Múzeumok Éjszakája Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum 2021

Múzeumok Éjszakája Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum 2021

Kiemelt ajánlat
2021. június 26.

Múzeumok Éjszakája a Magyar Nemzeti Múzeumban éjszakába nyúló programokkal.

Programok

14:00 – 23:00
Családi felfedező hátizsák a Múzeumok Éjszakáján is!

Közös családi élmény a Nemzeti Múzeum felfedező hátizsákjaival! Fedezzék fel a gyerekekkel együtt a múzeum kiállításait: az őskort, a római kort vagy éppen a török időszakot. Mennyi idő? Érdeklődéstől függően 1-1,5 óra. Mikor? Az éjszakán folyamatosan elérhető! Korosztály: 5-7 évesek, 8-13 évesek Hol és milyen áron? Hátizsák a Múzeumi boltban kapható. Ára: 3300 HUF. A családi felfedező hátizsákról bővebben ITT OLVASHAT. Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a program nem vezetett túra, a hátizsákok önállóan használhatóak a múzeum kiállításaiban a múzeumi szabályzat betartása mellett.

14:00 – 17:00
Martin Opitz Kiadó könyvbemutatója
Helyszín: Díszterem

A Martin Opitz Kiadó könyvbemutatója az elmúlt időszak legújabb köteteivel ismertet meg bennünket. Egy kötetlen beszélgetés során az alábbi könyvek kerülnek bemutatásra:

14.00 - Tóth Csaba: Pénzek színes világa
14.30 - Kovács S. Tibor: Hárman sem birnátok súlyos buzogányát... és Janicsárpuska, türkiszes kard és rubintos bot
15:00 - Ridovics Anna: Történelem pipafüstben
15:30 - Debreczeni-Droppán Béla: Múzeumkerti kalauz
16:00 - Szalontai Csaba: "Hát atyámfia a muzeum nem komédia". A szentesi múzeum történetének első 70 éve a korabeli sajtó alapján
16:30 - Simonyi Erika: 10–14. századi települések Magyarországon és a régió Árpád-kori kerámiája.

A beszélgetés moderátora Pallos Lajos az Éremtár tárigazgatója, numizmatikus és szakmuzeológus. A kiadványok megvásárolhatóak 14:00 és 24:00 között a Díszteremben, a Martin Opitz kiadó standjánál.

14:00 – 15:00
Újkőkori (siker)sztori
Helyszín: Régészeti kiállítás

Lehet-e egy 7000 éves történetet rekonstruálni? Milyen története lehet egy őskori közösségnek írásbeliség nélkül? Érdekes, tanulságos lehet egy ilyen ősi sztori a rohanó modern világban? A történet középpontjában Hódmezővásárhely-Kökénydomb, egy késő újkőkori közösség áll, mely a Kr.e. 5. évezred elején virágzott a Dél-Alföld vízi világában. A cselekmény lényeges elemei a természet megszelídítése, a környezettudatosság, a közösségszervezés és még jónéhány, a napi sajtóból is ismerős fogalom. A régészettudomány 21. századi módszerekkel igyekszik az ősi közösségeket vizsgálni, s közben a történelem utáni kor problémáiba ütközik.

A programot tartja: Füzesi András

14:30 – 15:00
Hétköznapok a középkorban
Helyszín: Történeti kiállítás I.

A 10-14. századi falusi és városi élet hétköznapjaihoz köthető tárgyakat ismertetjük a kiállításban. A következő kérdésekre igyekszünk választ adni: Miben főztek, mit ettek, hogyan öltöztek, milyen munkákat végeztek és milyen játékaik voltak. Hogyan tud a régészet középkori háztartásokat rekonstruálni a régészeti leletek alapján A vezetés időtartama: kb. 30 perc a vezetést tartja: Dr Simonyi Erika, régész

A programunkat mozgáskorlátozott látogatóinknak is ajánljuk!

15:00 – 20:00
Kincskereső családi programok: Ősi kincsek nyomában és Középkori kalandok
Helyszín: Történeti kiállítás I.

Titkok, kincsek, rejtvények és egy izgalmas múzeumi kincskeresés.
Fogd a kincskereső térképet és a feladványt és nyomozz a Nemzeti Múzeumban családoddal közösen! Ha megfejted a rejtélyt és megtalálod a kincsesládát az út végén neked is kincs üti a markod! Mi vár rád? Kalandokkal teli felfedezés a múzeum kiállításaiban. Mennyi idő? Érdeklődéstől függően 1-1,5 óra. Mikor és meddig? 15:00 órától folyamatos indulással 20:00-ig. A kincsesláda 21.00 órakor zárul. Kérünk eddig az időpontig vedd át megérdemelt jutalmadat! Hol: A kincskereső feladatlapokat a múzeum portikuszán, a bejárat mellett veheted át. Korosztály: 5-7 évesek, 8-13 évesek Választható témakörök, érdeklődéstől függően: 1. Ősi kincsek nyomában (állandó régészeti kiállítás), 2. Középkori kalandok (állandó történeti kiállítás) Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a program nem vezetett túra, a kincskereső feladatlapokkal a családok önállóan fedezhetik fel a múzeum kiállításait.

15:00 – 16:30
Luxus istenek – a Seuso-kincs titkai
Helyszín: Seuso-kincs kiállítás

Magukat a görög kultúrkör örököseinek mondó rómaiak vallása nagy fordulatot vett a negyedik században a kereszténység térnyerésével. De azelőtt vajon hogyan épülhetett fel ez a bonyolult kapcsolatokkal átszőtt kozmikus rendszer? Milyen szörnyetegeket teremtett az ókori elme és keltett életre az ősi mítoszokban? Milyen istenek emelkedtek ki a római panteonból, és „vésték bele magukat” a színezüstbe? A Seuso – kincs tükröződő felületére pillantva választ kaphatunk ezekre, és további kérdésekre is.

15:00 – 17:00
MotorkerékPálosok bemutatkozó/ Motorsimogató a Múzeumkertben
Helyszín: Múzeumkert

15:30 – 16:30
A honfoglalás előestéjén: új módszerek, új eredmények a késő avar kori és 9. századi hagyaték kutatásában
Helyszín: Régészeti kiállítás

A méltatlanul kevéssé ismert avar kor második felében, a Kr. u. 8. századtól nagy átalakulások kezdődtek a Kárpát-medencében. A változás érintette a településszerkezet, a gazdaság, a társadalom és a kultúra minden szegmensét; nyomában térségünkben új rendszer alakult ki, amely bizonyos jelek alapján a magyar honfoglalás és kora Árpád-kori világ előzményének tartható. Melyek e „késő avar” világ fő jellegzetességei? Túlélhette az avar kori népesség a frank hadjáratokat és a 9. századi háborúkat? Az előadás friss kutatási eredmények alapján arra keresi a választ, hogy hogyan illeszkedett a Kárpát-medence az európai kora középkori fejlődésbe a 7–9. század között.

A programot tartja: Szenthe Gergely

16:00 – 17:30
Családi titkok I.
Helyszín: Történeti kiállítás I.

Milyen történetet rejt egy női korona vagy egy rezgő? Mit mesél viselőjéről egy esküvői ruha, és mit a készítőjéről egy úrasztala terítő? Tematikus, élőszereplős tárlatvezetésünkön olyan nőket helyezünk a középpontba, akik a férfiak uralta közép- és kora újkorban tevékenységükkel maradandót tudtak alkotni.

16:00 – 17:00
Pálosok | Szubjektív tárlatvezetés

Különleges tárlatvezetéseinket a pálos rend tagjai, valamint olyan, a rendhez közel álló személyek vezetik, akik a megszokott muzeológusi nézőpontból kilépve saját szemszögükből, személyes történetekkel, illetve akár egy másik művészeti ág bekapcsolásával mutatják be a kiállítást. A tárlaton egy-egy ilyen alkalommal többek között pálos szerzetesek és előadóművészek kalauzolják végig az érdeklődőket egy különleges utazás keretében, melyen keresztül az érdeklődők betekintést nyerhetnek a pálos rend történelmének érdekes fejezeteibe, és egyúttal a jelenébe is.

A tárlatvezetést tartja: Bátor Botond testvér

16:30 – 18:00
A nagyharsányi késő római luxusvilla lakomaterme és mozaikjai
Helyszín: Lapidarium

Az előadás a nagyharsányi villa 2016-ban újraindult régészeti kutatásának legfontosabb eredményeit ismerteti. A Nagyharsány mellett fekvő Szársomlyó-hegy mediterrán jellegű szépsége és klímája elbűvölte a Római Birodalom késő császárkori elitjét, amelynek egyik befolyásos, szenátori rangú családja a hegy lábánál építette fel luxusvilláját. A villa feltárása során előkerült a villa hatalmas lakomaterme, amelynek padlóját egykor a római mozaikművészet legszebb alkotásait idéző, részben üvegkockákból kirakott színpompás mozaikszőnyeg borította. Ennek figurális képi programja görög istenek és hősök tetteinek, megszemélyesítéseknek és vadászatoknak, egzotikus állatküzdelmek mozgalmas epizódjainak ábrázolásából állt. Előkerültek egy ritka üvegcsodákat felvonultató készlet darabjai is, amelyekkel a villa tulajdonosa egykor a vendégei előtt büszkélkedett. A feltárt lakomaterem belső építészeti, tárgyi luxusa és annak minősége bizonyítja, hogy a késő római kori Pannoniában is jelenvolt az a művelt és gazdag birodalmi elit, amely egykor a Seuso-kincshez hasonló minőségű ezüstedényeket tartott. Amely megértette a korszak elitjének klasszikus műveltségre épülő irodalmi és vizuális kultúráját és beszélt annak kifinomult nyelvén.​

Az előadást tartja: Mráv Zsolt régész

17:00 – 19:00
Bemutatkozik az MNM kiadó

Beszélgetések a Magyar Nemzeti Múzeum legújabb kiadványairól a szerzőkkel.

Moderátor: Mészáros Balázs, MNM szerkesztőség csoportvezetője.

17.00 - Metszéspont - Tanulmányok Trianon 100. évfordulóján
szerkesztette: Császtvay Tünde

A könyvről Balahó Zoltán történész és Szende László történész beszélgetnek.

17.30 - Orgona Angelika: Az amerikai grófné. Szápáryak és Széchényiek emlékei - The American Countess. Memories of the Szápáry and Széchényi Families
A könyvről Szapáry György és Orgona Angelika beszélgetnek.

A program után  a szerző a múzeum boltjában dedikál 18.30 óráig.

18.00 - Révész László: A 10-11. századi temetők regionális jellemzői a Keleti-Kárpátoktól a Dunáig -Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei című sorozat kötete
Sorozatszerkesztő: Révész László

A könyvről Révész László régész és Szenthe Gergely régész beszélgetnek.

A program után a szerző a múzeum boltjában dedikál 19.00-ig.

17:00 – 18:00
Fordulópontok, emlékpontok, találkozási pontok… - Történelmi barangolás a Nemzeti Múzeum kertjében
Helyszín: Múzeumkert

Debreczeni-Droppán Béla történész a Múzeumkert idősíkjait köti össze szabadtéri tárlatvezetésén.

17:00 – 18:00
Premontreiek 900 | Kurátori tárlatvezetés

A premontrei kanonokrendet 1121-ben, kilencszáz éve alapította meg Szent Norbert. A rend tagjai szinte az alapítás óta jelen vannak Magyarországon is. Kusler Ágnes kurátor a Premontreiek 900 című kiállítás hat szekciójának kiemelkedő műtárgyain keresztül kalauzolja az érdeklődőket a premontrei rend 900 éves magyarországi kulturális és szellemi örökségén.

17:00 – 18:30
Túlvilági útravaló
Helyszín: Régészeti kiállítás

A szubjektív tárlatvezetés kiindulópontjai a Magyar Nemzeti Múzeum virtuális tartalmai közül a „lélek” és a „zöld” hívószavakra megjelent bejegyzések voltak. A bejegyzések készítői és a tárlat vezetői a Régészeti Tár munkatársai, akik a honfoglalás kori és régészeti állattani leletek tükrében reflektáltak az adott témákra. A vezetés során temetkezési rítusokról, hiedelemvilágról, a tárgyak újrahasznosításáról, a leletek színének átalakulásáról hallhatnak a látogatók.

A programot tartja: Soós Rita, Bárány Annamária

18:00 – 19:30
TOP 10
Helyszín: Történeti kiállítás I. és II.

Ismerkedjen meg a Magyar Nemzeti Múzeum legkiemelkedőbb darabjaival 1 órában! Kóstoljunk bele a magyar történelembe: a koronázási palásttól egészen 1990-es évekig! Olyan különleges és egyedi tárgyakkal találkozhatunk, mint például Mozart klavikordja, Sisi ruhadereka, amelyben meggyilkolták, a Beethoven majd Liszt Ferenc tulajdonában lévő zongora, és nem beszélve a Sztálin szoborról.

18:30 – 19:30
Seuso-kincs - Berg Judit és Mráv Zsolt
Helyszín: Seuso-kincs kiállítás

Mi köti össze Berg Juditot, a magyar kortárs gyermekirodalom egyik kiemelkedő alkotóját Mráv Zsolttal, a hazai antikvitás egyik eminens kutatójával? A válasz a nemzetközi vizeket is bejárt felbecsülhetetlen jelentőségű késő római ezüst ét- és tisztálkodó készlet: a Seuso-kincs. Programunkban Berg Judit a kincs inspirálásából megírt legújabb könyvének, a Keresők szemszögéből tárja fel az érdeklődők számára, milyen szerepet töltött be a kincs az alkotói folyamat során, Mráv Zsolt mélyreható, recens szakmai tárlatvezetésével kiegészítve. Az érdeklődők egy visszanemtérő tárlatvezetés során ismerhetik meg a Seuso-kincset egyszerre művészi és tudományos megvilágításból.

18:30 – 19:30
„MAGYAR MENYASSZONY”-ok éjszakája

500 év esküvői női nézőpontból

Vitaindító kerekasztal beszélgetés és egy kis meglepetés a Múzeumok Éjszakája alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeum jövő évi kiemelt időszaki kiállítása kapcsán.

A Magyar Menyasszony projekt szakértőivel Czingel Szilvia néprajzkutatóval, Kiss Erika művészettörténész-főmuzeológussal, Borovi Dániel, művészettörténésszel a készülő kiállítás és könyv ötletgazdája, valamint  a projekt főkurátora, Simonovics Ildikó divattörténész-főmuzeológus beszélget.

Mi motiválta a párválasztást ötszáz éve és ma? Hogyan ismerkedtünk, volt-e egyáltalán eleinknek esélye a boldog házasságra,  nekünk vajon több van? A történelem viharai mennyiben befolyásolták a házassági szokásainkat? Létezett-e szerelemházasság az újkorban?  Mit jelent az esküvő, mint átmeneti rítus a különböző korokban és a különböző társadalmi rétegek esetében?Mióta viselünk fehér menyasszonyi ruhát, és mikor cseréljük vissza színesre? Hosszú, vagy rövid, hercegnős, vagy praktikus? Milyen volt az álom esküvő egykor és milyen ma? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ szakértőinkkel. Tartsanak velünk!

A gyűjtő kampány gőzerővel folytatódik, hozza el a múzeumok éjszakáján a családja esküvői ereklyéit, melyeket ajándékba, vagy kölcsön felajánl a kiállításra, kérjük jelezze szándékát előzetesen a magyarmenyasszony@mnm.hu e-mail címen, hogy készülhessünk rá.  A legjobb tárgyak, fotók felajánlói ajándékot kapnak!

19:00 – 20:00
Nőnek való vidék?
Helyszín: Régészeti kiállítás

A Római Birodalom bukásától a középkori Európa kialakulásának népek vándorlásától mozgalmas, politikai, gazdasági és társadalmi átalakulástól forrongó, bizonytalan világa mennyiben volt nőnek való vidék? A történelem ebben az időszakában az írott forrásokban csak ritkán megjelenő gyengébbik nemnek milyen élete volt? A régészet segítségével próbálunk bepillantást nyújtani a Kr. u. 5.-8. század világába, vizsgálva a nők szerepét a változásban, a mindennapokban.

A programot tartja: Hajnal Zsuzsanna

19:00 – 20:00
Tarsolykincsek kurátori vezetés

A vezetést tartja: Máday Norbert.

20:00 – 22:00
Ars et virtus kvíz
Helyszín: Lapidarium

EXKLUZÍV TÁRLATVEZETÉS ÉS KVÍZ AZ ARS ET VIRTUS CÍMŰ VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSBAN A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN

Exkluzív tárlatvezetés és kvíz az Ars et virtus. Horvátország és Magyarország. 800 év közös kulturális öröksége című virtuális kiállításban M. Lovas Krisztina és Szende László kurátori tolmácsolásában! Vegyen részt a programon és tesztelje velünk tudását kvízünk segítségével!

Hogyan kerültek az Árpád-házi királyok Horvátország trónjára? Mit rejt ez a több, mint 800 éves közös múlt? Mit mesélnek a horvát és magyar kötődéssel egyaránt rendelkező nemesi családok ódon várkastélyainak falai? Milyenek voltak a művészeti kapcsolatok a két nemzet között az elmúlt évszázadokban? Ennek a gazdag, közös kulturális örökségnek a megismerésére invitáljuk Önöket a zágrábi Galerija Klovićevi Dvori és a Magyar Nemzeti Múzeum közös virtuális kiállításán keresztül.

A programot tartják: Lovas Krisztina, Szende László

20:00 – 21:00
Berg Judit dedikálása

Berg Judit könyveit dedikálja az érdeklődőknek a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében.

20:00 – 21:30
Családi titkok II.
Helyszín: Történeti kiállítás II.

Milyen szerep jutott a családban egy nőnek? Házasodhattak-e egyáltalán szerelemből? Miről mesél egy fekete gyászruha, egy fotó vagy egy szobabelső? Tematikus, élőszereplős tárlatvezetésünkön olyan nőket helyezünk a középpontba, akik a „hosszú 19. század” és a „rövid 20. század” során tevékenységükkel ki tudtak tűnni a férfiak uralta világban.

20:00 – 21:00
Kicselezni az időt -  A restaurátor küldetése
Helyszín: Restaurátor műhely

Ismerkedés a restaurátor szakma kihívásaival, szerteágazó feladataival és szépségeivel a fémrestaurátor műteremben. Egyedi élményként, testközelből találkozhatnak a látogatók különleges műtárgyakkal, eszközökkel és technikákkal. Bepillantást nyerhetnek, hogy milyen módszerekkel keltjük életre, hosszabbítjuk meg egy műtárgy életét.

A programon maximum 10 fő vehet részt, előzetes regisztráció alapján.

20:00 – 21:00
Premontreiek 900 | Kurátori tárlatvezetés

A premontrei kanonokrendet 1121-ben, kilencszáz éve alapította meg Szent Norbert. A rend tagjai szinte az alapítás óta jelen vannak Magyarországon is. Kusler Ágnes kurátor a Premontreiek 900 című kiállítás hat szekciójának kiemelkedő műtárgyain keresztül kalauzolja az érdeklődőket a premontrei rend 900 éves magyarországi kulturális és szellemi örökségén.

20:30 – 21:30
A Duna ami összeköt
Helyszín: Régészeti kiállítás

A Kr. e. 7. század végén és a 6. században a Kárpát-medence népeinek életében egészen felforgató átalakulások játszódtak le, akár azt is mondhatnánk, feje tetejére állt a világ. A 6. század végére azonban, úgy tűnik, egy konszolidációs időszak köszöntött be, az itt élő közösségek kezdtek magukra találni. Ez a folyamat a Dunántúl déli részén különösen jól vizsgálható. Itt az elmúlt 100 évben előkerült gazdag sírok és a Duna egy izgalmas történetről árulkodnak.

A programot tartja: Soós Bence

21:00 – 22:00
Kicselezni az időt -  A restaurátor küldetése
Helyszín: Restaurátor műhely

Ismerkedés a restaurátor szakma kihívásaival, szerteágazó feladataival és szépségeivel a fémrestaurátor műteremben. Egyedi élményként, testközelből találkozhatnak a látogatók különleges műtárgyakkal, eszközökkel és technikákkal. Bepillantást nyerhetnek, hogy milyen módszerekkel keltjük életre, hosszabbítjuk meg egy műtárgy életét.

A programon maximum 10 fő vehet részt, előzetes regisztráció alapján.

21:00 – 22:00
Múzeumkvíz
Helyszín: Kandalló

A legutóbbi, 2019-es Múzeumok Éjszakáján a rendszerváltáshoz kapcsolódó retro-kvíz játékunk, amelyben 3-4 fős csapatok vetélkedtek, hatalmas sikert aratott. Arra gondoltunk, hogy hagyományt teremtünk, és az idén újra meghirdetjük vetélkedőnket, amely elsősorban a Magyar Nemzeti Múzeum elmúlt évi online tartalmaira, illetve az Állandó Történeti Kiállításunkra reflektál. A vetélkedőt most is a Történeti Tár két muzeológusa, Kiss Erika és Gál Vilmos vezeti. Figyelem, a kép- és hanghatások is lényegesek lehetnek a játékban!

21:30 – 22:30
Utazás a kesudió körül / Miért éppen Rosti Pál?

Ki volt a „genialis” Rosti Pál? Földrajztudós, etnográfus, fotográfus, hegymászó?  Miért kelt útra Dél-Amerika felé 1856-ban? Mit hozott magával? Fisli Éva és Lengyel Beatrix előadásai az első ismert magyar fotóalbum szerzőjének szentelt ROSTI. című új kötetről.

22:00 – 23:00
Kicselezni az időt -  A restaurátor küldetése

Helyszín: Restaurátor műhely
Ismerkedés a restaurátor szakma kihívásaival, szerteágazó feladataival és szépségeivel a fémrestaurátor műteremben. Egyedi élményként, testközelből találkozhatnak a látogatók különleges műtárgyakkal, eszközökkel és technikákkal. Bepillantást nyerhetnek, hogy milyen módszerekkel keltjük életre, hosszabbítjuk meg egy műtárgy életét.

A programon maximum 10 fő vehet részt, előzetes regisztráció alapján.

22:00 – 23:00
Zseblámpás esti séta a Múzeumkertben
Helyszín: Múzeumkert

Debreczeni-Droppán Béla történész (MNM) éjszakai kerti sétája.

22:30 – 23:30
Albánia magyar királynéja – Apponyi Geraldine

Apponyi Geraldine hagyománytisztelő arisztokrata családból származott. Életének csúcspontja volt, mikor 1938 áprilisában hozzáment Ahmed Zogu albán királyhoz Tiranában. Az a szeretet és tisztelet, mellyel napjainkban is megemlékeznek róla élő bizonyítéka annak, hogy a magyar grófkisasszony ügyesen talált egyensúlyt belső értékrendje, a ráruházott kötelességek és a modern világ kihívásai között, jóllehet a 20. századi történelem legviszontagságosabb évtizedeiben élt, és rendkívüli élethelyzeteken ment keresztül. Apor Eszter, a Történeti Fényképtár munkatársának korabeli fényképekkel illusztrált előadása rávilágít arra is, hogy Geraldine számos szállal kötődött a Magyar Nemzeti Múzeum intézményéhez.


2021.06.26.
További ajánlataink

2021.06.22. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
EGY KIRÁLYTALÁLKOZÓ ÖRÖKSÉGE - tárlatvezetés
2021.06.22. 16:00 Rendhagyó tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan
EGY KIRÁLYTALÁLKOZÓ ÖRÖKSÉGE - tárlatvezetés
2021.06.23. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
PREMONTREI TÁRGYTÖRTÉNETEK 1. - beszélgetés
2021.06.24. - 2021.06.26. Könyvásár a Magyar Nemzeti Múzeum boltjában
2021.06.26. Családi nap Budapesten, Kincskereső családi program a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.06.26. Múzeumok Éjszakája Budapest 2021
2021.06.26. Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
Múzeumok Éjszakája
2021.06.26. Múzeumok Éjszakája MNM Málenkij Robot Emlékhely 2021
2021.06.26. Múzeumi tárlatvezetés Budapesten, az MNM MÁLENKIJ ROBOT Emlékhelyén
Tárlatvezetések a Múzeumok Éjszakáján
2021.06.26. 14:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
DÍJVÁRÓ | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 14:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
MNM KIADÓ KIADVÁNYVÁSÁRA | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 14:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
CSALÁDI FELFEDEZŐ HÁTIZSÁK A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN IS!
2021.06.26. 14:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
ÚJKŐKORI (SIKER)SZTORI | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 14:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
MARTIN OPITZ KIADÓ KÖNYVBEMUTATÓJA | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 14:00 Könyvbemutató a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Martin Opitz Kiadó kötetei a Múzeumok Éjszakáján
2021.06.26. 14:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
HÉTKÖZNAPOK A KÖZÉPKORBAN | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 15:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
MOTORSIMOGATÓ A MÚZEUMKERTBEN | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 15:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
LUXUS ISTENEK – A SEUSO-KINCS TITKAI | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 15:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
KINCSKERESŐ CSALÁDI PROGRAMOK: ŐSI KINCSEK NYOMÁBAN ÉS KÖZÉPKORI KALANDOK | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 15:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
A HONFOGLALÁS ELŐESTÉJÉN: ÚJ MÓDSZEREK, ÚJ EREDMÉNYEK A KÉSŐ AVAR KORI ÉS 9. SZÁZADI HAGYATÉK KUTATÁSÁBAN | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
PÁLOSOK - SZUBJEKTÍV TÁRLATVEZETÉS | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
CSALÁDI TITKOK I. | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 16:00 Rendhagyó tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan
Pálosok | Szubjektív tárlatvezetés Bátor Botond testvérrel
2021.06.26. 16:00 Rendtörténeti kiállítás Pálosok címmel a Magyar Nemzeti Múzeumban
Pálosok | Szubjektív tárlatvezetés Bátor Botond testvérrel
2021.06.26. 16:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
A NAGYHARSÁNYI KÉSŐ RÓMAI LUXUSVILLA LAKOMATERME ÉS MOZAIKJAI | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
BEMUTATKOZIK AZ MNM KIADÓ | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
FORDULÓPONTOK, EMLÉKPONTOK, TALÁLKOZÁSI PONTOK… | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
TÚLVILÁGI ÚTRAVALÓ | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
PREMONTREI KÁNTORÁTUS + KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 17:00 Tematikus tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeumban a Premontreiek 900 kiállításban
PREMONTREI KÁNTORÁTUS + KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA - Kusler Ágnes kurátor tárlatvezetése
2021.06.26. 17:00 Rendhagyó tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan
PREMONTREI KÁNTORÁTUS + KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA - Kusler Ágnes kurátor tárlatvezetése
2021.06.26. 17:00 Múzeumi séták a Magyar Nemzeti Múzeumban, feltárulnak a Múzeumkert titkai
Fordulópontok, emlékpontok, találkozási pontok… - Történelmi barangolás a Nemzeti Múzeum kertjében Debreczeni-Droppán Béla történésszel
2021.06.26. 17:00 Rendhagyó tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan
Túlvilági útravaló - Soós Rita és Bárány Annamária szubjektív tárlatvezetése
2021.06.26. 18:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKHELY - KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 18:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
KERESZT-TŰZBEN | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 18:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
TOP10 – TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 18:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
„MAGYAR MENYASSZONY”-OK ÉJSZAKÁJA | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 18:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
INSPIRÁLÓ EZÜST - SEUSO-KINCS A MŰVÉSZET ÉS TUDOMÁNY HATÁRÁN
2021.06.26. 18:30 Rendhagyó tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan
Seuso-kincs - Berg Judit és Mráv Zsolt közös tárlatvezetése
2021.06.26. 18:30 A Seuso-kincs. Pannonia fénye állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
Seuso-kincs - Berg Judit és Mráv Zsolt közös tárlatvezetése
2021.06.26. 19:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
NŐNEK VALÓ VIDÉK? | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 19:00 Rendhagyó tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan
Tarsolykincsek - Máday Norbert kurátori vezetése
2021.06.26. 20:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
KICSELEZNI AZ IDŐT - A RESTAURÁTOR KÜLDETÉSE | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 20:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
ARS ET VIRTUS KVÍZ | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 20:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKHELY - KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 20:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
CSALÁDI TITKOK II. | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 20:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
PREMONTREI KÁNTORÁTUS + KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 20:00 Rendhagyó tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan
Ars et virtus kvíz - Lovas Krisztina és Szende László exkluzív tárlatvezetése
2021.06.26. 20:00 Rendhagyó tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan
Premontreiek 900 | Kusler Ágnes kurátori tárlatvezetése
2021.06.26. 20:00 Tematikus tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeumban a Premontreiek 900 kiállításban
Premontreiek 900 | Kusler Ágnes kurátori tárlatvezetése
2021.06.26. 20:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
BERG JUDIT DEDIKÁLÁSA | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 20:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
A DUNA AMI ÖSSZEKÖT | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 21:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
MÚZEUMKVÍZ | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 21:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
KICSELEZNI AZ IDŐT - A RESTAURÁTOR KÜLDETÉSE | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 21:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
UTAZÁS A KESUDIÓ KÖRÜL / MIÉRT ÉPPEN ROSTI PÁL? | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 22:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
KICSELEZNI AZ IDŐT - A RESTAURÁTOR KÜLDETÉSE | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 22:00 Múzeumi séták a Magyar Nemzeti Múzeumban, feltárulnak a Múzeumkert titkai
Zseblámpás esti séta a Múzeumkertben Debreczeni-Droppán Béla történésszel
2021.06.26. 22:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
ZSEBLÁMPÁS ESTI SÉTA A MÚZEUMKERTBEN | MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2021.06.26. 22:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
ALBÁNIA MAGYAR KIRÁLYNÉJA – APPONYI GERALDINE
2021.06.15. - 2021.09.12. Rendtörténeti kiállítás Pálosok címmel a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.06.29. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
REND A LELKE…II. - Tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeum Pálosok történetét bemutató időszaki kiállításában
2021.06.29. 16:00 Rendtörténeti kiállítás Pálosok címmel a Magyar Nemzeti Múzeumban
REND A LELKE…II. - Tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeum Pálosok történetét bemutató időszaki kiállításában
2021.06.29. 16:00 Rendhagyó tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan
REND A LELKE…II. - Tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeum Pálosok történetét bemutató időszaki kiállításában
2021.06.01. - 2021.06.30. Maskarában - Virtuális fotó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum Fényképtárából
2021.06.01. - 2021.06.30. Régészeti kiállítás Budapesten, virtuális kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.06.01. - 2021.06.30. Közös időnk`89-90 virtuális közösségi kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.06.01. - 2021.06.30. Online múzeumlátogatás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.07.05. - 2021.07.09. Múzeumi nyári táborok 2 különböző témában Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.07.05. - 2021.07.09. Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
RÉG - ÉSZ. Barangolás az őskortól a Seuso-kincsig - nyári tábor
2021.07.07. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
JOHANN LUCAS KRACKER: IV. BÉLA KIRÁLY A JÁSZÓI PREMONTREI PRÉPOSTSÁG ALAPÍTÓLEVELÉVEL (PREMONTREI TÁRGYTÖRTÉNETEK 2.)
2021.07.10. 11:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
PREMONTREI RENDI TÁRLATVEZETÉS
2021.07.10. 11:00 Tematikus tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeumban a Premontreiek 900 kiállításban
PREMONTREI RENDI TÁRLATVEZETÉS
2021.07.10. 11:00 Rendhagyó tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan
PREMONTREI RENDI TÁRLATVEZETÉS
2021.07.12. - 2021.07.16. Múzeumi nyári táborok 2 különböző témában Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.07.12. - 2021.07.16. Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
Lovagok és királylányok. A középkor Magyarországon - nyári tábor
2021.07.14. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
A CSORNAI HUN DIADÉM (PREMONTREI TÁRGYTÖRTÉNETEK 3.) - beszélgetés
2021.05.28. - 2021.09.15. Időszaki kiállítás Budapesten, A 900 éves premontrei rend története Magyarországon
2021.07.17. Ingyenes múzeumlátogatás minden hónap harmadik szombatján a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.07.21. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
„ILLŐ FEHÉR RUHÁT VISELNÜNK” – A PREMONTREIEK HABITUSA (PREMONTREI TÁRGYTÖRTÉNETEK 4.) - beszélgetés
2021.07.24. 11:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
PREMONTREI KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS. KÖZÉPPONTBAN: A PREMONTREIEK ÉPÍTÉSZETE
2021.07.24. 11:00 Tematikus tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeumban a Premontreiek 900 kiállításban
PREMONTREI KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS. KÖZÉPPONTBAN: A PREMONTREIEK ÉPÍTÉSZETE - Kusler Ágnes kurátor tárlatvezetése
2021.07.24. 11:00 Rendhagyó tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan
PREMONTREI KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS. KÖZÉPPONTBAN: A PREMONTREIEK ÉPÍTÉSZETE - Kusler Ágnes kurátor tárlatvezetése
2021.07.28. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
„ÉLŐ KÖVEK” – KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS A PREMONTREI REND ÉPÍTÉSZETÉRŐL
2021.05.11. - 2021.12.31. A Seuso-kincs. Pannonia fénye állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.08.04. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
NAGY SÁNDOR ÉS A PREMONTREI REND (PREMONTREI TÁRGYTÖRTÉNETEK 5.) - beszélgetés
2021.08.07. 11:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
PREMONTREI RENDI TÁRLATVEZETÉS
2021.08.07. 11:00 Tematikus tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeumban a Premontreiek 900 kiállításban
PREMONTREI RENDI TÁRLATVEZETÉS
2021.08.07. 11:00 Rendhagyó tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan
PREMONTREI RENDI TÁRLATVEZETÉS
2021.08.11. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
A GÖDÖLLŐI KRISZTUS-KÉPMÁS (PREMONTREI TÁRGYTÖRTÉNETEK 6.)
2021.08.18. 17:00 Tematikus tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeumban a Premontreiek 900 kiállításban
PREMONTREI SZAKMAI TÁRLATVEZETÉS. KÖZÉPPONTBAN: AZ OKTATÁS - Kovács Ágnes, a Gödöllői Premontrei Apátság levéltárosa tárlatvezetése
2021.08.18. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
PREMONTREI SZAKMAI TÁRLATVEZETÉS. KÖZÉPPONTBAN: AZ OKTATÁS
2021.08.18. 17:00 Rendhagyó tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan
PREMONTREI SZAKMAI TÁRLATVEZETÉS. KÖZÉPPONTBAN: AZ OKTATÁS - Kovács Ágnes, a Gödöllői Premontrei Apátság levéltárosa tárlatvezetése
2021.08.20. Ingyenes múzeumlátogatás a nemzeti ünnepeken a Magyar Nemzeti Múzeumban
2021.08.21. 11:00 Tematikus tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeumban a Premontreiek 900 kiállításban
PREMONTREI KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS. KÖZÉPPONTBAN: A SZENTMISE - Kusler Ágnes kurátori tárlatvezetése
2021.08.21. 11:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
PREMONTREI KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS. KÖZÉPPONTBAN: A SZENTMISE
2021.08.21. 11:00 Rendhagyó tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kapcsolódóan
PREMONTREI KURÁTORI TÁRLATVEZETÉS. KÖZÉPPONTBAN: A SZENTMISE - Kusler Ágnes kurátori tárlatvezetése
2021.08.28. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2021
MÁV Jorma Panula karmesterkurzus gálakoncert
2021.09.01. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
„TANÍTANI SZÓVAL ÉS PÉLDÁVAL” – KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS A PREMONTREI OKTATÁS MÚLTJÁRÓL ÉS JELENÉRŐL
2021.09.04. 11:00 Tematikus tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeumban a Premontreiek 900 kiállításban
PREMONTREI RENDI TÁRLATVEZETÉS
2021.09.04. 11:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2021 Budapest
PREMONTREI RENDI TÁRLATVEZETÉS
Találatok száma: 1

Magyar Nemzeti Múzeum Kávéház

Magyar Nemzeti Múzeum Kávéház

A kávézó hétfő kivételével, nyitvatartási időben, gazdag étel-ital kínálattal várja a múzeumba látogatókat a középkori kőemlékeket bemutató hangulatos térben. Bővebben

Kiemelt partnerA SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Kapcsolódó témák:

Kiemelt ajánlatok

Rendtörténeti kiállítás Pálosok címmel a Magyar Nemzeti Múzeumban
Rendtörténeti kiállítás Pálosok címmel a Magyar Nemzeti Múzeumban
  • Budapest
  • VIII. kerület
2021. június 26. 16:00
Múzeumok Éjszakája Budapest 2021
Múzeumok Éjszakája Budapest 2021
  • Budapest
  • Több kerületben
2021. június 26.

Figyelmébe ajánljuk!

Magyar Nemzeti Múzeum
Magyar Nemzeti Múzeum
  • Budapest
  • VIII. kerület

Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
Pontos cím, geokód, térkép
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG