Könyvtári programok Szegeden, a Somogyi Könyvtárban és a fiókkönyvtárakban

TOP 10-es ajánlat TOP 10-es ajánlat
2019. június 17 - 22.

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár és fiókkönyvtárai egész évben várják a felnőtteket és gyerekeket programjaikon. A Somogyi Könyvtár a több mint 160 000 lakosú város különböző pontjain a jobb információellátás érdekében fiókkönyvtárakat is működtet. Az együttes dokumentumállomány ma mintegy 900 000 darabra tehető. A könyvtár és a fiókkönyvtárak egész évben várják a könyvbarát és kultúrakedvelő látogatóikat rendezvényeikre.

A SOMOGYI-KÖNYVTÁR 2019. JÚNIUSI RENDEZVÉNYEI

  • Legyen Ön is a Somogyi-könyvtár mecénása!

Szeretné segíteni egy nagy múltú intézmény köteteinek megóvását, az állomány gyarapítását?
Erre mostantól nem csupán az Alapítványunk anyagi támogatásával van lehetőség, hanem régi és ritka könyveink örökbefogadásával is!
A Somogyi-könyvtár állományának alapját képező, Somogyi Károly esztergomi kanonok által adományozott felbecsülhetetlen értékű régi és ritka könyves gyűjteményünket a mai napig gyarapítjuk, gondozzuk.
Arra szeretnénk felhívni a könyvbarátok, a kultúráért tenni akaró látogatóink figyelmét, hogy a régi és ritka könyveink állományvédelmének és a könyvtári állomány gyarapításának támogatására lehetőségük van a könyvtárunk által szervezett könyv-örökbefogadás által.

A könyv-örökbefogadás menete a következő:
A Gyűjteményi és Helyismereti Osztály által összeállított listából a mecénás kiválasztja azt a kötetet, amelyet örökbe szeretne fogadni.
Az Alapítványunk számára átutalt állományvédő és gyarapító támogatásért cserébe minden év júniusában és októberében ünnepélyes keretek között bemutatjuk a pártfogóinkat és örökbefogadott könyveiket, majd a támogatóink aláírásukkal megerősítik az anyakönyvben az örökbefogadás tényét. A mecenatúra tényét a katalógusunkban is feltüntetjük a támogató nevével.
Az örökbefogadóknak emléklapot nyújtunk át, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy örökbefogadott dokumentumaikkal az Emlékkönyvtárunkban „találkozhassanak”.
Tisztelettel kérjük, ha lehetősége van, támogassa könyvtárunk alapítványát, hogy a régi és ritka könyvek számára biztosíthassuk a fennmaradást, az állagmegőrzést és a gyűjtemény gyarapodását!

Az örökbefogadással kapcsolatban Kukkonka Juditot, a Gyűjteményi és Helyismereti Osztály vezetőjét keresse az alábbi e-mail címen: kukkonka.judit@sk-szeged.hu.

  • 90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok

a Dugonics téren 2019. június 13–17.
az intézményekben 2019. június 2–27.

Idén is programok sokaságából válogathatnak Szegeden az olvasás szerelmesei a 90. Ünnepi Könyvhéten. Június 13-tól 17-ig a Dugonics téren, június 2-től 27-ig pedig kávéházakban, könyvtárakban és művelődési intézményekben kínálják a könyvújdonságokat, zajlanak a dedikálások, beszélgetések és zenei előadások.

Grecsó Krisztián a 90. Ünnepi Könyvhét elé

Szeged mítoszok nélkül senki földje. Ha ez a város nem lenne megírva, már elvitte volna a feledés. Nem az árvíz fojtotta volna meg, hanem a feledés pora. A városnak nincs lelke – magától. A várost nem teszik élhetővé a házak meg a platánsorok, de még a Széchenyi téri tulipánfák sem. A város a megírt és el nem feledett hagyomány, a regényekben, történetekben élő gyökérzet, a megírt anekdotákban létrejött identitás. Ezek teszik valamivé.
Amelyik város nincs megírva, nem létezik.
Ahol becsülik az íróikat, ott becsülik a mítoszaikat, ott minden kávéháznak, kricsminek, receptnek, utcasaroknak legendája van, és mikor a büszke városi polgár mesél, kipirul az arca, megnedvesedik a szeme, kikeresi kedves regényét, és fölolvas belőle, hogy hallja a messziről jött, idegen fül és lélek a nyelv zengését. Érezze ő is a régiek és maiak találkozását. A találkozást a nemzeti (és lokális) emlékezet kicsikét murvás mezején.
A város szívét félteni kell. Mert Szegednek nincsen szíve, csak ha az írók írnak neki. A mai Szeged sehol sem marad emlékezetül, ha nem készülnek róla remekművek. Az olvasók élete, világa, az önök szellemi öröksége sárgul bele a régi, bekötött újságokba, amit csak néhány félbolondnak tartott helytörténész vesz majd elő, ha nincsenek zseniális könyvek. Nem az írókat kell félteni, de a szegedi kortárs létet, a szellemiséget, a mai tudást a közös múltról, a hely folyton megújuló, mégis Bálint Sándortól Ilia Mihályig ugyanazon gyökérről táplálkozó szellemét.

2019. június 17. (hétfő)

10.00–19.00 – Dugonics tér, vendégsátor
A Fatima Ház Alapítvány célja a hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű családok, valamint a fiatalok életkörülményeinek javítása és érdekeik képviselete. A szociálisan hátrányos helyzetű, szegénységben élő családoknak továbbadott adományok formájában nyújt támogatást. A rászoruló családok gyermekeinek szabadidős és kulturális programokat, táborokat szervez. Képviseli a célcsoport érdekeit az őket érintő fórumokon, és biztosítja számukra az információáramlást. A szerény körülmények között élő gyermekek és fiatalok tehetségének kibontakoztatását, illetve tanulását ösztöndíjalapból igyekszik támogatni.

14.00 – SZTE Klebelsberg Könyvtár, AudMin
Jogtudósok titkai. Történetek a titkosszolgálatok és a jogtudományok neves művelőinek XX. századi kapcsolataiból címmel jelent meg a Iurisperitus Kiadó gondozásában dr. Révész Béla (egyetemi docens, SZTE ÁJTK) kötete. A szerzővel Laczkó Sándor (osztályvezető, SZTE Klebelsberg Könyvtár, Különgyűjteményi Osztály) beszélget.

15.00 – a Bibliotéka Egyesület könyvtára
Meseírók találkozója – Hozz egy mesét!
A Szegedi Alkotók Körének tagjai 2014-ben kezdtek mesék írásával és kötetbe gyűjtésével is foglalkozni. Az alkotómunkában sokan részt vettek, köztük idősek és diákok is. A kezdetek óta sok idő eltelt; a körnek tizenhárom mesekönyve született, az akkori diákírók pedig mostanra felnőttek.
Találkozóra hívjuk minden egykori és mai alkotótársunkat, hogy megtudjuk, kivel mi történt azóta, ki maradt hűséges a meseírás hagyományához, vagy ki váltott át más irodalmi műfajra. Erről beszélgetünk, tapasztalatainkat megosztva, és meséink közül is felolvasunk a közönségnek. Új meseírókat is várunk, hogy velük együtt folytassuk ezt a szórakoztató hagyományt.

16.00 – SZTE Klebelsberg Könyvtár, AudMin
Legtisztább boldogság. Művelődéstörténeti kalandozás Bolyai Farkas és Bolyai János világában (Vekerdi László Bolyai-színművével és Dávid Lajos két matematikai kéziratával)
A kötetet – képekkel illusztrálva – a szerző, dr. Szabó Péter Gábor (adjunktus, SZTE TTIK Informatikai Intézet, Számítógépes Optimalizálási Tanszék) mutatja be, Újszászi Ilona újságíró (SZTE NKI) kérdései nyomán.

16.30 – Dugonics tér, színpad
A Király-Kabóca Gitárzenekar műsora
A 10 fős gitárzenekarhoz kapcsolódik két fuvola és egy vagy két cselló.
A zenekar vezetője: Joó Gabriella
További felkészítő tanárok: Farkasné Pap Erika, Juhászné Bodrogközy Eszter

16.30 – Csongrád Megyei Levéltár
Marosvári Attila Az 1956-os forradalom Makón című könyvének bemutatója
Beszélgetőtárs: Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum igazgatója

16.45 – Dugonics tér, színpad
A Royal Balettiskola Szeged műsora

17.00 – Dugonics tér, színpad
Simon Márton Rókák esküvője (Jelenkor) című kötetéről Nagy Sándor és Kiss Dániel beszélget a szerzővel.

17.00 – Somogyi-könyvtár 1. emeleti folyóiratolvasó
Önéletversek – Somló Gábor színművész legújabb verseskötetének bemutatója
Közreműködők: Büky Beáta és Janik László színművészek, Pappné Mészáros Ágnes vers- és prózamondó
Beszélgetőtárs, műsorvezető: Beslin Anita
A helyszínen lehetőség van a kötet megvásárlására és dedikáltatására.

17.30 – Dugonics tér, színpad
Slam Poetry Szeged – beszélgetés & showcase
Mitől hat a színpadon egy szöveg? Lehet-e objektívan pontozni a szubjektivitást? Miért nehéz, vagy épp könnyű több száz ember előtt előadni? Többek között ezeket a kérdéseket is körbejárják majd a Slam Poetry Szeged szervezői és állandó fellépői az Ünnepi Könyvhéten, de a telefonokon és a belsőzsebekben lapuló szövegek is előkerülnek majd.
A beszélgetésen részt vesznek a rendezvénysorozat szervezői: Gömöri Eszter, Nagy Sándor és Kiss Dániel, illetve a klubestek állandó fellépői, azaz slammerei.

18.00 – JATE Klub, terasz
Pejin Lea: Nyugati csiga körfűrésszel álmodik – könyvbemutató
A szerzővel Bene Zoltán író, szerkesztő beszélget.
A program az SZTE NKI Kulturális Iroda szervezésében valósul meg.

18.15 – Dugonics tér, színpad
A szegedi görög Eleftheria Tánccsoport trák táncokat mutat be. A csoport vezetője Szeltner László. A koreográfiát a Dora Stratou Táncszínház tánctanára, Efstatios Kalogeropulosz készítette. A táncbemutatót követően a közönség is kipróbálhatja a görög táncokat.

17.30 – Grand Café
Próza Nostra Irodalmi Estek
Nnedi Okorafor A halálmegvető (Agave) című regényének bemutatója
A posztapokaliptikus Afrika egyik vidékén játszódó fantasyról Borbíró Alatta és Erdei Lilla beszélget, moderál Pozsár Anett.

2019. június 18. (kedd)

17.00 – Somogyi-könyvtár, 1. emeleti folyóiratolvasó
Matuska Márton: A föld alól is eltűntek – könyvbemutató
Beszélgetőtárs: Kisimre Ferenc publicista
Szervező: a Somogyi-könyvtár és a VMDK szegedi tagozatának közhasznú művelődési egyesülete

17.00 – Tömörkény István Művelődési Ház
Szegedi Horizont 2019 – antológiabemutató
A kötet mintegy húsz magyar nyelvű lap közlése alapján a Szegedhez kötődő írók, költők 2018. évi terméséből nyújt válogatást.
A könyvet bemutatják a szerkesztők, Bene Zoltán és Diószegi Szabó Pál.

2019. június 19. (szerda)

10.00 – Somogyi-könyvtár, Odesszai Fiókkönyvtár
Bosnyák Viktória A szomorú kacagány című meséjéhez kapcsolódó interaktív és kézműves foglalkozás
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.

17.00 – Tömörkény István Művelődési Ház
Nagy Miklós Francia megszállás Szegeden (1918–1920) és Petrovics István Várostörténeti mozaikok. Barangolások a középkori Szegeden és környékén című kötetének bemutatója
A szerzőkkel Bene Zoltán és Diószegi Szabó Pál beszélgetnek.

18.00 –Városháza, Házasságkötő terem
Erdélyi Lili Ada A Nap kapuja (Feketesas) című kötetének bemutatója
A szerzővel beszélget: Szabó András festőművész, tanár
Az író – a hangoskönyv előzeteseként – részleteket olvas fel a regényből.

2019. június 20. (csütörtök)

16.30 – Somogyi-könyvtár, 1. emeleti folyóiratolvasó
Lencsés Gyula: Angolok a Bakonyban. Az Institute of Sociology 1937-es  dudari falukutatásának története és dokumentumai
A kötetet bemutatja, és a szerzővel beszélget: Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész

2019. június 21. (péntek)

16.00 – Somogyi-könyvtár, 1. emeleti zeneszoba
Vasné dr. Tóth Kornélia: Múltunk neves ex libris gyűjtői – könyvbemutató

17.00 – Somogyi-könyvtár, Dorozsmai Fiókkönyvtár
40 éves a Jerney utcai óvoda – emlékek, dokumentumok, fotók egy óvoda életéből – a kiállítás megnyitója

17.00 – Somogyi-könyvtár, Odesszai Fiókkönyvtár
Az odesszai Könyv-Fa-Ló gyerekklubban Dóka Péter Szupermalac és Űrpatkány című regényére épülő játékos foglalkozásra, könyvajánlóra várják az iskolás gyerekeket.

2019. június 25. (kedd)

10.30 – Somogyi-könyvtár, Móra Utcai Fiókkönyvtár
Tízórai – beszélgetés Weöres Sándor életéről, pályájáról, műveiről

2019. június 26. (szerda)
10.00 – Somogyi-könyvtár, Odesszai Fiókkönyvtár
Csapody Kinga Irány a Tisza-tó! című mesekönyvéhez kapcsolódó interaktív kézműves foglalkozás
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.

2019. június 27. (csütörtök)
17.00 – Somogyi-könyvtár, Csillag téri fiókkönyvtár
Korea-klub: Czipó Petra Kiáltok, miért nem hallod?! (Atlantic Press Kft.) című regényének bemutatója
Czipó Petra 26 éves szegedi–domaszéki írónő, akinek első regénye a koreai populáris kultúra egyik legnépszerűbb témájáról a K-popról szól, vagyis a koreai popzenéről és ennek buktatóiról.

KAPCSOLÓDÓ KIÁLLÍTÁSOK:

2019. június 22-ig – Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
Radír-o-zoo. A radírkiállításon Békei Judit több ezer darabos különleges radírgyűjteménye látható. A kiállításhoz minden hónapban más játék kapcsolódik, melynek résztvevői között ajándékokat sorsolunk ki június 22-én 11 órakor.

2019. június 22-ig – Somogyi-könyvtár, alagsori kiállítótér
Szín-Vallás – Horváthné Bazsó Irén ikonkiállítása

2019. június 29-ig – Somogyi-könyvtár, földszinti kiállítótér
Szeged 300
300 éve kapta vissza szabad királyi városi rangját Szeged – a kiállításon térképábrázolások segítségével mutatjuk be a városkép alakulását napjainkig.

2019. június 29-ig – Somogyi-könyvtár, földszinti kiállítótér
Szecesszió a papírlapokon
A szecesszió megújulást hozott nemcsak az építészetben, a képző- és iparművészetben, de a grafikában és a könyvművészetben is. A századfordulón megjelenő könyvek, folyóiratok, aprónyomtatványok tartalmuktól függetlenül, kívül-belül magukon hordozzák az új stílus jellegzetes motívumait, amelyek a szépség és egyediség jegyében születtek.
A kiállítás a Somogyi-könyvtár gyűjteményének legszebb szecessziós köteteiből és szegedi vonatkozású dokumentumaiból ad válogatást.

2019. június 30-ig – Somogyi-könyvtár, 3. emeleti olvasótér
Önmagáért beszél – Anton Seder csodás állatai (kamaratárlat)
Az 1896-ban Bécsben megjelent Das Tier in der decorativen Kunst című kiadvány két mappában összesen 29 kromolitográfiai nyomatot tartalmaz. A vízi állatok és a madarak korai szecessziós ábrázolása egészen egyedi, varázslatos munka, a strasbourgi iparművészeti iskola egykori vezetőjének munkái mellé nem kellenek a szavak.

2019. június 4-től 29-ig – Somogyi-könyvtár, 1. emeleti folyóiratolvasó
Az ezredvég népoperája: a musical
Zenés színház már az ókor óta létezik, egyik legnépszerűbb formája napjainkban a musical.
„Hol az operától, hol a revütől, egyszer az operettől, másszor a vaudeville-tól vett át valamit. Mindebből azután valami merőben új született.” (Leonard Bernstein)
A Somogyi-könyvtár dokumentumaiból készített kiállítás a műfaj történetét, kiemelkedő sikereit mutatja be.

2019. június 6-tól 27-ig – Somogyi-könyvtár, 1. emeleti folyóiratolvasó
Balkáni népviseletek: gyöngyhímzés ékszereken és viseleteken – Balasi Marianna iparművész kiállítása
Balasi Marianna a balkáni népviselet forma- és motívumvilágát dolgozza fel. Fő inspiráló eszköze a balkáni népzene. A művész érzelemvilágát a színek és az anyagok sokszínűsége jellemzi, amelyet népi ruhák, textilképek formájában csodálhatunk meg.

2019. június 15-től augusztus 31-ig – Somogyi-könyvtár, Stefánia Fiókkönyvtár-klub
Ógörög és nemzetiségi közmondások
Az ókori görögök bölcs mondásai ma is fontos üzeneteket közvetítenek számunkra – a válogatást Cangosz Ioannis grafikái díszítik.
Beszélgetéseinkbe szívesen fűzünk közmondásokat. De tudjuk-e, hogy egy-egy élethelyzetben milyen fordulatokat használnak a bolgárok, görögök, németek, lengyelek, örmények, szerbek vagy ukránok? A Cangosz Ioannisz és Falcione Sarolta grafikáival illusztrált kiállítási anyag a nemzetiségek érdekes közmondásaiból kínál válogatást.

KAPCSOLÓDÓ FILMVETÍTÉSEK A BELVÁROSI MOZIBAN (Csőke József terem)

Hogyan találtam rá a boldogságra az El Caminon (német vígjáték, 92 perc, 2015)
Asterix: A varázsital titka (francia animációs film, 83 perc, 2018)
East Side Stories (magyar játékfilm, író: Tar Sándor, Spiró György, 90 perc, 2010)

  • PROGRAMOK

2019. június 3-július 30-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
Találkozzunk mindennap a Kuckóban!
Töltsd velünk a nyarat!
Június 3-július 30-ig térj be hozzánk minél gyakrabban olvasgatni, kölcsönözni, vakációs programjainkon részt venni!
Gyűjtsd a pecséteket!
A résztvevők között július 30-án 16 órakor ajándékokat sorsolunk ki.
A részletek a Somogyi-könyvtár honlapján és az Agóra Gyermekkuckó Facebook oldalán olvashatóak!

2019. június 17. (hétfő) 17.00 – Somogyi-könyvtár 1. emeleti folyóiratolvasó
Önéletversek – Somló Gábor színművész legújabb verseskötetének a könyvbemutatója
Közreműködők: Büky Beáta és Janik László színművészek, Pappné Mészáros Ágnes vers és prózamondó
Beszélgetőtárs, műsorvezető: Beslin Anita
A könyvbemutató előtt és után lehetőség van a kötet megvásárlására és dedikáltatásra.

2019. június 18. (kedd) 17.00 – Somogyi-könyvtár, 1. emeleti folyóiratolvasó
Matuska Márton: A föld alól is eltűntek – könyvbemutató
Beszélgetőtárs: Kisimre Ferenc publicista
Szervező: a Somogyi-könyvtár és a VMDK szegedi tagozatának közhasznú művelődési egyesülete

A titói Jugoszlávia partizánjai részéről Bácska visszafoglalása 1944 októberének dereka tájékán kezdődött, s a „felszabadítás” hamarosan véres népirtásba torkollott. A szerző idézi Olajos Mihály és Farka Nándor, a későbbi években vezető tartományi politikusok nyilatkozatát, akik a jelzett időben kommunistaként tanúi voltak a magyarság sorsát megbélyegző döntések megszületésének. A titói hatalom végül is szabad folyást engedett (és biztosított) a tömegmészárlásnak. Matuska Márton a Csurogon történt események részleteinek fölkutatása nyomán, Teleki Júlia munkáit is szem előtt tartva megállapította: „ a kommunista hatalom által szított és végrehajtott magyarirtás azzal ért véget, hogy a háborús bűnök és bűnösök ügyeivel foglalkozó tartományi bizottság kimondta: a helybéli szerb lakosság soha többé nem tud együtt élni a magyarokkal, el kell üldözni őket onnan. Az is elképzelhető, hogy a hatóság képtelen volt lecsillapítani a gyilkosságba belegabalyodott helyi szerb lakosságot, csak annak árán, hogy az összes magyart kiüldözzék a faluból. Ebből még annyi haszna is lett a lakosság többi részének, hogy az elüldözöttek vagyonát széthúzhatták. Hogy az elüldözést végrehajthassák , a falu megmaradt teljes magyar lakosságát háborús bűnössé nyilvánították,  ami azt is jelentette, hogy megfosztották őket jogaiktól, minden ingó és ingatlan vagyonuktól, majd január 23-án kitoloncolták és Járek faluban létrehozott haláltáborba zárták valamennyiüket.”

2019. június 20. 16.30 – Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
Meséről mesére: A nagy hullám című mese papírszínházas bemutatása

2019. június 20. (csütörtök) 16.30 – Somogyi-könyvtár, 1. emeleti folyóiratolvasó
Lencsés Gyula: Angolok a Bakonyban
Az Institute of Sociology 1937-es  dudari falukutatásának története és dokumentumai című könyvének bemutatója. A kötetet bemutatja, és a szerzővel beszélget Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész.

2019. június 21. (péntek) 10.00-11.00 óráig – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
BabaKuckó
Tipegők tánca a Táncolj babám szervezésében – Táncos, mozgásos ritmusfejlesztés 1-3 éves korig
Foglalkozást vezeti: Gombosné Donka Emese(Nem biztos)!

2019. június 21. (péntek) 16.00 – Somogyi-könyvtár, 1. emeleti zeneszoba
Vasné dr. Tóth Kornélia: Múltunk neves ex libris gyűjtői – könyvbemutató
A könyv ez évben, a Kisgrafika Barátok Köre 60. évfordulójára jelent meg. A művelődéstörténész, exlibrisológus kutatásait foglalja össze a kötet, lexikonszerűen, múltunk több száz ex libris gyűjtőjének bemutatásával. A kiadvány az Országos Széchényi Könyvtár által is támogatott, többéves kutatómunka eredménye. A könyvben bemutatott 220 ex libris gyűjtő a 19. század második fele és a 21. század eleje közti időszakban élt, köztük számosan a Kisgrafika Barátok Köre vagy korábbi gyűjtőszervezetek (Szent György Céh, MEGE, Ajtósi Dürer Céh stb.) tagjai voltak. A hiteles információk begyűjtéséhez a szerző éveken át tartó levelezést folytatott a gyűjtők leszármazottaival, ismerőseivel.

2019. június 21. (péntek) 16.30 – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka… Papírszínházas mese
Címe: Bertalan és Barnabás

2019. június 22. (szombat) 18.00 –tól – helyszín: Somogyi-könyvtár
Múzeumok Könyvtári Éjszakája
Egyéb más programok mellett élőzenés görög táncház!
Az Akropolisz Compania együttes görög zenéje elrepít minket képzeletben a görög tengerpartra. Ha nem ismerik a táncokat, azzal sincs gond, hiszen a szegedi Eleftheria Tánccsoport tagjai segítenek
megtanulni a lépéseket.

Akropolisz Compania:
Az Akropolis Compania több évtizede fennálló zenei társulás.
Tagjai: Magyarországon élő görög zenészek, akik számos különböző zenei formációban vettek rész együtt, és külön-külön is.

Eleftheria Tánccsoport:
A Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesület tánccsoportja az Eleftheria Tánccsoport 2013-ban alakult a szegedi nemzetiségi  táncházak görög táncóráin résztvevő lelkes tagokból. A görög táncházaknak több mint 20 éves múltja van Szegeden. A tánccsoport koreográfusa és vezetője: Szeltner László. A repertoárjukban szerepelnek trák, makedóniai, közép-görög és ciprusi táncok.
A fellépéseik egy része Szegeden és környékén, másik része pedig az ország különböző településein valósul meg, mint Békéscsaba, Beloiannisz, Vác, Kecskemét, Pécs és Budapest. 2018 nyarán a csapat egy részének lehetősége volt fellépni egy nemzetközi fesztivál keretein belül Athénban, a Dora Stratou Színház színpadán. A tánccsoport szoros kapcsolatot ápol az athéni Dora Sztratu Színházzal.

2019. június 22. (szombat) 11.00 – Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
Radír-o-zoo. A radírkiállításhoz kapcsolódó játékok résztvevői között Békei Judit és a Somogyi-könyvtár ajándékokat sorsol ki.

2019. június 25. (kedd) 16.00 – 18.00-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Betekintés a Könyvkirály birodalmába
Könyvajánló az óvodás és kisiskolás korosztály részére szánt irodalomból

2019. június 27. (csütörtök) 16.30 – Somogyi-könyvtár, Gyermekkönyvtár
Meséről mesére: A Hamupipőke című mese papírszínházas bemutatása

2019. június 28. (péntek) 10.00 – 11.00-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckó
Mese, mese, mátka… Papírszínházas mese
Címe: A Békakirály és Vashenrik

  • KIÁLLÍTÁSOK

2019. március 1-től június 22-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, gyermekkönyvtár
Radír-o-zoo
Békei Judit több ezer darabos különleges radírgyűjteménye látható. A kiállításhoz minden hónapban más játék kapcsolódik, melynek résztvevői között ajándékokat sorsolunk ki június 22-én.

2019. április 4-től június 29-ig – Somogyi-könyvtár, földszinti kiállítótér
Szeged 300
300 éve, hogy Szeged szabad királyi városi rangot kapott, a kiállításon térképábrázolások segítségével mutatjuk be a városkép alakulását napjainkig

2019. május 6-tól június 30-ig – 3. emelet, olvasóterem
Sárkányok, baglyok, medúzák – Anton Seder grafikái a Somogyiban
Önmagáért beszél – Anton Seder csodás állatai címmel nyílt kiállítás a Somogyi-könyvtár harmadik emeleti olvasótermében. A bibliotéka régi gyűjteményében őrzött, 19. századvégi színes kőnyomatokon baglyok, pávák, csikóhalak, medúzák és polipok mellett a képzelet világának sárkányai kelnek életre.
„Az 1896-ban Bécsben megjelent Das Tier in der decorativen Kunst című kiadvány két mappában összesen 29 kromolitográfiai nyomatot tartalmaz. A vízi állatok és a madarak korai szecessziós ábrázolása egészen egyedi, varázslatos munka, a strasbourgi iparművészeti iskola egykori vezetőjének munkái mellé nem kellenek a szavak” – olvasható a kiállítás ajánlójában.

A tárlat június 30-ig tekinthető meg.

2019. május 9-től június 29-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, 2. emelet
Kortárs magyar szépirodalom az érettségin – könyvkiemelés
A magyar szóbeli érettségi tételek között néhány éve megjelent a kortárs magyar irodalom is. Az idén érettségiző diákoknak egy válogatással szeretnénk megkönnyíteni az eredményes felkészülést.

2019. május 15-től június 29-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, földszinti kiállítótér
Szecesszió papírlapokon – kiállítás a szecesszió világnapja programsorozathoz kapcsolódva.
A szecesszió megújulást hozott nemcsak az építészetben, a képző- és iparművészetben, de a grafikában és a könyvművészetben is. A századfordulón megjelenő könyvek, folyóiratok, aprónyomtatványok tartalmuktól függetlenül, kívül-belül magukon hordozzák az új stílus jellegzetes motívumait, amelyek a szépség és egyediség jegyében születtek.
A kiállítás a Somogyi-könyvtár gyűjteményének legszebb szecessziós köteteiből és szegedi vonatkozású dokumentumaiból ad válogatást.

2019. május 20-tól június 22-ig – Somogyi-könyvtár, alagsori kiállítótér
Horváthné Bazsó Irén: Szín-Vallás – ikonkiállítás

2019. június 1-július 30-ig – helyszín: Somogyi-könyvtár, Agóra Gyermekkuckó
Adria virágai – fotókiállítás
A Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Dugonics András Horvát–Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület által rendezett fotókiállításon Marjanovic Dusan fotói láthatók.

2019. június 4-től 29-ig – Somogyi-könyvtár, 1. emeleti folyóiratolvasó
Az ezredvég népoperája: a musical
Zenés színház már az ókor óta létezik, egyik legnépszerűbb formája napjainkban a musical.
„Hol az operától, hol a revütől, egyszer az operettől, másszor a vaudeville-tól vett át valamit. Mindebből azután valami merőben új született.” (Leonard Bernstein)
A Somogyi-könyvtár dokumentumaiból készített kiállítás a műfaj történetét, kiemelkedő sikereit mutatja be.

2019. június 6-tól 27-ig – Somogyi-könyvtár, 1. emeleti folyóiratolvasó
Balkáni népviseletek: gyöngyhímzés ékszereken és viseleteken – Balasi Marianna iparművész kiállítása
Balasi Marianna a balkáni népviselet forma- és motívumvilágát dolgozza fel. Fő inspiráló eszköze a balkáni népzene. A művész érzelemvilágát a színek és az anyagok sokszínűsége jellemzi, amelyet népi ruhák, textilképek formájában csodálhatunk meg.

2019. június 6-tól július 31-ig – Somogyi-könyvtár, földszinti Internet-tér
Szinezd újra! – E. Kovács Gina digimpressz fotókiállítása
A digimpressz fotók digitálisan szerkesztett, impresszionista jelleggel bíró képek.
A fotók különleges effektekkel vannak ellátva – ezáltal izgalmassá, hangulatossá válnak.
A kiállítás elsődleges célja természetesen a nézők szórakoztatása.
Ezen túl viszont egy új, amatőr művészeti irányvonal létrehozása és népszerűsítése, mely felértékeli a hétköznapi pillanatokat, és maradandó élményforrássá teszi azt.
Az alkotó így vall magáról:
„Művészeti képzésben nem részesültem. Ennek ellenére mindig munkálkodott bennem valami „kényszer”, hogy alkossak, nyilvánosságra hozzak valamit, amit egyszerűen csak úgy nevezek: a lélek gyümölcse.
Iskoláim elvégzése után mindjárt belecsöppentem a munka világába, és ahogy a nagy könyvben le van írva: férj…, háztartás…, gyerekek…, egy…, kettő…, három…, négy.
Korábbi kedvteléseim – üvegfestészet, tűzzománc – háttérbe szorultak, és igyekeztem minden energiámat arra fordítani, hogy jó Anya és jó Feleség legyek.
Egyszer csak észrevettem, hogy a családi fotók többségén mindig gyereket etetek. Mindig…, újra és újra. Valami hiányzott.…, csodára vágytam.
És akkor kezembe vettem a fotómasinát.
A valóság túl egyszerű és unalmas volt…, ezért nekiálltam kiszínezni azt …”

  • Somogyi-könyvtár Fiókhálózatának 2019. júniusi rendezvényei

Kiállítások

Csillag téri fiókkönyvtár
2019. június 3-28.
Kiállítás a 90. Ünnepi Könyvhét alkalmából

Dorozsmai fiókkönyvtár
2019. június 8 - július 4.
A Nap- Fény Fotókör Egyesület tagjainak “Tájak, városok” című közös kiállítása a Dorozsmai fiókkönyvtárban. Megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében.
2019. június 21 - augusztus 30.
40 éves a Jerney utcai Óvoda – fotókiállítás Emlékek, dokumentumok, fotók egy óvoda életéből.

Klebelsberg-telepi fiókkönyvtár
2019. június 3-28.
Kortárs költők portréi – fotókiállítás

Móra utcai fiókkönyvtár 
2019. május 6-június 28.
A Föld ékszerei – a fák – Bátyi Zoltán író-újságíró, amatőr fényképkészítő fotókiállítása
A természet ezer csodája közül egyik a fa. Bármilyen hihetetlen, de nincs két egyforma a világon - magyarázta apám még siheder koromban, amikor a Bakony erdőségeit jártuk. Talán ennek a két mondatnak köszönhető, hogy az eltelt évtizedek során mindig különleges figyelemmel szemléltem a Föld e csodás, hol vénséges, ráncos törzsét, hol terebélyesedésre váró koronáját mutató "ékszereit". Ezernyi írás került ki időközben a tollam alól, de sajnos soha nem írtam annyit a fákról, mint amennyit megérdemeltek volna. Fotóimmal szeretnék valamennyit pótolni e mulasztásból. Remélve: betonozott-aszfaltozott-díszkövezett világunkban örömmel látja majd a kiállítást megtekintők szeme: ha a fák nem is nőnek az égig, de még itt élnek közöttük. És megérti az agy is: fák nélkül olyan sivár lenne világunk, amelyben ember nem is tudna élni.

Odesszai fiókkönyvtár
2019. május 16 - június 28.
"Szeged az én otthonom" – kiállítás versben, képben, könyvben

Rókusi fiókkönyvtár
2019. június 11-28-ig
Nézd, milyen ügyes vagyok! címmel a könyvtári foglalkozásokon készített kézműves alkotásokból állítjuk ki a legjobban sikerült munkákat.

Stefánia Fiókkönyvtár-klub
2019. június 15-től  augusztus 31-ig
Ógörög  és nemzetiségi közmondások
Az ókori görögök bölcsessége napjainkban is fontos üzenetet hordoznak magukban. 12 fontos üzenetet tartalmazó tablót Cangosz Ioannis grafikáival díszítve tekinthetnek meg.
Beszélgetéseinkbe szívesen fűzünk közmondásokat. De tudjuk, hogy egy-egy élethelyzetben milyen fordulatokat használnak a bolgárok, görögök, németek, lengyelek, örmények, szerbek és ukránok? A Cangosz Ioannisz és Falcione Sarolta által készített grafikákkal díszített kiállítási anyagból ízelítőt kaphatnak a nemzetiségek érdekes közmondásaiból.

Francia utcai fiókkönyvtár
2019. április 4 - június 28.
Füvészkert arcai - fotókiállítás
A Füvészkert, mint egyetemi egység is jelentős, hiszen a környezettudatos szemléletmód kialakításában és ismeretterjesztésben a természetismereti-, a tanórán kívüli foglalkozásokkal, a hétvégi családi programokkal és az eseti kiállításokkal is a közoktatás segítőtársai vagyunk. Az SZTE Füvészkert a különböző környezeti és emberi tényezők miatt kihalásra ítéltetett fajainak megmentése mellett, más országok ritkaságait is felvonultatja, bemutatja. Számos olyan növényfaj van jelen amely saját élőhelyén már ritkaságnak számít és jelentős eszmei és természetvédelmi értékkel bír.

Északvárosi fiókkönyvtár
2019. június 3-28.
Mese az egész világ – fotókiállítás válogatás Csáki Kitti és Csáki Szabrina gyermekrajzaiból

Szőregi fiókkönyvtár
2019. május 6-június 19.
Örömfotók – Bobkó Anna kiállítása
Mit csinál szabadidejében a Szegedi Tudományegyetem fotóriportere, aki a hétköznapokban tudósokat, a hallgatói életet, az egyetem nemzetközi vendégeit örökíti meg? Tovább folytatja a fotózást a dolgos órákon kívül is. Saját kedvenc témáinak megvalósítását örömfotózásként éli meg. Lencsevégre kapja a barátokat, ismerősöket, izgalmas karaktereket, a közvetlen környezetét.
június 21-28.
XXI. Rózsaünnepi kiállítás
Rózsás divatok, divatos rózsák címmel tallózó kiállítás a Somogyi-könyvtár régi folyóirataiból.

Tápai fiókkönyvtár
2019. június 3-28. Üveggyöngyjáték - Szilágyi Anita kiállítása

Programok

Csillag téri fiókkönyvtár
2019. június 25. 13.00 órakor  EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása elnevezésű pályázat keretében kompetenciafejlesztő, művészetterápiás szakkör, ahol a nemezelés technikájával ismerkednek meg a résztvevők.
Vendégünk: Kiss Gabriella
2019. június 27. 17.00 órakor – Korea Klub – Czipó Petra: Kiáltok, miért nem hallod?! című regényének könyvbemutatója. Czipó Petra 26 éves szegedi-domaszéki írónő, akinek első regénye a koreai populáris kultúra egyik legnépszerűbb témájáról a k-pop-ról szól, vagyis a koreai popzenéről és ennek buktatóiról.

Dorozsmai fiókkönyvtár
2019. június 21. (péntek) 17.00 órakor 40 éves a Jerney utcai Óvoda – Emlékek, dokumentumok, fotók egy óvoda életéből című kiállítás megnyitója.

Északvárosi fiókkönyvtár
2019. június 19- 26-ig Szegedi Vakáció az Északvárosi fiókkönyvtárban
2019. június 19. 10-12 óra Mesematiné – Papírszínház és papírtechnika az Északvárosi fiókkönyvtárban (6723 Szeged, Gáspár Zoltán utca 6.) Árendás Gabriella, Kiss Kata és Szabó Nelli könyvtárosok vezetésével. (A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.) Érdeklődni lehet: a 635-357-es telefonszámon vagy a helyszínen.
2019. június 26. 10-12 óra Mesematiné – Meseolvasás és dekorgumi figurák készítése az Északvárosi fiókkönyvtárban (6723 Szeged, Gáspár Zoltán utca 6.) Árendás Gabriella, Kiss Kata és Szabó Nelli könyvtárosok vezetésével. (A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.) Érdeklődni lehet: a 635-357-es telefonszámon vagy a helyszínen.

Francia utcai fiókkönyvtár
2019. június 28. 15 órakor Vakok klubja Nógrádiné Szőts Katalin vezetésével
2019. június 1 - 28-ig Használt könyvek vására a könyvtár teljes nyitvatartási idejében.
2019. június 17 - 21-ig Szegedi Vakáció a Francia utcai fiókkönyvtárban
A foglalkozásokat vezeti: Kabódi Edit Gizella Érdeklődni lehet a 635-361-es telefonszámon a francia@sk-szeged.hu  e-mail címen vagy személyesen a helyszínen (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 69-71.).
Ismeretközlő foglalkozások
2019. június 17. (hétfő) 10.00–12.00 Az erdők élővilága – Préselt falevelekből levélnyomdázás és nyomdakészítés kicsiknek. ( A kézműves anyagok költségéhez 100 Ft hozzájárulást kérünk! )
2019. június 18. (kedd) 10.00–12.00 Egy kis divattörténet: öltöztetjük a papír öltöztető babát - játék kislányoknak. ( A kézműves anyagok költségéhez 100 Ft hozzájárulást kérünk! )
2019. június 19.  (szerda) 10.00–12.00  A folyami kavics keletkezése  - Kavicsfestés a Francia utcai fiókkönyvtárban. ( A kézműves anyagok költségéhez 100 Ft hozzájárulást kérünk! )
2019. június 20. (csütörtök) 13.00–15.00 Iskolakezdésre felkészülés – Ceruzatartó hengerek készítése. ( A kézműves anyagok költségéhez 100 Ft hozzájárulást kérünk! )
2019. június 21. (péntek) 10.00–12.00 Művészettörténeti barangolás – Mozaikképkeret készítése paszpartu alapra. ( A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk!)

Klebelsberg fiókkönyvtár
2019. június 1-28. Használt könyvek, folyóiratok vására a könyvtár teljes nyitvatartási idejében.

Móra utcai fiókkönyvtár
2019. június 25. 10.30 órakor Tízórai – beszélgetés Weöres Sándor életéről, pályájáról, műveiről

Odesszai fiókkönyvtár
2019. június 17. 16.30 óra Játékos Felnőtt Kör, ahol a társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
2019. június 19. 10-12 óra Szegedi Vakációs gyerekprogram – Bosnyák Viktória: A szomorú kacagány – interaktív és kézműves foglalkozás az Odesszai fiókkönyvtárban (6726 Szeged, Székely sor 11.) Fábián Rita, Kiss Katalin, Novkovné Hevesi Andrea könyvtárosok vezetésével. Érdeklődni lehet: a 950-055-ös telefonszámon, az odessza@sk-szeged.hu e-mail címen vagy a helyszínen.
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.
2019. június 21. 17 órakor az Odesszai Könyv-Fa-Ló gyerekklubban Dóka Péter: Szupermalac és Űrpatkány című regényére épülő játékos foglalkozásra, könyvajánlóra várjuk az iskolás gyerekeket.
2019. június 24. 16.30 óra Játékos Felnőtt Kör, ahol a társasjátékoké és a felhőtlen jókedvé a főszerep
2019. június 26. 10-12 óra Szegedi Vakációs gyerekprogram- Csapody Kinga: Irány Tisza-tó – interaktív és kézműves foglalkozás az Odesszai fiókkönyvtárban (6726 Szeged, Székely sor 11.) Fábián Rita, Kiss Katalin, Novkovné Hevesi Andrea könyvtárosok vezetésével. Érdeklődni lehet: a 950-055-ös telefonszámon, az odessza@sk-szeged.hu e-mail címen vagy a helyszínen.
A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.
2019. június 28. 16.30 órakor a Mesetarisznyá-ban  Berg Judit: Lengemesék – Strand című mese és a hozzá kapcsolódó foglalkozás.

Petőfi-telepi fiókkönyvtár
2019. június 19. (szerda) 17.00 “Ötórai tea” – Irodalomról másképp
Szív Napja. Kapcsolódás a Művelődési Ház programjaihoz.

Rókusi fiókkönyvtár
2019. június 11-28. Használt könyvek vására 50-100 forintos áron fiókkönyvtárunk teljes nyitvatartási idejében.
2019. június 19. 16.30 órakor az Év-Kör következő összejövetelére, jeles napokról, jelképekről és az irodalom kiemelkedő alakjairól szóló beszélgetésre hívunk minden érdeklődőt. E havi témánk az óceánok világnapja és a hónap írója, Szendrey Júlia.
2019. június 21. 16.30 órakor Barkácskuckó – Itt a nyár címmel meseolvasás és kézműveskedés: függődísz készítése papír halacskákkal (A kézműves anyagok költségéhez gyermekenként 100 Ft hozzájárulást kérünk.)

Stefánia Fiókkönyvtár-klub
2019. június 19. 16 órakor It’s lit! angol klub, hogy ne vesszen el iskolában szerzett tudás! A témát közösen választjuk ki.
2019. június 20. 17.00 órakor Kávézzunk görögül? – főbb kifejezések megtanulása, rendelések, frappé készítés fortélyai

Szőregi fiókkönyvtár
2019. június 18-án 17.00 órától Szegedi Horizont 2019 – antológiabemutató
A kötet mintegy húsz magyar nyelvű lap közlése alapján a Szegedhez kötődő írók, költők 2018. évi terméséből nyújt válogatást.
A könyvet bemutatják a szerkesztők, Bene Zoltán és Diószegi Szabó Pál.
2019. június 19-én 17.00 órától Nagy Miklós: Francia megszállás Szegeden (1918-1920) és Petrovics István: Várostörténeti mozaikok. Barangolások a középkori Szegeden és környékén című könyvekről a szerzőkkel beszélget Bene Zoltán és Diószegi Szabó Pál.
2019. június 21-22-23 XXI. Szőregi Rózsaünnep amelyhez programjaival a Somogyi-könyvtár Szőregi fiókkönyvtára is kapcsolódik:
2019. június 21. (péntek) 17.30 órakor Rózsás divatok, divatos rózsák címmel tallózó kiállítás a Somogyi-könyvtár régi folyóirataiból.
A kiállítást megnyitja Sikaláné Sánta Ildikó, a Somogyi-könyvtár igazgatója
Szegedi vakáció a Szőregi fiókkönyvtárban
2019. június 26. (szerda) 10.00-12.00 Rózsák és mesék
2019. június 28. (péntek) 10.00-12.00 Játékos illemtan


2019.06.17. - 2019.06.22.
2019.06.24. - 2019.06.29.
2019.07.01. - 2019.07.06.
2019.07.08. - 2019.07.13.
2019.07.15. - 2019.07.20.
2019.07.22. - 2019.07.27.
2019.07.29. - 2019.08.03.
2019.08.05. - 2019.08.10.
2019.08.12. - 2019.08.17.
2019.08.19. - 2019.08.24.
2019.08.26. - 2019.08.31.
2019.09.02. - 2019.09.07.
2019.09.09. - 2019.09.14.
2019.09.16. - 2019.09.21.
2019.09.23. - 2019.09.28.
2019.09.30. - 2019.10.05.
2019.10.07. - 2019.10.12.
2019.10.14. - 2019.10.19.
2019.10.21. - 2019.10.26.
2019.10.28. - 2019.11.02.
2019.11.04. - 2019.11.09.
2019.11.11. - 2019.11.16.
2019.11.18. - 2019.11.23.
2019.11.25. - 2019.11.30.
2019.12.02. - 2019.12.07.
2019.12.09. - 2019.12.14.
2019.12.16. - 2019.12.21.
Kapcsolódó időpontok

2019.06.22. Múzeumok Éjszakája Somogyi Könyvtár 2019 Szeged
2019.05.20. - 2019.06.29. Szegedi gyerekprogramok 2019
Találatok száma: 1

Szivárvány Panzió Szeged

Szivárvány Panzió Szeged

Szeged központjától 1 km-re csendes, nyugodt környezetben található a Szivárvány Panzió. Hét darab szobával rendelkezik, melyekben összesen 19 főt tud elszállásolni. A szobák mindegyike fürdőszobával, színes televízióval felszerelt. Bővebben

TOP 10-es programgazda TOP 10-es programgazdaA SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!


Kiemelt ajánlatok

Szegedi gyerekprogramok 2019
Szegedi gyerekprogramok 2019
  • Szeged
2019.05.20. - 06.29.

Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
Pontos cím, geokód, térkép
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG

Legjobb élmények

Gödöllői Királyi Kastély
Időutazása hívjuk! Ismerje meg, hogy milyen lehetett az élet a középkori Magyarországon!
MINI világ ÓRIÁSI élmények! A világ egyik legnagyobb modellvasút kiállítása Budapest belvárosában
Katica Tanya, egy élményparadicsom a kisgyermekes családok számára
Kalandpark Játszóház
13.000 feletti
követő
Csatlakozz Facebook közösségünkhöz, hogy
az elsők között értesülj a legjobb programokról!
több mint 17.000
program
Iratkozz fel hírlevelünkre
a kimondottan neked javasolt élménykínálatokért!
1.000 feletti
online jegy
Ne töltsd az időt sorban állással!
Vásárold meg nálunk előre a jegyedet!

Megyék

Tájegységek


© 2007-2019 PROGRAMTURIZMUS - Magyar TourMix Kft.
Gemius
Interticket