Vasvári Pál Múzeum Kiállítótér
Húsvéti Sokadalom Budapesten
Húsvéti Sokadalom Budapesten
Húsvéti Nyuladalom Siófokon
Húsvéti Nyuladalom Siófokon
Húsvéti programok a Veresegyházi Medveotthonban
Húsvéti programok a Veresegyházi Medveotthonban
XVIII. Oldtimer Show 2023. április 14-16. Budapest
XVIII. Oldtimer Show 2023. április 14-16. Budapest
Mézesvölgyi Nyár 2023 - Pest megye legnagyobb nyári szabadtéri színházi fesztiválja
Mézesvölgyi Nyár 2023 - Pest megye legnagyobb nyári szabadtéri színházi fesztiválja
Tavaszi programajánló online jegyvásárlási lehetőséggel
Tavaszi programajánló online jegyvásárlási lehetőséggel

Vasvári Pál Múzeum Kiállítótér


A Vasvári Pál Múzeum egy új épülettel, egy közel 500 négyzetméteres állandó és időszaki kiállító térrel bővült. A kiállítások az Ady Endre út 8. alatti korábban református általános iskola 100 éves épületben kaptak helyet.

Régészet

A pleisztocént követő felmelegedés a Kárpát-medence sík területén is lehetővé tette a növénytermesztést és az állattartást. A Hortobágy, a Nyírség és a Tisza keleti partja közötti nyíri Mezőség olyan ritka terület, amelyen a Kr.e. 5000-től a középkorig feltárt települések és temetők reprezentálják az egymást követő civilizációk fejlődését.

A legkorábbi emlékek az újkőkori Tiszadob csoport idejéből származnak.

A Tisza-menti kiemelkedéseken közép-európai és a mediterrán hatás alatt, klímazonális határterületen fejlődött ki e térség atlantikumbeli alapnépessége. A háziasított állatok és növényfajták megőrzése mellett kisebb-nagyobb megszakításokkal éltek népességek e régióban, amíg Kr. e. 2500 táján egy kifejezetten pásztorkodáson alapuló újabb népcsoport nem jelent meg. A rézkor végére és a korai bronzkorra tehető ez az időszak, amelyben az újabb klímaváltozáshoz jobban adaptálódott népességek szelekciós előnye nyert teret.

A Kr. előtti 1900 táján a bronzöntést jól ismerő népcsoportok települtek le e területen. Hatalmi harcaik révén földbe rejtett fegyvereiket, kincseiket tárták fel a régészeti kutatások. A Kr. előtti 800 körüli évszázadokban az új fém, a vas alkalmazása a szkíták, majd a kelták térhódításával egyidős. A kelták (Kr. e. 400 után) vasalt ekét, forgóköves malmot használtak, de az üveg és a fazekas korong ismerete is hozzájárult az életmód megváltozásához. A Kr.sz. 1. század után az Alföld keleti részén szarmaták telepedtek meg, akik kb. 400 évig éltek területünkön. Törzseik emlékeit a hun időkből (5. sz.) is ismerjük.

Az Alföldön a gepidák terjeszkedése az 5. század második felében bontakozott ki. A nyíri Mezőségben erre viszonylag kevés lelet utal. Annál inkább reprezentatívabb az 568-tól 895-ig tartó avar időszak emlékanyaga. Ezen időszak korai részét (670-ig) a feltárt leletek alapján iráni és belső-ázsiai párhuzamokkal jellemezhetjük. Ebből az időszakból származnak a lovas temetkezések rekonstrukciói és egy korabeli feltárt sír ritka lelete: egy bizánci import amfora. Az ezt követő késői avar kor népességei részben Belső-Ázsiából, részben a Volga vidékéről származtak. 895-ben a magyar honfoglalók jelenléte jellemző e térségben. Számos temetőik közül elsősorban a nemzetségi arisztokrácia fegyveres kíséretének sírjaiban feltárt leletek szolgáltak alapul ahhoz, hogy a férfi és a női viseletet rekonstruálhassák és bemutathassák a régészek.

Vasvári Pál Emlékkiállítás

Vasvári (Fejér) Pál emlékét sok intézmény őrzi határon innen és túl, emlékhelyei vannak Kőrösfőn és Nyírvasváriban. Itt volt az ideje, hogy szülő falujában is kézzel foghatóan megemlékezzenek a Tiszabűd szülöttéről, Fejér Pálról. Az emlékszoba megtekintése során ne várja a látogató, hogy Vasvári Pál bölcsőjével, íróasztalával vagy tintatartójával találkozik, hiszen a rövid, de annál tartalmasabb életet élt 23 éves fiatal hagyatéka nem ezekben a lélektelen tárgyakban, hanem abban a szellemiségben fogható meg, melyről a történelemkönyvek is írnak.

Szabadság vágya, korát meghazudtoló gondolkodásmódja írásaiban öltött testet, melyeket az Országos Levéltárban őriznek. Koráról és életéről írásainak másolatai és korabeli cikkek, illetve eredeti fegyverek tanúskodnak. A múzeum gyűjteményében található a Gábor Áron által 1849-ben öntött viharágyú, és egy településünkre vándorolt patikus, Lukács Ferenc édesapjának, a szabadságharcos Lukács Dénesnek a kelengyeládája, melyben a szájhagyomány szerint a Szent Koronát menekítették a kormány költöztetése során, 1848 végén.

1843-ban, 17 évesen beiratkozott a pesti egyetemre, ahol bölcsész szakon történelmet és természettant hallgatott. Idővel Horvát István tanár úr hatására a történelemnek szentelte magát. A latin mellet megtanul franciául és németül. Kiemelkedő tehetségére felfigyelnek társai, az egyetemi ifjúsági mozgalom vezetőjének kezdik tekinteni. Mindeközben, hogy eltartsa magát, házitanító a Hepesváry családnál. Első tanulmánya 1846-ban jelent meg, 20 éves volt ekkor. Ettől kezdve az Életképeknek és a Pesti Divatlapnak a cikkírója.

Történetírói munkássága és ifjúsági mozgalmi tevékenysége megnyitotta előtte a kaput az Ifjú Magyarország baráti és politikai köréhez, akik a későbbi márciusi ifjak vezérkara volt. 21 évesen elszegődik a Teleki Blanka által létrehozott leányneveldébe, ahol magyar nyelvet és történelmet tanít.

Az 1848. március 15-i eseményeken vállalt tettei miatt Vasvári Pál a kibontakozó forradalom egyik vezéralakja is lett. A kormány olyan helyen adott engedélyt Vasvárinak szabadcsapat toborzására, ahonnan már java újoncait régen kiválogatta. De Vasvári nem csüggedt. 1849 elején bejárta Bihar, Szatmár és Szabolcs megyét s néhány hét alatt felállította a Rákóczi-szabadcsapatot. Elméletileg is foglalkozott a katonai tudományokkal. Elsajátította a csapatszolgálat szabályait. Végigolvasott egy sereg hadtörténeti tanulmányt, vaskos könyveket, katonai emlékiratokat, tanulmányozta a harcászat alapelveit. A kormány érdemei elismeréséül századossá, majd rövidesen őrnaggyá léptette elő.

Bem felszabadító hadtestének egyik résztét alkotta Vasvári Bánffyhunyadon táborozó csapata. Az ő serege zárta volna le azt a kört, amelyikkel Bem körül akarta fogni a felkelőket. A korábban megkapott parancs szerint elindult Marisel felé, ahol a Gyaluból elindult hadoszloppal kellett volna egyesülnie, s ahol ekkor már az ellenség táborozott.

Vasvári súlyos beteg volt. Több hónapos láztól legyengülve érkezett meg Bánffyhunyadra. Barátai és tisztjei kérték, hogy maradjon a városban, de ő nem akart elszakadni a seregtől. A vezénylést átadta Buzgó nevű tisztjének s ment a sereggel a havasok közé, utolsó útjára.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye orvos és gyógyszerészet története

A gyógyítás évszázadainak emlékeivel ismerkedhet meg a látogató e kiállítás megtekintése révén. A jórészt elfeledett tudománytörténeti, művelődéstörténeti tények megyei keresztmetszetet adnak a gyógyászat és az egészségügy fejlődéséről.

A község orvostörténeti múltjából az első adat a 18. század végéről származik. Szentmihály viszonylag fejlett egészségüggyel rendelkezett, hiszen a községben 1787-től három okleveles bába és betegszoba működött. A település betegeinek gondozására rendelte el a vármegye az állandó sebész alkalmazását, így 1787-től Ferdinánd, 1791-től Pap Imre chirurgus működött a szentmihályi betegszobában. Szentmihály első okleveles hatósági orvosa Sztarek Rudolf volt, aki 1831-ben – a lengyel szabadságharc után – menekült hazánkba. Előbb uradalmi orvos, 1851-től Szentmihály, Tiszabüd és Lök hatósági körorvosa lett.

Büdszentmihályon kívül a megyében sok híressé lett orvos tevékenykedett, többek között a nagykállói és a nyíregyházi kórházak valamelyikében. Ezek közé az orvosok közé tartozott:

Jósa István, Korányi Frigyes, Mádi Szabó Dávid, Jósa András és Korányi Frigyes. Neves orvosaink sokat áldoztak azért, hogy a megye kórházait megfelelő technikai, felszereltségi szintre emeljék és a betegellátás szakszerűen működjön.

Az orvoslás mellett fontos volt a gyógyszertárak, patikák szerepe is a megyében. Hazánk harmadik, Szabolcs megye első nyilvános patikáját 1648-ban nyitották meg Nyíregyházán. Az „Arany Sas” gyógyszertár 1950-ig működött. A 19. század elejétől minden nagyobb Szabolcs megyei helység rendelkezett már nyilvános patikával, míg a megyeszékhelyen már három is működött. 

Büdszentmihályon Lukács Ferenc volt az a személy, aki elindította az első patikát, mégpedig 1872-ben. Az iskola befejeztével kérvényt nyújtott be a Szabolcs vármegyei alispáni hivatalhoz, melyben kérte a Szentmihályon megnyitandó gyógyszertári jogok neki ítélését.

1871-ben megnősült, feleségül vette Halasy Lujzát, majd a következő évben Szentmihályra költöztek. A főúton megvásárolt nádfedeles házban kezdte meg a gyógyszertár a működését Az épületet kis időn belül korszerűsítette, a nádat cserépre cserélték, az udvar felől segédszobát, laboratóriumot és materiális kamrát építették és megvette a szomszéd házat saját lakása megnagyobbítására.

Forrás: A múzeum honlapja

2023.04.15 - 2023.12.31


2023.04.15. Tiszavasvári programok 2023. Események, rendezvények
Jótékonysági Retró Est Tiszavasváriért a Városi Sportcsarnokban
2023.05.27. Tiszavasvári programok 2023. Események, rendezvények
Öhönforgató verseny és Néptánctalálkozó a Városi Strandon
Találatok száma: 1
Szállásfoglalás, ajánlatkérés közvetlenül a szálláshelyek elérhetőségein!

Szentmihályi Gyógyfürdő és Strandfürdő Tiszavasvári

Szentmihályi Gyógyfürdő és Strandfürdő Tiszavasvári

Trambulin, bungee trambulin, vizidodzsem, ugrálóvár,vizigolyó, splash! A strand területén INGYENES WIFI hálózat. Víz alatti vízsugármasszázs, csoportos gyógytorna és orvosi gyógymasszázs, gyógyvizes medence, kádfürdő,fizikoterápia beutalóval. Gyógytorna, iszapfürdő. A termál medence 9-19 óra között ... Bővebben
Találatok száma: 2
Asztalfoglalás, bejelentkezés közvetlenül a vendéglátóhelyek elérhetőségein!

Görömbei Cukrászda Tiszavasvári

Görömbei Cukrászda Tiszavasvári

Fedezze fel személyesen is széles választékunkat. Kóstolja meg a klasszikus recept szerint készült, hagyományos, házias jellegű termékeket és a korszerű táplálkozási igényeket kielégítő süteményeket. Bővebben


Pizza Feretti

Pizza Feretti

A Pizza Feretti részévé vált a Tiszavasváriban, Tiszalökön és a környéken élő emberek életének. A legjobb és legkényelmesebb választás családoknak, barátoknak, munkatársaknak, hogy találkozhassanak, hogy megosszák egymással történeteiket, élményeiket, miközben mindenki kedvenc ételét fogyaszthatja. Bővebben
Találatok száma: 1
Tiszavasvári programok 2023. Események, rendezvények

Tiszavasvári programok 2023. Események, rendezvények 2023. április 15. (Szombat)

Jótékonysági Retró Est Tiszavasváriért a Városi Sportcsarnokban

Események, rendezvények Tiszavasváriban. Bővebben

NépszerűségTalálatok száma: 1
Városi piac Tiszavasvári 2023

Városi piac Tiszavasvári 2023 2023.01.01. (Vasárnap) - 2023.12.31. (Vasárnap)

Városi piac Tiszavasváriban csütörtökön és vasárnap 5 és 12 óra között. Bővebben

NépszerűségTalálatok száma: 2

Vasvári Pál Múzeum Kiállítótér

Vasvári Pál Múzeum Kiállítótér

A Vasvári Pál Múzeum egy új épülettel, egy közel 500 négyzetméteres állandó és időszaki kiállító térrel bővült. A kiállítások az Ady Endre út 8. alatti korábban református általános iskola 100 éves épületben kaptak helyet. Bővebben


Vasvári Pál Múzeum Látványraktár

Vasvári Pál Múzeum Látványraktár

A múzeum Tiszavasvári belvárosában két épületben várja a látogatóit egész évben. A Kálvin úti néprajzi épületben látogatható a Gombás András Látványraktár mellett a Mesterkezek, Szentmihályi Konyha, Tiszabüdi tiszta szoba, és a Langaméta Gyermekjáték kiállítások. Bővebben
Kapcsolódó témák:

Kiemelt ajánlatok

Kiemelt ajánlatok

Tiszavasvári programok 2023. Események, rendezvények
Tiszavasvári programok 2023. Események, rendezvények
  • Tiszavasvári
2023. április 15. (Szombat)

Közeli ajánlatok

Tiszavasvári programok 2023. Események, rendezvények
Tiszavasvári programok 2023. Események, rendezvények
  • Tiszavasvári
2023. április 15. (Szombat)

Hasonló ajánlatok

MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma programok Zirc 2023
MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma programok Zirc 2023
  • Zirc
2023.03.28. (Kedd) - 2023.04.02. (Vasárnap)
Göcseji Múzeum programok 2023
Göcseji Múzeum programok 2023
  • Zalaegerszeg
2023. április 1. (Szombat)

Figyelmébe ajánljuk!

Érdemes felkeresni!


Tiszavasvári programturizmus

Kevés az információ?
Ha valamit nem talál, további információkat kérhet szerkesztőségünktől.
Információkérés

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG

Kiemelt ajánlatok

Kiemelt események