ÚJ PROGRAM HIRDETÉS
A tájházak és szabadtéri múzeumok izgalmas, színes programokkal tárják ki kapuikat!
A tájházak és szabadtéri múzeumok izgalmas, színes programokkal tárják ki kapuikat!
Ezernyi pünkösdi élmény a Balaton parton! Várjuk Siófokon!
Ezernyi pünkösdi élmény a Balaton parton! Várjuk Siófokon!
Mézesvölgyi Nyár 2024 - Pest megye legnagyobb nyári szabadtéri színházi fesztiválja
Mézesvölgyi Nyár 2024 - Pest megye legnagyobb nyári szabadtéri színházi fesztiválja
Aktív wellness pihenés a Tisza-tónál - Fedezze fel velünk a Tisza-tó élővilágát és pihenjen nálunk!
Aktív wellness pihenés a Tisza-tónál - Fedezze fel velünk a Tisza-tó élővilágát és pihenjen nálunk!
Tavaszi programajánló online jegyvásárlási lehetőséggel
Tavaszi programajánló online jegyvásárlási lehetőséggel

Janus Pannonius Múzeum programok 2024 Pécs

2024.04.05. (péntek) - 2024.07.31. (szerda)
7621 Pécs ,

A pécsi Janus Pannonius Múzeum Magyarország legnagyobb vidéki múzeuma, múzeumok sokasága tartozik hozzá.

Janus Pannonius Múzeum programok 2024

Kiállítások

Véglegessé vált történések – Kismányoky Károly (1943-2018)

 

2024. szeptember 22-ig látogatható 
A tavaly ősztől látogatható Véglegessé vált történések – Kismányoky Károly (1943-2018) című tárlatunkat idén szeptember 22-ig meghosszabbítottuk.
A sokoldalú művész több mint kétszáz alkotását – köztük olyan késői műveket, melyek még sosem szerepeltek kiállításon – bemutató kiállítás a JPM Modern Magyar Képtárban (Pécs, Papnövelde utca 5.) várja a látogatóit.

JPM Modern Magyar Képtár (Pécs, Papnövelde utca 5.)

A sokoldalú művész több mint kétszáz alkotását – köztük olyan késői műveket, melyek még sosem szerepeltek kiállításon – mutatja be múzeumunk új tárlata a JPM Modern Magyar Képtárban.
„Szándékosan törekedtem arra, hogy a munkáimat ne lehessen kiállítani. Nem akartam művészetet csinálni. Most is az a véleményem, hogy a munkák a legritkább esetben jók, ha megrögzülnek. Persze az így felfogott mű nem zárja ki, hogy az állandó mozgásból ne fixálódjanak helyzetek.”

Kismányoky Károly

A mottó idézete nem arra az avantgárd ellentmondására utal, melyben a zárt műfogalom és a művész személyének megkérdőjelezését, a művészet és a szerző halálát hirdető antiművészet gesztusai jól felpumpált öntudattal tartanak individuális igényt az így felfogott, de mégiscsak egyéni tettként megteremtett műveik és alkotói önmaguk felszámolására. Kismányokynál ez az avantgárd mentalitás a határozott szerénység csendes habitusához társult, mely önmagának, a világhoz és a művészethez való cselekvő viszonyának teoretikus támasztékot talált a kortárs nemzetközi törekvésekben. Mert az alkotás folyamatai, a változó kifejezési formák és technikák történései – s ebben Martyn Ferenc művészete is inspirálta – mindig fontosabbak voltak számára, mint a kész művek. Nem véletlen, hogy – miközben a Pécsi Műhely tagjaként munkái rendszeresen jelen voltak a különböző csoportos kiállításokon – önálló kiállítása alig volt. A létrehozás folyamata mindig túllépett, maga mögött tudta a műveket, melyek változatossága – az informel, az organikus és geometrikus absztrakció, a gesztusfestészet, a lettrizmus, a happening, a street art, a concept art, vagy a land art, valamint a különböző képzőművészeti technikák egyéni adaptációi révén – magas szinten vázolja fel a magyar neoavantgárd egy lehetséges történetét. Ez az életmű tágas teret teremtett, folyton kilépve egy-egy művészeti irányzat szűkös formáiból, átnyúlva a nyilvános társadalmi, politika terekbe, miközben az alkotás újabb és újabb tettei folyamatosan elillantak a már befejezett művek elől. Kismányoky nem lett műveinek az a rabszolgája, akiről Paul Valéry így ír: „A megalkotott alkotó. Az alkotó, létrehozva művét, olyan lénynek látja azt a végén, akit nem akart, akit nem ő talált ki, de akit ő hordott ki, és éreznie kell azt a borzalmas megaláztatást, hogy művének fia ő lett, visszautasíthatatlan jegyekkel lett felruházva, hasonlóságokkal, hóbortokkal és korlátokkal, éreznie kell azt, hogy tükör lett, és ebben a tükörben az a legrosszabb, hogy korlátaival együtt látja benne meg magát.”

Ez a posztumusz tárlat Kismányoky Károly több mint kétszáz, már életében „hátrahagyott” művét mutatja be, köztük olyan késői, a hagyatékban fellelt alkotásokat, melyek még sosem szerepeltek kiállításon. A sokféle művészi és gondolati irány, izmus és formakísérlet a cselekvő szabadság és a teremtő erő mozgásának nyoma, melyen egyetlen rögzített mű sem tudott úrrá lenni, hogy fiává kényszerítse az alkotót, úgy, hogy a mű manírrá, valami egyéni motívum vagy ábrázolási mód áruvédjegyévé váljon.

Így ez a kiállítás – híven az alkotó nézeteihez – sem lehet más, mint az utókor emlékező, muzealizáló erőszakosságával egy időszakra fixálódott helyzet, bemutatva a magyar és a nemzetközi művészettörténet egyik jelentős alakját és vele a pécsi képzőművészeti hagyomány gazdagságát. // Anghy András

2023.12.01. - 2024.05.19.
„Ködképek a kedély láthatárán”

Janus Pannonius Múzeum Látogatóközpont (Pécs, Széchenyi tér 12.)

A Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből összeállított időszaki kiállítás az egykor Pécsett alkotó 19. századi művészek műveit, pécsi városképeket, valamint a korszak pécsi polgárainak portréit mutatja be.

A kiállítás központi helyén Johann Varoni (1832-1910) Pécset ábrázoló látképe látható. A művész Giovanni Varrone néven született a Habsburg Birodalomhoz tartozó Milánóban, a bécsi akadémián tanult, s a korszak neoklasszicista tájképfestészetének egyik kiváló képviselője volt. A 19. századi Pécsről festett alkotásán idilli hangulatú – Claude Lorrain árkádiai tájait idéző – természeti környezet zsánerjelenetének hátterében jelenik meg a topográfiailag valósághű város vedutája idea és realitás kettősségeként.

Pécsről indult a 19. századi magyar festészet egyik legjelentősebb alkotója, Madarász Viktor (1830-1917). Édesapja, Madarász András a Csetnek-Pécsi Vasgyár Társulat vezetője volt. Viktor, bátyjával Endrével – aki későbbi pécsi nyomdatulajdonos lett – részt vett a szabadságharcban, s 1849-ben, a világosi fegyverletétel után jött haza Pécsre szüleihez. Itt folytatta jogi tanulmányait, miközben Pósa Gusztáv arcképfestőnél festészetet is tanult.  Bécsi akadémiai tanulmányai és párizsi évei után 1870-ben tért vissza Magyarországra. Pécsi kapcsolatairól tanúskodnak a Czetkovits házaspárról készült portrék, melyeknek festői megoldásai a korai pécsi tanulóévekre utalnak, s így a modellek születési és halálozási évszámai valószínűleg utólag kerültek a képekre.

A Pécsett született Weber Xavér Ferenc (1829-1887) kereskedői pályáját félbehagyva barátjával, Zsolnay Vilmossal (1828-1900), a Zsolnay gyár későbbi alapítójával, Nachud Zsigmond festőnél kezdett Pécsett festészetet tanulni. 1861-től 1865-ig Bayer Henrikkel fényképész műtermet üzemeltetett a Nick-udvarban. Pécsi évei után 1865-67 között a müncheni akadémián tanult, mesterei Wagner Sándor és Carl von Piloty voltak. Itáliai tanulmányutat tett, majd végleg Münchenben telepedett le. 1929-ben Pécsett – a város első jelentős festőjére emlékezve – gyűjteményes kiállítást rendeztek munkáiból, s a Pécsi Képzőművészek és Műbarátok Társasága megalapította a Weber Xavér Ferenc díjat, valamint a Szent Mór és János utca sarkán álló szülőházán emléktáblát helyeztek el.

Mücke József Ferenc (1819-1883) Bécsben végezte akadémiai festészeti tanulmányait, majd Josip Juraj Strossmayer gyakovári püspök megbízásából Eszéken és Zágrábban dolgozva horvát történelmi képek, valamint oltárképek késő romantikus festőjeként vált ismertté, s a horvát művészettörténet egyik jelentős 19. századi alkotójává. A század második felében végleg Pécsett telepedett le, s főként ismert és népszerű portréfestőként dolgozott a városban, többek között a Vasváry család megrendelésére. Családi portrék mellett 1874-ben két cégérképet is festett a Bányász és a Kohász figurájával, melyek valamikor a Király utcai Vasváry-ház főbejáratának kapualjában található párkánydíszes ajtókeretben álltak. Polgári megbízásokon túl a pécsi egyetemi templom falfestményei, valamint több templomi oltárkép a városban szintén Mücke alkotása.

Számos pécsi megrendelést kapott Boros Nepomuk János (1808-1853) szekszárdi festő, aki a pécsi egyházmegye meghívására érkezett a városba, s oltárképeket, templomi freskókat (Notre-Dame zárdatemplom), illetve püspökportrékat (Scitovszky János, Klimó György, Szepesy Ignác) festett. Ekkoriban készült a kiállításon látható Szent Mór, pécsi püspököt ábrázoló festménye, a kép hátterében a pécsi székesegyházzal. A kép megrendelője Scitovszky János pécsi püspök volt, aki hivatalbeli ősének kultuszát erősen szorgalmazta. A székesegyház Szent Mór kápolnájába állítandó oltárképen túl egy kicsiny oltárt rendelt Boros Nepomuk Jánostól a püspöki palota házi kápolnája számára, ennek része volt ez a festmény.  

Kaldewey Kelemen (1853-1890) német származású festőművész az 1880-as években a Zsolnay gyárban dolgozott, s a historizmus stilizációs eszközeivel különböző kerámiatárgyakon a német lovagkor udvari világának történelmi jeleneteit ábrázolta. Később mint portréfestő működött a városban, arcképeket készített a Vasváry család tagjairól, illetve ismert még Kardos Kálmán főispánt megörökítő portréja. A kiállításon szereplő, Széchenyi teret megjelenítő festménye dokumentumértékű: a kép jobb oldalán látható a „Kádi csorgója” elnevezésű kút.

Bartalits Mihály (1808-1879) kőfaragó és szobrászművész Szepesy püspök hívására telepedett le Pécsen 1833-ban. A Pollack Mihály tervezte neogótikus átalakítást követően 1846-ban megbízták a Székesegyház déli homlokzatára felállítandó apostolszobrok elkészítésével. A kiállításon látható ismeretlen festő készítette portréjának hátterében az általa faragott apostolszobrokból kettő látható. Bartalits számos síremléket is készített a pécsi temetőkben, valamint az ő alkotása a korszak két pécsi zenész virtuózának, Amtmann Prosper fuvolaművésznek és Weidinger Imrének, a „fagott Paganinijének” 1866-ban átadott emlékoszlopa a Sétatéren.

A két zenész portréja Zsolnay Vilmos alkotásaként látható a kiállításon, melyek ismeretlen festők Lickl György zeneszerzőről és Angster József orgonaépítőről készült arcképeivel együtt Pécs 19. századi virágzó zenei életét idézik.

Kiss György (1852-1919) szobrászművész pécsi tevékenységéhez fűződik a Székesegyház neoromán átalakítása után, a Bartalits műveit felváltó, s az épülethez stílusban jobban igazodó újabb apostolszobrok elkészítése, valamint a Széchenyi téren álló Szentháromság szoborcsoport létrehozása.  A kiállításon látható Nagy Konstantin csatáját ábrázoló fiatalkori domborműve igazi mesterremek, a kézművesség 19. századi aprólékos türelmének művészete. 

Sikorszky Zsolnay Júlia (1856-1950), Zsolnay Vilmos lánya, Budapesten, az Állami Női Festőiskolában Liezen-Mayer Sándor tanítványa volt, és Münchenben is folytatott tanulmányokat. 1897-től vett részt kiállításokon Budapesten, Bécsben és Pécsett. Főleg tájképeket és virágcsendéleteket mutatott be. Ezen a kiállításon ormánsági népviseletes portréit láthatjuk.

Holló Zsigmond (1858-1896) A fővárosi Mintarajziskolában Lotz Károlynál tanult. A század végén a pécsi Zsolnay-gyárban dolgozott, majd rajzoktatóként tevékenykedett Pécsett. 1888-tól állított ki a Műcsarnokban portrékat és zsánerképeket.

A kiállítás egyik termében egy jelzésszerű enteriőrben férjek és feleségek párképei láthatók, s egy fiktív társasági összejövetelt imitálva találkozik itt Czvetkovics Ferenc pécsi bányatulajdonos és kedves felesége, Erreth János tímármester és neje, Mayer Anna, Weidinger Gusztáv pécsi építőmester Weidinger Gusztávnéval, Jeszenszky Zoltán magyar királyi testőr, 1848/49-es honvédtiszt párjával, Igmándy Júliával, valamint szingliként Schmalcz Jozefa Király utcai pécsi lakos és ifj. Krautschak János György tímármester  burnótszelencéjével.

A folyosón Zavaros Péter pécsi ügyvéd portréja mellett Hochrein József akadémikus festő, litográfus és nyomdász önarcképe és a Hochrein nyomdában készült Pécset ábrázoló litográfiák, valamint fia, a pénzhamisítás botrányába keveredett Hochrein Ottó Széchenyi teret megjelenítő tusrajza látható. Ugyanitt, a Vasváry ház Mücke festette cégérképei mellett, Weber Xavér Ferenc két zsánerképe szerepel a kiállításon, melyek Zelesny Károly fotográfus felvételei alapján 1885-ben készültek, s a reformkori magyar történelem kiemelkedő egyéniségének, József nádornak két unokáját, József és László főhercegeket ábrázolják, amint a mai Kozármisleny határában 1884 őszén tartott hadgyakorlaton leadják első ágyúlövésüket.

A kiállítás részeként látható (és hallható) egy 19. századi fuvolaműveket játszó zeneszekrény, valamint bemutatásra kerül egy fényképnéző sztereoszkóp és egy „magyar glóbuszt” formázó pipereasztalka is. Külön vitrinben állítottuk ki, Zsolnay Vilmos Amtmann Prospert ábrázoló festménye mellett, a fuvolaművész hangszerét, miközben a teremben a zenész-zeneszerző egyik darabjának részlete hallható.

A tárlatot rendezte: Nagy András

Új állandó kiállítás

Holnaptól újra "sétálhatunk" a római kori Pécs utcáin
Újabb állandó kiállítás válik ismét látogathatóvá: május 13-ától megnyitja kapuit a JPM Sopianae állandó régészeti kiállítása. Az állandó kiállításon Sopianae település Kr. u. 4. századi ókeresztény korszakát ismerhetik meg a látogatók.
A tárlaton különleges időutazást tehetünk: egy 3D rekonstrukció segítségével sétát tehetünk az egykori városban, hiszen a rendelkezésre álló források alapján az akkori fórumokat, utcákat, tereket élethűen megrajzolták a szakemberek.

Szintén érdekes élményt nyújt a Kozármislenyben feltárt, 2. századból származó halottaskocsi életnagyságú modellje, s hosszabb időzésre, szemlélődésre késztetnek az ókori Sopianae legszebb tárgyi leleteit, használati tárgyai is. A Marcus Aurelius császárt ábrázoló (Dunaszekcsőn talált) bronzszobor a kor alkotójának tehetségét dicséri.

A Káptalan u. 4. szám alatti tárlat május 13-ától keddtől szombatig 10 és 18 óra között látogatható.

Természettörténeti Osztály

2023. december 07.  16.30 - 2024. július 31.

Rónaki László barlangász emlékkiállítás

a Rónaki László barlangkutató hagyatéka alapján összeállított Karszt-barlang-kutatás.

Forrás: Szervezők

 


2024.04.05. - 2024.07.31.
Találatok száma: 49

Adele Hotel Pécs

Adele Hotel Pécs

Az Adele Boutique Hotel Pécs legújabb szállodája, amely 2015 júliusában nyitotta meg kapuit. A 4 csillagos hotelnek egy 19. századi műemlékvédelem alatt álló épület ad otthont Pécs történelmi belvárosában. A szobákban illetve az apartmanokban a korabeli és modern kor egyedi házassága köszön vissza ...

Arató Vendégház

Arató Vendégház

A vendégház 4 személyes apartmanjában és vendégszobáiban kényelmes szállást találnak a vendégek.

Bagolyvár Vendéglő és Fogadó Pécs

Bagolyvár Vendéglő és Fogadó Pécs

Pécs fölött a Havihegynek közismerten jó a levegője, egészséges és szép környezetben lehet itt eltölteni a pihenésre szánt időt a Bagolyvárban. A Bagolyvár különlegessége a tizenkilenc magyar népművészet elemeivel díszített szobájában rejlik, valamint abban a hat présházat mintázó lakosztályban, ...

Barbakán Hotel Pécs

Barbakán Hotel Pécs

Pécs történelmi belvárosától egy karnyújtásnyira, a Pécsi Székesegyház mögött található a Barbakán Hotel, mely 16 db ***-os két-, három-, ill. négyágyas szobával, konferenciateremmel, teremgarázzsal várja kedves vendégeit.

Boutique Hotel Sopianae*** Superior Pécs

Boutique Hotel Sopianae*** Superior Pécs

A Boutique Hotel Sopianae Pécs városközpontjában helyezkedik el. Építészete és kialakítása ellentétre épül - a kívül műemlék jellegű épület belsőépítészete a modern vonulatot tükrözi. Vendégünk minden esetben személyre szabott, magas színvonalú szolgáltatást várhat közvetlen, mégis diszkrét ...

Büdöskúti Kulcsosház

Büdöskúti Kulcsosház

A Büdöskúti kulcsosház Remete-rét és Orfű között félúton, a műúttól északnyugati irányban, mintegy 800 m-re található, a KÉK-túra és `ZÖLD KERESZT` jelzésű turistaúton haladva. A ház 12 fő elszállásolására alkalmas.

Centrum Apartmanhotel Pécs

Centrum Apartmanhotel Pécs

Apartmanhotelünk a világörökség részét képező ókeresztény emlékektől, a Székesegyháztól és Pécs belvárosának híres múzeumutcájától néhány percre található a villanegyedben.

Ciszterci Ház Pécs

Ciszterci Ház Pécs

A szálláshely a Miasszonyunk Női Kanonokrend volt rendházában található. Az 1870. körül épített, műemlékvédelem alatt álló, barokk stílusú épület teljes felújításon esett át, így a hangulatos külső mögött már teljesen modern szálláshelyet alakítottak ki Pécs belvárosában.

City Hotel Ágoston Pécs

City Hotel Ágoston Pécs

Hotelünk Pécs belvárosában, csendes helyen szép környezetben található. A történelmi városközpont pár perces sétával kényelmesen megközelíthető Pécs mediterrán hangulatú sétálóutcáin.

Corso Hotel Pécs****

Corso Hotel Pécs****

A pécsi szállodák sorában, a kultúra fővárosának szívében nyitotta meg kapuit a Corso Hotel Pécs**** 2010 májusában, mint a város legújabb és legmodernebb, négycsillagos szállodája, amely tökéletes választásnak bizonyul üzleti megbeszélések, családi ünnepek, konferenciához kapcsolódó étkezések, céges ...

1 2 3 4 5   
Találatok száma: 64

Aranygaluska Étterem Pécs

Aranygaluska Étterem Pécs

A magyar konyhaművészet legszebb hagyományait követve éttermünk megbízható minőséget, korrekt árakat, és minden igényhez alkalmazkodó ételválasztékot kínál. A belváros szívében, hangulatos környezetben várjuk minden kedves vendégünket naponta változó menü ajánlatainkkal. Ebédidőben a lendületes ...

Bagolyvár Vendéglő és Fogadó Pécs

Bagolyvár Vendéglő és Fogadó Pécs

Pécs fölött a Havihegynek közismerten jó a levegője, egészséges és szép környezetben lehet itt eltölteni a pihenésre szánt időt a Bagolyvárban. A Bagolyvár különlegessége a tizenkilenc magyar népművészet elemeivel díszített szobájában rejlik, valamint abban a hat présházat mintázó lakosztályban, ...

Ciao Pizzéria és Ristorante Pécs

Ciao Pizzéria és Ristorante Pécs

Menjünk “az olaszba” – csak így, ilyen egyszerűen hívják a visszajáró vendégek a Ciao-t egymás között. Őszintén örülünk ennek, mert úgy tűnik, a 2014-es nyitás óta eltelt évek alatt sikerült a környék egyik legjobb olasz éttermévé válnunk.

Csoko-Láda Csokibolt és Manufaktúra

Csoko-Láda Csokibolt és Manufaktúra

A Csoko-Láda Csokiboltban nemcsak a világ finom csokoládéi kaphatóak, hanem mivel Kézműves Manufaktúra is, saját kézzel készített kézműves csokoládékat is vásárolhatsz. Csokoládét lehet önteni gyerekcsoportoknak.

Diana Étterem Pécs

Diana Étterem Pécs

A hagyományos magyar konyha gazdag választékával várjuk kedves vendégeinket. Rendezvények, lakodalmak, bálok ideális helyszíne Pécs kertvárosában a Diana Vendéglő.

Elefántos Étterem és Pizzéria Pécs

Elefántos Étterem és Pizzéria Pécs

Az Elefántos Étterem és Pizzéria Pécs `legmediterránabb` terén, a Széchenyi tértől alig pár lépésnyire fekvő Jókai téren található. A langymeleg tavaszi éjek és a forró nyári esték egyik legkedveltebb, leghangulatosabb terasza, amit egyetlen Pécsre látogató sem hagyhat ki!

Eozin Corso

Eozin Corso

Pécs történelmi belvárosában, a sétálóutca közepén, a Színház Téren található a kétszintes Eozin-Corso étterem, mely olvasztótégelye és fő találkozóhelye több generációnak, és közkedvelt a turisták, külföldi diákok között is jó hangulata és magas minőségű szolgáltatása végett. Az étterem alsó és felső ...

Gilice Panzió és Étterem Pécs

Gilice Panzió és Étterem Pécs

Figyelünk az apróságokra, alkalmazkodunk vendégeink igényeihez. Az előre haladás az igények megteremtésével lehetséges. Pontosak és megbízhatóak vagyunk. Visszatérő vendégeinket családtagként fogadjuk, folyamatosan éreztetjük velük, hogy számunkra ők a legfontosabbak.

Hotel Millennium**** Pécs

Hotel Millennium**** Pécs

A Hotel Millennium**** Pécs történelmi belvárosában, a Kálvária domb déli oldalán, 5 perc sétaútra található a Széchenyi tértől. A Hotel Millennium természetvédelmi területen fekszik, környékén több múzeum és műemlék található. A szálloda 2011-ben nyerte el a 4*-os minősítést, köszönhetően ...

Ledina Cukrászda, Étterem

Ledina Cukrászda, Étterem

Megtalálhatóak vagyunk Pécsett, a Budai városrészben. Üzletünk a Zsolnay Kulturális Negyed Ledina kapujától csupán 300 méterre található, közvetlenül a Zsolnay-mauzóleum mellett.

1 2 3 4 ... 7   

A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Szeretne nálunk megjelenni ajánlatával? ÚJ PROGRAMOK HIRDETÉSE
Kapcsolódó témák:

Kiemelt ajánlatok

Hasonló ajánlatok

Unicum Ház programok 2024 Budapest Unicum Ház programok 2024 Budapest
  • Budapest
  • IX. kerület
2024. április 22. (hétfő) - 2024. április 27. (szombat)
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum programok 2024 Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum programok 2024
  • Budapest
  • VI. kerület
2024. április 25. (csütörtök)

Figyelmébe ajánljuk!

Kapcsolat, elérhetőség
Szeretné aktiválni elérhetőségeit az oldalon? Partner információ

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Megadott intervallumban:
-tól
-ig

Prémium program

Érdekelnek a hirdetési lehetőségeink ?
Kérlek, küldj e-mailt az info@programturizmus.hu címre!