Magyar Nemzeti Múzeum - programok, kiállítások, múzeumi foglalkozások, tárlatvezetések!
Magyar Nemzeti Múzeum - programok, kiállítások, múzeumi foglalkozások, tárlatvezetések!
Magyar Természettudományi Múzeum látogatás
Magyar Természettudományi Múzeum látogatás

Ha szeptember, akkor KUTATÓK ÉJSZAKÁJA! Budapesten több múzeum is csatlakozott az országos programsorozathoz, így 2018. szeptember 28-án változatos esti programokkal várják a tudomány iránt érdeklődőket. A programok többsége regisztrációköteles.

KAPCSOLATFELVÉTEL, ELÉRHETŐSÉGEK

Felhívjuk figyelmét, hogy ennek a megjelenésnek jelenleg NINCS ÉRVÉNYES IDŐPONTJA portálunkon, ezért az itt közölt tartalom már lehet, hogy NEM AKTUÁLIS!
Friss információkat e-mailben kérhet vagy küldhet.

Aquincumi Múzeum

Az Aquincumi Múzeum idén is csatlakozik az Kutatók éjszakája programsorozathoz. Ez alkalommal A nagy aquincumi betörés 1973 c. kiállításhoz kapcsolódva a korabeli viszonyokat, az eset körülményeit, az eltulajdonított tárgyakat ismerjük meg közelebbről és meglévő vagy éppen hiányos információk nyomába eredünk.

15 órától: A nagy aquincumi betörés 1973 c. kiállítás megnyitója

15 órától 16.30-ig: ujjlenyomatvétel bemutató (III. kerületi Rendőrkapitányság munkatársai)

16 órától 18.00-ig: A nagy aquincumi betörés nyomában – interaktív játék

17 órától: “Műkincsek és bűnügyek”. Előadó: Dr. Bajnok Lívia (Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály)

18 órától: fémkeresős előadás:  Kárpát-medencei bronzkori műkincsek illegális utakon. Előadó: Tarbay Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum/Régészeti Tár)

Országos Széchenyi Könyvtár

18:00-20:00 Nyelvemlékek, kódexek és régi könyvek nyomában
Az Országos Széchényi Könyvtár minikiállítással és minikonferenciával várja az érdeklődőket a Kutatók Éjszakáján 2018. szeptember 28-án 18-20 óra között. Hogyan élik túl az évszázadokat a régi nyelvemlékek, kódexek, könyvek? Miről mesélnek lapjaik a szakértőknek és rajtuk keresztül a nagyközönségnek? Mi a történetük? Hogyan kerülnek a közgyűjteményekbe, és mit tehetünk értük? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresik a választ az est szakértő előadói, miközben az érdeklődők megtekinthetik a nemrég felfedezett nyelvemléket, valamint a második világháború viszontagságaiból megmenekülő, egykor a legrégibb magyar énekeskönyv elpusztult kódexével egybekötött, 1559-es világtörténetet.

Magyar Nemzeti Múzeum

15:00 - 18:00 Rejtvényfejtés régész módra
Északi Kandalló Terem
Próbáld ki, milyen a régészeti terepmunkával összegyűjtött adatok, képek, leletek segítségével végzett kutatómunka! Rakd össze kirakóként az egykori élet megismerhető részleteit! Nyomozz: következtess a tárgyakból és a rajzokból, képzeld el, hogyan nézett ki az elpusztult település, és az egykor élt emberek!
Eredeti tárgyak és műtárgymásolatok, valódi ásatási rajzok és fotók segítik a játékot.

17:00 - 19:00 A kutató választja a témát vagy a téma a kutatót?
Magyar Nemzeti Múzeum Málenkij Robot Emlékhely
Makra Mónika a kiállítóhely koordinátora, a téma kutatója, tárlatvezetéssel egybekötve mesél nekünk, hogy milyen nehézségbe lehet ütközni a témát kutatóknak. Mire kell különösképp odafigyelni levéltári kutatások esetén, vagy éppenséggel akkor, amikor egy túlélővel készít interjút az ember. Mesél saját tapasztalatairól, általa készített interjúk alapján rekonstruálja a táborban eltöltött éveket. Segít közelebb hozni a ma élő ember számára a 70 évvel ezelőtt történteket, mert bizony még mai napig sok helyen kibeszéletlen maradt a szovjet kényszermunkatáborok okozta trauma. Mit kell ilyenkor tenni? Kihez fordulhatunk? Jöjjenek el és minderre választ kaphatnak!

18:00 - 18:30 Kutatók a díványon – Ma este a régészek mesélnek! Avarok és magyarok 1.: Az avar kor
Déli Kandalló terem
Ma már nincs olyan kutató, aki megkérdőjelezné, hogy az avarok megélték a magyar honfoglalást, és beleolvadtak a középkori magyar állam népességébe. Hogyan, milyen lépésekben történt ez, hogyan használták, alakították a magyarok a Kárpát-medencében talált “erőforrásokat”? Hogyan befolyásolta a hódítás a helyi csoportok életét? A két, egymást kiegészítő előadás e kérdésekre keres válaszokat.

18:00 - 22:00 “Amikor a biológia találkozik a történelemmel”
Díszterem
Az élet forgatagában néha megállunk, hogy végiggondoljuk mi változott bennünk és körülöttünk, mi történt tegnap, egy hete, egy éve, gyermekkorunk óta. Azonban ahogy távolodunk a jelentől a múlt felé, egyre rejtélyesebbnek és megfoghatatlanabbnak tűnik az egykori élet. A Nemzeti Múzeum kutatói interaktív bemutatókkal kívánják elérhető közelségbe hozni a régmúlt embereit, egyúttal megvilágítani, hogy az emberi maradványokból, régészeti leletekből hogyan rekonstruálható az egykor élt népességek, populációk környezete, egészségi állapota, kulturális szokásaik, vagyis az életük.

18:00 - 22:00 Vizualizáció a régészet szolgálatában – 3D fotogrammetria, 3D modellezés, animáció: út a virtuális világ felé
Díszterem
A technológia fejlődés hihetetlen felgyorsulásával egyre több lehetőség áll a kutatók rendelkezésére a régészeti kutatásokban is. A kutatók éjszakája kapcsán szeretnénk bemutatni a 3D fotogrammetria, a 3D és prediktív modellezésben rejlő lehetőségeket a különböző feltárások, kutatások és tudományos feldolgozásokon keresztül.

18:00 - 22:00 Monumentális vaskori tájak – a múlt felfedezésre váró emlékei, kulturális örökségünk sérülékeny elemei vagy élményrégiók?
Díszterem
A körülöttünk lévő táj őrzi az emberi alkotótevékenység nyomait, s ennek rétegei hozzáértéssel lassan kibonthatók. 2700 évvel ezelőtt a Duna-medencében élt közösségek erődített településeket és monumentális halmokat emeltek, amelyek egy része mind a mai napi látható és kulturális örökségünk sérülékeny elemeit képezi. Kutatásukhoz és megőrzésükhöz elengedhetetlen a társadalmi elfogadottság.

18:00 - 22:00 „Cserépbe zárt történelem – fazekasok titkai a Sötét Időkből”
Díszterem
Az avarok története számos titkával mindig is a régészeti kutatás középpontjában állt. Milyenek voltak az avar kori fazekasok technikai fogásai? Miben különböztek a Dunántúl egyes tájainak kerámiakészítési hagyományai, mit készítettek helyben és mit szereztek be távoli műhelyekből? Vajon milyen kerámiakészítési hagyományokat kaptak elődeiktől és mit hagytak hátra az utódaiknak? Ezek közül a titkok közül mutatunk be néhányat természettudományos vizsgálatok segítségével.

18:00 - 22:00 Nekem térkép-e táj… Lézeres domborzatfelmérés a régészet szolgálatában
Díszterem
A műszeres technológiai fejlesztések a régészettudományra is nagy hatással vannak. Ennek egyik legékesebb példája a távérzékelés fejlődésével előretörő lézerszkenneres domborzatfelmérés, azaz a LiDAR (Light Detection and Ranging). A LiDAR alapelvetően egy kibocsátó eszköz és valamilyen visszaverő felület távolságának meghatározásra szolgáló módszer, amely egy digitálisan feldolgozható felmérési ponthalmazt hoz létre. Ezáltal válhatnak láthatóvá olyan, akár hatalmas kiterjedésű régészeti lelőhelyek is, mint pl. az erdőségekben lévő maja városok. A hazai kutatásban is sok eredményt lehet felmutatni, hiszen a LiDAR alkalmazásával már eddig is jelentős, ősidők óta használt utak, sírok, települések fedték fel magukat.

18:00 - 22:00 „Az étkek élete”
Díszterem
Megmutatjuk, hogyan folyik az állatcsont-leletek archeozoológiai vizsgálata. Milyen értelmezési lehetőséget rejtenek, mit tudhatunk meg belőlük házi,- és társállataink történetéről? Lerántjuk a leplet többek között arról, hogy mióta turcsi a malac orra? Honnan tudjuk mekkora volt az őstulok? Mit keres a kutya kemencében?

18:30 - 19:00 Kutatók a díványon – Ma este a régészek mesélnek! Avarok és magyarok 2.: A magyar honfoglalás és a kora Árpád-kor
Déli Kandalló terem
Ma már nincs olyan kutató, aki megkérdőjelezné, hogy az avarok megélték a magyar honfoglalást, és beleolvadtak a középkori magyar állam népességébe. Hogyan, milyen lépésekben történt ez, hogyan használták, alakították a magyarok a Kárpát-medencében talált “erőforrásokat”? Hogyan befolyásolta a hódítás a helyi csoportok életét? A két, egymást kiegészítő előadás e kérdésekre keres válaszokat.

19:00 - 19:30 Új eredmények a vértesszőlősi lelőhelyről
Déli Kandalló terem
Ötven évvel ezelőtt fejeződtek be a legkorábbi magyarországi régészeti lelőhely feltárásai. Az elmúlt években elvégzett kutatások új ásatás nélkül is pontosították a megtelepülések időrendjét, illetve a telepeken élt emberek kőeszköz-készítési szokásait és életmódját.

19:30 - 20:00 Élet és halál a késő rézkorban – 5700 évvel ezelőtti életek és sorsok Abony határában
Déli Kandalló terem
A mai Abony közelében mintegy 5700 évvel ezelőtt élt népesség életmódját vizsgálta egy hazai kutatócsoport. A késő rézkor időszakára keltezhető településen a háztartások jellegzetes nyomai – tároló- és hulladékgödrök, anyagnyerő gödrök, kutak – mellett a terület északi és keleti szélén két, jól elkülöníthető terület került feltárásra, ahol kilenc-kilenc, régészeti szempontból kiemelkedő jelentőségű gödör került elő.

A jelenségek feltárása során világossá vált, hogy azok célirányosan kialakított áldozati gödrök, úgynevezett bothrosok. A mély, kútszerű beásásokból egész edényeket, állatvázakat és emberi maradványokat tártak fel. A csontmaradványok részletes antropológiai vizsgálata során számos esetben sikerült erőszakos cselekményekre utaló nyomokat és kóros elváltozásokat megfigyelni. Az antropológus kutatócsoport eredményei alapján az elemzett késő rézkori népesség egyik tagján a lepra csonttani tünetei jelentkeztek, amely jelenlegi tudásunk alapján a világ legkorábbi ismert leprás megbetegedése lehet.

20:00 - 20:30 Avar kori háztartások: a rekonstrukció(k) lehetőségei és határai
Déli Kandalló terem
A 6-8. században a Kárpát-medencében élt avarok települései közül számos lelőhelyet tártak fel. A nagy felületű régészeti kutatások hatására a települések szerkezetét, a település képének időbeli változását is vizsgálhatjuk az egykori lakók mindennapi életével együtt. Az előadás két lelőhelytípus és két földrajzi tájegység egy-egy példáját hasonlítja össze, s a végén megtudhatjuk, miben hasonlított és különbözött egy Tisza-menti falusi település egy dunántúli magas rangú harcosokból álló közösségtelepülésétől.

20:30 - 21:00 Mátyás király mesés kincsei – Évszázados titkok a Nemzeti Múzeumban
Déli Kandalló terem
A varázslatos mondák és mesék világába kalauzol a Nemzeti Múzeum állandó történeti kiállítása, ahol számos, Mátyás király és Beatrix királyné udvarából származó tárgy látható. Ezek az emlékek vagy a föld alatt, vagy különböző előkelő gyűjteményekben vészelték át a viharos évszázadokat, míg végül rögös úton, de mai helyükre kerültek. Általuk olyan történetekről szólunk, amelyeket sokan ismerünk mind, de vajon mennyi az igazság bennük? Honnan erednek? A törökverő Kinizsi Pál páncélját és a fekete sereg emlékeit, Mátyás király aranyserlegét, tróntermét, az ott megfordult híres személyek (tudósok, költők, politikusok) emlékét is megidézzük a régészeti és történeti utazás során.

21:00 - 21:30 Szunnyadó gyilkosság
Déli Kandalló terem
Egy régi épületnek mindig vannak történetei, akár olyanok is, amelyeknek élő tanúi már nincsenek… Ebben az előadásban a sólyi református templom titkairól mesélünk, többek között egy különleges sírról, ami a templompadló alól került elő 2009 januárjában. A sírban két csontváz feküdt, akik mintha ölelték volna egymást. Így váltak ők a sólyi Rómeó és Júliává. De kik voltak valójában? Miért temették őket el ilyen furcsa módon? A válaszért visszamegyünk időben és térben. A rejtélyt egy izgalmas interaktív, oknyomozó előadásban tárjuk fel az antropológia, a régészet és a történelem segítségével, krimibe illő hangulatban.

BAJOR GIZI SZÍNÉSZMÚZEUM 

17:15 Lakos Anna: Kortársunk Csehov – egy műnek hány olvasata lehet

17:15 Lakatosné Ircsik Teréz: A Bubik István-kiállításhoz kapcsolódóan: egy kiállítás előkészületeiről, forráskutatásról

ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET

17.00 Halász Tamás: Róna Viktor – herceg a vasfüggöny mögül

17.30 Hutvágner Éva: Miért menő a báb? A kortárs bábszínházról

18.00 Simándi Katalin: Szárnyas Sárkány – személyes történetek a fesztiválról

18.30 Gajdó Tamás: Képzelet és valóság. A magyar színháztörténet hamisított forrásairól

19.00 Csiszár Mirella: A Major Tamás hagyaték az OSZMI-ban

19.30 Sipőcz Mariann: A színházi fényképezés története

20.00 Ács Piroska: Színészportrék, színészkarikatúrák – műtárgyak háttértörténetei

AQUINCUMI MÚZEUM

16:00 Az Aquincumi Múzeum idén is csatlakozik az Kutatók éjszakája programsorozathoz. Ez alkalommal a Lopott tárgyak című kiállításhoz kapcsolódva az 1970-es évekbeli viszonyokat, a bűneset körülményeit, az eltulajdonított tárgyakat ismerhetik meg közelebbről a látogatók, és a meglévő, vagy éppen hiányos információk nyomába eredhetnek.

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM

ELŐADÁSOK
Helyszín: Semsey Andor Előadóterem
Ezekre a programokra előzetes regisztrációt kérünk. (max. létszám: 80 fő)
Regisztrálni a kutatokejszakaja.hu oldalon lehet.

17:00 - 17:30: Dr. Korsós Zoltán: OKINAWA MI AMOR − HÁROM ÉV JAPÁN DÉLNYUGATI SZIGETEIN
A Riukiu-szigetvilág, hivatalos nevén a Délnyugati-szigetek (japánul Nansei shoto), a 120 milliós Japán legszegényebb, perifériális, 47-ik tartományát, Okinawát alkotja. A mintegy 140 kisebb-nagyobb szigetből álló terület gyöngyfüzérszerűen köti össze Japán déli nagy szigetét, Kyushut Tajvannal. Négyszázötven éven át különálló királyság volt, lakosai inkább a csendes-óceáni népekre hasonlítanak, más a zene, a tánc, a természethez való viszony, s az emberek jókedvűek, derűsek, lazák, kicsit lusták; ahogy „Főjapánban” mondják: „ott még a buszok is késnek…”
Dr. Korsós Zoltán − a Magyar Természettudományi Múzeum zoológusa − az okinawai Riukiu Egyetem meghívására három évet töltött a csodálatos szubtrópusi szigetvilágban. 53 szigeten járt a 60 lakottból, ahol a talajlakó ízeltlábúak biológiáját tanulmányozta. A történelemre, a helyi viszonyokra, az emberi kapcsolatokra nyitott szemmel és folytonos kíváncsiságtól hajtva járta a szigeteket. Egyedülálló élményeit Okinawa Mi Amor című könyvében tárja az olvasó elé, összesen 116 blogbejegyzéshez hasonlító fejezet formájában, és ismerteti meg a „karosszékben ülő turistát” vagy akár a valódi látogatásra vállalkozó utazót a helyi emberekkel, az elszigetelt, különleges kultúrákkal és az egzotikus, ritka élővilággal.
Előadásában az okinawai kultúrát, az ott élő embereket és nekünk, európaiaknak talán különlegesnek tűnő szokásaikat mutatja be. Megismertet bennünket a szigetek különleges állatvilágával, kiemelten a talajlakó ízeltlábúakkal.

17:30 - 18:00: Francsics László: UTAZÁS A NAP FELSZÍNÉRE

18:00 - 18:30: Bach Zoltán v. Feltóti Péter: AZ ASZTROFOTÓ ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

18:30 - 19:00: Dr. Locsmándi Csaba: ÉLETHŰ GOMBAMÚMIÁK
A gombatermőtestek nehezen őrizhetők meg természeteshez közeli állapotukban. Bár szilárdító anyagot, kitint tartalmaznak, de nem száradnak ki olyan könnyen, mint a kitinpáncéllal védett rovarok, mert víztartalmuk többnyire magas, valamint a gombasejtekben az öregedés során gyorsan működésbe lépnek az önemésztő enzimek, amelyek “felfalják” a sejtet, annak vázanyagaival együtt. Ez a folyamat, az autolízis látványos gyorsasággal megy végbe pl. tintagombákban. A kifejlett gombából egy-két nap múlva csak sötét, tintaszerű folyadék marad vissza. Ha meg akarjuk őrizni a gombákat természetes állapotukban, gyorsan el kell vonnunk a vizet a termőtestekből, ezáltal megállítjuk az önemésztő folyamatokat. Hogy történik ez a gyakorlatban, és milyen lesz a végeredmény? Hallgassa meg az előadásunkat, és megtudhatja!

TÁRLATVEZETÉSEK

17:00 - 18:00: Dr. Vasas Gizella: GOMBAISMERET DIÓHÉJBAN – Érdekességek és hasznos tudnivalók a vadon termő gombákról
helyszín: Kupolacsarnok
regisztráció nem szükséges
Az előadó az „Őszi Gombakiállításon” bemutatott több száz frissen szedett, vadon termő gomba közül kiemeli a legízletesebb fajokat, összehasonlítva a súlyosan, akár a halálosan mérgezőkkel. Megtanulhatjuk biztos elkülönítésüket is. Az előadás során bepillantást nyerhetünk a föld alatt termő rejtélyes szarvasgombák világába, és megismerhetjük azt az ehető gombafajt is, amely mérgezővé válik, ha elfogyasztása után akár egy üveg sört is megiszunk. Ezzel kapcsolatban meghallgathatjuk egy gombamérgezett személyes beszámolóját a mérgezés lefolyásáról, és tüneteiről. Bemutatunk hallucinációt kiváltó mérgező gombafajokat is. Felhívjuk a figyelmet a különféle, egyedi illatú gombákra, amelyeket az érdeklődők a kiállításon kézbe is vehetnek és megszagolhatnak.

18:30 - 19:30: Francsics László, Feltóti Péter: CSILLAG-KÉPEK
helyszín: Kiállítási csarnok
regisztrációt kérünk: max. 30 fő

MŰHELYPROGRAM

KOCKAVADÁSZAT A FLUORIT NYOMÁBAN
16:00, 17.00, 18.00 és 19.00
Helyszín: Nagy raktárterem az Ásvány- és Kőzettárban
Előzetes regisztrációt kérünk. Egyszerre (vagyis óránként) 15 főt tudunk fogadni.

FOLYAMATOSAN LÁTOGATHATÓ PROGRAM

16:00 - 20:00 ŐSZI GOMBAFESZTIVÁL
helyszín: Kupolacsarnok

16:00 - 20:00 ÖZÖNFAJOK ÉS A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG
helyszín: Kupolacsarnok
Földünk különböző területein összességében közel 2 millió állat- és növényfaj él, és ebből Magyarországon is megtalálhatunk néhány tízezret.

A rájuk leselkedő egyik legnagyobb veszélyt az ember által betelepített vagy véletlenül behurcolt fajok jelentik. Ezek közül sok olyan jól érzi magát új élőhelyén, hogy rettentő módon elszaporodik, és komoly veszélyt jelent az eredetileg ott élő fajokra. Kiszorítják, esetleg elfogyasztják őket, vagy olyan betegségeket terjeszthetnek, amelyekkel szemben az őshonos fajok védtelenek. 
A természetvédelemmel (is) foglalkozó kutatók egyik fő feladata ezeknek az özönfajoknak a vizsgálata. Kutatják: hogyan hatnak a természetes életközösségekre, hogyan lehetne ellenük tenni valamit, vagy hogyan lehetne megtelepedésüket megelőzni. Sok esetben nagyon nehéz a dolguk. 
Ám most itt a lehetőség, hogy te is javíts szorult helyzetükön a Fiatalok Természetismereti Klubjának (FTK) segítségével: ismerd meg az özönfajokat, találd meg, és segíts visszaszorítani őket! Több állomáson is kipróbálhatod magad, és ha ügyes vagy, a feladatokat megoldva, megfelelően álcázva tudsz a közelükbe jutni. Mindeközben pedig egy kis betekintést nyerhetsz a hazánkban élő növény- és állatfajok sokféleségére is.
Vár a Fiatalok Természetismereti Klubjának csapata a Magyar Természettudományi Múzeum kerek Kupolatermének egy szögletében!

Kapcsolódó időpontok

2018.10.12. - 2018.10.19. Magyar Természettudományi Múzeum programok 2018 Budapest
TÁRSASPÁROS – PÁROS PROBLÉMAMEGOLDÓ TÁRSASJÁTÉK A MÚZEUMBAN
2018.10.15. - 2018.10.19. Időszaki kiállítások Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
LÁTHATÓ LÉPTÉKEK - PERFORMATÍV KIÁLLÍTÁS A TÉR A TÉRBEN MODELLEZÉS JEGYÉBEN - A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Építészeti Intézetének tárlata
2018.10.19. World Press Photo kiállítás Budapest 2018. Fotókiállítás és tárlatvezetések a Nemzeti Múzeumban
TÁRLATVEZETÉS A WORLD PRESS PHOTO KIÁLLÍTÁSBAN
2018.10.19. 17:00 Rendhagyó tárlatvezetések Budapesten, interaktív tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeumban
TÁRLATVEZETÉS A WORLD PRESS PHOTO KIÁLLÍTÁSBAN
2018.10.20. Múzeumok Őszi Fesztiválja 2018 Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum
Mesterek és Alkotók: Kőkorszaki szakik a Kárpát-medencéből | Pattintott eszközkészítési bemutató
2018.10.20. Magyar Természettudományi Múzeum programok 2018 Budapest
MŰHELYTITKOK – Egykori népességek szokásairól valló koponyák
2018.10.20. Interaktív múzeum gyerekeknek, Műhelytitkok a Magyar Természettudományi Múzeumban
2018.10.16. - 2018.10.21. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.10.22. Kényszermunka a Szovjetunióban című kiállítás és tárlatvezetés az MNM Malenkij Robot Emlékhelyen
TÁRLATVEZETÉS AZ MNM MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKHELYÉN
2018.10.22. Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
Emlékezzen 56-ra a Magyar Nemzeti Múzeumban - ingyenes tárlatvezetés és program
2018.10.22. - 2018.10.23. Emlékezzen 56-ra a Magyar Nemzeti Múzeumban! Ingyenes tárlatvezetések és programok Budapesten
2018.10.22. - 2018.11.04. Időszaki kiállítások Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
A SZÉNA TÉRI LYUKAS ZÁSZLÓ
2018.10.22. 11:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
TÁRLATVEZETÉS AZ MNM MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKHELYÉN
2018.09.21. - 2018.10.23. Időszaki kiállítások Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
WORLD PRESS PHOTO KIÁLLÍTÁS
2018.09.21. - 2018.10.23. Időszaki kiállítások Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
Naturart | 25 év legjobb természetfotói - időszaki fotókiállítás
2018.09.21. - 2018.10.23. World Press Photo kiállítás Budapest 2018. Fotókiállítás és tárlatvezetések a Nemzeti Múzeumban
WORLD PRESS PHOTO KIÁLLÍTÁS
2018.09.21. - 2018.10.23. Természetfotózás, Naturart - 25 év legszebb természetfotói a Magyar Nemzeti Múzeumban
Naturart | 25 év legjobb természetfotói - időszaki fotókiállítás
2018.10.23. - 2018.10.28. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.10.23. 10:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
AZ ÚJKOR AGÓNIÁJA, 1956 | BAJÁK LÁSZLÓ
2018.10.23. 12:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
NAGY IMRE EMLÉKEI A NEMZETI MÚZEUMBAN | BALAHÓ ZOLTÁN
2018.10.23. 14:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
56 JELKÉPEI | PALLOS LAJOS
2018.10.23. 14:00 Rendhagyó tárlatvezetések Budapesten, interaktív tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeumban
56 JELKÉPEI | PALLOS LAJOS
2018.10.23. 15:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
56’-OS LEGENDRÁIUM | PROF. DR. ZILAHY MIKLÓS GÉZA TÖRTÉNETE
2018.10.23. 15:00 Rendhagyó tárlatvezetések Budapesten, interaktív tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeumban
56’-OS LEGENDRÁIUM | PROF. DR. ZILAHY MIKLÓS GÉZA TÖRTÉNETE
2018.10.23. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
… ÉS AKKOR JÖTTEK A KELTÁK! | TORBÁGYI MELINDA
2018.10.24. Magyar Természettudományi Múzeum programok 2018 Budapest
Teadélután nyugdíjasoknak - dr. Jánosi Melinda: „Színek az ibolyán innen és túl” – rendhagyó ismerkedés a 2018-as Év ásványával, a fluorittal
2018.10.24. Múzeum program nyugdíjasoknak, teadélután előadással, beszélgetéssel a Természettudományi Múzeumban
2018.10.24. Múzeumok Őszi Fesztiválja 2018 Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum
Pincétől a Padlásig: 100/100 Száz évek száz percben | Kalandozás a múzeum épületében zárás után
2018.10.24. 16:30 Rendhagyó tárlatvezetések Budapesten, interaktív tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeumban
56’-OS LEGENDRÁIUM | SCHRÖTTER TIBOR TÖRTÉNETE
2018.10.24. 16:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
56’-OS LEGENDRÁIUM | SCHRÖTTER TIBOR TÖRTÉNETE
2018.10.24. 17:00 Kalandozás a múzeumban, zárás utáni kalandozás a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.10.24. 17:00 Rendhagyó tárlatvezetések Budapesten, interaktív tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeumban
100/100 Kalandozás a múzeumban zárás után
2018.10.25. 16:30 Rendhagyó tárlatvezetések Budapesten, interaktív tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeumban
56`-OS CSALÁDI LEGENDÁRIUM - SZEMÉLYES TÖRTÉNETEK A FORRÓ ŐSZ IDEJÉBŐL
2018.10.25. 16:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
56`-OS CSALÁDI LEGENDÁRIUM - SZEMÉLYES TÖRTÉNETEK A FORRÓ ŐSZ IDEJÉBŐL
2018.10.25. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
Szakmai előadás: A KÉSŐ VASKOR TELEPÜLÉSEI | Vaskori erődítmények a Kárpát-medencében – Tankó Károly
2018.10.25. 17:00 Történelmi előadások, szakmai előadások a vaskorról a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.10.26. Magyar Természettudományi Múzeum programok 2018 Budapest
Pincétől a padlásig: Kossuth Lajos herbáriuma és a modern herbárium
2018.10.27. Magyar Természettudományi Múzeum programok 2018 Budapest
MŰHELYTITKOK – Zoonózisok
2018.10.27. Múzeumok Őszi Fesztiválja 2018 Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum
Múzeumi Szünetelő - A Seuso és a többiek | Családi kincskereső program római kincseink között
2018.10.27. Családi program a Magyar Nemzeti Múzeumban
Múzeumi Szünetelő - A Seuso és a többiek | Családi kincskereső program római kincseink között
2018.10.27. Magyar Természettudományi Múzeum programok 2018 Budapest
AZ MTM NAPJA – SZÜLETÉSNAPI CSALÁDI FITTNAP A MÚZEUMBAN
2018.10.27. Családi Nap Budapesten, családi fittnap a Természettudományi Múzeumban
2018.10.27. Interaktív múzeum gyerekeknek, Műhelytitkok a Magyar Természettudományi Múzeumban
2018.10.27. - 2018.11.04. Magyar Természettudományi Múzeum programok 2018 Budapest
MÚZEUMI SZABADULÓSZOBÁK – LAKATOK, CSONTOK, ŐSLÉNYEK, KOPORSÓK, BOGARAK, IDŐUTAZÁS
2018.10.27. 11:00 Rendhagyó tárlatvezetések Budapesten, interaktív tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeumban
CSALÁDI TITKOK A TÁRGYAK MÖGÖTT II
2018.10.27. 11:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
CSALÁDI TITKOK A TÁRGYAK MÖGÖTT II
2018.10.27. 14:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
A SEUSO ÉS A TÖBBIEK - CSALÁDI KINCSKERESŐ PROGRAM RÓMAI KINCSEINK KÖZÖTT
2018.10.28. Kényszermunka a Szovjetunióban című kiállítás és tárlatvezetés az MNM Malenkij Robot Emlékhelyen
TÁRLATVEZETÉS AZ MNM MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKHELYÉN
2018.10.28. Múzeumok Őszi Fesztiválja 2018 Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum
16+ múzeumi találkozások – A Seuso-kincs –római kori lakomák
2018.10.28. 10:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
TÁRLATVEZETÉS AZ MNM MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKHELYÉN
2018.10.28. 16:00 Tematikus tárlatvezetés a Seuso-kiállításban a Magyar Nemzeti Múzeumban
A SEUSO-KINCS - RÓMAI KORI LAKOMÁK - Mráv Zsolt kurátori vezetése
2018.10.28. 16:00 Rendhagyó tárlatvezetések Budapesten, interaktív tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeumban
A SEUSO-KINCS - RÓMAI KORI LAKOMÁK - Mráv Zsolt kurátori vezetése
2018.10.28. 16:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
56’-OS LEGENDRÁIUM | V. SÁNDORFFY OTTÓ ISTVÁN TÖRTÉNETE​
2018.10.29. Magyar Természettudományi Múzeum programok 2018 Budapest
16+ múzeumi találkozások – Társas színtér: Földi kölök és a Fogas vakony a gyerekek interpretációjában
2018.10.30. Múzeumok Őszi Fesztiválja 2018 Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum
Mesterek és Alkotók: Páncél-simogató | avagy hogyan készültek a középkori fegyverek?
2018.10.30. - 2018.11.04. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.10.30. 10:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
Mesterek és alkotók - PÁNCÉL SIMOGATÓ - AVAGY HOGYAN KÉSZÜLTEK A KÖZÉPKORI FEGYVEREK?
2018.10.30. 17:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
Ligák harca | Élő stratégiai társasjáték
2018.10.31. Kényszermunka a Szovjetunióban című kiállítás és tárlatvezetés az MNM Malenkij Robot Emlékhelyen
TÁRLATVEZETÉS AZ MNM MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKHELYÉN
2018.10.31. Magyar Természettudományi Múzeum programok 2018 Budapest
16+ múzeumi találkozások – Társas színtér: Földi kölök és a Fogas vakony a gyerekek interpretációjában
2018.10.31. Magyar Természettudományi Múzeum programok 2018 Budapest
ŐSLÉNYKUTATÓ PIZSAMAPARTI – ZÁRÁS UTÁN MIENK A MÚZEUM!
2018.10.31. 17:00 Rendhagyó tárlatvezetések Budapesten, interaktív tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeumban
RÓMAI ELIT TÚRA - HÁROM ÉVSZÁZAD, HÁROM TÉMA, HÁROM REPREZENTATÍV MŰTÁRGYEGYÜTTES
2018.10.31. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
RÓMAI ELIT TÚRA
2018.10.31. 18:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
TÁRLATVEZETÉS AZ MNM MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKHELYÉN
2018.11.02. Magyar Természettudományi Múzeum programok 2018 Budapest
16+ múzeumi találkozások – Társas színtér: Földi kölök és a Fogas vakony a gyerekek interpretációjában
2018.11.03. Magyar Természettudományi Múzeum programok 2018 Budapest
MŰHELYTITKOK – Déli jövevények a magyar flórában
2018.11.03. Interaktív múzeum gyerekeknek, Műhelytitkok a Magyar Természettudományi Múzeumban
2018.08.24. - 2018.11.04. Fotókiállítás a Természettudományi Múzeumban: Okinawa Mi Amor
2018.09.29. - 2018.11.05. Országos Asztrofotó Kiállítás 2018. a budapesti Természettudományi Múzeumban
2018.10.01. - 2018.11.11. Múzeumok Őszi Fesztiválja 2018 Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum
Múzeumok Őszi Fesztiválja - teljes programkínálat
2018.10.01. - 2018.11.11. Múzeumok Őszi Fesztiválja Magyar Természettudományi Múzeum 2018 Budapest
2018.10.01. - 2018.11.11. Magyar Természettudományi Múzeum programok 2018 Budapest
Múzeumok Őszi Fesztiválja - MUSEOCACHING
2018.11.06. Az Év Természetfotósa 2018. díjátadó gála a Természettudományi Múzeumban
2018.11.06. Magyar Természettudományi Múzeum programok 2018 Budapest
Díjátadó: Lenergy - Az Év Természetfotósa 2018 pályázat
2018.11.06. Múzeumok Őszi Fesztiválja 2018 Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum
Múzeumi Szünetelő - Utolsó földi állomás | Ravatalok a Nemzeti Múzeumban
2018.11.06. - 2018.11.11. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.11.06. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
Múzeumi szünetelő - UTOLSÓ FÖLDI ÁLLOMÁS - RAVATALOK A NEMZETI MÚZEUMBAN
2018.11.08. Múzeumok Őszi Fesztiválja 2018 Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum
Múzeumi Szünetelő - Parázs történetek Pest-Budáról II.
2018.11.08. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
Szakmai előadás: MESÉLNEK A FÉMEK | Vaskori fémművesség – Czajlik Zoltán
2018.11.08. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
Múzeumi szünetelő - PARÁZS TÖRTÉNETEK PEST-BUDÁRÓL
2018.11.08. 17:00 Történelmi előadások, szakmai előadások a vaskorról a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.11.09. Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
Régészkalandok Pizsamaparti
2018.11.09. 19:00 Rejtélyfejtő Pizsamaparti régészkalandoroknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.11.10. - 2018.11.11. Földtudományos Forgatag 2018. Kiállítás és vásár a Magyar Természettudományi Múzeumban
2018.11.10. - 2018.11.11. Magyar Természettudományi Múzeum programok 2018 Budapest
Földtudományos Forgatag
2018.06.27. - 2018.11.11. Seuso kincsek kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.06.27. - 2018.11.11. Időszaki kiállítások Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
SEUSO-KINCS kiállítás
2018.11.13. - 2018.11.18. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.09.21. - 2018.11.14. Magyar Természettudományi Múzeum időszaki kiállítás, Anyának lenni - kor- és kórtörténetek
Anyának lenni – Kor- és kórtörténetek kiállítás
2018.11.15. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
Szakmai előadás: A VASKOR INDIÁBAN | Az Öt Folyó vidékétől a buddhizmus szent földjéig – Renner Zsuzsanna
2018.11.15. 17:00 Történelmi előadások, szakmai előadások a vaskorról a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.11.16. - 2018.11.17. Magyar Természettudományi Múzeum programok 2018 Budapest
Földikutya Gála
2018.11.17. 10:00 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2018 Budapest
MÁV Unokák/1. 10:00 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS
2018.11.17. 11:30 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2018 Budapest
MÁV Unokák/1. 11:30 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS
2018.11.20. - 2018.11.25. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.11.24. Magyar Természettudományi Múzeum programok 2018 Budapest
A szülészeti fogótól a császármetszésig - Scheffer Krisztina előadása
2018.11.24. Magyar Természettudományi Múzeum programok 2018 Budapest
MŰHELYTITKOK – Idő és formák
2018.11.24. Interaktív múzeum gyerekeknek, Műhelytitkok a Magyar Természettudományi Múzeumban
2018.11.27. - 2018.12.02. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.11.28. Magyar Természettudományi Múzeum programok 2018 Budapest
Teadélután nyugdíjasoknak - dr. Angyal Dorottya: Barlangi rákok nyomában a yucatáni mayák földjén
2018.11.28. Múzeum program nyugdíjasoknak, teadélután előadással, beszélgetéssel a Természettudományi Múzeumban
2018.11.28. 17:00 Kalandozás a múzeumban, zárás utáni kalandozás a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.11.28. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2018 Budapest
100/100 Kalandozás a múzeumban zárás után
2018.11.28. 17:00 Rendhagyó tárlatvezetések Budapesten, interaktív tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeumban
100/100 Kalandozás a múzeumban zárás után
2018.03.29. - 2018.12.02. Az Év Emlőse: Földikutya kiállítás a Természettudományi Múzeumban
2018.12.04. - 2018.12.09. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.09.01. - 2019.06.15. Ókori római istenek, múzeumi csoportos foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeum római kőtárában
2018.09.01. - 2019.06.15. Reformkori eszmék, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.09.01. - 2019.06.15. Fegyvertörténet, interaktív fegyvertörténeti foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.12.08. Magyar Természettudományi Múzeum programok 2018 Budapest
MŰHELYTITKOK – Hogyan kerülhet az év ásványa a karácsonyfára? - Minerofil advent a múzeumban
2018.12.08. Interaktív múzeum gyerekeknek, Műhelytitkok a Magyar Természettudományi Múzeumban
2018.12.11. - 2018.12.16. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.12.18. - 2018.12.23. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.12.25. - 2018.12.30. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.12.26. 17:00 Kalandozás a múzeumban, zárás utáni kalandozás a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Múzeumi szakkör, csoportos foglalkozás a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Múzeumi foglalkozás 5-6 éveseknek, csoportos program a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Sajtótájékoztató helyszín Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Terembérlés Budapesten, a belvároshoz közeli Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Különterem Budapesten, terembérlési lehetőség a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Kávézó különterem bérlés Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Rendezvényterem Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Terembérlés Budapest, izgalmas és különleges rendezvényhelyszín Budapest egyik legnagyobb parkjában!
2018.01.01. - 2018.12.31. Múzeumi órák 7. osztályosoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Ősemberek élete, múzeumi foglalkozás óvodástól 6. osztályos korig a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Interaktív múzeum Budapesten, interaktív múzeumi órák a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Élet az Árpád-kori Magyarországon, múzeumi csoportos foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Magyar lovagkor múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Nagy Lajos korabeli fegyverek, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Mátyás király kora, múzeumi foglalkozás Mátyás király országáról a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Török hódoltság Magyarországon, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. 19. századi Magyarország, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Boldog Békeidők és Erzsébet királyné kora, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Milyen a katonaélet a II. világháborúban, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Szerelem - férfi és női szerepek a középkorban, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Várháborúk kora Magyarországon, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Török magyar várháborúk, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Polgárosodás kora Magyarországon, csoportos múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Budapest a dualizmus korában, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Etikett a 19. század végén, csoportos múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Történelmi játszóház 8-12 éves gyerekeknek, csoportos foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Időutazó múzeumi mesefoglalkozás óvodásoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Őskori mesék, csoportos foglalkozás 5-6 éves gyerekeknek a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Ősemberek vadászata, csoportos mesefoglalkozás 5-6 éves gyerekeknek a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Újkőkori mesterségek, csoportos foglalkozás tárgykészítéssel óvodásoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Mese a honfoglalásról, múzeumi foglalkozás tárgykészítéssel óvodásoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Lovagmesék, csoportos foglalkozás tárgykészítéssel óvodásoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Lovagi torna gyerekeknek, csoportos foglalkozás tárgykészítéssel a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Dráma foglalkozások felső tagozatosoknak, csoportos múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. 1848. március 15. múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. A két világháború között, Horthy korszak - múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. 16-17. századi élet Magyarországon, múzeumi témahét a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Élet a török uralom alatt, múzeumi témahét a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Végvári élet a török hódoltságban, múzeumi témahét a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Hogyan éltek a honfoglaló magyarok, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Múzeumpedagógiai foglalkozások 1-12. osztályos gyerekeknek Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Várostörténeti séta Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeum körül
2018.01.01. - 2018.12.31. Születésnapi helyszín Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Felfedező hátizsák, családi nap a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. 19. század végi kultúrát bemutató állandó kiállítás látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Állandó kiállítás a 20. század eleji Magyarországról a Magyar Nemzeti Múzeumban, Boldog békeidők
2018.01.01. - 2018.12.31. A Rákóczi szabadságharc korát bemutató állandó kiállítás tekinthető meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Állandó kiállítás a törökök kiűzéséről a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc korát bemutató kiállítás látogatható a Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Erdélyt és a királyi Magyarországot bemutató állandó kiállítás látogatható a Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Hunyadi Mátyás korát bemutató állandó kiállítás tekinthető meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Középkori városok és falvak mindennapi tárgyai tekinthetőek meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. A Koronzási Palást tekinthető meg állandó kiállítás keretében a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. A magyar nép történetét bemutató állandó kiállítás látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Középkori és kora újkori kőtár látogatható állandó kiállítás keretében a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Lapidárium, római kőtár a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Széchenyi Istvánt és korát bemutató kiállítás tekinthető meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Zsigmond és a Hunyadiak korát bemutató kiállítás tekinthető meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Állandó kiállítás a II. világháborúról a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Állandó kiállítás az Árpád-korról a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Szülinapi buli Budapesten minden korosztálynak, a Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Török kor törtélmét bemutató kiállítás látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Őskori ember élete, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Egyéni idegenvezetés angol, német, olasz és francia nyelven a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Múzeumi tárlatvezetés egyéni és iskolai csoportoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Boszorkányok és kirakatperek: Báthory Erzsébet az ördög asszonya? Élő múzeumi program Budapesten
2018.01.01. - 2018.12.31. A Mágnásfertály kultúrmágnese - Palotanegyedi séta a Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében
2018.01.01. - 2018.12.31. A dinoszauruszok kora Magyarországon, állandó kiállítás a Magyar Természettudományi Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Rovarlesen, múzeumpedagógiai foglalkozás óvodásoknak és alsósoknak a Természettudományi Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Korallzátony világa, múzeumpedagógiai foglalkozás 4-14 éveseknek a Természettudományi Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Erdő lakói - erdőkerülő, múzeumpedagógiai foglalkozás 4-10 éveseknek a Természettudományi Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Mamutok és társaik múzeumpedagógiai foglalkozás 5-10 éveseknek a Magyar Természettudományi Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. A mi dinoszauruszaink, múzeumpedagógiai foglalkozás 5-10 éveseknek a Természettudományi Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. A vizek világa, múzeumpedagógiai foglalkozás felsősöknek a Magyar Természettudományi Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Az erdők világa, múzeumpedagógiai foglalkozás felsősöknek a Magyar Természettudományi Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. A világ rovarszemmel, múzeumpedagógiai foglalkozás 10-18 éveseknek a Természettudományi Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Az ember evolúciója, múzeumpedagógiai foglalkozás 10-18 éveseknek a Természettudományi Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Dinoszaurusz kiállítás, állandó szoborkiállítás a Természettudományi Múzeum kertjében
2018.01.01. - 2018.12.31. Emberi csontok titkai, múzeumpedagógiai foglalkozás 10-18 éveseknek a Természettudományi Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Paleontológia, csontok nyomában múzeumpedagógiai foglalkozás a Magyar Természettudományi Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Városi vadon, múzeumpedagógiai foglalkozás felsősöknek a Természettudományi Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Barázdás bálna csontváza, állandó kiállítás a Magyar Természettudományi Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Természetbúvár terem, interaktív program gyerekeknek a Természettudományi Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. A korallzátonyok csodálatos élővilága, állandó kiállítás a Magyar Természettudományi Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Sokszínű ÉLET - Felfedező úton Magyarország tájain, állandó kiállítás a Természettudományi Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Titkok a föld alatt – ásványok, kőzetek, drágakövek kiállítás a Természettudományi Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Szabadulós Kincskereső játék a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Fényességes padisah árnyékában - megelevenedik a török világ, élő interpretáció a Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Időutazó mese, A tűzokádó király és más lovagi legendák a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Különleges rendezvényhelyszín a budapesti Magyar Természettudományi Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Különleges születésnapi helyszín a budapesti Természettudományi Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Múzeumi szabadulószobák a Magyar Természettudományi Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Angol nyelvű idegenvezetés a Magyar Nemzeti Múzeumban Audio guide-dal az állandó kiállításokban
2018.01.01. - 2018.12.31. Kényszermunka a Szovjetunióban című kiállítás és tárlatvezetés az MNM Malenkij Robot Emlékhelyen
POKOL BUGYRAI... `MÁLENKIJ ROBOT` - KÉNYSZERMUNKA A SZOVJETUNIÓBAN
2018.01.01. - 2018.12.31. Tudós magyarokat bemutató kiállítás tekinthető meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Élő múzeum, interaktív tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Mária Terézia kora, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.01.01. - 2018.12.31. Lapidáriumi tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeum Római Kőtárában
2018.01.01. - 2018.12.31. Múzeumi tárlatvezetés Budapesten, az MNM MÁLENKIJ ROBOT Emlékhelyén
2019.01.01. - 2019.01.06. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.08. - 2019.01.13. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.15. - 2019.01.20. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.22. - 2019.01.27. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.29. - 2019.02.03. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.02.05. - 2019.02.10. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.02.12. - 2019.02.17. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.02.19. - 2019.02.24. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.02.26. - 2019.03.03. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.03.23. 10:00 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2018 Budapest
MÁV Unokák/2. 10:00 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.03.23. 11:30 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2018 Budapest
MÁV Unokák/2. 11:30 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.04.06. 10:00 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2018 Budapest
MÁV Unokák/3. 10:00 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.04.06. 11:30 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2018 Budapest
MÁV Unokák/3. 11:30 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.04.27. 10:00 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2018 Budapest
MÁV Unokák/4. 10:00 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.04.27. 11:30 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2018 Budapest
MÁV Unokák/4. 11:30 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS

A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG
Kutatók Éjszakája Budapest 2018

Szolgáltató

Magyar Nemzeti Múzeum
Magyar Nemzeti Múzeum
  • Budapest
  • VIII. kerület
Magyar Természettudományi Múzeum
Magyar Természettudományi Múzeum
  • Budapest
  • VIII. kerület

Könyvtár

Legjobb élmények

Corvina kiállítás
Nézze meg Budapestet az Óriáskerékről! Felejthetetlen látvány, kihagyhatatlan élmény!
A Csodák Palotája élmény minden korosztálynak!
Libegjen velünk! Repülő székekkel Budapest felett.
Cápás állatkertünkben egy látványalagútban csodálhatják meg a tigris-, és barna cápákat.
A vezetés élménye! Várjuk a Közép-Európában egyedülálló autóverseny szimulátor központunkban!
Csobbanjon velünk a Dunába! Kétéltű buszos városnézés Budapesten.
Buszos városnézésre hívjuk és várjuk, fedezze fel velünk Budapest legfontosabb látnivalóit!
11468
követő
Csatlakozz Facebook közösségünkhöz, hogy
az elsők között értesülj a legjobb programokról!
7798
program
Iratkozz fel hírlevelünkre
a kimondottan neked javasolt élménykínálatokért!
1009
online jegy
Ne töltsd az időt sorban állással!
Vásárold meg nálunk előre a jegyedet!

Megyék

Tájegységek


© 2007-2018 PROGRAMTURIZMUS - Magyar TourMix Kft.
Gemius
Interticket