Virág Judit Galéria kiállítás programok 2021 Budapest

Virág Judit Galéria kiállítás programok 2021 Budapest

Kiemelt ajánlat
2021.06.12. - 07.30.

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt a Virág Judit Galéria és Aukciósház aktuális kiállításaira! 2021-ben már 1250 négyzetméteren élvezhetik és tekinthetik meg a nagy igényességgel válogatott klasszikus és modern magyar képzőművészeti kiállításokat és tárlatokat az új kiállítótermünkben, mely egy impozáns, Európában is egyedülálló, múzeumi kvalitású kiállítótér.

Kiállítások

Mattis Teutsch János - gyűjteményes kiállítás
2021. június 12. - július 31.

Helyszín: Virág Judit Galéria
Nyitvatartás: 2021. június 12 - 25. között, minden nap 10-től 18 óráig
2021. június 26. és július 30. között hétköznapokon 10-től 18 óráig

MATTIS TEUTSCH JÁNOS KIÁLLÍTÁSA

Mattis Teutsch János 1884-ben született az erdélyi Brassóban, ahol élete jelentős részét töltötte, és a helyi faipari szakiskolában oktatott. Festményeit, grafikáit és szobrait szinte kivétel nélkül otthonában készítette, többnyire teljes művészi és szellemi izolációban. Életének és munkásságának látszólagos elzártsága és provincialitása ellenére Mattis Teutsch kiemelkedő módon járult hozzá az 1910-es és 1920-as évekbeli európai avantgárd művészetéhez. Alkotásai egy-egy periódusban meghatározták a nyugat- és kelet európai modernista kiállítóhelyek programját és számos avantgárd folyóirat arculatát. Megfordult Münchenben, Párizsban vagy Berlinben, mégis hű maradt hőn szeretett városához: aktív karrierjének szinte minden évében önálló kiállítást rendezett Brassóban a legújabb munkáiból.

Mattis Teutsch munkássága számos, látvány alapján egymástól jól elkülöníthető periódusra osztható, azonban a mögöttes eszmei, ideológiai tartalom tekintetében hatalmas életműve egyáltalán nem heterogén. Az 1910-es évek vibráló tájképei, az első háború utáni évek totális absztrakcióba hajló Lelki virágai, a késő 1920-as évek monumentális figurális kompozíciói és az 1940–1950-es évek „konstruktív realista” életképei, mind egy koherens művészi program mentén jöttek létre, amelyet Mattis Teutsch élete során több elméleti írásában is kifejtett. Művészetének kiindulópontja mindig az ember volt, célja pedig az „új ember” megalkotása. Ebből a pozícióból nyúlt a tájkép műfajához, a totális absztrakcióhoz.

Mattis Teutsch eredetileg szobrászként végzett, tanulmányait Brassóban, Budapesten, majd Münchenben végezte. A festészet és a grafika felé a párizsi útja alkalmával fordult a figyelme, ahol 1906 és 1908 között megismerte a francia főváros művészeti életében ekkor bekövetkezett radikális változásokat, és a posztimpresszionista, fauve és korai kubista művészeket. Sajátos festészeti stílusát az 1910-es évek első felében, Brassóban érlelte ki. Mattis Teutschot szülővárosa és saját identitása is három különböző közeghez kötötte: egyszerre mozgott otthonosan a magyar, a román és a német kultúrában is. Ennek köszönhetően alkotásai az 1910-es és 1920-as években egyszerre voltak jelen mindhárom ország modern művészeti életében.

Mattis Teutsch életműve európai rangú: egy technikailag felkészült, társadalmilag elkötelezett és elméleti síkon is gondolkodó művész logikusan és jól strukturáltan felépített munkássága. Semmiképp sem a nemzetközi avantgárd tendenciák másolásából vagy adaptálásából, hanem ember és természet együtt létezésének ősi forrásából merítette ihletét. Alkotásainak létrejöttét éppen annyira meghatározta a szülővárosát körülvevő hegyek bükkerdőinek felfedezése, mint a kortárs művészeti tendenciák figyelemmel kísérése.

Éber Miklós gyűjteményének feldolgozásával és bemutatásával most újabb lehetőség nyílik Mattis Teutsch életművének még teljesebb megismerésére.

A kiállítás ingyenesen látogatható június 12., szombattól!

TÁRLATVEZETÉSEK
Szeredi Merse Pál tárlatvezetése a Mattis Teutsch János kiállításon:

  • 2021. június 12. (szombat), 11.00
  • 2021. július 1. (csütörtök), 16.00
  • 2021. július 22. (csütörtök), 16.00 

Radák Eszter legújabb munkáinak kiállítása - Újra itt!
2021. június 12. - július 30.

Helyszín: Virág Judit Galéria
Nyitvatartás: 2021. június 12 - 25. között, minden nap 10-től 18 óráig
2021. június 26. és július 30. között hétköznapokon 10-től 18 óráig

RADÁK ESZTER: ÚJRA ITT!

Radák Eszter (1971, Budapest) a kortárs magyar művészeti szcéna egyik legtanultabb, leggyakorlottabb és legsikeresebb alkotója. A Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatója, leköszönő rektora, aki több, mint 30 éve fest.

A Virág Judit Galériában megrendezett legutóbbi önálló kiállításán a tájképeké volt a főszerep, annak ellenére, hogy „ a 21. században művészettörténetileg érvényes tájképet festeni borzasztó nehéz.” (Radák Eszter - Alinda, 2017. április 28.) Legfrissebb munkáin azonban nagyon hangsúlyossá válnak a minden értelemben vett belső terek. Radák új festményein a megszokott tág, végtelen horizontok összezsúfolódnak, a képek perspektívája beszűkül és a néző fotószerű kivágatokkal is találkozik - a világjárvány okozta kényszerű bezártság nem múlik el nyomtalanul.

Radák festői idézetekben bővelkedő képein a védjegyévé vált virtuóz, harsány és pasztózusan megfestett színmezők /David Hockney/ erős kontúrokkal határoltak /Rippl-Rónai József, Gedő Ilka/. Sűrített a látvány, a gazdag, több rétegű, játékos felületek pedig néhol kilépnek a feszített vászon két dimenziós síkjából.

A tárlaton számozott példányszámú digitális festmények is helyet kaptak, ami Radák részéről műfaji kísérletezésnek tekinthető.

A frappáns címekkel ellátott képek, amelyekből árad a szellemi és festői szabadság, egyszerre hordoznak drámai és könnyed tartalmakat. A nagy festői tudással kivitelezett alkotások végtelen szarkazmusa, vidámsága, eredeti hangvételű humora az, ami igazán szerethetővé teszi Radák Eszter műveit.

A kiállítás június 12-től ingyenesen látogatható!

TÁRLATVEZETÉSEK

Radák Eszter tárlatvezetése:

  • 2021. július 8. (csütörtök), 16.00
  • 2021. július 29. (csütörtök), 16.00

Demény Miklós életmű kiállítása
2021. június 12. - július 30.

Helyszín: Virág Judit Galéria
Nyitvatartás: 2021. június 12 - 25. között, minden nap 10-től 18 óráig
2021. június 26. és július 30. között hétköznapokon 10-től 18 óráig

DEMÉNY MIKLÓS KIÁLLÍTÁSA
Demény Miklós az általa kidolgozott és alkalmazott képalkotó módszerével, deklaráltan a befogadó racionális szférájára apellálva, kevésbé részesítette előnyben az érzelmi alapú műélvezést. Demény ugyanakkor azt is kinyilvánította ekkor, hogy művészete és témaválasztása saját korába ágyazott, tehát festészete naprakészen modern. Inspirációs forrásai közül kiemelte az 1909 és 1912 között működött Nyolcak művészcsoportot, Derkovits Gyulát, valamint az 1920-1930-as évek szovjet konstruktivizmusát.

Festészetében 1965 táján megjelentek a tiszta tubusszínek. Az erős és határozott színek mellett pedig felbukkant egy olyan tematika is, ami addig egyáltalán nem volt jellemzője Demény művészetének. A már kezdetektől meglévő kubizáló-konstruktív formaalakítás tehát 1965 körül kiegészült a tiszta tubusszínekkel és egy viszonylag rövid időszak erejéig a népéleti használati tárgyak motívumaival. A Demény-képeken megjelentek olyan népi használati tárgyak és eszközök, mint az eke, a rokka, a kelengyeláda, a fafaragások és szőttesek.

Demény Miklós könyvtárában fellelhetőek azok az albumok, művészmonográfiák és kiállítási katalógusok, melyek elsőrendű inspirációs forrásul szolgáltak számára. Pablo Picasso, Juan Miro, Fernand Léger, Henri Matisse és Paul Gauguin festékfoltos ujjlenyomatokban gazdag, sokat forgatott kötetei nyíltan vallanak arról az érdeklődésről, mely Deményt a klasszikus modernizmus e nagymestereihez kapcsolta. 1965 körül a Demény Miklóst inspiráló klasszikus modern művészek között feltűnt Fernand Léger, akinek szintetikus kubizmusa és
konstruktív formaképzése egy további előrelépés lehetőségével kecsegtette a művészt.

Az 1968 körüli Demény-képek monumentális igényű formaképzése, az ekkor már egyértelműen “klasszikusnak” számító, 1955-ben elhunyt Léger és 1973-ig élő Picasso kortárs műveinek eleven hatását mutatja. Nagyméretű figurálisok, fekvő vagy álló aktok és aktcsoportok, erős kontúrok közé foglalt tiszta színmezők, a szinte szobrászi formaképzés hangsúlyozása a testek és tárgyak térbeliségére csak jelzésszinten utaló árnyékolással. Demény az 1970-es évek elejétől egészen az 1990-es évekig szisztematikusan végigpróbálta a geometrikus, de tárgyias és figurális absztrakt alakításban rejlő lehetőségek rendkívül kiterjedt tárházát.

Az 1980-as években Demény tematikája kibővült, s míg a korábbi évtizedben szinte csak és kizárólag csendéleteket festett, most újra megjelent a táj és a csendéletnél tágabb kivágatú enteriőr. Az 1990-es évekkel induló stílusváltozással a tematika bővülése is együtt járt. Ezek közül a legfontosabbak a sport és a cirkusz világába betekintő művek sorozatai. A birkózókat, súlyemelőket, és gátfutókat megjelenítő képek plasztikusan formált alakjai, akár szobrászi művek kiindulópontjai is lehettek volna. A Demény-életmű 1990-es évekbeli igazi nagy témája azonban a cirkusz.

Míg a cirkusz-téma az 1990-es években még valóban a felszabadult és életenergiákkal teli emberi élet koncentrált megnyilvánulásaként jelent meg, addig a 2000-es évek talán az életmű leghatározottabb változását hozták. Megjelentek azok a kompozíciók, melyek bár nem tartalmaznak emberi figurákat még jelképszerűen sem, de mégsem lépik át a non-figurativitás határát.
Olyan tájképek, vagy tájportrék ezek a geometrikus absztrakt színsávokból szerkesztett kompozíciók, amelyek a korai reneszánsz nagy felfedezésének számító, enyészpontos perspektíva szabályait követik. A távolinak tűnő horizontvonalon egy pontban összefutó színpompás vonalak különös hangulatú tájábrázolásokat eredményeztek, melyek pop artos jellegüknél fogva, a művész festészetében még bőven rejlő lehetőségeket villantottak fel.

A kiállítás ingyenesen látogatható június 12., szombattól!


PRIVATE SALE
2021. június 12. - július 30.

Helyszín: Virág Judit Galéria
Nyitvatartás: 2021. június 12 - 25. között, minden nap 10-től 18 óráig
2021. június 26. és július 30. között hétköznapokon 10-től 18 óráig

Az egykori Bedő-gyűjtemény főműve, Csontváry Kosztka Tivadar Hídon átvonuló társaság című festménye is megtekinthető június 12. és július 30. között a Virág Judit Galériában, ahol egyszerre négy kiállítás lesz látogatható. Mattis Teutsh János az avantgárd kimagasló alakja, műveinek eddigi legteljesebb és legátfogóbb tárlatát Éber Miklós gyűjteményén keresztül ismerhetik meg az érdeklődők. Radák Eszter legfrissebb munkáit mutatja be, Demény Miklós alkotásaiból pedig a teljes életművet átfogó válogatás lesz látható. Emellett egy 13 képből álló tárlat is megtekinthető többek között Csontváry, Rippl-Rónai József, Keserü Ilona, Maurer Dóra, Bak Imre, Lakner László és Nádler István műveivel. A kiállításokon minden műalkotás megvásárolható.

Csontváry Kosztka Tivadar művei csak nagyon ritkán bukkannak fel a műkereskedelemben. A Hídon átvonuló társaság legutóbb 2006-ban szerepelt a Virág Judit Galéria aukcióján, azóta magángyűjteményben volt. A művész egyik legtöbbet reprodukált alkotásának szimbolikáját régóta kutatják, azonban eddig még senkinek sem sikerült igazán feltárni. A dinamikus kompozíciójú festményt mesebeli álmodozó figurák, vadászok, lovasok, köztük egy amazon, bohócok, gyermekét karjában tartó anya, tétova férfiak népesítik be. A Hídon átvonuló társaság is azok közé az alkotások közé tartozott, amelyeket a művész a közönség elől rejtve, a bérelt patikájában őrzött. A közönség először a festő halála után 11 évvel, 1930-ban az Ernst Múzeum Csontváry kiállításán láthatta. A ritkán látható festmény a Virág Judit Galéria válogatás kiállításán most újra megtekinthető, mellette Rippl-Rónai József kukoricás képeinek egyik legszebb darabja, az Anella virágot tart, valamint Nádler István, Keserü Ilona, Maurer Dóra, Fajó János, Fehér László, Lakner László kiemelt alkotásai és Bak Imre négy festménye is látható lesz.


2021.06.12. - 2021.07.30. MATTIS TEUTSCH JÁNOS KIÁLLÍTÁSA
Megnézem
2021.06.12. - 2021.07.30. RADÁK ESZTER: ÚJRA ITT!
Megnézem
2021.06.12. - 2021.07.30. DEMÉNY MIKLÓS KIÁLLÍTÁSA
Megnézem
2021.06.12. - 2021.07.30. PRIVATE SALE
Megnézem
További ajánlataink

2021.07.29. Virág Judit Galéria programok 2021. Kiállítások, aukciók, művészeti előadások
Radák Eszter tárlatvezetése 16 órakor
2021.07.29. Budapesti tárlatvezetések a Virág judit Galériában
Radák Eszter tárlatvezetése 16 órakor
2021.01.01. - 2021.12.31. Zsolnay kerámiák bemutatása és forgalmazása a Virág Judit Galéria és Aukciós Házban
Találatok száma: 38

Aria Hotel Budapest*****

Aria Hotel Budapest*****

Aria Hotel Budapest a Library Hotel Collection tagja. A zenei tematikájú luxus butikhotel különböző zenei irányzatokat képviselve négy szárnyra különül – klasszikus, opera, jazz és kortárs –, melynek mindegyike más-más stílusjegyeket visel, mégis egy egészet alkot. A hotel ékessége az egész évben nyitva ... Bővebben


Bohém Art Hotel Budapest

Bohém Art Hotel Budapest

A Bohém Art Hotel Budapest legújabb, különleges szállodája. Kiváló fekvése mellett – a történelmi belvárosban, 50 méterre a Váci utcától és a Dunaparttól – nemcsak egyesíti a legkeresettebb városi szállodák (design és hip hotelek) stílusjegyeit, de jól megkülönböztethető, egyedi tulajdonsággal is ... Bővebben


Budapest Marriott Hotel

Budapest Marriott Hotel

A Budapest Marriott Hotel a főváros szívében, a híres Duna korzón helyezkedik el. Egyedülálló módon a városban - az ötcsillagos luxusszálloda valamennyi szobája a Dunára és a Budai Várra néző kilátást kínál. Bővebben


City Hotel Mátyás Budapest

City Hotel Mátyás Budapest

A City Hotel Ring szálloda Budapest pesti oldalán helyezkedik el, a Szent István körúton. 3 csillagos szálloda, a Nyugati pályaudvar és a Westend City Center közelségében 39 szobával várja vendégeit, melyekben Ingyenes WIFI-t nyújtunk vendégeinknek. A kényelmesen berendezett szobák kilátással az ... Bővebben


City Hotel Pilvax Budapest

City Hotel Pilvax Budapest

A City Hotel Pilvax a belváros szívében, a Váci utca legelőkelőbb üzleteitől és éttermeitől csak néhány perc séta távolságban helyezkedik el. 32 jól felszerelt és ízlésesen berendezett szoba kilátással az utcára vagy a szálloda belső udvarára, egyedi légkondicionálás, telefon, TV műholdas ... Bővebben


Cosmo City Hotel*** Budapest

Cosmo City Hotel*** Budapest

A divatos és ízléses berendezésű hotel Budapest szívében, a Váci utcában, a főváros számos látványosságának közvetlen közelében található. A 36 saját fürdőszobás, kiválóan felszerelt, hangulatos szoba közül választhat igényeinek megfelelően. A szobáinkban klíma, hajszárító, ingyenes WiFi hozzáférés, ... Bővebben


Danubius Hotel Astoria City Center****

Danubius Hotel Astoria City Center****

Tradíció és stílus a főváros szívében 1914 óta. A patinás Danubius Hotel Astoria az évek során megőrizte eredetiségét, különleges hangulatát. Csodálja meg Budapest egyik legszebb patinás épületét, mely a kényelem és az elegancia maximális kombinációját nyújtja. Térjen be a Mirror Kávéház és Étterembe, amely ... Bővebben


Danubius Hotel Erzsébet City Center *** Budapest

Danubius Hotel Erzsébet City Center *** Budapest

Modern szálloda hangulatos légkörrel a nyüzsgő főváros szívében, a belváros új sétáló utcájában, Pest üzleti, kereskedelmi és kulturális negyedében, közel kitűnő éttermekhez és kávézókhoz. 123 klimatizált szoba, WIFI minden szobában, zuhanyzó, hajszárító, telefon, minibár, TV. Összenyitható, dohányzó és ... Bővebben


Elizabeth Apartman Hostel Budapest

Elizabeth Apartman Hostel Budapest

Az Elizabeth Apartman Hostel a város szívében helyezkedik el, az Astoria és a Ferenciek tere közt, a belvároshozban. Várunk diákokat, csoportokat, akik szívesen maradnának itt nálunk pár napra, vagy hosszabb időre. Hostelünk igazán kecsegtető, olcsó árakat biztosít hátizsákos vendégeknek és ... Bővebben


Estilo Fashion Hotel **** Budapest

Estilo Fashion Hotel **** Budapest

Az Estilo Fashion Hotel a Mellow Mood szállodalánc tagja, a Váci utcában, a belváros központjának élettel teli bevásárló utcájában található, a Nagyvásárcsarnok, Budapest jellegzetes építészeti remekműve szomszédságában. A szálloda közvetlen közelében, mindössze pár perces sétával könnyedén elérhetőek ... Bővebben


1 2 3 4   


Találatok száma: 116

Anna Café Budapest

Anna Café Budapest

Kávékülönlegességek széles választékával várja vendégeit az Anna Café a Váci utca forgatagában. Igazi otthon a kávészeretők számára, legyen szó munkáról, randevúról, baráti vagy családi beszélgetésről. Bővebben


Bambuszliget Japán Étterem és Sushi Bár Budapest

Bambuszliget Japán Étterem és Sushi Bár Budapest

Éttermünk a japán hagyományoknak és stílusnak megfelelően lett berendezve, kialakítva. Harmonikus környezet, tiszta letisztult formák, kellemes nyugtató színek jellemzik a belső tereket. Magyarországon egyedülállóan éttermünkben kóstolhatja meg házilag készített, kézzel gyúrt japán tésztakülönlegességeinket. ... Bővebben


Bangkok Thai Étterem Budapest

Bangkok Thai Étterem Budapest

Gazdag ebéd menü kínálatunkból szabadon választhatja ki az előételek és főételek közül az Ön által kívánt ételt déltől egészen délután három óráig. Újításunk, hogy a két főre készült gazdag és ízletes menüsorunkban, mind a vegetáriánusok mind pedig a tengeri ételek szerelmesei is megtalálhatják ... Bővebben


Barsteak Cocktail Bar

Barsteak Cocktail Bar

A kihagyhatatlan klasszikus, század eleji koktélok mellett pár teljesen új, csakis magyar alapanyagokra épülő `hungarikummal” és a barmanager - Tarjányi Zsolt - által kreált, saját signature italaival várja vendégeit a BarSteak. Bővebben


Big Ben Teaház

Big Ben Teaház

A Big Ben Teaház 2000 óta várja vendégeit a belváros szívében, több mint 130 fajta teával és több mint 20 fajta natúr és ízesített kávéval. Bővebben


Boom & Brass Étterem

Boom & Brass Étterem

Késői reggeli, korai ebéd vagy egy jó kávé elegáns környezetben, a város szívében. Esténként koncertek, élőzene. Bővebben


Borssó Bistro

Borssó Bistro

A francia bisztrók hangulatát idézi meg franciás-magyar éttermünk Budapest belvárosában, ahol a magyar konyha klasszikus ízei jelennek meg francia zamatokkal. Évekkel ezelőtt egy magyaros-franciás éttermet álmodtunk meg, mely a francia bisztrók hangulatát idézné meg Budapest belvárosában. Ebbe a ... Bővebben


Budapest Bisztro

Budapest Bisztro

Több mint 120 főt befogadó éttermünk, a Parlament közvetlen szomszédságában található a festői szépségű Vécsey utcában. Legyen szó, családi eseményről, baráti összejövetelekről, modern köntösbe bujtatott, autentikus Csárda hangulatát mégis megőrző éttermünk tökéletes választás. Utcafrontunkon található ... Bővebben


Busó Bistro

Busó Bistro

A Busó Bistro megújult külsővel és belsővel, új különteremmel, remek étlappal, tradicionális magyar ételekkel várja vendégeit. Családi rendezvényeket, céges bulikat és kisebb lakodalmakat is vállalunk. Bővebben


Café Astoria Restaurant Budapest

Café Astoria Restaurant Budapest

A Café Astoria megújult külcsínnel várja az idelátogatókat. Éttermünkben a több évtizedes tradíciót megtartva, a múlt gyökereit ápolva, hozzuk el a jelen kifinomult ízlését, amely hűen tükrözi az Astoria stílusát és fűszerezi meg az ott töltött minden percet. Újra élesztjük a klasszikus értelemben ... Bővebben


1 2 3 4 ... 12   


A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Kapcsolódó témák:

Kiemelt ajánlatok

Figyelmébe ajánljuk!


Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
Pontos cím, geokód, térkép
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG