Kamalduli Remeteség Majkpuszta
Budapesti Pörkölt Parádé Parádés Hangulatban!
Budapesti Pörkölt Parádé Parádés Hangulatban!
Mindenkit vár az egészséges életmód és a magyar sport fesztiválja!
Mindenkit vár az egészséges életmód és a magyar sport fesztiválja!
Melyek a legnépszerűbb fesztiválok?
Melyek a legnépszerűbb fesztiválok?

Kamalduli Remeteség Majkpuszta


Kamalduli Remeteség, a néma barátok otthona. A 17 cellaházból, rendházépületből (foresteria) és a remeteség szívében magasodó, egykori templom megmaradt tornyából álló barokk műemlékegyüttes kiemelkedő emlékünk.

Ismét látogatható a Majki Kamalduli Remeteség Kolostora!

A cellaházak és annak udvara, a templomtorony, az angolpark jelenleg is felújítás alatt áll, de emellett a remeteség kolostora továbbra is látogatható!

Mindannyiunk egészsége érdekében a következők betartását kérjük vendégeinktől:

A Látogatók csak KÉZFERTŐTLENÍTÉST KÖVETŐEN és MASZKBAN léphetnek be a Kolostor épületébe és a tárlatvezetés teljes időtartama alatt viselniük kell❗️ (Maszkot nem árusítunk.)

A sorban állás elkerülése végett egy családból, összetartozó vendégek közül egyikük váltsa meg a belépőjegyeket

A JEGYPÉNZTÁRBAN 1 fizető vendég, illetve az ELŐTÉRBEN 1,5 méter távolságot tartva maximum 2 vendég tartózkodhat. Az előtér telítettsége esetén kérjük a bejárat előtt várakozzanak

Válassza a kártyás fizetési módot

A tárlatvezetések félóránként indulnak, maximum 10 fővel

A kijelölt látogatói útvonal elhagyása TILOS

Kérjük, hogy legyen türelemmel, ha várnia kell a belépésre

A helyszínen kövesse figyelemmel a kihelyezett tájékoztatókat és tartsa be az előírásokat

Tartsa be a megfelelő, legalább 1,5 méteres biztonsági távolságot a tárlatvezetés során és a kiállítótereinkben

Használja a kihelyezett kézfertőtlenítő szereket

A mosdóknál is tartsa be a megfelelő biztonsági távolságot! A mosdók előterében max. 2 fő tartózkodhat. Ügyeljen a helyes kézmosásra

Megértésedet és együttműködésedet ezúton is köszönjük


ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

A kolostor fő épületszárnyának emeletén található kiállítási térben a kamalduli rend általános és magyarországi történetét bemutató kiállítás látható A hallgatás ereje címmel. A tárlat a kamalduli rend feloszlatása után szétszóródott, egykori berendezés ma még fellelhető darabjainak bemutatásával idézi meg a remeteség egykori gazdagságát.

Ugyancsak az emeleten négy szoba II. Rákóczi Ferenc fejedelem franciaországi tartózkodásának és a francia kamalduli szerzetesekkel való kapcsolatának állít emléket.

A kolostorépület pinceszintjének és földszintjének terei a Nepomuki Szent János tiszteletére szentelt remeteség egykori hétköznapi és ünnepi tereit idézik meg – ehhez mintegy 30 magyar múzeum és gyűjtemény nyújtott szakmai segítséget és kölcsönzött műtárgyakat.

Az eredetihez igazodó történeti bútorok kaptak helyet a rendezvényekre használt terekben is, így a Refektóriumban, a Díszteremben, a Káptalanteremben, a Könyvtárszobában és a Kápolnában is.

A földszinten, a vadászkastélyt bemutató terekben kamarakiállítás emlékezik meg gróf Esterházy Móricról, aki Majkon született, és aki 1917-ben rövid ideig Magyarország miniszterelnöke volt.
 

NYITVA TARTÁS

• Hétfő kivételével naponta 10 –18 óráig.
• KIZÁRÓLAG TÁRLATVEZETÉSSEL látogatható minden egész órában!
• Pénztárzárás és utolsó tárlatvezetés: 17 órakor.
• Nemzeti ünnepeken nyitva tartunk.
• Csoportokat csak előzetes bejelentkezéssel tudunk fogadni. A létszám max. 50 fő. 

A majki kamalduli remeteség clauzura része, -  ahol a cellaházak és a templomtorony található - illetve az angolpark egy időre bezárja kapuit, hogy megújuljon, megszépüljön, és új látogatóközpontként helyreállítva, régi fényét visszanyerve, széles szolgáltatási struktúrával, új interaktív kiállításokkal, közösségi kulturális térként várhassa vissza vendégeit!
A kolostor, a benne található kiállítások (refektórium, díszterem, káptalanterem, kápolna, a kamalduli rend Hallgatás ereje című általános és magyarországi történetét bemutató kiállítása, az Esterházy család grófi ágának vadászkastély időszakát, illetve II.Rákóczi Ferenc és a kamalduli rend kapcsolatát bemutató kiállítás ) és a kávézó a felújítás ideje alatt is ZAVARTALANUL LÁTOGATHATÓ, várja a vendégeket. A nyitvatartási idő, a tárlatvezetés változatlan.
Megértésüket, türelmüket köszönjük!

JEGYÁRAK

Felnőtt: 2 000 Ft
Kedvezményes jegy: nyugdíjas, diák, min. két 18 év alatti gyermeket kísérő szülő: 1 000 Ft
Csoportos jegy (minimum 15 fő felnőtt): 1 600 Ft/fő
Családi jegyár (1 vagy 2 felnőtt + 1 vagy több gyermek 18 éves korig): 4 000 Ft
Oroszlányi helyi lakos, lakcímkártyával: 400 Ft/fő
Rendezvények alatt a belépő: 600 Ft
Felhívjuk a figyelmet, hogy a létesítménybe kizárólag az előzetesen bejelentkezett, és interjút vagy forgatást engedéllyel készítő újságíró léphet be ingyen. Tehát a létesítményekbe az eddig ingyenes belépést biztosító újságírói igazolvány elfogadása megszűnt.

Díjtalan belépésre jogosultak:
6 év alatti gyermek
70. életévét betöltött látogató
fogyatékkal élő és 1 fő kísérője
miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkező látogató
közoktatásban dolgozó pedagógus, igazolvánnyal
minimum 400 fős, országos közgyűjteményi szakmai szervezet tagja
194/2000. (XI.24) Korm. rendelet
A kedvezményekre való jogosultságot kérjük igazolni! Az évközi árváltozás jogát fenntartjuk!
A remeteség múzeumshopja 10 órától 17 óráig tart nyitva.

TÖRTÉNET

A némasági fogadalmat tett szerzetesek 250 évvel ezelőtti életének békéjét találhatja meg a látogató Majkon. Ám nemcsak hangulatában egyedülálló az erdők ölelte, tavak szomszédságában fekvő remeteség, hanem Európa-szerte kuriózumnak számító barokk műemlékegyüttes is egyben, amely tizenhét cellaházból, templomtoronyból és kolostorból áll.

1733-ban a vidék birtokosa, Esterházy József alapította a kamalduli remeteséget, melynek 1200 holdas pusztát, tavakat és malmokat is adományozott. A szabadságharcot lezáró, 1711-es szatmári békét követően a Rákóczihoz hű, dunántúli nemesi családok adományaiból épült a némaságot fogadó kamalduli szerzetesrend majki remetesége a hallgatás szimbólumaként, mely az ellenállás egyik utolsó lehetősége volt a Rákóczi-szabadságharcot követően.

Az épületegyüttes megtervezésével Esterházy József a neves osztrák barokk építészt, Franz Anton Pilgramot (1699-1761) bízta meg. A remeteség épületei által körülfogott templom alapjait 1753-ban tették le, és az alapkővel együtt a hallgatás jelképeként egy halat is elhelyeztek. Pilgram koncepciója nem valósulhatott meg maradéktalanul: az 1770-ben befejeződött építkezés során az eredetileg tervezett húsz remetelakból csak tizenhét készült el. A házak magyar arisztokrata családok adományaiból épültek, donációjukat a lakok főhomlokzatán elhelyezett címerük jelzi.

1806-ban gróf Esterházy Károly megvette a birtokot és a területet bérbe adta. Majkon ebben az időben a környék legnagyobb posztógyára működött, a cellaházakban ekkor munkások laktak, az egyikben iskolát rendeztek be.

1810 nyarán egy villámcsapás következtében a Szent Jánosnak szentelt templom tetőszerkezete leégett. Részben az oroszlányi evangélikusok, részben Esterházy Károly csákvári kastélyának bővítéséhez szállíttatták el a köveket. A torony egyik oldalán, a sekrestye boltozatcsonkján még ma is látható freskótöredék. A II. világháborúban a kastély keleti mellékszárnya és a főszárny csatlakozó része leégett, ekkor pusztult el a családi levéltár anyaga, könyvritkaságok, újságok és több értékes bútordarab is. A háborút követően az épületegyüttes kórházként működött, majd az államosítás után középiskola és kollégium, majd munkásszálló költözött falai közé. Az egykori berendezésből a helyszínen ma csak nagyon kevés tárgy emlékeztet a régi időkre, a refektórium és a vadászterem kályháin kívül az emeleti kandalló és két csillár.

Majk az 1980-as évektől turisztikai látványosság, 1993-ban állították helyre a templomtorony alsó részét, a modern toronyóra 1992-ben került ide. Az egykori jégverem átalakításával hozták létre a napjainkban is működő büfét. A majki kamalduli remeteség 2001-től a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága, 2012-től - jogutódaként - a Forster Központ kezelésében áll.

A KAMALDULI REND
A bencés szellemben élő szigorú remeterendet Szent Romuald (951-1027) alapította 980 körül az itáliai Arezzo közelében. Pápai jóváhagyást II. Sándortól kapott 1027-ben. Fehér ruhájuk miatt fehér bencéseknek is hívták őket. Magyarországon a rendnek négy kolostora volt, ezek közül az egyik az 1733-tól 1782-ig fennálló majki remeteség.

A kamalduliak az 1730-as évek közepén érkeztek Majkpusztára. A cellaházakban egy-egy szerzetes élt, aki a naponta előírt kötelező imákat ugyan hangosan mondhatta el, de a nap többi részében tartózkodnia kellett a beszédtől. Egymással csak a szentmiséken és a fő ünnepeken, a közös étkezéskor találkozhattak. Beszélniük - az elöljárójuk engedélyével - évente két alkalommal, három-három napig lehetett. Küldetésük, hogy imádkozzanak mindenkiért a világon, még azokért és azok helyett is, akik maguk sohasem fordulnak Istenhez.

A rend önfenntartó volt, a földművelésből és jótékonysági adományokból élt. A gazdálkodást a némasági fogadalmat tett, de fel nem szentelt laikus barátok, a fráterek végezték, akik halászattal, földműveléssel foglalkoztak, valamint az ő dolguk volt, hogy ellenőrizzék, nem beteg-e valamelyik remete. Majk 1770-ben kapta meg a perjelség címet, ekkor még folytak a befejező munkálatok a templomban, a foresteriában (erdei kolostor) és a kápolnában. A kápolnában a kamalduliak minden vasárnap és ünnepnapokon miséztek.

A néma barátok csak rövid ideig élhettek Majk-pusztán, mivel 1782-ben II. József császár feloszlatta a császárság és királyság területén működő rendek többségét. A feloszlatáskor a kamalduli közösség tizenegy felszentelt atyából (páterből) és négy fel nem szentelt szerzetesből (fráterből) állt. 1782 után a szerzetesek egy része Magyarországon maradt, néhányuk azonban Olaszországban folytatta működését. 1784-re már kiürült a remeteség, a birtokon csak malombérlők és munkásaik, valamint a halastavak gondozói maradtak.

II. RÁKÓCZI FERENC ÉS A KAMALDULIAK
A szabadságharc bukását követően, 1715 és 1717 között a Párizshoz közeli Grobois település kolostorában élő kamalduli szerzetesek vendége volt II. Rákóczi Ferenc. A fejedelem megnyugvást talált a kamalduli kolostor falai közt, szívét pedig - a végakaratának megfelelően - a kolostorban temették el.
A grobois-i kolostor sajnos a II. világháború pusztításában megsemmisült, így ma már nincs meg a fejedelem szívének hamvait őrző urna sem. A majki kamalduli remeteségben viszont emléktábla őrzi az emlékét.

Majkon forgatott filmek:

Hangyaboly – Fábri Zoltán (1971)
A tökéletes gyilkos – Pacskovszky József (2017)
Prés – Maár Gyula (1971)
Töredék – Maár Gyula (2006)
Mein Onkel Benjamin – Thomas Engel (1972)
Kísértet Lublón – Bán Róbert (1976)
Mata Hari – Curtis Harrington (1985)
Kakukk Marci – Révész György (1973)
Árpád a Cigány – Wolfgang V. Schiber (1973)
Járvány – Gábor Pál (1975)
A 13-as cella grófnője – Forgács József

KÁVÉZÓ:
A remeteség nyitvatartási idejében szeretettel várjuk Kedves Vendégeinket a tárlatvezetés után hangulatos kávézónkban. A remeteség hangulatát megidéző környezetben fogyaszthatjuk kávénkat, teának, üdítő szörpünket. Jelenleg a kávézói szolgáltatásunkat csak a tárlatvezetés után van lehetőségük igénybe venni.
Kávé kínálatunk: espresso, ristretto, cappuccino, latte macchiato, flat white.
Gyermekek részre finom kakaót, gyermek teát, szörpöket kínálunk

2020.01.01 - 2020.12.31

Találatok száma: 1
Asztalfoglalás, bejelentkezés közvetlenül a vendéglátóhelyek elérhetőségein!

EnBo`s Presszó

EnBo`s Presszó

Az EnBo`s presszó, kávézó az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár földszintjén működik, amit a ház főbejáratától, illetve az utcafrontról is megközelíthető. A presszó heti nyitva tartási idején kívül alkalmazkodik a Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtárban megrendezésre kerülő eseményekhez. Az ... Bővebben

Kiemelt partnerTalálatok száma: 7
Író-olvasó találkozó Oroszlány 2020

Író-olvasó találkozó Oroszlány 2020 2020. szeptember 28.

Író-olvasó találkozó, könyvbemutató Oroszlányban. Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár olvasótermébe! Bővebben

Kiemelt ajánlat

Dumaszínház Oroszlány 2020

Dumaszínház Oroszlány 2020 2020. szeptember 28.

Kettőskereszt vagy amit akartok - Dombóvári István önálló estje az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtárban! Műsorvezető Bellus István. Bővebben

Jegyvásárlás
Kiemelt ajánlat
Ár: 3 600 Ft Jegyvásárlás

Könyvbemutató Oroszlány 2020

Könyvbemutató Oroszlány 2020 2020. szeptember 28.

Könyvbemutatók, találkozások alkotókkal az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtárban. Mindenkit szeretettel várunk! Bővebben

Kiemelt ajánlat

Oroszlány programok 2020. Fesztiválok, események, rendezvények

Oroszlány programok 2020. Fesztiválok, események, rendezvények 2020. szeptember 28. 17:00

Így írnak Ők - Vendég: Nyitrai Tamás

A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár a város centrumában helyezkedik el. Rendezvénykínálatát a különböző igényekre és funkciókra orientálja. Otthont ad Oroszlány város civil szervezeteinek, klubjainak, az ismeretterjesztésnek és az amatőr alkotóknak. Az intézmény dolgozói fontos ... Bővebben

Kiemelt ajánlat

Oroszlány koncert programok 2020

Oroszlány koncert programok 2020 2020. október 1.

Fekete Nándor orgonaművész fotóvetítéssel egybekötött összművészeti látványkoncertje

Koncertek Oroszlányban 2020-ban. Bővebben

Kiemelt ajánlat

Oroszlányi színházi előadások 2020

Oroszlányi színházi előadások 2020 2020. október 11.

Színházi előadások Oroszlányban a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ színháztermében 2020-ban. Bővebben

Kiemelt ajánlat

Dumaszínház Dombóvári István előadások 2020. Online jegyvásárlás

Dumaszínház Dombóvári István előadások 2020. Online jegyvásárlás 2020. szeptember 28.

Dombóvári István fellépések, műsorok online jegyvásárlási lehetőséggel. A szereplés számára terápia. Élvezi, hogy bámulhatja a nőket, akik az előadás alatt a zárt ajtók miatt nem tudnak tőle elmenekülni. Humora nehezen behatárolható, valahol a ne már és az inkább hagyd abba irányzatokat képviseli. Még nem ... Bővebben

Jegyvásárlás
Ár: 1 000 Ft -tól 5 990 Ft -ig JegyvásárlásTalálatok száma: 1
Oroszlány kiállítás programok 2020

Oroszlány kiállítás programok 2020 2020. szeptember 4 - 28.

Kiállítások és kiállításmegnyitók Oroszlányban 2020-ban. Bővebben

Kiemelt ajánlatTalálatok száma: 3

Kamalduli Remeteség Majkpuszta

Kamalduli Remeteség Majkpuszta

Kamalduli Remeteség, a néma barátok otthona. A 17 cellaházból, rendházépületből (foresteria) és a remeteség szívében magasodó, egykori templom megmaradt tornyából álló barokk műemlékegyüttes kiemelkedő emlékünk. Bővebben


Oroszlányi Bányászati Múzeum

Oroszlányi Bányászati Múzeum

Oroszlány városában, az egykori XVI. aknán, a szénbányászat megkezdésének 40. évfordulója kapcsán 1979-ben nyílt meg a múzeum a látogatók előtt. Az intézmény, minden részében megújulva, 2001-től a XX-as aknán, Majk remetesége szomszédságában működik. A kiállítás a Központi Bányászati Múzeum (Sopron, Templom ... Bővebben


Szlovák Tájház Oroszlány

Szlovák Tájház Oroszlány

A XIX. század végén épült telkesgazda-házban 1987-ben nyílt meg a szlovák tájház Oroszlányban. Bővebben
Kapcsolódó témák:

Kiemelt ajánlatok

Közeli ajánlatok

Író-olvasó találkozó Oroszlány 2020
Író-olvasó találkozó Oroszlány 2020
  • Oroszlány
2020. szeptember 28.
Dumaszínház Oroszlány 2020
Dumaszínház Oroszlány 2020
  • Oroszlány
2020. szeptember 28.
Könyvbemutató Oroszlány 2020
Könyvbemutató Oroszlány 2020
  • Oroszlány
2020. szeptember 28.

Érdemes felkeresni!


Pontos cím, geokód, térkép
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!

Oroszlányi programturizmus

Kevés az információ?
Ha valamit nem talál, további információkat kérhet szerkesztőségünktől.
Információkérés

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG

Hívjuk, várjuk, jöjjön!

Online jegyvásárlás