Kutatók Éjszakája Magyar Nemzeti Múzeum 2021
Pontyshow 2021. november 19-21. - Horgászkiállítás és Vásár Budapest, Hungexpo
Pontyshow 2021. november 19-21. - Horgászkiállítás és Vásár Budapest, Hungexpo
Pécsi állatkertünkben egész évben várjuk!
Pécsi állatkertünkben egész évben várjuk!
Aktív wellness pihenés a Tisza-tónál - Fedezze fel velünk a Tisza-tó élővilágát és pihenjen nálunk!
Aktív wellness pihenés a Tisza-tónál - Fedezze fel velünk a Tisza-tó élővilágát és pihenjen nálunk!
Őszi programajánló online jegyvásárlási lehetőséggel
Őszi programajánló online jegyvásárlási lehetőséggel

Kutatók Éjszakája Magyar Nemzeti Múzeum 2021


A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. A Magyar Nemzeti múzeumban sétákkal, előadásokkal várják az érdeklődőket 2021. szeptember 24-én. A programok ingyenesek, de regisztrációkötelesek!

KEDVES LÁTOGATÓ!
Felhívjuk figyelmét, hogy ennek a megjelenésnek jelenleg NINCS ÉRVÉNYES IDŐPONTJA portálunkon, ezért az itt közölt tartalom már lehet, hogy NEM AKTUÁLIS! Friss információkat az info@programturizmus.hu e-mail címen kérhet vagy küldhet.

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMBAN

16:00 Szeretni bolondulásig- Esküvők, szerelmek, menyasszonyok a 20. század elején Budapesten- Magyar Menyasszony teszt séta
Egy igazi úri lány életében a „jó parti” megtalálása az egyik legfontosabb életstratégia volt a 20. század elején. A századvégi polgárság általában csak akkor fürdött ha nősült- írja Márai, jelezve a kor polgári esküvőinek jelentőségét. A jómódú lányok bár szerethettek bolondulásig valakit, a házasságok nagy része nem szerelmi házasság volt. A társadalmi rangon aluli párválasztást nem nézték jó szemmel általában a szülők, és igyekeztek ők párt választani lányaik helyett. A lakodalom és a menyasszony ruhája presztízskérdés volt, amit jól mutat a 20. század eleji belváros menyasszonyi ruhaboltjainak kínálata. A korabeli sajtó egy-egy híres színésznő, író, szépségkirálynő szaftos pletykáktól sem mentes szerelmi életét firtató és esküvőiket bemutató híradásait pedig falta a közönség. Milyen volt Mössmer Jakab menyasszonyi ruhaboltja? Miért vásárolt egy magára adó úrilány a Förster Nővérektől esküvői kelléket? Milyen volt az első magyar szépségkirálynő esküvője 1929-ben? Hol és kivel házasodhatott egy Budapesten szolgáló cselédlány? Milyenek voltak a különböző vallási felekezetek polgári esküvői a korban? Miért volt fontos helyszíne a kávéház híres íróink szerelmi élete szempontjából? Esküvők, szerelmek, menyasszonyok- városi séta a 20. század elején Budapesten.
A programot tartja: Czingel Szilvia néprajzos, kulturális antropológus, a nagy sikerű Női test alakváltozatai című könyv szerzője.
Városi séta, találkozópont: Magyar Nemzeti Múzeum főlépcső

16:00 Egy "elmaradt" Árpád-ház kiállítás nyomában
Az 1938-as esztendő a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és a Szent István Év miatt kiemelkedőnek tekinthető. A két esemény méltó megünneplésére számos rendezvényt tartottak az országban, közülük az egyiknek - a Szent István emlékkiállításnak - a Magyar Nemzeti Múzeum adott otthont. A május 20-án megnyílt tárlat a korabeli beszámoló "szerint szép és méltó módon rótta le kegyeletét első királyunk és apostolunk emlékével szemben". A dokumentumokból azonban kiderül, hogy az intézmény kezdetben egy sokkal nagyobb szabású, az Árpád-ház egészére kiterjedő kiállítást tervezett. Ennek érdekében kölcsön szerették volna kérni az európai egyházi és egyéb gyűjteményekben található emblematikus tárgyakat. Ez végül nem valósult meg, előadásomban ennek okait és következményeit szeretném bemutatni.
A programot tartja: Szende László.

16:00-19:00 Csontvázak a szekrényből
A Magyar Nemzeti Múzeum Archaeozoológiai Gyűjteményében közel 85 ezer db csont-leletet őriznek. A hazai ásatásokon feltárt állatcsontok az őskortól a késő középkorig itt élő házi- és vadfauna elemeitől származnak. A bemutatón a gyűjtemény és a hazai archaeozoológiai kutatások legérdekesebb darabjaiból láthatnak ízelítőt a látogatók.
A standnál Bárány Annamária archaeozoológus várja az érdeklődőket.
Helyszín: Rotunda

16:00-19:00 Leletsimogató - Régészeti leletek testközelben
Vegye kezébe a múlt egy darabját és ismerjen meg olyan régészeti leleteket, amelyeket még nem láthatott a nagyközönség! Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a régészeti kutatás folyamatába és sok izgalmas információt tudhatnak meg a tárgyak előkerülési körülményeikről, az eddig felfedett titkaikról és arról, hogy a feldolgozás során milyen utat járnak be a múzeumban és a MNM RÖG ásatásaiból származó leletek mit mesélnek hazánk történelméről.
A standnál Látos Katalin, Balog Bodor Tekla, Csergő Ákos, Laczkó Virág, Mikusi Enikő, Takács Richárd, Pálfalvi Zsuzsanna, Popovics Orsolya régészek várják az érdeklődőket.
Helyszín: Rotunda

16:00-19:00 Virtuális régészet. Drón-alapú 3D modellezés a régészet szolgálatában
A drónnal készült adatok feldolgozása a régészetben segíti a feltárások térképezését, átláthatóságát és ezzel az összefüggések gyorsabb leszűrését, az egyes egységek kibontási fázisainak rögzítését és megőrzését. A feltárás lezárultával, akár az irodában ülve, korábban nem tapasztalt pontosságú adatokkal folytatható a lelőhely feldolgozása és értelmezése. Míg korábban ez egy kívánatos cél volt, a virtuális régészetben csak kiindulópont, ahol a végső tartalomnak szó szerint csak a képzelet szab határt. A programon résztvevők a régészeti adatok egy igen érdekes felhasználásának folyamatát nézhetik végig a Római Birodalom alatt virágzó balácai római villagazdaság (Kr.u. 1-4. század) példáján keresztül.
A standnál Látos Tamás várja az érdeklődőket.
Helyszín: Rotunda

16:00-16:30 Késő bronzkori kardok testközelből
A kard az emberiség egyik legrégebbi fegyvere, melyet még napjainkban is számos titok és mítosz övez. Az előadás hallgatósága a „történelem előtti” késő bronzkorba (Kr.e. 1500-850) utazik vissza, a hősök, a harcosok, és a zsoldosok korszakába; hogy megismerje ennek a legendás fegyvernek a korai történetét, készítés technológiáját, használóiknak történetét és a fegyvertípushoz köthető különböző rituálékat. A rövid ismeretterjesztő előadást követően a hallgatóságnak lehetősége nyílik testközelből is megtekinteni néhány korabeli fegyvert.
Az előadást Tarbay János Gábor régész tartja.

16:30 III. Béla és a Szent Korona
III. Béla az Árpád- ház egyik legjelentősebb, ugyanakkor a jelentőségéhez képest a legkevésbé ismert uralkodója volt. A Szent Korona a magyar történelem legfontosabb emléke és egyben ereklyéje, amelynek korai történetéről azonban alig tudunk valamit. Az idők folyamán a keletkezését, pl. a X. századtól a XIII. századig feltételezték. Nem újdonság az az elképzelés sem, amely szerint a történetében meghatározó szerep jutott III. Béla királynak. Az előadás olyan új szempontokat kíván felvetni, amelyek alátámasztják, illetve jobban megvilágíthatják a király és a Szt. Korona kapcsolatát.
A programot tartja: Baják László.

16:30-17:00 Árral szemben: az újkőkori közösségek vízgazdálkodása az Alföldön
A letelepült élelemtermelő közösségek a Kr. e. 7-6. évezred fordulóján jelentek meg a Kárpát-medencében. Az újfajta életmód gyökeres változást jelentett az ember és a környezet viszonyában: a környezeti erőforrások intenzívebb kiaknázása aktív szereplővé tette az emberi közösségeket. Sokrétű tevékenységük sorozata nemcsak a társadalmi környezetet formálta át, hanem létrehozott egy új jelenséget, a tájat, melynek története napjainkig tart. Az alföldi táj mai napig meghatározó eleme a víz, ez különösen így volt a 19. századi folyószabályozások előtt. A környezeti adottságok kialakulását alapvetően határozták meg a Kárpátok környező régióinak ősi folyói, melyek ebben a rossz lefolyású, központi helyzetű medencében rakták le hordalékukat. A Tisza és mellékfolyóinak hálózata az Alföld képét többszörösen befolyásoló tényező. A folyóvíz mellett talajvíz és árvíz formájában is befolyásolja az adott terület környezeti feltételeit. A múltban rendszeresen ismétlődő árvizek nemcsak az állandó megtelepedésre alkalmas térszíneket korlátozták és választották el egymástól, hanem legalább annyira össze is kapcsolták e szigeteket a vízi közlekedésnek köszönhetően. Az Alföld jelentős részét kitevő, mélyebben fekvő ártéri területek egy sajátos életteret jelentettek. A mai ember számára csak természeti katasztrófaként és kockázatként értelmezhető árvizek újra meg újra élettel töltötték meg ezeket a területeket, melyek sajátos növény- és állatvilága különféle lehetőségeket biztosított az itt élők számára.
Az előadást Füzesi András tartja.

17:00-17:30 Lábunk alatt a föld. A Bem tér rejtett kincsei
Sokan teszik fel azt a kérdést, hogy honnan tudja egy régész hol kell ásni? Honnan tudjuk, hogy milyen korú a lelet? És persze mi volt a legértékesebb a mit találtunk? Ezekre a kérdésekre is próbálunk válaszolni és bemutatjuk a Bem téren 2021. márciusa óta folyó régészeti kutatás eddigi eredményeit, ami során a római erődtől a középkori pincékig sok mindenen átássuk magunkat.
Az előadás Papp Adrienn régész tartja.

17:30-18:00 Zsebre vágott múlt. Okoseszközök alkalmazása a régészetben
A digitalizáció az élet minden területén utat tör magának, ez alól a régészet sem kivétel. Természetesen nem varázsütésre végbemenő folyamatról van szó, hosszú, rögös út vezet odáig, hogy a digitális eszközök, eljárások a mindennapi rutin részévé váljanak. Hol tartunk, milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre, és hová juthatunk el a fejlődésben? Az előadásban ezekre a kérdésekre keressük a választ a Magyar Nemzeti Múzeum feltárásairól vett gyakorlati példák segítségével.
Az előadást Balogh Árpád régész tartja.

18:00-18:30 Történelem "alulnézetből"
Egy-egy régészeti lelőhely csak ritka, különösen szerencsés esetben hordozza magán a történelem tankönyvekből is jól ismert múltbéli események lenyomatát, különösen az előadás témájául szolgáló népvándorlás korában. A Tiszagyenda mellett feltárt, a hunok által elpusztított, nagy felületen feltárt, 4-8. században lakott település, illetve egy másik kölkedi, avar kori rezindenciális lelőhely leletanyagának elemzése kapcsán mit figyelhettünk meg a nagypolitikai, a társadalmi szerkezetváltozások ismert vagy kevésbé köztudott folyamataiból, hogyan árnyalták a korszakról az ismereteinek. Beköltöznek a hunok a Kárpát-medencébe, az avarok később ugyanitt birodalmat alapítanak, a közbülső időszakban germán királyságokat említenek az írott források, De valójában mi történik a kisemberekkel mindeközben a kies Tiszagyendán, vagy a vadregényes Kölkeden? Mit jelent mindennapi szinten a nagy népvándorlás?
Az előadást Hajnal Zsuzsanna régész tartja.

18:30-19:00 Az öv, ami összeköt – az avar kori társadalom és hálózatai
A régészeti kutatás nem az egyes leletek, tárgyak után érdeklődik, sokkal inkább a tárgyak mögött rejtőző kultúrákról és társadalmakról alkot képet az érdeklődőnek. Ennek eszköze, hogy a tárgyak együtteseit és azok összefüggéseit vizsgáljuk, így fejtve meg azokat a szimbólumokat, jeleket, amelyeken keresztül egy-egy történeti kor embercsoportjai elhelyezték magukat a világban. Ma a régészet egyre inkább képes arra, hogy egyszerre nagy adattömegeket kezeljen, és ezáltal hosszú időszakok és nagy területek történeti folyamataira nézve vonjon le következtetéseket: ennek eszközei a különböző statisztikai módszerek. Előadásunkban egy ilyen kutatást mutatunk be. A késő avar kori (Kr. u. 7. század vége–9. század eleje) férfiak övdíszei olyan hálózatot alkotnak, amelyből számos érdekes következtetést vonhatunk le a korszak politikai és társadalmi erőviszonyaira, kultúrájára nézve. Eközben nem kevésbé érdekes maga a módszer, a hálózatelemzés sem, amely mai világunk működésének megértésében is nagy segítségünkre van.
Az előadást Soós Bence és Szenthe Gergely régészek tartják.

19:00 A házassági piac és a párválasztás rituáléi a századfordulón. Beszélgetés Szécsi Noémi írónővel
Hol zajlott a házassági piac? Ki számított "jóparti"-nak? Ki vagy mi védte meg az úrilányok szüzességét? Milyen súlyos stratégiai hibákat követhetett el az eladó lány vagy a kérő? Vajon mely életkorban hagyhatott fel a lány minden reménnyel és kellett beletörődnie szomorú "vénlányságába"? A századfordulós középosztálybeli nők egzisztenciáját meghatározó házasságról beszélget Simonovics Ildikó divattörténész-muzeológus Szécsi Noémival a témában született nagy sikerű könyvek -A budapesti úrinő magánélete, 1860–1914, A modern budapesti úrinő, 1914–1939, Lányok és asszonyok aranykönyve. Szépség, egészség, termékenység és szexualitás a 19-20. század fordulóján – szerzőjével.

19:00-19:30 Földbelátó - egy újkőkori körárok roncsolás mentes kutatása (geofizika, fotogrammetria és 3D-s vizualizáció)
Rövid szakmai bemutatónk célja, hogy megismertessük az érdeklődő szakmai és nem szakmai közönséget egyaránt az ún. újkőkori körárkok, e jellegzetes régészeti jelenségcsoport mibenlétével. Magyarországon a Kr.e. 5. évezred első felében/harmadában, elsősorban a Dunántúlon ismerünk ilyeneket. Hajdani szerepük mind a mai napig szakmai viták tárgyát képezik. E méretükből adódóan (átmérőjük jóval száz méter felett is lehet!) monumentális létesítmények felderítésére és kutatására kiválóan használhatók az utóbbi időben a régészetben egyre nagyobb teret nyerő távérzékelési módszerek. Bemutatónk egy ilyen, a Zala megyei Bezeréd határában felfedezett, késő újkőkori körárok roncsolásmentes vizsgálataiból ad ízelítőt. Munkánk kiindulópontja egy fotogrammetriával készített nagypontosságú digitális felszínmodell, melyre ráillesztettük a geomágneses felméréssel kapott képet, majd ezek együttese alapján készítettük azt a 3D-s vizualizációt, melynek segítségével nem csak a szakértő szemek számára válnak láthatóvá e titokzatos, régen a múltba veszett építmények.
Az előadást P. Barna Judit, Fülöpp Réka, Látos Tamás, Mikusi Enikő régészek tartják.

19:30-20:00 „…elhatároztuk, hogy ezt a mezővárost megerősítjük…” Sárospatak évezredei a legfrissebb ásatási eredmények tükrében
A fenti idézet Perényi Péter, a sárospataki vár építtetőjének egy 1534-es leveléből származik, melyet Kassa városához intézett. Építkezéseinek eredményeit a mai napig csodálhatjuk. Kevesebb szó esik azonban Pataknak a vár építését megelőző periódusairól, holott a történeti-régészeti adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a középkori mezőváros régiójának egy jelentős központja volt. A 2019 óta az MNM RÖG munkatársai által folytatott megelőző feltárások eddigi eredményei erről (is) tanúskodnak. A feltárás vissza nem térő és ritka alkalmat nyújt a települési rétegek vizsgálata nyomán a város múltjának felszínre hozásában, ami -mint kiderült-, nemcsak évszázadokban, de évezredekben mérhető. Az előadás a feltárás eddigi eredményeit ismerteti.
Az előadást Jablonkai Dávid régész tartja.

További ajánlataink

2021.10.22. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
VENDÉG ÉS VENDÉGLÁTÓ SZEREPEK A SEUSO-KINCS TÜKRÉBEN - ÉTKEZÉSI ÉS TÁRSALGÁSI ETIKETT A RÓMAI ELIT L. | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.22. 17:00 Tematikus tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeumban a World Press Photo kiállításban
TÁRLATVEZETÉS A WORLD PRESS PHOTO KIÁLLÍTÁSBAN - Révész Tamás Balázs Béla-díjas magyar fotóművész, fotóriporter​ vezetésével
2021.10.22. 17:00 Rendhagyó tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan
TÁRLATVEZETÉS A WORLD PRESS PHOTO KIÁLLÍTÁSBAN
2021.10.22. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
TÁRLATVEZETÉS A WORLD PRESS PHOTO KIÁLLÍTÁSBAN
2021.10.22. 17:00 World Press Photo kiállítás Budapest 2021. Magyar Nemzeti Múzeum
TÁRLATVEZETÉS A WORLD PRESS PHOTO KIÁLLÍTÁSBAN
2021.10.23. Ingyenes múzeumlátogatás a nemzeti ünnepeken a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.10.26. Tanárok éjszakája 2021. Tanári nap kerekasztal beszélgetéssel a Nemzeti Múzeumban
2021.10.26. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
TANÁRI NAP: KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.26. 16:30 World Press Photo kiállítás Budapest 2021. Magyar Nemzeti Múzeum
TÁRLATVEZETÉS A WORLD PRESS PHOTO KIÁLLÍTÁSBAN
2021.10.26. 16:30 Rendhagyó tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan
TÁRLATVEZETÉS A WORLD PRESS PHOTO KIÁLLÍTÁSBAN
2021.10.26. 16:30 Tematikus tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeumban a World Press Photo kiállításban
TÁRLATVEZETÉS A WORLD PRESS PHOTO KIÁLLÍTÁSBAN - Biró Dávid történész vezetése
2021.10.26. 16:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
TÁRLATVEZETÉS A WORLD PRESS PHOTO KIÁLLÍTÁSBAN
2021.10.27. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
100/100 SZÁZ ÉVEK SZÁZ PERCBEN | KALANDOZÁS A MÚZEUM ÉPÜLETÉBEN ZÁRÁS UTÁN | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.27. 17:00 Szerda esti programok Budapesten, száz év száz percben a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.10.27. 17:00 Kalandozás a múzeumban, zárás utáni tárlatvezetés a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.10.28. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
KINCSEK, FEGYVEREK, LAKOMÁZÓ SZETTEK – VELENCEI-TÓ URAI A KÉSŐ BRONZKORBAN | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.29. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
RÉGÉSZETI TOP10 | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.10.29. 17:00 Rendhagyó tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan
TÁRLATVEZETÉS A WORLD PRESS PHOTO KIÁLLÍTÁSBAN
2021.10.29. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
TÁRLATVEZETÉS A WORLD PRESS PHOTO KIÁLLÍTÁSBAN
2021.10.29. 17:00 Tematikus tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeumban a World Press Photo kiállításban
TÁRLATVEZETÉS A WORLD PRESS PHOTO KIÁLLÍTÁSBAN - Bácsi Róbert fotós vezetésével
2021.10.29. 17:00 World Press Photo kiállítás Budapest 2021. Magyar Nemzeti Múzeum
TÁRLATVEZETÉS A WORLD PRESS PHOTO KIÁLLÍTÁSBAN - Bácsi Róbert fotós vezetésével
2021.11.04. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
AVAR KOR ÉS AVAROK A TOLNAI DOMBVIDÉKEN: HAGYOMÁNY ÉS KULTÚRAKÖZVETÍTÉS A KORAI KÖZÉPKORBAN | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.11.05. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
ÉVSZÁZADOK NŐI SZEMMEL II. | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.11.10. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
SZŐLŐ, ERDŐ, PILIS. PÁLOSOK A KÖZÉPKORI MAGYAR KIRÁLYSÁG SZÍVÉBEN | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.11.11. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
ZENE - TÖRTÉNELEM - LENYŰGÖZŐ ZENESZERZŐK | MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.11.11. 16:00 Rendhagyó tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan
ZENE - TÖRTÉNELEM - LENYŰGÖZŐ ZENESZERZŐK - Zenés tárlatvezetés| MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA
2021.11.13. 10:00 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2021 / 2022
MÁV Unokák/2. 21-22
2021.11.13. 10:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
500 ÉV SZERELEM – KIRÁLYI POMPA, SZERELMI PLETYKÁK ÉS INTRIKÁK, ESKÜVŐK A BUDAI VÁRBAN | BUDAI SÉTA
2021.11.14. 14:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
SZERETNI BOLONDULÁSIG – MENYASSZONYOK A 20. SZÁZAD ELEJÉN BUDAPESTEN | PESTI SÉTA
2021.11.20. Ingyenes múzeumlátogatás minden hónap harmadik szombatján a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.12.11. 10:00 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2021 / 2022
MÁV Unokák/3. 21-22
2022.03.19. 10:00 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2021 / 2022
MÁV Unokák/4. 21-22
2021.01.01. - 2021.12.31. Sajtótájékoztató helyszín Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Terembérlés Budapesten, a belvároshoz közeli Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Különterem Budapesten, terembérlési lehetőség a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Kávézó különterem bérlés Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Rendezvényterem Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Múzeumi órák 7. osztályosoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Ősemberek élete, múzeumi foglalkozás óvodástól 6. osztályos korig a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Interaktív múzeum Budapesten, interaktív múzeumi órák a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Élet az Árpád-kori Magyarországon, múzeumi csoportos foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Magyar lovagkor múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Nagy Lajos korabeli fegyverek, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Mátyás király kora, múzeumi foglalkozás Mátyás király országáról a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Török hódoltság Magyarországon, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. 19. századi Magyarország, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Boldog Békeidők és Erzsébet királyné kora, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Milyen a katonaélet a II. világháborúban, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Szerelem - férfi és női szerepek a középkorban, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Várháborúk kora Magyarországon, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Török magyar várháborúk, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Polgárosodás kora Magyarországon, csoportos múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Budapest a dualizmus korában, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Etikett a 19. század végén, csoportos múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Honfoglaló mesék, múzeumi foglalkozás óvodásoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Lovagmesék, múzeumi foglalkozás óvodásoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Dráma foglalkozások felső tagozatosoknak, csoportos múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. 1848. március 15. állandó kiállítás és múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. A két világháború között, Horthy korszak - múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Élet a török uralom alatt, múzeumi témahét a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Mindennapi élet a török korban, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Végvári élet a török hódoltságban, múzeumi témahét a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Hogyan éltek a honfoglaló magyarok, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Múzeumpedagógiai foglalkozások 1-12. osztályos gyerekeknek Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. 19. század végi kultúrát bemutató állandó kiállítás látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Állandó kiállítás a 20. század eleji Magyarországról a Magyar Nemzeti Múzeumban, Boldog békeidők
2021.01.01. - 2021.12.31. A Rákóczi szabadságharc korát bemutató állandó kiállítás tekinthető meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Állandó kiállítás a törökök kiűzéséről a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Erdélyt és a királyi Magyarországot bemutató állandó kiállítás látogatható a Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Hunyadi Mátyás korát bemutató állandó kiállítás tekinthető meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Középkori városok és falvak mindennapi tárgyai tekinthetőek meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. A Koronzási Palást tekinthető meg állandó kiállítás keretében a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. A magyar nép történetét bemutató állandó kiállítás látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Középkori és kora újkori kőtár látogatható állandó kiállítás keretében a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Lapidárium, római kőtár a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Széchenyi Istvánt és korát bemutató kiállítás tekinthető meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Zsigmond és a Hunyadiak korát bemutató kiállítás tekinthető meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Állandó kiállítás a II. világháborúról a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Állandó kiállítás az Árpád-korról a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Szülinapi buli Budapesten minden korosztálynak, születésnapi helyszín a Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Török kor törtélmét bemutató kiállítás látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Őskori ember élete, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Egyéni idegenvezetés angol, német, olasz és francia nyelven a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Múzeumi tárlatvezetés egyéni és iskolai csoportoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Boszorkányok és kirakatperek: Báthory Erzsébet az ördög asszonya? Élő múzeumi program Budapesten
2021.01.01. - 2021.12.31. Ókori római istenek, múzeumi csoportos foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeum római kőtárában
2021.01.01. - 2021.12.31. Reformkori eszmék, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Fényességes padisah árnyékában - megelevenedik a török világ, élő interpretáció a Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Időutazó mese, időutazó múzeumi mesék óvodás csoportoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. 16-17. századi élet Magyarországon, múzeumi nap a Városi kultúráról és kézművességről az MNM-ben
2021.01.01. - 2021.12.31. Múzeumi szakkör a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Mária Terézia kora, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Lapidáriumi tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeum Római Kőtárában
2021.01.01. - 2021.12.31. Múzeumi programok Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban 2021-ben
2021.01.01. - 2021.12.31. Élő múzeum, interaktív tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Kényszermunka a Szovjetunióban című kiállítás az MNM Malenkij Robot Emlékhelyen
2021.01.01. - 2021.12.31. Felfedező hátizsák - Izgalmas családi program a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.01.01. - 2021.12.31. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.05.11. - 2021.12.31. A Seuso-kincs. Pannonia fénye állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.06.25. - 2021.12.31. ROTSCHILD KLÁRA kiállítás a szegedi Fekete Házban, a Magyar Nemzeti Múzeum vándorkiállítása
Találatok száma: 21

Atlantic Hotel*** Budapest

Atlantic Hotel*** Budapest

Az Atlantic Hotel*** Budapest a város szívében, a lüktető élet közelében épült, a vendégeket mégis csendes, barátságos környezet fogadja. Budapest nevezetességei, az üzleti és szórakozó negyed néhány perc alatt elérhető. Bővebben


Atrium Fashion Hotel Budapest

Atrium Fashion Hotel Budapest

Az Atrium Fashion Hotel a pesti városközpontban, a Blaha Lujza tér mellett található. Az egyedi belsőépítészeti stílusú, a legmodernebb trendeknek megfelelően kialakított szálloda új minőséget képvisel Budapesten. Bővebben


Bo18 Hotel***Superior Budapest

Bo18 Hotel***Superior Budapest

A Bo18 Hotel***Superior a Corvin sétány és Corvin bevásárlóközpont közvetlen szomszédságában, a nyüzsgő belvároshoz közel helyezkedik el, így garantálva a csendes, zavartalan kikapcsolódást vendégei számára. Barátságos és kényelmes szobái, a belső kert és a nap 24 órájában nyitva tartó bár hangulata, ... Bővebben


ESCALA Hotel & Suites Budapest

ESCALA Hotel & Suites Budapest

A nyüzsgő Corvin sétány mellett található ESCALA Hotel & Suites Budapest egyik legnevesebb apartmanhotelje, az ideális választás, ha luxus lakosztályokat keres Budapest belvárosában. Vendégeink mind rövidebb, mind hosszabb tartózkodás alatt élvezhetik sokszínű szolgáltatásainkat; mint például a ... Bővebben


Hotel City Inn**** Budapest

Hotel City Inn**** Budapest

Budapest új belvárosában, a Corvin Sétányon található Budapest újépítésű modern belvárosi szállodája a Hotel City Inn****, ahol kényelmes, modern szobákkal, konferenciatermekkel, wellness részleggel várjuk Kedves Vendégeinket. Szállodánk számos szobatípusa között mindenki talál ízlésének és igényeinek ... Bővebben


Hotel Gloria Budapest City Center * * *

Hotel Gloria Budapest City Center * * *

Magas színvonalon 3 csillagos árakkal működő magánszálloda, félúton a repülőtér és a városközpont között. Házunk a csendes, zöldövezeti Tisztviselőtelepen található. Szállodánk légkondicionált étteremmel és konferenciateremmel, drinkbárral, zárt parkolóval, business centerrel várja kedves vendégeit. 26 ... Bővebben


Hotel Museum Budapest****

Hotel Museum Budapest****

Ha a központi elhelyezkedést és a modern stílusú szobákat részesíti előnyben, akkor szállodánk a legjobb választás arra, hogy felfedezze Budapestet. Ajánljuk kávé - és teafőzési lehetőséggel, fürdőköpennyel és papuccsal felszerelt magasabb típusú superior szobáinkat. Az impozáns műemlék épületben 104 ... Bővebben


Hotel Nemzeti Budapest Mgallery by Sofitel

Hotel Nemzeti Budapest Mgallery by Sofitel

Budapest belvárosában, Hotel Nemzeti Budapest néven nyitotta meg első magyarországi MGallery szállodáját az Accor Csoport. A felső kategóriás MGallery kollekcióhoz 18 országban közel 100 szálloda tartozik, exkluzív, személyre szabott, felejthetetlen élményeket biztosítva vendégeiknek. Az első budapesti ... Bővebben


Hotel Palazzo Zichy**** Budapest

Hotel Palazzo Zichy**** Budapest

A négycsillagos butik hotel, amely egy XIX. századi főúri rezidenciából lett kialakítva, 2009 óta fogadja a vendégeket 80 jól felszerelt modern stílusú szobával. A homlokzat és az épület számos belső eleme megőrizte a régi palota szépségét, amely a híres nemesi család, Gróf Zichy Nándor és családja ... Bővebben


Hunguest Hotel Millennium*** Superior Budapest

Hunguest Hotel Millennium*** Superior Budapest

A Hunguest Hotel Millennium*** Superior a főváros frekventált helyén, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret Budapest központjával összekötő Üllői úton található. A szálloda 116 tágas szobájának és a 6 apartmanjának mindegyike légkondicionált és zuhanyzóval vagy fürdőkáddal rendelkezik, valamint ... Bővebben


1 2 3   


Találatok száma: 32

Almárium Gasztro Art Bisztró Budapest

Almárium Gasztro Art Bisztró Budapest

Almáriumnak valaha a ház fegyvertartó ládáját hívták, később a polgárság féltve őrzött kincseinek tárolására szolgáló szekrényt nevezték így. Manapság egyik becses kincsünk a magyar élelmiszer, amelyből szakértelem és szeretet hozzáadásával teremtünk csúcsgasztronómiát – bisztró hangulatban. Tesszük mindezt ... Bővebben


Ateliers Pro Arts

Ateliers Pro Arts

Az Ateliers pro Arts (A.P.A.) Művészeti Központ 2001-ben alakult. Különleges építészeti adottsága folytán itt egy helyen megtalálhatók a műtermek, galéria és a Cökxpon RestArt kultúrbisztró. Bővebben


Bécsi Szelet Vendéglő - Bródy Sándor utca

Bécsi Szelet Vendéglő - Bródy Sándor utca

Mit szólna egy óriás bécsi szelethez, ami lelóg a tányérról és biztosan borjúhúsból van? A Bécsi Szelet Vendéglő Bródy Sándor utcai éttermében megkóstolhatja. Bővebben


Café Palace Étterem Budapest

Café Palace Étterem Budapest

A Palace Café étterem a Novotel Budapest Centrum hotel földszintjén található. Az egyedi belsőépítészeti jellegű étterem kiváló kiszolgálással ideális hely üzleti ebédhez vagy egy vacsorához kettesben a városközpontban. Magyar- és nemzetközi ételekkel, szezonális ajánlatokkal és finom magyar ... Bővebben


Főfoto - Galéria, kávéház, fotóbolt

Főfoto - Galéria, kávéház, fotóbolt

Minden ami fotó. A Főfoto a magyar kortárs és klasszikus fotográfiával foglalkozó galéria, kávézó, és fotóbolt. Olyan hely, amilyen ezelőtt még nem létezett Budapesten. A Főfoto titka, hogy bár látszólag időtlen idők óta itt van a Baross utcában, a belső friss és korszerű, elég elegáns ahhoz, hogy ... Bővebben


Hotel Gloria Budapest City Center * * *

Hotel Gloria Budapest City Center * * *

Magas színvonalon 3 csillagos árakkal működő magánszálloda, félúton a repülőtér és a városközpont között. Házunk a csendes, zöldövezeti Tisztviselőtelepen található. Szállodánk légkondicionált étteremmel és konferenciateremmel, drinkbárral, zárt parkolóval, business centerrel várja kedves vendégeit. 26 ... Bővebben


Múzeum Kávéház és Étterem Budapest

Múzeum Kávéház és Étterem Budapest

A tradicionális magyar éttermek legjobbjai közé tartozó Múzeum Kávéház és Étterem Pest történelmi belvárosban működik 1885 óta. Múltja és tradicionális hagyományai alapján a magyar gasztronómiai és a magyaros ízek időálló értékeit képviseli, a legmodernebb technológiára hangszerelve. A konyha ... Bővebben


Nem Adom Fel Kávézó és Étterem Budapest

Nem Adom Fel Kávézó és Étterem Budapest

A Nem Adom Fel Kávézó és Étterem Budapest első, fogyatékossággal élő emberek által alapított kávézója és étterme, ahol maguk a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek készítik és szolgálják fel az ételeket és italokat, és közreműködnek a programok szervezésében és ... Bővebben


Zengő Bár

Zengő Bár

Hangulatos és igényes bár a budapesti Palotanegyed szívében, ahol a kis tételszámú kiváló magyar borok, a kézműves sörök, a nívós rövidital kínálat és a finom ételek találkoznak a kultúra megannyi formájával. Bővebben


vinoWonka Csokoládé és Borbár

vinoWonka Csokoládé és Borbár

Egy hely, ahol a különféle borok és csokik tökéletes párosításával mindenki megtalálja a maga számára legmegfelelőbb ízvilágot. Bővebben


1 2 3 4   


A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!


Kiemelt ajánlatok

Kiemelt ajánlatok

Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
  • Budapest
  • VIII. kerület
2021. október 22. 16:00
World Press Photo kiállítás Budapest 2021. Magyar Nemzeti Múzeum
World Press Photo kiállítás Budapest 2021. Magyar Nemzeti Múzeum
  • Budapest
  • VIII. kerület
2021. október 22. 17:00

Közeli ajánlatok

Gregorián szentmise 2021
Gregorián szentmise 2021
  • Budapest
  • V. kerület
2021. október 26.
Gellérthegyi séta, régmúlt történetek modern kori panorámával
Gellérthegyi séta, régmúlt történetek modern kori panorámával
  • Budapest
  • V. kerület
2021. október 23. 10:00

Figyelmébe ajánljuk!

Magyar Nemzeti Múzeum
Magyar Nemzeti Múzeum
  • Budapest
  • VIII. kerület

Érdemes felkeresni!


Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
Pontos cím, geokód, térkép
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!
Kevés az információ?
Ha valamit nem talál, további információkat kérhet szerkesztőségünktől.
Információkérés

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG

Online jegyvásárlás

Kiemelt események