Önálló döntések sorozata juttatja el a gyermeket a sikerhez. Önbizalma erősödik, személyisége fejlődik. Páros játék, mely a kooperációt támogatja.

ÁLTALÁNOSAN: labdadobás, matatás, fa korong vezetés: finommozgás, kézügyesség fejlesztés, vizuális emlékezet, téri tájékozódás,vizuális differenciálás, szabálytudat, kreativitás

VÍZIDODZSEM
A Vízidodzsem játéksziget a 2-5 éves korú gyerekek számára kialakított játéktér, mely a vízen való közlekedés megtapasztalás élményét nyújtva többek között olyan készségek, képességek fejlődését segíti elő, mint a koncentráció, a figyelem, a szem­-kéz koordináció, az egyensúly, a térbeli tájékozódás, a jobbra­-balra, előre­-hátra irányok megtalálása, melyek elengedhetetlen feltételei az iskolaérettségnek, az olvasás, az írás és a számolás tanulásának. A vízen való hullámzás a ringatás élményét idézheti fel a gyermekekben, mely az idegrendszer érését, fejlődését segíti elő. Az egymás mellett közlekedő gyermekek kénytelenek figyelni egy­másra, mely támogatja a koncentráció­, a megfigyelő­, az együttműködő­képességet, a szocializációt.A dodzsemben ülő gyermekek a helyes útirány megválasztásával elkerülhetik azütközés pillanatát, amely sikerélményhez juttatja őket, ezáltal növekszik az önbizalmuk, a bátorságuk, a személyiségük fejlődik. Az útirány tervezése, a különböző megoldási lehetőségekkel való kísérletezés elősegíti a gondolkodás fejlődését. A figyelmetlen­ségből előforduló ütközés a helyes döntés kialakítását, a helyes útirány kiválasztását, a koncentrációképesség fejlődését, a traumák feldolgozását elősegíti. A vízidodzsem játéktér vidám önfeledt, nyári élményt, örömteli szórakozást nyújtó sziget, mely a víz szeretetét, a vízhez való szoktatást, a szabadidő helyes eltöltését, a testi­-lelki egészség fejlődését, az egészséges életmód kialakítását segíti, támogatja.

JÁTÉK: figyelem, koncentráció, szem-kéz koordináció, egyensúly, térbeli tájékozódás,idegrendszer érése
ÁLTALÁNOSAN: élmény, együttműködés, szocializáció


Látogatóink kényelmét szolgálják a kiszolgáló egységek, melyek folyamatos tisztán tartására kiemelt hangsúlyt fektetünk (csomagmegőrző, baba-mama szoba, mosdóhelyiségek, mozgássérült mosdó)

A Tarzan ™ Park nemcsak a gyerekek, hanem a felnőtt kísérőik számára is remek lehetőséget biztosít a kikapcsolódásra, kellemes és egyben hasznos időtöltésre. A Tarzan ™ Parkban található játékok állapotát látogatóink biztonsága érdekében folyamatos ellenőrizzük; segítő munkatársaink készséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Étel - és ital fogyasztásra a Tarzan ™ Terasz széles választékával, továbbá a különlegességeket is felsorakoztató Tarzan ™ Fagyizó kínál lehetőséget.

A Tarzan ™ Ajándékbolt  csupa különlegességet, szórakoztató játékokat, ásványokat kínál az érdeklődők számára.

A Tarzan™ Park célja és küldetése, hogy a családok és a gyermekcsoportok számára különleges, élménydús kikapcsolódási lehetőséget biztosítson.

A mozgás: alapvető életjelenség, alapvető szükséglet, amely átszövi az ember teljes létét. Hiánya károsan befolyásolja a test, az egészséges élet, a fejlett értelem alakulását, elősegíti a betegségek létrejöttét.

Rendszeres mozgással, játékkal nagyobb állóképesség, tökéletes testtartás, könnyebb és tudatosabb stresszkezelés, jobb közérzet érhető el, nyugodtabb, mélyebb alvást biztosítunk gyermekeink számára. Elősegítjük számukra a biztonságérzet, az önbizalom és az önbecsülés megerősítését, továbbá fokozzuk szellemi, koncentrációs képességüket és kitartásukat, amelyek a tanulásnál, írásnál, olvasásnál elengedhetetlenek. Köztudott, hogy az iskoláskorúak körében előforduló részképességzavar, a diszlexia, diszgráfia és a diszkalkulia kialakulásának egyik lehetséges oka a kevés mozgás, a mozgás összerendezettségének hiánya, a nem megfelelő téri tájékozódás, a téri irányok fejletlensége, a keresztcsatornák és az idegrendszer éretlensége.

A mozgás a fejlődés alapja, ami hozzájárul a gyermek egészséges fejlődéséhez, így nem lehet elég korán kezdeni a mozgásfejlesztést, a mozgás megszerettetését. A későbbiekben a tanulásához, majdan a munkába állásához szükség lesz érett idegrendszerre, a mozgás összehangoltságára is. Az idegrendszer működése ugyan genetikailag előreprogramozott, de az idegrendszeri struktúrák érése, a funkcionáló képességének kialakulása kizárólag megfelelő környezeti tényezők biztosítása mellett valósulhat meg. Ilyen környezeti színtér ezen park is, amely biztonságot, mozgásélményt, játékot, örömet, kikapcsolódást nyújt az ide érkezőknek.

TARZAN™ védjegy, Edgar Rice Burrough, Inc. tulajdonában és engedéllyel használva


2024.06.17. - 2024.06.23.
2024.06.24. - 2024.06.30.
2024.07.01. - 2024.07.07.
2024.07.08. - 2024.07.14.
2024.07.15. - 2024.07.21.
2024.07.22. - 2024.07.28.
2024.07.29. - 2024.08.04.
2024.08.05. - 2024.08.11.
2024.08.12. - 2024.08.18.
2024.08.19. - 2024.08.25.
2024.08.26. - 2024.09.01.
2024.09.02. - 2024.09.08.
2024.09.09. - 2024.09.15.
2024.09.16. - 2024.09.22.
2024.09.23. - 2024.09.29.
2024.09.30. - 2024.10.06.
2024.10.07. - 2024.10.13.
2024.10.14. - 2024.10.20.
2024.10.21. - 2024.10.27.
2024.10.28. - 2024.11.03.
Találatok száma: 4

Aquaworld Resort Budapest

Aquaworld Resort Budapest

A Aquaworld Resort Budapest konferencia- és wellness szálloda szolgáltatásait tekintve egyedülálló Budapesten. 309 szoba, lakosztály, apartman internet csatlakozással, valamint közvetlen átjárás Európa egyik legnagyobb fedett vízi témaparkjába, az Aquaworld-be.

Hotel Karin Budapest

Hotel Karin Budapest

Igényesen kialakított, légkondicionált, kétágyas szobáink TV-vel, zuhanyzóval, telefonnal felszereltek. Hangulatos éttermünkben svédasztalos reggelivel várjuk kedves vendégeinket.

Vitta Hotel*** superior Budapest

Vitta Hotel*** superior Budapest

A Vitta Hotel superior minőségi szobáival és személyre szabott szolgáltatásaival egészen új megvilágításba kívánja helyezni kategóriáját. Fő küldetésünk, hogy bebizonyítsuk: minőség és elérhető árak jól megférnek egymás mellett. A legújabb trendeknek megfelelően berendezett szobáink és ...

Williams Village Bowling and Country Club*** Budapest

Williams Village Bowling and Country Club*** Budapest

Szálláshelyünk Újpest csendes, nyugodt utcájában 6 szobával és 3 apartmannal várja pihenni vágyó kedves vendégeit. Minden szoba és apartman saját fürdőszobával, TV-vel és ventilátorral rendelkezik. A szórakozni vágyók kipróbálhatják kétsávos bowlingpályánkat is.

Találatok száma: 9

Kitchen Garden Étterem Budapest

Kitchen Garden Étterem Budapest

Kitchen Garden Étterem a Springday Health Clubban. Reggeli, kávé, szálas teák, paleo és mentes sütemények, egészséges és fitnesz ételek, saláták, glutén -és laktózmentes fogások.

Ételműhely Gasztrostúdió - Lakásétterem Budapest

Ételműhely Gasztrostúdió - Lakásétterem Budapest

Az Ételműhely egy kreatív, alkotó tér, ahol minden a gasztronómia körül forog. Fotóstúdió, rendezvényhelyszín és lakásétterem egy tető alatt.

Öreghalász Étterem Budapest

Öreghalász Étterem Budapest

Vendéglőnk nevéhez illő, a halászéletet, a régi Duna-parti kisvendéglők hangulatát idéző termeinkben minden vendégünk megtalálja a számára megfelelő asztalt, az általa elképzelt rendezvényhez illő különtermet. Étlapunkon, napi kínálatunkban a tradicionális magyar és nemzetközi konyha ízei egyaránt helyet ...

Capri Pizzeria Budapest Fóti út

Capri Pizzeria Budapest Fóti út

Kóstolja meg a Capri Pizzeria igazi vékony tésztás, kövön sütött, kézműves pizzáját, mely eredeti olasz recept alapján készül!

Csülök Vendéglő Budapest

Csülök Vendéglő Budapest

A Csülök Vendéglő - nevéhez illően - elsősorban a tradicionális magyar konyha ízeit kínálja. Étlapjukon megtalálhatók a szárnyas, sertés, marha és hal ételek, melyek közül vendégeink által leginkább kedvelt finomságok a Csülök pékné módra, a sztrapacska, valamint a Jókai bableves. Az étteremben 3 ...

Marcelino Étterem és Pizzéria Budapest

Marcelino Étterem és Pizzéria Budapest

Családias környezetben várjuk kedves vendégeinket Káposztásmegyer szívében, a hét minden napján. Igazi Magyar-Olasz konyha, nagy adagok, heti menü.

Megyeri Csárda Étterem Budapest

Megyeri Csárda Étterem Budapest

Hagyományos magyar ételekkel, rusztikus csárdahangulattal várja vendégeit a Megyeri Csárda Budapest 4. kerületében.

Sógor Vendéglő Budapest

Sógor Vendéglő Budapest

Házias ételeinkkel,magyaros ízekkel és heti szinten váltakozó menüvel várjuk vendégeinket.

Újpesti Kakukk Vendéglő Budapest

Újpesti Kakukk Vendéglő Budapest

Ételválasztékunkkal igyekszünk a klasszikus magyaros ételek és a modernebb, nemzetközi fogások kedvelőinek ízlését is maradéktalanul kielégíteni. Állandó étlapunk mellett aktuális ajánlatunk a szezonális lehetőségeket figyelembe véve változik.

A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Kapcsolódó témák:

Kiemelt ajánlatok

Játszópark születésnap Budapesten, ünnepeld szülinapodat a Tarzan Parkban! Játszópark születésnap Budapesten, ünnepeld szülinapodat a Tarzan Parkban!
  • Budapest
  • IV. kerület
2024.06.01. (szombat) - 2024.11.03. (vasárnap)

Figyelmébe ajánljuk!

Tarzan Park Budapest Tarzan Park Budapest
  • Budapest
  • IV. kerület

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Megadott intervallumban:
-tól
-ig