Magyar Természettudományi Múzeum - SZIGET Fesztivál 2017. augusztus 9-16.
Debreceni Református Kollégium Múzeum programok 2017

Debreceni Református Kollégium Múzeum programok 2017

2017. július 24 - 29. 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

A Debreceni Református Kollégium Múzeuma havonta változatos programokkal várja a múzeumlátogatókat. Munkatársaink pedig egész évben tartanak múzeumpedagógiai foglalkozást gyermekek és iskolás csoportok számára. A múzeumi foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges.


Programok

Múzeumpedagógia

Munkatársaink az alább felsorolt témákban tartanak múzeumpedagógiai foglalkozást gyermekek, iskolás csoportok számára. A foglalkozásokra előzetesen be kell jelentkezni űrlap kitöltésével. Munkatársaink felveszik a kapcsolatot a jelentkezőkkel időpont egyeztetés céljából. Szükség esetén a múzeumpedagógiai foglalkozásokat követően terítés ellenében lehetőség van a gyermekek étkeztetésére is (hideg tízórai, uzsonna elfogyasztására) a teremben.

A foglalkozások díja: 500 Ft/ fő/alkalom

Bejelentkezés 2 héttel a foglalkozások előtt.

A múzeumi séták díja: 4 000 Ft/csoport

Foglalkozások:

Jeles napok: Húsvét, Pünkösd, Karácsony
Kiemelt egyházi ünnepeinkhez kapcsolódik foglalkozásunk. Mesével, verssel, énekkel idézzük az ünnepet. Igény szerint kézműves tevékenységet is biztosítunk. Korosztály: 6-10 év, Időtartam: 45 perc + 45 perc kézműves tevékenység

„Kossuth Lajos Debrecenből elindult”
Nemzeti emlékhelyként, a történelmi helyszínen várjuk az 1848/49-es eseményekre kíváncsi, emlékező, tisztelgő utódokat. A foglalkozáshoz kézműves tevékenység is tartozik. Az ajánlat márciusban igényelhető. Korosztály: 6-10 év, Időtartam: 45 perc+ 45 perc kézműves tevékenység 

Régimódi oskola
Hogyan zajlott a tanítás egy 19. századi iskolában? Megelevenítünk egy korabeli tanítási napot a régi tanteremben. Korosztály: 1-6. osztály, Időtartam: 45-60 perc 

Építsünk a tárgy köré világot! A Szent András templom szégyenköve
Milyen lehetett a 16-17. században Debrecenben élni? Egy konkrét tárgy, a Szent András templom szégyenköve segítségével építjük fel a korabeli várost. Korosztály: 6. osztály Időtartam: 45-60 perc 

Építsünk a tárgy köré világot! 16. századi nyomdaprés rekonstrukciója
Mi a jelentősége egy város életében a nyomdának? Huszár Gál nyomdáján keresztül keressük a választ. Korosztály: 6. osztály, Időtartam: 45-60 perc 

Építsünk a tárgy köré világot! Kölcsey Ferenc halotti leple
Ismerjük meg a Himnusz költőjét! A Kölcsey Ferenc személyéhez kötődő tárgyon keresztül visszafelé építjük fel életútját, világítunk rá a kollégiumi vonatkozásokra. Korosztály: 4. és 7. osztály, Időtartam: 45-60 perc 

Az én Csokonaim
A diákoknak lehetőséget biztosít a foglalkozás arra, hogy a kiállítás anyagát, valamint az ahhoz készült kiállítási vezetőt segítségül híva, érdekes feladatok során át, saját képet alkothassanak a költőről. Korosztály: 7. osztály, Időtartam: 45-60 perc 

„A bölcsőtől a koporsóig”- Életutak
A foglalkozás során végigtekintünk életünk legfontosabb állomásain, a drámapedagógia eszközeivel megelevenítünk egy-egy eseményt, személyes mozzanatot. A foglalkozás során a kiállításban mód nyílik az egyházi ünnepkör áttekintésére, a református szimbólumok felfedezésére is. Korosztály: 5.-8. osztály, Időtartam: 45-60 perc 

Diákélet a Kollégiumban
A foglalkozás célja, hogy bemutassa a kollégiumi hétköznapokat audiovizuális eszközök segítségével. Korosztály: 6-18 év, Időtartam: 45-60 perc 

A reformáció és Debrecen
A foglalkozás során a látogatók megismerkedhetnek a reformáció főbb vonulataival és Debrecen szerepével. Korosztály: 11+, Időtartam: 60-90 perc 

Kollégiumtörténeti vetélkedő
A vetélkedőre általános iskolás vagy középiskolás csapatok jelentkezését várjuk. A játékot dramatikus vagy rajzos feladatok, gerundiumos erőpróba is színesítheti. Előzetes felkészülés szükséges! Korosztály: 10+, Időtartam: 120 perc 

Írás- és nyomdászattörténet
Rendhagyó óra általános iskola felső tagozata, gimnázium, felsőoktatás és igény szerint felnőtt csoportok részére. Korosztály: 10+, Időtartam: 60 perc 

Debrecen és a magyar Biblia
Rendhagyó óra általános iskola felső tagozata, gimnázium, felsőoktatás és igény szerint felnőtt csoportok részére. Korosztály: 10+, Időtartam: 60 perc

Nyomtass növénnyel!
A résztvevők egy régi nyomdai eljárással ismerkedhetnek meg. A növények – felületüket megfelelően befestve – saját lenyomatukat hagyják a papíron. Korosztály: 6-18, Időtartam: 60-90 perc 

Kézműves földgömb készítés
A bevezető előadás után a résztvevők kisméretű földgömböt készíthetnek előrenyomtatott cikkelyekből, amit kivágnak és egy 12 cm átmérőjű hungarocell gömbre ragasztanak fel. Korosztály: 10-18, Időtartam: 60-90 perc 

Kollégiumi kalandtúra
3-4 fős csoportokban akadályverseny keretében ismerkedhetnek meg a gyerekek a múzeum kiállításaival, a Kollégium történetével. Korosztály: 10-14, Időtartam: 90 perc 

Olvassunk együtt, mert olvasni jó!
Olvasásnépszerűsítő óra a könyvtár műemlék jellegű olvasótermében. Korosztály: 10-14 év, Időtartam: 60 perc 

Anyanyelv és anyaszentegyház
A reformáció, ill. a protestáns írástudók – prédikátorok, írók költők – hatása a magyar nyelv életére. Különös tekintettel a Kollégium híres növendékeire. Korosztály: 12+, Időtartam: 60-90 perc 

Klasszikus művészeti örökség a református egyházművészetben
A klasszikus művészettörténetből ismert motívumokat, mitológiai és egyéb alakzatokat kutathatjuk fel a Kollégium környéki építészeti emlékeken, a kiállításokban elhelyezett, eredetileg templomi használatú vagy iskolatörténeti tárgyakon. Korosztály: 14+, Időtartam: 60-90 perc 

Női kommunikáció a szakrális térben
Hogyan nyilatkoztak meg a nők a szakrális terekben, ahol a nőknek hallgatniuk illett? Milyen kommunikációs csatornát találtak, milyen üzeneteket továbbítottak? Hogyan olvasztották megnyilvánulásaikba a klasszikus és keresztyén művészeti hagyományt? A kérdésekre az egyházi textilművészeti tárgyak segítségével keresünk válaszokat. Korosztály: 16+, Időtartam: 60perc 

Az úrihímzés
A jellegzetesen református templomokban fennmaradt úrihímzéses terítők motívumkincsének, művészettörténeti kapcsolatainak bemutatása több száz éves, arannyal, ezüsttel, selyemmel ékesített úrvacsorakendők segítségével. Korosztály: 14+, Időtartam: 60 perc 

A Református Kollégium és a magyar irodalom
A magyar irodalom protestáns egyházi kapcsolatai – Szenczi Molnár Alberttől Fazekas Mihályon, Kölcsey, Arany, Ady költészetén keresztül az újabb alkotókig, lehetőség szerint írók költők személyes tárgyaihoz kötve. Korosztály: 14+ Időtartam: 60 perc 

Csokonai Vitéz Mihály és Debrecen
A debreceni Csokonai-kultusz legfontosabb emlékhelyén több foglalkozás szerveződik a „vígkedvű poéta” alakja köré. A kisebbek a néphagyomány garabonciását, a felső tagozatosok és a középiskolások pedig a szépművészeti alkotások, irodalmi szövegek és diáklegendák nyomán formálódó „Csokonai-portré”-t ismerhetik meg. Korosztály: 10-18 Időtartam: 60 perc 

„Árkádiában éltem én is!”– avagy Kazinczy Ferenc viszontagságos útja Debrecenben
A múzeumi alkalom a Csokonai-síremlék miatt kirobbanó Árkádia-per sötét tónusán igyekszik javítani azzal, hogy Kazinczy Ferenc debreceni kapcsolataira, művészetkritikai elmarasztalásai mellett dicsérő nyilatkozataira, panteonisztikus kultúrafelfogására irányítja a figyelmet. A metszett arcképekért lelkesedő „költőfejedelem” új arcélének megrajzolására biztatjuk a látogatókat azzal, hogy életének kevéssé ismert, esendőségében is megkapó részleteit hozzuk napvilágra. Korosztály: 12-18 Időtartam: 60 perc 

Fazekas Mihály és a magyar füvészettudomány
Az órán a debreceni irodalom és botanika közös forrásához invitáljuk a látogatókat. Nemcsak a debreceni Fűvészkönyv és a kollégiumi fűvészkert jelentőségét mutatjuk be, hanem korabeli diákok bőrébe bújva megismert gyógynövényekből herbáriumi lapot is készítünk a diákokkal. Korosztály: 12-18 Időtartam: 60-90 perc 

Arany-emlékek a Debreceni Református Kollégiumban
Arany János csak rövid ideig /1833 és 1836 között/ volt a Kollégium diákja. A debreceni esztendők irodalmi emlékei alapján összeállított – a „Bagolyvár titkai” és a „Bolond Istók ládája” című – foglalkozásokon a 18-19. századi diákélet két jellemző aspektusát: a szabályozott, falak közé zárt rendet és az utazás motívumát elevenítjük meg a 10-18 éves tanulókkal. Korosztály: 10-18 Időtartam: 60 perc 

Jókai Mór Debrecen-képe
Mikor érkezett Jókai Mór első ízben Debrecenbe? Hol lakott? Kikkel ápolt később is baráti kapcsolatot? Ezekre a kérdésekre keressük a választ, miközben Jókai-írások megkapó részleteivel árnyaljuk a korabeli Debrecen képét. Korosztály: 12-18 Időtartam: 60 perc 

Ady Endre Debrecenben
Ady Endre 1896-ban joghallgatóként kezdi debreceni pályafutását, ám hamar felfedezi az írás lehetőségét, s benne saját magát, írói talentumát. Az órán az újságíró Adyval, érdekes életmódjával, titkos szerelmével ismerkedhetnek meg a diákok. Korosztály: 12-18 Időtartam: 60 perc 

Rendhagyó irodalom órák a Kollégiumban (Vetítéssel egybekötött.)
Csokonai és Debrecen Arany János és Debrecen Jókai Mór és Debrecen

Múzeumi séták

A szabadságharc emlékhelyei
A nyakravaló pör szálait boncolgatva Petőfi nyomába eredünk, felkeressük többek között Vörösmarty szállását, s több 1848/49 kapcsán híressé vált belvárosi épületet. Minden korosztály számára ajánlott. Időtartam: 90 perc 

Bolond Istók utazása
Az alkalmi színjátszóhelyektől a kőszínházig – debreceni színháztörténeti séta Korosztály: 12-18 Időtartam: 90 perc 

Botanikatörténeti séta
Hogyan kapcsolódik Fazekas kertje az egykori kollégiumi Füvészkerthez? Maradtak-e ábrázolások a diákok kedvenc pihenőhelyéről? Minden korosztály számára ajánlott. Időtartam: 90 perc 

„Elszabadult biciklik – avagy guruljunk a Nagyerdőig!”
Csokonai gyakran vitte tanítványait a Nagyerdőre. Az apostolok lova helyett drótszamárra pattanva alkalmunk lesz arra, hogy szabad lélekkel és kíváncsian szóra bírjuk a Medgyessy-sétány emlékszobrait. Biciklizni tudó irodalomkedvelőket várunk a programra, kerékpárjukkal együtt! 

Ady Endre nyomában
Az irodalmi séta Ady Endre ismert lakóhelyeihez, kedvelt és jó emlékű szórakozó helyeihez invitálja a látogatókat. Korosztály: 12-18 Időtartam: 90 perc 

Belépőjegyek 2016. január 1-től:

Diák: 500 Ft
Felnőtt: 900 Ft
Családi jegy: 2000 Ft

Csoportos kedvezmény 20 főtől, ilyenkor a régi árakon mehetnek be: diák 400/felnőtt 800.

ÚJDONSÁG: Januártól lesz közös belépőjegyünk a Nagytemplommal. Ennek ára: diák: 800 Ft/felnőtt 1.300 Ft


2017.07.24. - 2017.07.29.
2017.07.31. - 2017.08.05.
2017.08.07. - 2017.08.12.
2017.08.14. - 2017.08.19.
2017.08.21. - 2017.08.26.
2017.08.28. - 2017.09.02.
2017.09.04. - 2017.09.09.
2017.09.11. - 2017.09.16.
2017.09.18. - 2017.09.23.
2017.09.25. - 2017.09.30.
2017.10.02. - 2017.10.07.
2017.10.09. - 2017.10.14.
2017.10.16. - 2017.10.21.
2017.10.23. - 2017.10.28.
2017.10.30. - 2017.11.04.
2017.11.06. - 2017.11.11.
2017.11.13. - 2017.11.18.
2017.11.20. - 2017.11.25.
2017.11.27. - 2017.12.02.
2017.12.04. - 2017.12.09.
2017.12.11. - 2017.12.16.
2017.12.18. - 2017.12.23.
2017.12.25. - 2017.12.30.

Megjegyzés az időpontokhoz:

Hétfő-péntek: 10.00-16.00
Szombat: 10:00 - 13:00

Kapcsolódó időpontok

2017.07.28. 20:30 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - NŐK AZ IDEGÖSSZEOMLÁS SZÉLÉN - musical két részben - A Budapesti Operettszínház előadása - Nagyerdei Szabadtéri Színpad
2017.07.29. 20:30 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - NŐK AZ IDEGÖSSZEOMLÁS SZÉLÉN - musical két részben - A Budapesti Operettszínház előadása - Nagyerdei Szabadtéri Színpad
2017.08.03. - 2017.08.06. Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
Debreceni Bor- és Jazznapok
2017.08.07. 20:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - HALVÁNYLILA GŐZ - A L`art pour l`art Társulat előadása - Nagyerdei Szabadtéri Színpad
2017.08.08. 20:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - VŐLEGÉNY - vígjáték - Az Orlai Produkciós Iroda előadása - Nagyerdei Szabadtéri Színpad
2017.08.12. 20:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - KISS ÁDÁM A NAGYVILÁGBAN - 80 perc alatt a Föld körül (Kiss Ádám önálló előadása) - Dumaszínház, Debrecen - Nagyerdei Szabadtéri Színpad
2017.08.12. 20:30 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Pál Utcai Fiúk koncert - Nagyerdei Víztorony
2017.08.13. 20:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Zenevonat szuperkoncert az LGT sztárjaivalNagyerdei Szabadtéri Színpad
2017.08.14. 20:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - ÜGYES KIS HAZUGSÁGOK - vígjáték egy részben (csak 16 éven felülieknek!) - A Madách Színház előadása - Nagyerdei Szabadtéri Színpad
2017.08.15. 20:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - ÜGYES KIS HAZUGSÁGOK - vígjáték egy részben (csak 16 éven felülieknek!) - A Madách Színház előadása - Nagyerdei Szabadtéri Színpad
2017.08.17. 20:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - SEMMI KONFERENCIA - Nagyerdei Szabadtéri Színpad
2017.08.18. 20:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - SWING ÉS A BOOGIE - a Debrecen Big Band és Majsai Gábor műsora - Nagyerdei Szabadtéri Színpad
2017.08.19. 20:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - `ÜNNEPI NYITÁNY` - A Kodály Filharmónikusok Debrecen koncertje - Nagyerdei Szabadtéri Színpad
2017.08.20. Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Virágkocsi Kiállítás - FELNŐTT - Nagyerdei Stadion, északi rendezvénytér, Virágkocsi kiállítás és Folklór bemutató
2017.08.20. Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Virágkocsi Kiállítás - Diák/Nyugdíjas - Nagyerdei Stadion, északi rendezvénytér, Virágkocsi kiállítás és Folklór bemutató
2017.08.20. 07:30 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Debreceni Virágkarnevál - Rózsa utcai lelátó
2017.08.20. 08:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Debreceni Virágkarnevál - Kölcsey Központ melletti lelátó
2017.08.20. 19:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Karneváléj - Debreceni Virágkarnevál - Nagyerdei Stadion
2017.08.22. 20:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - CSÍK ZENEKAR koncertje, vendég Presser Gábor - Nagyerdei Szabadtéri Színpad
2017.09.09. 20:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - SZÉKI TÁNCHISTÓRIÁK - táncjáték egy részben - A Nagyerdei Szabadtéri Játékok saját bemutatója - Nagyerdei Szabadtéri Színpad
2017.09.20. 20:15 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Mozart - A varázsfuvola (élő operaközvetítés) - Apolló Mozi
2017.09.23. 19:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - GÁJER BÁLINT lemezbemutató nagykoncert - Kölcsey Központ
2017.10.03. 20:15 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Puccini - Bohémélet (élő operaközvetítés) - Apolló Mozi
2017.10.23. 20:15 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Christopher Wheeldon - Alice Csodaországban (élő balettközvetítés) - Apolló Mozi
2017.10.30. 19:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Zorán Unplugged Koncert - Debrecen Kölcsey Központ
2017.11.17. 19:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - B. Andersson - B. Ulvaeus - C. Johnson: MAMMA MIA! - musical két részben - Főnix Csarnok
2017.11.18. 19:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - B. Andersson - B. Ulvaeus - C. Johnson: MAMMA MIA! - musical két részben - Főnix Csarnok
2017.11.21. 19:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Dés László Koncert - Debrecen Kölcsey Központ
2017.12.02. 19:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - PIAF! - The Show - Kölcsey Központ
2017.12.05. 20:15 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Peter Wright - A diótörő (élő balettközvetítés) - Apolló Mozi
2018.01.16. 20:15 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Verdi - Rigoletto (élő operaközvetítés) - Apolló Mozi
2018.02.07. 20:15 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Puccini - Tosca (élő balettközvetítés) - Apolló Mozi
2018.02.28. 20:15 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Christopher Wheeldon - Téli rege (élő balettközvetítés) - Apolló Mozi
2018.03.06. 19:45 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Bizet - Carmen (élő operaközvetítés) - Apolló Mozi
2018.03.27. 20:15 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Bernstein centenárium - Három balett (élő balett közvetítés) - Apolló Mozi
2018.04.04. 20:15 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Verdi - Macbeth (élő operaközvetítés) - Apolló Mozi
2018.05.03. 20:15 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Kenneth MacMillan - Manon (élő balettközvetítés) - Apolló Mozi
2018.06.12. 20:15 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - A hattyúk tava (élő balettközvetítés) - Apolló Mozi
KeSzeCsüSzoVa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Debreceni Református Kollégium Múzeum programok 2017