Erdőspuszta Club Hotel - Élmények egy fenyőerdő közepén!
Erdőspuszta Club Hotel - Élmények egy fenyőerdő közepén!
Debreceni Református Kollégium Múzeum programok 2017

A Debreceni Református Kollégium Múzeuma havonta változatos programokkal várja a múzeumlátogatókat. Munkatársaink pedig egész évben tartanak múzeumpedagógiai foglalkozást gyermekek és iskolás csoportok számára. A múzeumi foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges.


Programok

  • Református Kollégium Múzeuma 2017. szeptember 16-én, szombaton, a Nyitott Templomok Napján

belvárosi templomtúrára invitálja az érdeklődőket. A programot az Ars Sacra című fesztivál rendezvényeként szervezzük évek óta, egyre nagyobb közönség örömére.
Az ingyenes tárlatvezetéssel és zenei műsorral kiegészülő sétán regisztrációt követően vehetnek részt az érdeklődők. Jelentkezni előzetesen az 52/614-370 telefonszámon lehet.
Programterv:
18:30 – Dr. Gáborjáni Szabó Botond gyűjteményi igazgató köszöntője a Református Kollégium Oratóriumában.
19:00 – Két csoportot indítunk rövid időbeli csúsztatással. A sétán útba ejtjük a Kossuth utcai templomot, a görögkatolikus templomot, a Szent Anna-székesegyházat, az evangélikus templomot, a Kistemplomot, a Pásti utcai Zsinagógát és a Nagytemplomot. Az egyes helyszíneken templomtörténettel és gyülekezeti lelkiséggel ismerkedhetnek a látogatók.
kb. 22:30 – A program zárása, orgonakoncert a Nagytemplomban.

  • Kulturális Örökség Napjai

Ingyenes nyitvatartás ideje: 2017.09.16., szombat - 10:00 - 16:00

Központi témák:
REFORMÁCIÓ EMLÉKÉV

Rendezvények:

Az ország iskolája
A városi jegyzőkönyvek „a mi iskolánknak”, azaz „Schola Nostrá”-nak nevezték a kollégiumot, amelynek még iskolai törvényei is a főbíró aláírásával jelentek meg. Az intézmény 1538-ban már protestáns szellemben működött, és igen hamar az egész református egyház „veteményeskertjévé” lett. Vonzásköre századokon át több száz kilométerre terjedt, 40 megyéből érkeztek a hallgatók, a felső tagozaton a debreceniek aránya általában nem érte el a 15%-ot sem. Miközben a testvériskolák felső évfolyamain összesen néhány tucat hallgató tanulhatott, Debrecen a maga 2000 főnél is több diákjából évi 60–70 rektort küldött 584 partikulájába, fiókiskolájába, az ország legtávolibb részeibe is, így valóban országos feladatot teljesített.

Egyházművészeti kiállítás
A bölcsőtől a koporsóig tartó út református szertartásait templomi tárgyak és rendeltetésüket is megvilágító filmek elevenítik meg. A keresztény hagyományokon nyugvó európai társadalmak hétköznapjait a mai napig tagolják az egyházi év folyton ismétlődő ünnepei, többek között ez teszi érzékelhetővé számunkra az „idő kerekének” forgását, segíti változásának követését.

A jeles napokhoz kötődő szertartások sorában a reformátusoknál szentség, azaz sákramentum a keresztség és az úrvacsora. A keresztség belépő egy közösségbe, befogadás egy szövetségbe. Az úrvacsorai szertartás ennek a szövetségnek és közösségnek rendszeres megerősítése, amelynek időpontjai igazodtak a naptári év jelentős egyházi alkalmaihoz (karácsony, húsvét, áldozócsütörtök, pünkösd) vagy a gazdaság (aratás és szüret, új kenyér és újbor) idejéhez.
A temetkezés tárgyi emlékei között szinte személyes megszólításként hallhatóak az élet értelmével, az emberhez méltó élet jutalmával, az örök élettel kapcsolatos bibliai kulcsmondatok. A református fejfák közelében Karl Jaspers vallomása késztet választásra: „Minden tovatűnik. Nem voltam kezdetben és nem leszek végül. A kezdet és a vég között a kezdet és a vég után kutatok … olyan feleletet szeretnék, amely tartást ad … Keresem azt a létet, amely nemcsak eltűnés.”

Protestáns üzenetek
A Magyar Nemzeti Múzeum IGE-IDŐK című tárlatának „kistestvére" a reformációhoz kapcsolódó időszaki kiállítás. Találkozhatunk itt a skót reformátor, John Knox gondolataival, Luther, Kálvin, Méliusz és az erdélyi fejedelmek szellemi örökségével, Kölcsey halotti leplével, s egy aranyozott ezüst kupával, amelybe bele van vésve Nagyszalontai Toldi Miklós neve, továbbá a református pedagógia nagyjaival, Apáczai Csere Jánostól Karácsony Sándorig… Visszaköszönnek ránk a korai huszadik század református hősei is, politikusok, mint Tisza István, továbbá egy, a holokausztnak hadat üzenő, magas rangú katona, Koszorús Ferenc vezérkari ezredes, akinek Amerikából érkezett hagyatékát debreceni rokona, dr. Czeglédy Mária adta át a kiállítás megálmodóinak. Dr. G. Szabó Botond gyűjteményi igazgató szavaival, aki az interaktív kiállítás rendezője, s forgatókönyvének írója is egyben: „Ez a kiállítás az általános iskolásoktól az akadémikusokig mindenkinek szól.”
A KÖN alkalmával a tárlat ingyenesen látogatható.

Kálvinista Róma, Keresztyén Respublika, Magyar Genf, Miért éppen Debrecen?
A kiállítás arra a kérdésre keresi a választ, hogy miért éppen Debrecen válhatott a magyar reformátusság egyik legfontosabb (egyes korszakokban egyetlen) támaszává. A 16. század ugrásszerű fejlődést hozott a település életében. A szabad királyi városokhoz képest korábban jelentéktelen mezőváros a reformáció befogadása után a Tiszántúl egyházi, kereskedelmi és kézműipari központjává növekedett. A szinte városállami önállósággal élő színmagyar „Keresztyén Respublika,” a kor legnépesebb hazai települése két évszázadon át „egy test és egy lélek” volt református egyházával. A helvét reformáció mélyen, kizárólagosan és generációkon át formálhatta a társadalmat akkor is, amikor más protestáns központok lehetőségeit a központi hatalom és saját katolikus földesuraik egyaránt korlátozták. A Tanács a mértékletes életmód, a tiszta családi élet és a jó erkölcsök őre volt, tiszte gyakorlását ószövetségi törvényekre alapozta. A legnehezebb időkben Debrecennek és kollégiumának volt köszönhető, hogy a történelmi Magyarország 1200 református egyházközségének népe nem maradt lelki és szellemi vezető nélkül.

Debrecen történelmi szerepét joggal hasonlították Kálvin városáéhoz. A „magyar Genf” főként nyomdája és iskolája által vált véleményformáló hatalommá. Míg a magyar nyelvű könyvek aránya a 16–17. századi Magyarországon 30% körül volt, Debrecenben meghaladta a 70%-ot. Amikor a nyomda alapítója, Huszár Gál „egész Magyarország és Erdélység világosító lámpásának” nevezte Debrecent, Kálvin Genfről szóló mondatát vette át:„Genfnek világító lámpásnak kellene lennie, azok megvilágítására, akik még távol élnek az evangéliumtól.”

Múzeumpedagógia

Munkatársaink az alább felsorolt témákban tartanak múzeumpedagógiai foglalkozást gyermekek, iskolás csoportok számára. A foglalkozásokra előzetesen be kell jelentkezni űrlap kitöltésével. Munkatársaink felveszik a kapcsolatot a jelentkezőkkel időpont egyeztetés céljából. Szükség esetén a múzeumpedagógiai foglalkozásokat követően terítés ellenében lehetőség van a gyermekek étkeztetésére is (hideg tízórai, uzsonna elfogyasztására) a teremben.

A foglalkozások díja: 500 Ft/ fő/alkalom

Bejelentkezés 2 héttel a foglalkozások előtt.

A múzeumi séták díja: 4 000 Ft/csoport

Foglalkozások:

Jeles napok: Húsvét, Pünkösd, Karácsony
Kiemelt egyházi ünnepeinkhez kapcsolódik foglalkozásunk. Mesével, verssel, énekkel idézzük az ünnepet. Igény szerint kézműves tevékenységet is biztosítunk. Korosztály: 6-10 év, Időtartam: 45 perc + 45 perc kézműves tevékenység

„Kossuth Lajos Debrecenből elindult”
Nemzeti emlékhelyként, a történelmi helyszínen várjuk az 1848/49-es eseményekre kíváncsi, emlékező, tisztelgő utódokat. A foglalkozáshoz kézműves tevékenység is tartozik. Az ajánlat márciusban igényelhető. Korosztály: 6-10 év, Időtartam: 45 perc+ 45 perc kézműves tevékenység 

Régimódi oskola
Hogyan zajlott a tanítás egy 19. századi iskolában? Megelevenítünk egy korabeli tanítási napot a régi tanteremben. Korosztály: 1-6. osztály, Időtartam: 45-60 perc 

Építsünk a tárgy köré világot! A Szent András templom szégyenköve
Milyen lehetett a 16-17. században Debrecenben élni? Egy konkrét tárgy, a Szent András templom szégyenköve segítségével építjük fel a korabeli várost. Korosztály: 6. osztály Időtartam: 45-60 perc 

Építsünk a tárgy köré világot! 16. századi nyomdaprés rekonstrukciója
Mi a jelentősége egy város életében a nyomdának? Huszár Gál nyomdáján keresztül keressük a választ. Korosztály: 6. osztály, Időtartam: 45-60 perc 

Építsünk a tárgy köré világot! Kölcsey Ferenc halotti leple
Ismerjük meg a Himnusz költőjét! A Kölcsey Ferenc személyéhez kötődő tárgyon keresztül visszafelé építjük fel életútját, világítunk rá a kollégiumi vonatkozásokra. Korosztály: 4. és 7. osztály, Időtartam: 45-60 perc 

Az én Csokonaim
A diákoknak lehetőséget biztosít a foglalkozás arra, hogy a kiállítás anyagát, valamint az ahhoz készült kiállítási vezetőt segítségül híva, érdekes feladatok során át, saját képet alkothassanak a költőről. Korosztály: 7. osztály, Időtartam: 45-60 perc 

„A bölcsőtől a koporsóig”- Életutak
A foglalkozás során végigtekintünk életünk legfontosabb állomásain, a drámapedagógia eszközeivel megelevenítünk egy-egy eseményt, személyes mozzanatot. A foglalkozás során a kiállításban mód nyílik az egyházi ünnepkör áttekintésére, a református szimbólumok felfedezésére is. Korosztály: 5.-8. osztály, Időtartam: 45-60 perc 

Diákélet a Kollégiumban
A foglalkozás célja, hogy bemutassa a kollégiumi hétköznapokat audiovizuális eszközök segítségével. Korosztály: 6-18 év, Időtartam: 45-60 perc 

A reformáció és Debrecen
A foglalkozás során a látogatók megismerkedhetnek a reformáció főbb vonulataival és Debrecen szerepével. Korosztály: 11+, Időtartam: 60-90 perc 

Kollégiumtörténeti vetélkedő
A vetélkedőre általános iskolás vagy középiskolás csapatok jelentkezését várjuk. A játékot dramatikus vagy rajzos feladatok, gerundiumos erőpróba is színesítheti. Előzetes felkészülés szükséges! Korosztály: 10+, Időtartam: 120 perc 

Írás- és nyomdászattörténet
Rendhagyó óra általános iskola felső tagozata, gimnázium, felsőoktatás és igény szerint felnőtt csoportok részére. Korosztály: 10+, Időtartam: 60 perc 

Debrecen és a magyar Biblia
Rendhagyó óra általános iskola felső tagozata, gimnázium, felsőoktatás és igény szerint felnőtt csoportok részére. Korosztály: 10+, Időtartam: 60 perc

Nyomtass növénnyel!
A résztvevők egy régi nyomdai eljárással ismerkedhetnek meg. A növények – felületüket megfelelően befestve – saját lenyomatukat hagyják a papíron. Korosztály: 6-18, Időtartam: 60-90 perc 

Kézműves földgömb készítés
A bevezető előadás után a résztvevők kisméretű földgömböt készíthetnek előrenyomtatott cikkelyekből, amit kivágnak és egy 12 cm átmérőjű hungarocell gömbre ragasztanak fel. Korosztály: 10-18, Időtartam: 60-90 perc 

Kollégiumi kalandtúra
3-4 fős csoportokban akadályverseny keretében ismerkedhetnek meg a gyerekek a múzeum kiállításaival, a Kollégium történetével. Korosztály: 10-14, Időtartam: 90 perc 

Olvassunk együtt, mert olvasni jó!
Olvasásnépszerűsítő óra a könyvtár műemlék jellegű olvasótermében. Korosztály: 10-14 év, Időtartam: 60 perc 

Anyanyelv és anyaszentegyház
A reformáció, ill. a protestáns írástudók – prédikátorok, írók költők – hatása a magyar nyelv életére. Különös tekintettel a Kollégium híres növendékeire. Korosztály: 12+, Időtartam: 60-90 perc 

Klasszikus művészeti örökség a református egyházművészetben
A klasszikus művészettörténetből ismert motívumokat, mitológiai és egyéb alakzatokat kutathatjuk fel a Kollégium környéki építészeti emlékeken, a kiállításokban elhelyezett, eredetileg templomi használatú vagy iskolatörténeti tárgyakon. Korosztály: 14+, Időtartam: 60-90 perc 

Női kommunikáció a szakrális térben
Hogyan nyilatkoztak meg a nők a szakrális terekben, ahol a nőknek hallgatniuk illett? Milyen kommunikációs csatornát találtak, milyen üzeneteket továbbítottak? Hogyan olvasztották megnyilvánulásaikba a klasszikus és keresztyén művészeti hagyományt? A kérdésekre az egyházi textilművészeti tárgyak segítségével keresünk válaszokat. Korosztály: 16+, Időtartam: 60perc 

Az úrihímzés
A jellegzetesen református templomokban fennmaradt úrihímzéses terítők motívumkincsének, művészettörténeti kapcsolatainak bemutatása több száz éves, arannyal, ezüsttel, selyemmel ékesített úrvacsorakendők segítségével. Korosztály: 14+, Időtartam: 60 perc 

A Református Kollégium és a magyar irodalom
A magyar irodalom protestáns egyházi kapcsolatai – Szenczi Molnár Alberttől Fazekas Mihályon, Kölcsey, Arany, Ady költészetén keresztül az újabb alkotókig, lehetőség szerint írók költők személyes tárgyaihoz kötve. Korosztály: 14+ Időtartam: 60 perc 

Csokonai Vitéz Mihály és Debrecen
A debreceni Csokonai-kultusz legfontosabb emlékhelyén több foglalkozás szerveződik a „vígkedvű poéta” alakja köré. A kisebbek a néphagyomány garabonciását, a felső tagozatosok és a középiskolások pedig a szépművészeti alkotások, irodalmi szövegek és diáklegendák nyomán formálódó „Csokonai-portré”-t ismerhetik meg. Korosztály: 10-18 Időtartam: 60 perc 

„Árkádiában éltem én is!”– avagy Kazinczy Ferenc viszontagságos útja Debrecenben
A múzeumi alkalom a Csokonai-síremlék miatt kirobbanó Árkádia-per sötét tónusán igyekszik javítani azzal, hogy Kazinczy Ferenc debreceni kapcsolataira, művészetkritikai elmarasztalásai mellett dicsérő nyilatkozataira, panteonisztikus kultúrafelfogására irányítja a figyelmet. A metszett arcképekért lelkesedő „költőfejedelem” új arcélének megrajzolására biztatjuk a látogatókat azzal, hogy életének kevéssé ismert, esendőségében is megkapó részleteit hozzuk napvilágra. Korosztály: 12-18 Időtartam: 60 perc 

Fazekas Mihály és a magyar füvészettudomány
Az órán a debreceni irodalom és botanika közös forrásához invitáljuk a látogatókat. Nemcsak a debreceni Fűvészkönyv és a kollégiumi fűvészkert jelentőségét mutatjuk be, hanem korabeli diákok bőrébe bújva megismert gyógynövényekből herbáriumi lapot is készítünk a diákokkal. Korosztály: 12-18 Időtartam: 60-90 perc 

Arany-emlékek a Debreceni Református Kollégiumban
Arany János csak rövid ideig /1833 és 1836 között/ volt a Kollégium diákja. A debreceni esztendők irodalmi emlékei alapján összeállított – a „Bagolyvár titkai” és a „Bolond Istók ládája” című – foglalkozásokon a 18-19. századi diákélet két jellemző aspektusát: a szabályozott, falak közé zárt rendet és az utazás motívumát elevenítjük meg a 10-18 éves tanulókkal. Korosztály: 10-18 Időtartam: 60 perc 

Jókai Mór Debrecen-képe
Mikor érkezett Jókai Mór első ízben Debrecenbe? Hol lakott? Kikkel ápolt később is baráti kapcsolatot? Ezekre a kérdésekre keressük a választ, miközben Jókai-írások megkapó részleteivel árnyaljuk a korabeli Debrecen képét. Korosztály: 12-18 Időtartam: 60 perc 

Ady Endre Debrecenben
Ady Endre 1896-ban joghallgatóként kezdi debreceni pályafutását, ám hamar felfedezi az írás lehetőségét, s benne saját magát, írói talentumát. Az órán az újságíró Adyval, érdekes életmódjával, titkos szerelmével ismerkedhetnek meg a diákok. Korosztály: 12-18 Időtartam: 60 perc 

Rendhagyó irodalom órák a Kollégiumban (Vetítéssel egybekötött.)
Csokonai és Debrecen Arany János és Debrecen Jókai Mór és Debrecen

Múzeumi séták

A szabadságharc emlékhelyei
A nyakravaló pör szálait boncolgatva Petőfi nyomába eredünk, felkeressük többek között Vörösmarty szállását, s több 1848/49 kapcsán híressé vált belvárosi épületet. Minden korosztály számára ajánlott. Időtartam: 90 perc 

Bolond Istók utazása
Az alkalmi színjátszóhelyektől a kőszínházig – debreceni színháztörténeti séta Korosztály: 12-18 Időtartam: 90 perc 

Botanikatörténeti séta
Hogyan kapcsolódik Fazekas kertje az egykori kollégiumi Füvészkerthez? Maradtak-e ábrázolások a diákok kedvenc pihenőhelyéről? Minden korosztály számára ajánlott. Időtartam: 90 perc 

„Elszabadult biciklik – avagy guruljunk a Nagyerdőig!”
Csokonai gyakran vitte tanítványait a Nagyerdőre. Az apostolok lova helyett drótszamárra pattanva alkalmunk lesz arra, hogy szabad lélekkel és kíváncsian szóra bírjuk a Medgyessy-sétány emlékszobrait. Biciklizni tudó irodalomkedvelőket várunk a programra, kerékpárjukkal együtt! 

Ady Endre nyomában
Az irodalmi séta Ady Endre ismert lakóhelyeihez, kedvelt és jó emlékű szórakozó helyeihez invitálja a látogatókat. Korosztály: 12-18 Időtartam: 90 perc 

Belépőjegyek 2016. január 1-től:

Diák: 500 Ft
Felnőtt: 900 Ft
Családi jegy: 2000 Ft

Csoportos kedvezmény 20 főtől, ilyenkor a régi árakon mehetnek be: diák 400/felnőtt 800.

ÚJDONSÁG: Januártól lesz közös belépőjegyünk a Nagytemplommal. Ennek ára: diák: 800 Ft/felnőtt 1.300 Ft


2017.09.25. - 2017.09.30.
2017.10.02. - 2017.10.07.
2017.10.09. - 2017.10.14.
2017.10.16. - 2017.10.21.
2017.10.23. - 2017.10.28.
2017.10.30. - 2017.11.04.
2017.11.06. - 2017.11.11.
2017.11.13. - 2017.11.18.
2017.11.20. - 2017.11.25.
2017.11.27. - 2017.12.02.
2017.12.04. - 2017.12.09.
2017.12.11. - 2017.12.16.
2017.12.18. - 2017.12.23.
2017.12.25. - 2017.12.30.

Megjegyzés az időpontokhoz:

Hétfő-péntek: 10.00-16.00
Szombat: 10:00 - 13:00

Kapcsolódó időpontok

2017.09.25. - 2017.11.12. Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
Múzeumok Őszi Fesztiválja
2017.09.26. 19:30 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Keleti varázs - Kölcsey Központ
2017.09.27. Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
yoUDay - Az Egyetem napja, a Te napod!
2017.09.27. 19:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - DUMA AKTUÁL - Hadházi László, Kovács András Péter, Litkai Gergely, Lovász László - Lovarda
2017.09.27. 19:45 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - David Gilmour - Live at Pompeii - Apolló Mozi
2017.09.29. Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
Kutatók Éjszakája
2017.09.29. 19:30 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Reformáció kantáta - ősbemutató - Református Kistemplom
2017.09.29. 20:30 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - A Kutya Vacsorája, Frenk koncert - Nagyerdei Víztorony
2017.09.29. 23:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - White Angel Classic 09.29 Péntek - Club Manhattan
2017.09.30. Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
Kerekerdő Ősz Szépe
2017.09.30. Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
VÍZ (Vizek-Ízek-Zenék) Terápiafesztivál
2017.10.01. Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
Esküvői Nyílt nap
2017.10.01. 11:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Családi matinéhangverseny a Zene Világnapján - Kölcsey Központ
2017.10.03. 20:15 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Puccini - Bohémélet (élő operaközvetítés) - Apolló Mozi
2017.10.08. Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
Debreceni Régiségvásár
2017.10.12. 19:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Dolgok, amikért érdemes élni - LOVARDA Egyetemi Kulturális és Konferenciaközpont
2017.10.13. 22:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Underground press: Deborah De Luca @ 10.13 HALL
2017.10.20. 19:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Boomerang Baby - Lovarda
2017.10.22. 20:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - FŐNIX ARÉNA w/ Timmy Trumpet ( AUS )
2017.10.23. 20:15 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Christopher Wheeldon - Alice Csodaországban (élő balettközvetítés) - Apolló Mozi
2017.10.24. 19:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Ray Cooney: A miniszter félrelép - Lovarda
2017.10.26. 19:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Kis ember nagy gonddal jár - Dombóvári István önálló előadása, vendég: Bellus István - Lovarda
2017.10.30. 19:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Zorán Unplugged Koncert - Debrecen Kölcsey Központ
2017.11.07. 19:30 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Lux Aeterna - Kölcsey Központ
2017.11.08. 19:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Honeybeast - SYMPHONEY koncert - Kölcsey Központ
2017.11.09. 19:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Vujity Tvrtko Debrecenben - Túl minden határon - Lovarda Egyetemi Kulturális és Konferenciaközpont
2017.11.17. 19:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - B. Andersson - B. Ulvaeus - C. Johnson: MAMMA MIA! - musical két részben - Főnix Csarnok
2017.11.18. 15:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - B. Andersson - B. Ulvaeus - C. Johnson: MAMMA MIA! - musical két részben - Főnix Csarnok
2017.11.18. 19:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - B. Andersson - B. Ulvaeus - C. Johnson: MAMMA MIA! - musical két részben - Főnix Csarnok
2017.11.21. 19:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Dés László Koncert - Debrecen Kölcsey Központ
2017.11.23. 19:30 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - `Mint a hegyek` - Szent Anna Székesegyház
2017.11.28. 19:30 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Természet Ünnepe - Kölcsey Központ
2017.12.02. 19:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - PIAF! - The Show - Kölcsey Központ
2017.12.05. 19:30 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Kodály parafrázisok - Debreceni Egyetem - Aula
2017.12.05. 20:15 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Peter Wright - A diótörő (élő balettközvetítés) - Apolló Mozi
2017.12.07. 19:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - SZENVEDÉLY koncert - Bereczki Zoltán élőzenekaros nagykoncertje - Lovarda
2017.12.09. 20:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Quimby koncert - Hall
2017.12.12. 19:30 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Jégvirágok - Kölcsey Központ
2017.12.21. 18:30 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Demjén Ferenc Születésnapi Koncert - Főnix Csarnok
2017.12.21. 21:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Paddy and the Rats - Join the Riot Tour - Roncsbár
2017.12.26. 19:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Örvendezzünk! A Csík Zenekar Karácsonyi Nagykoncert - Kölcsey Központ
2017.12.27. 20:00 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Előszilveszter Bödőcs Tiborral Debrecenben! - Főnix Csarnok
2017.12.31. Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
Boldog Új Évet Debrecen
2018.01.16. 20:15 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Verdi - Rigoletto (élő operaközvetítés) - Apolló Mozi
2018.02.07. 20:15 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Puccini - Tosca (élő balettközvetítés) - Apolló Mozi
2018.02.28. 20:15 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Christopher Wheeldon - Téli rege (élő balettközvetítés) - Apolló Mozi
2018.03.06. 19:45 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Bizet - Carmen (élő operaközvetítés) - Apolló Mozi
2018.03.27. 20:15 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Bernstein centenárium - Három balett (élő balett közvetítés) - Apolló Mozi
2018.04.04. 20:15 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Verdi - Macbeth (élő operaközvetítés) - Apolló Mozi
2018.05.03. 20:15 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - Kenneth MacMillan - Manon (élő balettközvetítés) - Apolló Mozi
2018.06.12. 20:15 Debreceni programok 2017. Fesztiválok, rendezvények, események Debrecenben
JEGYVÁSÁRLÁS - A hattyúk tava (élő balettközvetítés) - Apolló Mozi
KeSzeCsüSzoVa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Debreceni Református Kollégium Múzeum programok 2017