Téged is vár Budapest legnagyobb augusztus huszadikai bulija a Városligetben!
Téged is vár Budapest legnagyobb augusztus huszadikai bulija a Városligetben!
7. FINA Junior Úszó Világbajnokság a budapesti Duna Arénában!
7. FINA Junior Úszó Világbajnokság a budapesti Duna Arénában!
Airshow Budaörsön, légiparádé a levegő királyaival!
Airshow Budaörsön, légiparádé a levegő királyaival!
Szeretettel hívjuk és várjuk a Várkert Bazár programjaira Budapesten!
Szeretettel hívjuk és várjuk a Várkert Bazár programjaira Budapesten!
Természet, kultúra, történelem, gasztronómia és színes programok - ez mind egy helyen, Sopronban!
Természet, kultúra, történelem, gasztronómia és színes programok - ez mind egy helyen, Sopronban!
Tisza-tavi nyári kalandozások - Fedezze fel velünk a Tisza-tó élővilágát!
Tisza-tavi nyári kalandozások - Fedezze fel velünk a Tisza-tó élővilágát!
Tekintse meg kiemelt esemény listánkat!
Tekintse meg kiemelt esemény listánkat!

Pannonhalmi Apátsági Múzeum


A Pannonhalmi Főapátság 1996-ban ünnepelte alapításának ezredik évfordulóját és ebben az évben vált a Világörökség részévé. A millenniumi ünnepségeket követő érdeklődésre válaszként elkészült a bencés monostor turisztikai hasznosítási terve, amely több ütemű fejlesztést álmodott meg. A terv egyik megtervezett üteme az apátsági major rehabilitációja volt. Az apátsági major 18. században emelt, barokk épülete egy funkció nélküli, omladozó ingatlan volt. Így az ingatlan visszavásárlása után az első feladat a felújítás volt. Ennek eredményeképpen egy 21. századi igényeket kielégítő kulturális turisztikai látogatóközpont jött létre. A volt majorsági épületben új szolgáltatásokkal bővült a pannonhalmi kulturális turisztikai kínálat.

Az Apátsági Múzeum állandó kiállításoknak és időszakos tárlatoknak ad helyet.

A Főapátság műgyűjteményei

A Szent Benedek rend középkori templomainak művészi megformálása, díszítése és berendezése, a liturgia során használt szakrális eszközök, edények, öltözékek és könyvek az európai kultúra gazdag és elválaszthatatlan öröksége. A kiemelkedő művészi értéket képviselő tárgyak felé nemcsak korunk embere fordul érdeklődéssel. Az egykori alkotók és használók is úgy tekintettek rájuk, mint környezetük rangját kifejező, értékes tartozékára: a középkori monostorok tehetősségét nemcsak jövedelmi forrásaik, földbirtokaik és az ott élő emberek száma jellemezte, hanem a sekrestyék és armáriumok mélyén őrzött díszes kódexek, nemesfémből készült, drágakövekkel vagy zománcokkal ékesített ötvösművek, ereklyék és drága textíliák gyűjteménye is. Megbecsülték, és ha veszély fenyegetett, védelmezték, elrejtették vagy elmenekítették ezeket a tárgyakat.

Ha nem is felel meg az egykori értékszemlélet szerint a templomi ékességek tömege annak, amit ma múzeumi műgyűjteménynek nevezünk, valamiféleképpen mégis van közös vonása a modern kori műgyűjteménnyel. Abban is megnyilvánul ez a hasonlóság, ahogyan a középkorban kezelték és nyilvántartásba vették, részletes inventáriumokban sorolták fel a tárgyakat. Az ereklyék, vagy ereklyéket tartalmazó tárgyak megszerzéséről szóló, sok naivitást tartalmazó középkori történetek pedig bizonyos értelemben az újkori műgyűjtők híres mesterek alkotásaira, ritkaságokra vágyó, sokszor szintén túlzásokra ösztönző szenvedélyét idézik fel.

A pannonhalmi apátság alapítása óta rendelkezett ilyen „gyűjteménnyel”, amelynek a „leltára” is ránk maradt. Alig száz évvel a monostor alapítása után, Szent László király uralkodásnak idején, 1093 körül készült el a templomi felszereléseket és könyveket felsoroló dokumentum, amely a magyar kultúrtörténetnek is páratlan forrása. Azt tanúsítja, hogy a korai Árpád-kor királyi monostorai a nyugat-európai apátságokhoz hasonló gazdagságúak lehettek, hátterében pedig fejlett kézműves produkció és kereskedelem állhatott. Az 1518-ban ismét leltárba vett gazdag templomfelszerelés a 16. század második felében kritikus helyzetbe került. A középkori kincseket, könyveket és okleveleket a török hódítástól fenyegetett területről Fejérkövy István kormányzó főapát (1567-1593) előbb Veszprémbe menekítette, majd miután a nyitrai püspökség élére nevezték ki, a csataterektől távolabb fekvő, biztonságosabb észak-magyarországi városba vitette tovább. Előrelátó gondoskodásának köszönhető, hogy a török háborúkat nagyobb veszteségek nélkül túlélték az apátság ingóságai. A kincstár nyitrai megőrzésének különös emléke is van, egy késő gótikus kehely, amely a pannonhalmi kincstárból maradt vissza, a mai napig a nyitrai székesegyházban található. A Magger Placid főapát (1647-1667) idején készült jegyzék az apátság javai között már jelentős számú festményt is felsorol. A következő században rendkívül értékes uralkodói ajándékok gyarapították tovább Pannonhalma kincstárát. Nem véletlen, hogy az 1620 körül Prágában készült, jelentős művészi értéket képviselő ereklyetartókat korábban a császári kincstárban őrizték. Újabb különleges ajándékkal gazdagította Pannonhalmát a királynő 1779-ben, amikor megbízottja, Pierer József győri kanonok közreműködésével a magyar koronázási palástról 1613-ban készített, festett selyemmásolatot küldte el az apátságba.

A korábbiaknál is súlyosabb veszélyt jelentett az apátság műkincseire a rend II. József által 1786-ban elrendelt feloszlatása. A felszámolt monostorok, közöttük Pannonhalma javai az állam tulajdonába, és többnyire szabad értékesítésre kerültek. Az általában árveréseken eladott ingóságoknak rendszerint nyoma veszett, az apátság éremgyűjteményét Bécsbe szállították. Több esetben megtörtént azonban, hogy magánszemélyeknek sikerült megőrzési szándékkal az árverésen megvásárolni és később a rend birtokába visszajuttatni egyes tárgyakat. Így került vissza Pannonhalmára egy barokk cibórium Somogyi Dániel főapát családjának köszönhetően, és így tett Lovász András is, aki a templom nagy monstranciáját szerezte meg, és adta vissza 1802-ben a bencéseknek.

1802 után a visszaállított rend új feladatához, a középiskolai oktatáshoz és a tanárképzéshez kapcsolódó tudományos és művészeti gyűjteményeinek módszeres fejlesztésébe kezdett. Olyan, korábban feloszlatott rendházak javai is átkerültek ekkor Pannonhalmára, mint a győri jezsuitáké, kiemelkedő 18. századi textíliákkal és ötvösművekkel. A képtár mint gyűjtemény megalapítása Kovács Tamás (1783–1841) főapátnak köszönhető, aki 1833-ban Pozsonyban megvásárolta a főként elsőrangú numizmatikai anyaga révén nemzetközi hírű hédervári Viczay-gyűjtemény legjelentősebb festményeit. Az 1830-as években számos magánadománnyal és további vásárlásokkal gyarapodott a gyűjtemény.

Az apátság 19. században kiteljesedő gyűjteményei, amint az egyetemes múzeum szerepét betöltő új könyvtár alaprajzáról is leolvasható, a képzőművészetnél lényegesen szélesebb kört ölelnek fel. A természettant és történelmet tanító szerzeteseknek szemléltetési célból is szükségük volt az ásványok, növénymaradványok, régészeti leletek, kultúrtörténeti és ipartörténeti emlékek gyűjtésére. Nem feledkezhetünk meg a gyűjtemények bemutatásakor azokról a liturgia során használt tárgyakról sem, amelyek elsődlegesen nem mint műalkotások szerepelnek a monostor történetében – nem tartoznak a könyvtárépületben létrehozott 19. századi gyűjtemény
együtteshez sem –, de ma már elsősorban iparművészeti kincsként értékelhetők.

Középkori kőtár

A pannonhalmi apátság épületeiből az elmúlt közel két évszázad alatt bontások és átalakítási munkálatok, az 1960-as évektől már módszeres műemléki épületkutatások során is számos középkori kőfaragvány került elő, amelyek mára külön gyűjteménnyé fejlődtek. E tudományos gyűjtemény abban segíthet bennünket, hogy jobban megértsük a nagy egységeiben ma is meglévő első magyar bencés monostor építésének hosszú történetét. A faragott kövek, amelyek önmagukban is élvezhető emlékei a középkori építészetnek, olyasmiket árulnak el az egykori mesterekről, hogy milyen tapasztalatokkal rendelkeztek, honnan érkezhettek, milyen művészi kapcsolatokat és a maguk korában milyen újdonságokat hoztak Európának erre a vidékére.

Pannónia szőlőskertje borászati és pincekiállítás

A korábbi nagy sikerű időszakos kiállítás állandó kiállításként történő installálása az apátsági major mögötti, domboldalba vájt, mintegy 422 méter hosszú pincerendszerben, nyolc állomásra osztva mutatja be a szőlőtermesztés és a bortermelés történetét, összetett rendszerét.

A legenda szerint a velencei származású bencés szerzetes, majd csanádi püspök, Szent Gellért „a nyári időben az Úr házába jéggel telt edényeket rakatott, s ezekben az Úr vérének átváltoztatásához palackokat őriztek a legjobb borral, amit csak találni lehetett. Mert azt mondta:

’Amit hittel fogadunk belül, érezzük azt kellemesnek kívül’.” A legendarészlet igazolja a szerzetesek borfogyasztásban megmutatkozó igényességét, illetve magába sűríti azt a tényt, hogy a szőlőtermő vidéken lévő egyházi intézmények, köztük a bencés apátságok a liturgiához és a mindennapi fogyasztáshoz szükséges bor előállítása révén a középkori európai borkultúra meghatározó színtereivé váltak. A szentmiséhez elengedhetetlen a bor, a pincékből mégis sokkal több ital került az asztalra, mint az oltárra. A tiszta ivóvíz hiánya miatt ugyanis a középkorban bort vagy vizezett bort ittak, a járványok idején pedig a szokásosnál is többet, hiszen a bornak gyógyító, erősítő hatást tulajdonítottak.

Igyekeztek tehát saját szőlőkre szert tenni és azokat művelni, műveltetni, hogy maguk állíthassák elő mindennapi borszükségletüket. A Pannónia Szent Hegyén 996-ban megtelepedő szerzetesek számára kiállított kiváltságlevél bizonyítja, hogy a monostornak már a kezdetektől voltak szőlői, de többek között a somogyi tizedszedési jognak köszönhetően jelentős bordézsmával is rendelkezett.

A pannonhalmi apátság birtok- és jövedelemgyarapodása különösen Uros apát idején (1207–1242) vált jelentőssé.

A Múzeum kiállításai csoportok számára előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján a nyitvatartási időben látogathatóak.

Jelenleg az állandó kiállításaink látogathatók: Középkori Kőtár, Főapátság Műgyűjteménye, Pannónia Szőlőskertje.

Az Apátsági Múzeum belépődíjai 2019.

Apátsági belépő magyar nyelvű tárlatvezetéssel minimum fizetendő 15 fő

 • Felnőtt 2800 Ft
 • Felnőtt csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt 1400 Ft
 • Diák*, nyugdíjas** 1600 Ft
 • Diák, nyugdíjas csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt 800 Ft
 • Család (max. 2 felnőtt és max. 4 kedvezményezett: 18 év alatti, iskoláskorú gyermekeik, illetve nyugdíjas nagyszülők) 5600 Ft
 • Család csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt 2800 Ft

Apátsági belépő egyéni látogatóknak – audio guide használatával

 • Felnőtt 2400 Ft
 • Felnőtt csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt 1200 Ft
 • Diák*, nyugdíjas** 1400 Ft
 • Diák, nyugdíjas csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt 700 Ft
 • Család (max. 2 felnőtt és max. 4 kedvezményezett: 18 év alatti, iskoláskorú gyermekeik, illetve nyugdíjas nagyszülők) 4800 Ft
 • Család csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt 2400 Ft

Apátsági belépő idegen nyelvű tárlatvezetéssel minimum fizetendő 15 fő

 • Felnőtt 3200 Ft
 • Felnőtt csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt 2300 Ft
 • Diák*, nyugdíjas** 2100 Ft
 • Diák*, nyugdíjas** csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt 1700 Ft
 • Család (max. 2 felnőtt és max. 4 kedvezményezett: 18 év alatti, iskoláskorú gyermekeik, illetve nyugdíjas nagyszülők) 6400 Ft
 • Család csak a látogatási rendet módosító liturgikus események ideje alatt 4600 Ft

* Felsőfokú oktatási intézmények hallgatói esetében nappali tagozatos diákigazolvánnyal.

A megadott árak magyar forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák!

Kedvezményes belépést biztosítunk a következő személyek részére:

•Diák*: 6-18 éves korig illetve 18 év felett érvényes nappali tagozatos diákigazolvánnyal; Nyugdíjas**: érvényes magyar nyugdíjas igazolvánnyal vagy 65 éves kortól
•Pedagógus: érvényes pedagógusigazolvánnyal egyéni illetve tantestületi látogatóként is diákjegyet fizet

Díjtalan belépést biztosítunk a következő személyek részére:
•Gyermekek 6 éves kor alatt  – a kóstoló programok kivételével,
•Diákcsoportot kísérő pedagógusok - csoportonként 2 fő ingyenes
•csoportokat kísérő idegenvezetők és sofőrök, illetve idegenvezetői igazolvánnyal rendelkezők egyéni látogatóként is,
•újságírók igazolvánnyal,
•fogyatékos személyek /1998. évi XXVI. törvény 4.§.a) pontja szerint/ és a fogyatékos személyt kísérő legfeljebb 1 fő,
•ICOM és ICOMOS kártyával rendelkezők.

A kedvezmények igénybe vétele érvényes igazolvánnyal lehetséges.

OTP, K&H és MKB SZÉP kártya elfogadóhely.

2019.01.15 - 2019.12.30

Találatok száma: 7
Augusztus 20. Pannonhalma 2019

Augusztus 20. Pannonhalma 2019 2019. augusztus 20.

Szent István király ünnepe 2019. augusztus 20-án a Pannonhalmi Főapátságban. Bővebben


Orgonahangversenyek Pannonhalma 2019

Orgonahangversenyek Pannonhalma 2019 2019. augusztus 20.

Orgonahangversenyek Pannonhalmán. A koncertek többnyire jeles egyházi vagy állami ünnepekhez kapcsolódnak. Bővebben


Pannonhalmi Apátság arborétum és gyógynövénykert programok 2019

Pannonhalmi Apátság arborétum és gyógynövénykert programok 2019 2019. augusztus 20.

A 22 hektáron elterülő kert a monostor 996-os alapításától szerves része a bencés szerzetesek mindennapjainak. Jelenleg több mint négyszáz növényfaj ezer egyede és csaknem 50 madárfaj él itt. A mindennapi életünkből ismert fák, bokrok: akác, mogyoró, som mellett különleges fajok is fellelhetőek, ... Bővebben


Pannonhalmi Gyógynövénykert programok 2019

Pannonhalmi Gyógynövénykert programok 2019 2019. augusztus 20.

Az arborétum szomszédságában, a levendula ültetvény ölelésében található, a IX. századból való Sankt Galleni kolostorterv mintáján kialakított gyógynövénykert ágyásaiban a középkorban és a jelenleg is használt gyógy- és fűszernövények kerülnek bemutatásra. Bővebben


Szent István Ünnepe a Pannonhalmi Főapátságban 2019

Szent István Ünnepe a Pannonhalmi Főapátságban 2019 2019. augusztus 20.

Szent István király azért alapította a pannonhalmi monostort, hogy ezen a helyen a szerzetesek mindennap imádkozzanak hazánk fennmaradásáért. A monostor története szorosan összefonódik hazánk történetével. Monostoralapító Szent István királyunk ünnepén Pannonhalma nyitott kapukkal várja mindazokat, akik ... Bővebben


Arcus Temporum 2019. Pannonhalmi Művészeti Fesztivál

Arcus Temporum 2019. Pannonhalmi Művészeti Fesztivál 2019. augusztus 23 - 25.

Zene, kiállítás, irodalom és spiritualitás a Csend évében a Pannonhalmi Főapátság ezeréves falai közt. A tizenötéves jubileumát ünneplő Arcus Temporumon zene, irodalom, kiállítás és spiritualitás lép kapcsolatba egymással és veled. A 20. és a 21. század jelentős alkotóinak műveit segítségül hívva ... Bővebben


VIATOR Apátsági Étterem és Borbár programok 2019

VIATOR Apátsági Étterem és Borbár programok 2019 2019. augusztus 30.

A Pannonhalmi Apátsági Viator Étterem és Borbár teraszán alkalmanként más-más előadó szórakoztatja a vendégeket, miközben elfogyasztják finom vacsorájukat. A Jazz-Vacsorák keretében az étterem gondosan válogatott alapanyagokból összeállított különleges hangulatú vacsorával várja a közönséget. Bővebben
Találatok száma: 3
Pannonhalmi Főapátság programok 2019

Pannonhalmi Főapátság programok 2019 2019.06.22. - 08.30.

Pannonhalmi Főapátság fesztiválok, programok, események, rendezvények. A jeles napokhoz és ünnepekhez kapcsolódó hagyományőrző programok mellett idén is megrendezésre kerülnek a népszerű orgonahangversenyek. Mindannyian vendégek vagyunk ebben a világban és egymás életében. Az a szerzetesi tapasztalat, amely a ... Bővebben


Pannonhalmi Apátság Arborétum, séta az apátság kertjében

Pannonhalmi Apátság Arborétum, séta az apátság kertjében 2019.01.01. - 12.31.

A 22 hektáron elterülő kert a monostor 996-os alapításától szerves része a bencés szerzetesek mindennapjainak. Jelenleg több mint négyszáz növényfaj ezer egyede és csaknem 50 madárfaj él itt. A mindennapi életünkből ismert fák, bokrok, akác, mogyoró, som mellett különleges fajok is fellelhetőek, ... Bővebben


Pannonhalmi Apátság látogatás 2019

Pannonhalmi Apátság látogatás 2019 2019.01.01. - 12.31.

996-ban Géza fejedelem bencés szerzeteseket telepített le Pannónia Szent Hegyén. Az István király által jogaiban megerősített monostor feladata a kereszténység terjesztése és az európai kultúra meghonosítása, ápolása lett. Az apátság későromán-koragótikus bazilikája a középkori magyar építészet egyik ... Bővebben
Találatok száma: 4

HEFTER Üveggaléria & Stúdió

HEFTER Üveggaléria & Stúdió

A HEFTER üveggaléria Pannonhalmán, a világörökség részét képező Bencés Főapátság közvetlen közelében található. A 2007-ben átadott épület külső és belső tereiben állandó és időszakos kiállítások keretein belül a legjobb magyar és külföldi művészek üvegszobrászati, üvegfestészeti és a ... Bővebben


Pannonhalmi Apátsági Múzeum

Pannonhalmi Apátsági Múzeum

A Pannonhalmi Főapátság 1996-ban ünnepelte alapításának ezredik évfordulóját és ebben az évben vált a Világörökség részévé. A millenniumi ünnepségeket követő érdeklődésre válaszként elkészült a bencés monostor turisztikai hasznosítási terve, amely több ütemű fejlesztést álmodott meg. A terv egyik ... Bővebben


Pannonhalmi Arborétum és Gyógynövénykert

Pannonhalmi Arborétum és Gyógynövénykert

A régi korok szerzetesei nagy gonddal termesztették és gyűjtötték a gyógyításhoz szükséges növényeket. A monostor természeti környezetének tudatos alakításáról a 19. századtól vannak feljegyzések. Bővebben


Pannonhalmi Bencés Főapátság Világörökség - Szerzetes Monostor és Látogatóközpont

Pannonhalmi Bencés Főapátság Világörökség - Szerzetes Monostor és Látogatóközpont

A Pannonhalmi Főapátság a Magyar Bencés Kongregáció központja. Az itt élő szerzetesek Szent Benedek Reguláját követik. Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és közvetlen természeti környezete 1996-ban bekerült a világörökségek közé. A monostor épületei különböző korok üzenetét őrzik, együttesükben ... Bővebben

Soproni szállás

Kiemelt ajánlatok

Közeli ajánlatok

Augusztus 20. Pannonhalma 2019
Augusztus 20. Pannonhalma 2019
 • Pannonhalma
2019. augusztus 20.
Orgonahangversenyek Pannonhalma 2019
Orgonahangversenyek Pannonhalma 2019
 • Pannonhalma
2019. augusztus 20.

Hasonló ajánlatok

Zirc hangversenyek 2019
Zirc hangversenyek 2019
 • Zirc
2019. augusztus 25.
Természet Háza Kecskemét programok 2019
Természet Háza Kecskemét programok 2019
 • Kecskemét
2019. szeptember 10.

Figyelmébe ajánljuk!


Szállásra van szüksége? Foglaljon online!
Pontos cím, geokód, térkép
9090 Pannonhalma , Mátyás király u. 1-3.
A PROGRAMGAZDA AZ IDŐPONT ÉS A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA!
Pontatlanságot talált? Itt jelezze nekünk!
Kevés az információ?
Ha valamit nem talál, további információkat kérhet szerkesztőségünktől.
Információkérés

Országos eseménynaptár

KeSzeCsüSzoVa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
MEGADOTT INTERVALLUMBAN:
-TÓL -IG

Legjobb élmények

Hasik Étterem
Hasik Hotel**** Döbrönte vár
14.000 feletti
követő
Csatlakozz Facebook közösségünkhöz, hogy
az elsők között értesülj a legjobb programokról!
több mint 17.000
program
Iratkozz fel hírlevelünkre
a kimondottan neked javasolt élménykínálatokért!
1.000 feletti
online jegy
Ne töltsd az időt sorban állással!
Vásárold meg nálunk előre a jegyedet!

Megyék

Tájegységek


© 2007-2019 PROGRAMTURIZMUS - Magyar TourMix Kft.
Gemius
Interticket