Múzeumi előadások 2022. A Szépművészeti Múzeum időszaki kiállításához kapcsolódó programsorozat

Az udvari szerelem és a lovagi kultúra a Burgundi Hercegségben Hieronymus Bosch korában

2022. június 03. 16:00 - 17:00

Előadó: Seláf Levente irodalomtörténész, ELTE Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet

A középkori Európa világi kultúráját alapvetően meghatározta az a lovagság intézményéhez kapcsolódó sajátos kódrendszer, amit ma közkeletűen udvari szerelemnek nevezünk. Az említett kódrendszer a 12-13. században, a mai Dél-Franciaország területén alakult ki az okszitán trubadúrok költészetéhez kapcsolódóan, majd sokféleképpen formálódott tovább a kontinensen a középkor későbbi századaiban, variációkkal, a paródia számos formájával. Abban a későközépkori miliőben, amelyhez Hieronymus Bosch művészete kapcsolódik, a 15. századi Burgundi Hercegségben Jó Fülöp, Merész Károly és utódaik udvarában is tovább él a lovagsághoz kapcsolódó többi eszménnyel együtt a szerelemnek ez a formája.
Bosch képei elsősorban moralizáló, gúnyos gesztusairól ismertek, a világi szerelem tematikája inkább csak áttételesen, a paródia szűrőjén keresztül jelenik meg. Az előadás azt kívánja bemutatni, hogy maga Bosch, illetve elődeinek és követőinek művészete mennyire rokon ebből a szempontból kora udvari irodalmi hagyományával. A festők és a költők – mint François Villon, illetve a burgundi Nagy Retorikusok, Jean Molinet vagy Jean Wauquelin – valamint a nagy lovagregények írói mennyire hasonlóan ábrázolták a szerelmet és a lovagi kultúra más aspektusait. Hogyan jelentek meg az udvari élet ideáljai a Cent nouvelles nouvelles című elbeszélésgyűjteményben, s hogy általában mit tudhatunk arról, hogyan élték meg és hogyan ábrázolták a szerelmet a kor irodalmában és képzőművészetében.

Részvétel: a programra érvényes 1000 Ft-os jegy váltásával, mely a kiállítások látogatására nem jogosít.

A résztvevők maximális létszáma: 100 fő

Múlt és jelen között szabadon – Pál Feri atya gondolatai Hieronymus Bosch életéről és műveiről

2022. június 11. 10:30 - 11:30

Részvétel: Bármely kiállítási belépő (az állandó kiállításokra vagy a Menny és pokol között. Hieronymus Bosch rejtélyes világa című időszaki kiállításra szóló) mellé egy 1000 Ft-os, az előadásra szóló jegy együttes váltása szükséges. Kérjük, hogy amennyiben az időszaki tárlatot látogatnák meg, akkor elővételben az előadást követő időpontra, azaz a 11-12 órás vagy a 12-13 órás sávra váltsanak jegyet.

Az előadás résztvevőinek maximális létszáma: 200 fő

Az áhítat, a szórakozás, a félelem és a remény órái: olvasmányok és könyvfestészet a burgundi udvarban

2022. június 24. 16:00 - 17:00

Előadó: Boreczky Anna művészettörténész

A Bosch művészetében megrázó erővel bíró fantasztikum és humor figuráinak előképeit jelentős részben az illuminált kódexek lapjain, részben a burgundi hercegi udvar könyvkultúrájában találhatjuk meg. Milyen szövegeket tartalmaztak ezek a könyvek? Kik olvasták őket? Kik festették a miniatúráikat, díszeiket? Kik és milyen alkalmakkor használták ezeket a könyveket, kik láthatták képeiket? Ezekre a kérdésekre keresve válaszokat az előadás a 15. század egyik legfényűzőbb uralkodói könyvgyűjteményének gazdagságába és kevésbé ismert tartalmi-műfaji sokszínűségébe nyújt betekintést.

Részvétel: a programra érvényes 1000 Ft-os jegy váltásával, mely a kiállítások látogatására nem jogosít. Az előadások max létszáma: 100 fő

Bosch otthonról - Online előadás-sorozat Bosch különleges világáról, művészetéről és koráról.

Gyarlóságaink színes könyve
2022. június 15. 19:00 - 20:00

Cser Judit művészettörténész előadása

Hieronymus Bosch vizionárius világa szórakoztató és egyben zavarba ejtő módon mutatja be az emberi természet árnyoldalait. A középkor és az újkor határán alkotó mester jól ismerte saját kora művészeti vívmányait, legalább ekkorra jelentőséget tulajdonított azonban a korai németalföldi festészeti hagyományoknak, amelyeket egyedülálló módon használt és alakított át.

Az online program az angol nyelvű ZOOM oldal szolgáltatását használja.

További tudnivalók:
Részvételi díj: 1.500,- Ft
Maximális létszám: 500 fő
Platform: ZOOM webinar
Az online előadás hossza: 60 perc.

Berry herceg hóráskönyve
2022. június 29. 19:00 - 20:00

Mácsay Krisztina művészettörténész előadása

A három Limburg fivér évtizedekkel Bosch születése előtt dolgozott Berry herceg bourges-i udvarában. A kiváló miniátorok befejezetlenül maradt hóráskönyve a késő gótika egyik legfontosabb alkotása. Az előadás a könyv legismertebb részére, a 12 lapból álló kalendáriumra fókuszál, de a tulajdonképpeni hórákat tartalmazó, bibliai jelenetekkel illusztrált részről is szót ejtünk.

Az online program az angol nyelvű ZOOM oldal szolgáltatását használja.

További tudnivalók:
Részvételi díj: 1.500,- Ft
Maximális létszám: 500 fő
Platform: ZOOM webinar
Az online előadás hossza: 60 perc.


2022.06.03.
2022.06.11.
2022.06.15.
2022.06.24.
2022.06.29.
További ajánlataink

2022.05.24. - 2022.05.29. Bosch kiállítás 2022 Szépművészeti Múzeum. Menny és pokol között, Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.05.27. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Inspiráló! múzeum rajzszakkör felnőtteknek
2022.05.27. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Filmvetítés: A művészet templomai – Bosch: A gyönyörök kertje
2022.05.27. Múzeumi filmklub 2022. Filmvetítés: Hieronymus Bosch különös világa a Szépművészeti Múzeumban
2022.05.27. Múzeumi szakkörök a Szépművészeti Múzeumban gyerekeknek és felnőtteknek
2022.05.27. - 2022.05.29. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Előre meghirdetett vezetés: Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.05.27. - 2022.05.29. Tárlatvezetés a Szépművészeti Múzeumban. Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.05.27. - 2022.05.29. Tárlatvezetés Szépművészeti Múzeum 2022 Budapest
Előre meghirdetett vezetés: Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.05.28. Tárlatvezetés Szépművészeti Múzeumban, ismerje meg az ókori egyiptomi civilizációt!
2022.05.28. Tárlatvezetés Szépművészeti Múzeum 2022 Budapest
Korszakok a múzeumban: Ozirisz birodalma, a túlvilág
2022.05.28. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Korszakok a múzeumban: Ozirisz birodalma, a túlvilág
2022.05.29. Múzeumi tárlatvezetések a Klasszikus Ókor kiállításban a Szépművészeti Múzeumban
2022.05.29. Tárlatvezetés Szépművészeti Múzeum 2022 Budapest
Korszakok a múzeumban: Vallás és ünnepek az ókorban
2022.05.29. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Korszakok a múzeumban: Vallás és ünnepek az ókorban
2022.05.31. - 2022.06.05. Bosch kiállítás 2022 Szépművészeti Múzeum. Menny és pokol között, Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.06.02. Tárlatvezetés Szépművészeti Múzeum 2022 Budapest
Rendhagyó tárlatvezetés a Bosch-kiállításban
2022.06.02. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Rendhagyó tárlatvezetés a Bosch-kiállításban
2022.06.02. - 2022.06.03. Tárlatvezetés a Szépművészeti Múzeumban. Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.06.03. Tárlatvezetés Szépművészeti Múzeum 2022 Budapest
Előre meghirdetett vezetés: Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.06.03. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Előre meghirdetett vezetés: Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.06.03. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Az udvari szerelem és a lovagi kultúra a Burgundi Hercegségben Hieronymus Bosch korában
2022.06.04. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Korszakok a múzeumban: Bizarr barokk pompa
2022.06.04. Tárlatvezetések Budapesten a Szépművészeti Múzeum Európai Művészet kiállításában
2022.06.04. Tárlatvezetés Szépművészeti Múzeum 2022 Budapest
Korszakok a múzeumban: Bizarr barokk pompa
2022.06.07. - 2022.06.12. Bosch kiállítás 2022 Szépművészeti Múzeum. Menny és pokol között, Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.06.09. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Rendhagyó tárlatvezetés a Bosch-kiállításban
2022.06.09. Tárlatvezetés Szépművészeti Múzeum 2022 Budapest
Rendhagyó tárlatvezetés a Bosch-kiállításban
2022.06.09. Tárlatvezetés a Szépművészeti Múzeumban. Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.06.10. Múzeumi filmklub 2022. Filmvetítés: Hieronymus Bosch különös világa a Szépművészeti Múzeumban
2022.06.10. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Filmvetítés: Egy zseni látomásai – Hieronymus Bosch különös világa
2022.06.10. - 2022.06.12. Tárlatvezetés Szépművészeti Múzeum 2022 Budapest
Előre meghirdetett vezetés: Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.06.10. - 2022.06.12. Tárlatvezetés a Szépművészeti Múzeumban. Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.06.10. - 2022.06.12. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Előre meghirdetett vezetés: Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.06.11. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Múlt és jelen között szabadon – Pál Feri atya gondolatai Hieronymus Bosch életéről és műveiről
2022.06.12. Tematikus tárlatvezetés a Szépművészeti Múzeumban, ismerje meg az Ókori Egyiptom világát!
2022.06.12. Tárlatvezetés Szépművészeti Múzeum 2022 Budapest
Előre meghirdetett vezetés: Az Egyiptomi Gyűjtemény remekművei
2022.06.12. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Előre meghirdetett vezetés: Az Egyiptomi Gyűjtemény remekművei
2022.06.14. - 2022.06.19. Bosch kiállítás 2022 Szépművészeti Múzeum. Menny és pokol között, Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.06.15. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Online előadás: Gyarlóságaink színes könyve
2022.06.16. Tárlatvezetés Szépművészeti Múzeum 2022 Budapest
Rendhagyó tárlatvezetés a Bosch-kiállításban
2022.06.16. Tárlatvezetés a Szépművészeti Múzeumban. Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.06.16. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Rendhagyó tárlatvezetés a Bosch-kiállításban
2022.06.17. Múzeumi filmklub 2022. Filmvetítés: Hieronymus Bosch különös világa a Szépművészeti Múzeumban
2022.06.17. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Filmvetítés: A művészet templomai – Bosch: A gyönyörök kertje
2022.06.17. - 2022.06.19. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Előre meghirdetett vezetés: Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.06.17. - 2022.06.19. Tárlatvezetés a Szépművészeti Múzeumban. Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.06.17. - 2022.06.19. Tárlatvezetés Szépművészeti Múzeum 2022 Budapest
Előre meghirdetett vezetés: Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.06.20. - 2022.06.24. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Nyári tábor: Ókori kaland
2022.06.20. - 2022.06.24. Budapesti nyári tábor 2022. Izgalmas táborok a Szépművészeti Múzeumban
2022.06.21. - 2022.06.26. Bosch kiállítás 2022 Szépművészeti Múzeum. Menny és pokol között, Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.06.23. Tárlatvezetés Szépművészeti Múzeum 2022 Budapest
Rendhagyó tárlatvezetés a Bosch-kiállításban
2022.06.23. Tárlatvezetés a Szépművészeti Múzeumban. Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.06.23. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Rendhagyó tárlatvezetés a Bosch-kiállításban
2022.06.24. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Az áhítat, a szórakozás, a félelem és a remény órái: olvasmányok és könyvfestészet a burgundi udvarban
2022.06.24. - 2022.06.26. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Előre meghirdetett vezetés: Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.06.24. - 2022.06.26. Tárlatvezetés Szépművészeti Múzeum 2022 Budapest
Előre meghirdetett vezetés: Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.06.24. - 2022.06.26. Tárlatvezetés a Szépművészeti Múzeumban. Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.06.27. - 2022.07.01. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Nyári tábor: A bolygó hollandi nyomában
2022.06.27. - 2022.07.01. Budapesti nyári tábor 2022. Izgalmas táborok a Szépművészeti Múzeumban
2022.06.28. - 2022.07.03. Bosch kiállítás 2022 Szépművészeti Múzeum. Menny és pokol között, Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.06.29. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Online előadás: Berry herceg hóráskönyve
2022.07.01. - 2022.07.03. Tárlatvezetés Szépművészeti Múzeum 2022 Budapest
Előre meghirdetett vezetés: Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.07.01. - 2022.07.03. Tárlatvezetés a Szépművészeti Múzeumban. Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.07.01. - 2022.07.03. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Előre meghirdetett vezetés: Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.07.04. - 2022.07.08. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Nyári tábor: Museum Mystery
2022.07.04. - 2022.07.08. Budapesti nyári tábor 2022. Izgalmas táborok a Szépművészeti Múzeumban
2022.07.05. - 2022.07.10. Bosch kiállítás 2022 Szépművészeti Múzeum. Menny és pokol között, Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.07.11. - 2022.07.15. Szépművészeti Múzeum programok 2022
Nyári tábor: Ókori kaland
2022.07.11. - 2022.07.15. Budapesti nyári tábor 2022. Izgalmas táborok a Szépművészeti Múzeumban
2022.07.12. - 2022.07.17. Bosch kiállítás 2022 Szépművészeti Múzeum. Menny és pokol között, Hieronymus Bosch rejtélyes világa
2022.01.01. - 2022.12.31. Múzeumi tárlatvezetések a Klasszikus Ókor kiállításban a Szépművészeti Múzeumban
2022.01.01. - 2022.12.31. Múzeumi lánybúcsú a Szépművészeti Múzeumban
2022.04.09. - 2022.07.17. Bosch kiállítás 2022 Szépművészeti Múzeum. Menny és pokol között, Hieronymus Bosch rejtélyes világa
Találatok száma: 11

Green Hotel**** Budapest

Green Hotel**** Budapest

A Green Hotel Budapest a főváros egyik egyedi stílusú szállodája, a kiemelt rendezvényközpont közelében, a Puskás Ferenc Stadionnál. Különböző, a természet meghitt nyugalmát idéző hangulatban kialakított, tágas és modern szobákkal, illetve üzleti és családi rendezvényekhez, kisebb konferenciákhoz ... Bővebben


Hotel Lucky***

Hotel Lucky***

A Hotel Lucky*** kényelmes szobáival, konyhás, légkondicionált apartmanjaival minden elvárásnak megfelel, akár üzletemberek, turisták vagy tranzit utasok veszik igénybe szolgáltatásait. Legtöbb szobánkban vezeték nélküli internet hozzáférést biztosított. Éttermünk gazdag büféreggelivel várja kedves ... Bővebben


Passzió Panzió

Passzió Panzió

A panzió Zugló zöldövezetében található. Könnyen megközelíthető a belvárostól és az M3 autópályától. Szobáiban a vendégek kényelemre lelnek, akár pihenés akár munka céljából érkeznek a családias hangulatú szálláshelyre. Minden szobához fürdőszoba, rádió, kábeltévé, ventilátoros csillár tartozik. ... Bővebben


Szőnyi Garden Hotel Pest *** Superior és Étterem

Szőnyi Garden Hotel Pest *** Superior és Étterem

A Szőnyi Hotel*** Zuglóban található, így vendégeink egyszerre élvezhetik a belváros közelségét és a zöldövezet nyugalmát. Házunk 42 szobával rendelkezik, melyekben 90 fő szállásolható el. Budapest történelmi belvárosa autóval vagy tömegközlekedéssel néhány perc alatt elérhető. Legfontosabb célunk, ... Bővebben


Ajtósi Dürer sori Kollégium

Ajtósi Dürer sori Kollégium

Az Ajtósi Dürer sori Kollégium 9 emelete otthont nyújt az Eötvös Loránd Tudományegyetem minden karáról érkező hallgatóknak. Bővebben


Danubius Hotel Arena****

Danubius Hotel Arena****

A hotel Budapest legnagyobb sport- és rendezvénycentrumainak közelében, a Puskás Ferenc Stadion és a Papp László Sportaréna közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A hotel frissen felújított, mediterrán hangulatú, fürdőszobás, légkondicionált szobái ideális helyszínt biztosít sporteseményekre, ... Bővebben


Hotel Amadeus*** Budapest

Hotel Amadeus*** Budapest

A Hotel Amadeus Budapest zöldövezetében, Zugló kertvárosában csendes, kellemes környezetben helyezkedik el, a belvárostól és a Hungexpo területétől is csak néhány kilométerre. A szálloda 39 tágas, kényelmes szobával, valamint körpanorámás étteremmel, kerthelységgel, konferenciatermekkel és egy ... Bővebben


Hotel Romantik Panzió Budapest

Hotel Romantik Panzió Budapest

Hotelünk családias környezetben üzemel, mely Budapest belvárosától 3 km-re, a Városliget turisztikai látványosságainak közelében, az M3-as autópálya bevezető szakaszánál található. A Romantik Hotel a romantikát nemcsak a nevében viseli, hanem megjelenésében is: diófa falborítás, antik szekrények, régi ... Bővebben


Hotel Veritas Budapest

Hotel Veritas Budapest

A Hotel Veritas a Papp László Sportaréna, a SYMA kiállítási központ és az EXPO kiállítási területhez is közel található. Bővebben


Hotel Zugló Budapest

Hotel Zugló Budapest

Hotelunk Zuglóban, Pest egyik legelegánsabb, legrégebbi kerületében helyezkedik el, közel a város főbb látnivalóihoz. Légkondicionált szobáink LCD TV-vel, hűtőszekrénnyel illetve mini bárral, telefonnal, internet csatlakozási lehetőséggel vannak ellátva. Bővebben


1 2   


Találatok száma: 30

Aranyhal Vendéglő Budapest

Aranyhal Vendéglő Budapest

Vendéglőnk már évtizedek óta családi vállalkozásként üzemel, ahol mindig kiemelt hangsúlyt fektettünk a színvonalas vendéglátásra és a tradicionális magyar konyha kínálta gasztronómiai élmények megőrzésére. Méltóan az Aranyhal névhez, a hazai halétel különlegességek széles választékát kínáljuk; korhely ... Bővebben


Bagolyvár Étterem és Terasz Budapest

Bagolyvár Étterem és Terasz Budapest

A Bagolyvár egy családias hangulatú étterem, amely nagyanyáink és anyáink vasárnapi ebédjeit, vacsoráit idézi és a hagyományos magyar vendégszeretet értékeit kínálja az új évezred vendégeinek. Bővebben


Bocanova Olasz Étterem és Pizzéria Budapest

Bocanova Olasz Étterem és Pizzéria Budapest

Célunk, hogy vendégeink nagyon kellemes, igényes környezetben kóstolhassák meg a tradicionális olasz régiók konyháinak ízeit. Bővebben


Pavilon Kert Budapest

Pavilon Kert Budapest

Tökéletes kikapcsolódás a város zöld szívében. Ha azt mondjuk, Városliget, szinte biztos, hogy azonnal elmosolyodsz, hiszen ez az a hely Budapesten, amit egyszerűen nem lehet nem imádni. A közvetlen közelben a Széchenyi fürdő, az imádott Állatkert és a gyönyörű Hősök tere is, így nem csoda, ha örömmel és ... Bővebben


Robinson Restaurant Budapest

Robinson Restaurant Budapest

A Robinson Restaurant 1989-ben nyitotta meg kapuit a gasztronómia kis szigetén, a Városligeti tavon, amely a Hősök terétől néhány perc sétával elérhető. A Robinson az elmúlt évtizedekben a főváros közönségének és az itt élő külföldiek kedvelt éttermévé vált. Számos világsztár (Arnold Schwarzenegger, ... Bővebben


Stefánia Pizzéria és Étterem Budapest

Stefánia Pizzéria és Étterem Budapest

Zuglóban a Városliget szomszédságában, a Stefánia és a Thököly út sarkán kellemes hangulatú éttermünkben várjuk kedves vendégeinket. Nyáron nyitott, télen zárt teraszunkról szemlélheti a Stefánia úti fasor látványát. Belső termeink kellemes hangulatát a barátságos felszolgálás a természetes anyagokból ... Bővebben


Széchenyi Kertvendéglő Budapest

Széchenyi Kertvendéglő Budapest

A Széchenyi Kertvendéglő Budapest szívében, a Széchenyi fürdő patinás épületének tövében található, és bár a belvároshoz közel van, csodálatos körpanorámájának köszönhetően mégis távol áll a sematikus belvárosi pincehelyiségektől és a régi bérházak éttermeitől. Míg nyáron az étterem nyitott, de ... Bővebben


Szőnyi Étterem Budapest

Szőnyi Étterem Budapest

Éttermünk Zuglóban, a Városliget közelében, autóval és tömegközlekedéssel egyaránt jól megközelíthető helyen, ugyanakkor csendes környezetben található. Bővebben


Trófea Grill Étterem Zugló

Trófea Grill Étterem Zugló

Az étterem, ami már a századfordulón is fogadta a budapesti polgárokat, most különleges szolgáltatásokkal várja Önöket! Varázslatos svédasztalt állítottunk fel, amelyről meghatározott összegért korlátlanul fogyaszthat, több mint 100 féle ételből és italból! Bővebben


VAN BORIS

VAN BORIS

Nyitottunk Zuglóban egy helyet, ahol lehetsz, ehetsz, ihatsz...Találsz itt teát, kávét, finom falatokat, sört a csapon, minőségi párlatokat és Van Boris! Bővebben


1 2 3   


A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Figyelmébe ajánljuk!

Szépművészeti Múzeum Budapest
Szépművészeti Múzeum Budapest
  • Budapest
  • XIV. kerület

Pontos cím, geokód, térkép
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG