Arany ékszerek és kincsek, állandó kiállítás a nyíregyházi Jósa András Múzeumban

Kiemelt ajánlat Kiemelt ajánlat
2019.01.01. - 12.31.

Az arany tűnik a legértékesebb fémnek, pedig nem az. A Kr.u. I. században élt római történetíró, id. Plinius világított rá arra, hogy miért pont az arany vált az idők folyamán a legtekintélyesebb értékmérővé, a gazdagság szimbólumává. Nyilvánvalóan az egyetlen anyag, mely nem pusztul el a lángtól, sértetlen marad a tűzvízben és a máglyán is, sőt minél gyakrabban ég meg, annál jobb a minősége.

Sárga ördög - A Jósa András Múzeum aranyai

Az aranyat a periódusos táblázatban a platina és a higany között találjuk. Rendszáma 79, sűrűsége 19300 kg/köbméter.  A természetben, elemi állapotában termésaranyként és ércásványok formájában fordul elő. A különféle savakkal szemben igen ellenálló, mindössze a királyvízként ismert tömény sósav és tömény salétromsav 3:1 arányú keveréke képes oldani. Tiszta állapotában igen jól nyújtható. Egy gramm tiszta aranyat 2000 méter huzalszállá lehet nyújtani. Hihetetlenül vékony, 0,0001-ed mm-es fólia, úgynevezett aranyfüst is készíthető belőle. Egy 1906-ban megjelent magyar nyelvű ásványtankönyv szerint egyetlen körmöci aranypénz mennyiségével egy huszárt lovastól be lehetne aranyozni.

Titus Lucretius Carus a Kr. e. I. évszázadban élt római költő a következőképpen képzelte el az arany kialakulását: „Most jön sorra a réz, arany és vas felfedezése. Úgy történt, hogy a föllobogó láng rettenetes ropogás közepette megette az erdőt mind gyökerestül, a földet egész átfőzte hevével, megcsordultak a fölforrott erek s patakokban gyűlt tóvá a talaj teknőiben réz, arany, ólom és az ezüst. Mindezt később már megmerevülten látták ők szanaszét csillogni friss színeikben, fölvették, tetszett tündöklő szép simaságuk és föltűnt, hogy mindegyikük formája hasonló.” Vidékünkön a legkorábbi aranytárgy a középső rézkor időszakából származik Fényeslitkéről, de a bronzkori raktárleletekben is előfordulnak aranytárgyak.

A vágyott, csillogó ércdarabokat kezdetben a felszínen találták, s csupán össze kellet gyűjteni. Ez a forrás azonban hamarosan, talán már a rézkor végére kimerült. Az ember rákényszerült a bányászatra, illetve az aranymosásra.

Igen részletes ismeretekkel rendelkezünk a rómaiak aranybányászatáról. Korabeli leírások alapján egyszerűen követték az aranyteléreket, másrészt óriási tárnákat vájtak, melyeket beomlasztottak, majd csatornákat vájva az omladékba, mintegy átmosták a hatalmas törmelékhalmazt. Évente 6,5 tonna aranyat sikerült kibányászniuk. Így vált lehetővé az a luxus, melyről lépten-nyomon értesülünk, így készíthetett magának Claudius császár felesége színarany fonalból szőtt köpenyeget, így formálhatták meg a színarany szobrokat az istenekről, s olykor a halandókról. A római aranybányászat középpontja kétségtelenül Erdély volt. Erdély megszállásának és provincializálásának egyik legfőbb oka volt a bányák, ill. a helyi lakosság, a dákok kincseinek megszerzése. Decebel király legyőzése után dőlt az arany a birodalomba. Cassius Dio szerint  165 tonna arany és 331 tonna ezüst került a kezükre.  Az erdélyi aranybányászat egyik központja a mai Verespatak, Rosia Montana (korabeli nevén. Alburnus Maior) volt. A területen a mai napig egyedülálló módon maradtak fent a járatok, valamint az egykori bányászok temetői, szentélyei.

A sztyeppéről a rómaiak idején vidékünkre és az Alföldre érkező iráni népek, a szarmaták, alánok előkelői ugyan csak nagy vagyonnal bírtak. A császárkori Alföld lakóinak, a szarmatáknak sírjait rendre ki is rabolták. A rabolatlan sírok aranyékszerei nem hagynak kétséget afelől, hogy mit is kerestek a fosztogatók.

A Római Birodalom fennállásának véget vető, a nagy népvándorlást megindító hunok kezén soha nem látott mennyiségű arany halmozódott fel. Aligha kételkedhetünk abban, hogy a bányák és mosóhelyek felfedezése után ne használták volna azokat folyamatosan. Ugyanakkor a hunok megsarcolták a szomszédjaikat is. 443 és 449 között Bizánc 6,5 tonna aranyat fizetett ki a hunoknak. A Bizáncból érkező aranyfolyam az 568-ban a Kárpát-medencét meghódító avarok idején sem apadt el. A közelmúltban, Tiszavasváriban került elő ennek szép példája. A VII. század közepétől a régészeti leletek között ritkultak az aranyak.

A közhiedelemmel ellentétben honfoglaló őseink hagyatékában is ritkaságnak számítanak. Az előkelők ékszerei többnyire csak aranyozott ezüstök, kivétel persze akad, nem is akármilyen. Múzeumunk két aranyszerelékes szablyával is dicsekedhet: a geszterédivel és a rakamazival. Bujon színarany ruhadíszek kerültek elő. Olykor pedig aranyhajkarika kerül a szerencsés régész kezébe, mint nemrégiben Kálmánházán.

A kereszténység térhódításával a temetkezésekben megritkulnak, majd eltűnnek az értékes tárgyak. A kincseket pedig rendszerint a nagyobb világégések alkalmával rejtik el tulajdonosaik. Árpád-korunk ilyen világégése volt a tatárjárás. A Tyukodon elrejtett javakért sem ment vissza egykori gazdájuk.

A középkori Európa aranytermelésének mintegy egy 80%-át Magyarországon bányászták. Az aranytermelés központjai a Felvidéken és Erdélyben voltak. Becslések szerint 1325-től 1375-ig évente 4000 kg. aranyat bányásztak hazánkban, ennek mértéke azonban fokozatosan csökkent. A XIV. század első harmadában 1500 kg. lehetett.

Az arany tisztaságát karátszámokkal jelezzük. A 100%-os tisztaságú arany 24 karátos. A régészeti leletek között gyakoriak a 24 karátos aranytárgyak. Ezek közzé tartoznak a bizánci aranypénzek és a belőlük készített ékszerek. Ez a tiszta arany jelenleg nincs mindennapos használatban, lévén igen puha, s kopásállósága is csekély. Többnyire ezüsttel vagy rézzel ötvözik, így használják különböző ékszerek készítésére.  Ezek karátszáma 14 és 18 között van.  14 karát alatt már nem érvényesülnek az arany kitűnő tulajdonságai, így azt ékszernek nem alkalmazzák.

Az újfehértói éremkincs

2002. április végén a nyíregyháza Jósa András Múzeumba, a leletbejelentést követő kétheti kutatás eredményeként 261 db aranypénz került be Újfehértóról. Az éremkincs az elmúlt 50 év legnagyobb középkori aranylelete, amelyet a benne előforduló ritkaságok, tízszeres súlyban vert aranyak is kiemelkedővé tesznek. A lelet súlya kb. 1 kg 30 dkg.

A lelet kezdő évszámát Luxemburgi Zsigmond nagyszebeni aranyforintja (1436) adja, záró évszáma I. Lipót 1684-ben, Körmöcbányán vert aranypénze. A legtöbb veret a Magyar Királyság területéről származik (132 db).

A lelet további megoszlása a következő:

Erdély (8), Ausztria (6), Salzburgi Érsekség (26), Csehország (5), Szilézia (1), Német-Római Császárság – Egyházi és világi tartományai (19), városai (42), Lengyel Királyság (7), Németalföld (5), Velence (4), Svédország (3), Strassburg városa (Franciaország – 1), Zürich városa (Svájc – 1), Német Lovagrend (1).

Nagyon valószínű, hogy a lelet egy gazdag kereskedő magánvagyona lehetett, de nem kizárható az a feltételezés sem, hogy a kincsnek köze lehetett a Thököly (Rákóczi) családhoz, mivel Thököly Imre felső-magyarországi fejedelemsége éppen 1684-85-ben esett szét.

A kincset az egykori tokaji kereskedelmi út mellett rejtették el, ami bizonyíthatja, hogy az elrejtőt útközben lephették meg kirablói.

A lelet egyediségét a benne lévő többszörös, főleg a tízszeres aranyak, II. Ulászló hétszeres súlyban vert guldinere, és János Kázmér igen ritka négyszeres súlyban lévő dukátja is megerősítik, hiszen még a kassai aranykincsben sem találhatók – noha az több, mint tízszerese az Újfehértóinak (!) – ilyen súlyú aranypénznek. Az újfehértói aranykincs Közép-Európa egyik legjelentősebb 15-17. századi éremlelete!

Megtekinthető: hétfő kivételével, nyitvatartási időben.


2019.01.01. - 2019.12.31.
További ajánlataink

2019.08.23. Jósa András Múzeum és Kállay Gyűjtemény programok 2019. Események, rendezvények
Szinyei Impressziók kiállítás megnyitó
2019.08.23. Kiállításmegnyitó Nyíregyházán 2019. Megnyitók a Jósa András Múzeumban
Szinyei Impressziók kiállítás megnyitó
2019.08.23. - 2019.11.24. Szinyei Merse Pál kiállítás 2019 Nyíregyháza
2019.08.23. - 2019.11.24. Nyíregyházi kiállítások 2019. Várjuk a Jósa András Múzeumban és a Kállay Gyűjteményben!
Szinyei Impressziói időszaki kiállítás
2019.09.07. Sóstói Múzeumfalu programok, események foglalkozások
Kárpát-medencei Táncházzenészek Találkozója
2019.06.22. - 2019.09.08. Nyíregyházi kiállítások 2019. Várjuk a Jósa András Múzeumban és a Kállay Gyűjteményben!
A bábjáték varázsa
2019.09.09. - 2019.09.10. Múzeumok Határok Nélkül Nyíregyháza 2019. Országos és Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferencia
2019.04.09. - 2019.12.01. Időszaki kiállítás Nyíregyházán `Régi dolgok, újabb idők` címmel a Kállay Gyűjteményben
2019.04.09. - 2019.12.01. Nyíregyházi kiállítások 2019. Várjuk a Jósa András Múzeumban és a Kállay Gyűjteményben!
Régi dolgok, újabb idők - Két főispán Szabolcs vármegyéből című kiállítás
2019.01.01. - 2019.12.31. Nyíregyházi kiállítások 2019. Várjuk a Jósa András Múzeumban és a Kállay Gyűjteményben!
Ősi mesterségek nyomában - interaktív régészeti kiállítás
2019.01.01. - 2019.12.31. Nyíregyházi kiállítások 2019. Várjuk a Jósa András Múzeumban és a Kállay Gyűjteményben!
„A Nyírség álmodója” c. Krúdy Gyula állandó kiállítás
2019.01.01. - 2019.12.31. Interaktív régészeti kiállítás Nyíregyházán. Ősi mesterségek nyomában a Jósa András Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Trófeagyűjtemény, trófeakiállítás a Jósa András Múzeumban Nyíregyházán
2019.01.01. - 2019.12.31. Magángyűjtemény kiállítás Nyíregyházán. Péchy-Kovács gyűjtemény a Jósa András Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Nyíregyházi kiállítások 2019. Várjuk a Jósa András Múzeumban és a Kállay Gyűjteményben!
Jósa András Emlékkiállítás - “…teli szeretettel az emberiség iránt…”
2019.01.01. - 2019.12.31. Nyíregyházi Krúdy Gyula kiállítás „A Nyírség álmodója” címmel a Jósa András Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Nyíregyházi kiállítások 2019. Várjuk a Jósa András Múzeumban és a Kállay Gyűjteményben!
Benczúr Gyula állandó kiállítás
2019.01.01. - 2019.12.31. Benczúr Gyula kiállítás Nyíregyházán a Jósa András Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Jósa András Emlékkiállítás Nyíregyházán, bepillantás egy polihisztor világába
2019.01.01. - 2019.12.31. Nyíregyházi kiállítások 2019. Várjuk a Jósa András Múzeumban és a Kállay Gyűjteményben!
Válogatás Gencsy Tibor huszár főhadnagy trófeáiból
2019.01.01. - 2019.12.31. Nyíregyházi kiállítások 2019. Várjuk a Jósa András Múzeumban és a Kállay Gyűjteményben!
Péchy-Kovács gyűjtemény a Jósa András Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Néprajzi kiállítás Nyíregyházán “Én elmentem a vásárba…” címmel a Jósa András Múze
2019.01.01. - 2019.12.31. Nyíregyházi kiállítások 2019. Várjuk a Jósa András Múzeumban és a Kállay Gyűjteményben!
“Én elmentem a vásárba…” Néprajzi állandó kiállítás
2019.01.01. - 2019.12.31. Nyíregyházi kiállítások 2019. Várjuk a Jósa András Múzeumban és a Kállay Gyűjteményben!
Sárga ördög: A Jósa András Múzeum aranyai
2019.01.01. - 2019.12.31. Katona kiállítás Nyíregyházán az I. és II. világháborús huszárezredről a Jósa András Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Nyíregyházi kiállítások 2019. Várjuk a Jósa András Múzeumban és a Kállay Gyűjteményben!
Katona kiállítás az I. és II. világháború huszárezredéről

A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
Pontos cím, geokód, térkép
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG

Legjobb élmények

Időszaki kiállítás Nyíregyházán `Régi dolgok, újabb idők` címmel a Kállay Gyűjteményben
Jósa András Múzeum
Kállay Gyűjtemény Nyíregyháza
Kárpát-medencei Táncházzenészek Találkozója 2019 Nyíregyháza
Fedezze fel a világot, utazzon el velünk!
Érdekes kiállításokkal várjuk a Nyírvíz Palotában!
14.000 feletti
követő
Csatlakozz Facebook közösségünkhöz, hogy
az elsők között értesülj a legjobb programokról!
több mint 17.000
program
Iratkozz fel hírlevelünkre
a kimondottan neked javasolt élménykínálatokért!
1.000 feletti
online jegy
Ne töltsd az időt sorban állással!
Vásárold meg nálunk előre a jegyedet!

Megyék

Tájegységek


© 2007-2019 PROGRAMTURIZMUS - Magyar TourMix Kft.
Gemius
Interticket