Feltöltődés távol a város zajától - tóparti wellness Gyopárosfürdőn
Feltöltődés távol a város zajától - tóparti wellness Gyopárosfürdőn

Tornyai János Múzeum kiállítások 2018

A Tornyai János Múzeum alapítása az 1904-es városi ipari és mezőgazdasági kiállításhoz kötődik. Napjainkban pedig már egész évben gazdag időszaki képzőművészeti kiállításaival vonzza a látogatókat. A múzeum feladata a régészeti, néprajzi, helytörténeti, képző- és iparművészeti kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményének kialakítása, a régészeti örökség védelme, a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése, restaurálása, tudományos feldolgozása.

Tornyai János Múzeum kiállítások 2018

Program

Fátyol, kesztyű, ábrándos tekintet…
2018 február 14., szerda 17 óra

A Házasság Hetéhez egy esküvői fotókból nyílt kamara-kiállítással csatlakozott a Tornyai János Múzeum. Február 14-én, szerdán 17 órai kezdettel Terendi Viktória néprajzkutató-muzeológus e tárlathoz kapcsolódó előadást tart az esküvői fotók titkairól a közgyűjtemény földszintjén.

Az esküvői fényképezések több, mint száz éves múltra tekintenek vissza. A fotográfia elterjedésének köszönhetően a huszadik század elejétől kezdve majd' minden ifjú pár meg kívánta örökíttetni élete legjelentősebb napját. A kiállítás kurátorának Fátyol, kesztyű, ábrándos tekintet… című előadásán a régi esküvői képek nosztalgikus hangulatának mélyére nézhet a résztvevő közönség: szó lesz a kor divatjáról, szokásairól, szimbólumairól és a hasonlóságban rejtőző egyediségről.
Az Egy életre szóló pillanat című fotókiállítás február 18-áig díjtalanul tekinthető meg a Tornyai János Múzeum bejárati előcsarnokában.

A Tornyai János Múzeum aktuális kiállításai

Állandó kiállítások:

Hétköznapok Vénuszai

A múzeum állandó régészeti kiállítása az újkőkor emberének (Kr. e. 7-5. évezred) mindennapjaiba vezeti vissza a látogatókat, a bemutatott tárgyakat környezetük részeként, funkciójukat is ábrázolva figyelhetik meg. A kiállítás három fő témaköre: egy újkőkori (neolit) falu élete, a tiszai kultúra hitvilága, valamint a késő neolit gyékény- és textilművesség.

Különös, a maitól alapjaiban különböző világ lehetett a természetileg nagy változatosságot mutató Alföldön az újkőkor kezdetén. Mocsarak, lápok, füves területek váltogatták egymást. A Tisza-Maros térségében már akkortájt a tölgyes társulások lehettek jellemzőek. A folyók mentén és a mocsaras területeken ártéri ligeterdők, a szárazabb részeken gyöngyvirágos és tatárjuharos tölgyesek éltek.

Az utolsó jégkorszak Kr. e. 18 000 körül tetőzött. Az ezt követő tízezer év folyamán a hőmérséklet folyamatosan emelkedett. A melegebbé és csapadékosabbá váló éghajlat Eurázsiában a maihoz hasonló növényzet és állatvilág kialakulását eredményezte. Ennek következtében az ún. “Termékeny Félhold” övezetében (a mai Nyugat-Ázsia területén), ahol a korai időszakban háziasított növények és állatok vadon élő egyedei éltek, kibontakozott a termelőgazdálkodás. A neolitizációs hatások viszonylag korán eljutottak az európai szárazföldre. A Kárpát-medence első, letelepült életmódot folytató közössége a Körös-kultúra népe volt a Kr. e. 7. évezred végétől a 6. évezred végéig. Településeik a vízfolyások magaspartjain, néha hosszan elnyúlóan húzódtak. A kisebbeken 5-10 ház állhatott. A korszak jellemző háztípusa a földfelszíni, téglalap alaprajzú, oszlopvázas, agyagfalú, egyhelyiséges, nyeregtetős épület. Egy-egy közösség a földek kimerülése miatt rövid ideig lakott ugyanazon a településen. A földet fából, agancsból vagy csontból készült barázdahúzó eszközzel törték fel. A csont- vagy agancsfoglalatú, kőpengés sarlóval learatott gabonát őrlőköveken őrölték meg. A termesztett növények sorába az alakor (egysoros búza), a tönke (kétsoros búza), az árpa, a köles és a lencse tartozott. A háziállat-állomány a juh és kecske mellett szarvasmarhából és sertésből állt. Ezek testfelépítése és mérete jelentősen különbözött a maiaktól. A termelőgazdálkodás mellett jelentős szerepet töltött be a vadászat, a halászat és a gyűjtögetés. Íjjal és dárdával, emellett valószínűleg csapdákkal és vermekkel vadásztak, főként szarvasra, őstulokra, vaddisznóra és őzre. A halfogyasztás a hústáplálkozás kiegészítésére szolgált. A harcsát, csukát és a pontyot, továbbá a süllőt és a fogast fogyasztották nagyobb mennyiségben. Ezekből a halfajtákból óriási méretű példányok éltek abban az időben. A nők és a gyerekek feladata volt a különböző tavi és folyami puhatestűek, valamint az erdei gyümölcsök és bogyók begyűjtése. A korábbi időszakra is jellemző fa-, gyékény- és háncsedények mellett megjelentek a főzésre is alkalmas agyagedények.

A Körös-kultúra által közvetített újkőkori vívmányok hatására az Alföld északi részén még középső kőkori (mezolit) szinten élő, vadászó, halászó, gyűjtögető őslakosság körében kialakult az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrája, majd megjelent a Körös-kultúra által lakott területen is, ahol a középső újkőkorban létrejött a szakálháti kultúra. Ennek a korszaknak a végén jelentek meg a Maros-völgyétől északra az első lakóhalmok, a “tellek”. A lakosság kiscsaládi házakban, a nyílt falvakban pedig hosszú, nagycsaládi építményekben lakott. A kerámiaművesség különlegesen szép darabjai az arcosedények, melyeken az emberi arc sematikus ábrázolása jelenik meg.

A szakálháti kultúra élete végén, a Kr. e. 6. és 5. évezred fordulója táján Délkelet-Európa-szerte átalakulás következett be az újkőkori gazdasági és társadalmi folyamatokban. Ennek során a különböző irányból beszivárgó jövevények és az őslakosság összeolvadásából a Tisza-völgy déli szakaszán és mellékfolyóinak partján kialakult a tiszai kultúra. Emlékanyagának kiemelkedő darabjai a hitvilághoz kapcsolódó tárgyak: a nő alakú edények, férfiakat ábrázoló szobrok, oltárok és kisplasztikák. A hitvilág mellett a társadalomban bekövetkezett változásokat is mutatja a két, Szegvár-Tűzkövesről származó, trónuson ülő férfiszobor. [másolatok - Az eredeti műtárgyak szentesi Koszta József Múzeumban tekinthetőek meg.] Ezek azok az alkotások, amelyeken aratósarlót, illetve kő- vagy rézbaltát, azaz megkülönböztető jelvényt láthatunk. Ezek alapján a tiszai kultúra embere nem csak létfenntartási módja tekintetében, hanem hitvilágában, jelképrendszerében is közeli rokonságban állt a mediterrán-balkáni világgal.

Jellegzetes tiszai díszítés a szögletes, megsokszorozott meanderszerű karcolt minta, mely a szakrális emlékek mellett megjelenik az agyagedényeken, a házak falán, a gyékény- és textilművesség termékein is. Előképét a fonástechnikában kereshetjük. A nádból, sásból és gyékényből készített, csak lenyomatokból ismert sűrűbb fonatokból tárolóedények, szőnyegek, falvédők, a ritkásabb fonatokból rosták vagy kávás kosarak készülhettek. A díszítés ruházaton való megjelenésére utal az idolok bekarcolásokkal jelzett ruházata és egy agyagból készült mintázó henger, palástján bekarcolt rombuszmintával.

Látványraktár

A múzeum teljes gyűjtőkörét felölelő látványraktárban mintegy ezerötszáz darabból álló, kiemelkedő jelentőségű néprajzi, régészeti, helytörténeti és képzőművészeti tárgyegyüttes várja a látogatókat.

A mai múzeumi világ egyik divatos és egyre gyakrabban alkalmazott bemutatási egysége a látványraktár. A nevében is sokatmondó interpretációs eszköz cáfolja azt a közhelyt, miszerint a múzeumok raktárában porosodnak a műtárgyak. Egyediségét az adja, hogy a múzeum teljes gyűjtőkörét felöleli és a négy, nagy szakterület ‑ régészet, néprajz, helytörténet és képzőművészet ‑ muzeális tárgyai kerülnek bemutatásra. A Tornyai János Múzeum új épületrészének pinceszintjén ötvenkét vitrinben, mintegy ezerötszáz tárgy (a teljes gyűjtemény csupán 1 %-a!) sorakozik kronologikus, korszakos és tárgycsoporti bontásba

Az elmúlt évtizedben közel háromszorosára duzzadt és folyamatosan gyarapodó régészeti gyűjteményben csaknem minden korszak emlékei fellehetők a korai neolitikumtól a késő középkorig. A kiállított anyag kiváló lehetőséget nyújt a várost meghatározó kerámia- és a tárgyi kultúra évszázadokon átívelő változásainak tanulmányozására. A néprajzi anyag bemutatott darabjai – népi kerámiák, festett bútorok, a kismesterségek eszközei, az alföldi paraszti élet mindennapi kellékei stb. – átfogó képet mutatnak Hódmezővásárhely népművészetéről. A helytörténeti gyűjtemény legértékesebb részét képezi az a tizennyolc céhláda, melyek a céhek szinte teljes iratanyagával és tárgyi emlékeivel enged bepillantást a vásárhelyi mesterek világába. A kiállított gyűjteményi egységben a város polgármestereinek, jeleseinek személyes tárgyai által – egy évszázadnyi távolságból is – érzékelhetővé válik emberi közelségük, a Paraszt Párizs korabeli polgári hangulata. A képzőművészeti anyag néhány művészi értékű kisplasztikán keresztül nyújt lehetőséget a művészi kvalitás átélésére, a szobrászat anyagainak és technikáinak felfedezésére.

Forrás: a múzeum honlapja


2018.01.01. - 2018.12.31.

A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!


KAPCSOLATFELVÉTEL, ELÉRHETŐSÉGEK
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!
Kevés az információ?
Ha valamit nem talál, további információkat kérhet szerkesztőségünktől.
Információkérés

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG
Tornyai János Múzeum kiállítások 2018

Könyvtár

Szolgáltató

Hódmezővásárhely Tourinform
Hódmezővásárhely Tourinform
  • Hódmezővásárhely
Alföldi Galéria
Alföldi Galéria
  • Hódmezővásárhely
Belvárosi Fazekasház
Belvárosi Fazekasház
  • Hódmezővásárhely
Emlékpont Múzeum
Emlékpont Múzeum
  • Hódmezővásárhely
Fekete Sas Rendezvényház
Fekete Sas Rendezvényház
  • Hódmezővásárhely

Legjobb élmények

Corvina-kiállítás Budapesten - A Corvina Könyvtár budai műhelye
Lélegzetelállító élmény! Az óriáskerékről Budapest összes nevezetessége látható teljes panorámában.
Tatai Vadlúd Sokadalom
Hajókirándulások Budapesten minden napszakban minden korosztálynak!
Fedezze fel Gyulát, Magyarország történelmi fürdővárosát!
11925
követő
Csatlakozz Facebook közösségünkhöz, hogy
az elsők között értesülj a legjobb programokról!
7798
program
Iratkozz fel hírlevelünkre
a kimondottan neked javasolt élménykínálatokért!
1009
online jegy
Ne töltsd az időt sorban állással!
Vásárold meg nálunk előre a jegyedet!

Megyék

Tájegységek


© 2007-2018 PROGRAMTURIZMUS - Magyar TourMix Kft.
Gemius
Interticket