Magyar Nemzeti Múzeum - interaktív múzeum látogatás
Magyar Nemzeti Múzeum - interaktív múzeum látogatás

Kutatók Éjszakája Budapest 2018


Ha szeptember, akkor KUTATÓK ÉJSZAKÁJA! Budapesten több múzeum is csatlakozott az országos programsorozathoz, így 2018. szeptember 28-án változatos esti programokkal várják a tudomány iránt érdeklődőket. A programok többsége regisztrációköteles.

Kutatók Éjszakája Budapest 2018

Felhívjuk figyelmét, hogy ennek a megjelenésnek jelenleg NINCS ÉRVÉNYES IDŐPONTJA portálunkon, ezért az itt közölt tartalom már lehet, hogy NEM AKTUÁLIS!
Friss információkat e-mailben kérhet vagy küldhet.

Aquincumi Múzeum

Az Aquincumi Múzeum idén is csatlakozik az Kutatók éjszakája programsorozathoz. Ez alkalommal A nagy aquincumi betörés 1973 c. kiállításhoz kapcsolódva a korabeli viszonyokat, az eset körülményeit, az eltulajdonított tárgyakat ismerjük meg közelebbről és meglévő vagy éppen hiányos információk nyomába eredünk.

15 órától: A nagy aquincumi betörés 1973 c. kiállítás megnyitója

15 órától 16.30-ig: ujjlenyomatvétel bemutató (III. kerületi Rendőrkapitányság munkatársai)

16 órától 18.00-ig: A nagy aquincumi betörés nyomában – interaktív játék

17 órától: “Műkincsek és bűnügyek”. Előadó: Dr. Bajnok Lívia (Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály)

18 órától: fémkeresős előadás:  Kárpát-medencei bronzkori műkincsek illegális utakon. Előadó: Tarbay Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum/Régészeti Tár)

Országos Széchenyi Könyvtár

18:00-20:00 Nyelvemlékek, kódexek és régi könyvek nyomában
Az Országos Széchényi Könyvtár minikiállítással és minikonferenciával várja az érdeklődőket a Kutatók Éjszakáján 2018. szeptember 28-án 18-20 óra között. Hogyan élik túl az évszázadokat a régi nyelvemlékek, kódexek, könyvek? Miről mesélnek lapjaik a szakértőknek és rajtuk keresztül a nagyközönségnek? Mi a történetük? Hogyan kerülnek a közgyűjteményekbe, és mit tehetünk értük? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresik a választ az est szakértő előadói, miközben az érdeklődők megtekinthetik a nemrég felfedezett nyelvemléket, valamint a második világháború viszontagságaiból megmenekülő, egykor a legrégibb magyar énekeskönyv elpusztult kódexével egybekötött, 1559-es világtörténetet.

Magyar Nemzeti Múzeum

15:00 - 18:00 Rejtvényfejtés régész módra
Északi Kandalló Terem
Próbáld ki, milyen a régészeti terepmunkával összegyűjtött adatok, képek, leletek segítségével végzett kutatómunka! Rakd össze kirakóként az egykori élet megismerhető részleteit! Nyomozz: következtess a tárgyakból és a rajzokból, képzeld el, hogyan nézett ki az elpusztult település, és az egykor élt emberek!
Eredeti tárgyak és műtárgymásolatok, valódi ásatási rajzok és fotók segítik a játékot.

17:00 - 19:00 A kutató választja a témát vagy a téma a kutatót?
Magyar Nemzeti Múzeum Málenkij Robot Emlékhely
Makra Mónika a kiállítóhely koordinátora, a téma kutatója, tárlatvezetéssel egybekötve mesél nekünk, hogy milyen nehézségbe lehet ütközni a témát kutatóknak. Mire kell különösképp odafigyelni levéltári kutatások esetén, vagy éppenséggel akkor, amikor egy túlélővel készít interjút az ember. Mesél saját tapasztalatairól, általa készített interjúk alapján rekonstruálja a táborban eltöltött éveket. Segít közelebb hozni a ma élő ember számára a 70 évvel ezelőtt történteket, mert bizony még mai napig sok helyen kibeszéletlen maradt a szovjet kényszermunkatáborok okozta trauma. Mit kell ilyenkor tenni? Kihez fordulhatunk? Jöjjenek el és minderre választ kaphatnak!

18:00 - 18:30 Kutatók a díványon – Ma este a régészek mesélnek! Avarok és magyarok 1.: Az avar kor
Déli Kandalló terem
Ma már nincs olyan kutató, aki megkérdőjelezné, hogy az avarok megélték a magyar honfoglalást, és beleolvadtak a középkori magyar állam népességébe. Hogyan, milyen lépésekben történt ez, hogyan használták, alakították a magyarok a Kárpát-medencében talált “erőforrásokat”? Hogyan befolyásolta a hódítás a helyi csoportok életét? A két, egymást kiegészítő előadás e kérdésekre keres válaszokat.

18:00 - 22:00 “Amikor a biológia találkozik a történelemmel”
Díszterem
Az élet forgatagában néha megállunk, hogy végiggondoljuk mi változott bennünk és körülöttünk, mi történt tegnap, egy hete, egy éve, gyermekkorunk óta. Azonban ahogy távolodunk a jelentől a múlt felé, egyre rejtélyesebbnek és megfoghatatlanabbnak tűnik az egykori élet. A Nemzeti Múzeum kutatói interaktív bemutatókkal kívánják elérhető közelségbe hozni a régmúlt embereit, egyúttal megvilágítani, hogy az emberi maradványokból, régészeti leletekből hogyan rekonstruálható az egykor élt népességek, populációk környezete, egészségi állapota, kulturális szokásaik, vagyis az életük.

18:00 - 22:00 Vizualizáció a régészet szolgálatában – 3D fotogrammetria, 3D modellezés, animáció: út a virtuális világ felé
Díszterem
A technológia fejlődés hihetetlen felgyorsulásával egyre több lehetőség áll a kutatók rendelkezésére a régészeti kutatásokban is. A kutatók éjszakája kapcsán szeretnénk bemutatni a 3D fotogrammetria, a 3D és prediktív modellezésben rejlő lehetőségeket a különböző feltárások, kutatások és tudományos feldolgozásokon keresztül.

18:00 - 22:00 Monumentális vaskori tájak – a múlt felfedezésre váró emlékei, kulturális örökségünk sérülékeny elemei vagy élményrégiók?
Díszterem
A körülöttünk lévő táj őrzi az emberi alkotótevékenység nyomait, s ennek rétegei hozzáértéssel lassan kibonthatók. 2700 évvel ezelőtt a Duna-medencében élt közösségek erődített településeket és monumentális halmokat emeltek, amelyek egy része mind a mai napi látható és kulturális örökségünk sérülékeny elemeit képezi. Kutatásukhoz és megőrzésükhöz elengedhetetlen a társadalmi elfogadottság.

18:00 - 22:00 „Cserépbe zárt történelem – fazekasok titkai a Sötét Időkből”
Díszterem
Az avarok története számos titkával mindig is a régészeti kutatás középpontjában állt. Milyenek voltak az avar kori fazekasok technikai fogásai? Miben különböztek a Dunántúl egyes tájainak kerámiakészítési hagyományai, mit készítettek helyben és mit szereztek be távoli műhelyekből? Vajon milyen kerámiakészítési hagyományokat kaptak elődeiktől és mit hagytak hátra az utódaiknak? Ezek közül a titkok közül mutatunk be néhányat természettudományos vizsgálatok segítségével.

18:00 - 22:00 Nekem térkép-e táj… Lézeres domborzatfelmérés a régészet szolgálatában
Díszterem
A műszeres technológiai fejlesztések a régészettudományra is nagy hatással vannak. Ennek egyik legékesebb példája a távérzékelés fejlődésével előretörő lézerszkenneres domborzatfelmérés, azaz a LiDAR (Light Detection and Ranging). A LiDAR alapelvetően egy kibocsátó eszköz és valamilyen visszaverő felület távolságának meghatározásra szolgáló módszer, amely egy digitálisan feldolgozható felmérési ponthalmazt hoz létre. Ezáltal válhatnak láthatóvá olyan, akár hatalmas kiterjedésű régészeti lelőhelyek is, mint pl. az erdőségekben lévő maja városok. A hazai kutatásban is sok eredményt lehet felmutatni, hiszen a LiDAR alkalmazásával már eddig is jelentős, ősidők óta használt utak, sírok, települések fedték fel magukat.

18:00 - 22:00 „Az étkek élete”
Díszterem
Megmutatjuk, hogyan folyik az állatcsont-leletek archeozoológiai vizsgálata. Milyen értelmezési lehetőséget rejtenek, mit tudhatunk meg belőlük házi,- és társállataink történetéről? Lerántjuk a leplet többek között arról, hogy mióta turcsi a malac orra? Honnan tudjuk mekkora volt az őstulok? Mit keres a kutya kemencében?

18:30 - 19:00 Kutatók a díványon – Ma este a régészek mesélnek! Avarok és magyarok 2.: A magyar honfoglalás és a kora Árpád-kor
Déli Kandalló terem
Ma már nincs olyan kutató, aki megkérdőjelezné, hogy az avarok megélték a magyar honfoglalást, és beleolvadtak a középkori magyar állam népességébe. Hogyan, milyen lépésekben történt ez, hogyan használták, alakították a magyarok a Kárpát-medencében talált “erőforrásokat”? Hogyan befolyásolta a hódítás a helyi csoportok életét? A két, egymást kiegészítő előadás e kérdésekre keres válaszokat.

19:00 - 19:30 Új eredmények a vértesszőlősi lelőhelyről
Déli Kandalló terem
Ötven évvel ezelőtt fejeződtek be a legkorábbi magyarországi régészeti lelőhely feltárásai. Az elmúlt években elvégzett kutatások új ásatás nélkül is pontosították a megtelepülések időrendjét, illetve a telepeken élt emberek kőeszköz-készítési szokásait és életmódját.

19:30 - 20:00 Élet és halál a késő rézkorban – 5700 évvel ezelőtti életek és sorsok Abony határában
Déli Kandalló terem
A mai Abony közelében mintegy 5700 évvel ezelőtt élt népesség életmódját vizsgálta egy hazai kutatócsoport. A késő rézkor időszakára keltezhető településen a háztartások jellegzetes nyomai – tároló- és hulladékgödrök, anyagnyerő gödrök, kutak – mellett a terület északi és keleti szélén két, jól elkülöníthető terület került feltárásra, ahol kilenc-kilenc, régészeti szempontból kiemelkedő jelentőségű gödör került elő.

A jelenségek feltárása során világossá vált, hogy azok célirányosan kialakított áldozati gödrök, úgynevezett bothrosok. A mély, kútszerű beásásokból egész edényeket, állatvázakat és emberi maradványokat tártak fel. A csontmaradványok részletes antropológiai vizsgálata során számos esetben sikerült erőszakos cselekményekre utaló nyomokat és kóros elváltozásokat megfigyelni. Az antropológus kutatócsoport eredményei alapján az elemzett késő rézkori népesség egyik tagján a lepra csonttani tünetei jelentkeztek, amely jelenlegi tudásunk alapján a világ legkorábbi ismert leprás megbetegedése lehet.

20:00 - 20:30 Avar kori háztartások: a rekonstrukció(k) lehetőségei és határai
Déli Kandalló terem
A 6-8. században a Kárpát-medencében élt avarok települései közül számos lelőhelyet tártak fel. A nagy felületű régészeti kutatások hatására a települések szerkezetét, a település képének időbeli változását is vizsgálhatjuk az egykori lakók mindennapi életével együtt. Az előadás két lelőhelytípus és két földrajzi tájegység egy-egy példáját hasonlítja össze, s a végén megtudhatjuk, miben hasonlított és különbözött egy Tisza-menti falusi település egy dunántúli magas rangú harcosokból álló közösségtelepülésétől.

20:30 - 21:00 Mátyás király mesés kincsei – Évszázados titkok a Nemzeti Múzeumban
Déli Kandalló terem
A varázslatos mondák és mesék világába kalauzol a Nemzeti Múzeum állandó történeti kiállítása, ahol számos, Mátyás király és Beatrix királyné udvarából származó tárgy látható. Ezek az emlékek vagy a föld alatt, vagy különböző előkelő gyűjteményekben vészelték át a viharos évszázadokat, míg végül rögös úton, de mai helyükre kerültek. Általuk olyan történetekről szólunk, amelyeket sokan ismerünk mind, de vajon mennyi az igazság bennük? Honnan erednek? A törökverő Kinizsi Pál páncélját és a fekete sereg emlékeit, Mátyás király aranyserlegét, tróntermét, az ott megfordult híres személyek (tudósok, költők, politikusok) emlékét is megidézzük a régészeti és történeti utazás során.

21:00 - 21:30 Szunnyadó gyilkosság
Déli Kandalló terem
Egy régi épületnek mindig vannak történetei, akár olyanok is, amelyeknek élő tanúi már nincsenek… Ebben az előadásban a sólyi református templom titkairól mesélünk, többek között egy különleges sírról, ami a templompadló alól került elő 2009 januárjában. A sírban két csontváz feküdt, akik mintha ölelték volna egymást. Így váltak ők a sólyi Rómeó és Júliává. De kik voltak valójában? Miért temették őket el ilyen furcsa módon? A válaszért visszamegyünk időben és térben. A rejtélyt egy izgalmas interaktív, oknyomozó előadásban tárjuk fel az antropológia, a régészet és a történelem segítségével, krimibe illő hangulatban.

BAJOR GIZI SZÍNÉSZMÚZEUM 

17:15 Lakos Anna: Kortársunk Csehov – egy műnek hány olvasata lehet

17:15 Lakatosné Ircsik Teréz: A Bubik István-kiállításhoz kapcsolódóan: egy kiállítás előkészületeiről, forráskutatásról

ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET

17.00 Halász Tamás: Róna Viktor – herceg a vasfüggöny mögül

17.30 Hutvágner Éva: Miért menő a báb? A kortárs bábszínházról

18.00 Simándi Katalin: Szárnyas Sárkány – személyes történetek a fesztiválról

18.30 Gajdó Tamás: Képzelet és valóság. A magyar színháztörténet hamisított forrásairól

19.00 Csiszár Mirella: A Major Tamás hagyaték az OSZMI-ban

19.30 Sipőcz Mariann: A színházi fényképezés története

20.00 Ács Piroska: Színészportrék, színészkarikatúrák – műtárgyak háttértörténetei

AQUINCUMI MÚZEUM

16:00 Az Aquincumi Múzeum idén is csatlakozik az Kutatók éjszakája programsorozathoz. Ez alkalommal a Lopott tárgyak című kiállításhoz kapcsolódva az 1970-es évekbeli viszonyokat, a bűneset körülményeit, az eltulajdonított tárgyakat ismerhetik meg közelebbről a látogatók, és a meglévő, vagy éppen hiányos információk nyomába eredhetnek.

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM

ELŐADÁSOK
Helyszín: Semsey Andor Előadóterem
Ezekre a programokra előzetes regisztrációt kérünk. (max. létszám: 80 fő)
Regisztrálni a kutatokejszakaja.hu oldalon lehet.

17:00 - 17:30: Dr. Korsós Zoltán: OKINAWA MI AMOR − HÁROM ÉV JAPÁN DÉLNYUGATI SZIGETEIN
A Riukiu-szigetvilág, hivatalos nevén a Délnyugati-szigetek (japánul Nansei shoto), a 120 milliós Japán legszegényebb, perifériális, 47-ik tartományát, Okinawát alkotja. A mintegy 140 kisebb-nagyobb szigetből álló terület gyöngyfüzérszerűen köti össze Japán déli nagy szigetét, Kyushut Tajvannal. Négyszázötven éven át különálló királyság volt, lakosai inkább a csendes-óceáni népekre hasonlítanak, más a zene, a tánc, a természethez való viszony, s az emberek jókedvűek, derűsek, lazák, kicsit lusták; ahogy „Főjapánban” mondják: „ott még a buszok is késnek…”
Dr. Korsós Zoltán − a Magyar Természettudományi Múzeum zoológusa − az okinawai Riukiu Egyetem meghívására három évet töltött a csodálatos szubtrópusi szigetvilágban. 53 szigeten járt a 60 lakottból, ahol a talajlakó ízeltlábúak biológiáját tanulmányozta. A történelemre, a helyi viszonyokra, az emberi kapcsolatokra nyitott szemmel és folytonos kíváncsiságtól hajtva járta a szigeteket. Egyedülálló élményeit Okinawa Mi Amor című könyvében tárja az olvasó elé, összesen 116 blogbejegyzéshez hasonlító fejezet formájában, és ismerteti meg a „karosszékben ülő turistát” vagy akár a valódi látogatásra vállalkozó utazót a helyi emberekkel, az elszigetelt, különleges kultúrákkal és az egzotikus, ritka élővilággal.
Előadásában az okinawai kultúrát, az ott élő embereket és nekünk, európaiaknak talán különlegesnek tűnő szokásaikat mutatja be. Megismertet bennünket a szigetek különleges állatvilágával, kiemelten a talajlakó ízeltlábúakkal.

17:30 - 18:00: Francsics László: UTAZÁS A NAP FELSZÍNÉRE

18:00 - 18:30: Bach Zoltán v. Feltóti Péter: AZ ASZTROFOTÓ ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

18:30 - 19:00: Dr. Locsmándi Csaba: ÉLETHŰ GOMBAMÚMIÁK
A gombatermőtestek nehezen őrizhetők meg természeteshez közeli állapotukban. Bár szilárdító anyagot, kitint tartalmaznak, de nem száradnak ki olyan könnyen, mint a kitinpáncéllal védett rovarok, mert víztartalmuk többnyire magas, valamint a gombasejtekben az öregedés során gyorsan működésbe lépnek az önemésztő enzimek, amelyek “felfalják” a sejtet, annak vázanyagaival együtt. Ez a folyamat, az autolízis látványos gyorsasággal megy végbe pl. tintagombákban. A kifejlett gombából egy-két nap múlva csak sötét, tintaszerű folyadék marad vissza. Ha meg akarjuk őrizni a gombákat természetes állapotukban, gyorsan el kell vonnunk a vizet a termőtestekből, ezáltal megállítjuk az önemésztő folyamatokat. Hogy történik ez a gyakorlatban, és milyen lesz a végeredmény? Hallgassa meg az előadásunkat, és megtudhatja!

TÁRLATVEZETÉSEK

17:00 - 18:00: Dr. Vasas Gizella: GOMBAISMERET DIÓHÉJBAN – Érdekességek és hasznos tudnivalók a vadon termő gombákról
helyszín: Kupolacsarnok
regisztráció nem szükséges
Az előadó az „Őszi Gombakiállításon” bemutatott több száz frissen szedett, vadon termő gomba közül kiemeli a legízletesebb fajokat, összehasonlítva a súlyosan, akár a halálosan mérgezőkkel. Megtanulhatjuk biztos elkülönítésüket is. Az előadás során bepillantást nyerhetünk a föld alatt termő rejtélyes szarvasgombák világába, és megismerhetjük azt az ehető gombafajt is, amely mérgezővé válik, ha elfogyasztása után akár egy üveg sört is megiszunk. Ezzel kapcsolatban meghallgathatjuk egy gombamérgezett személyes beszámolóját a mérgezés lefolyásáról, és tüneteiről. Bemutatunk hallucinációt kiváltó mérgező gombafajokat is. Felhívjuk a figyelmet a különféle, egyedi illatú gombákra, amelyeket az érdeklődők a kiállításon kézbe is vehetnek és megszagolhatnak.

18:30 - 19:30: Francsics László, Feltóti Péter: CSILLAG-KÉPEK
helyszín: Kiállítási csarnok
regisztrációt kérünk: max. 30 fő

MŰHELYPROGRAM

KOCKAVADÁSZAT A FLUORIT NYOMÁBAN
16:00, 17.00, 18.00 és 19.00
Helyszín: Nagy raktárterem az Ásvány- és Kőzettárban
Előzetes regisztrációt kérünk. Egyszerre (vagyis óránként) 15 főt tudunk fogadni.

FOLYAMATOSAN LÁTOGATHATÓ PROGRAM

16:00 - 20:00 ŐSZI GOMBAFESZTIVÁL
helyszín: Kupolacsarnok

16:00 - 20:00 ÖZÖNFAJOK ÉS A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG
helyszín: Kupolacsarnok
Földünk különböző területein összességében közel 2 millió állat- és növényfaj él, és ebből Magyarországon is megtalálhatunk néhány tízezret.

A rájuk leselkedő egyik legnagyobb veszélyt az ember által betelepített vagy véletlenül behurcolt fajok jelentik. Ezek közül sok olyan jól érzi magát új élőhelyén, hogy rettentő módon elszaporodik, és komoly veszélyt jelent az eredetileg ott élő fajokra. Kiszorítják, esetleg elfogyasztják őket, vagy olyan betegségeket terjeszthetnek, amelyekkel szemben az őshonos fajok védtelenek. 
A természetvédelemmel (is) foglalkozó kutatók egyik fő feladata ezeknek az özönfajoknak a vizsgálata. Kutatják: hogyan hatnak a természetes életközösségekre, hogyan lehetne ellenük tenni valamit, vagy hogyan lehetne megtelepedésüket megelőzni. Sok esetben nagyon nehéz a dolguk. 
Ám most itt a lehetőség, hogy te is javíts szorult helyzetükön a Fiatalok Természetismereti Klubjának (FTK) segítségével: ismerd meg az özönfajokat, találd meg, és segíts visszaszorítani őket! Több állomáson is kipróbálhatod magad, és ha ügyes vagy, a feladatokat megoldva, megfelelően álcázva tudsz a közelükbe jutni. Mindeközben pedig egy kis betekintést nyerhetsz a hazánkban élő növény- és állatfajok sokféleségére is.
Vár a Fiatalok Természetismereti Klubjának csapata a Magyar Természettudományi Múzeum kerek Kupolatermének egy szögletében!

Kapcsolódó időpontok

2019.01.22. Magyar Kultúra Napja 2019 Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum
2019.01.22. Görgei kiállítás és hozzá kapcsolódó programok a Magyar Nemzeti Múzeumban - Az ismeretlen Görgei
A Görgei-kép megrajzolásának problémái | Az ismeretlen Görgei kiállítás
2019.01.22. Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
Magyar Kultúra Napja
2019.01.22. - 2019.01.27. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.22. 16:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
„Az új Magyarország költője” - Ady Endre
2019.01.22. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
A Görgei-kép megrajzolásának problémái | Az ismeretlen Görgei kiállítás
2019.01.24. 17:30 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
SZÍNHÁZ A MÚZEUMBAN | ZABHEGYEZŐ
2018.11.07. - 2019.01.27. Természetfotózás, NaturArt - Az Év Természetfotósa időszaki kiállítás a Természettudományi Múzeumban
2019.01.27. 10:00 Múzeumi tárlatvezetés Budapesten, az MNM MÁLENKIJ ROBOT Emlékhelyén
2019.01.27. 10:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
TÁRLATVEZETÉS AZ MNM MÁLENKIJ ROBOT EMLÉKHELYÉN
2019.01.15. - 2019.02.28. Múzeumi belépőjegy akció, Hello Tél belépő akció a Görgei kiállításra a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.15. - 2019.06.23. Görgei kiállítás és hozzá kapcsolódó programok a Magyar Nemzeti Múzeumban - Az ismeretlen Görgei
Az ismeretlen Görgei - időszaki kiállítás
2019.01.15. - 2019.06.23. Időszaki kiállítások Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
Az ismeretlen Görgei - időszaki kiállítás
2019.01.29. - 2019.02.03. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.30. Görgei kiállítás és hozzá kapcsolódó programok a Magyar Nemzeti Múzeumban - Az ismeretlen Görgei
Legendák, tévhitek, bűnbakok és az igazság! - kerekasztal beszélgetés
2019.01.30. 17:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
LEGENDÁK, TÉVHITEK, BŰNBAKOK ÉS AZ IGAZSÁG! - KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS
2018.06.27. - 2019.01.31. Időszaki kiállítások Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
SEUSO-KINCS kiállítás
2019.01.01. - 2019.01.31. Seuso kincsek kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.02.05. - 2019.02.10. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.02.24. Mátyás Király várait bemutató időszaki kiállítás látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Sajtótájékoztató helyszín Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Terembérlés Budapesten, a belvároshoz közeli Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Különterem Budapesten, terembérlési lehetőség a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Kávézó különterem bérlés Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Rendezvényterem Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Terembérlés Budapest, izgalmas és különleges rendezvényhelyszín Budapest egyik legnagyobb parkjában!
2019.01.01. - 2019.12.31. Múzeumi órák 7. osztályosoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Ősemberek élete, múzeumi foglalkozás óvodástól 6. osztályos korig a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Interaktív múzeum Budapesten, interaktív múzeumi órák a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Élet az Árpád-kori Magyarországon, múzeumi csoportos foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Magyar lovagkor múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Nagy Lajos korabeli fegyverek, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Mátyás király kora, múzeumi foglalkozás Mátyás király országáról a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Török hódoltság Magyarországon, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. 19. századi Magyarország, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Boldog Békeidők és Erzsébet királyné kora, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Milyen a katonaélet a II. világháborúban, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Szerelem - férfi és női szerepek a középkorban, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Várháborúk kora Magyarországon, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Török magyar várháborúk, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Polgárosodás kora Magyarországon, csoportos múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Budapest a dualizmus korában, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Etikett a 19. század végén, csoportos múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Honfoglaló mesék, múzeumi foglalkozás óvodásoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Lovagmesék, múzeumi foglalkozás óvodásoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Dráma foglalkozások felső tagozatosoknak, csoportos múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. 1848. március 15. múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. A két világháború között, Horthy korszak - múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Élet a török uralom alatt, múzeumi témahét a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Végvári élet a török hódoltságban, múzeumi témahét a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Hogyan éltek a honfoglaló magyarok, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Múzeumpedagógiai foglalkozások 1-12. osztályos gyerekeknek Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Felfedező hátizsák, családi nap a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. 19. század végi kultúrát bemutató állandó kiállítás látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Állandó kiállítás a 20. század eleji Magyarországról a Magyar Nemzeti Múzeumban, Boldog békeidők
2019.01.01. - 2019.12.31. A Rákóczi szabadságharc korát bemutató állandó kiállítás tekinthető meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Állandó kiállítás a törökök kiűzéséről a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc korát bemutató kiállítás látogatható a Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Erdélyt és a királyi Magyarországot bemutató állandó kiállítás látogatható a Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Hunyadi Mátyás korát bemutató állandó kiállítás tekinthető meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Középkori városok és falvak mindennapi tárgyai tekinthetőek meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. A Koronzási Palást tekinthető meg állandó kiállítás keretében a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. A magyar nép történetét bemutató állandó kiállítás látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Középkori és kora újkori kőtár látogatható állandó kiállítás keretében a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Lapidárium, római kőtár a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Széchenyi Istvánt és korát bemutató kiállítás tekinthető meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Zsigmond és a Hunyadiak korát bemutató kiállítás tekinthető meg a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Állandó kiállítás a II. világháborúról a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Állandó kiállítás az Árpád-korról a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Szülinapi buli Budapesten minden korosztálynak, a Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Török kor törtélmét bemutató kiállítás látogatható a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Őskori ember élete, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Egyéni idegenvezetés angol, német, olasz és francia nyelven a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Múzeumi tárlatvezetés egyéni és iskolai csoportoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Boszorkányok és kirakatperek: Báthory Erzsébet az ördög asszonya? Élő múzeumi program Budapesten
2019.01.01. - 2019.12.31. A dinoszauruszok kora Magyarországon, állandó kiállítás a Magyar Természettudományi Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Rovarlesen, múzeumpedagógiai foglalkozás óvodásoknak és alsósoknak a Természettudományi Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Korallzátony világa, múzeumpedagógiai foglalkozás 4-14 éveseknek a Természettudományi Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Erdő lakói - erdőkerülő, múzeumpedagógiai foglalkozás 4-10 éveseknek a Természettudományi Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Mamutok és társaik múzeumpedagógiai foglalkozás 5-10 éveseknek a Magyar Természettudományi Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. A mi dinoszauruszaink, múzeumpedagógiai foglalkozás 5-10 éveseknek a Természettudományi Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. A vizek világa, múzeumpedagógiai foglalkozás felsősöknek a Magyar Természettudományi Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Az erdők világa, múzeumpedagógiai foglalkozás felsősöknek a Magyar Természettudományi Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. A világ rovarszemmel, múzeumpedagógiai foglalkozás 10-18 éveseknek a Természettudományi Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Az ember evolúciója, múzeumpedagógiai foglalkozás 10-18 éveseknek a Természettudományi Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Dinoszaurusz kiállítás, állandó szoborkiállítás a Természettudományi Múzeum kertjében
2019.01.01. - 2019.12.31. Emberi csontok titkai, múzeumpedagógiai foglalkozás 10-18 éveseknek a Természettudományi Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Paleontológia, csontok nyomában múzeumpedagógiai foglalkozás a Magyar Természettudományi Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Városi vadon, múzeumpedagógiai foglalkozás felsősöknek a Természettudományi Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Barázdás bálna csontváza, állandó kiállítás a Magyar Természettudományi Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Természetbúvár terem, interaktív program gyerekeknek a Természettudományi Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. A korallzátonyok csodálatos élővilága, állandó kiállítás a Magyar Természettudományi Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Sokszínű ÉLET - Felfedező úton Magyarország tájain, állandó kiállítás a Természettudományi Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Titkok a föld alatt – ásványok, kőzetek, drágakövek kiállítás a Természettudományi Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Fényességes padisah árnyékában - megelevenedik a török világ, élő interpretáció a Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Időutazó mese, időutazó múzeumi mesék óvodás csoportoknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Különleges rendezvényhelyszín a budapesti Magyar Természettudományi Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Különleges születésnapi helyszín a budapesti Természettudományi Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Múzeumi szabadulószobák a Magyar Természettudományi Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Angol nyelvű idegenvezetés a Magyar Nemzeti Múzeumban Audio guide-dal az állandó kiállításokban
2019.01.01. - 2019.12.31. Kényszermunka a Szovjetunióban című kiállítás és tárlatvezetés az MNM Malenkij Robot Emlékhelyen
POKOL BUGYRAI... `MÁLENKIJ ROBOT` - KÉNYSZERMUNKA A SZOVJETUNIÓBAN
2019.01.01. - 2019.12.31. JÉGKORSZAK - a Magyar Természettudományi Múzeum kölcsönözhető vándorkiállítása
2019.01.01. - 2019.12.31. Élő múzeum, interaktív tárlatvezetések a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Mária Terézia kora, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.01.01. - 2019.12.31. Lapidáriumi tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Múzeum Római Kőtárában
2019.02.12. - 2019.02.17. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.02.15. 19:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
Régészkalandok Pizsamaparti
2019.02.15. 19:00 Rejtélyfejtő Pizsamaparti régészkalandoroknak a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.02.19. - 2019.02.24. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.12.08. - 2019.02.24. Időszaki kiállítások Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban
Mátyás király várai kiállítás
2019.02.26. - 2019.03.03. Ismerje meg Magyarország történetét, állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.02.27. 17:00 Kalandozás a múzeumban, zárás utáni kalandozás a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.03.04. Budapest konferencia - Magyar Nemzeti Múzeum
2019.03.04. Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
Konferencia Pulszky Ferenc múzeumigazgatói kinevezésének 150. évfordulója alkalmából
2019.03.06. 11:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
Szenior szabadegyetem
2019.03.11. - 2019.03.14. Forradalmi hétköznapok, interaktív múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.03.11. - 2019.03.14. Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
A szabadság állomásai - interaktív múzeumi foglalkozás
2019.03.23. 10:00 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2018 Budapest
MÁV Unokák/2. 10:00 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.03.23. 11:30 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2018 Budapest
MÁV Unokák/2. 11:30 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.03.27. 17:00 Kalandozás a múzeumban, zárás utáni kalandozás a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.04.03. 11:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
Szenior szabadegyetem
2019.04.06. 10:00 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2018 Budapest
MÁV Unokák/3. 10:00 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.04.06. 11:30 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2018 Budapest
MÁV Unokák/3. 11:30 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.04.24. 17:00 Kalandozás a múzeumban, zárás utáni kalandozás a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.04.27. 10:00 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2018 Budapest
MÁV Unokák/4. 10:00 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.04.27. 11:30 Magyar Nemzeti Múzeum koncertek 2018 Budapest
MÁV Unokák/4. 11:30 - Magyar Nemzeti Múzeum - JEGYVÁSÁRLÁS
2019.05.08. 11:00 Magyar Nemzeti Múzeum programok 2019 Budapest
Szenior szabadegyetem
2019.05.22. 17:00 Kalandozás a múzeumban, zárás utáni kalandozás a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.09.01. - 2019.06.15. Ókori római istenek, múzeumi csoportos foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeum római kőtárában
2018.09.01. - 2019.06.15. Reformkori eszmék, múzeumi foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2018.09.01. - 2019.06.15. Fegyvertörténet, interaktív fegyvertörténeti foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.06.26. 17:00 Kalandozás a múzeumban, zárás utáni kalandozás a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
2019.09.25. 17:00 Kalandozás a múzeumban, zárás utáni kalandozás a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban
Találatok száma: 7

Continental Hotel Budapest**** Superior

Continental Hotel Budapest**** Superior

CONTINENTAL HOTEL BUDAPEST****SUPERIOR - A négycsillagos design hotel Budapest történelmi belvárosában a szecesszió és a modern belsőépítészet elemeiből kialakított egyedi saját stílust sugároz. A szálloda 272 szobája - ebből 13 lakosztály - szélessávú internet elérhetőséggel, személyre szabott és ... Bővebben


Jagelló Business Hotel***

Jagelló Business Hotel***

A kitűnő elhelyezkedésű Jagelló Business Hotel a budai üzleti negyedben található, az M1-es és M7-es autópályák és a Budapest Congress és World Trade Center közelében. Budapest budai oldalán, a 12. kerületben zöld környezetben várja vendégeit budapesti üzleti hotelünk 24 modern szobával. A szobák ... Bővebben


Szállás Budapest Belvárosban (V. kerület)

Szállás Budapest Belvárosban (V. kerület)

Luxus kényelem a belváros szívében, 50 méterre a Vörösmarty tértől! Budapest 5. kerületének közepén,a Dunától pár perc sétára 2, 4, 6 fős teljesen felszerelt apartmanokkal várjuk! Központi elhelyezkedésű, mégis csendes, ideális pihenőhely egy hosszú, városnézéssel töltött nap után. Egyedi design, ... Bővebben


Hotel Sofitel Budapest Chain Bridge

Hotel Sofitel Budapest Chain Bridge

Luxus hotel Budapest szívében, a Duna partján. A hotelben 350 légkondicionált szoba, melyből 54 lakosztály, áll a vendégek rendelkezésére, csodálatos kilátással a Lánchídra és a várra. Bővebben


Anna Hotel*** Budapest

Anna Hotel*** Budapest

Az Anna Hotel Budapest a XI. kerületében, idilli környezetben helyezkedik el. A hotelt körülölelő gyönyörű kertnek köszönhetően vendégeink a béke szigetén érezhetik magukat, a főváros hangos forgatagától néhány perc távolságban. A hotel a főváros egyik legújabb szállodája és nyitása óta célja, hogy ... Bővebben


Danubius Hotel Gellért

Danubius Hotel Gellért

Budapest egyik legszebb szecessziós épülete a Duna-parton, a Gellért-hegy lábánál. A híres Gellért Fürdőhöz közvetlenül csatlakozó patinás szálloda hangulatos belső terekkel nyújt kényelmet és kikapcsolódást. Ki sem kell tennie a lábát a szállodából, hogy megtapasztalja a világhírű Gellért fürdő ... Bővebben


Prestige Hotel**** Superior Budapest

Prestige Hotel**** Superior Budapest

A Budapest belvárosában 2015 áprilisában megnyílt Prestige Hotel Budapest visszaidézi a boldog békeidőket. A nagypolgári épület a 19. századból Hild József építész munkáját dicséri, aki a reformkor és a klasszicizmus legnagyobb alakjaként vonult be a történelembe. Csodálatos építészet és isteni ... Bővebben
A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!


Szolgáltató

Magyar Nemzeti Múzeum
Magyar Nemzeti Múzeum
  • Budapest
  • VIII. kerület
Magyar Természettudományi Múzeum
Magyar Természettudományi Múzeum
  • Budapest
  • VIII. kerület

Országos Széchenyi Könyvtár


Pontos cím, geokód, térkép
További információra lenne szüksége?
Szívesen segítünk, forduljon szerkesztőségünkhöz!
Információkérés a szerkesztőségtől itt
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG

Legjobb élmények

Magyar Nemzeti Múzeum - interaktív múzeum látogatás
Nézze meg Budapestet az Óriáskerékről! Felejthetetlen látvány, kihagyhatatlan élmény!
Cápás állatkertünkben egy látványalagútban csodálhatják meg a tigris-, és barna cápákat.
A vezetés élménye! Várjuk a Közép-Európában egyedülálló autóverseny szimulátor központunkban!
Csobbanjon velünk a Dunába! Kétéltű buszos városnézés Budapesten.
12.000 feletti
követő
Csatlakozz Facebook közösségünkhöz, hogy
az elsők között értesülj a legjobb programokról!
több mint 17.000
program
Iratkozz fel hírlevelünkre
a kimondottan neked javasolt élménykínálatokért!
1.000 feletti
online jegy
Ne töltsd az időt sorban állással!
Vásárold meg nálunk előre a jegyedet!

Megyék

Tájegységek


© 2007-2019 PROGRAMTURIZMUS - Magyar TourMix Kft.
Gemius
Interticket