Mohácsi kiállítások a Kanizsai Dorottya Múzeumban
Pünkösdi Fesztivállal indul a siófoki nyár sok izgalmas programmal!
Pünkösdi Fesztivállal indul a siófoki nyár sok izgalmas programmal!
Bor, zene, boldogság… ez a BOLDOGkisfalud Feszt Tokaj-Hegyalja szívében
Bor, zene, boldogság… ez a BOLDOGkisfalud Feszt Tokaj-Hegyalja szívében
Aktív wellness pihenés a Tisza-tónál - Fedezze fel velünk a Tisza-tó élővilágát és pihenjen nálunk!
Aktív wellness pihenés a Tisza-tónál - Fedezze fel velünk a Tisza-tó élővilágát és pihenjen nálunk!
Téli programajánló online jegyvásárlási lehetőséggel
Téli programajánló online jegyvásárlási lehetőséggel

Mohácsi kiállítások a Kanizsai Dorottya Múzeumban

2022.01.01. - 12.31.

A múzeumban A Népek találkozása a mohácsi Dunánál című állandó kiállítás egész évben látogatható. A „Népek találkozása a mohácsi Dunánál” című állandó kiállítás, az intézmény helytörténeti és néprajzi gyűjteményének segítségével több nép, nemzetiség, kultúrájából ad ízelítőt, illetve azt kívánja bemutatni, hogy az Oszmán Birodalom balkáni terjeszkedésének, valamint Magyarországról való visszaszorításának milyen lenyomatai vannak e városban.

„Népek találkozása a mohácsi Dunánál”

Ebben a Duna parti városban már évszázadok óta élnek békésen egymás mellett különböző anyanyelvű és vallású népek. E sokszínűség kialakulásában jelentős szerepet játszott az oszmán-törökök európai térhódítása, illetve a visszaszorításukat követő betelepítések. Mohácsot azonban nemcsak a Duna köti össze Európával: a Kanizsai Dorottya Múzeum 1975 óta a magyarországi déli szláv népek bázismúzeuma is, tehát Mohács több kultúra találkozási pontja.

A „Népek találkozása a mohácsi Dunánál” című állandó kiállítás, az intézmény helytörténeti és néprajzi gyűjteményének segítségével több nép, nemzetiség, kultúrájából ad ízelítőt, illetve azt kívánja bemutatni, hogy az Oszmán Birodalom balkáni terjeszkedésének, valamint Magyarországról való visszaszorításának milyen lenyomatai vannak e városban.

A kiállító terembe lépve jobbra egy múzeumpedagógiai foglalkoztató látható, szemben pedig egy nagy térkép. Ez a Dunát ábrázolja a forrástól a Fekete tengerig, valamint a Duna menti országokat. Magyarország és azon belül Mohács városa kiemelten van feltüntetve. A térképtől balra, érintőképernyős számítógép segítségével, 6 db különböző időben készült térképen nyomon követhető a mohácsi Duna és a Mohácsi-sziget mai képének kialakulása, valamint a Duna Gőzhajózási Társaság Mohács életében betöltött szerepe. Jobbra a múzeum rövid története olvasható. A továbbiakban az állandó kiállítást, és egyben a kiállítóteret is, a középen futó vitrinsor választja szét.

A tárlat egységeinek hanganyaga a megfelelő szám benyomásával több nyelven is meghallgatható. Az egy-egy egységhez tartozó szám jól láthatóan fel van tüntetve. Ez segítséget nyújt a külföldi vendégek, valamint a vakoknak és gyengén látóknak is lehetőséget biztosít a múzeum kiállítási anyagának megismerésében. E mellett a tárlat kialakítása során figyelmet fordítottunk arra, hogy a mozgásában akadályoztatott látogatóknak kialakításra kerüljön pihenő hely, illetve elég teret biztosítsunk nekik a tárlat megtekintéséhez.

A tárlat egyes részein kialakított különböző interaktív részek segítségével a nézelődők részesei lehetnek a tárlatnak. A kiállítás megtekintése a jobb oldalon folytatódik.

A terem jobb oldali részében Magyarország déli szláv népeit mutatjuk be. Milyen történelmi események idézték elő az ide költözésüket, nyelvük és vallásuk alapján milyen csoportokra oszthatók, illetve néprajzi jegyeik alapján a horvátoknak milyen további alcsoportjai különböztethetők meg? Tematikus csoportosításban látható az asszonyok házasság utáni főkötőviselete, illetve a stafirungos láda szerepe, az elmúlással kapcsolatos tárgyi emlékek és szokások, a vallási különbségek és szakrális tárgyak, valamint tradicionális zenei kultúrájuk és az abban bekövetkezett változások egyetemlegesen.

A déli szláv népeket bemutató kiállítás vitrinjeiben egy-egy sajátságuk alapján, mely szinte csak rájuk jellemző, minden népcsoport külön-külön van bemutatva. Sorrendben a szerbek, szlovének, illetve a horvátok különböző néprajzi csoportjai: Dráva menti horvátok, Mura mentiek, gradistyeiek, somogyiak, Duna menti horvátok, bunyevácok, bosnyákok, végül a sokácok  különböző csoportjai.

Busójárás

A magyarországi déli szláv népek kiállítását egy olyan farsangi alakoskodó hagyomány zárja, amely egyben átvezet Mohács történetébe.

A 19. században a télűzésnek, illetve a termékenység-varázslásnak egyfajta alakoskodó formája, szinte minden déli szláv népcsoportnál ismert volt. Többnyire a sötétség, a gonosz szellemek elűzését, illetve a fény, tavasz jövetelét kívánták elősegíteni, és hitük szerint a termékenység befolyásolására voltak alkalmasak. Magyarországon és a történelmi Baranyában leginkább a horvát népcsoportba tartozó sokácokhoz kötődött, de miután, mind az egyházi, mind pedig a világi hatóságok tiltották, idővel elhalt. Csupán a mohácsi sokácok őrizték meg egy változatát, amely azonban az idők folyamán sokat változott, és ma „mohácsi busójárás” néven vált ismerté és került fel az UNESCO szellemi örökség reprezentatív listájára.

A mohácsi csata és a török megszállás

Visszafelé haladva a másik oldalon a tárlat a „Mohács népe” című résszel folytatódik, és ez is két oldalra tagolódik.

Jobb oldali részében, vagyis a falon és a beugrókban, a város fejlődésének azon főbb állomásai és az együttélés különböző emlékei vannak bemutatva, amelyek többnyire a város lakóinak összességére vonatkoznak, és az egységesülést szolgálták. Baloldalt a vitrinsor első egységében az 1526-os csata és a török megszállás emlékei kaptak helyet, valamint a magyar hadfelszerelés darabjai, a lovas felszerelések és a török fegyverek. A következő vitrinben láthatók a török hódoltság alatti használati tárgyak, ennek a kornak az emlékei. A vitrinsor folytatásában a felszabadulást követő konszolidáció során visszaköltözött, illetve beköltöztetett népcsoportok bemutatása következik. Felosztásuk a nyelvi identitásukon túl, a vallási hovatartozásukra és néprajzi sajátosságaikra is rávilágít, illetve a város térképén más-más színnel vannak feltüntetve az általuk elfoglalt lakónegyedek.

Mohács ipara

A továbbiakban bemutatjuk Mohács iparát, a jelentősebb céheket, mint például a korsós- és fazekas céhet, csizmadiacéhet, szűcsöket, szíjgyártókat és nyereggyártókat.

Mohács gyáriparát elsősorban a nagyobb létszámmal működő, különféle, kisipari műhelyek képviselték. A vitrinsorban a céhes ipar után a téglagyártás, bőrgyártás, selyemgyártás, mezőgazdasági kisgépgyártás, szappangyártás és egy különleges termék, a gyógyszertári csomagolóanyagok (dobozgyár) emlékei láthatók.

Az élet Mohácson

A vitrinsor utolsó részében Mohács egyleti, sport és kulturális életéből láthatók különböző tárgyak és dokumentumok.

A témákhoz kötődve három olyan személy van kiemelve, akiknek tevékenysége igen jelentős volt Mohács társadalmi életében, és egyben kifejezi a sokszínű Mohács egységesülését is. Ebben a témában az egyik legérdekesebb személyiség a szerb anyanyelvű Igali Szvetozár volt.

A vitrinsort az egykor igen híres és nagyon tevékeny mohácsi fényképész, Predács Ferenc fotós-felszerelésének néhány darabja zárja. Mohács és a város környékének igen sok egykori és még ma is élő lakója megfordult a műtermében. A múzeum birtokában lévő és az általa készített fényképek üveg-, illetve cellulózalapú negatívjainak száma mintegy 20.000 darabot tesz ki. A vitrinsorral szemben, a jobb oldali utolsó beugróban, a műtermi fényképek hátteréül szolgáló asztalka és bársonyszék látható.

A vitrinsorral szemben, a jobb oldali második beugróban vannak bemutatva a Dunához fűződő szokások, tevékenységek, foglalkozások és azok tárgyai, dokumentumai. Mohács és a szomszédos dunai települések lakói számos munkalehetőséget találtak a folyónak köszönhetően. Bemutatásra került a vízimolnárok, halászok élete, valamint a „vízenjárók” patrónusához, Nepomuki Szent Jánoshoz kapcsolódó hagyományok is.

A kiállítás zárása

A kiállítás az oszmán-törökök Balkánon való 14. századi megjelenésével kezdődött, és az 1526-os mohácsi csata 400. évfordulós megemlékezésével záródik.

Bár az Oszmán Birodalom ma már nem létezik, de terjeszkedésének következményei és egykori jelenlétük emlékei a kiállításban többször is felbukkannak. Következményei közé tartozik a déli szláv népek észak felé húzódása, az 1526-os tragikus végű csata és az azt követő 150 éves török uralom, amit Mohács esetében az 1687-es győztes, úgynevezett második mohácsi csata szüntetett meg, majd ezt követően Mohács soknemzetiségűvé válása. Emlékei közé lehet sorolni a mohácsi busójárást, a nevekben és egyes szláv népviseletben felbukkanó nyomokat, és többek között a 20. század első felében épült Fogadalmi emléktemplomot, illetve annak neobizánci stílusát is.

Látványtár

A ruhatárolás bútorai

A ruhatárolás céljára szolgáló bútorokból 29 db ácsolt és 36 ún. komáromi festett, valamint 13 fiókos festett láda és 8 ruhásszekrény látható. A festett ládákat váltották fel a ruhásszekrények. A ruhatárolás bútorain és ágyakon kívül 7 db vízhordórúd, ún. „obramenica” is látható. A mohácsi sokácok ezekre akasztották a vizeskorsókat, és így jártak a Dunára vízért. Díszesebb változatai szerelmi ajándékok voltak.

Mohácsi korsósok, fazekasok

A galérián válogatás látható a mohácsi fekete és mázas korsókból, tálakból és más égetett agyagtermékekből.

Az első részben különböző méretű és korú fekete korsók, kanták és mozsarak láthatók, illetve egy öntözőkanna is. A legrégibb korsót „Kováts János csinálta 1791-dik-ben”. Felettük 45 db gyári festett dísztányér látható.
Sorban utána a legrégibb mohácsi mázas és máztalan termékek, illetve felettük a mázas tálak, tányérok és tésztaszűrők láthatók. A továbbiakban egy-egy olyan mohácsi mester termékei következnek, akikhez valamilyen újítás fűződik.

A legismertebb mohácsi korsósok és fazekasok a Horváth-dinasztiából kerültek ki. Horváth János a Népművészet mestere címet is elnyerte. Ő is kísérletezett különféle színű mázakkal. Fiával, Horvát Lászlóval, kezdték el a csiszolásos, valamint a nyomott, illetve áttört mandulaszemes díszítést. Edényeik alakja gyakran az antik és keleties formák felé közelít, illetve az avar edényekkel is rokonságot mutat.


2022.01.01. - 2022.12.31.
További ajánlataink

2022.05.23. - 2022.05.31. Mohácsi programok 2022. Események, rendezvények, fesztiválok
Kossuth Filmszínház - Moziműsor május
2022.06.01. - 2022.06.05. Mohácsi programok 2022. Események, rendezvények, fesztiválok
Kossuth Filmszínház - Moziműsor június
2022.06.06. - 2022.06.12. Mohácsi programok 2022. Események, rendezvények, fesztiválok
Kossuth Filmszínház - Moziműsor június
2022.06.13. - 2022.06.19. Mohácsi programok 2022. Események, rendezvények, fesztiválok
Kossuth Filmszínház - Moziműsor június
2022.06.18. Mohácsi programok 2022. Események, rendezvények, fesztiválok
Tambura Fesztivál
2022.06.20. - 2022.06.26. Mohácsi programok 2022. Események, rendezvények, fesztiválok
Kossuth Filmszínház - Moziműsor június
2022.06.27. - 2022.06.30. Mohácsi programok 2022. Események, rendezvények, fesztiválok
Kossuth Filmszínház - Moziműsor június
2022.07.02. Mohácsi programok 2022. Események, rendezvények, fesztiválok
Dunai Mosás - Pranje na Dunavu
2022.07.09. Mohácsi programok 2022. Események, rendezvények, fesztiválok
Aratónap
2022.08.06. Mohácsi programok 2022. Események, rendezvények, fesztiválok
Mohácsi Sokacok Babfőző Fesztiválja
2022.08.17. - 2022.08.20. Mohácsi programok 2022. Események, rendezvények, fesztiválok
Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivál
2022.08.29. Mohácsi programok 2022. Események, rendezvények, fesztiválok
Mohácsi Csata Emlékünnepség
2022.09.10. Mohácsi programok 2022. Események, rendezvények, fesztiválok
Szüreti- és Borfesztivál
2022.01.01. - 2022.12.31. Busó ruha jelmezes fotózás Mohácson a Busóudvar Látvány Műhelyében
2022.01.01. - 2022.12.31. Ruhatárolás bútorok régen, festett ládák, ácsolt ládák, ruhásszekrények a mohácsi Látványtárban
2022.01.01. - 2022.12.31. Mohácsi fazekasok
2022.01.01. - 2022.12.31. Szent Miklós Vízimalom programok 2022
2022.01.01. - 2022.12.31. Mohácsi csata és a török megszállás

A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Kapcsolódó témák:

Kiemelt ajánlatok

Kiemelt ajánlatok

A Mohácsi csata és a török megszállás ideje, múzeumi óra a Kanizsai Dorottya Múzeumban
Mohácsi csata és a török megszállás
  • Mohács
2022.01.01. - 12.31.
Mohácsi fazekasok, mohácsi fekete és mázas korsók, tálak és más égetett agyatermékek a Látványtárban
Mohácsi fazekasok
  • Mohács
2022.01.01. - 12.31.

Pontos cím, geokód, térkép
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!
Kevés az információ?
Ha valamit nem talál, további információkat kérhet szerkesztőségünktől.
Információkérés

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG

Online jegyvásárlás

Kiemelt események