Tarsolykincsek kiállítás a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban

Tarsolykincsek kiállítás a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban


Tarsolykincsek - A Rákóczi-szabadságharctól II. Rákóczi Ferenc újratemetéséig: A kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum és Máday Norbert kecskeméti magángyűjtő kollekciójából tár egy reprezentatív válogatást látogatók elé. A kiállítás mintegy 40 tarsolyt mutat be a 18-20. századból, amelyet előzményként egy honfoglaláskori tarsoly egészít ki. A korabeli használatot eredeti festmények és grafikák illusztrálják majd. Hasonló kiállítás Magyarországon még nem volt, a tárlat erre a sajátosan magyar egyenruha kiegészítőre irányítja rá a figyelmet, amelynek Hungarikummá nyilvánítását nemrégen kezdeményezték.

KEDVES LÁTOGATÓ!
Felhívjuk figyelmét, hogy ennek a megjelenésnek jelenleg NINCS ÉRVÉNYES IDŐPONTJA portálunkon, ezért az itt közölt tartalom már lehet, hogy NEM AKTUÁLIS! Friss információkat az info@programturizmus.hu e-mail címen kérhet vagy küldhet.

A kiállítás nemcsak a felnőttekhez szól, hanem a gyerekekhez is. Ezért a kiállítótérben a vitrinek és a tájékoztató tablók mellett – őket is megszólítandó – a témához kapcsolódó interaktív múzeumpedagógiai játékok kerülnek elhelyezésre.

A mindenkori huszárszablyához köthető tarsolyt először a 17. század elején említik, később a Magyar Királyi Testőrség és a vármegyei rendfenntartó alakulatok is használták. A szatmári béke után (1711) számos huszártiszt hagyta el hazáját és terjesztette el a huszár fegyvernemet először Európában, majd később a világban, és ezzel az ikonikus huszártarsoly is bevezetésre került külföldön.

Pettkó-Szandtner Tibor (1866–1961) egykori huszártiszt, a magyar lótenyésztés bábolnai apostola, közel 150 darab tarsolyt gyűjtött össze a világ számos országából, amelyet a II. világháború után még svédországi, majd egyiptomi emigrációjába is magával vitt. Példátlan gyűjteménye 1982-egy müncheni aukción került kalapács alá, darabjai szétszóródtak a világban. Máday Norbert gyűjtő azonban az elmúlt évtizedekben ennek a páratlan gyűjteménynek több darabját is megvásárolta és visszahozta Magyarországra. A kiállítás címével is Pettkó-Szandtner Tiborra emlékezünk, aki kincsként tekintett, gondolt az általa összegyűjtött tarsolyokra.

A tarsoly szó hallatán legtöbbünknek a honfoglaló férfiviselet nélkülözhetetlen kelléke jut eszünkbe és a legendás huszár fegyvernem pompás felszerelési tárgya. A 10. századi változat fedelét, egyetlen nagyobb – többnyire részben aranyozott ezüst – tarsolylemezzel vagy kisebb fémveretekkel díszítették, de a legtöbb esetben csak bőrborítással ékesítették. A tarsolyban többnyire a kovát, taplót, valamint a csiholóvasat tartották, esetlegesen más apróságokkal egyetemben. A honfoglalás-kori harcos övéről, egy mellékszíjról lógott le a tarsoly,ezen kívül még különböző fegyverek és felszerelési tárgyak. A vezető réteg sírjaiból előkerülő tarsolylemezek igazi műremekek és itt a relatív nagyobb felület tág teret adott az ötvösöknek, hogy bemutassák a honfoglalás-kori művészet legsajátosabb díszítőelemeit, az egész –, valamint az egymást csigavonalban keresztező félpalmettákat.

A mindenkori huszárszablyához köthető tarsoly említése először a 17. századelején bukkant fel a hagyatéki leltárakban. A 17. század második felében már számos esetben találkozunk a szablyatarsolyok részletes leírásával is. 1665-ben Bónis Ferenc szederjes bársonnyal borított, portai aranyos, ezüstös kardjához, melynek felkötője zöld selyemmajc volt, arany és ezüst skófiummal igen gazdagon kivarrott skarlát színűszablyatarsolyt viselt. A Rákóczi-szabadságharc (1703–1711) időszaka egyaránt különleges fegyver, – valamint viselettörténeti szempontból is. Egy olyan fegyvertörténetikorszakot zártugyanis le,amely valamikor a 15. század második felében kezdődött és egyértelműen összefonódott a huszárság történetével. Ebben az időszakban a magyar harcidísz jelképévé a „csákós süveg” vált. A többnyire nemesfémből készült – madárszárnyat utánzó – forgóba tűzték a madártollakat, melyekből legelőkelőbb a fekete színű kócsagtoll volt. A mentéhez viselt állati prém szintén rangjelző,a nyesttől, egészen a legegyszerűbb rókamálig. Különösen egzotikus- a bal vállon átvetett-kacagány, vagyis a „hátibőr” viselése. A legalacsonyabb rangú kuruc tiszteknek is kijárt a farkasbőr, a magasabb rangúaknak párducbőr dukált, de legelőkelőbbnek igazából a tigrisbőr számított. A kuruc tisztitarsoly teljes leírását adja Duló Ádámnak- Rákóczi fejedelem egyik ismert ezredesének-1704. március 6-án, Sréter Jánoshoz intézett levele, melyben kéri őt, hogy csináltasson számára vörös karmazsinból-gyolcs béléssel- egy tarsolyt. A födele karmazsinszínű posztóbólkészüljön, aranyzsinórozással,a hátulján pedig levéltartó is legyen. Különösen figyelemreméltó az utóbbi meghagyás, mert jól mutatja, hogy a kuruc tisztek tarsolyaikra levéltáskát is varrattak. Ebben vitték magukkal leveleiket és egyéb irataikat, sőt még kis formátumban kiadott kalendáriumot vagy könyvet is tarthattak benne. Az előbbiről megemlékezik Pesty György kuruc hadnagy,a fejedelmi biztosnak 1705-ben írott levelében.A kuruc- korban a tarsoly, és a lódingnak nevezett töltéstartó színe, valamint díszítése általában megegyezett, mivel anyaguk és díszítésük is hasonló volt. Rozsnyón 1703-ban egy tarsolyt és egy lódingot 2 forint 40 dénárért, egy tarsolyt magában 1 forint 84 dénárért, sőt közönségesebbet 60 dénárért is lehetett kapni. Az 1706-os rimaszombati árszabás szerint azezüstfonállal kivarrott és posztóval borított kész lódingért, valamint tarsolyért 12 forintot kérhettek a lódingkészítők, ha pedig a megrendelő maga adott hozzá arany- és ezüstfonalat, valamint posztót, akkor azonbancsupán csak 5 forintot.

Az állandó hadsereg (1715) megalakulása utáni huszárezredeknél többnyire vörös színű tarsolyok fordultak elő, legtöbbször az uralkodó, ritkábban az ezredtulajdonos névbetűivel, valamint hímzéssel ékesítve. Az 1760-ban Mária Terézia királynő által alapított Magyar Nemesi Testőrség egyenruhája a huszár viselet reprezentatív változata,a  magyar főnemesi- fejedelmi kiegészítőkkel bőségesen ellátva. Ez utóbbi legszemléletesebb viseleti tárgya kétség kívül a tigrisbőrből készült kacagány volt. Az ezüst gombokkal, varrásokkal, rojtokkal, sőt sújtással díszített testőr viselet egyik fontos tartozéka volt a tarsoly is, a sugaras díszítésű ezüstveretes szablyával egyetembenAz előbbifedőlapja zöld posztó borításúszattyánbőr volt, melynek közepén haditrófea, felette a császári sas, melynek mellén a koronás magyar címer látható. Az előbbi kompozíciótgazdag-ezüst-fémszálas hímzés keretezi.

A tarsoly nemcsak a huszároknál és a testőröknél, hanem a vármegyei rendfenntartó alakulatoknál is használatban volt. A magyar nemesi felkelés, valamint a főispán és az alispán kíséretének a tagjai általában a vármegyék címereivel vagy azok névbetűivel díszített változatot viseltek. Különösen részletgazdagok a világi és egyházi főméltóságok reprezentatív kíséretének a tarsolyai. Igen különlegesek a temetésekre készült tarsolyok. Fontos eseményekre is készültek tarsolyok, ezek közül legfontosabb akirálykoronázás volt. A 19. század első felének legismertebb képviselői a huszártiszti tarsolyok, amelyek az egyenruhától eltérően többnyireminden ezred számára azonos kivitelben készültek. A skarlátvörös posztóval borított piros szattyánbőr tarsoly, fedőlapján az uralkodói névjellel, felette a császári koronával, melyet gazdag arany- és ezüsthímzés keretez, tölgy- ,valamint babérkoszorúval. A tarsoly tetején lévő három rézkarikába egykor a hordszíjakat csatolták, így a tarsoly combközépig, sőt időnként térdig ért, de ritkább esetekben az alsó széle csaknem a boka vonaláig lelógott. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt a tarsoly fedőlapjakomolyan módosult, hiszen az uralkodói névbetűés a császári korona helyett megjelent a koronás magyar címer. Jelen kiállításon mindkét típus számos-pompás- változatával találkozhatunk, akárcsak a sokszínű vármegyei tarsolyokkal.  Igen különleges műtárgya jelen bemutatónak a Rákóczi-hamvak 1906-os hazaszállításakor,a budapesti és más vidéki helyszíneken (Kassa, Késmárk), a halottas kocsikat kísérő díszbandérium egyik tagjának Rákóczi-címeres tarsolya. Ez utóbbit, valamint a történelmi huszárviseletet hűen tükröző egyenruhájukat, a neves fegyver- és viselettörténész, Szendrei János tervezte.

A szatmári béke után (1711) számos huszártiszt hagyta el hazáját és terjesztette el a huszár fegyvernemet először Európában, majd később a Világban. Természetesen az ikonikus huszártarsoly is bevezetésre került külföldön és legalábbis katonai vonalon hosszabb életű volt, mint hazánkban. Európában először Franciaországban és Poroszországban alkalmazták rendkívül sikeresen a 18. században az emigráns huszárokat. Igen korán bevezetésre került a huszár fegyvernem Oroszországban és Svédországban is, majd Hollandiában,Nagy-Britanniában valamint Bajorországban. Természetesen mindenhol megtaláljuk a felszerelésük között a díszes huszártarsolyt is.

Hazánkban Pettkó-Szandtner Tibor (1866–1961) egykori huszártiszt, a magyar lótenyésztés bábolnai apostola,közel 150 darab tarsolyt gyűjtött össze a világ számos országából, amelyet a II. világháború után még svédországi, majd egyiptomi emigrációjába is magával vitt. Példátlan gyűjteménye 1982-ben, a német Jan K. Kube műkereskedő egyik müncheni aukciójánkerült kalapács alá. Az előbbi árverés első tétele egy 1900 körül, Egyiptomban készített gárdatiszti tarsoly volt. Így a Pettkó-gyűjtemény szétszóródott ugyan a világban, de számos darabja jelen kiállításon mégis látható, immár szerencsésen a Máday-gyűjtemény reprezentatívanyagában. Amint látjuk, nemcsak a könyveknek, de a tarsolyoknak is megvan a maguk sorsa és ez nem más, mint az, hogy jelen kiállítás segítségével a magyar huszárság hírnevét öregbítsék.

További ajánlataink

2021.09.24. Kutatók Éjszakája Magyar Nemzeti Múzeum 2021
2021.09.24. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
CSONTVÁZAK A SZEKRÉNYBŐL | KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
2021.09.24. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
LELETSIMOGATÓ - RÉGÉSZETI LELETEK TESTKÖZELBEN | KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
2021.09.24. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
EGY `ELMARADT` ÁRPÁD-HÁZ KIÁLLÍTÁS NYOMÁBAN | KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
2021.09.24. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
KÉSŐ BRONZKORI KARDOK TESTKÖZELBŐL | KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
2021.09.24. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
SZERETNI BOLONDULÁSIG- ESKÜVŐK, SZERELMEK, MENYASSZONYOK A 20. SZÁZAD ELEJÉN BUDAPESTEN | KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
2021.09.24. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
VIRTUÁLIS RÉGÉSZET. DRÓN-ALAPÚ 3D MODELLEZÉS A RÉGÉSZET SZOLGÁLATÁBAN | KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
2021.09.24. 16:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
III. BÉLA ÉS A SZENT KORONA | KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
2021.09.24. 16:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
ÁRRAL SZEMBEN: AZ ÚJKŐKORI KÖZÖSSÉGEK VÍZGAZDÁLKODÁSA AZ ALFÖLDÖN | KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
2021.09.24. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
LÁBUNK ALATT A FÖLD. A BEM TÉR REJTETT KINCSEI | KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
2021.09.24. 17:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
ZSEBRE VÁGOTT MÚLT. OKOSESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA A RÉGÉSZETBEN | KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
2021.09.24. 18:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
TÖRTÉNELEM `ALULNÉZETBŐL` | KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
2021.09.24. 18:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
AZ ÖV, AMI ÖSSZEKÖT – AZ AVAR KORI TÁRSADALOM ÉS HÁLÓZATAI | KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
2021.09.24. 19:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
A HÁZASSÁGI PIAC ÉS A PÁRVÁLASZTÁS RITUÁLÉI A SZÁZADFORDULÓN. BESZÉLGETÉS SZÉCSI NOÉMI ÍRÓNŐVEL | KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
2021.09.24. 19:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
FÖLDBELÁTÓ - EGY ÚJKŐKORI KÖRÁROK RONCSOLÁS MENTES KUTATÁSA (GEOFIZIKA, FOTOGRAMMETRIA ÉS 3D-S VIZUALIZÁCIÓ) | KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
2021.09.24. 19:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
„…ELHATÁROZTUK, HOGY EZT A MEZŐVÁROST MEGERŐSÍTJÜK…” SÁROSPATAK ÉVEZREDEI A LEGFRISSEBB ÁSATÁSI EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN | KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
2021.09.24. - 2021.10.31. World Press Photo kiállítás Budapest 2021. Magyar Nemzeti Múzeum
2021.09.26. 14:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
LUXUS ISTENEK - MITOLÓGIA A SEUSO KINCSEKEN | TURIZMUS VILÁGNAPJA
2021.09.26. 14:00 A Seuso-kincs. Pannonia fénye állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
LUXUS ISTENEK - MITOLÓGIA A SEUSO KINCSEKEN | TURIZMUS VILÁGNAPJA
2021.09.28. 13:00 Múzeumi tárlatvezetés Budapesten, az MNM MÁLENKIJ ROBOT Emlékhelyén
TÁRLATVEZETÉS AZ MNM MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKHELYEN
2021.09.28. 13:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
TÁRLATVEZETÉS AZ MNM MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKHELYEN
2021.09.29. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
MÚZEUMKERTI IDŐHUROK - Interaktív élő karakteres tárlatvezetés és séta a múzeumkertben
2021.09.29. 17:00 Múzeumi séták a Magyar Nemzeti Múzeumban, feltárulnak a Múzeumkert titkai
2021.09.01. - 2021.09.30. Közös időnk`89-90 virtuális közösségi kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.09.01. - 2021.09.30. Maskarában - Virtuális fotó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum Fényképtárából
2021.09.30. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
GEPIDA KIRÁLYOK ARANYA? - A SZILÁGYSOMLYÓI KINCS | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.09.30. - 2021.11.11. Múzeumok Őszi Fesztiválja, Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum 2021
2021.10.02. 10:00 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2021
MÁV Unokák/1. 21-22
2021.10.03. 13:00 Múzeumi tárlatvezetés Budapesten, az MNM MÁLENKIJ ROBOT Emlékhelyén
TÁRLATVEZETÉS AZ MNM MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKHELYEN
2021.10.03. 13:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
TÁRLATVEZETÉS AZ MNM MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKHELYEN
2021.10.05. Múzeumok Őszi Fesztiválja MNM Málenkij Robot Emlékhely 2021
2021.10.05. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
SUGÁRZÓ SZÉPSÉG - URÁNÜVEGEK A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.05. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
A POKOL BUGYRAI... MÁLENKIJ ROBOT - KÉNYSZERMUNKA A SZOVJETUNIÓBAN | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.05. 16:00 Múzeumi tárlatvezetés Budapesten, az MNM MÁLENKIJ ROBOT Emlékhelyén
A POKOL BUGYRAI... MÁLENKIJ ROBOT - KÉNYSZERMUNKA A SZOVJETUNIÓBAN | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.06. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
NÉGY NŐ EGY ÓRÁBAN | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.06. 16:00 Rendhagyó tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan
NÉGY NŐ EGY ÓRÁBAN | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.06. 16:00 Híres magyar nők, tárlatvezetés történelmi személyek feleségeinek nyomában a Nemzeti Múzeumban
2021.10.07. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
A TERMÉSZET HÁZIASÍTÁSA: ÚJKŐKORI FÖLDMŰVESEK TOKAJ VIDÉKÉN | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.07. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
ÓVÓDAPEDAGÓGIA A MÚZEUMBAN I. - MÓDSZERTANI WORKSHOP ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.08. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
LUXUS ISTENEK - MITOLÓGIA A SEUSO-KINCSEKEN | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.08. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
A MÚZEUMKERT TITKAI | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.08. 16:00 Múzeumi séták a Magyar Nemzeti Múzeumban, feltárulnak a Múzeumkert titkai
2021.10.11. 15:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
TÁRLATVEZETÉS AZ MNM MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKHELYEN
2021.10.11. 15:00 Múzeumi tárlatvezetés Budapesten, az MNM MÁLENKIJ ROBOT Emlékhelyén
TÁRLATVEZETÉS AZ MNM MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKHELYEN
2021.10.14. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
HALMOK A SOMLÓ ÁRNYÉKÁBAN. HATALMI KÖZPONTOK A KORA VASKORBA | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.15. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
ÉVSZÁZADOK NŐI SZEMMEL I. | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.16. Ingyenes múzeumlátogatás minden hónap harmadik szombatján a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.10.18. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
TÁRLATVEZETÉS AZ MNM MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKHELYEN
2021.10.18. 17:00 Múzeumi tárlatvezetés Budapesten, az MNM MÁLENKIJ ROBOT Emlékhelyén
TÁRLATVEZETÉS AZ MNM MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKHELYEN
2021.10.20. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
VÁNDORSZÍNÉSZEKTŐL A FILMCSILLAGOKIG | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.21. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
DIONÜSZOSZ A VILLÁNYI BORVIDÉKEN | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.22. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
VENDÉG ÉS VENDÉGLÁTÓ SZEREPEK A SEUSO-KINCS TÜKRÉBEN - ÉTKEZÉSI ÉS TÁRSALGÁSI ETIKETT A RÓMAI ELIT L. | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.23. Ingyenes múzeumlátogatás a nemzeti ünnepeken a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.10.26. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
TANÁRI NAP: KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.27. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
100/100 SZÁZ ÉVEK SZÁZ PERCBEN | KALANDOZÁS A MÚZEUM ÉPÜLETÉBEN ZÁRÁS UTÁN | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.27. 17:00 Szerda esti programok Budapesten, száz év száz percben a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.10.27. 17:00 Kalandozás a múzeumban, zárás utáni tárlatvezetés a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.10.28. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
KINCSEK, FEGYVEREK, LAKOMÁZÓ SZETTEK – VELENCEI-TÓ URAI A KÉSŐ BRONZKORBAN | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.29. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
RÉGÉSZETI TOP10 | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.11.04. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
AVAR KOR ÉS AVAROK A TOLNAI DOMBVIDÉKEN: HAGYOMÁNY ÉS KULTÚRAKÖZVETÍTÉS A KORAI KÖZÉPKORBAN | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.11.05. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
ÉVSZÁZADOK NŐI SZEMMEL II. | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.11.10. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
SZŐLŐ, ERDŐ, PILIS. PÁLOSOK A KÖZÉPKORI MAGYAR KIRÁLYSÁG SZÍVÉBEN | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.11.11. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
ZENE - TÖRTÉNELEM - LENYŰGÖZŐ ZENESZERZŐK | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.11.11. 16:00 Rendhagyó tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan
ZENE - TÖRTÉNELEM - LENYŰGÖZŐ ZENESZERZŐK - Zenés tárlatvezetés| MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.11.13. 10:00 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2021
MÁV Unokák/2. 21-22
2021.11.20. Ingyenes múzeumlátogatás minden hónap harmadik szombatján a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.12.11. 10:00 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2021
MÁV Unokák/3. 21-22
2021.06.25. - 2021.12.31. ROTSCHILD KLÁRA kiállítás a szegedi Fekete Házban, a Magyar Nemzeti Múzeum vándorkiállítása
2021.01.01. - 2021.12.31. Sajtótájékoztató helyszín Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Terembérlés Budapesten, a belvároshoz közeli Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Különterem Budapesten, terembérlési lehetőség a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Kávézó különterem bérlés Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Rendezvényterem Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Múzeumi órák 7. osztályosoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Ősemberek élete, múzeumi foglalkozás óvodástól 6. osztályos korig a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Interaktív múzeum Budapesten, interaktív múzeumi órák a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Élet az Árpád-kori Magyarországon, múzeumi csoportos foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Magyar lovagkor múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Nagy Lajos korabeli fegyverek, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Mátyás király kora, múzeumi foglalkozás Mátyás király országáról a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Török hódoltság Magyarországon, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. 19. századi Magyarország, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Boldog Békeidők és Erzsébet királyné kora, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Milyen a katonaélet a II. világháborúban, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Szerelem - férfi és női szerepek a középkorban, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Várháborúk kora Magyarországon, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Török magyar várháborúk, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Polgárosodás kora Magyarországon, csoportos múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Budapest a dualizmus korában, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Etikett a 19. század végén, csoportos múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Honfoglaló mesék, múzeumi foglalkozás óvodásoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Lovagmesék, múzeumi foglalkozás óvodásoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Dráma foglalkozások felső tagozatosoknak, csoportos múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. 1848. március 15. állandó kiállítás és múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. A két világháború között, Horthy korszak - múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Élet a török uralom alatt, múzeumi témahét a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Mindennapi élet a török korban, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Végvári élet a török hódoltságban, múzeumi témahét a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Hogyan éltek a honfoglaló magyarok, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Múzeumpedagógiai foglalkozások 1-12. osztályos gyerekeknek Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban
Találatok száma: 21

Atlantic Hotel*** Budapest

Atlantic Hotel*** Budapest

Az Atlantic Hotel*** Budapest a város szívében, a lüktető élet közelében épült, a vendégeket mégis csendes, barátságos környezet fogadja. Budapest nevezetességei, az üzleti és szórakozó negyed néhány perc alatt elérhető. Bővebben


Atrium Fashion Hotel Budapest

Atrium Fashion Hotel Budapest

Az Atrium Fashion Hotel a pesti városközpontban, a Blaha Lujza tér mellett található. Az egyedi belsőépítészeti stílusú, a legmodernebb trendeknek megfelelően kialakított szálloda új minőséget képvisel Budapesten. Bővebben


Bo18 Hotel***Superior Budapest

Bo18 Hotel***Superior Budapest

A Bo18 Hotel***Superior a Corvin sétány és Corvin bevásárlóközpont közvetlen szomszédságában, a nyüzsgő belvároshoz közel helyezkedik el, így garantálva a csendes, zavartalan kikapcsolódást vendégei számára. Barátságos és kényelmes szobái, a belső kert és a nap 24 órájában nyitva tartó bár hangulata, ... Bővebben


ESCALA Hotel & Suites Budapest

ESCALA Hotel & Suites Budapest

A nyüzsgő Corvin sétány mellett található ESCALA Hotel & Suites Budapest egyik legnevesebb apartmanhotelje, az ideális választás, ha luxus lakosztályokat keres Budapest belvárosában. Vendégeink mind rövidebb, mind hosszabb tartózkodás alatt élvezhetik sokszínű szolgáltatásainkat; mint például a ... Bővebben


Hotel City Inn**** Budapest

Hotel City Inn**** Budapest

Budapest új belvárosában, a Corvin Sétányon található Budapest újépítésű modern belvárosi szállodája a Hotel City Inn****, ahol kényelmes, modern szobákkal, konferenciatermekkel, wellness részleggel várjuk Kedves Vendégeinket. Szállodánk számos szobatípusa között mindenki talál ízlésének és igényeinek ... Bővebben


Hotel Gloria Budapest City Center * * *

Hotel Gloria Budapest City Center * * *

Magas színvonalon 3 csillagos árakkal működő magánszálloda, félúton a repülőtér és a városközpont között. Házunk a csendes, zöldövezeti Tisztviselőtelepen található. Szállodánk légkondicionált étteremmel és konferenciateremmel, drinkbárral, zárt parkolóval, business centerrel várja kedves vendégeit. 26 ... Bővebben


Hotel Museum Budapest****

Hotel Museum Budapest****

Ha a központi elhelyezkedést és a modern stílusú szobákat részesíti előnyben, akkor szállodánk a legjobb választás arra, hogy felfedezze Budapestet. Ajánljuk kávé - és teafőzési lehetőséggel, fürdőköpennyel és papuccsal felszerelt magasabb típusú superior szobáinkat. Az impozáns műemlék épületben 104 ... Bővebben


Hotel Nemzeti Budapest Mgallery by Sofitel

Hotel Nemzeti Budapest Mgallery by Sofitel

Budapest belvárosában, Hotel Nemzeti Budapest néven nyitotta meg első magyarországi MGallery szállodáját az Accor Csoport. A felső kategóriás MGallery kollekcióhoz 18 országban közel 100 szálloda tartozik, exkluzív, személyre szabott, felejthetetlen élményeket biztosítva vendégeiknek. Az első budapesti ... Bővebben


Hotel Palazzo Zichy**** Budapest

Hotel Palazzo Zichy**** Budapest

A négycsillagos butik hotel, amely egy XIX. századi főúri rezidenciából lett kialakítva, 2009 óta fogadja a vendégeket 80 jól felszerelt modern stílusú szobával. A homlokzat és az épület számos belső eleme megőrizte a régi palota szépségét, amely a híres nemesi család, Gróf Zichy Nándor és családja ... Bővebben


Hunguest Hotel Millennium*** Superior Budapest

Hunguest Hotel Millennium*** Superior Budapest

A Hunguest Hotel Millennium*** Superior a főváros frekventált helyén, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret Budapest központjával összekötő Üllői úton található. A szálloda 116 tágas szobájának és a 6 apartmanjának mindegyike légkondicionált és zuhanyzóval vagy fürdőkáddal rendelkezik, valamint ... Bővebben


1 2 3   


Találatok száma: 1

Magyar Nemzeti Múzeum Kávéház

Magyar Nemzeti Múzeum Kávéház

A kávézó hétfő kivételével, nyitvatartási időben, gazdag étel-ital kínálattal várja a múzeumba látogatókat a középkori kőemlékeket bemutató hangulatos térben. Bővebben

Kiemelt partnerA SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Kapcsolódó témák:

Kiemelt ajánlatok

Kutatók Éjszakája Magyar Nemzeti Múzeum 2021
Kutatók Éjszakája Magyar Nemzeti Múzeum 2021
  • Budapest
  • VIII. kerület
2021. szeptember 24.
Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
  • Budapest
  • VIII. kerület
2021. szeptember 24. 16:00

Figyelmébe ajánljuk!

Magyar Nemzeti Múzeum
Magyar Nemzeti Múzeum
  • Budapest
  • VIII. kerület

Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
Pontos cím, geokód, térkép
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG