Varázsfuvola előadás 2023. Magyar Állami Operaház előadások, online jegyvásárlás
Idén is a ZENE-BOR ünnepén lesz a 100 Tagú Cigányzenekar Évadzáró Gála Koncertj
Idén is a ZENE-BOR ünnepén lesz a 100 Tagú Cigányzenekar Évadzáró Gála Koncertj
Ne maradj le MAGYARORSZÁG első nyári legnagyobb, legigényesebb szabadtéri fesztiváljáról!
Ne maradj le MAGYARORSZÁG első nyári legnagyobb, legigényesebb szabadtéri fesztiváljáról!
Hévízi pihenés a BONVITAL WELLNESS & GASTRO HOTEL felnőttbarát szállodában
Hévízi pihenés a BONVITAL WELLNESS & GASTRO HOTEL felnőttbarát szállodában
Őszi programajánló
Őszi programajánló

Varázsfuvola előadás 2023. Magyar Állami Operaház előadások, online jegyvásárlás

Jegyvásárlás
Népszerűség
2023. augusztus 12.

Wolfgang Amadeus Mozart: Varázsfuvola opera előadások a Magyar Állami Operaházban. Online jegyvásárlás.

Wolfgang Amadeus Mozart: A varázsfuvola

Opera két felvonásban, magyar nyelven, magyar és angol felirattal
Magyar Állami Operaház

Mozart csodálatos zenéje és Schikaneder az éterit az ellenállhatatlanul mulatságossal vegyítő története a felnőtté válásról valóban minden életszakaszban hordoz számunkra mondanivalót. Mindegy, hogy fiatal szerelmesként, szülőként vagy bölcs idős emberként találkozunk újra a művel, mindig magával ragad.

Szinetár Miklós rendezését áthatja az opera gazdag szimbólumrendszere. És a végén felragyog a Nap.

Karmester: Káli Gábor

Sarastro......................... Cser Krisztián / Palerdi András
Tamino........................... Brickner Szabolcs / Horváth István
Az Éj királynője.............. Tetiana Zhuravel / Bodor Éva
Pamina.......................... Rost Andrea / Kriszta Kinga
1. hölgy.......................... Váradi Zita
2. hölgy.......................... Mester Viktória
3. hölgy.......................... Meláth Andrea
Öreg pap........................ Gábor Géza
Fiatal pap....................... Ujvári Gergely / Mukk József
Papageno...................... Sándor Csaba / Haja Zsolt
Papagena...................... Topolánszky Laura
Monostatos.................... Szerekován János
1. őrtálló......................... Ujvári Gergely / Mukk József
2. őrtálló......................... Gábor Géza
1. gyermek..................... Gálbory Kíra / Tóth Rebeka
2. gyermek..................... Forrai Zsófia / Szabó Veronika
3. gyermek..................... Ercsey zsuzsanna Júlia / Kirsch-Veszeli Jázmin

Cselekmény

Előzmény
Az Éj királynője minden hatalmát elvesztette. Férje halála után a vagyon és a föld az özvegyre és lányára, Paminára szállt, egy dolgot kivéve: a Napkorongot, melyet Sarastro gondjaira bízott a végrendelet. A Királynő nem nyugszik bele a végakaratba, és harcot indít a Napkorong visszaszerzéséért.

I. felvonás
Taminót egy rém üldözi. Az ifjú elájul. Három dáma siet megmentésére, akik elpusztítják a szörnyet. Mindhármukat elbűvöli a kábult, szép fiatalember. A történtekről hírt kell vinniük úrnőjüknek, az Éj királynőjének, azonban mindegyik hölgy egyedül akar őrködni az ájult Tamino mellett. Ezen jóformán össze is vesznek, így aztán végül mindhárom együtt távozik.

Tamino felébred, és egy furcsa, emberforma valamit lát közeledni. Papageno az, a madarász, aki madaraiért cserébe bort és ennivalót kap a dámáktól, vígan él, és egyetlen baja az, hogy még nem talált feleséget. Szóba elegyednek; Papageno azt füllenti, hogy ő ölte meg a kígyót. A visszatérő három dáma pont meghallja ezt, és megbünteti a nagyotmondó Papagenót: madaraiért cserébe most csak vizet, követ kap, meg egy lakatot a szájára. Közlik a hölgyek: ők mentették meg Taminót, akinek az Éj királynője leánya, Pamina képét küldi. Tamino egy csapásra beleszeret a képmásba. A lány azonban egy „gonosz démon”, Sarastro fogságában van – mesélik a dámák.

Mennydörgés kíséretében most maga a királynő jelenik meg, hogy tudassa Taminóval: ha kiszabadítja Paminát, az övé lehet a lány. A királynő távozik. A hölgyek leveszik a lakatot Papageno szájáról, és átadják Taminónak az Éj királynőjének ajándékát: egy fuvolát, mely elbűvölő muzsikájával boldogságot hoz az embereknek. Papageno már épp odább állna, de a hölgyek megállítják: a Királynő parancsára Tamino mellé kell szegődnie, és elkísérni őt Sarastro birodalmába. Papageno felháborodva fogadja a hírt. A hölgyek, hogy kissé kiengeszteljék, egy harangjátékot adnak neki. Taminót és a madarászt három bölcs gyermek fogja vezetni útjuk során.

Sarastro palotája. Papageno rátalál az épp szökni próbáló Paminára. Elbeszéli neki, mint indultak az ő kiszabadítására. Tamino keresésére indulnak.

Eközben az ifjú a három gyermektől kér útmutatást, hogy rátaláljon szerelmére. „Légy állhatatos, türelmes – légy férfi.” – szól a válasz. Rácsodálkozik, hova vezették a gyermekek: rettentő vár helyett egy csodálatos templomot talál. Harciasan kér bebocsáttatást: harmadik próbálkozásra jár csak sikerrel. „Mit keresel e szent helyen?” – kérdi őt egy öreg pap. „A Szerelmet és az Erényt.” – válaszolja Tamino. A pap úgy látja, Taminót valójában az Éj királynőjének bosszúszomja vezérli. Szerinte Sarastro nem gonosz varázsló, az Éj királynője pedig nem szánni való, fájdalmas anya... „Ó, végtelen éjszaka!” – nyög fel Tamino. „Mikor tűnsz már el? Mikor látom már meg a világosságot?” A pap csak annyit árul el neki: Pamina életben van. Tamino fuvolázni kezd, hátha annak hangja előcsalja a szerelmét. Még az erdei vadállatok is előmerészkednek a csodálatos zenére, ám a lány nem kerül elő.

Pamina és Papageno szintén Taminót keresik. De Monostatos, Sarastro visszataszító szolgája, aki reménytelenül szerelmes Paminába, rajtuk üt. Papageno játszani kezd a harangjátékon, mire Monostatos és a rabszolgák megbabonázva, szelíden hallgatják a muzsikát, majd megbűvölten mennek a dolgukra. Ekkor azonban bevonul Sarastro és kísérete. Pamina megvallja Sarastrónak, hogy szökni próbált, mivel Monostatos nem hagyott neki nyugtot. Sarastro nem neheztel, viszont nem engedheti vissza a lányt anyjához - annak Pamina boldogsága lenne az ára. Sarastro úgy vallja: az Éj királynője túllépett saját hatáskörén. Monostatos vezeti be a foglyul ejtett Taminót; a két szerelmes végre először pillantja meg egymást. A szolga jutalmat vár leleményességéért - meg is kapja: huszonhét talpvesszőzést... Sarastro utasítására Taminót és Papagenót a Próbák Templomába vezetik, hogy lelkük megtisztuljon.

II. felvonás
Sarastro és papjai gyűlnek össze egy szertartáson. Tamino vállalkozott a három próbára, hogy lehulljon szeméről az éjszaka fátyla – hogy Beavatottá váljon. A papok úgy döntenek, támogatni fogják az ifjút. Az istenekhez, Íziszhez és Oziriszhez fohászkodnak: adjanak bölcsességet és türelmet a leendő párnak, s ha elbuknának a próbákon, fogadják be őket az istenek.

Két pap készíti fel az ifjakat az első próbára. Tamino eltökélt: aláveti magát bárminek, akár a halála árán is. Papageno már nem ennyire elszánt: ő csak enni, inni akar, meg esetleg egy asszonykát. De ha utóbbit csak próbák árán kaphat, akkor inkább szalma marad. Pedig van egy bizonyos szép és fiatal Papagena - mondják a papok....

Kezdetét veszi az első próba: nem szólhatnak nőhöz egyáltalán.

A két férfi teljes sötétségben marad. A három dáma lopózik be; lemondóan közlik: Taminóék sorsa megpecsételődött, el fognak veszni. „Azt beszélik, aki beáll a Rendbe, egyből a pokolba jut!” Tamino bölcsen hallgat, de Papageno annyira megijed, hogy nem tudja tartani a száját. Végül a Beavatottak hangja zendül fel mennydörgés kíséretében, mire a dámák ijedten elszelelnek. A két pap gratulál Taminónak: teljesítette az első próbát.

A békésen alvó Paminát Monostatos környékezi meg. Ő is párra vágyna, de elkerüli a szerelem, mivel mindenkit riaszt a külseje. A Holdat kéri, forduljon el, míg csókot lop – ám ekkor az Éj királynője jelenik meg. Mikor Paminától megtudja, hogy Tamino átállt Sarastro oldalára, iszonyú haragra gerjed. Tőrt ad lányának, és megfenyegeti: kitagadja, hogyha nem öli meg Sarastrót. Elviharzik.

Monostatos, aki titokban végignézte a jelenetet, alkut ajánl a lánynak: segít neki, ha az szeretni fogja őt. Pamina visszautasítja, mire Monostatos elkeseredésében le akarja őt szúrni. Sarastro avatkozik közbe: Monostatost elzavarja – a szolga az Éj királynőjéhez szalad. Pamina kérleli a főpapot, ne büntesse meg anyját. Sarastro megnyugtatja a lányt: e falak között bosszúnak nincs helye.

Taminót és Papagenót a második próbára vezeti a két pap. Továbbra is csöndben kell maradniuk. Egy csúf öregasszony jelenik meg, Papagenóval beszélget. Azt állítja, van egy szeretője, aki tíz évvel idősebb nála - és Papagenónak hívják. Mennydörgés emlékezteti a madarászt: jobb volna csöndben maradnia...

A három gyermek jelenik meg: Sarastro velük küldi vissza a fuvolát és a harangjátékot gazdáiknak, melyeket korábban elvettek tőlük. Étellel-itallal roskadozó asztal jelenik meg. Papageno boldogan nekilát enni, Tamino inkább muzsikál. A zene hangjára Pamina rájuk talál, szerelme azonban a próba intelme miatt némán elhúzódik tőle. A lány azt hiszi, Tamino nem szereti őt többé. Összetört szívvel távozik.
A papok kórusa imádkozik Taminóért.

Papageno elbukott a próbákon. Próbálja meglelni Taminót és a kiutat. A papok közlik vele: az istenek elengedik neki a büntetést, amit megérdemelne, cserébe viszont nem részesülhet a Beavatottak kiváltságában. A madarász közli velük, hogy ő csak egy kis borra vágyik, amit meg is kap. Hirtelen átjárja az érzés: párra vágyik! Betáncol a korábbi öregasszony, és tudatja Papagenóval: vagy beéri vele, vagy többet nem lát se napfényt, se finom ételt, asszonyról nem beszélve... Papageno ijedtében megfogadja, hogy hűséges lesz hozzá, mire az öregasszony a fiatal és szép Papagenává változik. A meglepett Papageno azonban nem méltó még párjára, ezért egy pap elvezeti a lányt.

A három gyermek köszönti a hamarosan felkelő Napot. Pamina közeledik, kit elemészt a bánat, amiért Tamino képes volt elhagyni őt. Előveszi a tőrt, melyet anyja adott neki, és magára emeli. A három gyermek állítja meg, mondván: Tamino csakis őt szereti. Mind elindulnak, hogy megkeressék az ifjút.

Tűz és víz földjén jár Tamino. Inkább meghalna, semmint feladja küldetését. Pamina jelenik meg: együtt, kéz a kézben folytathatják útjukat. A félelmek kapuja előtt állnak, mely mögött halál leselkedik rájuk. Pamina bölcs tanácsára a fuvolát hívják segítségül. Sikerül keresztülvágniuk a tűzön. Ízisz szentesítette kapcsolatukat – beléphetnek a templomba.

Eközben Papageno nyughatatlanul keresi Papagenáját. Mióta meglátta mátkáját, nincs maradása. Sípján próbálja hívni – mindhiába. Elkeseredésében fel akarja akasztani magát, de a három gyermek ismét közbeavatkozik, és azt tanácsolják: játsszon inkább a harangjátékán. A muzsika ereje ismét győz: előkerül Papagena, és végre boldogan állnak neki közös életük, és a sok kis Papagena és Papageno tervezésének.

Monostatos ólálkodik vissza az Éj királynőjével és a három dámával. A királynő ezúttal Monostatosnak ígérte Pamina kezét annak szolgálataiért cserébe. Merényletre készülnek a Testvériség ellen. Egyszerre azonban a földre rogynak és hatalmuk megtörik: felkel a Nap, és mindent beragyog. Bevonul Sarastro és kísérete. „A napsugarak elűzik az éjt; a bátorság győzedelmeskedik, s így Szépség és Bölcsesség elnyerik örök jutalmukat.”


2023.08.12.
2023.08.15.
2023.08.17.
2023.08.19.
További ajánlataink

2022.11.26. - 2022.11.27. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2022.11.27. A diótörő - Operaház előadások 2022 /2023. Mesebalett előadások az Operában online jegyvásárlással
2022.11.29. - 2022.11.30. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2022.11.30. A diótörő - Operaház előadások 2022 /2023. Mesebalett előadások az Operában online jegyvásárlással
2022.12.02. - 2022.12.04. A diótörő - Operaház előadások 2022 /2023. Mesebalett előadások az Operában online jegyvásárlással
2022.12.02. - 2022.12.04. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2022.12.07. - 2022.12.11. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2022.12.08. A diótörő - Operaház előadások 2022 /2023. Mesebalett előadások az Operában online jegyvásárlással
2022.12.10. - 2022.12.11. A diótörő - Operaház előadások 2022 /2023. Mesebalett előadások az Operában online jegyvásárlással
2022.12.14. A diótörő - Operaház előadások 2022 /2023. Mesebalett előadások az Operában online jegyvásárlással
2022.12.14. - 2022.12.18. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2022.12.17. A diótörő - Operaház előadások 2022 /2023. Mesebalett előadások az Operában online jegyvásárlással
2022.12.20. Anna Karenina balett, tánc és színházi előadások 2022. Online jegyvásárlás
2022.12.20. - 2022.12.21. A diótörő - Operaház előadások 2022 /2023. Mesebalett előadások az Operában online jegyvásárlással
2022.12.21. - 2022.12.25. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2022.12.23. - 2022.12.26. A diótörő - Operaház előadások 2022 /2023. Mesebalett előadások az Operában online jegyvásárlással
2022.12.26. - 2022.12.31. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2022.12.28. - 2022.12.31. A diótörő - Operaház előadások 2022 /2023. Mesebalett előadások az Operában online jegyvásárlással
2023.01.01. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.01.01. Újév az Operában 2023. Online jegyvásárlás
2023.01.04. - 2023.01.08. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.01.05. - 2023.01.08. A diótörő - Operaház előadások 2022 /2023. Mesebalett előadások az Operában online jegyvásárlással
2023.01.11. - 2023.01.15. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.01.15. A diótörő - Operaház előadások 2022 /2023. Mesebalett előadások az Operában online jegyvásárlással
2023.01.18. - 2023.01.22. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.01.21. - 2023.01.22. Carmina Burana 2023. Operaház előadások és online jegyvásárlás
2023.01.25. Carmina Burana 2023. Operaház előadások és online jegyvásárlás
2023.01.25. - 2023.01.29. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.01.29. Carmina Burana 2023. Operaház előadások és online jegyvásárlás
2023.02.01. - 2023.02.05. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.02.02. Az álarcosbál opera előadások 2023. Online jegyvásárlás
2023.02.04. Az álarcosbál opera előadások 2023. Online jegyvásárlás
2023.02.05. Carmina Burana 2023. Operaház előadások és online jegyvásárlás
2023.02.08. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.02.10. Az álarcosbál opera előadások 2023. Online jegyvásárlás
2023.02.10. - 2023.02.12. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.02.12. Az álarcosbál opera előadások 2023. Online jegyvásárlás
2023.02.15. Carmina Burana 2023. Operaház előadások és online jegyvásárlás
2023.02.15. - 2023.02.19. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.02.19. Carmina Burana 2023. Operaház előadások és online jegyvásárlás
2023.02.22. Carmina Burana 2023. Operaház előadások és online jegyvásárlás
2023.02.22. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.02.24. - 2023.02.26. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.03.01. - 2023.03.05. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.03.08. - 2023.03.12. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.03.14. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.03.17. - 2023.03.19. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.03.21. - 2023.03.26. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.03.28. - 2023.04.02. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.04.06. - 2023.04.09. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.04.10. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.04.14. - 2023.04.16. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.04.19. - 2023.04.23. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.04.22. István, a király 2023. Előadások az Operában, online jegyvásárlás
2023.04.26. István, a király 2023. Előadások az Operában, online jegyvásárlás
2023.04.26. - 2023.04.30. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.04.28. István, a király 2023. Előadások az Operában, online jegyvásárlás
2023.04.30. István, a király 2023. Előadások az Operában, online jegyvásárlás
2023.05.05. István, a király 2023. Előadások az Operában, online jegyvásárlás
2023.05.05. - 2023.05.07. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.05.07. István, a király 2023. Előadások az Operában, online jegyvásárlás
2023.05.12. - 2023.05.14. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.05.16. - 2023.05.21. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.05.25. - 2023.05.28. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.05.26. Erkel Színház jegyvásárlás 2023 Előadások és műsor
2023.05.27. Nagy Iván Balettgála 2023. Online jegyvásárlás
2023.06.01. - 2023.06.04. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.06.09. - 2023.06.11. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.06.14. - 2023.06.18. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.06.20. - 2023.06.25. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.06.30. - 2023.07.01. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.07.04. - 2023.07.08. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.07.11. - 2023.07.15. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.07.18. - 2023.07.22. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.07.25. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.07.29. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.08.01. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.08.03. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.08.05. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.08.08. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.08.12. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.08.15. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.08.17. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
2023.08.19. Magyar Állami Operaház programok 2022 / 2023. Online jegyvásárlás
Találatok száma: 27

12 Revay Hotel Budapest

12 Revay Hotel Budapest

Az újonnan nyílt 12 Revay Hotel Budapest szívében helyezkedik el a főbb nevezetességek gyűrűjének ölelésében. Az Oktogon, Deák Ferenc tér, Parlament, Opera, Szent István Bazilika, Andrássy út és a Király utcai pezsgés mindössze néhány perc sétával elérhető. Bővebben


Alice Hotel Budapest

Alice Hotel Budapest

A negyvenegy szobás Alice Hotel otthona az az 1800-as évek második felében épült Kallina Mór által megálmodott villa, amely eleganciájával tökéletesen illeszkedik az UNESCO által védett Andrássy út varázsához, miközben modern felszereltségének köszönhetően korunk minden elvárásának megfelel. Bővebben


Bliss Hotel & Wellness Konferenciahotel**** Budapest

Bliss Hotel & Wellness Konferenciahotel**** Budapest

A Bliss Hotel & Wellness budapesti szálloda egy csendes mellékutcában található, csupán pár lépésre a Világörökség részét képező Andrássy úttól, a város luxus bevásárló utcájától, 1 percre a Budapest legdivatosabb éttermeit és kávézóit tömörítő Liszt Ferenc tértől, az Oktogontól, valamint az ... Bővebben


Casati Budapest Hotel*** superior

Casati Budapest Hotel*** superior

A 25 gondosan megtervezett, tágas szoba biztosítja az Ön kényelmét ebben a XVIII. századi épületben. A Budapest építészetére nagyon jellemző, fölfelé nyitott, szépen rendezett belső udvar valódi oázis vendégeink számára. Bővebben


Crowne Plaza Budapest

Crowne Plaza Budapest

Az IHG hotellánc legújabb szállodája Budapesten, kifejezetten üzleti utazóknak kialakított szolgáltatásokkal. A Crowne Plaza Budapest, az IHG Hotel épülete központi helyen, a Nyugati pályaudvar és metróállomás mellett található. A szálloda közvetlenül kapcsolódik a Westend bevásárlóközponthoz. Bővebben


Hotel Benczúr*** Budapest

Hotel Benczúr*** Budapest

Jó helyen jár, egy igazi kis zöld szigeten, a forgatag zajától elzárva, de mégis a belvárosban, jó megközelíthetőséggel. Magas színvonalon, és személyes törődéssel gondoskodunk arról, hogy jól érezze Magát és felfedezze az izgalmas Budapest klasszikus vagy trendi élménytárát. Szállás-, rendezvény- és ... Bővebben


K+K Hotel Opera**** superior Budapest

K+K Hotel Opera**** superior Budapest

A szálloda elhelyezkedése is kivételes: a város többi látnivalójához hasonlóan a bevásárló és a sétálóutcák leghíresebbje, a Váci utca csak rövid sétára van, ahogy a földalatti „Opera” megállója is a szálloda mellett található. A K+K Hotel Opera tágas és fényűző. Ez a rendkívül népszerű szálloda ... Bővebben


Mamaison Hotel Andrassy Budapest

Mamaison Hotel Andrassy Budapest

Az ötcsillagos luxus kategóriájú boutique hotel Budapest üzleti, kormányzati és turisztikai negyedében található. A Bauhaus stílusban épült egyedülálló épület csúcsminőségű szállást és egyedi, családbarát szolgáltatásokat kínál. Bővebben


Mamaison Residence Izabella Budapest****

Mamaison Residence Izabella Budapest****

Felső-középkategóriás szállodánk mindössze 20 méterre található a történelmi Andrássy úttól. A művészeti és kulturális látnivalók sokasága mellett élvezze az üzletek, éttermek, kávézók és bárok széles skáláját. A Hősök tere gyalog körülbelül 15 perc alatt elérhető, a Dunán átívelő Margit híd pedig körülbelül 2 ... Bővebben


Opera Garden Hotel & Apartments**** Budapest

Opera Garden Hotel & Apartments**** Budapest

Az Opera Garden Hotel & Apartments harmonikusan egyesíti egy négycsillagos szálloda exkluzív szolgáltatásait és egy apartman szálloda családias hangulatát. Nagyszerű választás üzleti célú utakra is, hiszen minden szoba széles-sávú internet-kapcsolattal rendelkezik, a földszinten pedig egy jól ... Bővebben


1 2 3   


Találatok száma: 83

360 Bar

360 Bar

Amikor már nem elégít ki a földönjárás, és kell valami, ami az egekbe emel, akkor nézz fel hozzánk! Budapest legmagasabban berendezett rooftop bárjában 360 fokos panorámával várunk. A 360 Bár immár negyedik éve fogadja vendégeit a híres Párizsi Nagyáruház tetőteraszán, az Andrássy úton. Vendégeinket ... Bővebben


Apacuka Kávéház Étterem

Apacuka Kávéház Étterem

Van egy hely a belvárosban, ahol a nyüzsgéstől egy lépésre évezheted a mediterrán hangulatot, a friss házi tésztákat és szezonális különlegességeket, a lámpafüzéres nyárestéket, a leanderes madárcsicsergést és a legfinomabb borokat. Nálunk igazi dolce vita az élet, amibe érdemes belekóstolni! Az ... Bővebben


Ape Regina Restaurant & Bar Budapest

Ape Regina Restaurant & Bar Budapest

Vendégeink az egyedülálló látványkonyha mellett a belső terek különleges forma- és színvilágában is gyönyörködhetnek, ha ellátogatnak hozzánk. Széles választékunk magában foglalja a tradicionális, valamint a dél-olasz és mediterrán konyha remekeit is. Gazdag büféválasztékunk olasz előételeket, desszerteket, ... Bővebben


Borfalu Bortéka

Borfalu Bortéka

Természetes borok, kisüzemi sörök, kézműves párlatok és szuper árak várnak webáruházunkban vagy Szondi utcai borszaküzletünkben! Kis, családi borászatok, mikrofőzdék, limitált tételek. Csak magyar termék! Klubtagoknak kedvezmény! Bővebben


Cafe Bouchon Étterem Budapest

Cafe Bouchon Étterem Budapest

A Cafe Bouchon a múlt század Francia Bisztróit idéző kedves hangulatú hely, ahol alkalma nyílik rá, hogy megkóstolja a Magyaros, és Nemzetközi fogásainkat és a legkiválóbb borainkat rangos borászatok ajánlásával. Éttermünk egy csendes kis utcában található, a belváros szívében, pár lépésre a híres ... Bővebben


Coffee Cat

Coffee Cat

Gyere és kezd a napod a Coffeecat-ben! Finom kávézó Budapesten az Ó utcában. Bővebben


El Asador de Pata Negra Étterem Budapest

El Asador de Pata Negra Étterem Budapest

Az asadorok világában a hússütés szertartás, a vendéglátás életfilozófia. Ezt hoztuk magunkkal Spanyolországból Budapestre, otthonról haza. Spanyolországban évszázadok óta áldoznak a minőségi sült húsok oltárán. A hagyomány és a szakértelem találkozásából a spanyol gasztronómia olyan emblematikus ... Bővebben


Ezaz Bisztró

Ezaz Bisztró

Az Ezaz Bisztró közvetlenül a Szent István Bazilika szomszédságában található, a Bajcsy-Zsilinszky úton. Tágas teraszáról csodálatos panoráma nyílik a Bazilikára. Bővebben


Haldi Pakisztáni és Indiai Gyorsétterem Budapest

Haldi Pakisztáni és Indiai Gyorsétterem Budapest

Kóstolj bele a Közel-kelet varázslatos ízvilágába, melyet minden nap a Westend bevásárlóközpontban, az éttermeknél elérhetsz. Javasoljuk tégy egy próbát. Különleges, ínycsiklandó fűszerezésű ételeink között a húsimádók és vegetáriánus is megtalálják a megfelelő ételt. Folyamatos menükínálatban kedvező ... Bővebben


Hello Baby Bar & Club Budapest

Hello Baby Bar & Club Budapest

Palotahomlokzat, erkélysor, kőbábos korlát és monumentális gömbök. Izgalmasan hangzik? Az Oktogonnál az Andrássy úti villa falai között vár a sejtelmes hangulatú Hello Baby Bár két tánctérrel, 5 bárpulttal, profi személyzettel, nemzetközi fellépőkkel és változatos zenei felhozatallal! Bővebben


1 2 3 4 ... 9   


A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Kapcsolódó témák:

Kiemelt ajánlatok

Közeli ajánlatok

Hasonló ajánlatok

Ismerős Arcok koncertek 2022
Ismerős Arcok koncertek 2022
2022. december 9.
Dumaszínház Siófok 2022
Dumaszínház Siófok 2022
 • Siófok
2022. december 3.

Figyelmébe ajánljuk!

Magyar Állami Operaház Budapest
Magyar Állami Operaház Budapest
 • Budapest
 • VI. kerület

Érdemes felkeresni!

Szent István Bazilika Budapest
Szent István Bazilika Budapest
 • Budapest
 • V. kerület
Illúziók Múzeuma Budapest
Illúziók Múzeuma Budapest
 • Budapest
 • VI. kerület
Budapest Retro Bisztró
Budapest Retro Bisztró
 • Budapest
 • V. kerület

Jegyet online? Gyorsan és egyszerűen!
Ár: 5 200 Ft -tól 28 900 Ft -ig Online jegyvásárlás
Kapcsolat, elérhetőség
Pontos cím, geokód, térkép
Kevés az információ?
Ha valamit nem talál, további információkat kérhet szerkesztőségünktől.
Információkérés

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG

Kiemelt ajánlatok

Kiemelt események