Történelmi városok a Bakony és Balaton Térségben

Történelmi városok a Bakony és Balaton Térségben

Kiemelt ajánlat
2021.01.01. - 12.31.

Keresd fel a térség történelmi városait és fedezd fel a múltat!

VESZPRÉM

Veszprém a királynék városa, fesztiválok otthona a Bakony és a Balaton-felvidék találkozásánál. Sok út vezet ide: a történelmi és kulturális örökség útja, az aktív feltöltődés útja, a kulináris élvezetek útja, és ide jutunk a Balaton és a Bakony felől vezető utakon is.
Pillantsunk be a város történelmi múltjába!
Létéről régészeti ásatások bizonyítják (avar, frank, szláv sírok feltárása), hogy már a honfoglalás előtt lakott település volt. Anonymus szerint a honfoglaló magyarok 900 nyarán érkeztek a veszprémi Várhegy alá, és foglalták el a várat. A város nevének eredetére több magyarázat is létezik: Besprim, a régi szláv nyelveken bevehetetlent jelentett; más vélemény szerint személynév volt, makacs, önfejű jelentéssel. A honfoglalás után fél évszázaddal az Árpád-házi uralkodó család vette tulajdonába. Itt alapították (997-ben) az első magyarországi püspökséget. István király és felesége, Gizella királyné nevéhez fűződik a Szent Mihály-székesegyház létrehozása, és valószínűleg ők alapították a Veszprém-völgyi görög apácamonostort is, ahol a magyar koronázási palástot varrták. Ettől az időszaktól lett Veszprém a "királynék városa", így a magyar királynék Veszprém székesegyházának örökös kegyurai lettek. A szentélyben állt a trónszékük, koronájukat a székesegyház kincstárában őrizték, és a veszprémi püspök joga volt a királyné koronázása.
A középkori Veszprém virágkora a XIII. század végéig tartott, amikor a várost Csák Péter hadaival felégette. Második fénykorát Mátyás király idején élte. Ebben az időben tette Veszprémet kulturális központtá a nagy műveltségű reneszánsz főpap, Vetési Albert püspök, majd ifj. Vitéz János főpap. A török seregek 1552-ben foglalták el a várat, kiűzésük után a császári csapatok lerombolták a város erődítményeit. A történelmi városkép zömmel a XVIII. század közepén alakult ki, híres vásárok és neves kézműipari termékek növelték a város hírét.
A mai Veszprém jelképei a történelmi örökségen kívül az 1938-ban épült Völgyhíd, a kapuit 1958-ban megnyitó Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark, az 1949-ben megalapított Veszprémi Vegyipari Egyetem (ma Pannon Egyetem), amelynek köszönhetően a város napjainkra iskolavárossá, egyetemi várossá fejlődött. Veszprém 1990-óta megyei jogú város.
Meghitt, kisvárosi hangulata, dombos-lejtős változatos felszíne, szűk utcácskái, ódon épületei ideális helyszínt és díszletet nyújtanak a város változatos programjaihoz, sokszínű fesztiváljaihoz. Szeretettel várjuk egész évben!

VÁRPALOTA

Várva VÁR Palota!
Várpalota és környéke visszatérő helyszíne a Mátyás királyról szóló történeteknek, meséknek. A város történelmi múltja azonban Mátyás koránál régebbre nyúlik vissza.
Várpalota első létéről a római kori kőgát tanúskodik, valamint a Székesfehérvár és Inota határában helyreállított két halomsír. A középkor legjelesebb emléke a város központjában álló XIV. századi vár, amelyet a későbbi évszázadok során többször átépítettek. A török időkben fontos királyi végvár volt – leghíresebb védőjéről, Thury Györgyről kapta a nevét. A 2011-ben felújított Thury-várban ma számos állandó és időszaki kiállítást tekinthet meg a látogató, ezenkívül színes rendezvényeknek, programoknak ad otthont a patinás épület. A középkor emlékét őrzik az egykori Pusztapalota romjai is, ahová Mátyás király többször ellátogatott. A Bakony rengetegének egyik legszebb pontján, a XIV. század elején épült ez a kis fellegvár, amelyről Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Krúdy Gyula és Petőfi Sándor is említést tettek műveikben. A XVIII. században virágzó mezővárossá fejlődött a település.
A város másik építészeti nevezetessége az Ybl Miklós tervei alapján épített Zichy kastély. A városközpontban található a klasszicista stílusú zsinagóga, amely ma Galéria, és a város festőjének, Nagy Gyulának a nevét viseli. Az épület ma a helyi képzőművészeti gyűjteménynek és időszaki kiállításoknak ad otthont. A XX. század elején a szénbányászat beindulásával kezdődő jelentős ipari fejlődés eredményeként a térség egészen az 1990-es évek végéig bányászati és vegyipari központ lett. Ma már ez is a múlté, de emlékét – csakúgy mint a történelmi korok emlékét – őrzi Várpalota, és jó szívvel megismerteti az idelátogatóval. Megér (legalább) egy utat!

SÜMEG

Sümeg a barokk kor gyöngyszemeként húzódik a Bakony és a Balaton-felvidék nyugati csücskének találkozásánál. Ódon épületei között mint ékszerdoboz magasodik a vár, amely már messziről irányt mutat az utazónak, arra késztetve, hogy itt feltétlen megálljon.
Nem is fog csalódni: Sümegen magunk is a történelem szülöttének érezzük magunkat, sétáljunk akár a város macskaköves kis utcácskái között, betérve a Püspöki Palota barokk falai közé vagy az épület tövében húzódó XVI. századi és ma is működő boros pince hűs boltívei alá egy kis gasztronómiai felfrissülésre, vagy vegyük célba az országos hírű, zarándokhelyként is számon tartott Ferences kegytemplom és kolostor épületét lelki, spirituális feltöltődés reményében. Ha testileg-lelkileg kellő erőt gyűjtöttünk, nekivághatunk és bevehetjük a város szívéből kiemelkedő dombtetőn a várat. Történelmi barangolásunkat odafönt is érdemes folytatni a középkori kőfalak között: láthatjuk itt hazánk korabeli fegyvereit és kínzóeszközöket, ágyúkat, régi mesterségek szentélyeit.
S ha a régmúlt lovagi történéseit élőben is látni kívánjuk, sétáljunk vissza a vár tövébe, ahol a Fedett Lovagi Arénában az év bármely szakában együtt izgulhatunk lovagokkal, várurakkal és várhölgyekkel a Történelmi Lovasjátékon, majd a historikus nap megkoronázásaként lakomázzunk mi is a szereplőkkel középkori módra.
A régi korok szerelmeseinek álljon itt valamivel részletesebb leírás a város múltjáról:
Sümeg határában őskori kovakőbányát (ma természetvédelmi terület és múzeum), római kori települést és ókeresztény bazilikát tártak fel. Országosan ismert várát a tatárjárást követően IV. Béla király kezdte el építtetni, majd a veszprémi püspökök egészítették ki. A XVI. században Fehérvár és Veszprém török kézre kerülésével Sümeg vára a Dunántúl egyik legfontosabb központjává vált. A Rákóczi vezette szabadságharc leverése után az osztrákok felgyújtották és részben lerombolták. Széchenyi György püspök a XVII. század derekán 1100 méter hosszú, bástyákkal megerősített kőfalakkal vetette körbe a várost. A falak egy része ma is látható. E falakon belül épült ki a XVIII. század folyamán az ún. nemesi belváros. Központjában az XVII. században épített és a XVIII. század első felében jelentősen kibővített ferences templom és kolostor, valamint a Padányi Bíró Márton veszprémi püspök által emeltetett palota (XVIII. sz.) épületei állnak. Ezt övezi félkör formájában a piciny belváros területe. Itt áll Kisfaludy Sándor (1772-1844) költő szülőháza, amely ma a Városi Múzeumnak ad otthont. A belvárostól keletre, a XVI. század folyamán alakult ki az akkori jobbágyság városrésze, a Tokaj. Északi határában, a várba felvezető út lábánál áll a XVIII. században épített váristálló. A belvárostól nyugatra, a középkori alapokon fejlődő "TizenháromVáros" városrészben áll a Padányi püskök által építtetett és az osztrák származású Franz Anton Maulbertsch freskóival díszített plébániatemplom, a hazai barokk művészet egyik legismertebb alkotása. Sümeg festői pontján találjuk a város temetőjét, ahol késő barokk, empire, copf és klasszicista síremlékek sora őrzi a Kisfaludyak, Darnayak, Eitnerek, Ramasetterek, Bogyaikak, Csehek stb. nemesek, mesteremberek és egyszerű polgárok emlékét.

ZIRC

Zirc festői fekvésű kisváros a Magas-Bakonyban, több mint 900 éves múlttal. Az apátsági épület emblematikus tornyai már messziről útba igazítják az arra járót. A városban és környékén megpihenni, a múlt patinás szellemiségével és a bakonyi friss levegővel töltődni kivételes, időtől független élmény. Aki erre jár, megnyugvást lel, önmagában és hitében megerősödve tér haza.
Nem hiába, a Bakony fővárosában járunk…
Zirc története leginkább a ciszterciek apátságához fűződik, amelyet III. Béla király 1182-ben alapított. Ekkor épült a grandiózus méretű templom és monostor késő román–korai gót stílusban. A mai barokk apátsági templomban látható Imre király oltáralapító emlékköve. Az apátság alapítása előtti időkből csak egyetlen történelmi feljegyzés maradt Zircről. A Képes Krónika leírása szerint 1060 decemberében I. András királyt – sebesülten – a Bakonyerdőbe, zirci udvarházába hozták. Itt halt meg, hamvait az általa alapított Tihanyi Apátság altemplomában helyezték örök nyugalomra. A török hódítás következtében a XVI. század közepén mind az apátság, mind a falu teljesen elnéptelenedett és 150 évig lakatlan maradt.
Zirc a XVII. században az alsó-ausztriai lilienfeldi apátság kezébe került. A XVIII. század folyamán a zirci apátság és birtokainak újjáépítése a heinrichaui apátság irányításával zajlott. A ma is álló barokk apátsági templomot 1752-ben szentelték fel. A monostor építése klasszicista stílusban egészen 1927-ig tartott. A Műemlékkönyvtár gyűjteményét a XIX. század közepétől őrzik. A ciszterci szerzetesek közreműködésével a XX. század elején megalakult a fiú– és a leányiskola. A település életében a XX. században megindult bányászat jelentette a fellendülést. A kommunizmus ideje alatt a szerzetesrendet feloszlatták, egészen a rendszerváltásig nem működhetett. 1984-ben Zirc városi rangot kapott.
Jelenleg támogatásból finanszírozott fejlesztés keretében zajlik a Ciszterci Apátság felújítása és egy látogatóközpont kialakítása. A város főterének – ahol az Apátság, illetve a város egyéb vonzerői is találhatók – turisztikai fejlesztésén keresztül egész Zirc, illetve a Bakony fejlődése indulhat el.


2021.01.01. - 2021.12.31.
További ajánlataink

2021.12.03. - 2021.12.04. Balatoni termelői piacok, helyi termékek és helyi piacok a Bakony és Balaton térségében
2021.12.05. 10:00 Bakonyi rendezvények, programok 2021
Mikulás futás Veszprém
2021.12.05. 10:00 Bakony - Balaton programok 2021. Fesztiválok, események, rendezvények, túrák
Mikulás futás Veszprém
2021.12.07. 15:00 Bakonyi rendezvények, programok 2021
„30 év jazz” interaktív ismeretterjesztő énekóra és jazz koncert sorozat
2021.12.07. 15:00 Bakony - Balaton programok 2021. Fesztiválok, események, rendezvények, túrák
„30 év jazz” interaktív ismeretterjesztő énekóra és jazz koncert sorozat
2021.12.08. Bakonyi rendezvények, programok 2021
Péter Szabó Szilvia NOXTALGIA Turné - Veszprém Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér Veszprém
2021.12.08. Bakony - Balaton programok 2021. Fesztiválok, események, rendezvények, túrák
Péter Szabó Szilvia NOXTALGIA Turné - Veszprém Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér Veszprém
2021.12.10. - 2021.12.11. Balatoni termelői piacok, helyi termékek és helyi piacok a Bakony és Balaton térségében
2021.12.11. 10:00 Bakony - Balaton programok 2021. Fesztiválok, események, rendezvények, túrák
Fiúk a bányából - Ajka Csingervölgy
2021.12.11. 10:00 Bakonyi rendezvények, programok 2021
Fiúk a bányából - Ajka Csingervölgy
2021.12.17. - 2021.12.18. Balatoni termelői piacok, helyi termékek és helyi piacok a Bakony és Balaton térségében
2021.01.01. - 2021.12.31. Bakonyi kerékpártúrák, javasolt kerékpáros útvonalak a Bakony és Balaton térségében
2021.01.01. - 2021.12.31. Balatoni gasztronómia, éttermek és vendéglátóhelyek a Bakony és Balaton térségében
2021.01.01. - 2021.12.31. Bakony borvidék
2021.01.01. - 2021.12.31. Balatoni borkóstolás, borkultúra és pincelátogatások a Balaton térségében
2021.01.01. - 2021.12.31. Barlangok a Bakonyban, csodálja meg a föld alatti világot egyéni és szervezett túrákon
2021.01.01. - 2021.12.31. Bakonyi kerékpárutak és kerékpározható utak, kerékpárral a Bakony és Balaton térségében
2021.01.01. - 2021.12.31. Balatoni kerékpárutak és kerékpározható utak, kerékpárral a Balaton és a Bakony térségében
2021.01.01. - 2021.12.31. Kilátók, kilátótúrák a Bakony és Balaton Térségben
2021.01.01. - 2021.12.31. Kerékpárkölcsönzés Bakony, két keréken a Bakony és Balaton térségben
2021.01.01. - 2021.12.31. Kerékpárkölcsönzés Balaton, két keréken a Bakony és Balaton térségben
2021.01.01. - 2021.12.31. Városnéző séták a Bakony és Balaton Térségben
2021.01.01. - 2021.12.31. Arborétumok a Bakony és Balaton Térségben
2021.01.01. - 2021.12.31. Golfozás a Bakony és Balaton Térségben
2021.01.01. - 2021.12.31. Rendezvényhelyszínek a Bakony és Balaton Térségben
2021.01.01. - 2021.12.31. Helyi termékek a Bakony-Balaton térségben
2021.01.01. - 2021.12.31. Tavasbarlang látogatás Tapolcán, élmény csónakázás a föld alatt
2021.01.01. - 2021.12.31. Gyógynövénytúrák a Bakonyban, gyógynövények nyomában a Bakony és Balaton térségében
2021.01.01. - 2021.12.31. Balatoni pihenés, kikapcsolódás a Bakony és Balaton térségben Balatonkenesén
2021.01.01. - 2021.12.31. Balatoni várak, vártúrák és lovagi tornák a Bakony és Balaton térségében
2021.01.01. - 2021.12.31. Lovagi tornák és várlátogatások a Bakony és Balaton térség váraiban
2021.01.01. - 2021.12.31. Gasztrofalu Köveskál, finom ételekkel és italokkal várjuk a Káli-medencében
2021.01.01. - 2021.12.31. Kulináris élmények, gasztronómiai programok a Bakony és Balaton térségében
2021.01.01. - 2021.12.31. Egyházi múzeumok, örökségek és kálváriák a Bakony és Balaton térségében
2021.01.01. - 2021.12.31. Balatonkenese kerékpárút és kerékpározható utak, kerékpártúrák Balatonkenesén és környékén
2021.01.01. - 2021.12.31. Túrázás a Bakony-Balaton térségben
2021.01.01. - 2021.12.31. Somlói borbarangolás
2021.01.01. - 2021.12.31. Várak a Bakony-Balaton térségben
2021.01.01. - 2021.12.31. Kalandok a Bakony-Balaton térségben
2021.01.01. - 2021.12.31. Veszprémi Állatkert látogatás
2021.01.01. - 2021.12.31. Látnivalók a Bakony-Balaton térségben
2021.01.01. - 2021.12.31. Pannon Csillagda látogatás Bakonybélben
2021.01.01. - 2021.12.31. Hagyományos disznóvágás
2021.01.01. - 2021.12.31. Bakonyi lovaglás, lovaglás ajánlatok a Bakony és Balaton térségében
2021.12.01. - 2022.02.27. Téli sportok a Bakony és Balaton Térségben

A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Kapcsolódó témák:

Pontos cím, geokód, térkép
, Több helyszínen
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG