Főegyházmegyei Könyvtár Eger
Budapesti Pörkölt Parádé Parádés Hangulatban!
Budapesti Pörkölt Parádé Parádés Hangulatban!
Mindenkit vár az egészséges életmód és a magyar sport fesztiválja!
Mindenkit vár az egészséges életmód és a magyar sport fesztiválja!
Soproni kikapcsolódás - Természet, túrázás, wellness, klimatikus gyógyhely!
Soproni kikapcsolódás - Természet, túrázás, wellness, klimatikus gyógyhely!
Melyek a legnépszerűbb fesztiválok?
Melyek a legnépszerűbb fesztiválok?

Főegyházmegyei Könyvtár Eger


Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár nyilvános könyvtár. Minden érdeklődőnek rendelkezésére áll. Kiemelt céljának tekinti az Egri Főegyházmegye főpásztorának, papjainak, híveinek és intézményeinek szolgálatát.

Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Barokk Termének  látogatási és nyitva tartási rendje a következő:

  • Hétfő: zárva
  • Kedd: 9:30-tól 15:30-ig nyitva
  • Szerda: 9:30-tól 15:30-ig nyitva
  • Csütörtök: 9:30-tól 15:30-ig nyitva
  • Péntek: 9:30-tól 15:30-ig nyitva
  • Szombat: 9:30-tól 15:30-ig nyitva
  • Vasárnap: technikai okok miatt határozatlan ideig zárva tart.

     

A 18. század második felében Magyarországon sorra jöttek létre a főpapi könyvtárak, melyeket alapítóik a felsőoktatás szolgálatába kívántak állítani, és melyek többsége nyilvános jelleggel kezdte meg működését. Azok a felvilágosult és művelt főpapok, akik többnyire a Habsburg Birodalom területén lévő jezsuita iskolákban szerezték ismereteiket, majd Rómában a Collegium Germanicum et Hungaricumban fejezték be tanulmányaikat, hazatérve mindent megtettek azért, hogy hazájuk és egyházmegyéjük is rendelkezzen olyan intézményhálózattal, amilyent Nagyszombatban, Bécsben, vagy Rómában láttak. A Collegium Germanicum et Hungaricum diákjai a Collegium Romanumban, a jezsuiták központi egyetemén tanultak, ahol Európa vezető teológusainak előadásait hallgatták. Ezek a főpapok nemcsak  nagy tudású, koncepciózus emberek voltak, de rendelkeztek a megfelelő anyagi háttérrel is.

Püspökeink közül elsőként Klimo György (1710-1777) pécsi püspök alapította meg könyvtárát 1774-ben, egyetemi könyvtárnak szánva azt. Időrendben ezt a kalocsai Patachich Ádám (1717-1784) érsek könyvtára követte 1784-ben, majd a szombathelyi püspök, Szily János (1735-1799) alapított bibliotékát 1791-ben.

Ezeket követte az Eszterházy Károly püspök által alapított egri, 1793-ban, míg Batthyány Ignác 1794-ben Gyulafehérváron nyitotta meg a püspökség bibliotékáját. A pécsi, az egri és a gyulafehérvári könyvtárakról egyaránt elmondható, hogy olyan épületekben kaptak helyet, amelyek csillagvizsgálóval is rendelkeztek. Az egri egyedinek számít viszont abban a tekintetben, hogy nem társultak hozzá egyéb gyűjtemények (például numizmatikai gyűjtemény, képtár, stb., csak jóval később, mintegy 60 év múlva). Patachich érsek könyvtára kezdetben, míg a gyulafehérvári gyűjtemény általánosságban bibliofil könyvtárnak tekinthető, vagyis a gyűjtés szempontjából az elsődleges szerepet a könyv szépsége vagy ritkasága jelentette. A pécsi, az egri, a kalocsai és a gyulafehérvári könyvtárak kezdettől fogva nyitva álltak az egyházi és világi értelmiségiek előtt.

Említésre méltó még, hogy a 18. század végén alapított püspöki könyvtárak állománya nagyjából 15-16 ezer kötet volt. A legújabb kutatások szerint azonban a pécsi Klimo Könyvtár 1775-ben mindössze 7.500-8.000 kötettel rendelkezett, még a kéziratokkal és kolligátumokkal együtt is csak 10 ezer kötettel számolhatunk.

Az egri püspöki könyvtár történetét lehetetlen elválasztani a Líceum történetétől, és Eszterházy püspök egyetem alapítási törekvéseitől.  Bizonyosak lehetünk azonban abban, hogy ez a könyvtár – más helyszínen – az egyetemtől, illetve annak épületétől függetlenül is létrejött volna, hiszen ebben az időszakban részben a Rómából hozott élmények és tapasztalatok, részben a gazdasági és kulturális konjunktúra következtében szinte kényszerűség volt a főpapi könyvtárak létrehozása. Püspökeink valósággal versenyeztek a könyvek számát, azok kvalitását és a méltó környezet kialakítását illetően. A 18. századi főpapi könyvtárak enciklopédikus jellegűek. A teológia mellett fontos szerepet játszanak a természettudományok is: matematika, fizika, csillagászat, földrajz, útleírások. Ezekben a könyvtárakban azonban mostoha szerep jutott a szépirodalomnak.

A könyvtár 1793-ban történt ünnepélyes megnyitóját Eger püspökének több évtizedes előkészítő munkája előzte meg. A püspök egyetemi könyvtárnak szánta. Ennek megfelelően kellett összegyűjteni a szükséges könyveket. Az egyetem négyfakultásos lett volna, a teológia, a bölcselet, a jogtudomány és az orvostudomány tárgyköreiben kívánt szakembereket képeztetni. Ebben az időszakban Magyarországon egyetlen egyetem működött, a Pázmány Péter által 1735-ben Nagyszombatban alapított jezsuita intézmény, melyet később államosítottak és Budára költöztettek. Ez azért is érdekes, mert érdemes megvizsgálni, hogy az Eszterházy püspök által létrehozott könyvtár megfelelt-e azoknak a kritériumoknak, melyek a 18. század végén egy egyetemi könyvtárral szemben elvárhatók voltak?

1635-ben, amikor Pázmány Péter megnyitotta a jezsuita egyetemet, két karral, a bölcseletivel és a teológiaival, annak könyvtára kb. 1.500 kötettel rendelkezett. A legterjedelmesebb könyvcsoportok a teológia, a történelem és az orvostudomány voltak.  A teológián belül is rendkívül gazdag volt a szentírásfordítások, illetve a szentírástudományi művek gyűjteménye. 1690-ben már az ország legnagyobb könyvtára volt, 5.331 kötetével. 1773-ban mikor feloszlatták a jezsuita rendet, a könyvtár állománya már több mint duplájára nőtt, 6.000 kötettel gyarapodott. A 18. század végére a már Budán működő egyetem könyvtára több mint 15.000 kötetes volt.

Az egri könyvtár megnyitása időpontjában mind köteteinek számát illetően (16.000), mind tartalmi vonatkozásban rendkívül jelentős intézmény volt, valamivel nagyobb állománnyal, mint az egyetemi. Később a püspök végrendelete alapján további 4.000 kötettel gyarapodott a gyűjtemény.

A királynő 1777-ben adta ki tanügyi reformját, a Ratio Educationist, melynek 14. paragrafusa azonban csak egyetlen egyetemről tesz említést Magyarországon. A jozefinista egyház- és kultúrpolitikában nem volt helye a katolikus egyetemnek.

Külön említést érdemelnek az elhelyezés körülményei is. A reprezentatív teremkönyvtár mennyezetét Kracker János Lukács és Zach József festették ki, sokalakos a freskó a Tridenti zsinatot ábrázolja. A díszes állványzatot és galériát Lotter Tamás egri asztalos készítette, a könyvek kötése pedig egri mesterek, főként a püspöki nyomda compactorainak munkája.

Azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan gyarapodik a gyűjtemény. A püspök utódai (különösképpen Pyrker János László és Bartakovics érsekek) nemcsak gyarapították az állományt, hanem nagy számban gazdagították olyan bibliofil kiadványokkal, melyek ma Európa-szerte ismertté teszik könyvtárunkat. Több országos hírnevű tudós is állt a könyvtár élén, akiknek itteni működése hozzájárult intézményünk hírnevének öregbítéséhez, elég, ha csak Szepesy Ignác a későbbi pécsi püspök, Montedegói Albert Ferenc, a híres csillagász, vagy Ipolyi Arnold, utóbb besztercebányai, majd váradi tudós püspök nevét említjük.

Ma 160.000 kötetes gyűjteménnyel és 21. századi technikai felszereltséggel várjuk olvasóinkat, az Eszterházy által alapított gyűjteményt pedig eredeti környezetben tekinthetik meg a látogatók.

Forrás: http://efkt.hu/

2020.01.01 - 2020.12.31

Találatok száma: 1
Szállásfoglalás, ajánlatkérés közvetlenül a szálláshelyek elérhetőségein!

Imola Hotel Platán

Imola Hotel Platán

Magyarország első felnőttbarát szállodája, így kizárólag 16 éven felüli vendégeket fogad. Szállodánk hitvallása, hogy minden szülő, nagyszülő megérdemli a kényeztetést. A gyógyászati és wellness egységek kiváló lehetőséget teremtenek reumatológiai és mozgásszervi betegségek kezelésére. A helyi, minősített ... Bővebben

TOP 10-es programgazda
Kiemelt partnerTalálatok száma: 1
Asztalfoglalás, bejelentkezés közvetlenül a vendéglátóhelyek elérhetőségein!

Palota Kávézó

Palota Kávézó

A Palota kávézó szeretettel várja kedves vendégeit, ahol megízlelhetik az utánozhatatlan olasz kávé aromáját és megkóstolhatják a Stühmer cukrászda által készített süteményeket is. Bővebben

Kiemelt partnerTalálatok száma: 55
Egri programok 2020. Fesztiválok, rendezvények, események Egerben

Egri programok 2020. Fesztiválok, rendezvények, események Egerben 2020. szeptember 19.

Az Egri Civil Ünnep és az Egri Szüret megnyitója

Számtalan program, fesztivál, rendezvény, esemény várja a látogatókat Egerben. A város történelmi múltjának, adottságainak és borkultúrájának köszönhetően kedvelt turisztikai kirándulóhely egész évben. Bővebben

TOP 10-es ajánlat
Kiemelt ajánlat

Rákász Gergely koncertek és online jegyvásárlás 2020

Rákász Gergely koncertek és online jegyvásárlás 2020 2020. október 10. 18:00

Rákász Gergely - LORDS OF THE ORGAN IV.

Rákász Gergely 15 évesen, az ország legfiatalabb koncertorgonistájaként adta első hangversenyét. 2005-ig az Egyesült Államokban tanult és koncertezett, mindezidáig több mint 1000 fellépése volt Magyarország, Európa és Amerika nagyvárosaiban. Egyedi látásmódja fiatalos lendülettel tölti meg a komolyzenét. ... Bővebben

TOP 10-es ajánlat
Kiemelt ajánlat

Egri Érseki Palota időszaki kiállítások 2020

Egri Érseki Palota időszaki kiállítások 2020 2020. szeptember 1 - 27.

Az Egri Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpontban Ozsvári Csaba ötvösművész, a Missziós Kereszt alkotója című időszaki kiállítás 2020. szeptember 27-ig látogatható Egerben. Bővebben

Kiemelt ajánlat

Egri Érseki Palota programok 2020

Egri Érseki Palota programok 2020 2020. szeptember 1 - 27.

Ozsvári Csaba ötvösművész időszaki kiállítása látogatható keddtől vasárnapig 10:00-18:00 óra között

Eger legújabb idegenforgalmi és kulturális látványossága különleges élményt kínál! Az Egri Érseki Palota egész évben különleges programokkal várja látogatóit. Vendégeink bepillanthatnak a főpapi élet mindennapjaiba: a könyvtárba, ruhatárba, dolgozószobába és kincstárba. Mindezt 21. századi köntösben, ... Bővebben

Kiemelt ajánlat

Rákász Gergely koncert - Lords Of Organ IV. koncertek Magyarországon

Rákász Gergely koncert - Lords Of Organ IV. koncertek Magyarországon 2020. október 10. 18:00

Rákász Gergely - LORDS OF THE ORGAN IV.

A Lords of the Organ sorozat a hangszer legnagyobb szerzőit és örökéletű műalkotásaikat állítja színpadra a következő években. Az Orgona Lordjai olyanok a hangszer történetében, mint egy-egy bíbor színű könyvjelző az örökkévalóság enciklopédiájában. A kötet Bachnál természetesen minden évben ... Bővebben

Kiemelt ajánlat

Egri Bor Busz - 2020 ősz

Egri Bor Busz - 2020 ősz 2020. szeptember 19.

Az Egri Bor Busz szombatonként indul, és körjáratként működik, fix megállókkal délelőttől egészen estig. Az Egerbe látogató borkedvelőknek kínál lehetőséget arra, hogy egyszerűen eljuthass egy nap akár több egri pincészethez is, és így könnyebben megismerhesd a helyi borkultúrát. A helyszínek ... Bővebben


Road koncertek 2020

Road koncertek 2020 2020. szeptember 19.

A Road zenekar koncertjei, fellépései országszerte 2020-ban. Bővebben


Egri régiségvásár 2020

Egri régiségvásár 2020 2020. szeptember 20.

Történelmi korok hangulatát idéző környezetben Országos régiségvásár Egerben minden hónap 3. vasárnapján, 7-16 óráig. Bővebben


Harlekin Bábszínház előadások Eger 2020. Online jegyvásárlás

Harlekin Bábszínház előadások Eger 2020. Online jegyvásárlás 2020. szeptember 20.

A Harlekin Bábszínház előadásai Egerben online jegyvásárlási lehetőséggel. Bővebben

Jegyvásárlás
Ár: 1 000 Ft Jegyvásárlás

Szüreti Mulatság Eger 2020

Szüreti Mulatság Eger 2020 2020. szeptember 18 - 20.

Eger szabadtéri pincefesztiválja, „A Szüret” háromnapos rendezvény a régi szokásokat megtartva, ám mégis a mai kor elvárásaihoz igazodó kikapcsolódást nyújt. Bővebben


1 2 3 4 ... 6   


Találatok száma: 12
Eger Ünnepe - Civil Napok 2020

Eger Ünnepe - Civil Napok 2020 2020. szeptember 12 - 20.

Ebben az évben 25. alkalommal rendezzük meg az egri civil szervezetek összefogásával Eger Civil Ünnepét 2020. szeptember 12 és 20 között. A rendezvény célja a közösségi értékeink bemutatása. Szeretnénk megismertetni az Eger városában működő, az Egri Civil Fórumban tömörülő civil közösségek munkáját, ... Bővebben


Országos Könyvtári Napok Eger 2020

Országos Könyvtári Napok Eger 2020 2020. október 5 - 11.

A programsorozattal az a cél, hogy a hét során bemutatásra kerüljenek a könyvtárak sokszínű szolgáltatásai, amelyek az emberek tájékozódásához, tanulásához, kulturált szabadidős és közösségi tevékenységéhez nyújtanak segítséget, kapaszkodót. Bővebben


Városnéző kisvonat Egerben, városnézés a Dottika városnéző kisvonattal Egerben

Városnéző kisvonat Egerben, városnézés a Dottika városnéző kisvonattal Egerben 2020.01.01. - 12.31.

Kényelmes városnéző kirándulás Egerben. Minden nap lehetőség nyílik a város körbeutazására egy izgalmas kisvonatos kirándulás keretében. A GPS-s idegenvezetővel ellátott kisvonat turistáknak és helyieknek egyaránt élményt nyújtó szórakozás. Eger varázslatos belvárosából az Egészségház utcából a nevezetes ... Bővebben

TOP 10-es ajánlat
Kiemelt ajánlat

Csapatépítés Egerben, élménydús, trendi és egyedi játékokkal várjuk

Csapatépítés Egerben, élménydús, trendi és egyedi játékokkal várjuk 2020.01.01. - 12.31.

Eger nem csak a történelmével és gasztro kultúrájával emelkedik ki az ország városai közül, hanem a céges csapatépítések egyik kedvenc színhelyévé nőtte ki magát. Egerben számos csapatépítő program megtalálható, mint például az élménydús lézerharc, a trendi paintball, a vicces buborékfoci, az egyedi ... Bővebben

Kiemelt ajánlat

Osztálykirándulás Egerben, aktív és szórakoztató élményprogramokkal várjuk az osztályokat

Osztálykirándulás Egerben, aktív és szórakoztató élményprogramokkal várjuk az osztályokat 2020.01.01. - 12.31.

Eger az osztálykirándulások kedvenc célpontja! Szeretnénk egy aktív, mozgásra alapuló élményprogram lehetőséget bemutatni az érdeklődőknek. Szórakoztató programokkal várjuk a diákokat, kipróbálhatják a lézerharcot, paintballt, buborékfocit, extrém íjászatot és a célba lövészetet. Bővebben

Kiemelt ajánlat

Egri kiállítások - Ismerje meg az egri érsekek világát az Érseki Palotában

Egri kiállítások - Ismerje meg az egri érsekek világát az Érseki Palotában 2020.01.01. - 12.31.

Egri kiállítások - A Széchenyi utca 5. sz. alatt található az Érseki palota, amely 1740-től az egri érsek rezidenciája. Ebben az épületben nyílt meg 2016-ban az Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont, ahol különlegesen szép, autentikus környezetben ismerhető meg az egri érsekek világa. Bővebben

Kiemelt ajánlat

Idegenvezetés Egerben csoportoknak az Egri Érseki Palotában

Idegenvezetés Egerben csoportoknak az Egri Érseki Palotában 2020.01.01. - 12.31.

Az Egri Érseki Palota Kulturális Turisztikai Látogatóközpontban csoportok részére lehetőség van idegenvezetést kérni előzetes bejelentkezéssel nyitva tartási időben! Bővebben

Kiemelt ajánlat

Egri bor vásárlás - Egri Korona Borház Bormintabolt és Borkóstoló Vinotéka

Egri bor vásárlás - Egri Korona Borház Bormintabolt és Borkóstoló Vinotéka 2020.01.01. - 12.31.

Az Egri Korona Borház Bormintabolt és Borkóstoló Eger történelmi belvárosában a Liceum szomszédságában található. A borkedvelők a Borházunk kiváló érmes borait kóstolhatják és vásárolhatják meg itt.Az üzletben lévő borgalériánk 16 férőhelyes. Célunk, hogy magas minőségű borainkkal szolgáljuk a ... Bővebben

Kiemelt ajánlat

Egri borkóstoló a Líceum szomszédságában, az Egri Korona Borház Vinotékájában

Egri borkóstoló a Líceum szomszédságában, az Egri Korona Borház Vinotékájában 2020.01.01. - 12.31.

Az Egri Korona Borház bormintabolt és borkóstoló Eger történelmi belvárosában a Líceum szomszédságában található. A borkedvelők Borházunk kiváló érmes borait kóstolhatják és vásárolhatják meg itt. Előre történt egyeztetés alapján szervezett borkóstolót tartunk borászunk vezetésével. Célunk, hogy a ... Bővebben

Kiemelt ajánlat

Érseki pincerendszer látogatás vezetéssel, a város alatti egykori egri érseki pincerendszerben

Érseki pincerendszer látogatás vezetéssel, a város alatti egykori egri érseki pincerendszerben 2020.01.01. - 12.31.

Érseki pincerendszer. Pincelátogatás vezetéssel, a város alatti egykori egri érseki pincerendszerben. Föld alatti séta a város alatti pincevárosban Egerben. A pincét 2007-ben a 7 legismertebb magyar `építészeti csoda` közé választották. Bővebben


1 2   


Találatok száma: 22

Egri Érseki Palota Kulturális Turisztikai és Látogatóközpont

Egri Érseki Palota Kulturális Turisztikai és Látogatóközpont

Egerben az Érseki Palota középső szárnyát felújították, s a műemlék épület turisztikai funkciót is kapott, s számos kiegészítő szolgáltatás helyszíne lett. A látogató bepillanthat a püspöki élet mindennapjaiba, a könyvtárba, ruhatárba, dolgozószobába és kincstárba, történeti enteriőrök segítségével. ... Bővebben

Kiemelt partner

Egri Road Beatles Múzeum

Egri Road Beatles Múzeum

Az Egri Road Beatles Múzeum Magyarország első állandó Beatles gyűjteménye, Közép-Európa Beatles múzeuma. A múzeumot két barát a The Beatles zenekar iránti szenvedélye hívta életre. Peterdi Gábor és Molnár Gábor évtizedek óta gyűjtik a Beatleshez kapcsolódó hangzóanyagokat és relikviákat, ezeknek ad ... Bővebben

TOP 10-es programgazda
Kiemelt partner

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Hazánk első hegyvidéki nemzeti parkja 1977-ben alakult. A Bükk-hegység tömbjének változatos karsztjelenségei, barlangjai, szurdokvölgyei és kiemelkedő sziklabércei, valamint növény- és állatvilágának ritkaságai évről-évre látogatók százezreit vonzzák. Bővebben


Dobó István Vármúzeum

Dobó István Vármúzeum

A Dobó István Vármúzeum, mint Nemzeti Emlékhely és kultuszhely, feladatának tekinti Eger és Heves megye régészeti, történeti, numizmatikai, néprajzi, képzőművészeti, iparművészeti és irodalomtörténeti örökségének gyűjtését, megőrzését, feldolgozását és sokoldalú, élményszerű bemutatását, kiemelten ... Bővebben


Egri Minaret

Egri Minaret

A minaret a hajdani Kethuda dzsámihoz tartozott. 40 méter magas, 1596 körül épült, csúcsa 1896-ból való. Az erkélyre 97 csigalépcső vezet fel, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra. A hódoltság után 400 ökörrel akarták ledönteni. A mináré a XVII. századi török építészet ma is álló legészakibb ... Bővebben


Egri Vár

Egri Vár

Az Egri vár Eger nagy történelmi múltú vára. A hozzá fűződő leghíresebb történelmi esemény az 1552-es ostrom. Az egri vár ma védett műemlék, melyben a Dobó István Vármúzeum működik. Az állandó kiállításokon bemutatjuk a vár történetét, föld alatti erődrendszerét, a középkori büntetési módokat és ezek ... Bővebben


Eszterházy Károly Egyetem látnivalók

Eszterházy Károly Egyetem látnivalók

Az ország egyik legrégibb felsőoktatási intézménye, bár hosszú időn át nem ebben a minőségben működött. A későbarokk rövid életű copf stílusában épült líceumon jól nyomon követhető a hosszú építkezés alatt végbement ízlésváltozás. Az épület tömege, a kiugró középrészek, az oldalrizalitok a barokk, az ... Bővebben


Gárdonyi Géza Emlékház

Gárdonyi Géza Emlékház

A Gárdonyi Géza Emlékház az író egykori lakóházában került kialakításra, ahol az író 1897 és 1922 között élt. Itt írta több regényét is, de a legkiemelkedőbb mind közül az 1901-ben elkészült Egri csillagok című történelmi regény, mely a XVI. századi törökellenes harcokat eleveníti fel. Az emlékházban ... Bővebben


Heves Megyei Sportmúzeum

Heves Megyei Sportmúzeum

A több mint 100 éves sporttörténeti múlt megörökítője az a Sportmúzeum, melynek otthona a Megyeház udvarán álló, közel 250 éves volt megyei börtön épület. A patinás épület, a sportmúlt úgyszint patinás értékeit őrzi: a megye és a város kiemelkedő sportolóinak 2750 relikviáját, valamint serlegeit, ... Bővebben


István Pince és Nemzeti Bormúzeum

István Pince és Nemzeti Bormúzeum

A több mint 200 éves István Pince és Nemzeti Bormúzeum 15 méter mélyen helyezkedik el a Hotel Korona szálloda épülete alatt. A pincerendszer 4 ágból áll, melynek 2 fűthető éttermi ágában 160 fő befogadására van lehetőség. A vendégek eredeti környezetükben ízlelhetik a gasztronómia számára készített ... Bővebben


1 2 3   


Kapcsolódó témák:

Kiemelt ajánlatok

Közeli ajánlatok

Hasonló ajánlatok


Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
Pontos cím, geokód, térkép
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!
Kevés az információ?
Ha valamit nem talál, további információkat kérhet szerkesztőségünktől.
Információkérés

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG

Hívjuk, várjuk, jöjjön!

Online jegyvásárlás