Az ismeretlen Görgei | Az MNM legújabb időszaki kiállítása
Az ismeretlen Görgei | Az MNM legújabb időszaki kiállítása

Budapest konferencia, Trianon Tudományos Konferencia a Magyar Nemzeti Múzeumban

2019. március 25 - 26.

Trianon Tudományos Konferencia lesz 2019. március 25-26-án a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Budapest konferencia, Trianon Tudományos Konferencia a  Magyar Nemzeti Múzeumban

Programok

2019. március 25. Díszterem

10:00–10:10
Varga Benedek, főigazgató, Magyar Nemzeti Múzeum: Köszöntő

10:10–10:30
Prof. dr. Kásler Miklós, miniszter, Emberi Erőforrások Minisztériuma: Megnyitó

TRIANONI HORIZONTOK I.
Levezető elnök:
Szarka László
tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet – egyetemi docens, Selye János Egyetem

10:30–10:50
Schmidt Mária
egyetemi tanár, Pázmány Péter Katolikus Egyetem – főigazgató, Terror Háza Múzeum
Trianon 100 év távlatából

10:50–11:10
Romsics Ignác
egyetemi tanár, Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézet, Modernkori Magyar Történeti Tanszék
Trianon és a magyar politikai gondolkodás

11:10–11:30
Szakály Sándor
főigazgató, VERITAS Történetkutató Intézet
A trianoni békediktátum és a magyar haderő

11:30–11:50 Kávészünet

11:50–12:10
Ablonczy Balázs
tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet – projektvezető, Trianon 100 Lendület-kutatócsoport
Menekültkérdés 1918–1920-ban

12:10–12:30
Ujváry Gábor
intézetvezető, kutatócsoport-vezető, VERITAS Történetkutató Intézet
Trianon és a magyar felsőoktatás

12:30–13:00
Bordás Sándor
főiskolai tanár, címzetes tanszékvezető, Kodolányi János Egyetem
Történelmi traumáink lelki örökségei

13:00–13:20 Vita

13:20–14:20 Ebédszünet

14:20–15:20 Kerekasztalbeszélgetés I.
„Vérző Magyarország” – A korabeli események és közvetlen hatásuk
Moderátor: Boka László, Országos Széchényi Könyvtár

Résztvevők:

Hatos Pál (Kaposvári Egyetem)
Bárdi Nándor (MTA TK Kisebbségkutató Intézet)
Róka Enikő (BTM Fővárosi Képtár)
Szilágyi Zsófia (Szegedi Tudományegyetem)

A SZEKCIÓ
Díszterem

UTAK TRIANONBA I.
Levezető elnök:
Romsics Ignác
egyetemi tanár, Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Intézet, Modernkori Magyar Történeti Tanszék

15:30–15:50
ifj. Bertényi Iván
igazgató, Bécsi Magyar Történeti Intézet
Mennyiben volt Trianon a magyar nemzetiségi politika következménye?

15:50–16:10
Vörös Boldizsár
tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet
„Hát csak jöjjenek, most én védlek meg tőlük.” Kortársak véleményei, reményei a Tanácsköztársaság sikeres küzdelméről a magyar határokért

16:10–16:30
Anka László
tudományos munkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet
Várjunk, vagy tárgyaljunk? A Huszár-kormány dilemmái a béketárgyalások megkezdéséről 1919 decemberében

16:30–16:50 Kávészünet

16:50–17:10
L. Balogh Béni
főlevéltáros, tudományos titkár, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
Románia a párizsi békekonferencián, 1919–1920

17:10–17:30
Vizi László Tamás
főiskolai tanár, általános rektorhelyettes, Kodolányi János Egyetem
Hogyan választották ki a békeszerződés aláíróit és a június 4-i nap krónikája

17:30–17:50
Kerepeszki Róbert
egyetemi docens, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelmi Intézet, Modernkori Magyar Történeti Tanszék
„Egy halálra ítélt ország borzalmaiból” – Trianon és a devianciák terjedése

17:50–18:10:Vita

B SZEKCIÓ
Kandallóterem

UTAK TRIANONBÓL I.
Levezető elnök:
Bárdi Nándor
osztályvezető, MTA TK Kisebbségkutató Intézet Kisebbségtörténeti és Etnopolitikai Osztály

15:30–15:50
Simon Attila
igazgató, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Történeti Kutatások Részlege
Kihívások és válaszok. A felvidéki magyarság Trianon után

15:50–16:10
Zakar Péter
rektorhelyettes, Szegedi Tudományegyetem
Egy felföldi család története Trianon tükrében

16:10-16:30
Fodor János
egyetemi tanársegéd, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Történelem és Filozófia Kar, Magyar Történeti Intézet
Erdélyi útkeresés és politikai önszerveződési formák 1919-1922 között

16:30–16:50 Kávészünet

16:50–17:10
Dévavári Zoltán
tudományos munkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet:
Kisebbség- és közösségszervezés. A Bácsmegyei Napló napilap helye és a szerepe a délvidéki magyarság eszme-, politika és kultúrtörténetében (1918–1929)

17:10–17:30
Szénási Zoltán
tudományos munkatárs, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet
Veszteség, nagyság, egység: A Vérző Magyarország című antológiáról

17:30–17:50
Bucsics Katalin
fiatal kutató, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet
Síkok és metszetek. Egy Kosztolányi-regény időrétegeiről (1848-1920)

17:50–18:10: Vita

18:15–19:15: Kerekasztalbeszélgetés II.
El az ítélkezéstől – emlékezésformák a magyar összeomlásra
Moderátor: Ablonczy Balázs, MTA BTK Történettudományi Intézet – Trianon 100 Lendület-kutatócsoport

Résztvevők:

Vallasek Júlia (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)
Szeghy-Gayer Veronika (Kassai Állami Tudományos Könyvtár)
Révész Tamás (MTA BTK Történettudományi Intézet)
Társszervező: MTA-Lendület Trianon 100 Kutatócsoport

2019. március 26. Díszterem

TRIANONI HORIZONTOK II.
Levezető elnök:
Ujváry Gábor
intézetvezető, kutatócsoport-vezető, VERITAS Történetkutató Intézet

9:30–9:50
Szarka László
tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet
Tiltakozás és szembesülés a trianoni realitásokkal: kisebbségi magyar értelmiségi válaszreakcióik

9:50–10:10
Kovács Vilmos ezredes
parancsnok, Hadtörténeti Intézet és Múzeum
A magyar haderő ellátási hátterének újjáépítése az 1920-as években

10:10–10:30
Keményfi Róbert
dékán, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar
A „trianoni kétségbeesés” a magyar földrajztudományban

10:30–10:50 Kávészünet

10:50–11:10
Romsics Gergely
tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet
A szemtanú és a kánon: Trianon-konstrukciók a békeküldöttség tagjainak emlékezéseiben

11:10–11:30
Császtvay Tünde
tudományos főmunkatárs, osztályvezető MTA BTK Irodalomtudományi Intézet
Hétköznapi Trianon

11:30–11:50
Balahó Zoltán
főmuzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Tár
„Hiszek!” A Védő Ligák Szövetsége által 1920-ban meghirdetett ima és jelmondat pályázatról

11:50–12:10
Szende László
főosztályvezető, Magyar Nemzeti Múzeum Központi Adattár és Digitális Képarchívum
Trianon és a magyar régészettudomány. Hatások és új kihívások a hazai régészeti kutatásokban

12:10–12:30 Vita

12:30–13:30: Kerekasztalbeszélgetés III.
Az I. világháború és Trianon gazdasági és társadalmi következményei
Moderátor: Bódy Zsombor, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Szociológiai Intézet

Résztvevők:

Pogány Ágnes (Budapesti Corvinus Egyetem)
Tomka Béla (Szegedi Tudományegyetem)
Bartha Ákos (MTA BTK Történettudományi Intézet)
Gaucsík István (Szlovák Tudományos Akadémia)
13:30–14:30 Ebédszünet

UTAK TRIANONBÓL II.
Levezető elnök:
Szakály Sándor
főigazgató, VERITAS Történetkutató Intézet

14:30–14:50
Hornyák Árpád
egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézet
A trianoni Magyarország megszállt területeinek birtokba vétele – Baranya szerb kiürítése

14:50–15:10
Pollmann Ferenc
tudományos főmunkatárs, Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Katonai út Trianonig

15:10–15:30
Balla Tibor alezredes
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Az Osztrák-Magyar Monarchia magyar származású tábornokai 1918 után

15:30-15:50
Horváth Csaba ezredes
parancsnokhelyettes, Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Trianon és a honvédelem

15:50-16:10
Szabó Katalin
igazgatóhelyettes, főmuzeológus, Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeuma
Megcsonkított ország, megcsonkított egészségügy – Trianon hatása a magyar egészségügyi struktúrára

16:10–17:30 Vita

16:30 Összegző zárszó
Varga Benedek, főigazgató, Magyar Nemzeti Múzeum


2019.03.25. - 2019.03.26.
Kapcsolódó időpontok

2019.03.19. - 2019.03.24. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.03.22. Görgei kiállítás és hozzá kapcsolódó programok a Magyar Nemzeti Múzeumban - Az ismeretlen Görgei
CSORBA LÁSZLÓ SZUBJEKTÍV TÁRLATVEZETÉSE AZ ISMERETLEN GÖRGEI C. KIÁLLÍTÁSBAN
2019.03.22. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
CSORBA LÁSZLÓ SZUBJEKTÍV TÁRLATVEZETÉSE AZ ISMERETLEN GÖRGEI CÍMŰ KIÁLLÍTÁSBAN II.
2019.03.22. 16:00 Rendhagyó tárlatvezetések Budapesten, interaktív tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeumban
CSORBA LÁSZLÓ SZUBJEKTÍV TÁRLATVEZETÉSE AZ ISMERETLEN GÖRGEI CÍMŰ KIÁLLÍTÁSBAN II.
2019.03.23. 10:00 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2019 Budapest
MÁV Unokák/2. 10:00 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.03.23. 11:30 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2019 Budapest
MÁV Unokák/2. 11:30 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.03.24. 14:00 Múzeumi tárlatvezetés Budapesten, az MNM MÁLENKIJ ROBOT Emlékhelyén
2019.03.24. 14:00 Kényszermunka a Szovjetunióban című kiállítás és tárlatvezetés az MNM Malenkij Robot Emlékhelyen
TÁRLATVEZETÉS AZ MNM MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKHELYÉN
2019.03.24. 14:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
TÁRLATVEZETÉS AZ MNM MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKHELYÉN
2019.03.25. - 2019.03.26. Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
TRIANON | TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
2019.03.26. - 2019.03.31. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.03.26. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
MAGYAR ARANYÁSÓK KALIFORNIÁBAN - Tóth Csaba kurátori tárlatvezetése
2019.03.26. 17:00 Rendhagyó tárlatvezetések Budapesten, interaktív tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeumban
MAGYAR ARANYÁSÓK KALIFORNIÁBAN - Tóth Csaba kurátori tárlatvezetése
2019.03.27. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
100/100 SZÁZ ÉVEK SZÁZ PERCBEN - KALANDOZÁS A MÚZEUM ÉPÜLETÉBEN ZÁRÁS UTÁN
2019.03.27. 17:00 Kalandozás a múzeumban, zárás utáni kalandozás a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.03.27. 17:00 Szerda esti programok Budapesten, száz év száz percben a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.03.28. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
Mesélő kelta fazekak | Kerámiaművesség a késő vaskorban MESÉLŐ KELTA FAZEKAK | KERÁMIAMŰVESSÉG A KÉSŐ VASKORBAN - B. Szöllősi Szilvia előadása
2019.03.28. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
A SEUSO-KINCS | RÓMAI KORI LAKOMÁK - Mráv Zsolt kurátori vezetése
2019.03.28. 17:00 Tematikus tárlatvezetés a Seuso-kiállításban a Magyar Nemzeti Múzeumban
A SEUSO-KINCS | RÓMAI KORI LAKOMÁK - Mráv Zsolt kurátori vezetése
2019.03.28. 17:00 Rendhagyó tárlatvezetések Budapesten, interaktív tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeumban
A SEUSO-KINCS | RÓMAI KORI LAKOMÁK - Mráv Zsolt kurátori vezetése
2019.03.29. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
A SZABADSÁGHARC KATONAI KITÜNTETÉSEI - Pallos Lajos numizmatikus előadása
2019.03.30. 14:00 Múzeumi tárlatvezetés Budapesten, az MNM MÁLENKIJ ROBOT Emlékhelyén
2019.03.30. 14:00 Kényszermunka a Szovjetunióban című kiállítás és tárlatvezetés az MNM Malenkij Robot Emlékhelyen
TÁRLATVEZETÉS AZ MNM MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKHELYÉN
2019.03.30. 14:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
TÁRLATVEZETÉS AZ MNM MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKHELYÉN
2019.01.01. - 2019.03.31. Seuso kincsek kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.02.01. - 2019.03.31. Időszaki kiállítások Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
SEUSO-KINCS kiállítás
2019.02.28. - 2019.03.31. Időszaki kiállítások Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
Maskarában | Fotókiállítás a Múzeumkert kerítésén
2019.02.28. - 2019.03.31. Maskarában - Fotókiállítás a Múzeumkert kerítésén
2019.03.08. - 2019.05.28. Aranypénz kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban - Kalifornia aranya, magyar `aranyásók` a Vadnyugaton
2019.03.08. - 2019.05.28. Időszaki kiállítások Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
Kalifornia aranya – Magyar „aranyásók” a Vadnyugaton című időszaki kiállítás
2019.04.02. - 2019.04.07. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.04.03. 11:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
A VASKOR INDIÁBAN – AZ ÖT FOLYÓ VIDÉKÉTŐL A BUDDHIZMUS SZENT FÖLDJÉIG | SZENIOR SZABADEGYETEM
2019.04.05. 15:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
Múzeumi Játékmustra
2019.04.06. 10:00 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2019 Budapest
MÁV Unokák/3. 10:00 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.04.06. 11:30 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2019 Budapest
MÁV Unokák/3. 11:30 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.04.07. 19:30 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2019 Budapest
Moszkvától a Múzeumig / BTF 2019 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.04.07. 19:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
Moszkvától a Múzeumig - Zsabó Fesztivál
2019.04.08. 19:30 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2019 Budapest
Pétervári mesék a Concerto Armonicóval / BTF 2019 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.04.08. 19:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
Pétervári mesék a Concerto Armonicóval
2019.04.09. - 2019.04.14. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.04.16. - 2019.04.21. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.04.23. - 2019.04.28. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.04.24. 17:00 Kalandozás a múzeumban, zárás utáni kalandozás a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.04.27. 10:00 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2019 Budapest
MÁV Unokák/4. 10:00 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.04.27. 11:30 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2019 Budapest
MÁV Unokák/4. 11:30 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.04.30. - 2019.05.05. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.05.07. - 2019.05.12. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.05.08. 11:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
KORA VASKORI HALOMSÍROK – HOGYAN TALÁLJUK MEG ŐKET, MIT REJTENEK? | SZENIOR SZABADEGYETEM
2019.05.14. - 2019.05.19. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.22. - 2019.08.31. Közös időnk - 1989 virtuális kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.22. - 2019.08.31. Időszaki kiállítások Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
Közös időnk - 1989 virtuális kiállítás
2019.05.21. - 2019.05.26. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.05.22. 17:00 Kalandozás a múzeumban, zárás utáni kalandozás a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.05.22. 17:00 Szerda esti programok Budapesten, száz év száz percben a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.15. - 2019.06.23. Görgei kiállítás és hozzá kapcsolódó programok a Magyar Nemzeti Múzeumban - Az ismeretlen Görgei
Az ismeretlen Görgei - időszaki kiállítás
2019.01.15. - 2019.06.23. Időszaki kiállítások Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
Az ismeretlen Görgei - időszaki kiállítás
2019.01.01. - 2019.12.31. Sajtótájékoztató helyszín Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Terembérlés Budapesten, a belvároshoz közeli Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Különterem Budapesten, terembérlési lehetőség a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Kávézó különterem bérlés Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Rendezvényterem Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Múzeumi órák 7. osztályosoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Ősemberek élete, múzeumi foglalkozás óvodástól 6. osztályos korig a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Interaktív múzeum Budapesten, interaktív múzeumi órák a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Élet az Árpád-kori Magyarországon, múzeumi csoportos foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Magyar lovagkor múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Nagy Lajos korabeli fegyverek, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Mátyás király kora, múzeumi foglalkozás Mátyás király országáról a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Török hódoltság Magyarországon, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. 19. századi Magyarország, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Boldog Békeidők és Erzsébet királyné kora, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Milyen a katonaélet a II. világháborúban, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Szerelem - férfi és női szerepek a középkorban, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Várháborúk kora Magyarországon, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Török magyar várháborúk, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Polgárosodás kora Magyarországon, csoportos múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Budapest a dualizmus korában, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Etikett a 19. század végén, csoportos múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Honfoglaló mesék, múzeumi foglalkozás óvodásoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Lovagmesék, múzeumi foglalkozás óvodásoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Dráma foglalkozások felső tagozatosoknak, csoportos múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. 1848. március 15. állandó kiállítás és múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. A két világháború között, Horthy korszak - múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Élet a török uralom alatt, múzeumi témahét a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Végvári élet a török hódoltságban, múzeumi témahét a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Hogyan éltek a honfoglaló magyarok, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Múzeumpedagógiai foglalkozások 1-12. osztályos gyerekeknek Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Felfedező hátizsák, családi nap a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. 19. század végi kultúrát bemutató állandó kiállítás látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Állandó kiállítás a 20. század eleji Magyarországról a Magyar Nemzeti Múzeumban, Boldog békeidők
2019.01.01. - 2019.12.31. A Rákóczi szabadságharc korát bemutató állandó kiállítás tekinthető meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Állandó kiállítás a törökök kiűzéséről a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Erdélyt és a királyi Magyarországot bemutató állandó kiállítás látogatható a Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Hunyadi Mátyás korát bemutató állandó kiállítás tekinthető meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Középkori városok és falvak mindennapi tárgyai tekinthetőek meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. A Koronzási Palást tekinthető meg állandó kiállítás keretében a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. A magyar nép történetét bemutató állandó kiállítás látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Középkori és kora újkori kőtár látogatható állandó kiállítás keretében a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Lapidárium, római kőtár a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Széchenyi Istvánt és korát bemutató kiállítás tekinthető meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Zsigmond és a Hunyadiak korát bemutató kiállítás tekinthető meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Állandó kiállítás a II. világháborúról a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Állandó kiállítás az Árpád-korról a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Szülinapi buli Budapesten minden korosztálynak, a Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Török kor törtélmét bemutató kiállítás látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Őskori ember élete, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Egyéni idegenvezetés angol, német, olasz és francia nyelven a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Múzeumi tárlatvezetés egyéni és iskolai csoportoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Boszorkányok és kirakatperek: Báthory Erzsébet az ördög asszonya? Élő múzeumi program Budapesten
2019.01.01. - 2019.12.31. Fényességes padisah árnyékában - megelevenedik a török világ, élő interpretáció a Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Tárgy történet etc. BETŰK kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Időutazó mese, időutazó múzeumi mesék óvodás csoportoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Angol nyelvű idegenvezetés a Magyar Nemzeti Múzeumban Audio guide-dal az állandó kiállításokban
2019.01.01. - 2019.12.31. Kényszermunka a Szovjetunióban című kiállítás és tárlatvezetés az MNM Malenkij Robot Emlékhelyen
POKOL BUGYRAI... `MÁLENKIJ ROBOT` - KÉNYSZERMUNKA A SZOVJETUNIÓBAN
2019.01.01. - 2019.12.31. Múzeumi szakkör a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Élő múzeum, interaktív tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Mária Terézia kora, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Lapidáriumi tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeum Római Kőtárában
2018.09.01. - 2019.06.15. Ókori római istenek, múzeumi csoportos foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeum római kőtárában
2018.09.01. - 2019.06.15. Reformkori eszmék, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.09.01. - 2019.06.15. Fegyvertörténet, interaktív fegyvertörténeti foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.06.26. 17:00 Kalandozás a múzeumban, zárás utáni kalandozás a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.06.26. 17:00 Szerda esti programok Budapesten, száz év száz percben a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.07.24. 17:00 Szerda esti programok Budapesten, száz év száz percben a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.08.28. 17:00 Szerda esti programok Budapesten, száz év száz percben a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.09.25. 17:00 Kalandozás a múzeumban, zárás utáni kalandozás a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.09.25. 17:00 Szerda esti programok Budapesten, száz év száz percben a Magyar Nemzeti Múzeumban
Találatok száma: 5

Jagelló Business Hotel***

Jagelló Business Hotel***

A kitűnő elhelyezkedésű Jagelló Business Hotel a budai üzleti negyedben található, az M1-es és M7-es autópályák és a Budapest Congress és World Trade Center közelében. Budapest budai oldalán, a 12. kerületben zöld környezetben várja vendégeit budapesti üzleti hotelünk 24 modern szobával. A szobák ... Bővebben


Anna Hotel*** Budapest

Anna Hotel*** Budapest

Az Anna Hotel Budapest a XI. kerületében, idilli környezetben helyezkedik el. A hotelt körülölelő gyönyörű kertnek köszönhetően vendégeink a béke szigetén érezhetik magukat, a főváros hangos forgatagától néhány perc távolságban. A hotel a főváros egyik legújabb szállodája és nyitása óta célja, hogy ... Bővebben


Continental Hotel Budapest**** Superior

Continental Hotel Budapest**** Superior

CONTINENTAL HOTEL BUDAPEST****SUPERIOR - A négycsillagos design hotel Budapest történelmi belvárosában a szecesszió és a modern belsőépítészet elemeiből kialakított egyedi saját stílust sugároz. A szálloda 272 szobája - ebből 13 lakosztály - szélessávú internet elérhetőséggel, személyre szabott és ... Bővebben


Danubius Hotel Gellért

Danubius Hotel Gellért

Budapest egyik legszebb szecessziós épülete a Duna-parton, a Gellért-hegy lábánál. A híres Gellért Fürdőhöz közvetlenül csatlakozó patinás szálloda hangulatos belső terekkel nyújt kényelmet és kikapcsolódást. Ki sem kell tennie a lábát a szállodából, hogy megtapasztalja a világhírű Gellért fürdő ... Bővebben


Hotel Sofitel Budapest Chain Bridge

Hotel Sofitel Budapest Chain Bridge

Luxus hotel Budapest szívében, a Duna partján. A hotelben 350 légkondicionált szoba, melyből 54 lakosztály, áll a vendégek rendelkezésére, csodálatos kilátással a Lánchídra és a várra. Bővebben
A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!


Kiemelt ajánlatok

Figyelmébe ajánljuk!

Magyar Nemzeti Múzeum
Magyar Nemzeti Múzeum
  • Budapest
  • VIII. kerület

Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
Pontos cím, geokód, térkép
További információra lenne szüksége?
Szívesen segítünk, forduljon szerkesztőségünkhöz!
Információkérés a szerkesztőségtől itt
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG
12.000 feletti
követő
Csatlakozz Facebook közösségünkhöz, hogy
az elsők között értesülj a legjobb programokról!
több mint 17.000
program
Iratkozz fel hírlevelünkre
a kimondottan neked javasolt élménykínálatokért!
1.000 feletti
online jegy
Ne töltsd az időt sorban állással!
Vásárold meg nálunk előre a jegyedet!

Megyék

Tájegységek


© 2007-2019 PROGRAMTURIZMUS - Magyar TourMix Kft.
Gemius
Interticket