Tekintsd meg iskolakezdési ajánlatainkat! Hátizsákok és gyerek termékek
Tekintsd meg iskolakezdési ajánlatainkat! Hátizsákok és gyerek termékek
ÖTTUSA-VILÁGBAJNOKSÁG ÉS LASER RUN VILÁGBAJNOKSÁG BUDAPESTEN
ÖTTUSA-VILÁGBAJNOKSÁG ÉS LASER RUN VILÁGBAJNOKSÁG BUDAPESTEN
Airshow Budaörsön, légiparádé a levegő királyaival!
Airshow Budaörsön, légiparádé a levegő királyaival!
7. FINA Junior Úszó Világbajnokság a budapesti Duna Arénában!
7. FINA Junior Úszó Világbajnokság a budapesti Duna Arénában!
Szeretettel hívjuk és várjuk a Várkert Bazár programjaira Budapesten!
Szeretettel hívjuk és várjuk a Várkert Bazár programjaira Budapesten!
Tekintse meg kiemelt esemény listánkat!
Tekintse meg kiemelt esemény listánkat!

Weöres Sándor Színház


A szombathelyi színházat a város híres szülöttéről, Weöres Sándor íróról nevezték el. Impozáns, a kor elvárásainak megfelelő, modern színház.

Szombathely színháza

A város színháztörténete a közönség és a színházcsinálók közös históriája, s ez már sok évszázaddal ezelőtt elkezdődött. Egy közösségnek, egy városnak akkor van színháza, amikor arra szükség támad.

S mivel minden kisebb-nagyobb emberközösség, nyelvétől, kultúrájától, tehetősségétől és a naptártól függetlenül időről időre érzi ennek szükségét, igénye van a színház (és csak a színház) nyújtotta élményekre, szórakozásra, közösségi érzésre, hát színház is volt, van és lesz.

Már a régi… rómaiak is

Színháztörténeti áttekintéseinket ebben a mi kultúrkörünkben rendszerint úgy kezdjük, hogy „a régi görögökre” hivatkozunk rendszeresen. Most azonban „csak” a „régi rómaiakig” kell visszatekintenünk. Néhány részletet tudunk csupán Colonia Claudia Savaria légióváros színházi kultúrájáról, ahol szórakoztatásul és „fórumként” szolgált a színház. Hivatásos aktorok komédiákkal és a mai cirkuszi számokhoz hasonló attrakciókkal szórakoztatták a nagyérdeműt, az adott időszak politikai, katonai, gazdasági kérdéseit taglaló vitadrámákkal, mitikus tragédiákkal pedig különböző problémák tárgyalására teremtettek fórumot a város polgárai számára. A Kálvária-domb közelében állott a polgárszínház.

A szombathelyi színjátszás középkora

Amikor már magyarok (és velük együtt a ma is ismert sok-sok nemzetiség…) lakták a Kárpát-medence nyugati részét is, természetesen folytatódott a népszórakoztatás gyakorlata. Gyakrabban nyugatról és délről érkezett vándorlók jelentek meg a vásárokon, a sátoros ünnepeken, búcsúkon meg az egyház nagy ünnepein, akik birtokában voltak a színházcsinálás mesterségének, jelmezeikkel, maszkjaikkal, artista tehetségükkel távoli eseményekről, emberekről hoztak hírt és képet, innen meg továbbvitték a magyarok szokásainak színre állítható különösségeit, históriáikat, karaktereiket. Határok nemigen álltak útjába ennek a kultúrának.

A fölső rétegek, amint megtehették, természetesen, különbözni akartak, s ezt megmutatni is! Váraikba, palotáikba és kastélyaikba kötötték hosszabb-rövidebb időre biztos megélhetést biztosító juttatásokkal a legjobbnak mondott társulatokat, udvari szórakoztatókként… A kor leggyorsabban gazdagodó intézménye, az egyház pedig kitalálta, ezt, a legnépszerűbb szórakozási formát, a színházat hogyan fordíthatná legjobban a maga hasznára, hogyan vonhatná be a maga szellemi eszköztárába. A liturgikus játékok meg a templomhoz és a kegyhelyekhez kapcsolódó helyi történetek dramatikus előadásai sok évszázadon keresztül jelentettek szoros kapcsolatot templom és színház között.

A később, a felvilágosodás korában pontosan megfogalmazott műveltséghármasság, a közösségre gyakorolt szellemi-kulturális hatóerők legeredményesebbjeit felsoroló „templom, iskola, színház” sor az iskolával valamikor a XVI. század környékétől már joggal egészülhetett ki. Az iskolai színjátszás mind a mai napig előoskolája a hivatásosságnak, bár a tananyag könnyebb elsajátítása céljából iktatták a pedagógiai módszertárba.

Színház az iskolában és a kocsmaszínben, majd a Megyeházán

1730-ból származik az első adat, mely szerint a kőszegi jezsuita iskola diákjai egy Arsinoe című tragédiát adtak elő Szombathelyen is, jeleneteiben a latin mellett német és magyar előadási nyelven. A város 1770-ben alapított ferences gimnáziumának diákjai már rendszeresen, évenkint akár többször is bemutatták tudásukat az iskolai színpadon, 1775. június 13-án például, Szent Antal ünnepén Drama officioso-bucolicum Gymnasii Sabariensis… címmel S. Angster Jeromos prefektusuk darabját játszották.

A XVIII. században megérkeztek az első hivatásos vándortársulatok is, melyek már nem vásári szórakozást kínáltak, hanem komoly (vagy víg-) játékokkal teljesítették felvilágosodás adta programjukat.

1770-ben járt Berner Félix gyermekopera-társulata Vas Vármegyében, műsorán német és olasz balettekkel, egyfelvonásos operákkal. 1797-ben Stőger Ferenc vándortársulata játszotta el Szombathelyen szokott repertoárját, majd pozsonyi, soproni és győri német truppok léptek föl a Szarvas Fogadó (a mai Pannónia étterem) színpadán.

A régi századforduló, vagyis a XVIII.-nak a következőbe fordulása környékén aztán híre járt, hogy magyar színészek és színésznék is járják az országot. Az első nyom a hivatásos, de már magyar nyelvű színielőadásra 1810. október 17-éről szól. A Megyeházán ekkor volt látható a Megszemélyesített gonoszság, avagy a vajdáknak esete című komédiajáték. A következő, már jobban dokumentált, nagyobb társulat a Kilényi Dávid vezette együttes volt, akik műsorukat 1819-ben különböző, alkalmi helyszíneken mutatták be. Utánuk 1825 nyarán a „Nemzeti Színjátszó Társaság” nevű társulat lépett föl a városban, majd 1828-ban megalakult a Vasmegyei Színjátszó Társaság (későbbi nevén Dunántúli Színjátszó Társaság) is, Komlósi Ferenc vezetésével. Szombathelyen is megalakult a színpártoló köznemesség és polgárság Műkedvelő Egyesülete, akik előadásaik vagy épp a farsangi bál bevételét szintén a hivatásos színházügy támogatására ajánlották föl.
A romantikus reformkor és az első színházépítési vállalkozások

Az országos lelkesedés, ami megszaporította a színházak, a színjátékok, a színészek számát a reformkorban, ennek, a korábban lenézett szórakoztatásnak jelentős presztízst adott. A színház kiemelt közösségi és kulturális szerepet nyert, lévén (s ezt a művészeken és közönségükön kívül a politikusok is elismerték) a legnagyobb hatású társadalmi fórum.

Nagy jelentősége volt hát egy város életében annak, milyen hajlékot biztosít a befogadott vagy saját színészeinek – és nézőinek. A város fejlesztési programjaiban rendre, immár másfél évszázad óta… szerepel a színház fölépítése. A városok polgári intézményeik létrehozásakor a színházat is a korszerű iskolák, fölsőiskolák, könyvtárak, a vasút, a kórházak sorába helyezték, s törekedtek a megalapítására.

1850-ben, júniusra Szombathelyen elkészült a város és a megye összefogásával állított színkör, nyári faszínház a Rumi utcai Holczheim-ház udvarán (a mai Mátyás király utca 18-20. sz. alatti telken).

Amikor a gazdasági fellendülés alapot adhatott már a színházépítésre, Szombathelyen is mozgolódni kezdett a közönség, az értelmiség meg a városi, megyei elöljárók, országos funkcionáriusok körei, hogy az addig alkalmi játszóhelyeken láthatott színház állandó saját épületet kapjon a majdani „modern városban”, ahogyan Éhen Gyula polgármester tervezte.

Az 1860-as esztendőtől Szombathelyen is előkészítő lépések szerveződtek: a meginduló napilapok sorra adtak hírt dalárdák, olvasókörök, egyletek alakulásáról és több fölhívás, jótékonysági hirdetmény jelent meg állandó színház építése ügyében.

1866-ban föl is épült egy faszínkör – ideiglenes megoldásként az állandó színház számára megvásárolt területen. Ami azután működött is nyaranta, egészen a kőszínház megnyitását megelőző esztendőig, 1879-ig.

A színházépítést előkészítő újabb bizottság 1870-re állt föl, és megbízást adott egy 600 fő befogadására alkalmas, tánc- és tanácskozóteremmé alakítható színház építésének megtervezésére. A költségvetést is előkészítették, ahogyan a pályázatot is kiírták a majdani Vas Megyei Nemzeti Színház fölépítésére.

S akkor következett az az időszak, amihez hasonlót a mai közönség is megélhetett az elmúlt évtizedekben. A sajtó folyamatos híradásaiban egyre kiábrándultabban ír a szombathelyi közönség érdektelenségéről, vajon hogyan is építsen a város meg a megye színházat, ha a polgárok a számukra ide érkező előadásokat is ritkásan látogatják… 1877-ig tartott a lanyhulás, amikor újabb részvénykibocsátás pezsdítette föl az adakozó érdeklődést. A megyei Közgyűlés 15000 forintot szavazott meg, és a színházalapot ismét gyarapította a városi bálok bevétele, műkedvelő színielőadások jövedelme. A színházi vita az év végére eldőlt: fölépül a szombathelyi kőszínház!

Áll a színház!

A Kislingstein-ház Széchenyi téri helyén, az új Városházával egy fedél alatt, Hausmann Alajos tervei szerint állít színházat a város és a megye. 1878-ban megkezdték a színházépítést. S egy esztendőn belül készen állt Hausmann Alajos újreneszánsz színházépülete. A végelszámolás szerint 73874 forint 48 krajcárba került…

A kicsi, de elegáns színház nézőterén mindösszesen 350 ember fért el kényelmesen. 1880. augusztus 9-én nyílt meg a szombathelyi Vas Megyei Nemzeti Színház a Széchenyi (ma Berzsenyi) téren. A nyitóműsor a lehető legpompásabb nyitánya volt a színház működésének, méltón a végre elérkezett pillanat emelkedett hangulatához. A városi dalárda énekelte Himnusz után lépett színre Márkus Emília, a pesti Nemzeti Színház tagja, hogy elmondja a bátyja, Márkus Miklós ez alkalomra írott Prológját. Csiky Gergely Proletárok című darabját adták (Ingyenélők név alatt), melyben Márkus Emília mellett a legendás Prielle Kornélia szerepelt Beődy Gábor társulatának vendégeként.

Az 1881 augusztusában fölállott Állandó Igazgatói Választmány a legjobb igyekezettel és a lehető legkorszerűbb módon igyekezett működtetni a szombathelyi színházat mint részvénytársaságot. Ám rendre veszteséges évadokat zártak, a színház így fenntartói támogatásra szorult. És az épület karbantartási-javítási munkáira is kellett forrást biztosítani, a nélkül ugyanis csak romlott az állaga, s lassan alkalmatlanná vált a rendszeres játszásra. Végül 1907-ben, tűzveszélyessége okán végleg bezárta kapuit a Városházával társbérletben működött színház. S a nagy világháború utolsó szakaszában aztán az egész épület helyrehozhatatlanul megrongálódott az angol és amerikai bombák 1945. március 4-i pusztításakor. A helyén, a Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kara épületének falán tábla őrzi a valaha volt színház emlékét.

Az új század színi élete

1900-tól a közönség és a színigazgatók is sürgették már egy új színház megépítését. Ki is jelölték a helyét: a Széll Kálmán utca végén, a Király és a Kőszegi utcák között, kihirdették a pályanyertest is: Márkus Géza volt az, akinek tervét 1907. április 25-én fogadta el a város. Márkus 1200 fős színházat tervezett, kiemelkedően biztonságos konstrukciót. Vasvármegye Törvényhatósága is jóváhagyta a színház fölépítését, de sosem lett a Széll Kálmán utca végén színház. Ott épült föl a Kovács Szálloda, a későbbi (s most zárva álló) Savaria Szálló.

Az 500 főt befogadni képes nyári színkör a Brenner utcai Aréna-kertben készült el Trummer János tervei szerint, de csak 1909-re, s 1911. július 31-én a tűz martalékává lett.

Tervek tervek hátán, szándékok, akaratok, de színház újból nem épült a városban.

… Horváth Boldizsár, Márkus Emília (a Fő téri házban töltött gyermekéveire emléktábla emlékeztet), Márkus Miklós, Balogh Gyula, gróf Erdődy Sándor és István, Hausmann Alajos, Éhen Gyula, Károlyi Antal, Brenner Tóbiás, Márkus Géza, Nádasy József – mindegyikük érdemdús munkája, lelkesedése és tudása elismerést érdemel, a legfontosabbé, a szombathelyi közönségé mellett, akik a színházat pártolták, látogatták, szerették.

A XX. század első évtizedének végétől immár állandó otthon nélkül, de azért zajlott a színházi élet Szombathelyen. Nyári és alkalmi játszóhelyeken, később a művelődési házakban a színházi működés nem szűnt meg. Ahogyan az utazó színtársulatok produkciói vagy vendégjátékok, a helyi műkedvelő, amatőr vagy félhivatásos együttesek előadásai, az iskolai előadások sem.

1989-ben félhivatásos együttesként, a jogelőd után pedig 1995. január 1-jétől hivatásos társulatként megalakult a Szombathelyi Bábszínház, mely 1997-ben vette föl a Mesebolt nevet. Azóta a város, a megye egyetlen hivatásos színháza volt a Mesebolt Bábszínház.

Mind a mai napig emlékezetesek azok a produkciók és tervek, tanulmányok és elképzelések, melyek az állandó színház, a város saját hivatásos színházának megteremtése érdekében az elmúlt évtizedekben létrejöttek. Az egyéni és közkezdeményezések mind egy irányba mutattak: Szombathelynek színház kell!

Ahogy az imént is csak egy fölsorolásra elegendő terjedelem jutott a „hőskor” nagyjaira, álljon hát itt hasonlóképpen emlékeztetőül néhány név és esemény: Gál-Ferusz József, a mindentudó mindenes, Németh Gyöngyi és W. Farkas László és a Homo Ludens, Török Gábor meg a Ferrum Színházi Társulás, Ölbei Lívia, a remek, értő színikritikus, Gonda György, sok egyéb mellett például a Varázsfuvolával, az operaéletet továbbvivő iseumi operaelőadások szervezőpárosa, Devecseri Gábor és Huszár Klára, Horváth Zoltán és Rózsa Ferenc, Benke Éva, Szabó Gábor, Feiszt György, Fekete Péter, a Jordán Tamás és Lukáts Andor vezette színészosztály a Színművészeti Egyetemről, Pavelkovics László, Endrődy Krisztián, Dömötör Tamás, Péter Kata és a Színházbarátok meg a Kamara Savaria, dr. Ipkovich György, Czenki Zsuzsanna és munkatársai, Máté Gábor és két színészosztálya, a Mesebolt Bábszínház, Bodó Viktor, Pelsőczy Réka, a Savaria Karneválszínház, előbb a Szabad Tér Színház—Bucz Hunor, majd a jeles dramaturg, Duró Győző vezetésével, az Atlantisz Színház, Fekete Ernő, Benkő László, Fiala István építész és számos munkatársa, kollégája, Jordán Tamás mint a W. S. Színház társulatának és a színinövendékeknek a „parancsnoka”…, a zenekar, a szombathelyi táncosok, a többi amatőr-együttes…

És legfőképp a szombathelyi közönség, akik nélkül nem is volna színház, hisz nem volna szükség rá…

Szombathelynek színháza van!

Létre is jöhetett – mintegy évtizednyi előkészítés után néhány esztendővel ezelőtt a Kamara Savaria, melynek saját új színháztermét a HEMO-ban alakították ki. S nyomában a Főiskola – ma már Savaria Egyetemi Központ égisze alatt működő színészképző kurzus növendékeinek színpadot adó Berzsenyi Színház. A lépések egyre a szombathelyi színház, a hivatásos társulat alapítása felé haladtak! Azután – amikor a csillagzatok végre valóban szerencsésen összetaláltak – 2007. szeptember 27-én Szombathely város Közgyűlése végre megalapította a Weöres Sándor Színházat!

A költő, Weöres Sándor is színházat kapott hát (nemcsak a maga, de Szombathely dicsőségére).

Sirató Ildikó

2009. március 04.

Forrás: a színház honlapja

2019.01.01 - 2019.12.31

Találatok száma: 36
Szombathelyi programok 2019. Fesztiválok, rendezvények, események

Szombathelyi programok 2019. Fesztiválok, rendezvények, események 2019. augusztus 22 - 25.

Savaria Történelmi Karnevál

Fesztiválok, rendezvények, események. A város minden évszakban színes kulturális programokkal várja a városba érkező vendégeit. A programkavalkád a Tavaszi Fesztivállal indul, a nyár kiemelkedő eseményei a Savaria Táncverseny és a Savaria Történelmi Kavalkád, ősszel pedig a Szent Márton Emlékév ... Bővebben

Kiemelt ajánlat Kiemelt ajánlat

Gryllus Vilmos koncertek 2019

Gryllus Vilmos koncertek 2019 2019. augusztus 25.

Gryllus Vilmos Kossuth-díjas magyar zenész, előadóművész, zeneszerző. 1996-tól ismét elsősorban gitárosként muzsikál a Kalákával, részt vesz a felnőtteknek szóló koncerteken, a lemezfelvételeken, a külföldi turnékon szerte a világban, de gyerekelőadásait, melyeknek elsődleges célja a közönséggel való ... Bővebben

Ár: 1 500 Ft -tól 3 500 Ft -ig Jegyvásárlás

Iseum Savariense programok 2019 Szombathely

Iseum Savariense programok 2019 Szombathely 2019. augusztus 22 - 25.

A 21. század igényeinek megfelelő kiállító térben az elmúlt 60 év kutatási eredményeit, valamint a római császárkori Isis-Serapis tiszteletet és a kor emberének mindennapjait átszövő magán és hivatalos kultuszok emlékanyagait láthatja a nagyközönség a Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház ... Bővebben


Rúzsa Magdi koncertek 2019

Rúzsa Magdi koncertek 2019 2019. augusztus 25.

Rúzsa Magdi Artisjus- és kétszeres Fonogram díjas énekesnő, pályája 2006 óta töretlenül ível felfelé. Többszörös arany és platina lemezes, valamint díjak és elismerések tulajdonosa. Bővebben


Savaria Múzeum Szombathely programok 2019

Savaria Múzeum Szombathely programok 2019 2019. augusztus 22 - 25.

A Savaria Múzeum Vas megyének a legnagyobb jelentőségű és legrégibb múlttal bíró, polgári kezdeményezéssel megteremtett kulturális intézménye Szombathelyen. Az állandó- és időszaki kiállítások mellett a múzeum egész évben változatos programokkal várja a látogatóit. Bővebben


Savaria Történelmi Karnevál Szombathely 2019

Savaria Történelmi Karnevál Szombathely 2019 2019. augusztus 22 - 25.

Történelmi időutazás, izgalmas és maradandó élményeket nyújtó karneválozás, játék, szórakozás, kaland, emlékezés és tanulság: a Savaria Történelmi Karnevál, Közép-Európa legnagyobb historikus alapokra épülő összművészeti fesztiválja idén is várja a zene, a történelem, a színház, a gasztronómia és az igényes ... Bővebben


Szombathelyi Képtár programok 2019

Szombathelyi Képtár programok 2019 2019. augusztus 24 - 25.

A Szombathelyi Képtár 1985-ben nyílt meg és minden évben számos időszaki kiállításnak és programnak ad otthont. Bővebben


Történelmi fesztiválok 2019

Történelmi fesztiválok 2019 2019. augusztus 22 - 25.

Savaria Karnevál

Kalandozás a korok között, kalandozás a múltban. Bővebben


Termelői Piac Szombathely

Termelői Piac Szombathely 2019. augusztus 29.

Termelői Piac Szombathelyen minden csütörtökön 14-18 óráig az MMIK előtti téren! Bővebben


Faiskolai Börze Szombathely 2019

Faiskolai Börze Szombathely 2019 2019. szeptember 12 - 13.

Közép- és Kelet-Európa faiskoláinak rangos szakkiállítása, melyet 2019. szeptember 12-13-án (csütörtök-péntek) immár 26. alkalommal rendez meg Szombathelyen az Arena Savaria Sportcsarnokban. Bővebben


1 2 3 4   


Találatok száma: 3
Smidt Múzeum programok, kiállítások 2019 Szombathely

Smidt Múzeum programok, kiállítások 2019 Szombathely 2019.08.01. - 2020.05.31.

A Smidt Múzeum megújult, interaktív kiállítása Szombathely központjában található. Dr. Smidt Lajos sebész főorvos 1968-ban odaajándékozta páratlan magángyűjteményét a városnak és Vas megyének. A gazdag életmű sok ezer darabos műkincs együttesben mutatkozik be az általa alapított múzeumban: régészeti, ... Bővebben


Campus Egyetemi Club Szombathely programok, rendezvények 2019

Campus Egyetemi Club Szombathely programok, rendezvények 2019 2019.01.12. - 12.31.

Több mint egy egyetemi klub! Egy valami azonban biztos; a Klub Szombathely egyik legnépszerűbb és leglátogatottabb szórakozóhelye, igazi találkozási pont a hét minden napján! Napkeltétől napnyugtáig a kávézásé, a lazulásé és a beszélgetéseké a főszerep; míg az éj leple alatt a dübörgő ritmusok, a ... Bővebben


Kámoni Arborétum, séta az ország legnagyobb fenyő- és leggazdagabb fásnövény-gyűjteményében

Kámoni Arborétum, séta az ország legnagyobb fenyő- és leggazdagabb fásnövény-gyűjteményében 2019.01.01. - 12.31.

Séta az ország legnagyobb fenyő- és leggazdagabb fásnövény-gyűjteményében. A kert az év minden szakaszában tartogat látnivalókat, de legkedveltebb látogatási ideje a május, a Rhododendronok virágzási ideje. Bővebben
Találatok száma: 12

Gothard Asztrofizikai Obszervatórium

Gothard Asztrofizikai Obszervatórium

Európa egyetlen tematikus csillagászati szakgyűjteménye. Az európai színvonalú asztrofizikai kutatások eszközeit és eredményeit korunk legújabb csillagászati felfedezéseinek multimédiás szemléltetésével együtt tárja a látogatók elé. Bővebben


Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház

Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház

1955 őszén egy szerencsés véletlen eredményeként egyedülálló jelentőségű régészeti leletre, az egyiptomi eredetű Isis istennő templomának márványfaragványaira és épületmaradványaira bukkantak Szombathelyen. Az Iseum rövid időn belül meghatározó kulturális jelentőségre tett szert, a templomhomlokzat ... Bővebben


Járdányi Paulovics István Romkert

Járdányi Paulovics István Romkert

Szombathely központjából üde zöld foltjával emelkedik ki a Püspökkert, ahol az 1937 óta folyó ásatások során a Kr. u. 50 körül alapított Colonia Claudia Savariensium nyugati városrészének jelentős épületcsoportjait tárták fel a régészek. A 4. század elején épített palotában (Nagy) Constantin, II. Constantius ... Bővebben


Savaria Múzeum

Savaria Múzeum

1908-ban nyitották meg a nagyközönség előtt a múzeumnak és könyvtárnak is otthont adó Kultúrpalotát, a mai Savaria Múzeum épületét. Az intézmény régészeti, néprajzi, történeti és természettudományi gyűjteményeiben mintegy félmillió tárgyat őrzünk. Régészeti műtárgyaink között nemzetközi mércével is ... Bővebben


Smidt Múzeum

Smidt Múzeum

A több mint egy évig tartó építkezés után a Smidt Múzeum, az ASTRO sorozatunk második kiállításával nyílik meg újra 2018. június 30-án. A Smidt Múzeumot 1968-ban alapította Dr. Smidt Lajos (1903–1975), nyugalmazott kórházigazgató, sebész főorvos, aki Szombathely városának és Vas megye ... Bővebben


Szombathelyi Egyházmegyei Kincstár - Sala Terrena

Szombathelyi Egyházmegyei Kincstár - Sala Terrena

Hazánk első archeológiai kőtára a szombathelyi Püspöki Palota földszintjén lévő Sala Terrena. A gyűjtemény gazdag anyagát egyházi ötvösmunkák, mise- és püspöki ruhák, ereklyék, festmények, archív fotók mutatják be. Bővebben


Szombathelyi Képtár

Szombathelyi Képtár

Az 1985-ben megnyílt Szombathelyi Képtár országos gyűjtőkörű tematikus múzeum, amely az évi 15-20 időszaki kiállítással “Kunsthalle” típusú intézményként is működik. A hazai és külföldi művészek önálló és csoportos tárlatokon mutatkoznak be, de gyakoriak a tematikus vagy művészeti ... Bővebben


Vasi Skanzen

Vasi Skanzen

A szabadtéri néprajzi múzeum az ország második skanzenjeként 1973-ban nyitotta meg kapuit. Látnivalói azóta egyre bővülnek. A skanzen eredeti, áttelepített épületeivel igyekszik visszaadni a régi falu hangulatát. A házak egy része zárt sorokba építve utcaszerűen, másik része az őrségi ... Bővebben


Vas Megyei Levéltár

Vas Megyei Levéltár

A Vas Megyei Levéltár 1950-ben Szombathelyi Állami Levéltár néven jött létre. A levéltár, mint megyei közgyűjtemény, 1968. január 1-től Vas Megyei Levéltár néven ismert. Vasvármegye archívumának iratai a XVI. századtól maradtak fenn. Vas megye levéltárában, napjainkban őrzött legértékesebb források a ... Bővebben


Vitalitas Galéria Szombathely

Vitalitas Galéria Szombathely

A Vitalitas Galéria 2001-ben azért jött létre Szombathelyen, hogy teret adjon alkotóknak, művészettörténész kiállításrendezőknek, hogy fölmérjék, vajon egy lakást imitáló környezetben miképpen érvényesülnek a művészeti alkotások. Bővebben


1 2   Közeli ajánlatok

Termelői Piac Szombathely
Termelői Piac Szombathely
  • Szombathely
2019. augusztus 29.
Iseum Savariense programok 2019 Szombathely
Iseum Savariense programok 2019 Szombathely
  • Szombathely
2019. augusztus 22 - 25.

Hasonló ajánlatok


Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
Pontos cím, geokód, térkép
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!
Kevés az információ?
Ha valamit nem talál, további információkat kérhet szerkesztőségünktől.
Információkérés

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG

Legjobb élmények

Budapesti Nyári Fesztivál: kulturális fesztivál a Margitszigeten és a Városmajorban
ExperiDance előadások és jegyvásárlás 2019
Dumaszínház előadások jegyvásárlási lehetőséggel!
14.000 feletti
követő
Csatlakozz Facebook közösségünkhöz, hogy
az elsők között értesülj a legjobb programokról!
több mint 17.000
program
Iratkozz fel hírlevelünkre
a kimondottan neked javasolt élménykínálatokért!
1.000 feletti
online jegy
Ne töltsd az időt sorban állással!
Vásárold meg nálunk előre a jegyedet!

Megyék

Tájegységek


© 2007-2019 PROGRAMTURIZMUS - Magyar TourMix Kft.
Gemius
Interticket