Főegyházmegyei Könyvtár Eger
Ingyenes családi napra hívjuk és várjuk sok-sok érdekes programmal!
Ingyenes családi napra hívjuk és várjuk sok-sok érdekes programmal!
Tök jó fesztivál Budapesten!
Tök jó fesztivál Budapesten!
Zsolnay Fényfesztivál Pécsen
Zsolnay Fényfesztivál Pécsen
Villányi Vörösbor Napok 2021. október 1-3.
Villányi Vörösbor Napok 2021. október 1-3.
Oldtimer Show veteránjármű kiállítás Budapest
Oldtimer Show veteránjármű kiállítás Budapest
Őszi programajánló online jegyvásárlási lehetőséggel
Őszi programajánló online jegyvásárlási lehetőséggel

Főegyházmegyei Könyvtár Eger


Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár nyilvános könyvtár. Minden érdeklődőnek rendelkezésére áll. Kiemelt céljának tekinti az Egri Főegyházmegye főpásztorának, papjainak, híveinek és intézményeinek szolgálatát.

Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Barokk Termének  látogatási és nyitva tartási rendje a következő:

  • Hétfő: zárva
  • Kedd: 9:30-tól 15:30-ig nyitva
  • Szerda: 9:30-tól 15:30-ig nyitva
  • Csütörtök: 9:30-tól 15:30-ig nyitva
  • Péntek: 9:30-tól 15:30-ig nyitva
  • Szombat: 9:30-tól 15:30-ig nyitva
  • Vasárnap: technikai okok miatt határozatlan ideig zárva tart.

     

A 18. század második felében Magyarországon sorra jöttek létre a főpapi könyvtárak, melyeket alapítóik a felsőoktatás szolgálatába kívántak állítani, és melyek többsége nyilvános jelleggel kezdte meg működését. Azok a felvilágosult és művelt főpapok, akik többnyire a Habsburg Birodalom területén lévő jezsuita iskolákban szerezték ismereteiket, majd Rómában a Collegium Germanicum et Hungaricumban fejezték be tanulmányaikat, hazatérve mindent megtettek azért, hogy hazájuk és egyházmegyéjük is rendelkezzen olyan intézményhálózattal, amilyent Nagyszombatban, Bécsben, vagy Rómában láttak. A Collegium Germanicum et Hungaricum diákjai a Collegium Romanumban, a jezsuiták központi egyetemén tanultak, ahol Európa vezető teológusainak előadásait hallgatták. Ezek a főpapok nemcsak  nagy tudású, koncepciózus emberek voltak, de rendelkeztek a megfelelő anyagi háttérrel is.

Püspökeink közül elsőként Klimo György (1710-1777) pécsi püspök alapította meg könyvtárát 1774-ben, egyetemi könyvtárnak szánva azt. Időrendben ezt a kalocsai Patachich Ádám (1717-1784) érsek könyvtára követte 1784-ben, majd a szombathelyi püspök, Szily János (1735-1799) alapított bibliotékát 1791-ben.

Ezeket követte az Eszterházy Károly püspök által alapított egri, 1793-ban, míg Batthyány Ignác 1794-ben Gyulafehérváron nyitotta meg a püspökség bibliotékáját. A pécsi, az egri és a gyulafehérvári könyvtárakról egyaránt elmondható, hogy olyan épületekben kaptak helyet, amelyek csillagvizsgálóval is rendelkeztek. Az egri egyedinek számít viszont abban a tekintetben, hogy nem társultak hozzá egyéb gyűjtemények (például numizmatikai gyűjtemény, képtár, stb., csak jóval később, mintegy 60 év múlva). Patachich érsek könyvtára kezdetben, míg a gyulafehérvári gyűjtemény általánosságban bibliofil könyvtárnak tekinthető, vagyis a gyűjtés szempontjából az elsődleges szerepet a könyv szépsége vagy ritkasága jelentette. A pécsi, az egri, a kalocsai és a gyulafehérvári könyvtárak kezdettől fogva nyitva álltak az egyházi és világi értelmiségiek előtt.

Említésre méltó még, hogy a 18. század végén alapított püspöki könyvtárak állománya nagyjából 15-16 ezer kötet volt. A legújabb kutatások szerint azonban a pécsi Klimo Könyvtár 1775-ben mindössze 7.500-8.000 kötettel rendelkezett, még a kéziratokkal és kolligátumokkal együtt is csak 10 ezer kötettel számolhatunk.

Az egri püspöki könyvtár történetét lehetetlen elválasztani a Líceum történetétől, és Eszterházy püspök egyetem alapítási törekvéseitől.  Bizonyosak lehetünk azonban abban, hogy ez a könyvtár – más helyszínen – az egyetemtől, illetve annak épületétől függetlenül is létrejött volna, hiszen ebben az időszakban részben a Rómából hozott élmények és tapasztalatok, részben a gazdasági és kulturális konjunktúra következtében szinte kényszerűség volt a főpapi könyvtárak létrehozása. Püspökeink valósággal versenyeztek a könyvek számát, azok kvalitását és a méltó környezet kialakítását illetően. A 18. századi főpapi könyvtárak enciklopédikus jellegűek. A teológia mellett fontos szerepet játszanak a természettudományok is: matematika, fizika, csillagászat, földrajz, útleírások. Ezekben a könyvtárakban azonban mostoha szerep jutott a szépirodalomnak.

A könyvtár 1793-ban történt ünnepélyes megnyitóját Eger püspökének több évtizedes előkészítő munkája előzte meg. A püspök egyetemi könyvtárnak szánta. Ennek megfelelően kellett összegyűjteni a szükséges könyveket. Az egyetem négyfakultásos lett volna, a teológia, a bölcselet, a jogtudomány és az orvostudomány tárgyköreiben kívánt szakembereket képeztetni. Ebben az időszakban Magyarországon egyetlen egyetem működött, a Pázmány Péter által 1735-ben Nagyszombatban alapított jezsuita intézmény, melyet később államosítottak és Budára költöztettek. Ez azért is érdekes, mert érdemes megvizsgálni, hogy az Eszterházy püspök által létrehozott könyvtár megfelelt-e azoknak a kritériumoknak, melyek a 18. század végén egy egyetemi könyvtárral szemben elvárhatók voltak?

1635-ben, amikor Pázmány Péter megnyitotta a jezsuita egyetemet, két karral, a bölcseletivel és a teológiaival, annak könyvtára kb. 1.500 kötettel rendelkezett. A legterjedelmesebb könyvcsoportok a teológia, a történelem és az orvostudomány voltak.  A teológián belül is rendkívül gazdag volt a szentírásfordítások, illetve a szentírástudományi művek gyűjteménye. 1690-ben már az ország legnagyobb könyvtára volt, 5.331 kötetével. 1773-ban mikor feloszlatták a jezsuita rendet, a könyvtár állománya már több mint duplájára nőtt, 6.000 kötettel gyarapodott. A 18. század végére a már Budán működő egyetem könyvtára több mint 15.000 kötetes volt.

Az egri könyvtár megnyitása időpontjában mind köteteinek számát illetően (16.000), mind tartalmi vonatkozásban rendkívül jelentős intézmény volt, valamivel nagyobb állománnyal, mint az egyetemi. Később a püspök végrendelete alapján további 4.000 kötettel gyarapodott a gyűjtemény.

A királynő 1777-ben adta ki tanügyi reformját, a Ratio Educationist, melynek 14. paragrafusa azonban csak egyetlen egyetemről tesz említést Magyarországon. A jozefinista egyház- és kultúrpolitikában nem volt helye a katolikus egyetemnek.

Külön említést érdemelnek az elhelyezés körülményei is. A reprezentatív teremkönyvtár mennyezetét Kracker János Lukács és Zach József festették ki, sokalakos a freskó a Tridenti zsinatot ábrázolja. A díszes állványzatot és galériát Lotter Tamás egri asztalos készítette, a könyvek kötése pedig egri mesterek, főként a püspöki nyomda compactorainak munkája.

Azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan gyarapodik a gyűjtemény. A püspök utódai (különösképpen Pyrker János László és Bartakovics érsekek) nemcsak gyarapították az állományt, hanem nagy számban gazdagították olyan bibliofil kiadványokkal, melyek ma Európa-szerte ismertté teszik könyvtárunkat. Több országos hírnevű tudós is állt a könyvtár élén, akiknek itteni működése hozzájárult intézményünk hírnevének öregbítéséhez, elég, ha csak Szepesy Ignác a későbbi pécsi püspök, Montedegói Albert Ferenc, a híres csillagász, vagy Ipolyi Arnold, utóbb besztercebányai, majd váradi tudós püspök nevét említjük.

Ma 160.000 kötetes gyűjteménnyel és 21. századi technikai felszereltséggel várjuk olvasóinkat, az Eszterházy által alapított gyűjteményt pedig eredeti környezetben tekinthetik meg a látogatók.

Forrás: http://efkt.hu/

2021.01.01 - 2021.12.31

Találatok száma: 1
Asztalfoglalás, bejelentkezés közvetlenül a vendéglátóhelyek elérhetőségein!

Palota Kávézó Eger

Palota Kávézó Eger

A Palota kávézó szeretettel várja kedves vendégeit, ahol megízlelhetik az utánozhatatlan olasz kávé aromáját és megkóstolhatják a Stühmer cukrászda által készített süteményeket is. Bővebben

Kiemelt partnerTalálatok száma: 27
Gárdonyi Géza Színház műsora 2021. Előadások és online jegyvásárlás

Gárdonyi Géza Színház műsora 2021. Előadások és online jegyvásárlás 2021. szeptember 22 - 26.

Az egri Gárdonyi Géza Színház aktuális előadásai, online jegyvásárlási lehetőség. Bővebben

Jegyvásárlás
Ár: 1 500 Ft -tól 4 900 Ft -ig JEGYVÁSÁRLÁS

Jegyvásárlás Eger 2021. Koncertek, rendezvények, színházi előadások

Jegyvásárlás Eger 2021. Koncertek, rendezvények, színházi előadások 2021. szeptember 22 - 23.

Programajánló Eger 2021. Online jegyvásárlási lehetőség koncertekre, rendezvényekre, színházi előadásokra Egerben. Bővebben

Jegyvásárlás
Ár: 500 Ft -tól 9 990 Ft -ig JEGYVÁSÁRLÁS

Színház Eger 2021. Online jegyvásárlás

Színház Eger 2021. Online jegyvásárlás 2021. szeptember 22 - 26.

Színházi előadások, rendezvények Egerben. A Gárdonyi Géza Színház és a nyaranta megrendezésre kerülő előadássorozatok az Agria Nyári Játékok és az Egri Érsekkerti Nyári Játékok garantálják a színvonalas szórakozást egész évben Egerben. Bővebben

Jegyvásárlás
Ár: 1 000 Ft -tól 4 900 Ft -ig JEGYVÁSÁRLÁS

Egri Kulturális és Művészeti Központ programok 2021. Online jegyvásárlás

Egri Kulturális és Művészeti Központ programok 2021. Online jegyvásárlás 2021. szeptember 22. 19:00

EKMK Egri Világjáró Klub:KORZIKA CSODASZÉP TÚRÁJA Nagy Richárd előadásában

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ programjai, rendezvényei online jegyvásárlási lehetőséggel. Bővebben

Jegyvásárlás
Ár: 500 Ft -tól 5 500 Ft -ig JEGYVÁSÁRLÁS

Egri programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események Egerben

Egri programok 2021. Fesztiválok, rendezvények, események Egerben 2021. szeptember 22.

EKMK Egri Világjáró Klub:KORZIKA CSODASZÉP TÚRÁJA Nagy Richárd előadásában

Egri programok. Bővebben


Egri koncertek 2021. Online jegyvásárlás

Egri koncertek 2021. Online jegyvásárlás 2021. szeptember 23.

EKMK: VITKOVICS KLUB: Mörk koncert

Egri koncertek naptára 2021-ben Egerben. Bővebben

Jegyvásárlás
Ár: 600 Ft -tól 9 990 Ft -ig JEGYVÁSÁRLÁS

János Vitéz előadások 2021. Online jegyvásárlás

János Vitéz előadások 2021. Online jegyvásárlás 2021. szeptember 23. 15:00

János vitéz

János vitéz előadások. Online jegyvásárlás. A János vitéz az első magyaros témájú zenés színpadi játék, amelynek 1904-es bemutatása a magyar öntudat ápolására való igényt elégítette ki, amit a pesti polgár akkorra már a színháztól is elvárt. Bővebben

Jegyvásárlás
Ár: 2 000 Ft -tól 4 500 Ft -ig JEGYVÁSÁRLÁS

Egri fürdő programok 2021

Egri fürdő programok 2021 2021. szeptember 24 - 25.

Az 5 hektáron elterülő parkfürdő a gyógyulni, sportolni és szórakozni vágyók Paradicsoma. A fedett-nyitott vízi élménysziget 13 medencével, sportpályákkal, játszótérrel és a Török Fürdőbe közvetlen átjárási lehetőséggel rendelkezik. A Vendégek egész évben modern körülmények között élvezhetik a ... Bővebben


Pécsi balett előadások 2021. Online jegyvásárlás

Pécsi balett előadások 2021. Online jegyvásárlás 2021. szeptember 25.

Pécsi Balett előadások, fellépések országszerte online jegyvásárlási lehetőséggel. Bővebben

Jegyvásárlás
Ár: 1 500 Ft -tól 4 500 Ft -ig JEGYVÁSÁRLÁS

Harlekin Bábszínház előadások Eger 2021. Online jegyvásárlás

Harlekin Bábszínház előadások Eger 2021. Online jegyvásárlás 2021. szeptember 26.

A Harlekin Bábszínház előadásai Egerben online jegyvásárlási lehetőséggel. Bővebben

Jegyvásárlás
Ár: 1 000 Ft -tól 1 200 Ft -ig JEGYVÁSÁRLÁS

1 2 3   


Találatok száma: 8
Országos Könyvtári Napok Eger 2021

Országos Könyvtári Napok Eger 2021 2021. október 4 - 10.

A programsorozattal az a célunk, hogy a hét során bemutatásra kerüljenek a könyvtárak sokszínű szolgáltatásai, amelyek az emberek tájékozódásához, tanulásához, kulturált szabadidős és közösségi tevékenységéhez nyújtanak segítséget, kapaszkodót. Együttműködő partnereink, rendszeres könyvtárhasználóink ... Bővebben


Egri kiállítások - Ismerje meg az egri érsekek világát az Érseki Palotában

Egri kiállítások - Ismerje meg az egri érsekek világát az Érseki Palotában 2021.01.01. - 12.31.

Egri kiállítások - A Széchenyi utca 5. sz. alatt található az Érseki palota, amely 1740-től az egri érsek rezidenciája. Ebben az épületben nyílt meg 2016-ban az Érseki Palota Turisztikai Látogatóközpont, ahol különlegesen szép, autentikus környezetben ismerhető meg az egri érsekek világa. Bővebben

Kiemelt ajánlat

Idegenvezetés Egerben csoportoknak az Egri Érseki Palotában

Idegenvezetés Egerben csoportoknak az Egri Érseki Palotában 2021.01.01. - 12.31.

Az Egri Érseki Palota Kulturális Turisztikai Látogatóközpontban csoportok részére lehetőség van idegenvezetést kérni előzetes bejelentkezéssel nyitva tartási időben! Bővebben

Kiemelt ajánlat

Belvárosi Piac Eger 2021

Belvárosi Piac Eger 2021 2021.01.01. - 12.31.

A piaccsarnok Eger belvárosában, jól megközelíthető helyen, a Katona István téren található. A piaccsarnok napi élelmiszer, zöldség, gyümölcs és virágpiacként üzemel, helyet adva hús, baromfi, hal, pékáru, sütemény, édesség, savanyúság, gyógynövény, büfé, tejtermék és vegyes üzleteknek is. A ... Bővebben


Egri Csillagok panoptikum kiállítás Egerben

Egri Csillagok panoptikum kiállítás Egerben 2021.01.01. - 12.31.

Hippolit-kapu tőszomszédságában található Fegyvertárban kapott új helyet a Panoptikum az Egri várban. Itt tekinthető meg a Gárdonyi Géza regényének alakjait bemutató kiállítás. A vendégek az életnagyságú szobrok között sétálva nem csak a regényből ismert alakokat, de korabeli használati eszközöket is ... Bővebben


Egri bor vásárlás, borrendelés webáruházon keresztül házhozszállítással

Egri bor vásárlás, borrendelés webáruházon keresztül házhozszállítással 2021.01.01. - 12.31.

Rendeljen bort házhozszállítással az Egri Korona Borház webáruházából. Bővebben


Érseki pincerendszer látogatás vezetéssel, a város alatti egykori egri érseki pincerendszerben

Érseki pincerendszer látogatás vezetéssel, a város alatti egykori egri érseki pincerendszerben 2021.01.01. - 12.31.

Érseki pincerendszer. Pincelátogatás vezetéssel, a város alatti egykori egri érseki pincerendszerben. Föld alatti séta a város alatti pincevárosban Egerben. A pincét 2007-ben a 7 legismertebb magyar `építészeti csoda` közé választották. Bővebben


Babszem Jankó Gyermekszínház programok Eger

Babszem Jankó Gyermekszínház programok Eger 2021.01.01. - 12.31.

Az egri Babszem Jankó Gyermekszínház műsora. Bővebben
Találatok száma: 23

Egri Érseki Palota Kulturális Turisztikai és Látogatóközpont

Egri Érseki Palota Kulturális Turisztikai és Látogatóközpont

Egerben az Érseki Palota középső szárnyát felújították, s a műemlék épület turisztikai funkciót is kapott, s számos kiegészítő szolgáltatás helyszíne lett. A látogató bepillanthat a püspöki élet mindennapjaiba, a könyvtárba, ruhatárba, dolgozószobába és kincstárba, történeti enteriőrök segítségével. Az ... Bővebben

Kiemelt partner

Egri Road Beatles Múzeum

Egri Road Beatles Múzeum

Az Egri Road Beatles Múzeum Magyarország első állandó Beatles gyűjteménye, Közép-Európa Beatles múzeuma. A múzeumot két barát a The Beatles zenekar iránti szenvedélye hívta életre. Peterdi Gábor és Molnár Gábor évtizedek óta gyűjtik a Beatleshez kapcsolódó hangzóanyagokat és relikviákat, ezeknek ad ... Bővebben

TOP 10-es programgazda
Kiemelt partner

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Hazánk első hegyvidéki nemzeti parkja 1977-ben alakult. A Bükk-hegység tömbjének változatos karsztjelenségei, barlangjai, szurdokvölgyei és kiemelkedő sziklabércei, valamint növény- és állatvilágának ritkaságai évről-évre látogatók százezreit vonzzák. Bővebben


Dobó István Vármúzeum Eger

Dobó István Vármúzeum Eger

A Dobó István Vármúzeum, mint Nemzeti Emlékhely és kultuszhely, feladatának tekinti Eger és Heves megye régészeti, történeti, numizmatikai, néprajzi, képzőművészeti, iparművészeti és irodalomtörténeti örökségének gyűjtését, megőrzését, feldolgozását és sokoldalú, élményszerű bemutatását, kiemelten ... Bővebben


Egri Vár

Egri Vár

Az Egri vár Eger nagy történelmi múltú vára. A hozzá fűződő leghíresebb történelmi esemény az 1552-es ostrom. Az egri vár ma védett műemlék, melyben a Dobó István Vármúzeum működik. Az állandó kiállításokon bemutatjuk a vár történetét, föld alatti erődrendszerét, a középkori büntetési módokat és ezek ... Bővebben


Eszterházy Károly Egyetem Botanikus kertje Eger

Eszterházy Károly Egyetem Botanikus kertje Eger

A kert a mai napig számos védett növénynek adott otthont, ezek közül több védett faj évről évre szaporodik. A terület helyi adottságai – megyei jogú város lakóterületének pereme – a maga 10 000m2-es területével méltó és fontos zöld felülete lehet nemcsak a városnak, de kiemelkedő gyakorlati terepe is ... Bővebben


Eszterházy Károly Egyetem Kultúra

Eszterházy Károly Egyetem Kultúra

Az ország egyik legrégibb felsőoktatási intézménye. Bővebben


Gál Tibor Fúzió Bor Élménycentrum

Gál Tibor Fúzió Bor Élménycentrum

A Gál Tibor Pincészet megnyitotta pincebárját és interaktív bikavér múzeumát, ahol nem csak, hogy lehet nyomogatni, nyúlkálni és babrálni, hanem lényegében ajánlott elfoglaltság. Készíthet itt magának mindenki valódi egri bikavért, amit ott helyben akár meg is ihat, a pincétől 57 centire, a ... Bővebben


Heves Megyei Sportmúzeum

Heves Megyei Sportmúzeum

A több mint 100 éves sporttörténeti múlt megörökítője az a Sportmúzeum, melynek otthona a Megyeház udvarán álló, közel 250 éves volt megyei börtön épület. A patinás épület, a sportmúlt úgyszint patinás értékeit őrzi: a megye és a város kiemelkedő sportolóinak 2750 relikviáját, valamint serlegeit, ... Bővebben


István Pince és Nemzeti Bormúzeum Eger

István Pince és Nemzeti Bormúzeum Eger

A több mint 220 éves `István Pince és Nemzeti Bormúzeumunkat`, amely Eger város központjában, 15 méter mélyen helyezkedik el a szálloda épülete alatt. Rendezvények, pinceprogramok - borkóstolások, borgasztronómiai vacsora estek exclusive és egyedülálló helyszíne. Bővebben


1 2 3   


Kapcsolódó témák:

Kiemelt ajánlatok


Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
Pontos cím, geokód, térkép
3300 Eger , Eszterházy tér 1.
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!
Kevés az információ?
Ha valamit nem talál, további információkat kérhet szerkesztőségünktől.
Információkérés

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG

Online jegyvásárlás

Kiemelt események