Kolon-tó, Aqua Colun tanösvény

Kiemelt ajánlat Kiemelt ajánlat
2019.01.01. - 12.31.

A madárvilág iránt érdeklődőknek nyújt élményt az Izsák határában elterülő Kolon-tó. A terület bejárására az Izsákot Soltszentimrével összekötő 12 km hosszú, sárga sáv jelzésű túraútvonalat és a hozzá kapcsolódó tanösvényeket ajánljuk. A Kolon-tó, mint Duna-Tisza köze a legjelentősebb vizes élőhelye mint nádas mocsarak, fűzlápok, zsombékosok hazája ideális költő helye sok hazánkban előforduló gémfajnak.

Izsáki Kolon-tó - Aqua Colun tanösvény

Bejárható: egész évben, gyalogosan

 • Hossza: 3480 méter
 • Nyelve: magyar, angol
 • Megközelítés: a Kolon-tó Kecskeméttől 27 km-re délnyugatra fekszik, és több irányból is megközelíthető. Legkönnyebben az 52 számú főútról Izsák felé letérve érhető el, továbbá vonattal a Kecskemét-Fülöpszállás vonalon. A tanösvény Izsákon a sportpályánál indul, majd a nádas szélén halad tovább a kilátóig.

Az „Aqua Colun” és a Poszáta tanösvények, valamint az ezekhez kapcsolódó kilátók, megfigyelőhelyek lehetőséget adnak a tó élővilágának alaposabb megismerésére. Mindkét tanösvény a sárga sáv jelzésű túraúton érhető el. A Kolon-tónál működő Madárvárta a kiskunsági ornitológiai kutatások bázishelye. A területen programszerűen folyik a nádi énekesmadarak és vízimadarak vonulás-kutatása. A nemzeti park a Kiskunsági Madárvédelmi Egyesülettel közösen madármegfigyelő és gyűrűző táborokat valamint madármegfigyelő programokat szervez, melyekre előzetes időpont-egyeztetés alapján lehet jelentkezni.
A közeli Soltszentimre páratlan látványossága egy XIV. századi erődített templommaradvány, a Csonkatorony. A puszta közepén álló építmény mellett húzódó kanális, egykor a templomhoz tartozó vizesárok része lehetett. A sárga sáv jelzésű túristaút szintén érinti ezt a látványosságot is.
Izsákon helytörténeti gyűjtemény és Pálinkamúzeum is található. Minden ősszel megrendezik itt a Sárfehér Napokat, mely a környék szőlészeti, borászati kultúráját hivatott népszerűsíteni. A közeli Kiskőrösön áll a XIX. század legnagyobb magyar költőjének, Petőfi Sándornak a szülőháza. A város termálfürdőjének gyógyvize jó hatással van különböző megbetegedésekre.

Állomások:

1. A tó feltöltődése
2. A nádas
3. Partmenti zonáció
4. Vízi élőlények
5. Madárvilág

1. Hogyan lett a tóból nádrengeteg?

A Kolon-tó a feltöltődés előrehaladott állapotában lévő tó. A tavak öregedése, vagyis feltöltődése az a folyamat, amikor a nyílt víz fokozatosan eltűnik, benövényesedik és végül szárazulattá alakul.
A feltöltődés folyamata:
•A parti zónából szerves törmelék és talaj mosódik a tóba.
•A vízinövények a vízben oldott hidrogénkarbonátból kivonják a szén-dioxidot, ami mészkiválást eredményez. Ez karbonátiszap (lápi mész) formájában lerakódik a tófenékre.
•A tóban megtelepedő vízinövényzet elhalt részei a feltöltődés legfőbb forrása. Ebből az állandó vízborítású időszakokban tőzeg képződik.
•A parti zóna növényzete folyamatosan tör előre a már feltöltődött tómederben, láprétté, majd rétté alakítva azt.
•Mindezekkel párhuzamosan változó intenzitású, de mindenképpen jelentős a hullóporos feltöltődés (futóhomok-befúvás) is.
Ezeken az alapfolyamatokon kívül az emberi tevékenység ( pl. lecsapolás) is gyorsítja a feltöltődés folyamatát. Így történt a Kolon-tó esetében is. Ma a természetvédő szakemberek a víz visszatartásával és nyílt vízfelületek kialakításával igyekeznek fenntartani a jó vízállapotot.

Miből keletkezett a tófenéken felhalmozódott tőzeg?

2. Mit rejt a sűrű nádas?

A Kolon-tó területének nagy része ma összefüggő nádas. A nádasok uralkodó faja a nád ( Phragmites australis), mely egy magasra növő, évelő pázsitfűféle. A nád szerveiben sok nitrogént és foszfort képes megkötni ezért víztisztító képessége jelentős. A nád után a gyékényfajok fordulnak elő nagyobb mennyiségben. Érdekes -a télen a nád között zöldellő- télisás (Cladium mariscus) szigetszerű előfordulása. A nádas folytonosságát füzes foltok szakítják meg.

A nádas számos élőlény részére biztosít élőhelyet, ezért sokrétű és bonyolult táplálékhálózatok alakulhatnak ki benne. Számos rovar a nád nedveit szívja, szöveteit rágja, vagy a virágporral, terméssel táplálkozik. Ezeket a rovarokat aztán a ragadozó rovarok, pókok, madarak és a békák fogyasztják.

Hogyan „tisztítja” a nád a vizet?

3. Változatos életközösségek

A vízellátottság változásait követve a különböző növénytársulások a partvonallal párhuzamos sávokba rendeződnek. Ezt a jelenséget zonációnak nevezzük. Az egyes zonációkban az állatvilág, így a madárközösségek összetétele, a fajok eloszlása és egyedsűrűsége is különbözik.

A változó növényzethez társult madárvilág

1. Tündérrózsa (Nymphea alba)
    Kolokán (Stratiotes aloides)
    Vízityúk (Gallinula chloropus)
    Szárcsa (Fulica atra)

2. Nád (Phragmites australis)
    Széleslevelű gyékény (Typha latifolia)
    Bölömbika (Botaurus stellaris)
    Barkóscinege (Panurus biarmicus)
    Fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon)

3. Mocsári gólyhír (Caltha palustris)
    Nyílfű (Sagittaria sagittifolia)
    Mocsári kosbor (Orchis laxiflora)
    Réti füzény (Lythrum salicaria)
    Foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus)

4. Fehér fűz (Salix alba)
    Fehér nyár (Populus alba)
    Erdei pinty (Frigilla coelebs)
    Csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita)

Mi befolyásolja leginkább a növényzet alakulását?

4. Élet a sekély vízben

A vízi és vízparti növényzet búvó, táplálkozó valamint szaporodó helyet biztosít az állatoknak. A szúnyogok, szitakötők és a békák szaporodása egyaránt vízhez kötött, hiszen petéiket a vízbe teszik és a belőlük fejlődő lárvák is a vízben élnek. Tavasszal a szárazföldön élő békafajok is nagy tömegben keresik fel a tavat. A lerakott petékből kikelt ebihalak gyakran a ragadozó életmódú szitakötőlárvák áldozatául esnek. A kifejlett békákra, pedig a vízisiklók vadásznak.
A Kolon-tóban él két értékes halfajunk a védett réti csík (Misgurnus fossilis) és a fokozottan védett a lápi póc ( Umbra kramerii).

Miért találkozunk tavasszal több békafajjal a Kolon-tónál?

5. Madárvilág

 • szürke gém (Ardea cinerea) Grey Heron (látható: egész évben, költés: március közepe-július utolsó harmada) védett
 • vörösgém (Ardea purpurea) Purple Heron (látható: április elejétől-szeptember végéig, költés: április utolsó harmada-július utolsó harmada) fokozottan védett
 • nagy kócsag (Egrettea egretta) Great White Egret (látható: egész évben, költés: március közepe-július eleje) fokozottan védett
 • kis kócsag (Egretta garzetta) Little Egret (látható: április-október, költés május eleje-július utolsó harmada) fokozottan védett
 • üstökösgém ( Ardeola ralloides) Squacco Heron ( látható: ápr. közepétől-szeptember közepéig, költés: május utolsó harmadától-július utolsó harmadáig) fokozottan védett
 • bakcsó (Nycticorax nycticorax) Night Heron (költés: április utolsó harmada-július első harmada, látható: márius utolsó harmadától-október első harmadáig) fokozottan védett
 • bölömbika (Botaurus stelleris) Bittern (költési idő: április közepétől-június végéig költ, látható: márc-okt.) fokozottan védett
 • kanalasgém (Platalea leucorodia) Spoonbill (látható: március-október, költés: április első harmada-július utolsó harmada) fokozottan védett
 • barna rétihéja (Circus aeruginosus) Marsh Harrier (látható: egész évben, költés: áprilistól július végéig) védett
 • kabasólyom ( Falco subbuteo) Hobby ( látható: ápr. elejétől-szeptember végéig, költés: május elejétől-június végéig) védett
 • kerecsensólyom ( Falco cherrug) Saker ( látható: egész évben, költés: március utolsó harmadától-május végéig) fokozottan védett
 • egerészölyv (Buteo buteo) Buzzard ( látható: egész évben, költés: március utolsó harmadától- július utolsó harmadáig) védett
 • cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scipaceus) Reed Warbler (költési: május –július végéig, látható: április-augusztusban) védett
 • fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon) Moustached Warbler (költési időszak: márc. végétől-jún. végéig, látható: márc első harmadától-.okt. végéig látható) védett
 • nádirigó (Acrocephalus arundinaceus) Great Reed Warbler (költési idő: május –július első fele, látható: április közepétől-október közepéig) védett
 • foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus) Sedge Warbler (költési idő: Május -júl. közepéig költ, látható: április végétől- aug. végéig) védett
 • függőcinege (Remiz pendulinus) Penduline Tit (költési idő: ápr. elejétől-júl. végéig, látható: egész évben) védett
 • barkóscinege (Panurus biarmicus) Bearded Tit (költés: március utolsó harmadától-július utolsó harmadáig, látható: egész évben) védett
 • kék cinege (Parus coeruleus)Blue Tit (költési: április elejétől-június végéig, látható egész évben ) védett
 • nádi sármány (Emberiza schoeniclus) Reed Bunting ( költés: április- július. közepéig, látható egész évben) védett
 • tőkés réce ( Anas platyrhynchos) Mallard ( Látható: február elejétől-december közepéig, költés: március elejétől-július végéig)
 • kanalas réce (Anas clypeata) Shoveler (költés: április végétől- Június végéig, látható: februártól-novemberig) védett
 • nyári lúd (Anser anser) Greylag Goose (költési idő: II. közepétől -IV. közepéig,. Látható: február elejétől- november végéig) védett
 • fehér gólya (Ciconia ciconia) White Stork (költési idő: áprl. első harmadától-júl. utolsó harmadáig, látható: márc közepe- szept. közepéig) fokozottan védett

2019.01.01. - 2019.12.31.
További ajánlataink

2019.09.21. Kiskunsági Nemzeti Park programok 2019
Vadvirág túra - Kikerics túra a Kiskőrösi Turjánosban
2019.09.21. Kiskunsági Nemzeti Park túranaptár 2019
Vadvirág túra - Kikerics túra a Kiskőrösi Turjánosban
2019.09.21. Kikerics túrák a Kiskunsági Nemzeti Parkban 2019
2019.09.28. Kiskunsági Nemzeti Park túranaptár 2019
Szent Mihály napi túra Bugacon
2019.09.28. Kiskunsági Nemzeti Park programok 2019
Szent Mihály napi túra Bugacon
2019.10.05. Kiskunsági Nemzeti Park programok 2019
Geotóp Nap – Mesélő kövek Csólyospáloson
2019.10.05. Kiskunsági Nemzeti Park túranaptár 2019
Geotóp Nap – Mesélő kövek Csólyospáloson
2019.10.05. - 2019.10.06. Európai Madármegfigyelő Napok a Kiskunsági Nemzeti Parkban 2019
2019.10.05. - 2019.10.06. Kiskunsági Kelemen-szék túrák 2019
2019.10.05. - 2019.10.06. Kiskunsági Nemzeti Park programok 2019
Nemzetközi Madármegfigyelő Napok
2019.10.05. - 2019.10.06. Kiskunsági Nemzeti Park túranaptár 2019
Nemzetközi Madármegfigyelő Napok
2019.10.08. Természetismereti előadás sorozat a Természet Házában, Ötórai zöldtea címmel
2019.10.08. Természet Háza Kecskemét programok 2019
2019.10.08. Kiskunsági Nemzeti Park programok 2019
Ötórai zöldtea – Természetismereti előadás sorozat a Természet Házában
2019.10.19. Kiskunsági Nemzeti Park túranaptár 2019
A Táj Nemzetközi Napja – „tájséta” a buckák között
2019.10.19. Kiskunsági Nemzeti Park programok 2019
A Táj Nemzetközi Napja – „tájséta” a buckák között
2019.10.19. Kiskunsági Nemzeti Park programok 2019
Őszerdő- túra a tőserdei Kontyvirág tanösvényen
2019.10.19. Kiskunsági Nemzeti Park túranaptár 2019
Őszerdő- túra a tőserdei Kontyvirág tanösvényen
2019.10.19. Fehér-tó túrák 2019
2019.10.19. Őszi darules a szegedi Fehér-tónál 2019
2019.10.26. - 2019.10.27. Őszi darules a szegedi Fehér-tónál 2019
2019.10.26. - 2019.10.27. Fehér-tó túrák 2019
2019.10.27. Kiskunsági Nemzeti Park túranaptár 2019
Őszi darules a szegedi Fehér-tónál
2019.10.27. Kiskunsági Nemzeti Park programok 2019
Őszi darules a szegedi Fehér-tónál
2019.05.01. - 2019.10.31. Bugaci Pásztormúzeum látogatás
2019.11.02. - 2019.11.03. Őszi darules a szegedi Fehér-tónál 2019
2019.11.02. - 2019.11.03. Kiskunsági Nemzeti Park programok 2019
Őszi darules a szegedi Fehér-tónál
2019.11.02. - 2019.11.03. Kiskunsági Nemzeti Park túranaptár 2019
Őszi darules a szegedi Fehér-tónál
2019.11.02. - 2019.11.03. Fehér-tó túrák 2019
2019.11.05. Kiskunsági Nemzeti Park programok 2019
Ötórai zöldtea – Természetismereti előadás sorozat a Természet Házában
2019.11.05. Természetismereti előadás sorozat a Természet Házában, Ötórai zöldtea címmel
2019.11.05. Természet Háza Kecskemét programok 2019
2019.11.09. Fehértavi Darvadozás 2019. A madárvonulás dél-alföldi ünnepe
2019.11.09. Kiskunsági Nemzeti Park túranaptár 2019
VIII. Fehértavi Darvadozás
2019.11.09. Kiskunsági Nemzeti Park programok 2019
VIII. Fehértavi Darvadozás
2019.11.16. Kiskunsági Nemzeti Park programok 2019
Hajnali darules fotósoknak (is) a szegedi Fehér tónál
2019.11.16. Kiskunsági Nemzeti Park túranaptár 2019
Hajnali darules fotósoknak (is) a szegedi Fehér tónál
2019.11.16. - 2019.11.17. Kiskunsági Nemzeti Park túranaptár 2019
Őszi darules a szegedi Fehér tónál
2019.11.16. - 2019.11.17. Őszi darules a szegedi Fehér-tónál 2019
2019.11.16. - 2019.11.17. Fehér-tó túrák 2019
2019.11.23. - 2019.11.24. Kiskunsági Nemzeti Park túranaptár 2019
Őszi darules a szegedi Fehér tónál
2019.11.23. - 2019.11.24. Őszi darules a szegedi Fehér-tónál 2019
2019.11.23. - 2019.11.24. Fehér-tó túrák 2019
2019.12.08. Kiskunsági Nemzeti Park túranaptár 2019
Mikulás túra a Fülöpházi buckavidéken
2019.12.08. Mikulás napja 2019. Buckatúra a Fülöpházi buckavidéken a Kiskunsági Nemzeti Parkban
2019.12.08. Kiskunsági Nemzeti Park programok 2019
Mikulás túra a Fülöpházi buckavidéken
2019.12.14. Kiskunsági Nemzeti Park túranaptár 2019
Madárkarácsony a Kolon-tónál
2019.12.14. Kiskunsági Nemzeti Park programok 2019
Madárkarácsony a Kolon-tónál
2019.01.01. - 2019.12.31. Réce tanösvény Apaj, ökotúra a Felső Kiskunsági pusztán, a Kiskunsági Nemzeti Park területén
2019.01.01. - 2019.12.31. Kontyvirág tanösvény Lakitelek, ökotúra a Duna-Tisza-közén, a Kiskunsági Nemzeti Parkban
2019.01.01. - 2019.12.31. Madarak és fák útja Bugacon, túra a Kiskunsági Nemzeti Parkban
2019.01.01. - 2019.12.31. Poszáta tanösvény Izsák-Soltszentimre, ökotúra a Kiskunsági Nemzeti Parkban
2019.01.01. - 2019.12.31. Vörös mocsár tanösvény, ökotúra a tőzeges mocsárparton Császártöltésen
2019.01.01. - 2019.12.31. Császártöltési túra az egykori bányatavakból kialakított horgásztó partján
2019.01.01. - 2019.12.31. Csólyospálos túra a Földtani Feltárás Természetvédelmi Területen
2019.01.01. - 2019.12.31. Felső Kiskunsági tavak, gyalogtúra a Gulipán tanösvényen
2019.01.01. - 2019.12.31. Fülöpházi homokbuckák, gyalogtúra Közép – Európa egyik legnagyobb területű homokvidékén
2019.01.01. - 2019.12.31. Kiskunhalas tanösvény, gyalogtúra a Fejetéki-mocsárvilágban
2019.01.01. - 2019.12.31. Keceli túra az Erdészeti tanösvényen és a Rózsa-berek tanösvényen
2019.01.01. - 2019.12.31. Mártély tanösvény, ismerkedés az árterek élővilágával
2019.01.01. - 2019.12.31. Kosbor tanösvény, ökotúra a a Turjánvidék láp- és mocsárvilágában
2019.01.01. - 2019.12.31. Szegedi Fehér-tó bemutatása, séta a Sirály tanösvényen
2019.01.01. - 2019.12.31. Szelidi-tó tanösvény, séta hazánk egyetlen mély vizű, szikes jellegű tavánál
2019.01.01. - 2019.12.31. Dunatetétlen túra, kirándulás a Széki lile tanösvényen
2019.01.01. - 2019.12.31. Dunatetétlen kirándulás a Csárda-halomhoz
2019.01.01. - 2019.12.31. Érsekhalmi földvár, geotúra a Kiskunsági Nemzeti Parkban
2019.01.01. - 2019.12.31. Vaskúti halmok, túra a fokozottan védett kunhalmok között
2019.01.01. - 2019.12.31. Tiszaalpári földvár, kirándulás egy fokozottan védett régészeti lelőhelyen
2019.01.01. - 2019.12.31. Kiskunmajsa túra, séta a Tartós szegfű tanösvényen
2019.01.01. - 2019.12.31. Vöcsök tanösvény, kirándulás a Péteri-tavi halastavaknál
2019.01.01. - 2019.12.31. Nemzeti park programok 2019
2019.01.01. - 2019.12.31. Kolon-tó túra, vezetett túrák csoportoknak egész évben

A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!


Figyelmébe ajánljuk!


Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
Pontos cím, geokód, térkép
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG

Legjobb élmények

Piramis koncert Budapest 2019. A nagy buli 2.0 - Volt egyszer egy Ifipark
Irodalom és bor kapcsolata, szüreti irodalmi kalandozás a Várkert Bazárban
Időszaki kiállítás Budapesten az Iparművészeti Múzeum új szerzeményeiből a Várkert Bazárban
I. világháborús kiállítás Új világ született - Európai Testvérháború 1914-1918 címmel
Szürrealista kiállítás Dalítól Magritte-ig – Válság és újjászületés 1929-ben
Szinyei Merse Pál kiállítás 2019 Nyíregyháza
14.000 feletti
követő
Csatlakozz Facebook közösségünkhöz, hogy
az elsők között értesülj a legjobb programokról!
több mint 17.000
program
Iratkozz fel hírlevelünkre
a kimondottan neked javasolt élménykínálatokért!
1.000 feletti
online jegy
Ne töltsd az időt sorban állással!
Vásárold meg nálunk előre a jegyedet!

Megyék

Tájegységek


© 2007-2019 PROGRAMTURIZMUS - Magyar TourMix Kft.
Gemius
Interticket