Tornyai János Múzeum kiállítások 2019
Lélekmelengető wellness és gyógyító víz - téli pihenés kedvező árakon Gyopárosfürdőn
Lélekmelengető wellness és gyógyító víz - téli pihenés kedvező árakon Gyopárosfürdőn
Adventi programajánló
Adventi programajánló

Tornyai János Múzeum kiállítások 2019

2019.01.01. - 12.31.

A Tornyai János Múzeum alapítása az 1904-es városi ipari és mezőgazdasági kiállításhoz kötődik. Napjainkban pedig már egész évben gazdag időszaki képzőművészeti kiállításaival vonzza a látogatókat. A múzeum feladata a régészeti, néprajzi, helytörténeti, képző- és iparművészeti kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményének kialakítása, a régészeti örökség védelme, a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése, restaurálása, tudományos feldolgozása.

Program

A Tornyai János Múzeum aktuális kiállításai

Metamorfózis - A XXI. kerámia Szimpózium beszámoló kiállítása az Alföldi Galériában
2018 december 7 - 2019. január 20.

A hódmezővásárhelyi Alföldi Galériában látható XXI. Vásárhelyi Kerámia Szimpózium beszámoló kiállítása. A négy nemzet tizenkét alkotója öt héten át tevékenykedett a nemzetközi kerámiaközpontban és a helyi kerámiagyártással foglalkozó gyárakban, s munkájuk legjavát január 20-ig láthatja a közönség a Kossuth téri kiállítóhelyen.

Az idei alkotói folyamatban a francia Emmanuelle Esmiol, Fodor Ilda, a cseh Helena Hlusicková, Herter Kata, Keményffy Gábor, Krawczun Halina, a szlovák Markovicová Ivica, Maróti Viktória, Orosz Mária, Pannonhalmi Zsuzsa, V. Nagy Nándor és a szintén szlovák Veronika Selingerová vett részt.

Állandó kiállítások:

Hétköznapok Vénuszai

A múzeum állandó régészeti kiállítása az újkőkor emberének (Kr. e. 7-5. évezred) mindennapjaiba vezeti vissza a látogatókat, a bemutatott tárgyakat környezetük részeként, funkciójukat is ábrázolva figyelhetik meg. A kiállítás három fő témaköre: egy újkőkori (neolit) falu élete, a tiszai kultúra hitvilága, valamint a késő neolit gyékény- és textilművesség.

Különös, a maitól alapjaiban különböző világ lehetett a természetileg nagy változatosságot mutató Alföldön az újkőkor kezdetén. Mocsarak, lápok, füves területek váltogatták egymást. A Tisza-Maros térségében már akkortájt a tölgyes társulások lehettek jellemzőek. A folyók mentén és a mocsaras területeken ártéri ligeterdők, a szárazabb részeken gyöngyvirágos és tatárjuharos tölgyesek éltek.

Az utolsó jégkorszak Kr. e. 18 000 körül tetőzött. Az ezt követő tízezer év folyamán a hőmérséklet folyamatosan emelkedett. A melegebbé és csapadékosabbá váló éghajlat Eurázsiában a maihoz hasonló növényzet és állatvilág kialakulását eredményezte. Ennek következtében az ún. “Termékeny Félhold” övezetében (a mai Nyugat-Ázsia területén), ahol a korai időszakban háziasított növények és állatok vadon élő egyedei éltek, kibontakozott a termelőgazdálkodás. A neolitizációs hatások viszonylag korán eljutottak az európai szárazföldre. A Kárpát-medence első, letelepült életmódot folytató közössége a Körös-kultúra népe volt a Kr. e. 7. évezred végétől a 6. évezred végéig. Településeik a vízfolyások magaspartjain, néha hosszan elnyúlóan húzódtak. A kisebbeken 5-10 ház állhatott. A korszak jellemző háztípusa a földfelszíni, téglalap alaprajzú, oszlopvázas, agyagfalú, egyhelyiséges, nyeregtetős épület. Egy-egy közösség a földek kimerülése miatt rövid ideig lakott ugyanazon a településen. A földet fából, agancsból vagy csontból készült barázdahúzó eszközzel törték fel. A csont- vagy agancsfoglalatú, kőpengés sarlóval learatott gabonát őrlőköveken őrölték meg. A termesztett növények sorába az alakor (egysoros búza), a tönke (kétsoros búza), az árpa, a köles és a lencse tartozott. A háziállat-állomány a juh és kecske mellett szarvasmarhából és sertésből állt. Ezek testfelépítése és mérete jelentősen különbözött a maiaktól. A termelőgazdálkodás mellett jelentős szerepet töltött be a vadászat, a halászat és a gyűjtögetés. Íjjal és dárdával, emellett valószínűleg csapdákkal és vermekkel vadásztak, főként szarvasra, őstulokra, vaddisznóra és őzre. A halfogyasztás a hústáplálkozás kiegészítésére szolgált. A harcsát, csukát és a pontyot, továbbá a süllőt és a fogast fogyasztották nagyobb mennyiségben. Ezekből a halfajtákból óriási méretű példányok éltek abban az időben. A nők és a gyerekek feladata volt a különböző tavi és folyami puhatestűek, valamint az erdei gyümölcsök és bogyók begyűjtése. A korábbi időszakra is jellemző fa-, gyékény- és háncsedények mellett megjelentek a főzésre is alkalmas agyagedények.

A Körös-kultúra által közvetített újkőkori vívmányok hatására az Alföld északi részén még középső kőkori (mezolit) szinten élő, vadászó, halászó, gyűjtögető őslakosság körében kialakult az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája, majd megjelent a Körös-kultúra által lakott területen is, ahol a középső újkőkorban létrejött a szakálháti kultúra. Ennek a korszaknak a végén jelentek meg a Maros-völgyétől északra az első lakóhalmok, a “tellek”. A lakosság kiscsaládi házakban, a nyílt falvakban pedig hosszú, nagycsaládi építményekben lakott. A kerámiaművesség különlegesen szép darabjai az arcosedények, melyeken az emberi arc sematikus ábrázolása jelenik meg.

A szakálháti kultúra élete végén, a Kr. e. 6. és 5. évezred fordulója táján Délkelet-Európa-szerte átalakulás következett be az újkőkori gazdasági és társadalmi folyamatokban. Ennek során a különböző irányból beszivárgó jövevények és az őslakosság összeolvadásából a Tisza-völgy déli szakaszán és mellékfolyóinak partján kialakult a tiszai kultúra. Emlékanyagának kiemelkedő darabjai a hitvilághoz kapcsolódó tárgyak: a nő alakú edények, férfiakat ábrázoló szobrok, oltárok és kisplasztikák. A hitvilág mellett a társadalomban bekövetkezett változásokat is mutatja a két, Szegvár-Tűzkövesről származó, trónuson ülő férfiszobor. [másolatok - Az eredeti műtárgyak szentesi Koszta József Múzeumban tekinthetőek meg.] Ezek azok az alkotások, amelyeken aratósarlót, illetve kő- vagy rézbaltát, azaz megkülönböztető jelvényt láthatunk. Ezek alapján a tiszai kultúra embere nem csak létfenntartási módja tekintetében, hanem hitvilágában, jelképrendszerében is közeli rokonságban állt a mediterrán-balkáni világgal.

Jellegzetes tiszai díszítés a szögletes, megsokszorozott meanderszerű karcolt minta, mely a szakrális emlékek mellett megjelenik az agyagedényeken, a házak falán, a gyékény- és textilművesség termékein is. Előképét a fonástechnikában kereshetjük. A nádból, sásból és gyékényből készített, csak lenyomatokból ismert sűrűbb fonatokból tárolóedények, szőnyegek, falvédők, a ritkásabb fonatokból rosták vagy kávás kosarak készülhettek. A díszítés ruházaton való megjelenésére utal az idolok bekarcolásokkal jelzett ruházata és egy agyagból készült mintázó henger, palástján bekarcolt rombuszmintával.

Látványraktár

A múzeum teljes gyűjtőkörét felölelő látványraktárban mintegy ezerötszáz darabból álló, kiemelkedő jelentőségű néprajzi, régészeti, helytörténeti és képzőművészeti tárgyegyüttes várja a látogatókat.

A mai múzeumi világ egyik divatos és egyre gyakrabban alkalmazott bemutatási egysége a látványraktár. A nevében is sokatmondó interpretációs eszköz cáfolja azt a közhelyt, miszerint a múzeumok raktárában porosodnak a műtárgyak. Egyediségét az adja, hogy a múzeum teljes gyűjtőkörét felöleli és a négy, nagy szakterület ‑ régészet, néprajz, helytörténet és képzőművészet ‑ muzeális tárgyai kerülnek bemutatásra. A Tornyai János Múzeum új épületrészének pinceszintjén ötvenkét vitrinben, mintegy ezerötszáz tárgy (a teljes gyűjtemény csupán 1 %-a!) sorakozik kronologikus, korszakos és tárgycsoporti bontásba

Az elmúlt évtizedben közel háromszorosára duzzadt és folyamatosan gyarapodó régészeti gyűjteményben csaknem minden korszak emlékei fellehetők a korai neolitikumtól a késő középkorig. A kiállított anyag kiváló lehetőséget nyújt a várost meghatározó kerámia- és a tárgyi kultúra évszázadokon átívelő változásainak tanulmányozására. A néprajzi anyag bemutatott darabjai – népi kerámiák, festett bútorok, a kismesterségek eszközei, az alföldi paraszti élet mindennapi kellékei stb. – átfogó képet mutatnak Hódmezővásárhely népművészetéről. A helytörténeti gyűjtemény legértékesebb részét képezi az a tizennyolc céhláda, melyek a céhek szinte teljes iratanyagával és tárgyi emlékeivel enged bepillantást a vásárhelyi mesterek világába. A kiállított gyűjteményi egységben a város polgármestereinek, jeleseinek személyes tárgyai által – egy évszázadnyi távolságból is – érzékelhetővé válik emberi közelségük, a Paraszt Párizs korabeli polgári hangulata. A képzőművészeti anyag néhány művészi értékű kisplasztikán keresztül nyújt lehetőséget a művészi kvalitás átélésére, a szobrászat anyagainak és technikáinak felfedezésére.

Forrás: a múzeum honlapja


2019.01.01. - 2019.12.31.
További ajánlataink

2019.01.01. - 2019.12.31. Alföldi Galéria kiállítás Hódmezővásárhely

A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Kapcsolódó témák:

Háborúk nyomában

Kiemelt ajánlatok

Alföldi Galéria kiállítás Hódmezővásárhely
Alföldi Galéria kiállítás Hódmezővásárhely
  • Hódmezővásárhely
2019.01.01. - 12.31.

Közeli ajánlatok

Hódmezővásárhelyi koncertek 2019
Hódmezővásárhelyi koncertek 2019
  • Hódmezővásárhely
2019. december 7. 19:00
Bejgli futás Hódmezővásárhely 2019
Bejgli futás Hódmezővásárhely 2019
  • Hódmezővásárhely
2019. december 28.

Figyelmébe ajánljuk!

Érdemes felkeresni!

Alföldi Galéria
Alföldi Galéria
  • Hódmezővásárhely
Belvárosi Fazekasház
Belvárosi Fazekasház
  • Hódmezővásárhely
Emlékpont Múzeum
Emlékpont Múzeum
  • Hódmezővásárhely

Ez is érdekelheti!

Magyar Nemzeti Múzeum
Magyar Nemzeti Múzeum
  • Budapest
  • VIII. kerület
Csillagvár Múzeum
Csillagvár Múzeum
  • Balatonszentgyörgy

Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
Pontos cím, geokód, térkép
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!

Hódmezővásárhelyi programturizmus

Jégkaland a jégpályákon! Regisztrálj és érezd a mozgás pozitív energiáját!
Várjuk gyerek- és családi programjainkra!  Aki tud támogassa jótékonysági akciónkat felajánlásaival!
Milyen autót vegyek? Ismerje meg a A Volkswagen SUV modelljeit!
SZUBJEKTÍV - Az Iparművészeti Múzeum új szerzeményei a Várkert Bazárban
Tekintse meg a kiemelt események listáját!

Hívjuk, várjuk, jöjjön!

Kevés az információ?
Ha valamit nem talál, további információkat kérhet szerkesztőségünktől.
Információkérés

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG

Online jegyvásárlás