Élmények egész évben, szeretettel várjuk!
Élmények egész évben, szeretettel várjuk!
Fedezze fel a Zemplén csodálatos tájait! Pihenjen nálunk!
Fedezze fel a Zemplén csodálatos tájait! Pihenjen nálunk!

Templomunk és Bibliánk különleges érték. A vizsolyi református műemléktemplom hazánk egyik legősibb temploma. Román-kori apszisával és kora-gótikus hajójával, valamint Árpád-kori freskóival hűen tanúskodik Magyarország ezer éves kereszténységéről. Ez a hely Istennek szentelt hajlék, mely őrzi és egyszerre hirdeti is Isten igéjét magyarul. Ugyanis itt találhatjuk a Vizsolyi Bibliát is. Az első teljes magyar Szentírás-kiadás, a Vizsolyi Biblia történelmi emlékhelyeként, zarándokaink itt lelhetik meg hitünk és nyelvünk tárgyiasult forrásait. Lelkünk magyar szívdobbanása ez a Biblia, amiben Mennyei Atyánk szól nékünk Jézus Krisztusról. Így lett Vizsoly a mi `Betlehemünk`. A Hungarikum Bizottság 2014-ben és 2015-ben templomunkat Kiemelt Nemzeti Értékké, Bibliánkat pedig Hungarikummá nyilvánította.

KAPCSOLATFELVÉTEL, ELÉRHETŐSÉGEK

Vizsoly a református Betlehem

A Hernád-völgyét, mint a Biblia szülőföldjét és a magyar reformáció bölcsőjét is számon tartjuk a magyar művelődéstörténetben. Ezen az ősi, talpalatnyi magyar földön reformátor és bibliafordító atyák küzdöttek hajdan Magyarország erkölcsi és hitbeli megújulásáért, a keresztény anyaszentegyház újjászervezéséért, a magyar nyelv és nemzeti identitásunk megmentéséért. Egy sorsdöntő és nehéz korszakban, amikor a haza több darabra hullott, az újjászervezés és lelki megújulás nélkül népünk földönfutóvá válhatott volna. Ebben az időben szolgált hűségesen Károl(y)i Gáspár, Thury-Farkas Pál, Czeglédy János, Benczédi István gönci, szántói és vizsolyi lelkipásztorok, akik Károli vezetése alatt a Bibliát magyar nyelvre ültették, és a Rákócziak segítségével Mantskovit Bálint nyomdász kezei között a magyar Biblia ügyét sikerre vitték. Vizsolyban, 1590-ben. Ma, Árpád-kori templomunk gótikus bolthajtásai közt lelkünk ünnepel és szívünk örül, hogy nyelvünk ősi sóhajtásain keresztül Isten szava szólal meg azóta is: magyarul. Soli Deo Gloria

Templomunkban, templomkertünkben, egyre több látnivaló várja a kedves turistákat. Az 1590-ben nyomtatott, első magyar nyelvű, teljes fordítású Biblián kívül még számos történelmi emlék, valamint jelenkori fejlesztés, újítás várja az érdeklődőket. Árpád kori templomunk több lépcsőben épült. A gótikus stílusban épült vastag falak és a templom körül húzódó erőd fal a századok során, sokszor nyújtott menedéket, a helyi lakosoknak mind a tatárok, törökök hadai elől, de még az 1848-as forradalom idején is.  A templom belső falán látható 12. és 14. századi freskók, Bibliai történeteket, és a magyar történelemből is ismert eseményeket ábrázolnak.

A hungarikumok sorába került a Vizsolyi Biblia – amely az első teljes, magyar nyelvű biblia. Ez a könyv a legrégibb fennmaradt (és ma is használt) teljes szövegű, magyar nyelvre lefordított Szentírás. A fordítás egyik kiemelkedő mérföldköve a magyar nyelv és irodalmi stílus fejlődésének, megalapozója irodalmi nyelvünknek. A Károli Biblia kisebb-nagyobb revíziókkal több mint száz kiadást ért meg, és máig a legnépszerűbb bibliafordítás a magyar nyelvterületen.

A restaurálás eredményeképpen napjainkban is láthatók még a részben halványodó középkori freskók. A freskók közül a legtöbb bibliai témájú jelenet, de vannak bibliai alapot nélkülöző ábrázolások is. A hajó északi falán, a felső sávban László király legendáját találjuk, melynek jelenetei közé Ábrahám kebelének töredékes ábrázolása ékelődik. Alatta, a karzat felől keleti irányba haladva a Kánai menyegzőt egy Köpenyes Mária ábrázolás, a Golgotai jelenet, majd a Szent kereszt megtalálásának legendája követi. A szentély diadalíve fölött az Angyali üdvözletet, Mária találkozását Erzsébettel, Jézus születését valamint A templomban való bemutatását láthatjuk.

A diadalív északi oldalán lévő freskó Szent Kristófot ábrázolja, a déli oldalon pedig Szent György harca a sárkánnyal tűnik szembe. A szentély apszisának hengerfalán, a keleti ablaktól balra a Betlehemi jászol, jobbra a Királyok imádása és a Híradás a királyoknak látható, majd tovább haladva Keresztelő János és Heródes. A szentélynégyszög boltozatának bordái között, kelet felé tekintve Krisztus mennybemenetelét láthatjuk, az északi részben Péter és András elhívását, a déliben pedig a Fájdalmas Krisztus alakját.

Mindezeket a freskókat nem mint egy református templom díszeit vagy mint a református istentisztelet kiegészítő elemeit tartjuk számon, hanem mint magyar nemzeti örökséget. A diadalív déli falán olvasható latin felirat: "Quid hic stas / si non oras rotius / exi foras", azaz: "Ki itt állsz és nem imádkozol, fordulj meg és menj ki!". Tehát a vizsolyi református templom a számtalan betérő számára is - kik legyenek istenfélők vagy hitetlenek - elsősorban Isten háza és az imádság hajléka.

Templomunk kertjében helyezkedik el Mantskovit Bálint hajdani biblianyomdász munkásságát őrző Nyomtatástörténeti Múzeum és Bibliás Könyvesházunk, mely a térség irodalmi könyves-műhelye és Észak-Magyarország egyetlen keresztény könyvesboltja.

Istentiszteletek: Vasárnap 11:00-12:00

Helyszín: tavasztól őszig Árpád kori templom, télen a Mantskovit Bálint könyvesház.

2018.01.01 - 2018.12.31

Találatok száma: 3

Vizsolyi Biblia Látogatóközpont

Vizsolyi Biblia Látogatóközpont

Vizsoly a református Betlehem, ahol templomunkban és templomkertünkben egyre több látnivaló várja a kedves turistákat. Az 1590-ben nyomtatott, első magyar nyelvű, teljes fordítású Biblián kívül még ...


Vizsolyi Református Templom

Vizsolyi Református Templom

Templomunk és Bibliánk különleges érték. A vizsolyi református műemléktemplom hazánk egyik legősibb temploma. Román-kori apszisával és kora-gótikus hajójával, valamint Árpád-kori freskóival hűen ...


Vizsolyi kőfejtő geológiai bemutatóhely

Vizsolyi kőfejtő geológiai bemutatóhely

A vizsolyi kőfejtő geológiai bemutatóhely, mely a földtörténeti harmadkorban, a miocén kori vulkanizmus eredményeként alakult ki. Érdekes látványt nyújt, jól érzékelhető, hogyan alakította a forró ...
A SZERVEZŐK AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK!

KeSzeCsüSzoVa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Vizsolyi Református Templom

Programajánlat

Boldogkői Várjátékok 2018
Boldogkői Várjátékok 2018
  • Boldogkőváralja
2018. augusztus 4.
Dabosi templomrom túra
Dabosi templomrom túra
  • Sáska
2018.01.01. - 12.31.

Szolgáltató