Kályha kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban, Szívmelengető középkor - Kályhák és kályhacsempék


SZIVMELENGETŐ KÖZÉPKOR - KÁLYHÁK ÉS KÁLYHACSEMPÉK A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON, 14-16. SZÁZAD - A kályha a közép-európai lakáskultúra nagy találmánya. A kályhacsempék a régészeti ásatások legmegbecsültebb leletei közé tartoznak. Az idővel jól dacoló kerámia töredékek számos fontos lelőhely: királyi paloták, várak, kolostorok, városi lakóházak, vagy vidéki nemesi kúriák, sőt paraszti otthonok feltárásai legértékesebb tárgyainak számítanak. A kiállítás ezt a változatos világot mutatja be átfogó jelleggel, a történeti Magyarország területére koncentrálva, de távolabbi párhuzamokat is megidézve.

Kályha kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban, Szívmelengető középkor - Kályhák és kályhacsempék
KEDVES LÁTOGATÓ!
Felhívjuk figyelmét, hogy ennek a megjelenésnek jelenleg NINCS ÉRVÉNYES IDŐPONTJA portálunkon, ezért az itt közölt tartalom már lehet, hogy NEM AKTUÁLIS! Friss információkat az info@programturizmus.hu e-mail címen kérhet vagy küldhet.

A kiállítást rendezte: Dr. VÉGH ANDRÁS, a BTM Vármúzeum igazgatója KISS VIRÁG (BTM) és KOCSIS EDIT (MNM Mátyás Király Múzeuma) közreműködésével.

A kiállítás megtekinthető: 2018. április 12. – szeptember 2.

Az ember az őt körülvevő alapvető tárgyi környezetét olyannyira megszokta, adottnak veszi, hogy időnként kifejezetten érdekes dolog rácsodálkoznia és megismerkednie történetükkel, művészeti jelentésükkel és jelentőségükkel.

A kályha a közép-európai lakáskultúra nagy találmánya. A „feltalálása” óta (12. század) lehetővé vált, hogy a téli hideggel küszködő emberek – a királytól a parasztig – házaikban füstnélküli szobát építve gyökeresen javíthassanak életminőségükön. A kályha nem csupán a fűtőberendezés szerepét töltötte be, hanem mintái, díszítései révén a szoba egyik, sokszor presztízs értékű dísze is lett. A kályhacsempéken ábrázolt képek, motívumok a geometrikus mintáktól kezdve a figurális jelenetekig sokféle képi ábrázolást jelenítettek meg az adott kor stílusához, divatjához igazodva.

A kályhacsempék a régészeti ásatások legmegbecsültebb leletei közé tartoznak. Az idővel jól dacoló kerámia töredékek számos fontos lelőhely: királyi paloták, várak, kolostorok, városi lakóházak, vagy vidéki nemesi kúriák, sőt paraszti otthonok feltárásai legértékesebb tárgyainak számítanak.

A kiállítás ezt a változatos világot mutatja be átfogó jelleggel, a történeti Magyarország területére koncentrálva, de távolabbi párhuzamokat is megidézve. A tárlaton a látogatók megismerkedhetnek a magyar királyi udvar kályháival, a kályhák készítésének „titkaival” és történetével, valamint a csempéken megelevenedő ábrázolásokkal, melyeken a bibliai, mitológiai, népmesei és világi személyek, s történeteik jelenítődnek meg. A középkori ember fagyos napjait otthonos meleggel megtöltő kályhák mellett festményeket, ősnyomtatványt, grafikát és egyéb tárgyat is megtekinthetnek a látogatók.
Az ország múzeumai már régóta gyűjtik ezeket az emlékeket, átfogó, tematizált bemutatásuk azonban, bár sokszor tervezték, most először valósul meg a BTM Vármúzeumban.

A kiállítást a magyar kályhacsempe-kutatás legnagyobbjai: Holl Imre és Sabján Tibor emlékének ajánljuk.
Tudományos munkatársak: a Budapesti Történeti Múzeum Középkori főosztály tagjai:
BENCZE ZOLTÁN, B. NYÉKHELYI DOROTTYA, BENDA JUDIT, HORVÁTH VIKTÓRIA, KOVÁCS ESZTER,
MAGYAR KÁROLY, PAPP ADRIENN, SÁNDOR ILDIKÓ, SPEKNER ENIKŐ, TAKÁCS ÁGOSTON, TEREI GYÖRGY, TÓTH ANIKÓ

A kiállítás a Budapesti Tavaszi Fesztivál programjai keretében valósul meg.

KIEMELT MŰTÁRGYAK

Kályhacsempe – Libáknak prédikáló róka

Besztercebányáról, polgári használatból származó, 15. századi darab a róka motívumos csempe. Témája alapján köthető lehetne az ún. Középkori Róka regényhez, az igen népszerű, ravasz rókáról szóló szatirikus-allegorikus állatmese-gyűjteményhez, de mégsem abból való, hanem azt az Európa-szerte ismert közmondást jeleníti meg, mely érdekes módon épp Magyarországon nem terjedt el:
„Ha a róka prédikál, akkor vigyázz a libákra!”
Az álszenteskedést, téves tanítást, félrevezetést, lelket elrabló eretnek tanokat szimbolizálja. Kifejezetten közkeletű ez a motívum, rengeteg középkori ábrázolása van: zománckanálon, fafaragáson, festményen, kályhacsempén.

Kályhacsempe Szent Imre ábrázolásával

Imre herceg, István király fia, a mai napig köztiszteletben álló szent. István Gellért püspök gondjaira bízta, hogy jó keresztényt neveljen belőle, s felkészítse az uralkodásra. Apja kívánságára megházasodott, de a legenda szerint szűzi házasságban élt. A 12. századi Imre-legenda így ír róla: „Ő a testi nemzést, amely romlandó, a szüzesség lelki fogadalma mögé helyezte…, és érintetlen hitvese szüzességét romlatlanul megőrizte. A 15. században Besztercebányán, az egykor Zólyom vármegye székhelyén (mai Szlovákiában) működött egy iparos műhely, ahol mind világi jeleneteket, mind szenteket, sok magyar szentet ábrázoló kályhacsempét gyártottak. Általában ezek mázatlan, vagy zöld mázas darabok voltak, de ez a Szent Imrét ábrázoló csempe, mely Dévény várából került elő, nagyon szép kivitelű, színes, vegyes-mázas technikával készült. Imre herceget bájos ifjúként, liliommal a kezében ábrázolja. A liliom- ősi jelképként - a fényt, a tisztaságot, a szüzességet szimbolizálja. Imre herceget a Hildesheimi Évkönyvek híradása szerint vadászat közben egy vadkan ölte meg. Székesfehérvárott temették el, sírja zarándokhely lett. Atyjával és tanítójával együtt szentté avatták, s a barokk kortól ő a magyar ifjúság védnöke.
Lovagalakos kályhacsempe

Kifejezetten reprezentatív, a legmagasabb színvonalat felmutató, királyi-fűúri környezetből származó csempe a 15. század közepe tájáról, V. László (1453-1457) idejéből.

A középkori lovag - a pajzsán és a sisakdíszén lévő oroszlán mutatja, hogy Habsburg herceg, vagy akár maga V. László - előre szegezett lándzsájával feltehetően lovagi tornán vesz részt. Az ábrázolás módjából érezhető, hogy létezik egy ellentétes irányú párja is a csempének. A kályhát, melyről származik, sok más, osztrák tartományi címeres csempe díszítette. Egy ilyen jellegű kályha birtoklása a főúr udvar iránti hűségét is hivatott volt kifejezni.

Mesebeli palota

Budán került elő a Budapesti Történeti Múzeum egykori főigazgatója, Gerevich László régész, művészettörténész vezette, nagy palotai ásatások idején (1950-es évek) ez a kályhacsempe, de érdekes módon nem a budai várat ábrázolja, hanem egy stilizált palotaépületet. Különlegessége, hogy áttört előlapú darab, mely már bonyolultabb munkafolyamatot tételez fel. Zsigmond király idejéből (1387-1437) származik.

Anjou királyi sisakdísz - Strucc patkóval

A 14. század 70-es 80-as éveiből, az Anjou-korból Anjou-címeres, udvari kályháról származik ez a strucc motívumos csempe. Budáról, Pestről, Diósgyőrből kerültek elő hasonló csempék még. A tárgyon alul egy lovagi csöbörsisak látható, melyen egy királyi korona áll belőle kinövő két strucctollal, hosszú nyakon struccfej szájában patkóval - ez Károly Róbert király személyes sisakdísz ábrázolása volt. A bestiáriumokban a strucc azzal, hogy mindent megeszik, mindent megemészt, még a vasat is, az erőt szimbolizálja; motívuma arra utal, hogy Károly Róbert minden ellenlábasát sorra legyűrte, szinte legyőzhetetlen volt.

Kályhacsempe töredék sárkányalakkal

Az állatok sokszor a keresztény értelemben vett jót vagy rosszat jelzik a középkori szimbolikában. A sárkány mindig a gonosz erőt jelenti, mint ezen az Anjou-korból származó csempén is. Zsigmond király és Cillei Borbála királyné 1408. december 12-én alapította meg a Sárkányrendet, mely az uralkodói hatalom támogatására, illetőleg a belső széthúzás megszüntetése érdekében jött létre, nemzetközi térhódításával párhuzamosan pedig egyfajta kitüntetéssé vált.

Virágos sarokcsempe

A középkor végén, az újkor kezdetén a sokáig divatos, sárga-zöld-barna ólommázas csempét felváltja az ónmázas, új színeket: türkizt, feketét, fehéret, kéket, lilát használó, reneszánsz motívumos, sokszor vegyes-mázas csempevilág.
A reneszánsz motívumok Budán, Észak-Magyarországon kezdtek elterjedni. A mesterek szakítottak a gótikus motívumokkal, teret nyer a virágminta, virágfüzér, rozetta.

Kapcsolódó időpontok

2019.03.19. Programok a Budai Várnegyedben 2019
Várkert Irodalom - AZ IGAZI - MÁRAI SÁNDOR 30
2019.03.19. Programok a Budai Várnegyedben 2019
A művészet templomai: Caravaggio - Vérről és lélekről - Várkert Mozi
2019.03.22. Budapesti Történeti Múzeum programok 2019
KÉTNYELVŰ IRODALMI EST - SZERB IRODALMI UTAZÁS - Előadják a Magyarországi Szerb Színház művészei és vendégeik
2019.03.22. Budapesti Történeti Múzeum programok 2019
KÖNYVBEMUTATÓ: A SZÍVMELENGETŐ KÖZÉPKOR - KÁLYHÁK ÉS KÁLYHACSEMPÉK A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON, 14-16. SZÁZAD C. KIÁLLÍTÁS KATALÓGUSÁNAK BEMUTATÓJA
2019.03.22. 18:00 Budapesti Történeti Múzeum időszaki kiállítás és tárlatvezetés 2019. Szerb székesegyház a Tabánban
KÉTNYELVŰ IRODALMI EST - SZERB IRODALMI UTAZÁS - Előadják a Magyarországi Szerb Színház művészei és vendégeik
2019.03.23. Programok a Budai Várnegyedben 2019
Séta idegenvezetéssel a Várkert Bazárban - A főváros ékszerdoboza
2019.03.24. Budapesti Történeti Múzeum programok 2019
SZERB ORTODOX EGYHÁZZENEI KONCERT AZ EGYKORI RÁCVÁROS EMLÉKÉRE - Fellép az ORFELIN KÓRUS (Újvidék)
2019.03.24. Budavári Zsinagóga (Középkori Zsidó Imaház) látogatás a Budai Várban
2019.03.24. 18:00 Budapesti Történeti Múzeum időszaki kiállítás és tárlatvezetés 2019. Szerb székesegyház a Tabánban
SZERB ORTODOX EGYHÁZZENEI KONCERT AZ EGYKORI RÁCVÁROS EMLÉKÉRE - Fellép az ORFELIN KÓRUS (Újvidék)
2019.03.28. Budapesti Történeti Múzeum programok 2019
KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓ A SZERB SZÉKESEGYHÁZ A TABÁNBAN CÍMŰ KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN: A KIÁLLÍTÁS KATALÓGUSÁNAK BEMUTATÓJA és ARSENIJE TEODOROVIĆ ÉS A BUDAI SZERB TEMPLOM CÍMŰ MONOGRÁFIA BEMUTATÓJA
2019.03.28. Programok a Budai Várnegyedben 2019
REJTÉLYES TÖRTÉNELEM SOROZAT: A Báthoryak családi és hatalmi rejtélyei
2019.03.28. 15:00 Budapesti Történeti Múzeum időszaki kiállítás és tárlatvezetés 2019. Szerb székesegyház a Tabánban
KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓ A SZERB SZÉKESEGYHÁZ A TABÁNBAN CÍMŰ KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN: A KIÁLLÍTÁS KATALÓGUSÁNAK BEMUTATÓJA és ARSENIJE TEODOROVIĆ ÉS A BUDAI SZERB TEMPLOM CÍMŰ MONOGRÁFIA BEMUTATÓJA
2019.03.30. Programok a Budai Várnegyedben 2019
Séta idegenvezetéssel a Várkert Bazárban - A főváros ékszerdoboza
2019.03.30. Programok a Budai Várnegyedben 2019
A művészet templomai: Caravaggio - Vérről és lélekről - Várkert Mozi
2018.11.08. - 2019.03.31. Budapesti Történeti Múzeum időszaki kiállítás és tárlatvezetés 2019. Szerb székesegyház a Tabánban
Szerb székesegyház a Tabánban - időszaki kiállítás
2019.03.04. - 2019.03.31. 1 hónap, 1 tárgy, 1 régész sorozat a Budapesti Történeti Múzeumban
2019.04.02. Programok a Budai Várnegyedben 2019
KLIMT ÉS SCHIELE: AMOR ÉS PSYCHE – A SZECESSZIÓ SZÜLETÉSE
2019.04.03. Budapesti Történeti Múzeum programok 2019
Ralph Brewster: Hontalanul Budapesten - könyvbemutató
2019.04.06. Programok a Budai Várnegyedben 2019
SÉTA A VÁRKERT BAZÁRBAN: A FŐVÁROS ÉKSZERDOBOZA
2019.04.06. Programok a Budai Várnegyedben 2019
VÁRKERT MOZI: VAN GOGH - BÚZAMEZŐK ÉS BORÚS ÉGBOLT KÖZÖTT
2019.04.10. Programok a Budai Várnegyedben 2019
NAGY MAGYAR VERSEK 8.0
2019.04.13. Programok a Budai Várnegyedben 2019
KLIMT ÉS SCHIELE: AMOR ÉS PSYCHE – A SZECESSZIÓ SZÜLETÉSE
2019.04.13. - 2019.04.14. Programok a Budai Várnegyedben 2019
PONT FESZTIVÁL A VÁRKERT BAZÁRBAN
2019.04.14. Budavári Zsinagóga (Középkori Zsidó Imaház) látogatás a Budai Várban
2019.04.16. Programok a Budai Várnegyedben 2019
VÁRKERT MOZI: VAN GOGH - BÚZAMEZŐK ÉS BORÚS ÉGBOLT KÖZÖTT
2019.04.23. Programok a Budai Várnegyedben 2019
„HÁT ÉLTEM MÁR ÉN?” - GONDOLATOK AZ ÜNNEPHEZ
2019.04.25. Programok a Budai Várnegyedben 2019
REJTÉLYES TÖRTÉNELEM SOROZAT: Az orsovai füzes titka… – a Szent Korona megtalálásának rejtélyei
2019.04.27. Programok a Budai Várnegyedben 2019
A művészet templomai: Caravaggio - Vérről és lélekről - Várkert Mozi
2019.05.04. Programok a Budai Várnegyedben 2019
VÁRKERT MOZI: SALVARDOR DALÍ - A HALHATATLANSÁG NYOMÁBAN
2019.05.12. Budavári Zsinagóga (Középkori Zsidó Imaház) látogatás a Budai Várban
2019.05.21. Programok a Budai Várnegyedben 2019
A művészet templomai: Caravaggio - Vérről és lélekről - Várkert Mozi
2019.01.01. - 2019.12.31. Múzeumpedagógiai foglalkozások a Budapesti Történeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Terembérlés Budapesten, rendezvényhelyszín a Budapesti Történeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Budapesti Történeti Múzeum állandó kiállításai, látogatás a Vármúzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Budavári Zsinagóga (Középkori Zsidó Imaház) látogatás a Budai Várban
2019.06.09. Budavári Zsinagóga (Középkori Zsidó Imaház) látogatás a Budai Várban
2019.07.14. Budavári Zsinagóga (Középkori Zsidó Imaház) látogatás a Budai Várban
2019.08.11. Budavári Zsinagóga (Középkori Zsidó Imaház) látogatás a Budai Várban
2019.09.08. Budavári Zsinagóga (Középkori Zsidó Imaház) látogatás a Budai Várban
2019.10.13. Budavári Zsinagóga (Középkori Zsidó Imaház) látogatás a Budai Várban
2019.11.10. Budavári Zsinagóga (Középkori Zsidó Imaház) látogatás a Budai Várban
2019.12.08. Budavári Zsinagóga (Középkori Zsidó Imaház) látogatás a Budai Várban
Találatok száma: 5

Jagelló Business Hotel***

Jagelló Business Hotel***

A kitűnő elhelyezkedésű Jagelló Business Hotel a budai üzleti negyedben található, az M1-es és M7-es autópályák és a Budapest Congress és World Trade Center közelében. Budapest budai oldalán, a 12. kerületben zöld környezetben várja vendégeit budapesti üzleti hotelünk 24 modern szobával. A szobák ... Bővebben


Anna Hotel*** Budapest

Anna Hotel*** Budapest

Az Anna Hotel Budapest a XI. kerületében, idilli környezetben helyezkedik el. A hotelt körülölelő gyönyörű kertnek köszönhetően vendégeink a béke szigetén érezhetik magukat, a főváros hangos forgatagától néhány perc távolságban. A hotel a főváros egyik legújabb szállodája és nyitása óta célja, hogy ... Bővebben


Continental Hotel Budapest**** Superior

Continental Hotel Budapest**** Superior

CONTINENTAL HOTEL BUDAPEST****SUPERIOR - A négycsillagos design hotel Budapest történelmi belvárosában a szecesszió és a modern belsőépítészet elemeiből kialakított egyedi saját stílust sugároz. A szálloda 272 szobája - ebből 13 lakosztály - szélessávú internet elérhetőséggel, személyre szabott és ... Bővebben


Danubius Hotel Gellért

Danubius Hotel Gellért

Budapest egyik legszebb szecessziós épülete a Duna-parton, a Gellért-hegy lábánál. A híres Gellért Fürdőhöz közvetlenül csatlakozó patinás szálloda hangulatos belső terekkel nyújt kényelmet és kikapcsolódást. Ki sem kell tennie a lábát a szállodából, hogy megtapasztalja a világhírű Gellért fürdő ... Bővebben


Hotel Sofitel Budapest Chain Bridge

Hotel Sofitel Budapest Chain Bridge

Luxus hotel Budapest szívében, a Duna partján. A hotelben 350 légkondicionált szoba, melyből 54 lakosztály, áll a vendégek rendelkezésére, csodálatos kilátással a Lánchídra és a várra. Bővebben
A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!


Figyelmébe ajánljuk!


Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
Pontos cím, geokód, térkép
1014 Budapest I. kerület, Szent György tér 2., Budavári palota E épület
További információra lenne szüksége?
Szívesen segítünk, forduljon szerkesztőségünkhöz!
Információkérés a szerkesztőségtől itt
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG
12.000 feletti
követő
Csatlakozz Facebook közösségünkhöz, hogy
az elsők között értesülj a legjobb programokról!
több mint 17.000
program
Iratkozz fel hírlevelünkre
a kimondottan neked javasolt élménykínálatokért!
1.000 feletti
online jegy
Ne töltsd az időt sorban állással!
Vásárold meg nálunk előre a jegyedet!

Megyék

Tájegységek


© 2007-2019 PROGRAMTURIZMUS - Magyar TourMix Kft.
Gemius
Interticket