Réhelyi tanösvény Dévaványa, ökotúra a Körös-Maros Nemzeti Parkban

Réhelyi tanösvény Dévaványa, ökotúra a Körös-Maros Nemzeti Parkban

Kiemelt ajánlat
Népszerűség
2023.04.01. - 10.31.

A tanösvény hossza 1,5 km. Kiinduló és érkező pontja a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont , 1 óra alatt bejárható. A tanösvény 8 állomáshelyén bemutatásra kerül a Dévaványai-Ecsegi puszták jellegzetes élőhelye, fontosabb növény- és állatfajai. Az útvonal gyalogosan járható. A tanösvény látogatása belépődíjhoz kötött, mely tartalmazza a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont múzeumépületében található `A Nagy-Sárrét jelene és múltja`, valamint `A túzok védelme Magyarországon` állandó kiállítások, továbbá a túzok és számos őshonos háziállat, gyógynövényes kert megtekintését is.

Új elemekkel és játékokkal bővült a Réhelyi-tanösvény

Átalakult és új elemekkel bővült a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontjától induló Réhelyi tanösvény.

A korábbi nyomvonal megváltozott, a jelenlegi a múzeumi épület elől indul és a kisállat-simogatóhoz érkezik vissza. Lényeges változás, hogy az új tanösvény elején egy digitális táblát helyeztünk el. A telefonon is letölthető applikáció segítségével követhetőek és beazonosíthatóak az egyes állomások. Természetesen vendégeink a hagyományos, szöveggel és ábrákkal ellátott táblákat is megtalálják a tanösvényen. Áthelyeztük a talajkuckót, amely játékos formában ismerteti meg a látogatókat a talaj élővilágával.

A megfigyelőtoronyból az érdeklődők a pusztára és az ott élő madarak életébe nyerhetnek betekintést. A torony mellett két új elemet helyeztünk el: az egyik egy ügyességi játék, a másik pedig egy fa borítóval ellátott könyv, amelyből csaknem félszáz, a térségre jellemző gyakori, illetve ritkább növényfaj ismerhető meg. A torony melletti nádtetős kiülő alatt megpihenhetnek a kirándulók.

A tanösvény érinti azt a pusztarészt, amelyen a házi bivalyok legelésznek. Ide egy fotósparavánt helyeztünk el (egy pásztorember a kutyájával), itt bárki készíthet emlékbe néhány felvételt, melyekhez az élő hátteret a puszta és a bivalyok biztosítják. Érdekes új elem az a napóra, amely egy padkás részen kapott helyet. Az órákat (számokat) egy-egy kis faguriga jelzi, az időt pedig a saját árnyékunk segítségével tudjuk megállapítani.

A tanösvény nyomvonala a megfigyelő torony után visszakanyarodik, s egy kis tó mellett halad el. Innentől két irányba haladhatunk. Az egyiken egy magasabb szikhátra érve eljutunk a 15 méter hosszú, kaviccsal, sóderrel, homokkal felszórt, illetve gyepes részeket is tartalmazó, „mezítlábas” tanösvényhez, majd végállomásként az állatsimogatóhoz. A másik nyomvonal a kis tóhoz vezet, ahol egy fából készült lesházikót és két padot helyeztünk el. A házikó egyik ablaka a tóra, a másik a 62 odúból álló madárvárosra néz. Találnak itt egy csónakot is, melyből kiváló fotók (szelfik) készíthetők. Felújítottuk a közelben álló régi nádkunyhót és régi használati eszközöket, tárgyakat helyeztünk el benne.

A végállomás ezen a nyomvonalon is az állatsimogató, ahol nyuszikat, kecskéket simogathatnak a látogatók. A szemben lévő tyúkudvarban régi magyar tyúkfajták (például erdélyi kopasznyakú), kiscsibék, kislibák várják az érdeklődőket, továbbhaladva pedig megnézhetik az ősi magyar háziállatokat: racka és cigája juhokat és a magyar szürke szarvasmarhákat.

A közelmúltban kialakított egykilométeres szakaszon kívül a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság tervei között szerepel egy közepes és egy hosszabb nyomvonalú tanösvény kialakítása is a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont közelében.

Állomások:

  • Elmocsarasodott csatorna
  • Mesterséges tó
  • Szikes puszta
  • Túzok élőhelye
  • Szántóföldi kultúrák
  • Emberi hatásra betelepült fajok
  • Pettyegetett őszirózsa és sziki kocsord élőhelye
  • Időszakos pusztai vízállás

A tanösvényen túravezetés igényelhető!


Dévaványai-Ecsegi puszták

A Dévaványai-Ecsegi puszták a Nemzeti Park legnagyobb, egyben legmozaikosabb, szikes gyepek és a Hortobágy-Berettyó folyó által uralt, szántókkal, facsoportokkal tagolt részterülete, mely Dévaványa mellett Ecsegfalva, Túrkeve és Gyomaendrőd határait érinti. Az 1975 óta védettség alatt álló terület 13 085 hektáron őrzi a valamikori Nagy-Sárrét peremterületén fekvő, a folyószabályozásokat megelőzően a Tisza és a Berettyó áradásai által táplált egykori mocsárvidék jellemző élőhelyeinek maradványait, a hozzájuk kötődő jelentős növény- és állatfajokkal. A fokozottan védett részek kiterjedése 2659 hektár.

A Nemzeti Park e részterületének döntő hányada ma pusztai táj, melyen jellegzetes szikespusztai élőhelyeket, a szárazabb termőhelyeken cickórós pusztát, ürmös szikespusztát, kisebb kiterjedésben vakszikeseket, míg a nedvesebb termőhelyeken ecsetpázsitos és hernyópázsitos szikiréteket találunk. A valamikori sziki tölgyesek maradványaként megmaradt szikes erdei rét társulás foltjaiban a védett sziki kocsord (Peucedanum officinale) és réti őszirózsa (Aster sedifolius subsp. sedifolius) jelentős állományai élnek. Az Ördögsánc néven ismert földvár lábánál nemrég került elő, Magyarországon új fajként a keleti sztyepterületek egyik jellemző növényfaja, a pusztai tyúktaréj (Gagea szovitsii). A pusztai térségek országos viszonylatban is jelentős élőhelyei két, világszinten veszélyeztetett ragadozómadárfajnak, a parlagi sasnak (Aquila heliaca) és a kerecsensólyomnak (Falco cherrug).

Különösen értékes része a területnek a Hortobágy-Berettyó és hullámtere. A folyó mintegy 33 kilométeres, a Nemzeti Park területére eső szakasza azon ritka magyarországi folyószakaszok egyike, ahol nem történt meg a kanyarulatok átvágása a folyószabályozások során, így a folyó lassan meanderezve, az ősi mederben folyva hatalmas kanyarokat ír le. A víztér lassú folyású öbleiben számos hínárfajunk él, közülük a védett vízi rucaöröm (Salvinia natans), vízi tündérfátyol (Nymphoides peltata) éscsemegesulyom (Trapa natans) nagy tömegben, a nem védett sárga vízitök (Nuphar lutea) és éles kolokán (Stratiotes aloides)  pedig kisebb kiterjedésben. A partmenti részeken gyékényes, nádas és magassásos állományokat, a folyókanyarulatok által közrezárt zugokban pedig nagy kiterjedésű ártéri kaszálókat találunk. Az újabb vizsgálatok eredményeként a Hortobágy-Berettyó gazdag halfaunája további faunaelemekkel bővült. A folyómenti részek jelentős értéke a Farkas-zugi erdő gémtelepe, ahol a kolóniaalapító szürke gémek (Ardea cinerea) és bakcsók (Nycticorax nycticorax) mellett a jóval ritkább kis kócsag (Egretta garzetta) és üstökösgém (Ardeola ralloides) néhány párja is költ.

A Nemzeti Park e részterülete mai élőhelyi adottságai mellett kiváló feltételeket biztosít a világszinten veszélyeztetett túzoknak (Otis tarda). A Dévaványa térségében élő, a magyarországi állomány egyharmadát adó populáció a védelmi tevékenységnek köszönhetően az elmúlt tíz év során enyhe növekedést mutatott és jelenleg több, mint 500 egyedet számlál. Ez a veszélyeztetett, nagytestű madárfaj a gyepek mellett rendszeresen használja költésre a különböző szántóföldi kultúrákat is, különösen a lucernát és a gabonaféléket.

Az igazgatóság védelmi tevékenysége elsősorban arra irányul, hogy a mezőgazdasági munkákat térben és időben úgy irányítsa, hogy azok ne veszélyeztessék a túzok-fészekaljakat. Ebben a munkában komoly segítséget jelent a helyi gazdálkodók számára támogatást biztosító agrár-környezetgazdálkodási program is. A túzokközpontú gazdálkodás révén csökkent a mezőgazdasági munkák során veszélybe kerülő fészekaljak száma. Azok a fészekaljak, amelyek mégis előkerülnek, az ország minden részéről az igazgatóság dévaványai Túzokvédelmi Állomására kerülnek, ahol biztosítottak a feltételek a keltetéshez, a neveléshez és a visszavadításhoz. A Nemzeti Parkban zajló, elsősorban a túzok igényeihez igazodó élőhelyfejlesztési tevékenységek számos más, az extenzív mezőgazdasági környezethez kötődő fajnak, így többek között a fogolynak (Perdix perdix), a hamvas rétihéjának (Circus pygargus), ugartyúknak (Burhinus oedicnemus) és a réti fülesbagolynak (Asio flammeus) is kifejezetten kedveznek.

A Dévaványai-Ecsegi puszták iránt érdeklődőket a Réhelyi Látogatóközpont fogadja, melynek kiállítótermei, a túzok, valamint a régi magyar háziállatfajták megfigyelési lehetősége tartalmas időtöltést jelent az idelátogatóknak. A látogatóközponttól indul a Réhelyi tanösvény, melynek másfél kilométeres szakaszán megismerhetők a térség botanikai és zoológiai értékei. Az igazgatóság a Dévaványai-Ecsegi pusztákon a természeti értékek és a táj mélyrehatóbb megismerése érdekében kerékpártúra útvonalakat is kialakított. Ezek az útvonalak érintik a vidék jellegzetes élőhelytípusait, jelentősebb kultúrtörténeti és természeti értékeit. A túrák javasolt kiinduló- és végpontja a Látogatóközpont, ahol kerékpárok bérelhetők az útvonalak bejárásához. A fokozottan védett részek csak kísérővel, illetve engedéllyel látogathatók, főként szakemberek számára.


2023.04.01. - 2023.10.31.
További ajánlataink

2023.02.04. Nemzeti park programok 2023
Csobánci várostromló geotúra - kőtengeri kikötővel
2023.02.04. Nemzeti park programok 2023
Vizes Élőhelyek Világnapja túra a Nagyberekben a Fehérvízi-lápon
2023.02.04. Nemzeti park programok 2023
Esti csillagászati program a Bükki Csillagdában
2023.02.09. Nemzeti park programok 2023
MÁTRA KINCSEI TÉLI ELŐADÁSSOROZAT
2023.02.11. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
A téli erdő lakóinak nyomában
2023.02.11. Vezetett gyalogtúrák 2023. Túra programok a Körös-Maros Nemzeti Parkban
2023.02.11. Nemzeti park programok 2023
VADÁSZATI ÉLMÉNYNAP AZ ŐSMARADVÁNYOKNÁL
2023.02.11. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Öreg tölgyek között - téli séta Vátyonban
2023.02.18. Nemzeti park programok 2023
Tavaszcsalogató túra az Aggteleki Nemzeti Parkban
2023.03.03. Vezetett gyalogtúrák 2023. Túra programok a Körös-Maros Nemzeti Parkban
2023.03.03. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Vadlúdles a Kardoskúti-pusztán
2023.03.15. Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark programok 2023
2023.03.15. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Ünnepi látványetetés és állatismertető a Körösvölgyi Állatparkban
2023.03.15. Látványetetések 2023. Ünnepi látványetetés és állatismertető a Körösvölgyi Állatparkban
2023.03.15. Látványetetés 2023. Szünidei Állatmustra a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatparkban
2023.03.18. Vezetett gyalogtúrák 2023. Túra programok a Körös-Maros Nemzeti Parkban
2023.03.18. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Március Idusán
2023.03.18. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Csillagvirág-túra a madárdalos tavaszi erdőben
2023.03.25. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Erdőssztyeppek hazánktól Mongóliáig - Molnár Ábel kutató előadása
2023.03.25. Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark programok 2023
2023.04.01. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Hajnali pacsirtaszó a Lófogó-érnél
2023.04.01. Vezetett gyalogtúrák 2023. Túra programok a Körös-Maros Nemzeti Parkban
2023.04.01. - 2023.04.10. Túzok fotózás a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontban
2023.04.01. - 2023.04.10. Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont programok 2023
2023.04.01. - 2023.04.10. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Túzok dürgés fotózása
2023.04.01. - 2023.04.30. Túzok program 2023. Hajnali túzok les
2023.04.01. - 2023.04.30. Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont programok 2023
2023.04.01. - 2023.04.30. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Hajnali túzok les
2023.04.01. - 2023.04.30. Vezetett gyalogtúrák 2023. Túra programok a Körös-Maros Nemzeti Parkban
2023.04.01. - 2023.10.31. Magyar őshonos állatok bemutatása a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontban
2023.04.01. - 2023.10.31. Túzok bemutatása, találkozás és ismerkedés a Körös-Maros Nemzeti Park címerállatával
2023.04.01. - 2023.10.31. Oromdísz kultúrtörténeti kiállítás, régi idők kovácsoltvas motívumai Dévaványán
2023.04.07. - 2023.04.08. Látványetetések 2023. Ünnepi látványetetés és állatismertető a Körösvölgyi Állatparkban
2023.04.07. - 2023.04.08. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Ünnepi látványetetés és állatismertető a Körösvölgyi Állatparkban
2023.04.07. - 2023.04.08. Látványetetés 2023. Szünidei Állatmustra a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatparkban
2023.04.07. - 2023.04.10. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Húsvét a túzokok földjén
2023.04.07. - 2023.04.10. Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark programok 2023
2023.04.07. - 2023.04.10. Húsvét az Állatparkban 2023
2023.04.07. - 2023.04.10. Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont programok 2023
2023.04.09. - 2023.04.10. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Kinn a bárány, benn a farkas –Húsvét a kastélykertben
2023.04.11. Vezetett gyalogtúrák 2023. Túra programok a Körös-Maros Nemzeti Parkban
2023.04.11. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Ki lakik az odúban?
2023.04.11. Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont programok 2023
2023.04.15. Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont programok 2023
2023.04.15. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Csalogányok éneke tavaszi túra
2023.04.15. Vezetett gyalogtúrák 2023. Túra programok a Körös-Maros Nemzeti Parkban
2023.04.15. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Kis-Sárréti kikelet, tavasz a berekben
2023.04.15. - 2023.04.16. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Holdárnyék és fülemüleszó
2023.04.15. - 2023.04.16. Csillagászati észlelések 2023. Várjuk a Körös-Maros Nemzeti Parkban
2023.04.16. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Körös menti kerekezés
2023.04.16. Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark programok 2023
2023.04.16. Kerékpáros programok a Körös-Maros Nemzeti Park szervezésében 2023
Körös menti kerekezés
2023.04.16. A Körös körül kerékpárral 2023. Körös menti kerekezés
2023.04.18. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Ki lakik az odúban?
2023.04.18. Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont programok 2023
2023.04.18. Vezetett gyalogtúrák 2023. Túra programok a Körös-Maros Nemzeti Parkban
2023.04.21. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Tavaszi madárnyüzsgés a Nagy- Zsombékban
2023.04.22. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Birkanyírás – juhászok élete a Kardoskúti pusztán
2023.04.22. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Irány a Csillaglapos - botanikai túra agárkosbor virágzás idején
2023.04.22. Botanikai túrázás 2023. Ismerje meg a Körös-Maros Nemzeti Park növényvilágát vezetett túrák során
2023.04.22. Vezetett gyalogtúrák 2023. Túra programok a Körös-Maros Nemzeti Parkban
2023.04.28. Vezetett gyalogtúrák 2023. Túra programok a Körös-Maros Nemzeti Parkban
2023.04.28. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Kulturális és természeti örökségünk nyomában a Blaskovics család egykori uradalmában
2023.05.01. - 2023.06.30. Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont programok 2023
2023.05.01. - 2023.06.30. Terepjáró túra 2023. Rangerrel a Dévaványai-Ecsegi pusztán
2023.05.06. Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont programok 2023
2023.05.06. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
VI. Túzokfesztivál
2023.05.06. Túzokfesztivál 2023. Természetvédelmi nyílt nap a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontban
2023.05.10. Madarak és Fák Napja 2023. Ünnep a Körös-Maros Nemzeti Parkban
2023.05.10. Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark programok 2023
2023.05.10. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Tollas-zug - Madarak és fák napi Madárbarát kert bemutató
2023.05.12. Vezetett gyalogtúrák 2023. Túra programok a Körös-Maros Nemzeti Parkban
2023.05.12. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Tavaszi túra a Kardoskúti-pusztán
2023.05.20. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
IX. Bihari Táj Napja
2023.05.20. A Bihari Táj Napja 2023. Természetvédelmi nyílt nap
2023.05.27. - 2023.05.29. Látványetetések 2023. Ünnepi látványetetés és állatismertető a Körösvölgyi Állatparkban
2023.05.27. - 2023.05.29. Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark programok 2023
2023.05.27. - 2023.05.29. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Ünnepi látványetetés és állatismertető a Körösvölgyi Állatparkban
2023.05.27. - 2023.05.29. Látványetetés 2023. Szünidei Állatmustra a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatparkban
2023.05.28. Gyereknap program Szarvas 2023. Várjuk a Körösvölgyi Állatparkban
2023.05.28. Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark programok 2023
2023.05.28. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Tiétek a Liget - Gyermeknap az Állatparkban
2023.05.28. - 2023.08.31. Szünidei állatkert programok 2023. Rejtélyek a Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark kapuin túl
2023.06.02. Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont programok 2023
2023.06.02. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Ősi igavonóink élete napjainkban
2023.06.03. Botanikai túrázás 2023. Ismerje meg a Körös-Maros Nemzeti Park növényvilágát vezetett túrák során
2023.06.03. Vezetett gyalogtúrák 2023. Túra programok a Körös-Maros Nemzeti Parkban
2023.06.03. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Lessünk be a nádasba! - madármegfigyelő túra az apátfalvi bányatavaknál
2023.06.03. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Évszakok - tematikus túra a Halásztelki tanösvényen
2023.06.03. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Lángoló pipacsmezők nyári túra
2023.06.03. Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont programok 2023
2023.06.03. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Cserebökényi csavargás – túra az Ősmaros medre mentén
2023.06.03. Magyar Nemzeti Parkok Hete 2023. Természetközeli programok a Körös-Maros Nemzeti Parkban
2023.06.03. Vezetett túra 2023. Évszakok - tematikus túra a Halásztelki tanösvényen
2023.06.03. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Botanikai túra az Ugrai-rét és a Sző-rét környékén
2023.06.03. Cserebökényi puszta túrák 2023
2023.06.03. Kerékpáros programok a Körös-Maros Nemzeti Park szervezésében 2023
Lángoló pipacsmezők nyári túra
2023.06.04. Körös-Maros Nemzeti Park programok 2023. Események, rendezvények
Életre kelt Holtág - Kenutúra az Anna-ligettől a Mocsári Ciprusokig
2023.06.17. Nyári Napforduló Ünnepe és Barnabás Nap Dévaványán 2023
2023.06.17. Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont programok 2023
Találatok száma: 2

Dévaványa Turistaszállás

Dévaványa Turistaszállás

A Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont szállásépületében 40 fő részére turistaszállás, a külön bejáratú lakrészben 8 fő részére vendégszoba vehető igénybe. A turistaszálláson 4 db 4 ágyas fürdőszobás, tv-vel, hűtővel ellátott és 4 db 2 x 3 ágyas közös fürdőszobás szoba található, melyekhez ... Bővebben

Kiemelt partner

Ködvirág Erdei Iskola

Ködvirág Erdei Iskola

A Dévaványától 10 perce található Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont ad otthont az erdei iskola programokkal rendelkező Ködvirág Erdei Iskolának. Programjaink alsós és felsős korosztály számára készültek, a térség jellemző tájtípusait és élővilágát dolgozzák fel. Az alsós program 4 napos, a ... Bővebben

Kiemelt partnerTalálatok száma: 3

Gál Cukrászat

Gál Cukrászat

A körösladányi Cukrászat termékei között előkelő helyet foglal el a mézeskalács. A régi ízeket megtartva, a modern táplálkozásnak megfelelően, a nyersanyagok kínálatát figyelembe véve kézzel készítik azokat. 2016-ban a Gál Cukrászat mézes süteménye bekerült a városi értéktárba. Bővebben


Hidi Panzió Étterem

Hidi Panzió Étterem

A 47-es számú főútvonal mentén, Szeghalom város szélén helyezkedik el a Hidi Panzió étterem. 16 db 2 ágyas szoba, 4 db 2 ágyas lakosztály szolgálja vendégeink kényelmét. Minden szoba alapfelszereltségéhez tartozik színes televízió, telefon és mini bár. Szobáinkhoz külön zuhanyzó, és toalett ... Bővebben


Puszta Csárda Szeghalom

Puszta Csárda Szeghalom

A Puszta Csárda Hajdú Bihar és Békés megye határánál a Sárrét vidékén, gyönyörű környezetben helyezkedik el. Bővebben
A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Kiemelt ajánlatok

Foglaljon szállást!


Foglaljon szállást!

Dévaványai programturizmus

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG